EGMOND OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES SPORT EN SPEL AGENDA EVENEMENTEN-AGENDA IAI l> 1 IC Grote restantenverkoop f 25,— ,f39,—en/ 49,-^ thesk NIEUWSBLAD VOOR HEILOO e.o. 11 He_iU>° FANTASIE T. SHIRTS BROEKROKJES MINIROKJES BIKINIBROEKJES NU ALLES 25,- Raadhuisweg 13 - Heiloo FORD. MEERWAARD OP DE WEG. APOTHEEK HEYLOO GAAT VERBOUWEN KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT .13 MEVROUW C.L. KLIMP, JEUGDARTS, VERLAAT SCHOOLARTSENDIENST Wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd, heeft mevr. C.L. Klimp, sinds vorige maand de school- artsendienst verlaten. Mevrouw Klimp is 12 jaar schoolarts geweest in Heiloo en een gedeelte van Alkmaar. Al die jaren heeft zij nauw samengewerkt met zuster M. Droog, die haar werk nu ook heeft neergelegd. Mevr. Klimp is in 1946 arts geworden in Zaandam, waar zij 2 jaar een huis artsenpraktijk heeft waargenomen. Zij verhuisde naar Velzen-Noord waar haar man een huisartsenpraktijk had. Van 1954 tot 1958 heeft mevr. Klimp deze praktijk overgenomen, maar met 3 opgroeiende kinderen was dit niet zo eenvoudig. Toen zich dan ook de moge lijkheid voordeed een schoolartsen- AUTOPEDRACE De 2 uren van Heiloo geprolongeerd Op zaterdag 27 augustus a.s. organi seert de Motorclub Heiloo in samen werking met het Trompetterkorps Hei loo voor de 7e maal haar spektakulaire autopedrace. Het parcours is, evenals voorgaande jaren, achter het winkel centrum 't Loo. Aan de start zullen 20 teams verschijnen van maximaal 6 personen, die in 2 uren zoveel moge lijk ronden zullen steppen. Sensatio neel in de race zijn de wisselingen van de autopedcoureurs, hetgeen voor het publiek goed te zien is. Voorafgaande aan het gebeuren zal een show worden verzorgd door het Trompetterkorps Heiloo en haar Twirlgroep. Tijdens de race zullen konsumpties te verkrijgen zijn. Vanaf heden kunnen teams van max. 6 personen zich laten inschrijven voor deelname aan de race bij de onderstaande adressen tegen be taling van 40,inschrijfgeld. Koos Glorie, Heerenweg 210, tel. 336187. Wim Rozing, Kerkelaan 8, tel. 331397. 21aterdag 23 juli Scoutinggroep Victorie, hoek Westerweg/Kerkelaan, van 09.30-12.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, achter Brunogebouw, Pastoor van Muijenweg 12, van 10.00-12.00 uur. Alle werkdagen Eensgezindheid, Laan van Muijs 1, van 08.00-16.00 uur. Gehele week Clemens Willibrordschool, Westerweg naast de FODI-markt, op alle uren. Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 pur. SCHEIDING VAN DE AFVALSTOFFEN AAN DE BRON IS BETER! WAARHEEN MET Afgewerkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations Glas: glascontainers bij de winkelcencentraties. Foto-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd - Nijverheidsweg 4, Foto Kino - Kennemerstraat- weg 330 en Fa. Letschert - Heerenweg 148. Overgebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken. Oude kwikbatterjjen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. Onbrandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. Groot aan de Kanaaldijk alleen voor .particulieren Geef 's voor diabetes De collecte van het Diabetes Fonds Nederland, van 4 tot 10 juli j.l., heeft in Hei loo 5700,-- opgebracht. Dit geld is bestemd voor onderzoek op het gebied van diabetes mellitus suikerziekte. Heeft u geen collectant aan de deur gezien en wilt u toch een bijdrage leveren? Het gironummer van het DFN is 5766, t.n.v. Diabetes Fonds Nederland te Utrecht. Boscrossers Zaterdag 23 juli: open fietscrosswedstrijd. Inschrijven tussen 10.30 en 11.00 uur. Deelnamekosten 2,50. Bezoekers gratis. Start wedstrijd 11.45 uur, einde 15 00 uur. BSC Heiloo Zaterdag 23 juli: BSC Heiloo-Celeritas (senioren honkbal, 16.00 uur). Zondag 24 juli: BSC Heiloo-Sullair Birds (senioren softbal dames, 12.00 uur). Provadja Donderdag 21 t/m maandag 25 juli: Tell me a Riddle van Lee Grant (film). Aan vang: 21.30 uur (vrijdag en zaterdag), 20.15 uur (overige dagen). Entree 7,-, CJP en 65+ ƒ5,—. Theater en Filmhuis Provadja, Verdronkenoord 12, Alkmaar, (tel. 110136). UNIEKE FOTO-SERVICE BIJ BLOKKER Blokker, de bekende Huishoudspeciaal- zaak, voegt wederom een nieuw aspekt toe aan het al zo bekende service-pak ket. Vanaf nu is er in de zaak aan de Heerenweg 40 te Heiloo, een royale ruimte vrijgemaakt voor een gloed nieuwe foto-afdeling, kompleet met veel bijbehorende accessoires. Dat Blokker altijd voordeel beoogt voor de consument komt ook nu weer goed tot uiting. In deze „foto-shop" kan men terecht voor het laten ontwikkelen en afdruk ken van alle soorten filmrolletjes, ge koppeld aan een 2-voudig flitsend voor deel. Ten eerste krijgt elke consument tijdelijk bij inlevering van het oude kleuren-fotorolletje gratis een nieuw filmrolletje van Blokker en ten tweede neemt men van elke geslaagde opname 2 foto's mee naar huis voor de prijs van 1. Voor slechts ƒ0,98 heeft men dus bv. 2 leuke vakantiekiekjes, 1 voor Uzelf en 1 om weg te geven. Van elke leuke foto wil je er wel 2. Een leus die alle opa's, oma's, broers, zusters en vrienden ze ker zullen onderstrepen. Voor de groot te van deze „2 voor 1 prijs" foto's, zijn uitsluitend de maten 9x9 cm, 9X11 cm en 9 x 13 cm van kracht, naar keuze afgedrukt op mat of glanzend papier (zwart-wit en nabestellingen zijn hierop niet mogelijk). Om de keuze van een gewenste afdruk te vereenvoudigen, hangt er in de Blok- ker-zaak een bord met daarop alle foto voorbeelden (ook van de overige ma ten), zodat U zelf kunt zien wat U be stelt. praktijk te krijgen, werd dit met beide handen aangenomen. In 1970 kwam er een vakature in Hei loo, dit valt onder de jeugdgezond heidszorg. Mevr. Klimp werkte hier ook als gekwalificeerd jeugdarts en oefende de z.g. preventieve genees kunst uit. „Ik vond het leuk, ik had een nauw kontakt met de scholen en dat lag me, want ik kom uit een onder- wijsnest," aldus mevr. Klimp. Zij waakte over de gezondheid van alle kleuterscholen, basisscholen en de twee eerste klassen van de MAVO, plus nog twee scholen met bijzónder onder wijs in Alkmaar. Vijfentwintig jaar heeft mevr. Klimp dit werk met veel plezier gedaan. Hoe wel het nog wel even wennen zal zijn, heeft zij zich goed voorbereid op haar pensioen en zal zij haar dagen met de nodige hobbies kunnen vullen. KORTEBAANDRAVERIJ HEILOO a.s. Maandag 25 juli organiseert de drafsport vereniging Heiloo weer de jaarlijkse kortebaan draverij te Heiloo. Zij die dit evenement al eerder meege maakt hebben weten dat dit een heel speciaal evenement is dat bruist van gezelligheid. Voor hen die nog niet eerder een hard draverij hebben meegemaakt een reden om eens te gaan kijken. Het stuk Hee renweg tussen de Zevenhuizerlaan en de Stationsweg zal deze maandag wor den omgebouwd tot een echte Korte baan piste. De leden van de drafsport vereniging hebben handen vol werk aan de voorbereidingen, maar zoals vorige jaren wordt hun werk beloond met een spektakel. Langs het parcours zijn gezellige terrasjes en eet gelegen heden. Het voorbrengen van de paar den en pikeurs zal plaats vinden van 12.45 en de eerste start zal rond 13.00 uur zijn. De eerste start op zich is al een stunt nummer, daarin komen n.l. de orga nisatoren van het geheel tegen elkaar uit t.w. Kees Mooij, Aris de Wit en Hans Oudejans resp. eigenaars van café de Railway - de Viersprong en d'Oud Inn. IZij die deze mensen kennen genieten al bij voorbaat, de nodige, onderlinge weddenschappen zijn dan ook al afgesloten. Tijdens en na de dra verij hebben de drie café's levende mu ziek. Het belooft weer een heel ge zellige middag te worden in het Sta tionscentrum. De toegang is 5,-. Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651* NACHT VAN EGMOND OP 26 JULI Het belooft weer een groots spek takel te worden, de vijfde editie van de Nacht van Egmond. Wielrenners als Joop Zoetemelk, Steven Rooks, Johan van der Velde, Peter Winnen, Jan Raas, Leo van Vliet, Hennie Kuiper en nog vele anderen zullen aan de start verschijnen. Het parcours is wederom Wilhelminastraat - Prins Hendrik straat - Wiardibeckmanlaan en Juliana- straat. Middenstand en Horecaver- eniging stellen zich weer positief op voor de vijfde Nacht van Egmond. Zelfs de koning van het Waagplein in Alkmaar, de heer John Spoor, staat garant voor dit evenement, maar ook de andere kasteleins van het plein natuurlijk. De organisatie bestaat uit: penning meester Theo Groot, voorzitter Henk Sterk, secretaris Dik Konijn, ronde arts H. Pijlman, ziekenwagen, Kotax, en in samenwerking met Profwieler Promotion de heren Leo de Klein en Huub van Engelen waar reeds 5 jaar een goede samenwerking mee is. Dit jaar zal de VVS, d.w.z. Vrienden van de Stayers, zich inzetten voor de werkzaamheden van de ronde. Weder om stelt café Het Witte Huis zich weer beschikbaar als permanance waar men zich kan laten inschrijven voor de pro- minentenrit vanaf 17.60 uur. De kosten zijn 10,- incl. w.a.verzekering. Vérder zullen de amateurs en prof hier hun verzorging hebben. De inschrijving voor amateurs is over weldigend. Meer dan 180 renners heb ben ingeschreven. Helaas hebben wij diverse renners moeten afschrijven, daar er maar 100 renners van start mo gen gaan. De entree prijs is ondanks de gestegen kosten 10,gebleven. De organisatie verwacht 30 a 40 dui zend bezoekers. Programma: 17.00 uur start amateurs 80 km 19.30 uur prominentenrit (wilde koers) half uur plus 2 rondes, inschrijven op deze dag. 20.00 uur reclameshow plus huldigen van de tourvedetten. 20.30 uur Profronde 100 km. GESLAAGD Onze oude plaatsgenoot Edwin Kwel- dam is aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam geslaagd als Meester in de Rechten. Wij wensen hem van harte proficiat. OP DE BRADERIE VAN 22 JULI "JAN RAP EN ZIJN MAKKERS" a.s. Vrijdag is er op "de Vlonder" in het Stationscentrum weer gezellige muziek. Een jazzy-blues band uit Hei loo en omgeving, ze noemen zich Jan Rap en zijn Makkers. Een voor deze speciale avond gekozen naam die in houd dat het er gezellig rap aan toe gaat, van Dixieland tot originele bluesnummers. Het totale braderie gebeuren breidt zich gezellig uit, steeds meer marktkooplieden vinden weer de weg naar Heiloo. Voor u een aanleiding om gezellig vrijdagavond van 19.00-21.00 uur de ze braderie te bezoeken. PLAATSGENOOT, JAAP-JAN [15] LOOPT 4-DAAGSE NIJMEGEN Na viermaal de fietsvierdaagse in Drenthe gereden te hebben, heeft Jaap-Jan v.d. Ent besloten om de grote vierdaagse in Nijmegen te gaan lopen. Jaap-Jan, die op 11 juli 15 jaar werd, gaat met zijn neef Tjalling Sijperda (13) uit Cummeloord naar Nijmegen om de 4-daagse te lopen, de afstand, die gelopen moet worden, is 30 km per dag. Vanaf 2 april zijn de jongens door hun opa getraind, de eerste afstand was 10 km en werd per week opgevoerd, tot ze de afstand van 30 km per dag konden lopen. Opa heeft zelf de 4-daagse 11 maal gelopen, een betere trainer konden de jongens zich niet wensen. De ene keer werd er in Heiloo, de andere keer in Cummeloord getraind, soms ook er gens anders, als daar een mars werd georganiseerd. Het liefst had opa dit jaar de 4-daagse met de jongens meegelopen maar de gezondheid laat dit niet toe. Als verzor gaan de beide moeders van de jongens mee, maar dan wel per fiets. Wij wen sen Jaap-Jan en Tjalling veel succes in hun eerste 4-daagse. SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Vanavond 20 juli om 7 uur, verzamelen we ons weer bij het nieuwe postkan toor in Heiloo. Als het goed weer is (bij regen gaat het niet door) gaan wij op de fiets door de duinen naar "Johan- na'a Hof" in Bakkum. Willen degenen dié een duinkaart hebben, deze mee nemen. Allen tot ziéns. Namens de werkgroep. KONINGINNEDAG 1983 Ondanks het bijzonder slechte voorjaar was 30 april dit jaar een dag met mooi zonnig weer. Mede door dit mooie weer hadden we een grote opkomst (1200 deelnemers) voor onze fiets- puzzelrit. Deze rit was dit jaar een uit gebreide versie van de rit van vorig jaar. Volgens de reacties was het een groot succes. De winnaars waren de fam.'Voska Vredenburglaan 12 met een le prijs. Tweede was Marlies Hop man 'f Kieftenland 46 en derde was C. P. Brasse Rijksweg 28. Er is ook fanatiek gesjoeld. Winnaar met maar liefst 84 punten werd Dave Kraakman Visweg. De wisselbeker en bijbehorende prijs zijn bij Dave thuis bezorgd. Dan was het jaarlijkse balonnen op laten weer een geweldig succes. Er kwamen maar liefst 50 kaartjes terug bij sponsor Bert Valkering. De kaartjes kwamen voornamelijk uit onze drie noordelijke provincies en zelfs twee uit Duitsland. Er waren hier drie prij zen en een poedelprijs. De andere kinderen kregen naast hun terugge komen kaartje tevens een tractatie. Wij hopen dat deze Koninginnedag alle Limmers heeft gebracht wat zij ieder jaar van ons verwachten en hopen volgend jaar weer op uw enthousiasme. Oranje Comité. Met de hoge temperaturen van de af gelopen week, kreeg het zwembad 't Baafje het zwaar te verduren zowel de eigen mensen uit Heiloo als de vele toeristen zochten verkoeling in het zwembad. Apotheek Heylo zal drastisch worden veranderd. De ruimte, die al jaren te klein was, zal aanzienlijk worden ver groot. Alleen de 2 buitenmuren zullen nog blijven staan Er zal een stuk naar achteren doorgebouwd worden, de voorkant wordt verbreed en voorzien van een nachtloket met sluis. De apotheek zal helemaal opnieuw worden ingericht en krijgt een kan toor aan de voorkant. Tevens komt er een konferentieruimte bij voor o.a. nascholingskursussen voor het perso neel en artsenvergaderingen. Men denkt na de bouwvakvakantie, 15 augustus, te gaan beginnen, en ver wacht dat de hele verbouwing zo'n 3 maanden zal duren en hoopt dan eind november klaar te zijn. Intussen blijft apotheek Heyloo wel open maar in een noodapotheek. Deze komt te staan op het parkeerterrein hoek Zeeweg/Heerenweg b(j kleuter school „De Kreek". Het zal wel een beetje behelpen wor den, maar een ieder zal begrijpen dat dit nodig is om straks een supermo derne apotheek té krijgen. GESLAAGD Aan de Universiteit van Amsterdam slaagde onze plaatsgenote Karin Er- kamp (thans woonachtig in California, U.S.A.) voor het doctoraal examen Nederlandse Taal en Letterkunde. RODE KRUIS AFD. HEILOO De collecte van het Rode Kruis in Hei loo heeft f. 10.981,— opgebracht. Een bedrag waar het bestuur beslist niet ontevreden mee is, ondanks het feit dat het wat lager was dan voor gaande jaren. Het bestuur wil ook alle collectanten weer bedanken voor hun spontane me dewerking. De Babywinkel van Bambi, aan de Westerweg is drastisch veranderd. Was het interieur tot nu toe donker bruin, thans heeft men de frisse kleu ren blauw met wit toegepast. In de zaak is, door een andere opstel ling, veel meer ruimte gekomen en is alles veel overzichtelijker geworden. Voor het inrichten van de babykamer heeft men nu alles bij elkaar staan, zodat u zich beter voor kunt stellen hoe allgs er straks komt uit te zien. VAKANTIETIPS VOOR EIGEN LAND Zo, een groot gedeelte van de lezers is met vakantie gegaan, en is naar el ders vertrokken. Evenals een groot deel van de bibliotheekmedewerksters. Vandaar dat vanaf 18 juli tot 29 augus tus de uitleentijden gewijzigd zijn en wel als volgt: Dinsdagmorgen van 10-12 uur. Woensdagmiddag van 14 -17 uur. Dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond van 19.00 - 21.00 uur. Dit wat betreft de bibliotheek aan 'Malevoort. Voor de uitleenpost Kennemerstraatweg gelden de volgende uitleentijden: Maandagavond van 19.00 - 21.00 uur. Vrijdagmiddag van 14.00 -17.00 uur. En de thuisblijvers Zij zullen, afhan kelijk van 't weer, de zomer vieren in eigen tuin, op 't strand, in de duinen, of in 't zwembad. En wanneer het eens een druilerige dag mocht worden, een tochtje in eigen land willen maken: een speciaal museum bezoeken, zo maar wat rond wandelen in de vele oude provinciestadjes met hun be schermd stedenschoon, kijken naar het uitoefenen van oude ambachten, of luisteren hoe, op een verstild dorps pleintje, de tijd door 't klokkenspel wordt weggespeeld. De bibliotheek heeft op deze situatie ingespeeld met een boekenpresentatie, waarin die boeken tentoongesteld zijn, die in formatie geven over allerhande va kantietochtjes in eigen land en waar bij de auto nu eens niet centraal staat. Er zijn boeken over fietstochten, wan deltochten, kanotochten, ja zelfs in structie boeken over surfen en dag tochten per trein en auto. Boeken over met uitgekiende routebeschrijvingen langs ongekende plekjes, de bescherm de natuurgebieden niet mijdend. Kortom, boeken die tonen, hoe we ook in eigen land op stille vergeten plekjes op adem kunnen komen. Om een paar titels van de tentoon gestelde boeken - die allen uitgeleend worden - te noemen: "Fietsen in Ken- nemerland, Haarlem en Alkmaar". "Fietsen in Zaanstreek, Waterland en West-Friesland". Boeken vol infor matie over fietsmogelijkheden in ge noemde streken. Dicht bij huis en toch vol verrassingen, ons voerend, dan weer langs de verre einders van 't polderlandschap, dan weer langs de beslotenheid van een wuivend riet- gebied en of golvende korenvelden. Verder: '"Goede raad voor fietstoch ten", "Fietsen maken en ermee fietsen", "Zwervend langs het IJsel- meer", met aangegeven fiets routes. Wie al dat stoere gedoe met de fiets niet ziet zitten, kan er desnoods met de auto of per trein op uit gaan, en dan b.v. ergens gaan wandelen. Voor hen boeken: "Wandelen in Overijsel", "Wandelen rond het IJselmeer", "Wandelen in en om de Randstad", "Nederlandse Monumenten in beeld in Noord- en Zuidholland en in Zee land". Voor de Kanovaarders noemen we "Kanotochten in Nederland". Er zou nog een hele pagina te vullen zijn met titelopgaven. Wanneer u echter plan nen mocht hebben, er in eigenland op uit te trekken, wandelend of per fiets, of zo af en toe alleen maar een dagtochtje wil maken, dan kunt u beter zelf even de tentoongestelde boe ken komen doorsnuffelen. Verder wijzen wij u nog op de rubriek no. 986, waarin u alles kunt vinden over reizen en trekken in Nederland, met vermelding van de bezienswaardig heden van provincies en plaatsen. In de rubriek 990 vindt men deze ge gevens in uitgaven over landen en vol keren buiten Nederland. En de allerlaatste informatie voor de fietsgrage sportievelingen: Zoals men in de bergen van blokhut naar blokhut een wandeltocht kan maken, kan men thans in Overijsel en Noord-Brabant fietstochten maken van blokhut naar blokhut. Er is hierover nog geen boe- keninformatie uitgekomen, doch een uitgeknipte krantenknipsel op het ten toonstellingspaneel bij de uitleen balie kan u wellicht, vooral door het vermelde tel.nr. de juiste weg wijzen. Carla van de bibliotheek. UITKIJKPOST 48e JAARGANG No. 29 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 20 JULI 1983 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) Bjj regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1