intra wponkunst alkmaar fl OUD PAPIER AKTIES C0R SCHAAP TALLY-H0 W00NPASSER GEZOCHT? Q OMEGA simon peek Eerste sleutel uitgereikt in Boswyk Eerste steen in "eigen bouw" Boswyk NIEUWSBL R HEILOO le trekking van de Pryzenstaf van Sint 3 Antiek "De Lantaarn" INLEVEREN VAN AFGEWERKTE MOTOROLIE GRATIS KAARTEN VOOR DE BEUN ISOTHERM HEILOO B.V. ADJUDANT A. MEIJLAND OVERLEDEN OUD PAPIER AKTIE SZ EN PC HEILOO OUDPAPIERAKTIE ST. FRANCISCUSKLEUTERSCH00L HOOG EN LAAG7 JUBILEUMFEEST EN FANCY FAIR „DE ARK" zeer geslaagd RECTIFICATIE KRUISVERENIGING Lokale en Centrale verwarming SANITAIR-GAS WASAPPARATEN Heiloo-Tel. 331426 TALLY-H0 geeft 'n portret KAD0! een portret kado Laat u voorlichten door de binnenhuisarchitekten van Intrawoonkunst. Zij nemen u de maat met 's werelds meest fameuze interieur ontwerpen. Intrawoonkunst; mateloos mooi, meesterlijk anders! binnenhuisarchitektuur b'i: JAARGANG No. 48 25 NOVEMBER 1981 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Laarmanstraat 7, Heiloo - Telefoon 072-330525 Baafjeslaan 1. Heiloo - Telefoon 072-331081 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in de gemeenten Heiloo, Limmen, Egnrond-Binnen. Rinnegom. Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 48 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren aanzienlijke reduktie. Vrijdagmiddag mochten de eerste jbewoners van Boswijk de sleutel in [ontvangst nemen. Deze werd uitge reikt door de vroegere voorzitter van Woningbouwvereniging St. Willi- jbrord, de heer J. Bolten. Mevrouw A. C. Beers-Vlek liet dit vergezeld [gaan van een bloemetje. heer Bolten overhandigde de sleu- DERDE WERELDWINKEL IN WINKELHOF'TLOO |Öp vrijdagavond 27 november a.s. ivordt de laatste Derde Wereldwinkel van dit jaar gehouden op het plein bij j Albert Heijn in 't Loo. U kunt er Ikoffie, thee, honing, ananas eet. kopen, en ook kunstnijverheidsprodukten (misschien een goed idee i.v.m. Sinterklaas). Door deze produkten van kleine boerencoöperaties in Derde Wereldlanden te kopen, jteeft u deze mensen de kans een menswaardig bestaan op te bouwen. Deze Derde Wereldwinkel wordt georganiseerd door de commissies voor wereld- diakonaat van de Hervormde Gemeen te en de Geref. Kerk. Afgewerkte motorolie kan voortaan wor den ingeleverd bij een achttal garage bedrijven in Heiloo. Veel automobilisten verversen tegen woordig zelf de motorolie van hun auto. Het probleem, dat zich hierbij voordoet is: Waar laat ik de oude afgewerkte olie? Het zal eenieder duidelijk zijn, dat het laten weglopen van olie in de grond of in het riool geen oplossing is. Allereerst is dit strafbaar, maar ook verontreinigt olie in de bodem in sterke mate het grondwater, terwijl olie welke via het riool in de zuiveringsinstallatie komt het zuiveringsproces verstoort en belem mert. Het gemeentebestuur heeft nu een acht tal Heilooër garagebedrijven bereid ge- "nnHen om afgewerkte motorolie van particulieren in ontvangst te nemen, on afhankelijk van het feit, waar nieuwe Olie is of wordt gekocht. De garages, welke hun medewerking verlenen, zijn: Bakker en Sanches, Pastoor van Muijen- weg 9; N. J. Bleeker, Westerweg 226; De Bruijn en Blokker, Kennemerstraat- weg 189; G. P. Groot, Hoogeweg 72; Ed. de Vries, Kennemerstraatweg 526; N.C. Zander, Kennemerstraatweg 105; H. Zonneveld, Westerweg 251; A. J. Zoon, Het Zevenhuizen 40. Kinderen die zaterdag 28 november nog naar de Bonte feestmutsenshow of de Sprookjesshow willen gaan kijken en de bon uit de krant niet hebben ingeleverd kunnen alsnog donderdag 26 november van 10-17 uur in het V.V.V.-gebouwtje kaarten afhalen. 't Wordt hardstikke leuk, dus haast je. OUD PAPIER A ST. ADELBERTS lKT (|H TIE OOL Maandagmorgen trok wachtmee ster T. Zondervan, in aanwezigheid van de voorzitter van de Middenstands vereniging de heer J. Braam, de eerste winnaars. Prijzen van 50,-- gaan naar: T. Tol-Kaan; R. Wening; J. Admiraal; mevr. de Wit; mevr. Koopmans; mevr. Korstanje, mevr. Molenaar-Veenstra; Mildred Zomerdijk; mevr. Settels; H. J. Knossen; Hageman; C. A. v.d. Wal; S. H. Ka ter-v. Ark; Toos Goe man; mevr. v. Haperen; Netty v. Ho gen; A. de Groot-Porte; P. Swart; G. Buter-Kramer; A. Koomen-La Mar. Prijzen van 100,-- gaan naar: M. v. Barneveld; K. v.d. Zaag; Ann Ulot; fam. v.d. Stouwe; fam. v.d. Stou- we; J. v. Koersveld; W. R. Domper; Ina Rajh; S. H. Brunekreef; A. Dryver; mevr. Mooy; T. Vink-Stellema; Gor ter; N. A. P. v. Gooi; J. G. Schoen maker; D. Schneiders; W. Duba; L. Osterman-Iking; C. S. de Boer; G. Buter-Kramer. Prijzen van 250,-- gaan naar: N. J. Rood; Bolten (Egelenburg); R. Bergsma; Hachmang; H. J. R. Lijfe- ring. Prijzen van 500,-- gaan naar: Mevr. Corbet; P. J. Koudstaal-v. Dongen. Prgs van 1000,-- gaat naar: Molenaar, Holleweg 61, Heiloo. Thea Degenen die nu geen prijs hebben ge kregen doen bij de tweede trekking op 9 december weer mee. De prijzen zijn af te halen bij de Rook- en Barbershop Jan-Tine Braam in de Winkelhof. tel aan zijn vroegere buurjongen, Peter Kroon, die, samen met Mariet de woning aan de Bosrank zal be trekken. De bouw in Boswijk verloopt tot nu toe zeer voorspoedig, de eerste paal werd begin', mei geslagen en nu reeds kunnen de eerste bewoners een woning betrekken. Werd in plan Boswijk vorige week de eerste sleutel uitgereikt, tevens werd de eerste steen gelegd in de eigen bouw. Dit werd gedaan door de heer C. J. Schouten, hoofd van het Buro grondzaken. Nadat hij op vakkundige wijze de eerste steen metselde wilde de heer Schouten ook nog wat tegen de vijf eigenbouwers zeggen: "Bouw fijn, met plezier, maar hou de kosten in de gpten". Maak het niet te mooi, want anders verspeel je je subsidie". Dit is het zevende "eigenbouw" project, en is indertijd tot stand geko men door veel inzet van de heer J. Bolten. Het is nog wel eens in discrediet geraakt doordat er te luxueus gebouwd werd. Vandaar dat de heer Schouten er op aandrong het niet te mooi te maken. Dat prikt. Als de winter meezit, hopen de vijf eigenbouwers medio volgend jaar de huizen aan de Bosanemoon te betrekken. Als aandenken kreeg de heer Schou ten een troffel met inskriptie aange boden. Specialisten in warmte-isolatie Omega de Ville Quartz doublé 720,- staal580,- horloger juwelier stationsweg 85a heiloo - telefoon 072 335730 J Zie advertentie elders in dit blad. ZANGVERENIGING „NIEUW LEVEN" GEEFT DONATEURSCONCERT Op dinsdag 1 december zal de vereni ging Nieuw Leven in de' Moeder Gods- kerk een concert geven dat er indruk wekkend uitziet. Begonnen wordt met de cantate no. 11 van Joh. Seb. Bach. Deze cantate is door Bach gekomponeerd voor de ker kelijke viering van Hemelvaartsdag en heeft eigenlijk meer het karakter van een oratorium. Hierna volgen delen uit de Messiah van Handel. Na de pau ze wordt het Requiem van Gabriël Fauré ten gehore gebracht. Gerenom meerde solisten verlenen hun mede werking aan dit concert. Ursula van 't Wout-Stamm (sopraan) werd geboren in Viersen (Duitsland) en studeerde aan de Staatliche Hoch- schule für Musik te Keulen bij Prof. Clemens Glettenberg in diens „Meis terklasse". Na haar huwelijk verliet zij de opera en vestigde zich in Ne derland. Haar optreden in het Holland Festival 1970/1971 vormde hierbij het hoogtepunt. Verder werken mee de alt Aleida van Dongen, Frank Hameleers (tenor) en Peter Kooy (bas) die verleden jaar de Elias gezongen heeft. Piet Groot bespeelt het clavecimbel en het orgel. Het Nationaal Philharmonisch Orkest zal onder leiding staan van Piet de Reuver en dan natuurlijk het koor „Nieuw Leven". De toegangsprijs is 12,50 p.p. De donateurskaarten kosten 10,- p.p. met een gratis programma. Ere-dona- teurs betalen 12,50 of meer p.p. (met gereserveerde plaats). De voorverkoop adressen zijn: mevrouw Zuiderduin, Heerenweg 120, Heiloo, tel. 33 11 72. mevrouw Zegers, de Blomhof 14, Hei loo, tel. 33 10 96. Het concert wordt gehouden in de Moe der Godskerk aan de Holleweg en be gint om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). UITSLAG DEUTEKOM'S KLEURWEDSTRIJD - REBUS Deutekom boek- en tijdschriften was aangenaam verrast door het grote aan tal inzendingen kleurplaten en rebus sen ter gelegenheid van de heropening van onze boek- en kantoorboekhandel. Hier volgen de prijswinnaars: Kleurplaten: le prijs, Albert-Johan Luth, 8 jaar, Pijlemeeth 51, Benedictusschool. 2e prijs, Huub v. Baar, 11 jaar, Kelder- croftlaan 25, Adelbertusschool. 3e prijs, Githa Swart, Kanaalweg 74, 7 jaar, Radboudschool. Rebus: le prijs, fam. Groen, Droonecamp- straat 22; 2e prijs, Ada Swart, Oude Schulpweg 7A, Egmond-Binnen. 3e prijs, Conchita Mascini, Kanaalweg 64. De prijzen kunnen worden afgehaald. Raadhuisweg 12 - Heiloo Telefoon 072-336352 INGEZONDEN STUK INTOCHT SINT NICOLAAS Zaterdagmorgen 11.15 uur: wij staan als eersten achter de dranghekken aan de kant van het Gemeentehuis. Langzamerhand komen er steeds meer mensen bij. Het is een gezellige, span nende drukte. Straks komt immers St. Nicolaas hier, misschien kunnen wij hem een handje geven. Ongeveer 11.45 uur: de dranghekken moeten weg. De Raadhuisweg wordt afgesloten voor al het rijdend verkeer. Of wij ook even weg willen gaan en achter de dranghekken aan de andere kant van de weg willen gaan staan. Maar daar is het al overvol en dat wil dus zeggen helemaal achteraan staan zodat de kans dat je de Sint goed kan zien en hem een handje te geven totaal weg is! Nee dit is niet eerlijk meer! Daarom gaan we ook niet weg. Waarom wordt de hele situatie zo ver velend? Kunnen de dranghekken niet al een uur van te voren zó staan dat je weet: hier moet ik staan en ik kan het goed zien. Vele aanwezigen dachten van wel en het zal veel teleurstellingen en irri taties voorkomen! Het is dit jaar n.l. niet de eerste keer dat het zo ging! Ook andere jaren was het heel verwarrend! We hopen dat het volgend jaar beter georganiseerd is. M. de Jong, L. Pesser. VERKORTE KATECHISMUS E.m. Pastoor J. Verhaar heeft een ver korte versie van de Katechismus geschreven, waarin de voornaamste waarheden behandeld worden. Het boekje bevat ±25 pagina's en kost 2,-. Het is daarom kort gehouden dat iedereen het lezen kan misschien een leuk idee voor Sinterklaas. Het boekje is te verkrijgen bij: J. Verhaar e.m., Stationsweg 48, Heiloo. Afgelopen zaterdag is op 57-jarige leeftijd overleden de heer A. Meijland, groepscommandant van het korps rijks politie te Heiloo. De heer Meijland was al geruime tijd met ziekteverlof. De heer Meijland werd geboren in Uitgeest en begon in 1946 zijn loopbaan bij het toenmalig korps marechaussee in Heerhugowaard. In hetzelfde jaar werd hij overgeplaatst naar Schagen vanwaar hij in 1953 naar Breezand werd overgeplaatst. Hier werd hij in 1955 bevorderd tot wachtmeester eerste klas. Van 1957 tot 1965 vervulde hij de functie van postcommandant in War- menhuizen. Door reorganisatie binnen het korps werd hij in april 1965 overgeplaatst naar Schoorl. Ook deze standplaats was weer van korte duur. Na 2 jaar Schoorl werd hij benoemd tot postcommandant in Ursem. Gelijktijdig werd hij bevorderd tot oooerwachtmeester. Vrijdag, 27 november a.s. staat de con tainer voor oud papier en karton weer bij onze school aan de Bergeonstraat. Van 's morgens 8.45 uur tot 's middags 15.45 uur kunt u bij ons terecht. O.P.A. MARIASCHOOL HEILOO A.s. vrijdag 27 november staat de con tainer weer voor de deur van de Maria- school van 9.00 tot 16.00 uur. Wanneer de stapel kranten U boven het hoofd groeit, weet U waar U het kwijt kunt. Bedankt voor uw medewer king, personeel en oudercommissie Zaterdag 28 november a.s. organiseert de Stichting Z en PC Heiloo haar laatste oud papier-aktie van dit jaar. Van 10 tot 12 uur wordt daartoe een container geplaatst op de parkeerplaats bij het zwembad. De vorige aktie (van eind okter) is enigszins uit de hand gelopen. Het aanbod was zodanig groot, dat in allerijl een tweede container moest worden ingeschakeld. Wellicht wordt dit succes herhaald. Het bestuur hoopt voorts alle deelne mers weer een attentie te kunnen aanbieden. De inmiddels alom bekende attractie zal uiteraard evenmin ontbre ken. Zoals reeds opgemekrt, gaat het hier om de laatste papieraktie van 1981. De volgende inzameling zal nl. niet op 26 december (2e Kerstdag), doch op zaterdag 2 januari a.s. worden gehou den. Donderdag 26 november staan de con tainers weer klaar om gevuld te worden met oud papier. Helpt u ons weer, dan lukt het vast om ze weer helemaal vol te krijgen. Heel veel dank namens alle kleuters. De feestelijkheden rond het 10-jarig bestaan van de Chr. basisschool „de Ark" zijn voor de leerlingen, oud leer lingen, het onderwijsteam, de ouders en alle andere betrokkenen tot een onver getelijke gebeurtenis geworden. Ook de aan dit jubileum gekoppelde fancy fair, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een projekt in Swaziland in Afrika, is een groot succes geworden. De nettoopbrengst was notabene 3559,61 Heel veel dank aan de organisatie, maar vooral ook aan alle mensen die het feest en het mooie resultaat van dè fancy fair met hun bezoek uiteindelijk „gemaakt" hebben. GEMEENTERAAD HEILOO VERGADERT Donderdag 26 november komt de Raad van de Gemeente Heiloo bijeen om te vergaderen over elf agendapunten die allen zonder veel moeilijkheden de revue zullen passeren. Het gaat om het beschikbaar stellen van een twee tal kredieten, de aan- of verkoop van enkele stukjes grond en het verlenen van medewerking aan de bouw van een Badmintonhal annex schietsport accommodatie. De Raadstukken liggen ter inzage tijdens kantooruren op de afdeling Algemene Zaken en tijdens de openingsuren in de leeszalen van de Openbare Bibliotheek en Leeszaal te Hell°° GROTE RUILBEURS Op 29 november van 10.00 tot 17.00 uur houdt de Nederlandse Vereniging „De Verzamelaar", afd. Zaanstreek- Waterland een grote verzamelbeurs van alle objekten in de zalen van de Pellekaanschool, Raadhuisstraat 55 te Koog a/d Zaan. Voor inlichtingen: tel. 075-168067. CONCERTSERIE LUTHERSE KERK ALKMAAR Kerstconcert in de Lutherse Kerk Op zondag 13 december a.s. te 14.30 uur wordt in de Lutherse Kerk, Oude gracht 187, hoek Baangracht, een Kerstconcert gegeven door het Neder lands Kodaly Koor, o.l.v. Dick Hol lander, m.m.v. Erika Waardenburg (harp). Uitgevoerd worden werken van Zoltan Kodaly, Marcel Samuel Rousseau, Gustav Theodore Holst en Benjamin Britten. De toegangsprijs inkl. programma be draagt 6,-, voor scholieren, houders van een C.J.P. en 65+-pas, 4,-. Kaartverkoop aan de kerk vanaf 14.00 uur. Toegankelijk voor invaliden en gratis toegang voor donateurs. In een andere krant werd abusievelijk vermeld dat de wijkverpleegkundige Zr. Kroon in stilte afscheid had genomen. Zij heeft echter haar 25-jarig jubileum in stilte gevierd, maar is nog wel degelijk in functie. expositie abraham brouwer week verlengd In de koffieshop van Joseph van Scha gen heeft de afgelopen week de expo sitie van Abraham Brouwer zoveel be langstelling getrokken, dat besloten is deze t/m a.s. zaterdag 28 november te verlengen. Veel mensen die aan het winkelen waren „wipten" even binnen om te kijken. Ook de uitleenregeling trok de aan dacht. Voor ƒ11,-- per maand kan men een kunstwerk tot 500,- lenen. Mocht U besluiten het werk te houden, dan zal het reeds betaalde geld aan huur worden afgetrokken. Velen maakten van deze regeling reeds gebruik. Er zijn aquarellen, olieverf en gouaches te' zien. Abraham Brouwer en zijn echtgenote zullen zo veel mogelijk op de expositie aanwezig zijn om U een en ander over het werk te vertellen. Openingstijden zijn tijdens de winkel- uren, vrijdagavond, koopavond. In 1971 werd hij plaatsvervangend groepscommandant in de Schermer met als standplaats Stompetoren. Vijf jaar later kwam hij naar Heiloo, waar hij eveneens werd benoemd tot plaatsvervangend groepscommandant met gelijktijdige bevordering tot adju dant. Toen hij op 1 december van het vorig jaar tot groepscommandant werd be noemd zag hij dit als de kroon op zijn werk. Deze kroon mocht hij echter niet lang dragen want reeds enkele maanden later ging hij met ziekteverlof. Het korps verloor in hem een goede, vaderlijke leider, die, ondanks zijn betrokkenheid steeds de vinger aan de pols hield en die reeds in zijn jaren als plaatsvervangend groepscommandant grote achting en bewondering oogstte. Dat hij zijn levenswerk niet heeft mogen afmaken is voor hem en het korps een grote teleurstelling geweest. KAARTEN IJSBAAN Binnenkort komt de heer R. de Beurs weer langs met de kaarten voor de ijsbaan. Wie niet thuis was kan de kaart opha len aan de Holleweg 157. Ook degene die lid willen worden kunnen zich hier opgeven. SINTERKLAAS BEZOCHT HElLOO Zaterdagmorgen kwam Sint-Nicolaas onder heel wat betere weersomstan digheden dan verleden jaar in Heiloo aan. In de'stoet liepen de Majorettes en de Muziekkorpsen Caecilia en Eensgezindheid, voor het Gemeente huis speelde het trompetterkorps Sinterklaasliedjes o.l.v. de heer Groot (78) om de kinderen die daar stonden te wachten vast in de stem ming te brengen. Op het Gemeentehuis aangekomen heette Burgemeester G. J. Glijnis de goedheiligman hartelijk welkom en sprak de Sint z'n vreugde uit weer in Heiloo te zijn. De Zwarte Pieten haalden tot groot plezier van de kinderen allerlei malle fratsen uit en strooide royaal met pepernoten. De Politie en de Zeeverkenners hadden er weer voor gezorgd dat de Sint weer veilig door Heiloo kon rijden. De intocht was mogelijk gemaakt door de grote inzet van de heer S. Buitenkant, die er elk jaar voor zorgt dat alles op rolletjes loopt. 's Middags bracht Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek aan de verschil lende wijkverenigingen. Traditie Heel jammer was, dat een 21-jarige- traditie een abrupt einde heeft gekre gen. Het was de gewoonte dat Sinter klaas na zijn rondrit een bezoek bracht in de Raadzaal en daar voor de Ge meenteraadsleden en het personeel van het Gemeentehuis met hun fami lie nog het een en ander in petto had. Verleden jaar kon dit geen doorgang vinden omdat de Raadzaal verbouwd werd. Tot grote teleurstelling van velen heeft men ook dit jaar van deze traditie afgezien. Sinterklaas had aan Heiloo beter verdiend! Uw speciaalzaak met vakkundige voorlichting scherpe prijzen eigen servicedienst Bij aankoop van 250 aan kleding t.w.v. 57,50 gemaakt door Raadhuisweg 13 - Heiloo Vrijdagavond koopavond ritsevoort 23/27 -tel. 072/111366 In Theater de Beun gonst het al van de aktiviteiten. Iedereen die aan de open dagen meedoet is bezig aan de gene rale repetities en de spanning wordt tastbaar. Maar dat hoort er allemaal bij. Vrijdagavond zal men in heel Heiloo horen, dat theater de Beun opengaat, 4 optochten lopen door het dorp met muziek, veel verenigingen doen mee zodat de bonte stoeten iedereen duide lijk maken „Mensen, Heiloo heeft een eigen theater". Komt dat zien! Want iedereen is van vrijdagavond t/m dinsdagmiddag in de gelegenheid een gratis bezoek aan theater de Beun te brengen. Het komplete feestprogram ma stond vorige week in dit blad. Denkt U er wel nog even aan kaarten bij het VVV-kantoor te halen, mor gen kan dat nog van 10.00 tot 17.00 uur. Vrijdagavond kan iedereen (zonder kaart) een kijkje komen nemen en dan is het zover. Haal het doek maar op, de voorstelling kan beginnen. Toi, toi, toi, voor alle medewerkers. Woensdag 2 december geeft de toneel vereniging Falkland een kindersprook jesshow in de Beun. Het begint om 15.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar Holland International, Raadhuisweg 9; Boekhandel Piet Avis, Stationsplein; en in het Open Huis. Tevens krijgt iedereen er een program ma bij. De prijs is 4,- per kaart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1981 | | pagina 1