intra wponkunst 1 alkmaar juwelier Strego Q OMEGA l\ll> l( MEUBELEUVEL? 1 i simon peek Wiltu deze winter gezellig leren dansen? Elke les is een festijn bij Danscentrum Ranzijn! NIEUWSBLAD VOOR HEILOO MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL HEILOO Informatie: donderdagavond 20 aug. 19.00-21.00 uur. Aanvang lessen maandag 24 augustus. Deutekom gaat uitbreiden en vernieuwen Record hometrainen op grandioze wyze verbeterd Het KWF heeft niet genoeg Roos Occasion Centrum Heiloo breidt uit met autoshop HEILOO DE DORS 2 HEILOO Eén- en tweejarige opleiding Rijksgesubsidieerd. Inlichtingen en opgave: Th. L. J. Kaandorp, Zeeweg 2 Heiloo 072-332086 A. Boerhave, Keldercroftlaan 3 Heiloo 072-332768 De Intrawoonkunst-architek- ten tonen u met plezier en onverplichtend de enige kom- plete Interlübke en deSede- expositie in Noord-Holland. Vijftienhonderd vierkante meter advies en informatie over de mooiste kreaties van topmeubelontwerpers. Intrawoonkunst: kompleet 't beste! binnenhuisarchitektuur Winkelhof 't Loo 6 HEILOO Veel publiek Huldiging Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond. WAT EN WIE IS DANSCENTRUM RANZIJN? Danscentrum Ranzijn staat o.l.v. dhr. en mevr. Ranzijn (zelf aktief dansend in de professional wedstrijden) en geven les in Heerhugowaard, Opmeer en ook dit jaar weer opnieuw in HEILOO. In het Open Huis (Winkelhof 't Loo). IN WELKE DANSEN WORDT ER LES GEGEVEN? MODERNE DANSEN E wals, Tango, SI Foxtrot, Q step en R wals. LATIJNS AMERIKAANSE DANSEN Cha cha, Rumba, Samba, Jive en Paso Doble. OLD TIMERS St. Bernard wals, Veleta, Kruispolka, May Fair, Q step en diverse anderen. DISCO DANSEN LESSEN: Voor ouderen/gehuwden op zaterdag- en zondagavond om 20.30 uur in Heiloo of alle dagen in Heerhugowaard. Voorjeugd: op zaterdag- en zondagavond om 19.00 uur. do°r Dan gaat u gewoon in uw eigen omgeving in HEILOO op dansles. Ranzijn haalt u dan voor één avond buiten de deur en brengt u in een uitstekend humeur! Voor inschrijving kunt u maandag- en dinsdagavond van 19 tot 20 uur terecht in het OPEN HUIS (Winkelhof 't Loo) of telefonisch in Heerhugowaard: 02207-14539. MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO ERM HEILOO B.V. Specialisten in warmte-isolatie OFFICIEEL ERKEND OMEGA-DEALER 2 ritsevoort 23/27 - tel. 072/111366 UW VERTROUWEN WAARD 16 Strego-zaken |6e JAARGANG No. 34 19 AUGUSTUS 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 t Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 45 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke feduktie. orloger juwelier - stationsweg 85a iloo telefoon 072 335730 jn 24 uur meer dan 3484 km. afleggen jp drie hometrainers mag dan voor een aeleboel mensen een onmogelijke opga- te lijken, afgelopen zaterdag is toch jnaar bewezen dat het zeer goed moge- Bjk is. |en half uur fietsend, een half uur justend was het ritme waarin Piet Viltens, Ger Slot, Luuk van Raalte, fouter Droge, Dick Bakker en Hans tan Helden het oude record met maar jjefst 690 km verbeterden. Vrijdagavond werd om half acht gestart pnder het toeziend oog van notaris van Üe Bosch en een flink aantal toeschou wers die wel eens wilden zien hoe zo'n tecordpoging in z'n werk gaat. pmringd door masseurs Jan Heil en Willem Groen en begeleid door de altijd bpbeurende woorden van microfonist joon Lachterop begon het zestal aan de opgave om 24 uur achtereen de pedalen e laten rondgaan om zich zodoende een ilaats te veroveren in het World Book if Records. Veel steun hebben ze gehad aan het tijd aanwezige publiek dat zelfs de .ele nacht door binnendruppelde en aarvan sommigen soms uren lang niet lij het podium weg waren te branden. )ok de grandioze medewerking van erzorgers, Jan Oosthof en Jack Burge- jng en het eten, drinken en de muziek ian Het Pannekoekhuis, Piet Boon- icker, Van Wijngaarden, J. Hink, isco Heiloo, Albert Heyn en slagerij le Haan hebben eraan meegewerkt, dat je zonder veel problemen de 24 uur vol maakten. Reeds om vijf minuten voor jier werd het oude record aan diggelen gereden en nog eens "iVi uur later kon fie poging worden afgesloten met het mooie resultaat van 4174 afgelegde kilometers. genomen, de renners van een dergelijk kleinood te voorzien. Vrije Tijd Sport, Luuk van Raalte en de N.M.B. kunnen tevreden terugkijken op een dag en nacht vol sport, die door hen als sponsors mogelijk was gewor den. Of het allemaal nog een vervolg heeft? Jazeker, want de renners gaan lekker door met trainen voor een nieuwe poging wanneer het een andere ploeg is gelukt dit, toch wel scherpe record, t« verbeteren. Nadat de renners moe maar voldaan van hun fietsen waren gestapt werden ze gedolven onder de bloemen en ieder van hen ontving een beker waarin het record gegraveerd stond. Dat ze deze herinnering ontvingen kwam voor hen geheel onverwachts want pas op de zaterdag zelf werd door Bloemenshop 't Loo, De Deel, Het De Rook en Barbershop en Roozendaal schoenen het initiatief De boekhandel van de firma Deutekom zal een compleet nieuw aanzien krijgen en tevens ook meer ruimte, zo'n 25 m2 komt er bij „De mensen hebben vaak moeite de dingen te vinden, daardoor wordt er veel gevraagd of soms lopen ze weg", zegt Ton Schmidt. „Dat is natuurlijk niet de bedoeling, want we hebben erg veel in voorraad". Echtgenoot, architekt Jos Schmidt, heeft een compleet nieuw interieur ontworpen, dat exclusief maar tevens erg praktisch is. De nieuwste snufjes zijn in zijn ontwerp verwerkt. Begonnen wordt met het gedeelte kan toorboekhandel en hiermee hoopt men 10 september gereed te zijn, daarna volgt het gedeelte van de boekhandel. Aan de kant waar vroeger de ingang zat komt een complete kinderafdeling, alles op de juiste hoogte en voorzien van een leuk zitje. De open ruimte boven de kassa krijgt een verlaagd plafond met passende verlichting, zodat het wat intiemer wordt. Langs de wanden wordt op speelse wijze met kasten gewerkt, zodat de voorraad boeken met veertig procent kan worden uitgebreid. In het midden komen schappen te staan waar men makkelijk omheen kan lopen. De ruimte die nu nog als kantoor dienst doet wordt bij d<- winkel getrokken en haven komt een. ni*. <v ruim kantoor. complete set om kleine reparatie's zelf te doen, bougies, contactpunten, rem- blokken enz. was- en poetsmiddelen, motorolie in handige blikken. Imperials, ook voor de caravan. Luxe assecoires noem maar op. Tevens staat een staf van deskundig personeel tot uw beschikking voor de montage van de artikelen, ook uitlaten en kogels. Bovendien zullen zij u altijd goed en eerlijk adviseren. Zaterdag 22 augustus wordt er een open dag gehouden en is er voor elke bezoeker een leuke attentie en bij aankoop van 10,- kunt u een fles autoshampoo voor 1,- kopen. Met deze autoshop is wel midden in de „Roos" geschoten. De behoefte het onderhoud van de auto meer in eigen hand te nemen dringt zich de laatste tijd steeds meer op. Het spreekt dan ook vanzelf dat hier op ingehaakt wordt. De firma Roos, aan de Kennemerstraat- weg, naast de Oude Herberg opent a.s. zaterdag dan ook een geheel nieuwe autoshop. Hier volgt een kleine greep uit het ruime assortiment. Er is een keuze uit 450 kleuren om kleine krasjes op de auto zelf weg te werken, door middel van een klein handig verfstiftje. Grotere onge rechtigheden kunnen met een spuitbus behandeld worden. Een grote keuze radio's en speakers, een Mascotte Op maandag 24 augustus a.s. gaat de traditionele grote jaarlijkse kollekte van het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding weer van start. Het KWF heeft genoeg enthousiasme, onder de duizenden bestuursleden en kontaktpersonen in de 1500 plaatselijke afdelingen die het KWF verspreid over geheel Nederland telt. Genoeg inspira tie onder die duizenden vrijwilligers, die de afgelopen maanden zeer veel organisatorisch voorbereidend werk hebben verricht om deze kollekte van start te kunnen laten gaan. Is zo'n kollekte nog wel nodig? Jazeker! Het KWF heeft redenen genoeg. Er zijn nog genoeg projekten die moeten worden gefinancierd. In 1979 bedroegen de totaal ontvang sten van het KWF bijna 25 miljoen gul den. Eenderde deel daarvan wordt maar liefst gevormd door de totaal opbrengst van de kollekte! Verwacht wordt echter voor 1981 een totaalbedrag van 39 miljoen te moe ten uitkeren ter financiering van pro jekten op het terrein van wetenschap pelijk onderzoek, voorzorg, begeleiding en voorlichting. Daarnaast heeft het KWF aanzienlijke verplichtingen ojj zich. genomen, o.a. ten aanzien van het weten schappelijk programma van het Neder lands Kanker Instituut in Amsterdam (dat het Research Laboratorium en het Antony van Leeuwenhoek Ziekenhuis omvat), van het Rotterdamsch Radio- Therapeutisch Instituut en van weten schappelijke projekten, die worden uit gevoerd in verschillende kankerinsti tuten en kankercentra in Nederland. De subsidiëring van wetenschappelijk onderzoek vindt plaats via financiële steun aan wetenschappelijke projekten, die een gemiddelde looptijd hebben van vier jaar. Dit betekent in feite dat vele tientallen miljoenen guldens al op papier zijn toe gezegd ter financiering van deze lang lopende projekten. Om dit mogelijk te maken en om te voorkomen dat deze uiterst belangrijke onderzoe kingen plotseling - wegens geldge brek - zouden moeten worden stopgezet heeft het KWF speciale reserves ge vormd van waaruit de financiering van deze projekten gegarandeerd kan wor den. De strijd moet kunnen doorgaan. Het KWF heeft dus genoeg argumen ten om U ervan te overtuigen dat die strijd niet tevergeefs is. Bijna 40% van alle kankerpatiënten geneest thans. Elk jaar kunnen meer kanker patiënten, dankzij de medische vooruit gang, terugkeren bij hun gezin. Toch blijft het een feit dat van elke vier landgenoten er één overlijdt aan de gevolgen van kanker. Daarom, het KWF heeft redenen genoeg om U te vragea dit jaar - on danks moeilijke tijden - méér te geven dan vorig jaar. En -, zoudt U mee willen helpen met koliekteren? Graag. Geef dan even een berichtje aan H. v. Duykeren, tel.072-33 32 33. Het KWF heeft nog genoeg kollekte- bussen die gevuld moeten worden. Het KWF heeft echter nooit genoeg kollektanten! Om te helpen bij de kankerbestrijding. Waar nooit geld genoeg voor is. U mag best weten dat het KWF daarom zor gen genoeg heeft. Daarom, geef; daar kan en mag U niet omheen. Geef genoeg! Tijdens de verbouwing blijft de zaak gewoon open. Men verzoekt u wel enige consideratie met het ongerief te hebben. Maar hierna zal Heiloo trots zijn op zo'n modern geouttilleerde kantoor boekhandel. Jos Schmidt heeft veel ideeën opgedaan op buitenlandse beurzen, hij is een veelzijdig ontwerper. Men zal van zijn werk nooit kunnen zeggen dat is nou typisch Jos Schmidt. Hij stelt zich bij elk ontwerp open voor nieuwe ideeën en zal proberen het altijd weer anders te doen of het nu om een woning of een winkel gaat. Het nieuwe interieur van Deutekom zult u dus nergens anders meer aantreffen. De verbouwing zelf is in handen van de firma Kaandorp en een deel van het interieur van Beka. Zie advertentie elders in dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1