ilaliili PREDIKBEURTEN EN ANDERE DIENSTEN De "Uitkijkpost"stelt aan U voor Nieuws van de Gemeente Heiloo Mevrouw A. A. M. Willemse-van der Ploeg WIE KENT HAAR NIET? zuster rozing. a POLITIEBERICHTEN SNEEUWBAL Heterdaad Plat dak Kort valkering beveiliging Vrijkwilligerswerk Wethouderschap FRAKTIEVERGADERING D'66 Emancipatie Toekomst CURSUSSEN NEDERLANDSE VERENIGING VAN HUISVROUWEN Zelf opknappen en bekleden van stoelen De biologische moestuin COMMISSIE FINANCIËN 13 JANUAR11983 Januari 27-28-29-311 en 2 febr. Filmliga aanvang 20.15 uur. 30 januari AGENDA OPEN HUIS't L0019 TEL. 333368. Maandag 24 januari Dinsdag 25 januari K.V.G. ST. MONICA m Woensdag 26 januari Donderdag 27 januari Vrijdag 28 januari Zaterdag 29 januari Zondag 30 januari 19 JANUARI 1983 Uil KIJKPOST v 21 Januari wordt zij 80 jaar. Zij was de derde uit het gezin Rozing, dat 16 kinderen rijk was. Helaas moeten we schrijven „was" want QP jeugdige leeftijd zijn er 2 overleden. Op bijgaan de foto het gezin Rozing. Zuster Rozing staat daar als tweede van rechts. Cathrien was voorbestemd om moeders hulp te zijn, wat zij op voorbeeldige wijze tot haar 34-ste jaar heeft gedaan. Dat zij het zo voorbeeldig heeft gedaan £ij kan zeer veel vertellen over b.v. de 1 „11., t, IllPCOn A l 1 „1 „i „.U want omstreeks 12 uur 's nachts kwamen ze weer thuis. Dit herhaalde zich regelmatig. In 1937 is Cathrien naar Ginnikken gegaan om een opleiding te volgen voor klinische kraamverzorgster. Deze oplei ding heeft 2Vi jaar geduurd. Toen werd Cathrien Rozing gediplomeerd Zuster Rozing, en zelfstandige assistente bij bevallingen. Op onze vraag hoeveel babys zij heeft geholpen op de wereld te zetten kon zij geen juist aantal noemen. Het zullen er tussen 2 en 3 duizend zijn. onderstrepen alle broers en zussen. 4 meisjes en 3 jongens zijn hun religieuse roeping gevolgd. De familie Rozing woonde in het perceel Kerkelaan 8 hoek Heerenweg. Vader Rozing liet dat huis bouwen in 1900 en nog steeds is dit huis bewoond door een Rozing, kleinzoon van de eerste bewoner en ook kleermaker Door zijn vakmanschap bouwde vader Rozing een faam op welke in verre omgeving tot zelfs Amsterdam bekend was. Cathrien was ook vaders particu liere chauffeuse. Met een klein peugeot- je ging zij met vader naar de klanten in Amsterdam. De één moest stof uitzoe ken, de ander moest passen en bij een derde werd afeeleverd. Een volle dag, oorlogstijd toen er geen electrische stroom was en men zich bij de bevalling met een kaars moest behelpen. Lachend zegt ze nu nog „de babys kwamen vanzelf op het licht af". Een bevalling aan de Zevenhuizerlaan komt ook nog uit haar herinneringen naar boven. Dr. Van Oppen kwam wat laat. Het koppie was er al en toen....pats het licht uit. Stop stuk. Wel gediplomeerd kraamver zorgster, maar niet gediplomeerd elec- tricien, wist ze toch het euvel te verhelpen. Op carbidlampen als bijver lichting was ze niet gesteld. Of ze loefen of ze verzuipen is haar commentaar Na de oorlog was het drukke tijd. Het is voorgekomen dat er 8 10 bevallingen on één ochtend waren. Na» 5. J, Een aantal weken geleden maakten wij melding van de diefstal van een aantal cheques uit de Valkeyhal. Bij een poging deze cheques te verzilveren kon een jongeman aangehouden worden. Na verhoor bleek een ander de cheques gestolen te hebben. Toen de politie bij de „verzilveraar" thuis op huiszoeking ging, vond men aldaar een verdacht voorkomende ver sterker. Verder onderzoek toonde aan dat deze afkomstig was van een inbraak bij de Vondelschool. Nu de sneeuwbal éénmaal aan het rollen was gebracht slaagde de politie erin ook de twee daders van die inbraak aan te houden. Deze twee 17-jarige jongens bekenden ook nog inbraken bij de Adelbertschool en bij Autogarage De Vries. Na een avondje A.Z. en Rolling Stones (bij de Buk) kwamen twee jeugdige Alkmaarders in de problemen: ze hadden geen vervoer naar huis. Zij besloten een fiets bij het station te „lenen". Twee agenten waren echter ter plekke en grepen de jongens tijdig in de kraag. Toen een vrouw bij de buren op een plat dak een onbekend persoon zag dacht zij wel aan een inbraakpoging maar vergat de politie te waarschuwen. Achteraf bleek dat men geprobeerd had een ruit open te breken. Altijd de politie bellen! Uit een auto werden een zonnebril en cassettes gestolen. Bij een school werd een ruit ingegooid. Van een in de zomer van 1982 gestolen brommer werd in Uitgeest het frame terug gevonden in een sloot. Er werden vier fietsen ontvreemd. In de eerste aanvang van haar praktijk reed zuster Rozing op de fiets. Later werd dit een Solexje, een brommende zuster dus. Het tegendeel was echter waar, want ze had meer de naam van de zingende zuster, aangezien ze altijd zingend door het huis ging. Dat zingen is tot op heden nog steeds haar hobby. Buiten dat ze een trouwe, goede alt is in „Nieuw Leven", is ze ook nog lid van het dameszangkoor van de Moeder Gods kerk. Haar liefdevolle en moederlijke verzor ging van moeders en babys maakte zuster Rozing tot een zeer geliefde huisgenote ih de gezinnen. Zuster Cathrien woönt nu in het huis wat haar vader in 1925 heeft laten bouwen en waar vader en moeder Rozing hun laatste levensjaren hebben gewoond. Heerenweg 12 is altijd nog een familieburcht waar alle Rpzingjes en aanhang bij Cathrien van harte welkom zijn. Bovenal was het ook een heerlijk toevluchtsoord voor de met verlof uit de missie komende broers en zusters. Momenteel is Pater Pé, die nog werkzaam is in Indonesië, op Heeren weg 12 neergestreken. Hij moest een zware operatie ondergaan, welke niet in Indonesië uitgevoerd kon worden. En waar ga je dan niet liever naar toe dan naar je ouderlijk huis in Heiloo. De operaties in Alkmaar zijn goed geslaagd en dank zij de goede zorgen van zus Cathrien vertrekt Pé volgende week weer naar zijn missiepost in Indonesië. Hij wilde echter eerst nog de verjaardag van zijn dierbare zus meemaken. Andere zusters zijn ook uit de missie terug en zijn in een rusthuis in Limburg en Bergen (N.H.). Deze komen ook zo af en toe weer eens naar het ouderlijke huis bij zuster Cathrien. Zo ook dezer dagen om de 80ste verjaardag van zus te vieren. Zuster Rozing wil niet veel drukte maken van haar verjaardag. Geen receptie e.d. Zij wil deze mijlpaal zo bescheiden als ze is in kleine kring met haar naaste familie beleven. Zuster Rozing, „Oud Heiloo" wenst u ook heel veel geluk met uw verjaardag en hoopt, dat u er nog een flink aantal jaartjes aan vast zult plakken en....blijf lekker zingen hoor! Stel je eens voor dat van de 2 a 3000 babys die u geholpen hebt een groot aantal op uw verjaardag een kaart zouden sturen. Een postzak vol. Dat zou een mooi kado voor U zijn. Ex-baby knoop dit even in Uw oren. Ze heeft het verdiend. Een hele prettige dag op de 21-ste, Zuster Rozing. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 10 uur ds. Ph. Ouwendijk. Crèche en kindernevendienst in De Rank. Kruiskerk 10 uur ds. Lebbing. Crèche in de achter zaal. Zondagsschool in de Rehobothsch. 15 uur: Bevestiging en intrede ds. Kruit door ds. J. F. Zeemeyer. Crèche in de achterzaal. Na de dienst gelegenheid tot koffiedrinken. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur ds. A. Boelhouwer. 17 uur ds. J. Tiersma, Santpoort. Parochie-zondagsdienst Kapel O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan 13, Heiloo, tel. 02205-1288. Evangelie-centrum Zondagmorgen 10 u. Dienst en woens- dagav. 8 u. Bijbelstudie. Westerweg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10 uur drs. J. Bouma. Ned. Herv. Gemeente Egmonden Egm.-Binnen, 10 uur ds. A. Blokker. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 9.30 uur: ds. J. Mostert. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10 uur Hoogmis. Doopsgcz. Gemeente Alkmaar 10 uur ds. A. G. Hoekema. Charismatische Bijbelkring Hoogegeest 37 - Akersloot Samenkomst: dinsdagavond 20.00 u tel. 02513-12205. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9 uur - 11 uur. In de week: maandag-,dinsdag- en vrij dagavond 19.30 uur. Donderdagmorgen 8 uur. Spreekuur biechthoren: zaterdag 16- '17.30 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.30 - 11.00 uur. In de week: ma.-, do.- en vrijdagavond 19.30 uur: dinsdag en woensdag 8 uur. Biechthoren: zaterdag 16.30 - 17.30 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H.Missen: zaterdag 19 uur, zondag 7.30 uur (bij de Julianazusters)9 uur, 11 u. In de week: maandagavond 19 uur, ove rige dagen: 's morgens 8 uur in de Gena dekapel. Avondmis: le vrijdag v.d. maand 19 u. Lof: zondagavond 18.30 uur. Biechthoren: zaterdag in beide kapellen vanaf 16 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord H. Missen: zaterdagavond 18.45 uur. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. DOKTERSDIEN STEN (uitsluitend voor spoedgevallen) Dr. M. R. Koelman, Maas Geesteranus- weg 17, Heiloo, tel. 072-330530. Weekenddienst Apotheek Apotheek Heylo, Stationsweg 53, Heiloo tel. 072-331070. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond - Heiloo - Limmen Mevr. A. Kroon, tel. 072-330082. Verloskundige Heiloo Mevr. M. C. G. Groot-Valkering, tel. 02205-2635; b.g.g. boodschappendienst: 020-123123. Verloskundige Limmen Mevr. C. Motzo, tel. 02513-12020. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Dr. B. P. E. de Vries, Emmastraat 20, Alkmaar, tel. 072-153939. Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Weekenddienst in de kop van Noord- Holland, tel 02240-7939. DIERENARTSEN Dr. Eberson en Dr. Schaap zijn altijd te bereiken op tel.nr. 072-331606. Zaterdags spreekuur van 11-12 uur. Consulenten Dierenbescherming Heiloo en omstreken Honden: tel. 336758, mw. R. v. d. Berg. Katten: 334810, mw. H. W. de Waart. Watervogels: 333073, hr. C. de Lange. Knaagdieren: hr. Jacobs, 331484. Zieke, gewonde en jonge vogels: Mevr. Duivenbooden335065hr. Baars 336227 Aktie Vakantie Pleegdier: tel. 336180. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.) J. J. H. Cooper, Ewisweg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildtlaan 28, Heiloo, tel. 072- 333271; E. J. Waal, Kennemerstraatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266. P. A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Zwangerschaps/ Nabevailingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-334694. Mevr. A. Vinckers, tel. 072-334398. KRUISVERENIGING „HEILOO" Kantoor: Wijkgebouw Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17-18 uur. Uitleenmagazijn geopend op werkdagen van 19-19.30 uur. Tel. 072-331073. Wijkverpleegkundigen: Mevr. A. H. Kroon, tel. 072-330082, te bereiken van 8-8.30 uur. Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072-331021, te bereiken van 8-8.30 uur. Mevr. A. van Staveren, tel. 072-334326, te bereiken van 8-8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072-337465, te bereiken van 8-8.30 uur Mevr.'E. Jansen, tel. 02208-6203, te be reiken maandag, donderdag en vrijdag tussen 8-8.30 uur. Mevr. L. dePWaard, tel. 02518-55495, te bereiken tussen 8-8.30 uur. Spreekuur in wijkgebouw, dagelijks tus sen 12 en 13 uur, tel. 072-331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tus sen 12-13 uur en maandag en donderdag tussen 17-18 uur. Tel. 072-331073. Montage van sloten, grendels en elektronische alarminstallaties. Vraag vrijblijvend prijsopgave middenweg 44, 1906 AR Limmen, telefoon 02205-2377 raadslid voor het CDA en wethouder voor Sociale Zaken, Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Cultuur Mevrouw Willemse heeft binnen het college geen makkelijk takenpakket. Door de portefeuille van sociale zaken is zij direkt betrokken bij werkloosheid, uitkeringen en bijstand. De portefeuille van cultuur houdt onder andere in, dat zij als bestuurder eindverantwoordelijk heid draagt voor het verstrekken van subsidies aan verenigingen en instellin gen. De portefeuille van volksgezond heid is voor een groot deel afhankelijk van het beleid op dit terrein in Den Haag (rijksoverheid). Over al deze aspecten van haar taken pakket heen heeft mevrouw Willemse momenteel te maken met de invoering van de Kaderwet Specifiek Welzijn, Deze wet is bedoeld om het overheids beleid op het gebied van sociaal-cultu reel werk, maatschappelijke dienstver lening en in een later stadium sport te delegeren naar de lagere overheden, in dit geval de gemeenten. Deze gigan tische operatie valt ongelukkigerwijs samen met een periode waarin bezui nigd moet worden. Het lijkt daarom wel dat er door de kaderwet minder geld beschikbaar is, maar dat is niet zo. Nu is het zo, dat mevrouw Willemse op de genoemde terreinen van het specifiek welzijn geen onbekende is. In het ouderlijk huis Van der Ploeg was het politieke gebeuren een veelbesproken onderwerp. Echter de enorme hoeveel heid tijd, die je in politiek moet investeren, weerhield mevrouw Willem se ervan reeds op jongere leeftijd de politiek aktief binnen te stappen. Ter „compensatie" deed zij in die tijd vrijwilligerswerk in de sociaal-culturele sector. „Vrijwilligerswerk kan niet voldoende gewaardeerd worden. De gemeente Heiloo is in dit opzicht rijk, want door de vele vrijwilligers zijn er zeer veel zaken gerealiseerd. Het eigen initiatief van de inwoners heeft er voor gezorgd dat de sportverenigingen op konden bloeien en dat andere vormen van verenigingswerk goed aansloegen. Ik ben van mening dat de gemeente dat partikuliere initiatief vrij moet laten: de gemeente moet niet te veel gaan denken voor haar inwoners. Daar ben ik principieel tegen. De burgers hebben recht op inspraak." Toen mevrouw Willemse in 1978 door het C.D.A-bestuur werd gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad, heeft zij geen moment geaarzeld en direkt toegezegd. Het raadswerk betekende voor haar een verlengstuk van het vrijwilligerswerk dat zij eerder had gedaan. „Binnen verenigingen en instellingen heb je ontzettend veel binding met de politiek. Het gemeentelijk beleid beinvloed voor een deel de mogelijkheden van een vereniging, niet in de laatste plaats door het al dan niet verkrijgen van subsidie." In juni 1979 is mevrouw Willemse door haar fractie en bestuur benaderd om zich kandidaat te stellen als opvolger van wethouder Bolten, die om gezond heidsredenen vervroegd moest aftreden. Hierover moest zij wel wat langer nadenken, want het opvolgen van een als mens en als bestuurder zo bekend Heilooënaar leek haar een niet gemak kelijke opdracht. Uiteindelijk stapte zij wel het college binnen, nog geen drie maanden nadat burgemeester Glijnis als eerste burger van Heiloo was benoemd. Tot aan vandaag heeft mevrouw Willemse geen moment spijt van het wethouderschap. Dat de werkzaamhe den meer tijd vergen dan de uren waarvoor zij is benoemd (de drie wethouders van Heiloo zijn allen part time benoemd) is voor haar geen bezwaar. „Wil je ergens over praten of oordelen, dan moet je die zaak goed voorbereiden. Lezen, luisteren en na denken zijn de hoofdbestanddelen van een juiste uitvoering van mijn taak. Op dinsdag 25 januari a.s. vindt de vergadering plaats van de gemeente- raadsfraktie van D'66 in Heiloo. Besproken zal worden de raadsagenda voor de gemeenteraadsvergadering van donderdag 27 januari a.s. De bijeenkomst wordt gehouden in het Open Huis, winkelhof 't Loo, te Heiloo, aanvang 20.00 uur. De vergade ring is openbaar, dus voor ieder toegankelijk. Daarnaast vind ik dat de burgers er recht op hebben, dat hun bestuurders zich op de hoogte stellen van aktivitei- ten die binnen Heiloo plaatsvinden. Ik probeer zoveel mogelijk naar de burgers toe te gaan." Als enige vrouw in het college heeft mevrouw Willemse in bepaalde gevallen een andere visie dan de heren. Een goede inbreng van vrouwen op allerlei terreinen vindt zij van groot belang voor de samenleving. Vrouwen moeten bij het besturen van de gemeente i betrokken worden, maar niet alleen daar. Op alle nivo's moeten vrouwen meer mee gaan doen aan het besturen, opdat mannen en vrouwen samen verantwoordelijkheid dragen. Juist door deze gezamenlijke verantwoorde lijkheid vindt mevrouw Willemse, dat niet alleen vrouwen hierop geattendeerd moeten worden, maar ook mannen. Binnen het C.D.A. is onlangs een vrouwengroep opgericht, die zich met het bovenstaande gaat bezighouden. Volgens mevrouw Willemse mag eman cipatie-werk geen apart stukje beleid worden, maar moet het geintegreerd worden op alle beleidsterreinen voor zover dat mogelijk is. HEILOO Vrijdag a.s. bent U welkom op de speel avond in de muziekschool. Voor U treden op leerlingen van Ans Hermans lerares blokfluit Enige tijd geleden schreef ik op deze plaats al iets over de blokfluitfamilie, zodat dat niet opnieuw nodig is. U kunt vrijdag niet alleen luisteren naar de verschillende blokfluiten, maar ook enkele dwarsfluitleerlingen treden op. Het wordt een afwisselend programma dat om 19.30 uur begint. Na afloop van het drie kwartier durende optreden kunt U nog wat napraten onder het ge not van een kopje koffie of frisdrank, die tegen schappelijke prijzen zijn te verkrijgen aan onze bar. Graag tot ziens. LIJST VAN GEVONDEN VOORWERPEN Periode van 3 januari tot 17 januari 83 Afhalen op woensdag- en zaterdagmid dag tussen 14.00 en 16.00 uur op het politiebureau te Heiloo. Een bos sleutels een autosleutel; label T sleutels T musketonhaak, witte gebreide kinderwant; een wolle muts een rood kinderwantje; plastic siervelg; groen stoffen ceintuur; een rechter handschoen; een leesbril; een autosleutel; een gouden ring met in scriptie; een label met sleutel; een zij den blouse; zilverachtige schakelarm band; dames horloge; lapjes poes; 1 orderboekje; een etui met sleutels, een riem; blauw kinderschoentje; een dameslaars; een biljartkeu in foudraal; leren herenhandschoen; een heren hor loge; een speelgoedaapje; een jongens horloge; rechter dames handschoen; jongens portemonnaie; L.P.G. 'Vlagr een klos met sleutel; auto sierdop. Zoals alle plaatselijke politici wil mevrouw Willemse via haar werkzaam heden een bijdrage leveren aan het instand houden van de bestaande voorzieningen in Heiloo. „Bij nieuwe dingen zullen we voorzichtig moeten NED. VER. V. HUISVROUWEN AFDELING HEILOO Op donderdag 20jan. zal in de Gerefor meerde Kerk de heer J. H. Foppes van de Rijkspolitie te Alkmaar een lezing met dia's houden over inbraakpre ventie en een algemene inleiding over criminaliteit en vandalisme. Dit is een bijzonder interessante avond, ook voor uw echtgenoot of andere geïn teresseerden. De entreeprijs voor leden bedraagt 2,50, introducé(e)s 3,50, inclusief consumptie. Aanvang 20.00 uur. In samenwerking met de huishoudelijke en consumentenvoorlichting H.V.P. worden de volgende cursussen georgani seerd: Deze cursus wordt gegeven in het Open Huis", eerste les maandag 28 februari van 9.30 - 12.00 uur, volgende lessen 7 en 14 maart van 9.30 - 12.00 en van 13.30 - 16.00 uur. Lerares is mw. I. E. Christiaanse. Kosten voor leden 34,-, voor niet-le- den 45,-. Lerares mw. A. Kemperman-Zuidberg. Is het mogelijk groente te kweken zonder kunstmest en chemische bestrij dingsmiddelen? Het antwoord is natuurlijk ja; maar de vraag is hoe doe je dat, wat kun je ervan verwachten en wat moet je doen om een aanvaardbare oogst te krijgen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: - waarom biologisch kweken - grondregels voor biologisch kweken - verzorging van de grond - het hoe en waarom van bemesten - maken van compost - vóórkomen en voorkómen van ziek ten en plagen - indeling van de moestuin ■- specifieke eisen van de diverse ge wassen - werkzaamheden als zaaien, oogsten en bewaren. De onderwerpen worden zoveel moge- COMMISS1E RUIMTELIJKE ORDENING, SPORT EN RECREATIE 11 januari 1983 Uit de opmerkingen van wethouder Borsjes: - Heiloo heeft toestemming 30 woning wetwoningen te bouwen op het voor malige terrein van Maat. - Er is een premiebeschikking voor de bouw van 24 HAT-eenheden op het terrein van Van Haneghem (Wester weg). Het nieuwe straatje zal De Kwekerij gaan heten. - Er wordt overleg gevoerd met Scout ing Heiloo over de door hen ge wenste nieuwbouw van het padvin dersonderkomen aan de Westerweg. maar en Egmond. Bergen en Heiloo hebben wel gereserveerd, maar op één wiel blijkt het moeilijk fietsen. Tijdens deze commissievergadering kwamen een aantal punten terug, die nu nog op het financiële vlak bekeken moesten worden en op het inhoudelijke vlak al in andere commissies waren behandeld. Zo werd een gemeentelijke garantie positief gewaardeerd voor Caecilia en kwamen er geen belemme rende opmerkingen voor kredieten voor een nieuwe leesmethode op de Hase- broekschool, voor de vervanging van een tweetal machines t.b.v. de dienst - Er is een subsidie van 37.500 gulden 0penbare werken en voor de verbetering toegekend voor de aanschaf van speeltoestellen in het rekreatiege- bied. De gemeente zal zelf - naast de rijksbijdrage - nog 12.500 gulden moeten bijdragen. Naast de mededelingen werd gespro ken over het rekreatieplan van de ge meenten Alkmaar, Bergen, Egmond en Heiloo. Het gaat hierbij om de aanleg van fietspaden, zodanig dat er een rou te door deze 4 gemeenten ontstaat van het wegdek aan de Oosterzijweg. Kort werd gesproken over de vaststel ling van de grondprijs in Boswijk. Deze bedraagt momenteel tussen de 160 en 270 gulden (exclusief B.T.W. en exclu sief rente-aanpassing). Over die rente aanpassing (83 procent) werd door een aantal commissieleden gevraagd of dat nou wel nodig is. Duidelijk werd, dat de prijs wel aangepast moet worden, omdat anders deze 83 procent door de Voorlopig stuiten de plannen op het algemene dienst van de gemeente gedra- ontbreken van gelden hiervoor in Alk- gen moet worden. Theater "De Beun" Willibrordusweg 2 - Heiloo Telefoon 072-333156 Een uitzonderlijk koffieconcert te geven door het ensemble „Gheselscap Goet ende Fyn" onder het motto MIDWIN TER IN DE MIDDELEEUWEN. Een programma van Nederlandse en Franse liederen, dansen, volksgebrui ken en muzikale gedichten uit de Middeleeuwen, 80-jarige Oorlog en de Gouden Eeuw. Er wordt gespeeld op oude muzikale,speeltuigen, i Entree is /-6,50 ink4.eéeh?ahfeerlijk kopje kofffie in de pauze en een beknopte informatie. Kinderen tot 13 jaar betalen 3,50. Aanvang 11.30 uur. Voorverkoop via boekhandel Piet Avis, Knip- en Barbershop Jan Braam, Reisburo Holland International, Foyer van „Het Open Huis" en natuurlijk aan de zaal. ATTENTIE: Helaas moeten wij u meedelen dat de reeds geannonceerde voorstelling van Frans Halsema op 16 febr. niet kan doorgaan. Zijn impressa- rio ziet zich genoodzaakt, in het belang van het publiek, het theater en de artiest het programma van Halsema voor dit seizoen terug te trekken. Volgende week hopen wij U te informe ren wat als alternatief kan worden aangeboden. N.v.v.H.gym 10.30-11.30 N.v.v.H. zang 13.45-15.30 Stng. Dienstverl. Handw. 13.30-15.30 Plattelandsvrouwen zang 1330-1530 Plattelandsvrouw, schild. 13.30-15.30 Yoga 13.30-15.30 Yoga 19.30-21.30 Sans Atout bridge 20.00-23.00 Nivon 20.00-22.00 Falkland 20.00-23.00 E.H.K. 20.00-22.00 Boerhave Engels 19.30-21.30 Woensdag 19 januari 1983 (hedenavond dus) komen de leden en andere belang stellenden weer bijeen in het Brunoge- bouw. Deze avond wordt verzorgd door een medewerkster van de huishoudelijke voorlichting die het onderwerp „Om gaan met geld in het huishouden", zal behandelen. Een zeer aktueel onder werp in deze tijd van bezuinigen! Het belooft dan ook een leerzame avond te worden. Tot vanavond dan! P.S. denkt u nog aan de reanimatie cursus op 2 februari 1983 in café d' Old Inn om 8 uur! zijn. We moeten vermijden dat we of de benaderd vanuit de praktijk. r- 1 - r\ r-1- an i *1 nan T H of /laait- inwoners verder op kosten jagen of dat we te veel aanspraak doen op onze gemeentelijke reserves." „Aangezien de mensen noodgedwongen steeds meer vrije tijd krijgen, moeten we daar als gemeentebestuur op inspe len. Niet alleen in de sfeer van het realiseren van onderdak voor bijvoor beeld de jongeren (Buk-Buk) en de ouderen (Ouderenbonden, 't Trefpunt), maar ook in de sfeer van projecten voor werklozen. We zijn de laatste jaren druk bezig met het zoeken naar projekten, die door werklozen uitge voerd kunnen worden met behoud van hun uitkering, of middels beschikbare gelden voor werkgelegenheidsverrui- mende maatregelen. Op deze wijze kan de gemeente bijdragen aan de bestrij ding van de werkeloosheid." Ervaringen en vragen van deelnemers zijn daarbij van belang. De cursus is vooral bedoeld voor mensen die voor eigen gebruik willen (gaan) kweken. De cursus omvat 6 lessen van 2Vi uur, le les maandag 21 februari van 13.30 16.00 uur. Om zoveel mogelijk op de praktijk te kunnen aansluiten wordt de cursus indien mogelijk in huiskamerver- band gegeven. Kosten voor leden 32,50 en voor niet-leden 42,25. Voor meer informatie en opgave (liefst zo spoedig mogelijk) kunt u contact opnemen met de cursusleidsters van de Nederlandse Vereniging van Huisvrou wen: mw. A. Bikker-Zwijnenburg tel. 330867 en mw. J. Bikker-Breugem, tel. 331273. WONEN: EEN HEEL PERSOONLIJKE AANGELEGENHEID Omdat iedereen zijn of haar huis naar eigen smaak en stijl wil aankleden, geeft het Instituut voor Binnenhuis architectuur binnenkort in Alkmaar, een mondelinge, praktijkgerichte cursus binnenhuisarchitectuur. De lessen worden gegeven in het pand van Intra Woonkunst BinnenhuisarchL tektuur B.V., Ritsevoort 23 - 27, Alkmaar. In een ongedwongen sfeer, met een kleine groep deelnemers, kunnen de cursisten op vier achtereen volgende maandagavonden kennis maken met nagenoeg alle aspecten van deze materie. Cursusleider is de architect Hans Slim. De lessen worden gehouden maandag 7. 14, 21 en 28 februari 1983 van 19.30-21.30 uur. Bij voldoende be langstelling wovit een tweede cur sus geformeerd. Voor gratis folder kunt u bellen: IVB - Amsterdam, tel. 020-229985. Heeft u vragen of wenst u meer inlichtingen belt u dan Lilian Santifort, tel. 02290- 32593. Hans Slim is een van de nieuwe ge zichten in de wereld van de Neder landse binnenhuisarchitectuur. Hij werkt aan de meest uiteenlopende projecten. Naast het verbouwen en adviseren op binnenhuisgebied is dat de laatste tijd vooal het opzetten en uitwerken van een cursus binnen huisarchitectuur voor leken. De laatste jaren was hij eveneens actief op mo degebied en bij het ontwikkelen van een stratenplan in de gemeente Enschede. Hans Slim: "Veel mensen, die wil len verbouwen, weten ternauwernood wat hun boven het hoofd hangt. Ze kijken wel eens een tijdschrift over wonen in, maar verder houdt hun ken nis op. Daarom heb ik deze cursus op gezet, die op simpele manier de men sen inzicht geeft in wat er allemaal komt kijken op binnenhuisgebied". Degenen, die zijn curs'us volgen zijn 'mensen, die het leuk vinden hun al gemene ontwikkeling wat bij te spij keren en hun "warenkennis" te ver groten; mensen, die heel concreet wil len weten hoe zij hun kennis in de prak- tijk kunnen toepassen en mensen, die zich willen laten adviseren om later beter met een deskundige te kunnen praten. D.O.V.E.S. gym Nivon Tennisles Nw. Leven zang Nivon Oppositie Oppositie H.B.C. bridge P.v.d.A. D'66 9.00-12.00 9.30-11.30 9.00-12.00 20.00-22.00 20.00-22.00 20.00-23.30 18.45-23.30 20.00-23.00 20.00-22.00 20.00-22.00 D.O.V.E.S. 10.30-11.30 Tennisles 9.00-12.00 Zijlmans Oec. Gespreksgr. 20.00-22.00 Nivon 20.00-22.00 Falkland 20.00-23.00 Vrije School 20.00-22.00 Rotary 18.30-20.30 Sans Atout bridge 20.00-22.00 9.30-11.30 13.30-16.00 N.v.v.H. bridge cursus Fed. Vr. RaadVHOM Yoga H.O.V. Nivon Sjoelclub „de Strebers" H.B.C. bridge 3 zalen 13.30-15.30 20.00-22.00 20.00-22.00 20.00-22.00 20.00-23.00 De reacties zijn tot nu toe erg posi tief. Velen zien de cursus als een lei draad in de bijna onoverzichtelijke we reld van de binnenhuisarchitectuur. Hans Slim voelt zich daarbij "een soort reisleider": "Ik geef mogelijkheden aan". Een architect legt niets dwin gends op". Stng. dienstverl. Volksd. 11.00-12.00 N.v.v.H. damesbridge 9.30-11.30 PL1.vrouwen Volksd. 13.30-15.30 Tennisles 14.00-17.00 Begeleidingsorkest v. N.H. 20.00-22.00 H.B.C. bridge 20.00-23.00 Quatre Mains 20.00-22.00 Nivon „Geologie" 19.30-22.00 Big Band 15.30-17.30 Dansschool Ranzijn 18.00-23.00 Dansschool Ranzijn 18.00-23.00

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 2