mtLV-HÖ 75 RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND 072-118881 072-330332 vg&TjL inhahiin OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES EVENEMENTEN-AGENDA AANBIEDING: Filmhuur 10,- p. band; 3 v. 25,- v. 4 dgn OP VIDEOTAPE iaa/dulnen 'lolnuvn AALSMEERSE PLANTENHAL l \l l> H MAKELAARSKANTOOR wielinga IEUWSBIAD VOOR HEILOO e.o. vtrcro Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Bibli -theak VERRASSENDE PRIJZEN De laatste BOOTIES en BALLERINA'S 25, Linnen en suede Z0MERLAARZEN 49, De mooiste SANDALEN o.a. IN-WEAR, F0NTENEAU en LANCIA 49,-59,-69,-! OPEN AVOND VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS JBiJRkv KJti KANTOOR HEILOO Kennemerstraatweg 129 KANTOOR ALKMAAR Stationsweg 56 FORD. MEERWAARD OP DE WEG. Bij de Aalsmeeree Plantenhal gaan ze met vakantie van 11 -25 juli. REKLAMES 3 grote groene of bloeiende planten voor TIEN GULDEN 2 Begonia's voor7.50 (één kost u 5,00) Plantenbakje vanaf7.50 3 Kaapse Viooltjes voor3.00 ALGEHELE LEEGVERK00P VOOR SPOTPRIJZEN JOGGING BROEKEN 39- Z0MERTRUIEN katoen39,- ZOMERJURKJES.. 49,- SH0RTS49,- Raadhuisweg 13 - Heiloo 48e JAARGANG No. 27 6 JULI 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 072-334531 Redaktie-adressen: Baafjeslaan 1,1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten ulterlfjk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) B(J regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. XV.-S, SUCCESVOLLE ZWEMVIERDAAGSE TROK VEEL BEZOEKERS Met ruim 675 deelnemers (125 meer dan verleden jaar) is er de vorige week weer naar hartelust gezwommen in zwembad 't Baafje. De heer Bijkerk en zijn staf hadden er weer alles aan gedaan om dit jaar lijks terugkerend gebeuren tot een suc ces te maken. Doordat het tijdstip wat vervroegd was en dit jaar vlak voor de vakantie viel, was de deelname erg groot. In aanwezigheid van wethouder A.A.M. Willemse-v.d.Ploeg, werd de laatste avond feestelijk besloten. De kleintjes mochten allemaal verkleed komen en er waren dan ook prachtige kreaties bij. Olifanten, clowns, kikkers, schildpaden enz. Bij het wisselen van de groepen zorg de het Trompetterkorps Heiloo en de majorettes voor een muzikaal ,,op"kik- kertje. Een paar majorettes konden de verleiding van het water niet weerstaan en sprongen met pak en al het water in. Het talrijke publiek vond dit prach tig en beloonde deze show met een luid applaus. Toen ook de ouderen hun baantjes had den getrokken, had de heer Bijkerk voor een leuke verrassing gezorgd. Er werd waterpolo in kano's gespeeld door de Trekvogels uit Haarlem. Dat was een spektakulair gezicht en het ging er soms hard aan toe. Een paar kanovaarders schroomden niet om met kano en al, een duik van de hoge springplank te nemen. Toen was het tijd voor de prijsuitreiking voor de mooist verklede deelnemer. De le prijs voor de meisjes ging naar Arfen Nyland (kikker); de 2e prijs naar Judith Langedijk (bruid); en de 3e prijs naar Ester Koot (Pippi Langkous). Bij de jongens kreeg Stefan Adema (pad) de le prijs en Bart v. Schouten (clown) de 2e prijs. Toen ontstond een grappig misverstand want het 3e jongetje bleek een meisje te zijn, maar zij had zich als bergbeklimmer ver kleed en daardoor ontstond het misver stand, maar niemand zat er mee. Van mevr. Willemse ontvingen zij de prijzen, die bestonden uit badhandoe- ken, badtassen en ballen. Medailles waren er voor de jongste en de oudste deelnemers, t.w. Petra Schoen (5 jaar) en de dames van Tricht-Buwalda (75 jaar), die voor de 10e keer meedeed en de altijd opgewekte mevr. Hendriks. Zij deed voor de 9e keer meer! Men kan terugzien op een zeer geslaag de zwemvierdaagse 1983. „DE DEEL" BRENGT ALCOHOLVRIJE APERITIEVEN We komen allemaal wel eens in de si tuatie dat we geen alcohol willen of kunnen drinken, b.v. bij autorijden of bij gebruik van medicijnen of een dieet. De Deel brengt nu 5 aperitieven op de markt afkomstig uit Frankrijk, die niet alleen alcoholvrij, maar ook calorie arm en uitstekend van smaak zijn. Ze zijn een volwaardige vervanging van *44DHui HEitoo AFSCHEID VAN DE BOVENMEESTER MATTHIJSMAAS Nog vers in het geheugen ligt zijn 40- jarig jubileum in het onderwijs, dat terecht met verve werd gevierd en mee beleefd door vrienden, kennissen en familie. In 1943 begonnen als jong on derwijzer in Barneveld, nog onder de hoede van zijn vader, die daar hoofd onderwijzer was. Na een jaar naar Baak bij Zutphen gegaan, waar hij ook zijn vrouw leerde kennen en trouw de om vervolgens naar de Bergschen- hoek bij Rotterdam te vertrekken. In 1958 Hoofd van de School te Abcoude om in 1971 zijn laatste post te betrek ken als Hoofd van de Benedictusschool te Heiloo. De school was nieuw en nog in opbouw, dat was wellicht een reden om zijn stempel er op te drukken, maar zeker niet de enige! De school groeide uit tot de volledige zes klassen en dat ging in goede harmonie. Belangrijk hierbij was dat de ouders daar al evenzeer bij betrokken waren als het schoolteam en natuurlijk de leerlingen. Als je de school binnenkwam heerste er een gemoedelijke sfeer en soms ook wel wat rommelig. Dat was de sfeer waarin dan wonderlijke dingen konden gebeuren op het gebied van handen arbeid, projekten, wereldoriëntatie, muziek, dans of voordracht. Kreativi- teit is Maas ingebakken en dat kon vol ledig tot zijn recht komen in de bijna jaarlijkse musical, die uitgroeide tot een totale schoolaktiviteit voor leer lingen, schoolteam en een groepje aktieve ouders. In het bijzonder her inner ik me de musical „Ogen op steeltjes" bewerkt naar het gelijkna mige boek van Jan Wartena. In de be levenissen van Maarten en Heieen met alle soorten insekten, muizen, mollen, elfjes tot en met de paddenko- ning met z'n hofhouding deden alle leerlingen mee met toneel-zang-dans! Toch werd daarbij het uitvoeren van het leerplan niet vergeten; het werd de basis voor een goede doorstroming van de leerlingen naar het vervolgonder wijs. Ook voor de toekomst had hij een open oog. Toen de kleuterschool te bouwvallig werd, ontwierp hij zelf een plan voor inbouw van een peuterzaal. Daarmee kreeg hij de volle medewer king van het schoolbestuur. De nodige fondsen werden verkregen. Reeds eni ge jaren wordt geleidelijk de overgang naar de Basisschool nu voorbereid. De jaarlijkse bijeenkomst van leer krachten en op school „meewerkende" ouders telde zo'n 70 mensen. Dit te kent wel een vormgeving aan het samen school zijn. Dat het niet altijd van een leien dak je ging is begrijpelijk. Dat was dan ook wel te horen, de Bovenmeester kon dat in krachtige termen verwoorden! Maar de harmonie keerde steeds weer, soms letterlijk als het orkest met de vele zelfgebouwde ingenieuze instrumenten bezig ging. Hierbij kon hij altijd steu nen op de onverwoestbare hulp en rug gesteun van zijn vrouw. Matthijs je kunt nu volledig bezig zijn met de vele kreatieve dingen, die ook echte hobbies van je zijn en terecht zeggen we het gaat je goed samen met je vrouw! Namens de Benedictusschool, Jac Verheugen P.S. Afscheidsreceptie Benedictus school, Hasebroekweg, Heiloo, 13 juli a.s. van 17.30 tot 19.00 uur. Zondag 3 juli a.s. om 11.00 uur feeste lijke H. Mis in de Moeder Godskerk, Heiloo, met zang door de oudleer lingen. De 7m hun alcoholhoudende soortgenoten. De smaken zijn: Pastis, Vermouth, cocktail, peppermint en het bekende bitter. Tal van mogelijkheden voor longdrinks maar ook voor de keuken. Om U met dit nieuwe produkt kennis te laten maken kunt U a.s. vrijdag 8 en zaterdag 9 juli gratis komen proeven op het middenplein van de Winkelhof 't Loo, tegenover De Deel. Uitgebreide dokumentatie en gebruiks mogelijkheden zijn daar aanwezig. De heer Maas in aktie met zijn leer lingen met een stokkendans. Donderdag 7 juli 't Kieftennest, Slimpad 16, van 8.00-16.30 uur. Vondelschool, Breedelaan 6, van 8.00-16.00 uur. De Ark, Mariënstein 180, voor- en na schooltijd. Sint Franciscus, Hoog en Laag 7, tijdens schooltijd. Vrydag 8 juli W. J. Hofdijkschool/Pinkeltje, Mariënstein 178, van 8.15-14.00 uur. Scoutinggroep Victorie, hoek Westerweg/Kerkelaan, van 9.30-12.00 uur, halen op verzoek, tel.nr. 333760. Lidwinaschool, Pastoor van Muijenweg 19, van 9.00-11.30 uur, halen op verzoek, tel.nr. 334615. Alle werkdagen Eensgezindheid, Laan van Muijs 1, van 8.00-16.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43, tijdens schooltijden. Ook lompen! Gichclc weck Clemens Willibrordschool, Westerweg naast de FODI-markt, op alle uren. Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrydag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur. SCHEIDING VAN DE AFVALSTOFFEN AAN DE BRON IS BETER! WAARHEEN MET Afgewerkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations Glas: glascontainers bij de winkelcencentraties. Foto-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd - Nijverheidsweg 4, Foto Kino - Kennemerstraat- weg 330 en Fa. Letschert - Heerenweg 148. Overgebleven medicynen: de beide plaatselijke apotheken. Oude kwikbatteryen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. Onbrandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. Groot aan de Kanaaldijk alleen voor particulieren Krantenaktie Victoriegroep Vrijdag a.s. houdt de Victoriegroep de laatste krantenaktie vóór de vakantie. De ze zal gehouden worden in de wijk rond de Dors, Ringweg en van Vladerackenlaan. Er wordt tussen 17.00-19.00 uur opgehaald. Na de vakantie gaan we weer door met onze aktie. u krijgt dan bericht thuis en zult het ook kunnen lezen in de Uit kijkpost. Diabetes Fonds Nederland. Diabetes Fonds Nederland houdt openbare inzameling van 4 tot 10 juli 1983 met bussen of lijsten of zakjes. Heeft u spullen waar u vanaf wil. maar die nog bruikbaar zijn, KOOK is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact adres voor Heiloo. W. Leer, Cruijscamp- laan 26, tel.: 332010. Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111 336. Braderie op 8 juli Detroit Express Meiden Pop uit 60-er jaren. Stationsplein aanvang: 19.00 uur. Provadja Donderdag 7 t/m maandag 11 juli: film: Yol van Yilmaz Güney Aanvang: donderdag 20.15 uur; vrijdag 21.30 uur; zaterdag 21.30 uur; zondag 20.15 uur; maandag 20.15 uur. Entree Normaal ƒ7,-, CJP en 65 5,-. Provadja, Verdronkenoord 12, Alkmaar, tel. 072-110136. WEER BRADERIE IN HET STATIONSCENTRUM De vakantietijd is weer aangebroken en dan is er weer acht weken lang elke vrijdag braderie in het Stations centrum Dit jaar is alles geconcentreerd op het Stationsplein, waardoor het een wat in tiemer karakter krijgt. Bovendien zal er op "de Vlonder" weer van alles ge beuren. Vorige week was er een sportdemon- stratie, dat was een groot succes en hoewel de deelnemers gewend zijn hun oefeningen in een zaal te doen konden zij in de openlucht ook uitstekend uit de voeten a.s. Vrijdag 8 juli zal de Detroit express optreden lekkere „meiden pop" uit de jaren '60. Zingend en swin gend zullen 3 zangeressen begeleid door piano, drum en gitaar de braderie luister bijzetten. 15 Juli komt er wel iets hèèl leuks. Jongens en meisjes opgelet!! Er wordt een kindermarkt georganiseerd, heb je eigen gemaakte spullen, oud speel goed, boeken, rommeltjes waar je op uitgekeken bent, noem maar op, vrijdagavond 15 juli mag je ze op het Stationsplein verkopen! Er komen ponnies waar rondjes op ge reden kunnen worden, er is poppenkast op de Vlonder en een stel schapen zal worden ontdaan van hun winterjas. 22 Juli swingt het in het Stations centrum de pan uit een jazzband komt de stemming eens lekker op zwiepen. Tot slot is er dan op 18 augustus weer het vermaarde Standconcours, dan gaat het er om wie zijn artikelen op de meest originele manier aan de man kan brengen, u ziet, het Stations centrum heeft er weer alles aangedaan om u en de gasten van Heiloo op vrij dagavond een gezellige koopavond te bezorgen. FREINET-SCHOOL HEILOO AANGE VRAAGD Donderdag 30 juni j.l. is de aanvraag voor het stichten van de kleuterschool bij de gemeenteraad ingediend. Het wettelijk vereiste aantal handteke ningen is daarbij ruim overschreden. Hieruit blijkt, dat er veel belangstel ling is voor deze vorm van onderwijs. Als de gemeentelijke procedure voor spoedig verloopt, kan begin '84 de kleuterschool beginnen. Binnenkort zal ook de aanvraag voor de lagere school (startdatum aug. '84) in gediend worden. Voor nadere informatie en/of de bro chure kunt u één van de volgende tel. nummers bellen:072-334694/072- 333061/072-334002. Dan meteen de maandag (25 juli) er op zal, de intussen beroemd geworden korte baandraverij, weer gehouden worden. Het begint om half twee en duurt de hele middag. Een bijzonder onderdeel wordt de kastelein's race. Hans Oudejans, Ares de Wit en Kees Mooij zullen in de sulkies stappen en kijken wie van hen het hardst durft te gaan. Op 29, 30 en 31 juli is er kinderkermis, draai- en zweefmolens, botsautootjes, paling, oliebollen en zuurstokken, kortom alles wat bij een echte kermis hoort. Dan zitten we alweer in augustus en het Stationscentrum heeft nog veel meer voor u in petto. 5 Augustus speelt de Streetparade, al wandeld over de braderie maken vijf mannen, of liever gezegd, 4 mannen en een aap, (maar misschien ziet u het verschil niet) muziek en zorgen deze avond voor een vrolijke „noot". Op 12 augustus is er weer een home- traindemonstratie waar ook het pu bliek aan mee kan doen. TOER-IN KRANT IS UIT toer-in krant 1983 is verschenen. Zestien boordevolle pagina's met een overzicht van alle zomerevenementen die zich in de maanden juli en augustus afspelen in Noord-Holland, van Texel t/m het Gooi (behalve Amsterdam). Op 3 manieren zijn deze manifestaties in deze Toer-in krant gerangschikt: per Toer, per dag en per soort. Zo kan de lezer kiezen uit 1 der 10 Toeren (routes), die door de 10 regio's van Noord-Holland zijn uitgezet en langs allerlei bezienswaardigheden en evene menten leiden via interessante en land schappelijk fraaie trajekten. De Toeren zijn voorzien van een kaartje, veel fo to's en een tekst die vooral aan „de natuur" (thema van de Toer-in) aan dacht schenkt. Er is een dag-agenda met evenementen in de hele provincie in de maanden juli en augustus, in totaal ruim 1000. Wandelingen, ker missen, concerten en strandaktivitei- ten bijvoorbeeld. De rubriek „langlopende evenemen ten" bevat informatie over tentoon stellingen, feestweken en sportmani festaties die 5 dagen of langer duren. Speciale rubrieken wijzen op markten, boottochten, stoomtramritten, fiets routes, boerderijbezoek, orgeltochten en kinderevenementen. Bovendien veel informatie over natuur en rekre- atiegebieden in Noord-Holland. Waar ze zijn en watje er kunt zien en doen. De Toer-in krant verschijnt in een op lage van 230.000 exemplaren en is kosteloos verkrijgbaar bij alle VVV- kantoren, campings, musea en horeca bedrijven in Noord-Holland en de gro tere VVV- en ANWB-kantoren er buiten. DIERENLIEFDE Enige tijd geleden stond er in de Uit kijkpost, dat het jonge ezeltje ziek geworden was, omdat "onverlaten" de kraan in het nachthok open hadden gezet. Welnu, dank zij Meta Boot is het ezeltje weer kerngezond! Wie regel matig door het gemeentebosje gaat, heeft Meta vast wel eens zien gaan, met het flesje met medicijn en voeding. Wel zo'n keer of vijf-zes op èèn dag heeft ze het jonge beestje gevoerd en dank zij haar (en de dierenarts) heb ben wij weer een leuk "stelletje" in het hertekamp! Het Fiom-buro voor (a.s.) alleenstaan de ouders houdt op woensdagavond 13 juli a.s. weer een Open Avond. De avond is bedoeld voor gescheiden en ongehuwde ouders, weduwen en weduwnaars. Er is gelegenheid infor matie op te doen, met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. Thema van deze avond is: „Wat ver wacht ik van de zomer?" Vanaf 8 uur bent U welkom in de van der Meijstraat 6 te Alkmaar. Voor informatie: tel. 072-118812. Kostenozen, een prachtige vol- bloemige rozenva- riëteit in diverse soorten leverbaar. In bloei! Potkwaliteit. 'IC Perstuk 1 Polycmtha rozen, grootbloemig. in potkwaliteit. Per stuk. 52 PLEZIER SPANNING - EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUR ■■dIMMIII DE HOOFDFILM ««Tl Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrijblijvend gesprek zeer op prijs stellen. Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricurh "Telefoon 02518-50650/50651' TIMMERDORP 1983 Evenals voorgaande jaren organiseert Pappod weer een timmerdorp. Door de nieuwe aktiviteiten in Boekenstein kun nen we niet meer beide terreinen al daar gebruiken. Het nieuwe terrein wordt het circusterrein aan de Omloop. Vervolgens nog enige andere mede delingen: Kosten: 7.50 per kaart. Leeftijd deelnemers: 6 t/m 12 jaar (alleen la gere schooljeugd). Datum: 23 t/m 26 augustus. Kaartverkoop alleen op za terdag 9 juli a.s. tussen 10 en 12 uur 's morgens op de volgende adressen: De Ronge 31 en Zeeweg 33. Er kunnen geen kaarten telefonisch besteld worden!! Bij aanvang van het timmerdorp kunnen er eventueel nog kaarten gekocht worden (zolang de voorraad strekt). DRINGENDE OPROEP: Wie van de ouders of andere volwas senen hebben tijd en zin om te helpen als begeleider bij het Timmerdorp? U bent van harte welkom! Opgeven bij Truus ten Berge, tel. 333765 (na 18.00 uur). Nu reeds zijn we al in vakantiestemming!! (één kost u 4,501 en als klap op de vuurpijl aan 't einde van de week: halverwege de Zevenhuizerlaan no. 54 in Heiloo. Vrydagavond koopavond. Vennewatersweg 15, 1852 PT Heiloo, tei. 072-332727 GESLAAGD AAN JOHN F.KENNEDYSCHOOL Alsnog geslaagd voor Mavo: Tania Bijlsma (Heiloo), Babette van Dam (Heiloo), Allard Heeres (Egmond a/Zee), Henk Meijer (Heiloo), Carine Molenaar (Heiloo), Marion van de Raa (Heiloo), Erik Rem (Heiloo). Rob Triëst (Heiloo), Karin Veen (Heiloo) en Desirée Zwart (Egmond a/Zee). Alg. met foto? KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 TIJDENS DE VAKANTIE IS DE BIBLIOTHEEK GEDEELTELIJK GE OPEND Binnenkort gaat een groot deel van de Heilooërs met vacantie. De biblio theek blijft evenwel gedeeltelijk geopend voor de thuisblijvers. Het staatje voor de openingsuren in deze vacantieperiode van 18 juli tot 29 au gustus is onderaan vermeld, zodat het uitgeknipt kan worden om als geheu gensteuntje te gebruiken. De vakantiegangers kunnen één roman extra meenemen. Mocht U echter twij felen, of u in de vakantie wel aan het lezen van zoveel boeken toekomt, neem dan liever geen extra boeken mee. Zo'n vakantie uittocht veroorzaakt n.l. een ware kaalslag op de boekenplanken, waardoor de achterblijvers dan achter het net vissen. Komt nog bij, dat de boeken tijdens de vakanties dikwijls rondslingerend bij tenten, in de cara vans, op decampings, stranden of bos sen, extra te lijden hebben. Misschien kan men zorgen voor een plastic tasje om de boeken in mee te ne men en direct na gebruik weer in op te bergen. We kunnen met het oog op de aange kondigde landelijke bibliotheekbezuini gingen niet genoeg herhalen: "Willen we in Heiloo op boekengebied enigs zins houden wat we hebben, dan kan dat alleen door gezamelijke inspan ning". De lezers thuis, op vakantie, of waar zij ook met het bibliotheekboek mogen vertoeven, zorgen ervoor, dat het geleende boek niet verslonsd. Wij de bibliotheek, met de medewerksters en de vrijwilligers- bedankt voor de ve le spontane aanbiedingen op de gedane oproep- zorgen ervoor dat zoveel moge lijk aan de- boekenvraag kan worden voldaan. Een paar tips voor het gebruik van bi bliotheekboeken tijdens het buitenge- beuren in de vakantie of thuis: Heeft u zich terecht ingevet tegen het zonnengeweld; was dan eerst de han den en doe een omslag om het boek. Laat een boek niet in de zon liggen dit ter voorkoming van het kromtrekken van de kaft. Wilt u wat eten of drinken -heel gezelli ge bezigheid- leg het boek dan even weg. Houdt de boeken uit de buurt van heel kleine kinderen en huisdieren. En nog maals: begint u aan een nieuw boek, leg dan even een klein blocnootblaadje, of ander dun frutseltje in het boek, te gebruiken als boekenlegger. Want oh die afschuwelijke ezelsoren En voor het hele jaar geldt: waneer u een boek leent, kijk dan even of alles in orde is. Want zodra u de bibliotheek verlaten hebt, bent u verantwoordelijk voor het boek. Dat betekent, dat wan neer er bij teruggave iets aan mankeert u dit aangerekend kan worden.Dus e- ven de boeken nakijken en ongerechtig heden aan de'balie melden. Wanneer de door u in goede staat uitgeleende spullen steeds gehavend terugkomen, blijft u dan glimlachten Nou wij ook niet En verdereen heerlijk, ontspannen en zonnige vakantie Openingsuren tijdens de vakantieperi ode: Bibliotheek Malevoort: dinsdagmorgen 10.00 - 12.00 uur, woensdagmiddag 14.00 - 17.00 uur, dinsdag- donderdag en vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur. Uitleenpost Kennemerstraatweg: maandagavond 19.00 - 21.00 uur, vrij dagmiddag 14.00 - 17.00 uur. Carla van de bibliotheek

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1