Van Os mode stationscentrum FVSCOITE juwelier Strego w T4LLy HC ^\vy/ braderie Wiefix, doe het zelf en service v3 oy o°v~ V klokken simon peek ixt Meines krijgt kans van haar leven. IEUWSBLAD VOOR HEILOO Nu op onze Dames afd. de echte koopjes halen. De Vroegte Wint Jnder kermis in Stationscentrum. r r i o L ai in 't Stationscentrum in Heiloo 24-25-26 juli Gezellige kermis in het Stationscentrum met vele attrakties. 'WINKELHOF 'T LOO HEILOO kTEL. 330138 WIJ ZIJN WEER TERUG VAN VAKANTIE. DE AALSMEERSE BL0EMENHAL Bibli- -theek Hengelsportvereniging Winkelhof 'tLoo6 HEILOO 16 Strego -zaken ISOTHERM HEILOO B.V. in vele variëteiten horloger juwelier stationsweg 85a heiloo Alle POLO'S, nu15.- BR0EKEN, restanten nu 25.— ROKKEN,nu..:39.- VANILIA KUITBROEKEN nu49._ Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. 46e JAARGANG No. 30 22 JULI 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hvndsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7. Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1. Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom. Egmond a/'d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit z(jn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke 'reduktie. )nze jeugdige atlete, Rixt Mei- tes, (19) krijgt de kans om tien maan- len aan de Universiteit in Nebraska USA) te gaan studeren en te trainen, üxt was vast van plan na haar oplei- ling Havo A en B naar de Akademie oor Lichamelijke Opvoeding in Am- terdam te gaan. Haar hele studie /as daar opgericht. Een plotselinge ;ewijzigde selectie-procedure deden eze plannen echter in rook opgaan, 'ant nu bleel^ Havo niet meer voldoen- e maar was in eens Atheneum A ereist. Ie teleurstelling was erg groot want lixt had zich hier helemaal op inge- teld. Maar even diep als de teleur- telling, was de vreugde toen er bij de INAU bericht kwam dat vijf Neder- indse atletes, die al geselecteerd 'aren, naar Amerika mochten komen m daar een studie aan de Universi- ;it te volgen. Rixt behoorde tot die elukkigen, samen met Marjan Goed- art een vriendin van haar. :eeds in februari waren alle papieren 1 ingevuld "meer uit nieuwsgierig- eid, want ik zou toen nog naar de .kademie gaan" zegt Rixt Meines. In toen, op het juiste moment, kwam aar de bevestiging. Er bestond een euze uit twee Universiteiten t.w. lontana en Nebraska, voor de laatste erd gekozen daar deze de modernste p atletiek gebied is. aast de atletiek training wordt er ook an cursus voor lichamelijke opvoe- ing gevolgd. De kosten worden be- tald door de Universiteit en zal voor- ipig 10 maanden duren. Ze hadden ever een contract van vier jaar wil- :n afsluiten, maar Rixt wil eerst eens e kat uit de boom kijken. Hardlopen 1 op jeugdige leeftijd bleek Rixt rap ;t de voeten te kunnen. Op de school- jortdagen ging het al erg hard. aen ging ze naar Trias om daar te tan trainen. Dat ging in het begin in •oepsverband en de eerste twee ja- :n was Rixt altijd een goede tweede, laar het derde jaar ging het nog be- r en men adviseerde haar zich toe leggen op het hordenlopen. In de inter, Rixt was toen 16 jaar, werd ze teede bij de indoor jeugdkampioen happen, zij sprong toen 1.66 m. dat zelfde jaar, 1978, werd er bij de sd. Kampioenschappen maar 1.65 m isprongen, hoewel ze toen in Parijs al 1.68 m gesprongen had. Het jaar daar op kwam Rixt in een hogere leef tijdsgroep de junioren A. hier sprong ze de limiet voor Europese jeugdkam pioenschappen, dat was 1.75 m. Bij een Interland in Zwitserland had ze al 1.76 m gesprongen. Maar in 1980 werd Rixt eerste bij de Ned. jeugdkampioen schappen in Groningen en derde bij het hordenlopen. Maar de aandacht werd pas goed op haar gevestigd toen ze als junior mee mocht doen aan het Ned. Senioren-kampioenschap. Rixt werd hier derde op de 100 m horden bij de dames met slechts één honderdste ver schil met een meisje dat naar Moskou was geweest. Foto's moesten de be slissing uitwijzen. Keuze Toen moest er een keuze gemaakt worden tussen hoogspringen of hor denlopen, dit was nodig voor de bonds- training. Rixt koos voor het horden lopen en werd getraind door de Belg Wilfried Geeroms. Maar ze kreeg te kampen met een rugblessure. Hierna werd ze opgevangen door bonds- trainer Piet van Gerven, hij zag echter meer in het hoogspringen, maar trainde ook horden met haar. dit alles gebeurde begin van dit jaar. In april ging Rixt naar een trainings kamp en was daar bezig met hoog springen, omdat hordenlopen veel van een rug vergt moest dit nog even wachten. Teruggekomen sprong onze atlete op een internationale wedstrijd in Papen dal 1.75 m en Rixt zag het weer hele maal ziften. In Nederland zijn op het ogenblik wei nig wedstrijden daarom wordt er nu nog 12 dagen in Italië in de zon ge traind, vooral het hoogspringen. Maar omdat Rixt zo dicht bij het Ned. jeugdrecord hordenlopen zat, daardoor kwam de uitnodiging uit Amerika, hier gaat ze echter hoogspringen en hordenlopen trainen, daar zij harder gaat dan de meisjes in Nebraska. "Ik krijg nu alle aandacht en dat is fijn ik kom daardoor ook tot betere prestaties. Ik hoop dit jaar de 1.80 te springen" zegt Rixt Meines. Op het ogenblik traint ze met Olga Commandeur, Edine van Heezik en Sylvia Barlag en heeft buiten de training ook nog een hoop plezier. mi- HEILOOËR BRIDGE CLUB Uitslagen donderdag 16 juli 1981. Groen NZ 1 heren Koster-Tamminga 58.75% 2 mw. v.d. Goot-hr. Löhr 52.50% 3 hr. Berkman-mw.v. Duin 48.12% OW. 1 hr./mw. v.d. Zijden 58.12% 2 ds. v. Hoolwerff-Spruyt 51.25% 3 heren Gorse-Mak 50.62% Grijs Nz 1 hr/mw v. Gans 55.62% 2hr/mw. Bies 53.75% 3 hr/mw. v. Halem 50.62% OW 1 ds. v.d. Dool-Neyens 56.25% ds. Hoff-Koster 56.25% 3 ds. Klerk-Stark 49.37% Nog 3 weken spelen we op donderdag avond in de Benedictusschool aan de Hasebroekweg tegenover de W.J. Hofdijkweg in Oost. Ook in de af gelopen week hadden we weer een goede bezetting; 10 tafels, dat is een volle Open Huis-zaal. We hebben donderdag weer genoteerd, wie er de a.s. week zullen zijn; dat is- nodig, omdat er in deze vakantiemaanden nogal van wisselingen zijn. Het blijft daardoor mogelijk voor onze leden, die niet elke week willen spelen, en voor onze reserves, om zich te melden, als zij eens mee willen doen: dit moet dan wel zo tijdig mogelijk gebeuren, zo dat wij er bij de indeling rekening mee kunnen houden, dus vóór woensdag avond 9 uur. De telefoonnummers zijn dezelfde als voor het afschrijven bij verhinde ring nl. mw. Klerk, no. 334368 en b.g.g. de hr. Berkman, no. 333576, of v.d. Zijden, no. 331676. Ook nog een keer een herinnering aan degenen die in het komende winter seizoen niet meer willen spelen volgens onze reglementen kan men vóór 1 augustus als lidbedankendoor schrif telijke mededeling aan de sekre- taris, de heer P. A. v.d. Vlies, Sluys- weydt 8. wie dat niet doet, blijft gewoon lid voor tenminste weer een jaar. Behalve dat dit een reglemen taire kwestie is, willen we ook graag tijdig weten op hoeveel spelenden we straks per avond moeten rekenen, hoeveel nieuwelingen we eventueel lid kunnen laten worden. MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO Sinds enige tijd is de doe het zelf winkel aan de Westerweg overge gaan in handen van de fam. Wie- bering. Vader is bedrijfsleider en zijn zoons assisteren hem daarbij. Marcel, die nog op school zit doet dat in z'n vrije uren in de zaak. Broer Hans is de "klusjesman". Het is altijd opvallend hoeveel dingen je in een "doe het zelf" winkel tegen komt die je daar niet direkt zou zoeken. Zo zagen we hier bouwpaketten om zelf een bed in elkaar te zetten, vreselijk leuk en modern, met een paar grote laden er onder. Op het gebied van hout is Wiefix toch erg goed gesorteerd en word je erg pret tig geholpen. Wat ook aardig was zijn dc houten lijsten die tevens als wissellijst gebruikt kunnen worden en de prikborden. Men vindt er ook veel lijmsoorten, verf en bijts tevens een groot as sortiment gereedschappen ook voor de tuin, ijzerwaren, isolatiematerialen, elektrisch gereedschap, veel gaas soorten en ook in houtendeuren kunt u hier goed een keus maken en nog veel, veel meer. Service staat bij Wiefix hoog in het vaandel. Heeft u wat op maat te zagen, ze doen dit graag voor u.Is uw bestelling soms te groot om zelf mee te nemen Wie fix bezorgt het gratis bij u thuis. U vindt Wiefix tegenover de SRC- Winkel van Van Santé en naast Sla gerij Leegwater. U kunt weer terecht b\j de: Zevenhuizerlaan 54 - Heiloo ijdag, zaterdag en zondag kunnen tg en oud weer hun hart ophalen aan t kermisgebeuren in het Stations- iitrum. Er zijn weer een heleboel tke attrakties en in de meeste café's zal levende muziek zijn. Natuurlijk is er vrijdagavond ook nog braderie. Dus wederom volop 'reuring" in het Stationscentrum. GROOTSE RECORD POGING MARATHONSOFTBAL OP DE EGELSHOEK a.s. Zaterdag 25 juli zal het team heren softbal 2 een poging wagen om het record marathonsoftbal in handen te krijgen. Zij willen proberen om 16 uur, ja u leest het goed, 16 uur achter elkaar te softballen. Dit festijn begint 's ochtends om half zes. De eerste tegenstander is se nioren 1 van Foresters die worden om half acht afgelost door een team van B.S.C.H., zij spelen tot half tien dan volgen nog de junioren van Fores ters een team van W.S.V. een groep coach cursisten, de Flying Petrels, heren softbal-teams 1 en 3 van Fores ters en tot slot een team van de Crom- tigers. Waarna het festijn wordt af gesloten om half tien 's avonds. Uit de nationale softbal top zullen een aantal prominenten aanwezig zijn zoals: Nol Houtkamp, bondscoach en trainer A-selectie Nederland. Hij zal waarschijnlijk enkele uren als des- tinated-hitter en/of als coach willen fungeren. Dries de Zwaan, verslag gever Haarlemse-Courant en scheids rechter hoofdklasse. Hij wil een ge deelte van de wedstrijd scheidsrech teren. Ook zal waarschijnlijk Els Spee aan wezig zijn, zij is oud-international en momenteel coach van het eerste team van H.H.C. Zij coacht het team van een selectie van cursisten die het afgelopen jaar deelnamen aan de coachcursus softball-A. Verder worden nogal wat officials uit het rayon en bonds- bestuur uitgenodigd. Het recordteam zal worden gecoached door Hein van Vreden, die reeds nu zijn taak begonnen is met het geven van adviezen. Het commentaar van deze grootse happening wordt ver zorgd door Andy Houtkamp. Mensen komt allen kijken naar deze grandioze gebeurtenis op de Egels- hoek zaterdag 25 juli van 's ochtends 5.30 tot 's avonds 21.30 uur. En na tuurlijk wensen wij alle spelers, co aches en andere medewerkers veel succes en hopen dat jullie record- poging een geslaagde mag worden. Na het schrijven van twee weken gele den hebben inderdaad diverse leden zich aangemeld om behulpzaam te zijn bij het schoonmaken van diverse wateren. Langs deze weg nogmaals hartelijk dank voor uw hulp. Voor diegenen onder u die in hun eigen omgeving nog een water schoon willen maken: U kunt hierover te allen tijde kontakt opnemen met de secretaris, de heer A. Mooij, tel. 331672. Misschien mag het bestuur van uw vereniging u nog eens wijzen op de regels voor de z.g. speciale hengel: Vissen met de speciale hengel mogen de leden van D.V.W. vanaf 1 oktober t/m 31 december in de Oosterzij- polder en vanaf 1 september t/m 31 december in de vijvers van Oost en West, alsmede de vijver aan de Zee weg en in alle waterlopen van Zuid- West. Een speciale hengel is een hengel die beaasd wordt met: a) een levend visje b) een stukje vis c) kunstaas zoals plug of spinner. Nu gebeurt het momenteel vrij vaak dat we mensen nu al zien vissen met een levend visje of kunstaas om zo één of meerdere snoeken te vangen. Het is echter noodzakelijk dat we goed om onze snoekstand denken dus a.u.b. doet u dit niet! Bovenstaande regels zijn niet gemaakt m u dwars te zitten, nee juist om u lan ger met plezier te kunnen laten vissen. Wees dus sportief en houd de regels in acht. Namens uw mede-vissers: bedankt! D.V.W. AFD. JUNIOREN Jullie zien het: erg kleine verschil len onderling, dus dat belooft een zeer spannende kompetitie te worden. Jullie weten het: nu volgen 4 wed strijden, waarvan twee op dinsdag avond (28-7 en 11-8) en twee op za terdagmorgen (22-8 en 5-9) welke tel len voor de junioren-witvis-kompe- titie. Deze kompetitie bestaat uit 4 wed strijden, waarvan de drie beste tellen voor de plaats in het eindklassement. De reglementen voor deze kompe titie staan inmiddels op schrift, dus wie ze wil hebben kan ze afhalen bij: F. Schouten, Keldercroftlaan 1, tel. 334336 of bij: A. Duinmeijer, Ter- mijen 36. tel. 336583. Deze twee keren vormen tesamen de junioren-kommissie, dus als je vragen hebt of je wilt je opgeven, dan weet je waar je terecht kunt. Tot ziens bij de eerste kompetitiewed strijd op dinsdag, 28 juli a.s. We verzamelen om 18.45 uur op het Parkeerterrein van "De Loet" in plan Oost. Geef je voor de kompetitiewedstrij den wel even persoonlijk op bij één van de bovenstaande leden. Het be spaart de kommissie erg veel werk als je je voor de gehele kompetitie opgeeft en 8.- betaalt, maar dit is uiteraard vrijblijvend. Nogmaals, tot ziens. D.V.W. Zondag j.l. werd de 2e competitie Witvis gehouden nabij Koedijk. De vangsten waren over het algemeen slecht te noemen. De B-klasse G. W. Geurts was de grote winnaar hij wist 438 cm vis te vangen. Uitslag: A-klasse: no. 1 J. H. v. Willigen 397 cm no.2 S. Blokker 375 cm no.3 M. Nap 329 cm UW VERTROUWEN WAARD Specialisten in warmte-isolatie N Zie advertentie elders in dit blad B-Klasse no.l G. W. Geurts no.2 J. Buis no.3 G. Mooij sr. C-Klasse no.l J. Scholten no.2 Hans v. Willigen 438 cm 198 cm 150 cm 184 cm 112 cm Hoewel we midden in de vakantie- tijd zitten kwamen jullie dinsdag 14 juli toch nog met 15 jongens naar de A waterkant voor jullie tweede wed strijd. Voor de mensen die er aan werken is het erg leuk dat er bij jullie zoveel animo is. Er werd weer flink vis gevangen en eerste werd Paul de Graaf met 362 cm. Hij wist tevens de grootste vis op de kant te halen. No. 2: Serge Verheugen 347 Cm no. 3: Robert Esseveld 344 Cm no. 4: Emiel Boersen 330 cm no. 5: Alex Ursem 328 cm no. 6: Dick Bakker 275 cm no. 7: Dennis Baretti 210 cm KENNEMERSTRAATWEG 382 HEI MALEVOORT 13 BOEKEN VOOR OUDEREN Eigenlijk een gek opschrift. Boeken voor ouderen. Vanzelfsprekend staat de hele bibliotheek ter beschikking voor jong en oud. Waar we het echter over willen hebben, zijn de boeken die speciaal geschreven zijn, met het oog op ouder worden en fit bleven. Natuurlijk zijn deze boeken niet spe ciaal bedoeld voor ouderen. Ook de jongeren hopen ouder te worden en ko men dan voor dezelfde problemen te staan. Alhoewel problemen? Moet dat eigenlijk als we ouder worden? Want waardoor komen de problemen? Dikwijls omdat de gezondheid het af laat weten. Vraag een ouder wordend iemand, wat voor hem of haar het be langrijkste in het leven is, dan zullen zij meestal antwoorden "Gezondheid". Aan gezondheid, iets vanzelfsprekend wanneer we jong zijn, moet, naarmate we ouders worden, gewerkt worden. Natuurlijk er zijn altijd wel van die "betonsterken", die overal tegen kun nen en tot op hoge leeftijd kunnen doorgaan met het leven, dat ze altijd leidden. Maar voor de meesten geldt toch, een ander leefpatroon vinden. En met het vinden van dat andere leef patroon, kan de bibliotheek u helpen met de nodige lectuur. In de rubriek no. 324 en 615 van de studieboeken, kan men vele boeken vinden die het ouderworden tot onder werp hebben: o.a. Voorbereiding op de pensionering, met bijdragen van o.a. onze oudplaatsgenoot C. Egas, een autoriteit op het gebied van de zorg voor de ouderwordende mens. Tevens boeken op het gebied van aangepaste voeding. We noemen een speciaal geestig geschreven boekje met verrukkelijke recepten "Uw voe ding met de jaren, voor wie goed wil leven met de jaren" door Janssen- Neurdenberg. "Leven met de Jaren" geschreven door Harriet Freezer. Een boek waar bij het gewone dagelijkse leven cen traal gesteld wordt. Vol humor, van uit eigen ervaringen geschreven en waarbij vooral de positieve kant belicht wordt, omdat hier speciaal de vrijheid benadrukt wordt. De vrijheid, om eindelijk nu de grote le vensarbeid gedaan is, onszelf te zijn. Te doen nu waar we zin in hebben. Waarbij het natuurlijk mogelijk is, dat we dit na al die jaren voor anderen te hebben klaargestaan, niet meer weten. Op een invoelende manier helpt Harriet Freezer ons hierbij op weg. Dan zijn er gymnastiekboeken voor ouderen. En voor de velen die nu eindelijk de tijd krijgen op hun gemak, steden, dor pen en verre streken te bezoeken waar ze vroeger bij gebrek aan tijd, doorheenvlogen noemen wij het beknopt medisch reishandboek van Johs B;de "Gezondheid op reis". Er zijn tevens diverse boeken in de bibliotheek, geschreven door artsen- gespecialiseerd op de ouderwordende mens, over de veranderingen die zich in ons lichaam afspelen als de jaren vorderen en hoe daarmee te leven. Kortom boeken die ons vertellen, dat. het niet gaat om het ouder worden, maar op de manier waarop we ouder worden. Verder zijn er diverse tijdschriften voor ouderen. Zoals b.v. "SENIOR" "Pas 65-uitgaan", "Samen op weg" en vele anderen. Ook de tijdschriften worden uitgeleend. Tevens heeft de bibliotheek documen tatiemappen over bejaardenproble- matiek in documentatiekast te vinden in de leeszaal. Voor verdere inlichtingen zal de bibliothecaresse u gaarne van dienst zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1