TOTALE LEEGVERKOOP WARENHUIS LUTE - LIMMEN I tok 12 uur per dag? 5 Uitverkoop!! 10-50% KORTING evWZ&oePUMSTbf 2» TfrPOf i/iiJVl tAéeMeertttoCTtiOG IkEH|0\t E ALLES HALVE PRIJS! NOG 1 WEEK KOOPJES HALEN J. J. KOSTER B.V. VIDEO-FILMS TE HUUR VHS-BETA-2000 systeem Topslager Klaas Meegdes KLAAS MEEGDES KARATE IN LIMMEN Bruiloft of verenigingsfeest? P. J. VAN KESSEL Meubelstoffeerderij "LUTEX" Doemarkt Limmen PilSDftO Mevr. w. j. grootendorst EDAMMER KAAS GOUDSE KAAS HEILOO „MARGARETHA' Mini Vague 47.50 Parochiehuis van Limmen KAPSALON "ANNEKE" 185 85 135 550 250 150 145 498 teufs re oeec om op re tooeiteto Tuincentrum S „DE VEREENIGING" DIENSTEN IN LIMMEN RAAD VAN LIMMEN BIJEEN CONCERT BEVERWIJKS KATHOLIEK GEMENGD KOOR IN LIMMEN Equipe Coiffures j Ter introductie DUSSELDORPERWEG 27 - LIMMEN TELEFOON 02205-2561 's Woensdags de gehele dag gesloten. HEERLIJKE ZELFGEMAAKTE ERWTENSOEP 2e beker voor de HALVE PRIJS Dusseldorperweg 57 - Limmen - Tel. 02205-1873* JEUGD: SENIOREN: dames en heren Heeft u een ELEKTR0TECHN. INSTALLATIEBURO hèt adres voor uw NIEUWBOUW-VERBOUW RENOVATIE-REPARATIE Dusseldorperweg 58 -1906 AL LIMMEN Telefoon 02205-1278 BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK TELEFOON 02205-1459 KAPSALON - SCHOONHEIDSSALON Voor al uw meubelstoffeerwerk; modern, antiek. Boot- en Caravan kussens. IEN frimschoenen, sportschoenen, gympies... illemaal oké, maar dan wel voor 'n uurtje iporten. Veel kinderen zien we dag in, dag uit riet dat soort schoenen, van 's morgens vroeg ot 's avonds laat. Een kwalijke zaak vinden wij, want juist die ichoenen voldoen op geen enkele manier aan Je eisen voor normaal schoeisel. Logisch, 't :ijn sportschoenen. Of ze nu knellen, geen iteup geven, of nat zijn van het transpireren... Jw kinderen zullen niet klagen. Ze voelen het imper. Daarom, geef kindervoeten meer aan lacht en kom 'ns met ons praten. We dienen J graag van advies. Visweg12a-1906CR Limmen Telefoon 02205-1788 ^zz'/y////////////a Wij verkopen o.m.: NIEUW: Metselcement van Enci Portland van Enci Hydr. Kalk Kant-en-klaar Beton van Beamix Kant-en-klaar Cement van Beamix Zilverzand Visweg 12a -1906 CR Limmen - Telefoon 02205-1788 op al onze kamerplanten tuinmeubelen motormaaiers keramiek en verdere tuinartikelen. De uitverkoop start 13-1. -eeto cmt \\er &ev\eec \jpajac ^'gg'Vez V\£t££ L,oo r,K.eec? Q-oo ^>v.eeo toch beter voor hun voeten Bogerdlaan 18, Limmen, tel. 02205-1585 Voetkundige (pedicure) Therapeutische -Bandagiste Steunkousen ook naar maat Steunzolen Ook via Ziekenfonds (90% korting) Speciaalzaak voor Limmen en omgeving. VOOR LEKKERE VOORDELIGE 1 en nu ook Hoogeweg 69, Heiloo elefoon. 02205-1262 o? alok)2€ kU£T aeoePZ'jQoe Aerifc£L£to oecor alleeu TcOGnjS Oe OPQ-O\t-\\OGURtO <3 JAAlUQGl TóT 3 fZBRLAAtt 'ds eeto KAPSALON Behandeling volgens afspraak. Woensdagmiddag gesloten. Tel. 02205-1951 - Nauwelaantje 1A, Limmen Rijksweg 127 - Limmen Telefoon 02205-1602 1 t:Qn,^oor /9Pserv/ce/^ j >83 I Ommin - limmen-limmen - limmen - limmen limmen - limmen - limmen - limmen (Uitgez. enkele merkartikelen en aanbiedingen). i- :n 'P ig ils je nd Ju Ju 3 u 15 3 u 3 u 3 u 3 u 3 u Du is :re :ld en .45 .11 .25 .68 .98 .23 .39 .21 .62 .95 .51 .02 .95 .82 .21 .76 Afdeling Sociale Zaken ipeningstijden: dinsdagochtend en don- erdagochtend van 9.00-12.00 uur en ;rder na telefonische afspraak (tel. 1456 >estel 3) Wijkverpleging preekuur: iedere werkdag'van 13.00- 4.00 uur in het wijkgebouw, Midden- eg 26a, tel. 1250. Algemeen Maatschappelijk Werk preekuur: donderdagmiddag van 14.00 Dt 15.00 uur in het wijkgebouw, Mid- enweg 26a, tel. 1250. lereikbaarheid donderdagochtend en verige weekdagen: Westerweg 263 te [eiloo (072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie1 Bejaardenoorden 'erzoeken om opname in een bejaar- enhuis dienen te worden ingediend bij e indicatiecommissie bejaardenoorden Limmen, p/a afdeling Sociale Zaken, liddenweg 3a, 1906 AP Limmen. Spreekuur wethouders idere vrijdagavond in het gemeentehuis in 19.00 tot 20.00 uur. olgende week donderdag komt 's 'onds om 20.00 uur de gemeenteraad m Limmen bijeen in Cultureel Cen- iim Vredenoord. Enkele agenda-pun- n zijn: De verlenging van visrecht voor de ingelsport vereniging Limmen in de usseldorpervaart en de sloot direkt :hter de Brugstraat, Vijverlaan en «lusiuslaan. De vaststelling van het aantal klok- en vakonderwijs, dat niet voor rijks- rgoeding in aanmerking komt in >83/84. De vaststelling van het bedrag per ;rling, dat voldoende is om in de ïdelijke) behoeften te voorzien van n school. e raadsvergadering is openbaar, dus n ieder is van harte welkom. p uitnodiging van de culturele raad mmen geeft het Beverwijks Katholiek emengd Koor op vrijdagavond 21 ja- jari 1983 een concert in de R.K. Kerk ;|n de Dusseldorperweg te Limmen. :et 130 leden tellende koor onder lei- mg van dirigent Hans Timmer zingt :or de pquze het Stabat Mater van wrak, twee delen uit het Deutsches ;pquiem ygn. J. Brahms, 5 delen uit de 'esse Solennelle van Ch. Gounod en het Deum van H. Andriessen. i de pauze zingt het koor Cantique de tan Racine van G. Fauré, 2 delen uit e Jahreszeiten van J. Haydn en een lectie uit de Carmina Burana van C. irff, met begeleiding op 2 vleugels. Solistische medewerking aan dit bijzon dere concert verlenen: Ineke van Kan, sopraan; Jelle Nuyen, tenor; Dick Koel man, bariton. Jan Boogers bespeelt het orgel en Loes Geusebroek en Dick Kuijs de beide vleugels. De diverse stukken worden aaneenge- praat door Elsa de Ruijter. De toegang bedraagt ƒ5,Het concert begint om 20.15 uur. De kerk is open vanaf 19.45 uur. Rond de R.K. Kerk is voldoende parkeerruimte aanwezig. BRIDGECLUB LIMMEN Uitslagen van 12 januari 1983: A-lijn: 1. fam. v.d. Kolk, 63.0%; 2. hr. Driessen-Dingerdis, 56.0%; 3. hr. v.d.Bérjg-v.d.Heydt, 53.7%; 4. hr. Klous-v.d. Klundert, 53.2%; 5. ds. Koster-Visser, 51.9%; 6. mevr. Boll- weg-Veenstra, 46.8%; 7. mevr. Nielen- Sneek, 46.3%; 8. hr. Krijt-Warmer, 44.9%; 9. mevr. de Vries-Straathof (45) 43.1%; 10. ds. Klous-v.d. Klun- ert, 41.2%. B-lijn: 1. hr. Limmen-Lute, 61.7%; 2. fani. v. Eist, 60.8%; 3. hr. Valkering- V-alkering, 55.8%; 4. hr. Sprenkeling-v. d. Molen, 55.0%; 5. ds. Bruininge- Borsten, 50.0%; 6. fam. Zomerdijk, 48.3%; 7. ds. v.d. Berg-Slemmer, 46.7%; 8. ds. Segerius-Wentzel, 45.8%; 9. ds. Groot-v.Leeuwen, 43.3%; 10. ds. v. Balen-Pilkes, 40.0%; 11. mevr. v. Straaten-v.Charldorp, 35.8%. LIMMEN -NIEUW S Programma voor het weekend van 22 en 23 januari: zondag O.S.V. 1-Limmen 1 14.30 u Hollandia 2-Limmen 2 11.00 u Limmen 3-Alcmaria Victrix 4 14.30 u Alkm. Boys 5-Limmen 4 10.00 u Limmen 5-Adelbert 3 11.30 u U.S.V.U. 5-Limmen 6 14.00 u Limmen 7-Sporting S 2 11.30 u Kolping Boys 8-Limmen 9 14.00 u Limmen 10-RKEDO 10 14.30 u Limmen 11-Waard'75 4 11.30u Waard '75 7-Limmen 12 12.00 u Koedijk 8-Limmen 13 10.00 u A-junioren: Limmen Al-Victoria O Al 11.30u C.S.V. A2-Limmen A2 14.00 u B-junioren: Limmen Bl-D.T.S. BI 14.30 u Limmen B2-Huiswaard B4 14.30 u Limmen B3-Uitgeest B2 14.30 u "L" --> -i ï't't C-junioren: Limmen Cl-Huiswaard Cl 14.30 u H.S.V. C4-Limmen C2 14.00 u H.S.V. C5-LimmenC3 14.00 u Limmen C4-U.S.V.U.C4 13.00 u GESLAAGDE SPORTDAGEN IN D'ENTERIJ TE LIMMEN Vele kinderen hebben gedurende de kerstvakantie genoten van de sport- aktiviteiten in de sporthal. Van 27 dec. t/m 30 dec. was er een voetbaltoernooi. Dit werd georgani seerd door de voetbalvereniging Limmen. Aangemoedigd door vele ouders werd er fanatiek gestreden. BASKETBAL 3e klassen. nr. 1 Corenliusschool het team van Richard Bloedjes; nr. 2 Maria Pax Chr. school het team van Bob van Hal deren; nr. 3 Pax Christischool het team van Arjan Bult. 4e Klassen nr. 1 Pax Christisch. het team van Den nis Min; nr. 2 Pax Christisch. het team van Joost Nijman; nr. 3 O.L.S. het team van Martin Kerkhof. 5e en 6e kl. poule 1. nr. 1 Corn.sch. het team van Marieken Brandsma; nr. 2 Mariasch. het team van Esther Klop; nr. 3 Mariasch. het team van Linda Dekker; nr. 4 O.L.S. het team van Ramón v.d. Storm. Poule 2 Nr. 1 Pax Chr.sch. het team van Karin Maheu; nr. 2 O.L.S. het team van Mar- tijn van Setten; nr. 3 Corn.sch. het team van Dave Kraakman. V oortgezetonderwij s Poule 1 nr. 1 het team van Bob Riet veld; nr. 2 het team van Carla Brands ma; nr. 3 het team van Astrid Admiraal Poule nr. 1 het team van Michel Vonk; nr. 1 het team van Sim Bakker; nr. 2 het team van Mirjam Min; nr. 3 het team van Marieke de Nijs. VOLLEYBAL 3e en 4e klassen Nr. 1 O.L.S. het team van Martin Kerk hof; nr. 2 Pax CHr. het team van Mar tin Zonneveld; nr. 3 Pax Chr. O.L.S. het team van Nancy Schut; nr. 4 Corn, sch. het team van Conny Koppes 5e klassen nr. 1 O.L.S. het team van Richard Koster; nr. 2. O.L.S. het team van Hil- jo Kinjet; nr. 2 Corn.sch. het team wan Nathalie Weijers; nr. 3. Mariasch. het team van Marjon Kroone; nr. 4. Pax Chr. het team van Dave Kraak man. 6e Klassen Nr. 1 Mariaschool het team van Diana Winder; nr. 2 O.L.S. het teamn van Ramón v.d. Storm; nr. 3 Corn.sch. het team van Marieken Brandsma. Voortgezetonderwijs nr, 1. het tr^van Marieke .de Njjs^ nr. 2 het team van Esther Baltus. HOCKEY 5e klassen nr. 1 Pax.Ch.school het team van Dave Kraakman; nr. 2 Mariaschool het team van Martijn Blom; nr. 3 O.L.S. het team van Ge rard Wiersma nr. 4 O.L.S. het team van Wendy Zwart; nr. 5 Mariaschool het team van Nathalie Glas. 6e klassen Poule 1 nr. 1 Pax Chr.school het team van Andre Schuyt; nr. 2 Pax Chr. school het team van Mascha Bouwens; nr. 3 Mariaschool het team van Anna- marie Groot; nr. 4 O.L.S. het team van Ramón v.d. Storm. Poule 2 Nr. 1 Pax Chr.sch. het team van Mar cel Rommel; nr. 2 O.L.S. het team van Martijn van Setten; nr. 3 Corn.Sch. het team van Bas Meegdes. V ooertgezetonderwij s Nr. 1 het team van Michel Vonk; nr. 2 het team van Astrid Hout; nr. 3 het team van Bob Rietveld; nr. 4 het team van Carla Brandsma. /Verder werd er nog speedplay en bad minton gespeeld. Op donderdamiddag was er een druk bezochte instuif voor de kleintjes. KOMPETITIEPROGRAMMA IN SPORTHAL D'ENTERIJ LIMMEN Volleybal, donderdag 20 januari: Oranje Wit 3-Oranje Wit 2 19.45 u Axmeriscota 2-The Smash 9 19.45 u Voluit 2-Oranje Wit 21.00 u Axmeriscota-Voluit 3 21.00 u ZAALVOETBAL KNVB Vrijdag 21 januari: Schuurman-van Eijk 2 18.45 u SBT Souvenir-Oude Glorie 19.25 u Tel. Stars-Flevo 20.15u LPG Groot-Roeper Ass. 21.05 u B&W 't Pontje-Biersteker 21.55 u Maandag 24 januari: Jong Holland 2-SVW 18.45 u Eysvogels-Sijs Quick Boys 19.25 u Castel-Altamira 20.15 u The Highlands-Heko Culinair 21.05 u The Sting-v.Nimwegen 21.55 u BEDRIJFSVOETBAL Uitslagen 15 januari: Motaal-v.d.Steen Kleverlaan, 8-1; Bierman-Commandeur, 2-6; Beentjes- Disco Limmen, 3-6. Wedstrijden zaterdag 22 januari: Beentjes-Bierman 19.00 u Commandeur-Driessen 20.00 u Erkamp-G.P. Groot 21.00 u HANDBAL Zaterdag 22 januari: Meervogels 1-CSV 1 16.00 u Meervogels 1-Kolping 1 16.45 u CSV 3-Sporting S 1 17.30 u CSV 1-Excelsior 1 18.15 u Zondag 23 januari: CSV 6-Foresters 5 11.00 u Foresters 1 -SRC 1 11.45 u .„Gcaftdijk 1-IJmond 1 13.00 u Graftdijk l-Egmond'74 1 14.15 u Meervogels 1-Kramer/Tornado 1 Rijksweg 77 1906 BE Limmen tel. 02205 - 2953 van L'Oréal Ideale ondersteuning voor hen die zich niet willen laten PERMANENTEN! Houdbaarheid 8 weken. all-inn pr|js incl. wassen en knippen. Meervogels 3-CSV 4 Meervogels 4-Huiswaard 3 Meervogels 2-Spartanen 1 Mee4rvogels 2-DWOW 1 15.00 u 15.45 u 16.30 u 17.15 u 18.30 u w 's Maandags de gehele dag geopend. v AA ▲▲▲▲▲AAA ATA o meisjes en jongens v.a. 10 jaar zaterdag 15.00-16.00 uur. zaterdag 16.00-17.00 uur. ZAAL: gymzaal aan de sportlaan. Aanvangsdatum zaterdag 22 januari 1983. o.l.v. rijksgediplomeerde leerkracht. Aangesloten bij: J.B.N. (Judo Bond Nederland) K.B.N. (Karate Bond Nederland) N.S.F. (Ned. Sport Fed.) N.V.J.J.L. (Ned. Ver. Judo-Jitsu Leerkrachten) Voor informatie: J. J. PHILIPOOM, sportleraar Brugstraat 27, 1906 WT LIMMEN Tel. 02205-1763 Dan kunt u zeer goed terecht in het Bel dan: 1519 (parochiehuis) of privé: 3019 en uw afspraak wordt prima uitgevoerd. Oosterzijweg 25 - Limmen Marian Roos - Dampegheestlaan 31, Limmen. Tel. 02205-1928. Behandeling vlgs. afspraak. Prijsopgaaf vrijblijvend bij u thuis. Telefoon 02205-1522 ^"i Ook los verkrijgbaar: Grind, stopzand, rivierzand en mijn steen. Nog vele hout-, bouw-materialen en doe-het-zelf-artikelen Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00-17,45 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur. Maandag gesloten. I ZUIVELFABRIEK Dusseldorperweg 40 - Limmen - Tel. 02205-1230 Openingstijden S Dagelijks geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en van k 13.30 tot 17.30 uur. k Dinsdagmiddag en zaterdagmiddag GESLOTEN. 2 i 10%

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 13