RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND vos NJ Te belangrijk om alleen aan de deskundigen over te laten. OUD PAPIER AKTIES Filmhuur 10,- p. band; 3 v. 25,- v. 4 dgn OP VIDEOTAPE UWBELANGr Q simon peek STAATSLOTERIJ NU l \l 1 H IILIV 3H0£$ 3 Heiloose makelaars één ding in gedachten: m k i uwe NI IEUWSB LA D VOOR H EILOO e.o. Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 Wilt u een huis aankopen, of verkopen, vraag ons vryblyvend en gratis advies. Ook voor een officieel taxatierapport kunt u by ons terecht. OMEGA ya Isotherm Heiloo B.V. A. G. v. d. Nagel Bibli- -theek FORD. MEERWAARD OP DE WEG. KURSUSENGELS LAATSTE RONDE! Alle afgeprijsde artikelen EXTRA GOEDKOOP Raadhuisweg 13 Raadhuisweg 12 OUD PAPIER AKTIE REHOBOTH- SCHOOL CABARETGROEP PURPER IN DE BEUN e<n /^de onroerend goed B.S.C. HEILOO Officieel Omega-dealer MAKELAARDIJ DONKERSLOOT MAKELAARDIJ WpWgW van STEEG MAKELAARDIJ DE VERKOOP VOOR FEBRUARI BEGINT MAANDAG 7 FEBRUARI. 48e JAARGANG No. 5 2 FEBRUARI 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Kerkemeer 17, 1921 XT Akersloot - Telefoon 02513-13088 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom, Egmond a/d Hoef en Akersloot. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zjjn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) BU regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. SALON „PAULINA" Salon Paulina is een zeer smaakvol in gerichte schoonheidssalon aan de Westerweg 47 met als trotse eigena resse Paulien Klein Schiphorst. Zij heeft haar opleiding gehad in Alkmaar aan de Noord-Hollandse Akademie aan de Kanaalkade. De tweejarige opleiding heeft zij vlot doorlopen en behaalde tevens haar Middenstandsdiploma. Al vlot kreeg zij werk in de salon "Madeleine" die verbonden was aan de school, door renovatie was er helaas nadat Paulien daar een half jaar ge werkt had geen ruimte meer om de salon voort te zetten. Maar Paulien heeft in dat half jaar niet stil gezeten, I want in haar achterhoofd was ze wel van plan eens, een eigen salon te be ginnen dus werden er verschillende applikatie cursussen gevolgd waar onder het elektrisch ontharen volgens de Blend-methode. Veel vrouwen heb ben last van overtollige haargroei op plaatsen waar ze dat liever niet hebben. Deze methode is iets doel treffender dan de oude methode. Hoe sneller iemand erbij is des te meer i effect heeft de behandeling. Verder behaalde zij haar diploma manicuren- pencement, dit is een knijpmassage die geschikt is voor elk type huid ook daar, waar de v klassieke massage niet meer kan. Zij volgde een cursus camoufleren van wijnvlekken en lit tekens of couperose en wie eens met een totaal ander gezicht, b.v. met bloemetjes of een fraaie doodskop carnaval wil gaan vieren kan even naar Paulien gaan want ook de opleiding grimeren ontbreekt in het rijtje niet. Daar stond Paulien dan met haar enthousiasme om te werken en een handvol diploma's, maar ze zat er helemaal niet mee. In het ouderlijk huis was de vroegere kamer van Pau lien vrij gekomen omdat ze niet meer thuis woont bovendien heeft ze een heel handig vriendje, Nico, en die wil de best samen met Paulien de kamer omtoveren tot een schoonheidssalon. Ze zijn hier bijzonder goed in ge slaagd in de tinten blauw en wit ziet het geheel er zéér smaakvol uit. De produkten waarmee gewerkt wordt zijn allen op natuurlijke basis. Wie voor een behandeling iets voelt kan even bellen met tel.nr. 072-128803. 01 Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651 MET DE NUTSSPAARBANK NAAR PARIJS Heiloo - Op 12 februari; 19 februari; 26 februari en 5 maart organiseert de Nutsspaarbank een weekendreisje naar de vermaarde wereldstad Parijs. Parijs, lichtstad, metropool vol ge zelligheid en onvervalste romantiek. Een stad met een naam die bij velen een gevoel van opgewondenheid op wekt. /Voor slechts 99,-- kan men de Parijs-ervaring eens meemaken. Deze lage prijs is inclusief de busreis, een diner overnachting in een sfeer hotel, een ontbijt en 2 excursies. En 's avonds een rondrit door verlicht Parijs en zo op zondagmorgen een be- tzoek aan de uiterst gezellige vlooien- ;markt. De opstapplaats is bij een van de kan toren van de Nutsspaarbank. Voor inlichtingen, tel. 332809 en 332888. OPTREDEN AMNESTY THEATER GROEP IN DE VESTIBULE Op zondagmiddag 6 februair zal de theatergroep uit Purmerend van Am nesty International een voorstelling geven in het café De Vestibule aan Het Ritsevoort in Alkmaar. Het programma is getiteld: Horen, zien en zwijgen? het omvat toneel en zang en heeft betrekking op de mensenrechten en de diverse vormen van schen ding van die rechten. De voorstelling begint om 2.00 uur, net café is open vanaf 12.00 uur. De toegangsprijs bedraagt ƒ5,--. OPEN AVOND VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS Het Fiom, Buro voor (a.s.) alleenstaan de ouders houdt op woensdagavond 9 februari a.s. weer een Open Avond. Pe avond is bedoeld voor gescheiden en ongehuwde ouders, weduwen en weduwnaars. Er is gelegenheid infor matie op te doen, met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. Thema van deze avond is: een uitke ring en wat speelt daarbij allemaal mee. Vanaf 8 uur bent U welkom in de Vander Meijstraat 6 te Alkmaar. Voor informatie: tel. 072-118812. speel LJ -o-U theek SPEEL-O-THEEK HEILOO De Speel-o-theek, regio Heiloo, gaat verhuizen naar Kennemerstraat- weg 382 (voormalige bibliotheek) In verband met deze verhuizing is de Speel-o-theek gesloten op: vrijdag 4 en zaterdag 5 februari 1983. Na de verhuizing wordt de Speel-o- theek weer geopend op vrijdag 11 februari 1983. De Speel-o-theek zal dan telefonisch bereikbaar zijn onder tel. nr. 072-333399, tijdens de ope ningsuren: vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Met ingang van 17 februari 1983 is de Speel-o-theek ook open op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur. REFORMHUIS HEILOO BREIDT UIT! De Reformafdeling van Jef Letschert, 'aan de Heerenweg, wordt flink uitge breid met zo'n dertig vierkante meter. De afdeling homeopathische genees middelen zal flink worden vergroot, evenals de afdeling kruiden. De geneesmiddelen die de homeo pathische arts voorschrijft zijn bij Letschert te krijgen, ook degene die weet wat hij gebruiken moet zal hier niet misgrijpen. De taak van de drogist in deze is al leen adviserend, daar een drogist nooit de plaats van de arts kan in nemen. De meisjes in de winkel vol gen samen met Jef Letschert cursussen over homeopathie en kunnen u dus ten allen tijde van deskundig advies voorzien. KRUIDEN Ook de kruidenafdeling mag er zijn, in totaal zo'n 360 soorten, zowel medi cinale als keuken kruiden Onder de grond wordt een kruiden kelder in gebruik genomen, deze be vindt zich onder de reformzaak en is 'n uitstekende opslagplaats door de ideale temperatuur en het juiste vochtigheidsgehalte. Op verzoek mag u best eens een kijkje gaan nemen. Bovendien kan hier een flinke voor raad opgeborgen worden. Doormiddel van een krantje, dat u regelmatig in de bus krijgt, wordt u uitvoerig ge ïnformeerd en geadviseerd over het gebruik van reformartikelen. De Stichting Dienstverlening Alkmaar/ Heiloo start woensdag 2 maart weer met een nieuwe kursus Engels voor Begin ners voor Ouderen vanaf 55 jaar. De kosten bedragen 7,50 per maand. Voor degenen die het leuk vinden om de Engelse taal weer eens wat op te halen en het fijn vinden om in een vakantie in Engeland een gesprekje te kunnen beginnen, is deze kursus zeer geschikt. Er wordt hoofdzakelijk aandacht be steedt aan conversatie en een beetje grammatica. Wanneer u nu denkt, dat is wel wat voor mij, of nog vragen heeft over deze kursus, kunt u ons bellen of bezoeken tijdens het spreekuur van 9.00 - 10.00 uur tel.nr. 331297 t.n.v. Stichting Dienstverlening 't Loo 19. Wanneer U voor deze kursus voelt maar met vervoersproblemen zit, kunnen wij e.e.a. voor u regelen. KENNEDY MAVO ONTVANGT NIEUWKOMERS Evenals andere jaren houdt de Kenne dy Mavo op 3 en 4 februari weer open dagen voor de leerlingen van de ba sisscholen. Zij kunnen dan door proeflessen vast een idee krijgen hoe. het straks allemaal in z'n werk gaat. In de school is tevens weer een ten toonstelling van werkstukken welke gemaakt zijn op de teken- en handen- arbeidsles en de textielewerkvormen. Dit is een bezoek zeker waard en is open op 3 en 4 februari van 19.00-21.00 uur voor iedereen. Vooral degenen die in de buurt van de Kennedy Mavo wonen en daar soms nog wel eens hin der van ondervinden zijn van harte welkom. Als bijzondere attraktie zal er een for mule FORD 2000 van het type Crossle 33F te zien zijn die in het seizoen 1981 bereden werd door Huub Vermeulen. Jong en oud zal op deze avonden dus beslist iets van zijn gading vinden. Bezoek de Kennedy Mavo, Laan van Muijs 3 op 3 of 4 februari van 19.00- 21.00 uur om de positieve kanten van het middelbaar onderwijs te bekijken. CONCERT IN DE LUTHERSE KERK ALKMAAR Op zondag 27 februari a.s. wordt in de Lutherse kerk, Oudegracht 187 een concert gegeven door Barokduo: "Paulus Pieter" bestaande uit: Paulus Vis - blokfluiten, Pieter Rynja - clavecymbel/orgel, m.m.v. "Musica Cordiale" bestaande uit: Berry Idema - barokviool, Annelies Hemmes - cello, Pieter Rynja - clavecymbel. Uitgevoerd worden werken van o.a. Th. Morley, H. Purcell, G. Th. Tele-, mann, J. S. Bach, G. Fr. Handel en J. B. Loeillet. De toegangsprijs incl. programma 7,50, scholieren, houders van een C.J.P. en 65+ pas 5,-. Kaart verkoop aan de kerk vanaf 14.00 uur. LIVERA WORDT DRASTISCH VERNIEUWD De regelmatige bezoeker van de Winkelhof 't Loo zal het niet ontgaan zijn dat ze bij Livera druk aan het werk zijn. Het bedrijf Livera is 97 jaar oud en is weer toe aan een modernere presenta tie die helemaal bij deze tijd past. Tegenwoordig zijn de meeste zaken duidelijk herkenbaar b.v., door de in deling van de winkel, vaak hebben ze ook een eigen kleur. Ook bij Livera gaat dat gebeuren zij gaat het z.g. "Livera Blauw" voeren. Ook de pre sentatie verandert, geen lange rekken meer, maar een kleinschakilge opstel ling van het gebodene op kleur en ar tikel. Ook de pui en het plafond wor den vernieuwd. Tijdens deze verbouwing logeert Li vera bij Joseph van Schagen, dit duurt t/m a.s. zaterdag. Maandag-, dinsdag en woensdagmorgen is Livera gesloten om de vernieuwde zaak weer in te richten. Woensdagmiddag is ervan 14.00-18.00 uur openhuis en krijgt iedereen de ge legenheid te kijken hoe het allemaal geworden is. Livera tracteert u tijdens uw bezoek op een drankje. Tot en met zaterdag zijn er natuurlijk nog aller lei verbouwings aanbiedingen. Ook in de nieuwe zaak zullen er vooral met betrekking tot het zomergoed, zoals badgoed en strandjurken enz. veel aantrekkelijke prijzen zijn, die u in de gelegenheid stellen tijdig met de voorbereidingen voor uw zomer vakantie te beginnen. Tot woensdagmiddag 9 februari. VVV HEILOO Vanaf 8 februari start de VVV de ver koop van Duinkaarten voor het seizoen 1983. Iedere dinsdag van 10-12 uur zal het kantoor hoek Heerenweg- Stationsweg geopend zijn. Aangezien de VVV sinds 1 januari de alleen verkoop voor Heiloo heeft, heeft de VVV deze regeling ingesteld om u op tijd in de gelegenheid te stellen de kaarten aan te schaffen. UITKIJKTOREN Sinds enkele weken heeft de gemeente Heiloo een nieuw hoogste punt. Na melijk op de sledeheuvel in het rekrea- tiegebied achter Plan 't Baafje is een uitkijktoren geplaatst. Wie een deel van de gemeente eens van bovenaf wil bekijken, kan daar nu terecht. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wil, maar" die nog bruikbaar zijn, KOOK is er blij mee. Zij verkoopt het en de op brengst is voor een project(je) in de derde wereld. Alles wordt gratis op gehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel.332010 Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111 336. KRANTENAKTIE BENEDICTUS- EN CHRISTOFFEL- SCHOOL A.s. zaterdag 5 februari, wordt op onze scholen weer de maandelijkse oud papier aktie gehouden. Tussen 9.00 en 11.00 uur 's morgens staat de container weer voor de deur. Nogmaals vragen we u nadrukkelijk, om de kranten en tijdschriften te bun delen of in dozen te doen. Ook vodden zijn zeer welkom. Komt allen! Hasebroekweg 21, Plan Oost. OUD PAPIER AKTIE VONDELSCHOOL Donderdag 3 februari a.s. zal er weer een container voor onze school staan. Van 8.00-16.00 uur kunt u hierin uw oude kranten e.d. deponeren. Bij voorbaat hartelijk dank. Team Vondelschool. Maandag 7 februari a.s. staat de kon- tainer voor uw oud papier weer bij de Rehobothschool. U was het de vorige maand vast vergeten op de le maandag van het nieuwe jaar. We verwachten dus nu een extra opbrengst. Alvast hartelijk dank! HOE GAAT HET MET DE KUNSTENAARSGROEP 77-11? Het is alweer enige tijd geleden dat u iets over de Heiloose kunstenaars groep 77-11 hebt gehoord. Dit wil ech ter niet zeggen dat er niets gebeurt. De groep is op het ogenblik een bij zondere tentoonstelling aan het voor bereiden die in november plaats zal vinden in het Witte Kerkje en de titel mee zal krijgen. "In ander licht bezien". Deze expositie zal veel ver rassingen bevatten. De groep bestaat nog steeds in zijn oorspronkelijke vorm, t.w. Piet Veen, Wim Klein- Schiphorst, Anneke Brinkhorst, Ineke en Watze Watzema, Ank de Jongh, Bram Brouwer, Jan van Erkelens, Jan Giling, Marie Koning en Cor Troost- heide. Over de ontwikkelingen zullen wij u regelmatig op de hoogte houden. PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE- GEWELD SENSATIE AVONTUUR MMMMMIIin DE HOOFDFILM Woensdag 16 februari zal in theater de Beun een optreden plaatsvinden van de cabaretgroep Purper. Deze groep treedt op i.p.v. Frans Halsema die vanwege een wat minder succesvol programma dit aan het herzien is. De cabaretgroep Purper heeft de laatste tijd bijzonder veel succes en waren ook in verschillende T.V.-programma's te zien, zoals T.V.-show, Nederland Ca- baretland, de Martine Bijlshow en de Lachende Scheerkwast. Maar niet al leen de media reageerde gretig, ook de theaters zagen de in rokkostuum gekle de groep graag komen. Zij brengen een zeer gemêleerd pro gramma, een repertoire van nostalgie en sprankelende humor, fris, komisch en bijzonder goed opgebouwd. MAKELAARSKANTOOR SPECIALISTEN Stationsweg 56, Alkmaar - Tel. 072-118881/118870 Kennemerstraatweg 129, Heiloo - Tel. 072-330332/334900 OPNIEUW WIELERRONDE IN HEILOO Op woensdag 29 juni zal er in Heiloo Wederom een wielerronde verreden worden. Het succes van '82 was voor de organisatoren reden genoeg weer aan de slag te gaan en de nodige voor bereidingen te treffen. Vond de ronde van Heiloo vorig jaar nog plaats in het kader van het 75-jarig bestaan van de VVV van Heiloo, dit jaar zal de ronde op poten worden gezet door het Orga- nisatiecommité Ronde Heiloo. Om iedereen, die maar zou (villen, weer aan bod te laten komen, zal het organiserend commitée de komende weken en maanden wederom kontakt opnemen met de plaatselijke Midden stand. Het is de bedoeling dat er weer een dikkebandenrace wordt ge houden, een wedstrijd voor Hei- looënaars, een wedstrijd voor junioren en amateur-senioren. In de Uitkijkpost houden we u op de hoogte! Voor hen, die nu reeds hun steun willen toezeggen, dat kan! Belt u tijdens kantooruren, tel. 072- 330175 en vraagt u even naar de heer Mars. Naast materiële en financiële steun is er bij het comité ook behoefte aan mensen, die mee willen helpen bij de organisatie van de Ronde. Het gaat daarbij niet zo zeer om mensen die op 29 juni helpen met de dranghekken, maar om mensen die helpen bij de voorbereidingen. Ook deze mensen kunnen zich via het bovenvermelde telefoonnummer opgeven. Het week-end a.s. 5-6 februari staat de bekende container weer op het parkeer terrein van Sporthal Vennewater. Leden en niet-leden zorgen hopelijk weer voor een volle bak. OUD PAPIER AKTIE BASSEROET SINTMAARTEN A.s. vrijdag 4 februari staat de contai ner weer aan het Trompenburg voor on ze scholen, van half negen tot half vier. U mag het ook altijd eerder bij school neerzetten. Als u het niet zelf kunt brengen kunt u ons, liefst op don derdag, bellen, tel. 333479, dan kan het even gehaald worden. Wij bedan ken iedereen alvast voor zijn bijdrage. Groeten van de Basseroet en Sint- Maarten. OUD PAPIER AKTIE FORESTERS - HANDBAL Iedere maand vóór de eerste zaterdag zijn wij zo vrij uw aandacht te vragen voor onze inzameling van oud papier. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw oude kranten en tijdschriften te willen deponeren in de gereedstaande container op het parkeerterrein van Foresters aan de Laan van Muys op a.s. zaterdag 5 februari van 8.00-17.00 uur. Namens de sektie Handbal: HARTE LIJK DANK! S~N horloger juwelier - stationsweg 85a ailoö - telefoon 072 335730 lidNDM HANDELSWEG 34 - 1851 NX HEILOO TEL. 072-334245 DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 In de eerste plaats ontstond Purper als theatergroep vanuit vier jaar close harmony zang. De grote discipline die deze zangkoren eist en de uitgekiende beweging blijken uitstekend in staat te zijn Purpers absurde gevoel voor thea ter te aksenturen. De groep bestaat uit: Haye van der Heyden (teksten) Erik Brey (muziek) Willem Gulcher en Toine van Benthem. Nieuw bij Purper in dit seizoen is de jonge talentvolle Adelheid Roosen, die evenals de vier heren in rokkostuum optreedt. Woensdag 16 februari om 20.15 uur in theater de Beun. Kaartverkoop bij Holland International Raadhuisweg, Piet Avis Stationsplein, Jan en Tine Braam, Winkelhof en in de foyer van het Open Huis. De kaartverkoop begint a.s. maandag. KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 OPENBARE BIBLIOTHEEK MALEVOORT WAT ZAKELIJKE BIBLIOTHEEK MEDEDELINGEN MAAR LEES ZE A.U.B. WEL!! Op maandagavond, 7 februari gaat om 7 uur de UITLEENPOST Ken nemerstraatweg open voor het lezers publiek. Men kan dan ook de, voor de verbouwing, geleende boeken weer terugbrengen. De collectie boeken in deze uitleen- post is aangepast aan de, sterk ver kleinde, beschikbare ruimte en ver deeld over de jeugd t/m de basisschool en volwassenen. Voor het merendeel bestaat de collectie voor volwassenen uit romans en wat populair weten schappelijk materiaal, gericht op de ouderen. De openingsuren van de uitleenpost zijn: Maandagavond 19.00-21.00 uur Dinsdagmorgen 10.00-12.00 uur Woensdag- en vrijdagmiddag 14.00-17.00 uur Openingsuren bibliotheek Malevoort: Dinsdagmorgen 10.00-12.00 uur Dinsdagmiddag 14.00-17.00 uur dinsdagavonds 19.00-21.00 uur Woensdagmorgen 10.00-12.00 uur Woensdagmiddag 14.00-17.00 uur Donderdagavond 19.00-21.00 uur Vrijdagmiddag 14.00-17.00 uur Vrijdagavond 19.00-21.00 uur Zaterdagmorgen 10.00-12.00 uur Deze openingsuren kan men het beste voor zichzelf even noteren, omdat de agenda betreffende het dorpsgebeuren niet meer regelncfig in de Uitkijkpost verschijnt. BETALINGEN De leden die in januari, februari en maart hun abonnementsgelden moesten voldoen, hebben, zeer te recht, van de Provinciale Bibliotheek Centrale in Alkmaar een acceptgiro kaart ontvangen. Deze Provinciale Bibliotheek Centrale- in de wandeling genoemd: P.B.C. verzorgd voor alle aangesloten bibliotheken- dus ook voor Heiloo - de administratie. In verband met de gestegen abonnementsprijs en het feit dat thans het merendeel van de lezers de bibliotheek aan het Malevoort bezoekt, is besloten de abonnementsgelden niet meer in de bibliotheek te laten betalen doch per acceptgirokaart. En deze worden u vanuit de P.B.C. toegezonden. De bibliotheek aan het Malevoort ligt vooral 's avonds vrij geïsoleerd. Het is dan niet meer verantwoord de mede werksters met al dat geïncasseerde geld op te zadelen. Er is gebleken dat met sommige betaalkaarten iets mis is gegaan. Wanneer er dus een ver keerd bedyag op uw acceptgirokaart mocht zijn ingevuld, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aangegeven bedrag toch te betalen. Op vertoon van het betalingsbewijs krijgt men n.l. het bi bliotheekabonnement voor 1983. En dan wordt het te veel of te wei nig betaalde aan het inlichtingen bureau verrekend. Voor de goede orde melden wij nog even de nieuwe tarieven: Volwassenen: 18,--; ouderen met pas: 5,--; ouderen zonder pas: 12,50 jeugd tot 18 jaar gratis. Jongeren van 18-25 jaar met C.J.P. kaart 10,--. TENTOONSTELLING Vanaf 1 februari een tentoonstelling over anders zjjn. Hierbij wordt ook via boeken vooral 't accent gelegd op de achtergronden van 't anders zijn. Het anders zijn van allen die grootge bracht werden in andere culturen dan de onze. In 't volgend bibliotheekpraatje komen we daar uitvoeriger op terug. Carla van de Bibliotheek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1