Weekendkoopjes R KINDER] 4?5 8: 34.50 10.- 91 17.95 29? 25r RENAULT 9 Heiloo; Bleeker, Westerweg 226, Tel. 072-331133. K 495 YS KOPS j bouwbedrijf (ZcS (P^ H. DUMONT LUCHTVERWARMINGl J. D. SCHERMER B.V. VERENIGINGSNIEUWS 95 v.d.reet '95 95 I ZOEK UIT! U PROFITEERT! HEILOO VOOR DE Nü 3 Nü Eén kilometer in de moderne, strak ge lijnde Renault 9 en u begrijpt ten volle waar om wij 'm zo liefkozend Het Talent hebben ge noemd. Zelden zijn zulke optimale ry-eigen- schappen in een middenklasser gebundeld. Een rotsvaste wegligging door voor wielaandrijving. Vlinderlichte besturing. Het Talent is zo wendbaar als een hin de, achter het stuur ervaart u een opmerkelijk rijgenot door de soepel reagerende motoren.. Kwaliteiten, die extra dimensie geven' aan het begrip'komfort'Het geluidsniveau in het interieur is extreem laag. De ruimte verrast telkens weer en de zit in de unieke kantelbare voorstoelen (vanaf 9 GTL) is wérkelijk teveel voor woorden. De specifieke constructie van de voor- stoelen in alle Renaults 9 schept ook extra beenruimte voor de achterpassagiers. Luxe, waar u echter niet overmatig voor behoeft te betalen. Want Het Talent is zuinig in alle uitvoeringen (1100,1400 cc motor). Volgens ECE-normen hebben de TL en GTL een benzineverbruik van 1 op 19,6 bij 90 km/u konstant, 1 op 14,1 bij 120 km/u konstant en 1 op 13,5 in de stad (met 5-ver snellingsbak). Reden genoeg voor een proefrit, dach ten we zo. Om Het Talent zélf 'ns kritisch door te lichten. Merkt u meteen dat er met ons goed te praten valt over 'n inruilprijs. Komt u dus 'ns langs. Het Talent en de koffie staan voor u klaar. Net als wij. Nieuwbouw - Verbouw 5 Onderhoud k Machinale houtbewerking TEGELZETTERS-BEDRIJF WIST U DAT... een lange levensduur beeft? Naam: Swanendael 7 - Heiloo - Telefoon 072-330680 NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN AFDELING HEILOO C.O.C. Kursussen COMMUNICATIE VERENIGING HEILOO AAN ALLE TONEEL, MUZIEK, OPERETTE, ZANG, DANSEN ANDERE CULTURELE VERENIGINGEN IN HEILOO KURSUSENGELS PEER GYNT HERLEEFDE IN WOORD EN MUZIEK EN VIA DIA'S KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN KLAVERJASDRIVE MAANDELIJKSE BIJEENKOMST VAN DE K.M.T.P.AFD. HEILOO ALSU WAT VOOR KANTOOR ZOEKT.. POSTZEGELVERENIGING HEILOO NED. VER. VAN HUISVROUWEN AFDELING HEILOO STICHTING VAKANTIE DOOR EN VOOR OUDEREN C.D.A.VROUWENBERAAD WAT IS MASSAGE BEWUSTWORDING UITKIJKPOST HOUDT U VAN EEN GOED STUK echte SLAGERS LEVERWORST?? Niet een worst die ze alleen maar slagersworst NOEMEN, maar een worst dié echt door de Keurslager zelf is gemaakt. Mals varkenskopvlees met veel 'verse varkenslever en een heerlijk boeket kruiden. Mmmmmm worst om zó uit hef knuistje te eten! Gewoon meteen een flink stuk halen bij uw Keurslager Statio««ef 12 HalUc Tal. 231017 Geldig t/m zaterdag en tijdens de koopavond. Zolang de voorraad strekt.* Nostalgische glazen olielamp met licht groene weer schijn en verstelbare katoenen pit De voet is fraai bewerkt en de totale hoogte is plm. 33 cm Van- 6.95 voor Heerenweg 40 Kurken douchemat in grappige blokjesvorm op houten frame. Geeft eens een ander gezicht en voor komt uitglijden en koude voeten Formaat 53 x 35 cm Moulinex elektrisch mes. Snijdt met 2 naast elkaar be wegende messen, moeite loos vlees, groente of brood op elke dikte Adviesprijs 49,50 Aardewerk verdampers voor plaat of ribradiator Bruin gedekoreerd met land schap of bloemdekor. Per stuk 3,95 stuks voor De ideale deurmat voor een schoon entree. Afmeting 40 x 70 'cm. en gemaakt van extra zware cocos. Van 12.50 voor De schone vaat vindt een veilig en royaal uitlek plaatsje in dit handige af druiprek. Roestvrij ge plastificeerd en prettig ge prijsd. Slechts Brabantia spaardoos met 7 vakken. Een ideaal hulp middel om in deze dure'tijd. waarin elk dubbeltje belang rijk is, de huishoudportè- monnaie goed te beheren. 9-dlg. wit porseleinen theeservies Barok Bestaande uit: 1 theepot. 1 melkkan, 1 suikerpot en 6 kop en schotels. Adviesprijs 49,75 prus 4» Natuurgetrouwe pasgeboren" babypop, 60 cm. lang. Met slaapogen en gekleed in een schattig luierpakje. Van 29.75 voor RENAULT 9. HET TALENT Renault adviseert eif oliën. k o.a. kozijnen, ramen, K deuren en trappen Stationsweg 13 - Heiloo Telefoon 072-330478 25 jaar ervaring! Holleweg 113 - Heiloo Telefoon 330387 Prijsopgave geheel vrijblijvend! De Renault 9 is er vanaf f 16.400,- incl. B.T.W. Afleveringskosten f 383,-. Afgebeeld de Renault 9 TSE. Ook kunnen wij u uitgebreid informeren over een snelle en soepele financiering en leasing via Renault Credit Nederland. Wijziging voorbehouden. informatie (zonder postzegel) antwoordnummer 160J 1850 WB HEILOO. Wilt u mij vrijblijvend O documentatie sturen O na tel. afspr. bezoekt® Adres: Plaats:Tel Op onze eerste ochtendbijeenkomst in het nieuwe jaar kwaihen vele dames naar het Open Huis. De voorzitster wenste ons allen een gezond en gelukkig 1983 toe. Hierna gaf zij het woord aan mevrouw T. Schurin- ga-Schouten, uit Wassenaar, die ons iets zou vertellen over de grafologie. Spreekster begon met een interpretatie van het handschrift. Met het grafolo- gies-systeem liet ze ons vele schriftken- merkende voorbeelden zien die iets te maken kunnen hebben met het karak ter. Door het handschrift kan men, gedeeltelijk, iemands karakter vaststel len. Er werden na de lezing vele vragen gesteld, die door de spreekster duidelijk werden beantwoord. Het was een zeer interessant onderwerp en een geslaag de bijeenkomst. Woensdag 26 januari a.s. 's-avonds 8 uur, is er een bijeenkomst in de zaal van de Gereformeerde kerk, aan de Noor dergeeststraat Dit is een C.O.C. informatie-avond. C.O.C. staat voor Cultureel Ontspan ningscentrum en is de vereniging van homoseksuelen. Enkele leden van het C.O.C. komen over hun eigen homo seksualiteit vertellen en willen uw vragen beantwoorden. Ook niet-leden zijn welkom. Door grote belangstelling voor de droogbloemkursus organiseren we een 2de kursus, onder leiding van mevr. Van Haneghem, op de donderdagmid dag 27 jan. - 3 en 10 februari a.s. van 13.30-15.30 uur in het Open Huis. Kursusgeld leden 16,-, excl. ma teriaal, niet-leden 20,-, excl. mate riaal. Bij opgave te voldoen, meenemen een prikbord en indien mogelijk, een lijm- pistool. Het gedroogde materiaal is aanwezig. Schilderen: 10 lessen onder leiding van de heer Glas. Aanvang maandagmiddag 24 januari a.s. van 13.30 uur tot 15.30 uur in het Open Huis. Kursusgeld leden 60,-. Niet-leden 65,-. Kursusleidsters: G. Jansen-Poel, Ken- nemerstraatweg 344, tel. 332367, H. Huijzer-Wapstra, Heerenweg 238, tel. v\r\c\^ Ditmaal een kort stukje In tegenstelling met de vorige week kan ik jullie nu wel iets mededelen omtrent de definitieve datum voor de al aange kondigde vergadering. De datum die we gepland hebben, is 4 februari 1983 De plaats van handeling is het Open Huis en de vergadering begint om 8 uur 's avonds. Jullie krijgen allemaal een briefje in de bus met de bijzonderheden. Wij willen alleen nog maar kwijt dat we op die avond iedereen verwachten, niemand uitgezonderd! Van het tafeltennisfront is nog geen pieuws en wat betreft de geplande wedstrijd in februari tegen de tafelten nisvereniging Limmen, deze is tot nader datum uitgesteld in verband met drukte in de sporthal in Limmen. Dit was het dan weer, tot de volgende keer. groetjes oei, 831 (Jack). Zoals u vorige week al heeft kunnen lezen wordt op vrijdag en zaterdag (27 en 28 mei a.s.) in het Winkelcentrum 't Loo een z.g.n. Culturele Markt gehou den waar iedere vereniging zich d.m.v. een marktkraam aan het Heilooër publiek kan presenteren. Op deze manier kan men b.v. nieuwe leden werven, meerdere donateurs aantrek ken, nodige algemene informatie ver strekken, maar vooral het speelplan voor het nieuwe seizoen '83-'84 an nonceren. Kortom een ludieke en unieke manier Uw vereniging meer in de belangstelling te plaatsen. Mocht uw vereniging hiervoor interesse hebben (kosten zijn nihil) dan stelt u zich vóór 10 februari in verbinding met KI. Koomen, Kennemerstraatweg 321, alhier (tel. 333358). De Stichting Dienstverlening Alkmaar/ Heiloo start woensdag 2 maart weer met een nieuwe kursus Engels voor Begin ners voor Ouderen vanaf 55 jaar. De kosten bedragen 7,50 per maand. Voor degenen die het leuk vinden om de Engelse taal weer eens wat op te halen en het fijn vinden om in een vakantie in Engeland een gesprekje te kunnen bppinnenis dp7p kursus zepr opschikt Er wordt hoofdzakelijk aandacht be steedt aan conversatie en een beetje grammatica. Wanneer u nu denkt, dat is wel wat voor mij, of nog vragen heeft over deze kursus, kunt u ons bellen of bezoeken tijdens het spreekuur van 9.00 - 10.00 uur tel.nr. 331297 t.n.v. Stichting Dienstverlening 't Loo 19. Wanneer U voor deze kursus voelt maar met vervoersproblemen zit, kunnen wij e.e.a. voor u regelen. Ger Brouwer uit Alkmaar wist zater dagavond op uitstekende wijze „Peer Gynt" van de Noorse schrijver Hendrik Ibsen te vertolken. Dit in fragmatische vorm, afgewisseld door de prachtige muziek die Edward Grieg schreef als toneelmuziek bij Peer Gynt. Ger Brouwer vertoonde voorts prachti ge kleurendia's over het Noorse land schap in verschillende jaargetijden. Een bijzonder geslaagde NIVON-bij- eenkomst, waarvoor zeer grote belang stelling bestond. Zonder commerciële bedoelingen orga niseert het echtpaar, met gesloten groepen, in juni en september, reizen naar Noorwegen. De Eucharistieviering van donderdag 13 januari was weer een groot succes. Ongeveer 100 leden namen aan deze viering deel. Pater Groothuizen ging in deze viering voor, en sprak een mooi woordje tot de aanwezigen. Na afloop dankte voorzitter Lammers de aanwezigen voor hun komst, in het bijzonder Pater Groothuizen, de litur gische commissie en allen die meege werkt hebben, deze ochtend te doen slagen. Hierna bleven allen onder het genot van koffie en een koekje, gezellig een poosje bijeen. Donderdagmiddag 13 januari, werd er wederom een klaverjasdrive gehouden, uitgaande voor de leden van bovenge noemde bond. De leiding berustte bij de heren A. Borst en J. Houtenbös. De uitslag van de wedstrijd was als volgt: 1. Houtenbos - Spaan 5523 pt. 2. Blokker - Lammers 5362 pt. 3. Groothelm - Mossel 5302 pt. 4. Kooyker - Sombroek 5214 pt. In deze donkere dagen, werd gekozen voor een zeer bijzonder onderwerp, nl. een diersoort die letterlijk en figuurlijk in een slecht daglicht wordt geplaatst: de vleermuizen. Gastspreker was de heer Van den Hoorn uit Purmerend. Op een zeer begrijpelijke manier kwamen we aan de weet dat het verspreidingsgebeid van de zoogdiertjes ongeveer gelijk is aan dat van de mensen en dat er vele soorten zijn. Met ieder hun eigen voedselbron, zoals: fruit, honing en stuifmeel, visjes, insekten en niet te vergeten de vampiers die van bloed leven. Deze soort komt echter alleen voor in Amerika. In ons land komen alleen de insekten- eters voor. Ondanks een eigen gewicht van ca. 13 gram, verslinden deze jaarlijks ongeveer 1 kg. insekten. Interessant was ook de uiteenzetting over de echo-lokatie, hetgeen in hoofd zaak voor de oriëntering wordt ge bruikt. Het diertje jaagt uitsluitend in het donker. In het daglicht is het veel te kwetsbaar. De winterslaap duurt van oktober tot april, waarbij de lichaams temperatuur van 42 graden wordt teruggebracht tot ongeveer 8 graden. Natuurlijk werd een en ander toegelicht met prachtige dia's, waaruit bleek dat het best aardige beestjes zijn. In het maandelijkse praatje van de heer Kamer, werden we geattendeerd op de eerste lenteboden, want het winteraco- nietje bloeit hier en daar al. Nu de bomen kaal zijn, kunnen we de zgn. heksenbezems goed onderscheiden, zo als die o.a. voorkomen in de Ter Coelsterlaan. De postzegelvereniging „Heiloo" houdt haar eerstvolgende ruil- en verkoop avond op a.s. woensdag 19 januari, aanvang 20.00 uur in het Open Huis. Alle leden en belangstellenden zijn welkom. HEILOO krommenie castricum heemskerk heiloo heiloo heerenweg 140 tel. 334955 Afgelopen woensdag hield onze vereni ging haar eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Op haar eigen vlotte wijze opende presidente Mevrouw H. Gro- nert-Wetzel voor de talrijke aanwezigen en wenste deze een voorspoedig 1983, een jaar waarin de Vereniging weer vele activiteiten hoopt te kunnen onderne men. Onder het genot van een kop koffie hielden wij ons daarna bezig met een spelquiz onder leiding van onze consu mentenpeiler Mevrouw N. v.d.Meer- Wetterauw. Ieder kreeg de kans door het beantwoorden van een vragenlijst Keurzegels van onze vereniging te verdienen en daarmee een prijsje in de wacht te slepen. Het werd op deze manier een zowel geanimeerde als leerzame ochtend waarvoor wij mevrouw v.d.Meer harte lijk bedanken. Het bestuur van de stichting vakantie D.V.O. heeft, na het succes dat we vorig jaar met onze reizen hebben gehad, wederom voor het zomerseizoen 1983 kwaliteit-reizen aan te bieden die, zeker wat smaak en budget betreft alle aandacht verdienen. 1. We hebben een 10-daagse reis naar het mooie Salzburgerland in Oosten rijk, standplaats: Hinterthal Hotel Eber. Kompleet verzorgd, inclusief alle verzekeringen en excursies. Douche/toi let op uw kamer. Tevens bevindt zich een lift in uw hotel. Vertrekdatum 25 juni 1983. Kostprijs per persoon 745,-, Toeslag 1 per soonskamer 40,- (beperkt). 2. Wat dichterbij huis: een 7 daagse reis naar Andernach aan de Rijn. Hotel Rheinkrone. Kompleet verzorgd, inclu sief alle verzekeringen en excursies, douche/toilet op uw kamer. Ook in dit hotel is een lift aanwezig. Vertrekdatum 21 mei 1983. Kostprijs per persoon 550,-, toeslag 1 per soonskamer 40,- (beperkt). 3. Speciaal op verzoek wegens enorm succes dat wij vorig jaar met deze reis hebben gehad: 7 dagen naar Valken burg/Limburg. Hotel Schaepkens van St. Fijt. Volledig verzorgd, inclusief alle verzekeringen en excursies 530,-, toeslag Douche/toilet 20,-, Toeslag 1 persoonskamer 50,- (beperkt). In het hotel is een lieft aanwezig. Vertrekdatum 20 augustus 1983. Wanneer u graag met een van onze groepsreizen mee wilt, vragen wij u met enige nadruk vrij snel tot boeken over te gaan. Heeft U interesse wendt u tot een der contactpersonen in Heiloo, en u ont vangt een aanmeldingsformulier; deze formulieren inleveren voor 19 februari 1983. Contact-personen van de Stichting Va kantie door en voor ouderen zijn:IJ. van der Bloqi, Vredenoord 79, Heiloo, tel: 336455, Mevr. H. Dekker-Idema, Kennemerstraatweg 177, Heiloo, tel. 332528, W. Otte, Middelhof 31. Hei loo, tel. 334|13. Na de inleiding van de heer Pieters wejj van de gelegenheid om vragen te stelle een goed gebruik gemaakt en er volgë een aangename discussie. Mevrouw Willemse-van der Plo| dankte de heer Pieters voor zi; inleiding en de wijze waarop hij gemeentebegroting had toegelicht. Vervolgens vond er een discussie plaa over het emancipatiewerk in Heiló aan de hand van een overzicht van verleende subsidies en een voor de gemeente opgezet vierjarenplan. Ook over deze onderwerpen ontstond e£n levendige discussie. Aan het slot vf» deze avond dankte Mevrouw WillemS van der Ploeg de aanwezige dames vc hun komst en hun bijdragen in discussies. Met die inbreng zal, name waar het de emancipatiezak betreft, waar mogelijk rekening wordffi gehouden. Aangaande een volgenjp bijeenkomst zullen nadere mededeli gen worden gedaan. Woensdag, 12 januari jongstleden hield het C.D.A.-Vrouwenberaad afdeling Heiloo haar eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar. Mevrouw Willemse-van der Ploeg, voorzitter van de afdeling, opende deze vergadering met een woord van wel kom, waarna door mevrouw Zegers- Huberts een passage werd voorgelezen uit het boek „recht uit het Hart", waaruit de wens naar voren kwam dat wij in het komend jaar in alle opzichten een licht zouden moeten zijn. Vervolgens werd door de voorzitter het woord gegeven aan de Heer J. Pieters, voorzitter van de C.D.A.-fractie in de gemeenteraad van Heiloo, die een korte inleiding kwam geven over de gemeente begroting voor het jaar 1983 Nadat door de heer Pieters eerst een nadere toelichting was gegeven met welke aspecten rekening moet worden gehouden bij het opstellen van een gemeentebegroting werd nader inge gaan op de financiële positie van de gemeente. Daarbij werd geconstateerd dat zaken als Onderwijs, Gezondheids zorg en Maatschappelijk Welzijn posten op de begroting zijn geworden die in de loop der jaren zijn verveelvoudigd. Nu ook de gemeente Heiloo in het kader van de Rijksbezuinigingen minder geld van het Rijk krijgt toebedeeld, moet uiterst nauwkeurig worden nagegaan op welke posten van de begroting door de gemeente Heiloo kan worden bezui nigd, maar dan wel zodanig dat toch alle facetten die van belang zijn voor de samenleving in Heiloo zo goed mogelijk tot hun recht kunnen komen. Voor het onderwijs is aldus de heer Pieters in Heiloo steeds een ruim beleid gevoerd. Het particulier initiatief, het vereni gingsleven, werd zo veel mogelijk ruimte gegeven en financieel gesteund. Op donderdag 24 febr. a.s. gaat er in: Heiloo weer een nieuwe cursus van starr o.l.v. Miek, bevoegd massagetherapeu te. I Zij zal U leren wat massage/bewustwor ding is. Het woord massage heeft de laatste jaren een beladen klank gekregen, toch geeft Van Dale er een simpele omschrij ving van, drukken, wrijven of kloppen, om de bloedsomloop te bevorderen, als geneeswijze en ook tegen vermoeidheid toegepast. Hoe vaak gebeurt het niet dat iemand uit uw naaste omgeving b.v. hoofdpijn, rugpijn of nekklachten heeft. We proberen dan zelf wel door wrijven de pijn te verlichten, maar vaak zonder resultaat. Wat zou het niet een stuk eenvoudiger zijn als een ander dat zou doen. Maar de meesten weten meesJiJ niet wat te doen. Dit is nu een onderdeel van wat massage bewustwor ding U leert. Tevens wordt U bewust gemaakt hoe iemand (of U zelf) beweegt, staat, en ademhaalt. Door zelf te weten kan men anderen er op attent maken en. leert men op eenvoudige wijze er mee om te gaan. Eigenlijk is het het leren omgaan met je eigen lichaam. II leert er geen dingen die niet binnen dit terrein liggen. Wat te doen als iemand pijn heeft, waarom hoofdpijn, nek klachten en rugpijn enz. Dit roept vaak emoties op en hoewel het geen therapie- groep wordt (hoewel ze de opleiding daar wel voor heeft) is het toch prettig te weten wat men hier in eerste instant/ mee aan moet. Wie hier meer over wil weten kan kontakt opnemen met Miek Lucas, Mariënstein 146, tel. 337266. De cursus bestaat uit 8 lessen en is een afgerond geheel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 4