Kom morgenavond naar de WD Van Os mode BUREN De ld Samen aan 't werk iiiln! tAliSfE juwelier Strego v OUD PAPIER AKTIES klokken simon peek Nu volop tuingoed aanwezig De Aalsmeerse Bloemenhal RADIO BAKKER ZN. m IEUWSBLAD VOO Nu ook HAVO en VWO voor volwassenen in Heiloo EILOO Ook Van Os mode viert feest. Div. Aanbiedingen op de dames- en heren afdeling! Drie dagen feest in de Winkelhof 't Loo "De Blokschaaf", nieuwe kadowinkel VVV presenteert nieuwe fietskaart VAN J) 3 JAAR VOLLE GARANTIE V Si °P alle onderdelen I inklusief de kleurenbeeldbuis en zelfs op het «arbeidsloon* Blaupunkt Java, 51 cmaanb. f 1295,— Blaupunkt, 67 cm beeldreeds vanaf f 1795,— Winkelhof 't Loo even Dixieland... Bibli -theek 3 KLEUTERSCHOOL ,/t KIEFTENEST" SLIMPAD16 wijn VAN in vele variëteiten Zevenhuizerlaan 54, Heiloo Voortzetting van een krachtig en verantwoord milieubeleid. Het veilig stellen van onze energievoorziening. Bevordering van de bouw, oplossing van de woningnood ook voor jongeren. Kom nu kijken en kies voor de kleurigste aanbieding van het jaar! KENNEMERSTRAATWEG 255 - HEILOO TELEFOON 072-330262 iim;! BOETIEK GROTE VERKIEZINGSAVOND VAN HETC.D.A. OP 14 MEI IN "MOTEL HEILOO" AFSCHEIDS RECEPTIE ZR.G.J. DE WIT woensdag 3 juni 1981, van 20.00-21.30 AKTIVITEITEN0PR0EP A.H. BRENGT WIJN MET ETIKET VAN WITTE KERKJE HEILOO ISOTHERM HEILOO B.V. LANGLEZERS OPGELET! 46r JAARGANG No. 20 13 MEI 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiteriyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. Door de voorspoedige groei van de Mavo voor volwassenen met in het schooljaar 1981-1982 vijf- a zeshonderd leerlingen, wordt het mogelijk de school uit te breiden met de afdelingen HAVO en VWO, waarvoor uiteraard Mavo of Mulo als vooropleiding vereist is. Ook in deze nieuwe afdelingen is het mogelijk per vak te studeren. U kiest naar eigen inzicht en behoefte een of meer vakken waarna de schoolleiding alle mogelijkheden zal proberen te reali seren. Hiervoor is het wel nodig dat U zich zo spoedig mogelijk opgeeft als cur sist, opdat op korte termijn een planning voor het nieuwe schooljaar gemaakt kan worden. De bestaande Mavo-afdeling zal nog meer dan tot dusverre rekening trachten te houden met hen, die wat hun voorop leiding tot het aangeboden onderwijs be treft, menen te kort te schieten. Voor hen geeft de school z.g. voorbereidende cursussen, opdat er mogelijkheden ko men om aan het normale" onderwijs te kunnen deelnemen. Te uwer voorlichting wordt in het Open Huis op woensdag 20 mei 's middags om 14 uur een bijeenkomst georganiseerd waar U alle inlichtingen kunt verkrijgen. Voor deelname aan het onderwijs kunt U zich doorlopend opgeven bij mevrouw H. Eglmayer, conrectrise van de vesti ging Heiloo. van het Cornelis Drebbelcol- lege. Eigen telefoon 337026 op maan dag, dinsdag en vrijdag tussen 9 en 12 uur 's ochtends. 20.00 uur Zaal Gereformeerde Kerk, Noordergeeststraat. Politieke discussieavond met Rudolf de Korte. Maandag kon men weer op verschillende plaatsen in Heiloo een wagen rond zien rijden die olie uit niet meer gebruikte olietanks kwam halen. Wie hiervoor belangstelling heeft kan kontakt opnemen met de gemeente. Voor de weg te halen olie wordt een klein bedrag teruggegeven, mits de hoeveelheid meer dan 500 liter is. EEN ECHTE BIG BAND IN HEILOO!! Wat is een big-band? Meestal is zo'n orkest samengesteld uit 4 trompet ten, 4 trombones, 5 saxofoons met piano, gitaar, bas en slagwerk. Dit orkest bestaat ook in Heiloo, want de Alkmaarse Big Band repeteert elke week in één van de boven zalen van het "Open Huis", onder leiding van dirigent Karei Bruin. Lekker swingende muziek, muziek om naar te luisteren, muziek om op te dansen, muziek die prettig in het ge hoor ligt. Op zondag 24 mei a.s. geeft de Alk maarse Big Band een koffieconcert in de grote bovenzaal van het "Open Huis", aanvang 11 uurv.m. Houdt deze ochtend vrij en maak ken nis met een echte Big Band in 16-mans bezetting. Nummers van Duke Elling ton, Count Basie, Sammy Nestico, Glenn Miller, Quincy Jones enz. wor den in originele arrangementen uit gevoerd en garanderen beslist een muzikaal genot voor iedereen. Natuur lijk is de koffie klaar (gratis!!), dus het kan gezellig worden. Kaarten (in vóór-verkoop) verkrijg baar a f 1,75 waarbij incl. 1 kopje kof fie, bij onderstaande adressen; Reis- buro Holland International, Raadhuis- weg 9; Disco Heiloo, Winkelhof 't Loo; Boekhandel Piet Avis, Stations- plein, Open Huis, aan de bar. OUD PAPIER AKTIE Geachte buurtbewoners van de Nic. Beetsschool Indien u uw oude kranten, oud papier en karton kwijt wilt, kunt u terecht op het kleine schoolplein van de Nic. Beetsschool op donderdag 14-5, van 8.30-16.00 uur. Er staat dan een container die we graag weer gevuld willen laten ophalen. De opbrengst komt ten goede aan onze schooljeugd. Bij voorbaat onze dank. Met vriendelij ke groeten, Oudercommissie en personeel Nic. Beetsschool. JMAANDELIJKSE OUDPAPIER AKTIE RADBOUDSCHOOL Zaterdag 16 mei a.s. onze maandelijk se oudpapier inzameling. Tussen 9.00- 11.00 uur bent u weer van harte wel kom aan onze school. Kunt u het niet zelf brengen, dan tot vrijdagavond 19.00 uur even bellen! Tel. 331025. Tot zaterdag Donderdag a.s. 14 mei, houden wij onze papierinzameling. De kontainer staat weer de gehele dag van 8.00 uur tot 16.30 uur voor onze school. Alvast hartelijk dank en vriendelijke groeten. Leidsters en oudercommissie. 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO LTEL. 330138 Een vochtig rondje Heiloo IMPORT EEN KLASSE APART EN ELKE 6e FLES KADOM De Winkelhof bestaat vier jaar en dat betekent drie dagen feest. Aan de kin deren is veel aandacht besteed kijkt u hieronder maar hoe het programma er de komende dagen uitziet. Over alle dagen verdeeld zijn er een groot aantal standhouders. Een Glasblazer 14 en 16 mei. JPottenbakster 15 en 16 mei. Poffertieskraam 15 en 16 mei. Marionettenpoppen 15 mei en 16 mei. Schelpen/stenen/koralen 14-lS en 16 mei. Kunstschilder Jean Thomassen 14 mei. Op 15 en 16 mei komen er meer kunst schilders bij o.aBram Brouwer. Modelbouwboten, demonstratie vrij dagavond en zaterdag. Draaiorgel. Rode Kruis. Speel-o-theek. Hindeloopen 14-15 en 16 mei. Verkoopballonnen 14-15 en 16 mei. Sjoelbak 14-15 en 16 mei. Voor een gul den kunt u hier een gokje wagen. Kunstschildersbenodigdheden 14-15 en 16 mei. Bejaarden. Echte sigarenmaker 14 mei. natuurmonumenten Sportfietsen fa. v. Raalte. Talbotauto show fa. Baltus. Tuincentrum fa. van Haneghem. Vrijdagavond 20.00 uur optreden de Dixieland Jazzband "Tb i THrie Com- pagnij" in de muziektent. Zaterdag 10.00 uur optreden Caecilia (muziektent). 10.30 uur oplaten van de ballonnen. Het startsein wordt gegeven door Jean Thomassen. Na het oplaten van de ballonnen speelt Caecilia nog enkele nummers. Zaterdagmiddag om 14.00 uur een optreden van de Mini en Majorettes gevolgd door een poppenkastvoorstel ling gesponsord door de A.B.N. De mooiste tekeningen van de wed strijd zullen tentoongesteld worden Iedereen heel veel plezier toegewenst. horloger juwelier stationsweg 85a heiloo Toen Simone, Bastiaan en Marco, gedrieën een grote blokschaaf door de deur hadden gedragen was de opening van de kadowinkel een feit. In het pand, waar vroeger kapper Jan Braam gevestigd was heeft de familie Hink heel wat werk verzet om de win kel een heel eigen karakter te geven en dit alles in twee maanden tijd. De heer A. F. Hink heeft een bouwbedrijf en hoe gaat het als je eens een stukje mooi hout overhoudt? Je gaat er iets moois van maken. En zo bestaat de kans dat een hobby wel eens kan uit groeien, en dat is hier het geval. Me- vroiuw G. Hink gaat nu deze dingen in een winkeltje verkopen. De Blokschaaf* vekoopt allerhande zaken van hout, te lefoonkastje met bijpassende spie gel, lampenvoeten, plantenstan- daards maar ook tegels van het Putje, de Hutkofer en Nijenburgh in een hou ten lijstje of asbak. Voor een leuk be taalbaar kadootje, is een bezoek aan de Bolkschaaf aan de Van Aostastraat alleszins de moeite waard. In de stromende regen hadden velen zich zaterdagmorgen naar het VVV kantoortje begeven waar burgemeester Glijniss de nieuwe fietskaart van Hei loo ten doop hield. "Het VVV bevor dert op deze manier dat er meer be kendheid wordt gegeven aan de wan del- en fietsroutes van Heiloo". Het liet zich aanzien dat de weergoden het niet begerepen hadden op de fiets- en molendag, de regen viel met bakken uit de hemel en het was windstil. Geluk kig keerde alles zich later weer ten goede. Aangemoedigd door Eensgezindheid en de mini en majorettes begonnen ruim honderd deelnemers aan hun "Rondje Heiloo" met als eindpunt de sporthal 't Vennewater, waar de koffie igste aanbieding i ¥an het en limonade de deelnemers opper best smaakte. Ook hier speelden Eensgezindheid. Leuk was het te zien dat buiten burgemeester Glijnis en de wethouders mevr. A. A. M. Willem- se-v.d. Ploeg en de heer J. J. Dekker en de heer Brandsma van Openbare Werken ook zoveel jeugd aan deze stoet deelnam. Toen de heer Witjens, voorzitter van de VVV voor elke deelnemer nog een prijs in petto had, was iedereen dik tevreden. (Alle prijzen werden be langeloos ter beschikking gesteld door de Middenstand, van Heiloo). Mocht het weer dan tegen gezeten hebben, de VVV kan op een zeer geslaagd initiatief terug kijken. De fietskaarten zijn verkrijgbaar 2,- per stuk bij Boekhandel Avis en boekhandel Deutekom en de firma's Boersen, Bosman, v. Raalte en Hoebe. (Tevens fietsen verhuur) en sigarenmagazijn Bouwhuis en op de Campings. van excellente kwaliteit o.a. Petunia's, Afrikanen, Ijsbloemen, Geraniums, Knolbegonia's, Vlijtige Liesjes, mooie hanggeraniums Kortom, te veel om op te noemen. Komt, ziet en overtuigt U! UW ADRES: Vrydagavond - koolavond. MASCOTTE MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO Wat wil de V.V.D. voor de komende jaren? Secr. V.V.D. Heiloo: Vredenoord 21, tel. 072-336507 TV Als u toch van plan bent een nieuwe kleuren-tv te nemen beslis dan nuWant tot 15 juni profiteert u van werkelijk volle garantie. Maar liefst drie jaar langNeem geen genoegen met halve zekerheden. Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. i i i i i i ii li I I I 1 1 UW VERTROUWEN WAARD In de winkelhof gonst het weer van allerlei aktiviteiten en daar is nu bij het 4-jarig bestaan alle reden voor. Met behulp van Willem Hemelraad, organisatie van het jaarlijkse jazzfesti val op Texel (eind mei), die het vuur uit zijn sloffen loop om straks zo'n 3000 mensen in Den Burg van Dixie land te laten genieten, is het bestuur van de winkelhof er in geslaagd het orkest The Dixie Company te strikken voor een optreden! Fashionshop Joseph van Schagen heeft op dit ge beuren met een ,,jazz" etalage inge speeld. Over deze werkelijk steengoeie band, die nog in de oude traditionele stijl speelt, zijn al veel lovende woorden ge zegd door jazzkenners en sinds de komst van de geweldige Engelse trom bonist Richard Cocraine is de aparte sound alleen nog maar sprankelender geworden, zo werd ons verteld. Mede door het feit dat twee leden van dit ensemble dorpsgenoten zijn, kunnen we vrijdagavond 15 mei om 20.00 uur in de muziektent vóór 't Loo een swingend concert verwachten! Winkelhof 'tLoo 6 HEILOO 16 Strego zaken Gastspreker: Jan de Koning Minister van Ontwikkelings samenwerking De CDA-afdelingen van Heiloo - Lim men - Castricum en Akersloot beleggen op 14 mei a.s. een grote Verkiezings bijeenkomst van het CDA in "MOTEL HEILOO", aanvang 20.00 uur. Als gastspreker is uitgenodigd de Minis ter van Ontwikkelingssamenwerking, de Heer Jan de Koning. Onze uitnodiging gaat uit naar allen in de regio Noord-Kennemerland om deze bijeenkomst te komen bezoeken. Na de verkiezingsrede van de CDA-Minister zal de gelegenheid geboden worden schriftelijk en mondeling vragen te stel len over de problemen welke de komen de jaren ons allen raken en waaraan het CDA haar beste krachten wil wijden om tot verantwoorde besluitvorming te ko men. Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld. Tot 14 mei in "Motel Heiloo". Het Bestuur van de Plaatselijke Kruis vereniging Heiloo, in samenwerking met de Regionale Kruisvereniging Noord-Kennemerland, geeft een af- acheidsreceptie voor de wijkverpleeg kundige G. J. de Wit, die bijna 25 jaar in het Kruiswerk te Heiloo werkzaam is geweest. Deze receptie zal plaatsvinden op: uur in de benedenzaal van de Sporthal ,,Het Vennewater", Het Zevenhuizen no. 46 te Heiloo. Uw aanwezigheid zullen wij zeer op prijs stellen. Wilt u meewerken aan een mooi af scheidscadeau voor Zuster de Wit dan kunt u uw bijdrage storten/overschrij ven op rek.nr. 32.70.04.509 bij de Rabo-bank te Heiloo onder vermelding van Afscheid Zuster de Wit". Komitee Afscheid Zr. G. J.de Wit. Heiloo, mei 1981. Holleweg 94, 1851 KK Heiloo. De V.V.V. komt binnenkort met een Info-boekje uit, hierin zullen alle aktivi teiten van Heiloo vermeld worden. Willen de verenigingen echter wel even opgeven wat hun aktiviteiten zijn? Sport ver., muziekver., galerieen enz. opgeven bij de vicevoorzitter Jan Mars, Oud Burgerlaan 84 1852 KR Heiloo. Wie wijn wil gaan kopen bij Albert Heijn in de Winkelhof moet niet ver baasd kijken daar flessen aan te treffen met een plaatje van het Witte Kerkje en omgeving zoals het er in 1910 uitzag. A.H. heeft zo'n 150 dozen met dit etiket laten bottelen, de prijs is ook zeer billijk en bij aankoop van een doos van 12 stuks krijgt u de 12e fles gratis. De wijn is afkomstig uit het Berge rac gebied en smaakt iets droog. Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 De bibliotheek heeft een prettige verrassing van al haar lezers en voor de langlezers in het bijzonder. Een eenmalige boetevrye week! Dit in verband met de reorganisatie van de catalogus. Er zijn lezers, die, niet reagerend op boetekaarten, hun boeken, twee, drie maanden, of langer in huis hebben. Vooral bij de examencandidaten is dit danig uit de hand gelopen. We be grijpen dit wel een beetje, in de ex- amtijd "heb je andere dingen aan je hoofd". Nu zijn de examens achter de rug. We hopen dat iedereen geslaagd is. Aan de bibliotheek heeft dat zeker niet gelegen. De aangevraagde boe ken werden altijd met de grootst moge lijke spoed elders besteld. Jongelui doe ons nu ook eens een ple zier en kijk of ergens thuis nog een bi bliotheekboek ligt te slingeren. Of misschien staan de geleende boeken wel netjes opgeborgen in de boeken kast. We zitten om deze boeken te springen. Vandaar deze eenmalige boete vrije week van 18-23 mei. Geldig voor beide bibliotheken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1