ïefix- 2* intra wponkunst alkmaar h 0.98 1.45 19.95 STAATSLOTERIJ MEUBEL ANDERS? OUD PAPIER AKTIES Q NIEUWSBLAD VOOR HEILOO N. Majolée, initiatiefnemer Vakantie weken voor ouderen", neemt afscheid Sluiting in het weekend uit noodzaak A. G. v. d. Nagel Boekhandel Deutekom moderner, ruimer, overzichtelijker Antiek "De Lantaarn" OMEGA Mevrouw Van Zalinge neemt na 32 jaar afscheid simon peek HOUT-EN DOE-HET-ZELF CENTRUM Westerweg 156 - 1852 AN Heiloo - Telefoon 072-331754 GRENEN SCHROTEN 9x65 mm, per m 13x85 mm, perm D0E-KAD0-D00S BISON 27.70 GRENEN RABAT qj- 13x115mm,perin2<45T. I»3w Ook voor al uw timmerklusjes en het plaatsen en vernieuwen van deuren en kozijnen kunt u nu bij ons terecht tegen een redelijk uurloon. Films Komaan en hef't glas met ons...! voor het komplete woongebeuren MODE VAN STRAKS STATIONSWEG 85 HEILOO VOLGENDE L0TENVERK00P MAANDAG 2 NOVEMBER A.S. ISOTHERM HEILOO B.V. Hét woord voor de alles zeggende kollektie Inter- lübke én deSede bij Intra- woonkunst. Vijftienhonderd vierkantemeter kompleet zicht op exclusiviteit in moderne meubelkultuur. Intrawoonkunst: het antwoord! binnenhuisarchitektuur BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HEILOO AKTIVITEITEN VOOR BEIDE BONDEN VOOR OUDEREN POLITIEBERICHTEN DE0.P.A. rehobothschool OUD PAPIER AKTIE MARIASCH00L OUD PAPIERAKTIE ST FRANCISCUS KLEUTERSCHOOL OPEN DAG KLEUTERSCHOOL DE BASSER0ETEN NIC0LAAS BEETSSCH00L SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Streng Goede opvolgster IAARGANG No. 44 28 OKTOBER 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1, Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zjjn. Advertentieprijs per mm 48 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. wm In de zaal van de Gereformeerde kerk iverd, in aanwezigheid van Burgemees- er en wethouders, op feestelijke wijze ie heer N. Majolée gehuldigd als nitiatiefnemer van de „Vakantieweken foor ouderen". Na zich, 15 jaar, met volle inzet hieraan gegeven te hebben werd het werk overgedragen aan de nieuwe stich ting „Vakantie voor en door ouderen". Het plan van de heer Majolée werd 15 jaar geleden geboren in de Loet, toen hij nog deel uitmaakte van het bestuur. De bedoeling was, eens wat langer dan „een dagje" weg te blijven. Dit idee ■g zo goed aan dat zich weldra ook mensen van buiten de Loet aan meldden. Op het laatst was het zo dat er wel vijf keer per jaar op uitgetrokken werd. ,We hebben er samen veel plezier aan beleefd", aldus dé heer Majolée. Een speciaal woord van dank richtte de heer Majolée aan de mensen die hem altijd zo goed geholpen hadden, voor hen was er een aardige attentie. Tevens werden er deze avond films en dia's vertoond, die gemaakt waren door de dames de Vries en van Tricht, en de heer Muller. Degenen die de reis hadden meege maakt, beleefden de vakantie opnieuw. De makers werden beloond met een enthousiast applaus. Vervolgens kreeg de heer Brouwer het woord: „De heer Majolée beschikt over een groot organisatievermogen. Het waren reizen om wat van op te steken, je leerde er wat". Als dank voor al zijn werk ontving de heer Majolée een radiorecorder en bloemen, voor me vrouw Majolée was er een prachtig bloemstukje. Hierna zong de hele zaal op de melodie van de Zilvervloot een eigen gemaakt lied. Het eerste en laatste couplet laten we hier volgen: Heb je wel gehoord van die Nico Majolée? Die organiseerde reizen, Met alles erop en alles eraan, En dat voor zo lage prijzen. Nico, Nico, dat mannetje uit Heiloo. Hij deed zoveel voor ons, hij deed zoveel voor ons En nu ineens geeft hij ons de bons. En nu ineens, nu ineens geeft hij ons de bons. Heb je wel gehoord van die Stichting v.d.O? Die neemt hem nu het werk uit handen. En dat is wel goed, want hij heeft werk genoeg Met het maken van kiezen en tanden! Nico, heb dank, veel dank van ons allemaal. Wij geven jullie twee de beste wensen mee. Leef lang gelukkig nog en tevree. Leef lang gelukkig, gelukkig nog en tevree. Ook burgemeester Glijnis sprak zijn dank uit voor het vele goede werk dat er in die 15 jaar verricht was. „U bent een doener, U zag het gat in de markt, dat het werk wordt overgenomen, moet een kroon op uw werk zijn". Voor al dit werk was de heer Majolée verleden jaar al koninklijk onderschei den. Na de pauze waarin iedereen genoten nad van een hapje, en een drankje, was er een optreden van het Langedijker Cabaret. laatste zaterdag! Ja, stap zaterdag a.s. bij ons binnen om het glas te heffen. De laatste zaterdag van de wijnmaand! Drink n."t ons op de speelse en gezellige mogelijkheden die er zijn. Eethoeken en zitgroepen, bankstellen en fauteuils die uitnodigen tot sfeervolle gezelligheid. Waarbij een goed glas wijn niet mag ontbreken! Benut deze laatste dag en kom sfeerproeven. Dan blijkt 1981 een uitstekend meubeljaar te zijn! Westerweg 261, Heiloo,Tel. 072-331738 Vrijdag koopavond Mascotte In verband met vernielingen in de post- bussenruimte (zelfbedieningshal) zal het postkantoor tijdens het weekend tussen 10.00 uur zaterdag en 08.00 uur maan dagmorgen voor het publiek worden ge sloten. De beheerder, D. Franzen DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 Specialisten in warmte-isolatie Zie advertentie elders in dit blad. Morgen zal Deutekom één dag geslo ten zijn om U vrijdagmorgen in een to taal vernieuwde zaak welkom te heten met zo'n 30 m2 meer oppervlakte :en een kompleet nieuw interieur is de zaak er nu duidelijk één van deze tijd. In het midden, een informatiedesk, meteen links een tijdschriftenhoek. De kiosk apart vonden veel mensen ongezellig, dus deze is nu weer in de -winkel opgenomen. Voor de kinderen is er een aparte afdeling met alles op „ooghoogte". Wat boeken betreft zal het heel wat eenvoudiger worden, 40% meer voorraad en alles uiterst over zichtelijk uitgestald. De kleuren blauw wit en zwart zijn in de hele zaak doorge werkt. Gelukkig zijn er weer fijne kijk- etalages, maar liefst vijf stuks. Bij de opening zal er één gewijd zijn aan ko ken, één aan het zelf maken van pop pen, één voor kantoor en school, één zal gewijd zijn aan de vulpen en de vijf de aan modern antiquariaat, waar U o.a. kunstboeken tegen zeer aantrekke lijke prijzen zult aantreffen. In deze etalages is een prijsvraag verwerkt. Door het oplossen van een rebus ont staat een woord, de woorden achter elkaar vormen een slagzin. Binnen zijn formulieren verkrijgbaar waar deze op ingevuld kan worden. De formulieren kunnen tot 14 november worden inge leverd; Voor de kinderen t/m 12 jaar is er een fijne kleurplaat af te halen. Wie deze mooi gekleurd bij Deutekom inlevert, krijgt hoe dan ook een troost prijs, maar tevens zijn er nog 3 hoofd prijzen evenals voor de rebus. Overzichtelijker De man die hiervoor verantwoordelijk is, is architekt Jos Schmidt. Door alles op speelse wijze tegen de wand te plaatsen met een goede verlichting en een duidelijk aangeven van de on derwerpen, is onnodig zoeken overbo dig geworden. De firma Kaandorp heeft al deze ge dachten gestalte gegeven en het inte rieur werd geleverd door BeKa. Donderdagavond is er van 17.00 tot 19.00 uur een receptie voor genodig den. Maar vrijdag gaan de deuren voor iedereen open en zijn er tal van leuke aanbiedingen die in de Sinterklaas tijd beslist niet onwelkom zullen zijn. Raadhuisweg 12 - Heiloo Telefoon 072-336352 ritsevoort 23/27 - tel. 072/111366 BLOEMENBOLLENFESTIJN GROOT SUKSES Het afgelopen weekend stond het Mid denplein van Winkelhof t Loo geheel in het teken van het voorjaar. Geurige, fleurige en kleurige tulpen bloemen sierden de hoeken van de bloembollenstands. De tafels stonden vol met een ongekende keuze in bloem bollen. Naast het assortiment hyacin ten, tulpen, narcissen en bijgoed za gen wij o.a. een fraaie kollektie rots- tuinnarcissen, schitterende lage bo tanische tulpen in maar liefst 75 ver schillende soorten. Vele noviteiten hadden ook de bijzondere aandacht van het publiek. Het aanwezige in formatiemateriaal (alles gratis) vond ook gretige aftrek. Kortom het was een gezellige, drukke bloembollenmarkt, waarbij het kopend publiek kennis kon maken met topkwaliteit, bijzondere bol- gewasse&en goede raad. Organisator Jan Braam, onder wiens bezielende leiding de bloembollen- markt werd opgezet en tuincentrum van Haneghem die de stands in richtte, kunnen terugzien op een ge slaagd evenement, hetwelk zeker herhaling in 1982 verdient. GEBOREN t/m 26 okt. 1981. Remco A., z.v. Cornells A. Veldt en Maria C. van der Steen. ELDERS GEBOREN: Guus J„ z.v. Petrus P. M. Schilte en Geeske G. Ludwig; Maryn R., z.v. Johannes C. H. T. Andriessen en Yvonne Y. Steens'ma, Michiel, z.v. Frits de Jonge en Mieke Waterdrinker, Ronald, z.v. Reinier Haak en Marian I Stam, Georgius A. N„ z.v. Antonius J. H. Oosterwijk en Agatha C. Berkhout, Fernandus M„ z.v. Martinus G. M. Nanne en Geertruida P. M. de Waard. ONDERTROUWD: Wijnand F. Roosjesn en Elisabeth C. G. den Haan. OVERLEDEN: Johanna de Ridder, w.v. J. T. Comis. ELDERS OVERLEDEN Helena Bouchier, w.v. R. J. Wols, Raymund F. Schmaal. Reisbureau Hippo organiseert een feest middag in Opmeer, op maandagmiddag 16 november a.s. Het Westfries Man nenkoor komt zingen en er worden mooie dia's vertoond enz. De prijs voor deze middag is 10,- p.p. u wordt gehaald en thuisgebracht. Helaas kunnen er niet meer dan 50 personen mee. Dus wilt u mee let dan op dat u op tijd uw kaart haalt op: dinsdagmiddag 3 november in het Bru- nogebouw, woensdagmiddag 4 novem ber in het Trefpunt aan de Westerweg. Telefonisch kunnen geen kaarten wor den gereserveerd. Het bestuur. OUDERAVOND J.P. HASEBROEK- SCHOOL Op dinsdag 3 november a.s. om 20.00 uur wordt in de auia van de school een ouderavond gehouden. Na het afwerken van de agenda zal de heer F. Stelwagen de taak en de werk wijze van de Onderwijs Begeleidings dienst nader uit leggen. Hij zal dit doen met behulp van videobanden. We kunnen de afgelopen week wel uitroepen tot „de week van de aanrij dingen". Maar liefst 13 keer moest de politie assistentie verlenen bij een verkeers ongeval, waarbij het 12 keer bij blik schade bleef. De dertiende aanrijding had echter ernstiger gevolgen. Op maandagmorgen werd bij de spoorwegovergang van de Westerweg een fietser aangereden die hierdoor zwaar gewond naar het Centraal Zie kenhuis moest worden vervoerd. De 22-jarige M. reed met zijn bestelauto over de Westerweg en sloejj zonder meer linksaf de Zevenhuizerlaan in. Hij ramde hierbij fietser M. S. die in tegenovergestelde richting over de Wes terweg reed. Maandagavond lag zij nog steeds in coma. -0-0- Bij de overige aanrijdingen bleef het, zoals al eerder vermeld beperkt tot materiële schade. Er waren een aantal kleine kettingbotsingen, één keer werd er een verkeerslicht geramd en een vrachtauto die voor linksaf stond voor gesorteerd maar plotseling toch rechtsaf ging, kraakte hierbij zeer vakkundig een personenauto. In Bergen werd assistentie verleend bij twee aanrijdingen waarbij in totaal drie personen op gebruik van teveel alcohol werden betrapt. -0-0- Het wordt tijd de verlichting weer eens te controleren. Op maandag 19 en donderdag 22 oktober werden bij ver lichtingscontroles maar liefst 51 auto mobilisten bekeurd. De overtredingen varieerden van het voeren van groot of ongelijk licht tot het geheel ontbreken van de voorgeschreven verlichting. Om dat iedereen de onplezierige ervaring van een verblindende tegenligger wel kent, is het misschien een goede zaak de verlichting bij uw garage te laten controleren. -0-0- Het aantal diefstallen u ook deze week beperkt gebleven. Uit een onafgesloten woning in Mariën- stein verdwenen twee tennistassen met inhoud, alsmede een portemonnaie met 250,-, uit de Willibrordustichting ver dween wat geld en bij de Hema werden door een onbekende een scheerapparaat en twee miniatuurtreinen meegenomen. -0-0- Tenslotte nog twee vernielingen en een brandje. Er werd een auto vernield aan de Lage Weijdt. Aan de sporen te zien was iemand er gewoon overheen gelopen. Een auto die op de parkeerplaats aan de Breedelaan stond miste plotseling een achterruit, nadat er een steen doorheen gegooid was. Een bouwkeet in Boswijk vloog in de brand doordat men de afvoer van de kachel verkeerd had geïnstalleerd. Het bleef beperkt tot lichte schade. -0-0- Maandag 2 november is het weer de O.P.A. dag van de Rehobothschool. De container, waar u al uw oude kranten en tijdschriften in mag doen, staat vanaf ongeveer 12 uur tot de volgende dinsdagmorgen ongeveer half acht voor u klaar, aan de Holleweg 98. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. Oudercommissie Rehobothschool. OUD PAPIER AKTIE STICHTING Z EN PC HEILOO 'y 'y- Na de bingo-avond op vrijdag a.s. - zie hiervoor de advertentie elders in dit blad - komt de Stichting Z en PC Heiloo zaterdagochtend weer in aktie, en wel voor de maandelijkse inzame ling van oud papier. Van 10 tot 12 uur zal, zoals te doen gebruikelijk, een container worden gestationeerd op de parkeerplaats bij het zwembad t Baafje. Uiteraard is weer voor een kleine attentie gezorgd, terwijl de zo langzamerhand fameus geworden at- traktie evenmin ontbreekt. OUD PAPIERAKTIE ST.ADELBERTSCHOOL Vrijdag 30 okt. a.s. houden wij weer on ze maandelijkse oud papieraktie. De container staat tijdens de schooluren bij de school aan de Bergeonstraat. Vrijdag 30 oktober staat de container weer van 9 uur tot 16 uur voor de Mariaschool aan de Pastoor van Muijenweg klaar, om al uw dozen oud papier in ontvangst te nemen. De oudercommissie. Donderdag 29 okt. staan de containers voor oud papier weer op de speelplaats. Helpt u ons weer om de containers vol te krijgen? Heel veel dank. Tot donderdag 29 oktober van 8.30 tot 16 uur. Omega de Ville Quartz doublé 720- staalödO,- 7 De zaal van de gereformeerde kerk zat vol belangstellenden toen De Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Heiloo maandagmiddag afscheid nam van mevrouw Van Zalinge. Maar liefst 32 jaar heeft zij met veel enthousiasme en inzet het koor van de afdeling Heiloo geleid en het was dan ook met schrik dat het bestuur kennis nam van haar voornemen het dirigentschap vaarwel te zeggen. Namens het gemeentebestuur nam wet houder Dekker als eerste het woord. Hij ging in zijn toespraak 34 jaar terug in de tijd, naar de oprichting van de afdeling Heiloo. Gelijktijdig werd toen het koor opgericht en na twee jaar kwam de leiding in handen van mevrouw Van Zalinge. •„U heeft zich erg veel werk moeten getroosten, temeer daar u geen profes sional was. Pas bij de opening van het eerste Open Huis trad u met het koor naar buiten toe, dit sloeg erg aan en u heeft zich aangesloten bij de Noordhol landse Zangersbond. In de loop der jaren heeft het koor veel waardering ondervonden en uw enthousiaste en goede leiding was daar zeker debet aan", aldus de wethouder die haar vervolgens met een cadeau verraste. geweest. U eiste vaak erg veel van de leden, maar de resultaten waren er dan ook naar en het opmerkelijke is dat u in die 32 jaar bijna geen dag verstek liet gaan". Namens de koorleden werd de dirigente een bos bloemen en een prachtig sier- bord aangeboden, waarna haar met een lied hulde werd gebracht. horloger |uwelier - stationsweg 85a heiloo telefoon 072 - 335730 J Het leek ons, oudercommissieleden en leerkrachten, een goed idee om op een gewone schooldag ouders en belangstel lenden een kijkje te laten nemen in onze scholen, daarom zullen wij op maandag 2 november een „open dag" houden. Deze „open dag" houdt in dat u op 2 november onze scholen kunt binnen wandelen en eens rustig een kijkje kunt nemen Er zal die dag normaal gewerkt worden, maar oudercommissieleden zullen aan wezig zijn en eventuele vragen graag beantwoorden. Graag tot ziens op 2 november. Oudercommissie en leerkrachten van „De Basseroet" en de „Nic. Beetsschool". Maandag 2 november, bent u weer van harte welkom in zaal 5 van het Open Huis. Op deze avond gaan we Volks dansen. Na een kopje koffie en een 'praatje met elkaar gaan de beentjes van de vloer o.l.v. Harmke de Kruyk. Het verplicht u tot niets. Heeft u geen zin in dansen, ernaar kijken kan ook gezellig zijn. Trek in elk geval makkelijke schoenen aan. Aanvang 8 uur, kosten 2,50, koffie of thee inbegrepen. Dan is er op deze avond gelegenheid iets te kopen van enkele creatieye leden van deze groep, die na de creatieve avonden, thuis aan het werk zijn gegaan en erge leuke dingen hebben gemaakt. Misschien een ideetje voor de a.s. Sint of Kerst? Wanneer u al vaker het plan heeft gehad onze bijeenkomsten te bezoeken, maar het is er tot nog toe steeds niet van gekomen, dan is er nu een mooie gelegenheid om op deze ongedwongen avond te komen kennis maken. Tot ziens in het Open Huis. De Werkgroep. Inlichtingen tel: 332136, 332917, of 333995. Na de wethouder kwam Mevr. Muijs aan het woord. Zij is al sinds de oprichting lid van het koor en kent het doen en laten van mevrouw Van Zalinge derhalve goed. „Het is altijd een leuk maar streng koor De laatste spreekster was de voorzitster mevrouw Wolse. Ze gaf duidelijk aan waarom het afscheid van mevrouw Van Zalinge een belangrijk gebeuren was. „U heeft gevraagd er niet teveel drukte van te maken, maar dat was een te moeilijke opgave wanneer we de inzet en het resultaat van al die jaren bekijken. We hebben nooit tevergeefs een beroep op u gedaan en we willen hier dan ook iets bijzonders tegenover stellen, namelijk het erelidmaatschap van de Bond voor Plattelandsvrou wen", aldus de voorzitster. Tevens werd er namens het bestuur een kristal len karaf aangeboden. In haar dankwoord werd iedereen die aanwezig was en vooral de gemeente, het bestuur en de koorleden van harte bedankt, voor de vriendelijke woorden en de cadeaus. Mevrouw Van Zalinge was van mening dat men in mevrouw Knop een waardig opvolgster heeft gevonden, ze was zelfs van mening dat de zangspecialisatie van mevrouw Knop tot nog betere resultaten kan leiden. Dit laatste lijkt ons echter moeilijk omdat bijna altijd een eerste plaats op de zangconcoursen niet te verbeteren valt. Theater de Beun begint zijn voltooiing te naderen. Men is druk bezig met de afwerking van het interieur want 27 novem ber is het zover en gaat het Theater van Heiloo officieel open. De stoelen zijn reeds geplaatst en het ziet er fantastisch uit, dat verzeker ik U. Ook buiten wordt met man en macht gewerkt om „de Beun' zo mooi mogelijk te doen uitkomen. Iedereen krijgt straks de gelegenheid een kijkje in het theater te gaan nemen. Er zijn maar liefst vijf „open dagen met ge varieerde programma's zodat jong en oud en alles wat daar tussen zit weet „Heiloo heeft een eigen theater' Het belooft een knalfeest te worden. Hoe dit allemaal in z'n werk gaat, daarover leest U op 18 november alles in deze krant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1