■MITTI HUUR OF KOOP VOORVANAVOND OP VIDEOTAPE OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO SPORT EN SPEL AGENDA EVENEMENTEN-AGENDA IAII> II 10% cheque korting Filmhuur f 10,- p. band; 3 v. 25,- v. 4 dgn Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 Raadhuisweg 12 Heiloo iiiBmiMim 1 OVERALLS nu. /69,~ De leukste ZOMER JURKJES nu /39,- Raadhuisweg 13 - Heiloo op nieuwe' WINTERMANTELS en MANTEL-KOSTUUMS In augustus is onze kollektie mantels en mantel-kostuums op zijn mooist en heeft de grootste keuze. Augustus is ook voordelig 10% cheque-korting Vrijdag koopavond van 7-9 Winkelhof 't Loo 20-24 Heiloo FORD, MEER WAARD OP DE WEG Zaterdag 6 augustus Handbalver. Foresters, Parkeerterrein Laan van Muijs, Egelshoek. Van 8.00- 17.00 uur; Scoutingsgroep Victorie, Hoek Westerweg/Kerkelaan. Van 9.30-12.00 uur. Maandag t/m vrijdag Eensgezindheid, Laan van Muijs 1, van 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, tel. 332336. Alle dagen CL Willibrordschool, Westerweg naast Fodimarkt. Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur. SCHEIDING VAN DE AFVALSTOFFEN AAN DE BRON IS BETER! WAARHEEN MET Afgewerkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations Glas: glascontainers bij de winkelcencentraties. Foto-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd - Nijverheidsweg 4, Foto Kino - Kennemerstraat weg 330 en Fa. Letschert - Heerenweg 148. Overgebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken. Oude kwikbatterijen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. Onbrandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur. grofvuilstortplaats Fa. Groot aan de Kanaaldijk alleen voor particulieren DVW Woensdag 3 augustus: damesvissen om 19.30 uur in Plan Oost. Verzamelen 19.15 uur bij de Karamel. Zondag 7 augustus: witviswedstrijd in Schoorldam. Vertrek 6.00 uur vanaf 't Loo. Provadja Donderdag 4 t/m maandag 8 augustus: Film: II Mistero di Oberwald van Michelangelo Antonioni. Aanvang donderdag 20.15 uur; vrijdag 21.30 uur; zaterdag 21.30 uur; zondag 20.15 uur; maandag 20.15 uur. Entree: Normaal 7,-, CJP en 65+ 5,--. Provad ja, Verdronkenoord 12, Alkmaar (tel. 110136). RITMISCH JONGERENKOOR KARIKO WEER VAN START Na een vakantieperiode van 6 weken, start Ritmisch Jongerenkoor Kariko op 10 augustus weer haar repetities. Hoewel het koor enigszins is uitge dund, in de glorievolle dagen met oprichter Jan Klerks, telde het immers ruim 100 leden, mag het koor zich thans toch rekenen tot de langst bestaande koren van de regio. In april van dit jaar vierde Kariko haar 15-jarig be staan. Instrumentaal biedt het koor voldoende basis voor muzikaal nivo-verhoging. Wie kent immers haar organist niet? Jan Mooy, eerder organist van The Melody Makers en thans van Trio Hattrick. Ook drummer Adri Abbo is geen onbekende in de music-minded regio. Reeds geruime tijd is hij per cussionist bij de formatie Ritzz. Dat dat een heel andere techniek slagwerk ver eist dan in de kapel van Onze Lieve Vrouwe ter Nood laat zich raden. Eén keer per 14 dagen verzorgt het koor het muzikale gedeelte van de Eu charistieviering in de Grote Kapel van Onze Lieve Vrouwe ter Nood aan de Kapellaan. Elke woensdagavond, van 19.30 tot 20.30 uur, wordt er kei hard gewerkt om alle liederen in te studeren. In 15 jaar heeft het koor een zeer uit gebreid repertoire opgebouwd, waarin komposities te vinden zijn van Ooster huis, Huybers, Ralph McTell, Bob Dylan, Abba en Simon Garfunkel, om er maar een paar te noemen. Het koor beschikt thans over een hechte groep zangeressen, die van wanten weet. Zo wel in koor als solistisch weten zij hun partij mee te zingen, waarbij dikwijls de grenzen van close-charmony wor den bereikt. Overigens wil Kariko deze groep graag nog uitbreiden met enthousiaste zange ressen en zangers (zodat Peter Kaan dorp, de enige man in de zanggroep, zich niet meer zo eenzaam voelt). Geïnteresseerden kunnen iedere woensdagavond een kijkje nemen bij de repetitie. Telefonische informatie is buiten kantoo-uren te verkrijgen bij de dirigent van r. et koor, Henk Darp- horn, tel. 072-6179'9. Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterljjk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zjjn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) Bjj regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Vanavond woensdag 3 augustus om 7 uur verzamelen we ons weer bij het nieuwe postkantoor in Heiloo. Als het weer goed is, gaan wij op de fiets naar Egmond aan zee, u kunt natuurlijk ook met de bus gaan. We willen gaan mid get golven, de midget golven, de mid get golfbaan ligt bijna bij de boule vard aan de noordkant. INSTITUUT DOMPVLOET GESLAAGD Op de landelijk gehouden examens af genomen door de Associatie SMK te Alkmaar, resp. Amsterdam en Utrecht slaagden voor het praktijkdiploma ma- chineschrijven de dames: M. van Arenthals, P. Groot, E. Grootjen, E. Stoop, P. Tervoort, H. Bakkum, M. Dekker, V. Rijneveld, M. van den Berg, E. te Boekhorst, M. van der Borden, A. Dekker, A. Dreyer, J. Lawant, E. Reus, M. Vlug-Jansen, Y. de Vries- Heitman, E. van den Haak, C. 't Hart- Kroon en de heren E. Bijpost, B. Kie- berl, K. van Koersveld, A. Morsch, J. Swart, I. van der Velden, J. Bakker, M. Dekker, R. Fleur, R. Laan, A. Vink. Voor het examen stenografie Neder lands slaagden de dames M. den Boer- Of'man, R. Davids, G. van Laar, M. Mantel, S. Rasch, M. Schoenmaker. Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651 ZANDCROSS SPEKTAKEL OP CIRCUIT ZANDVOORT Rallycross, Motorcross, Auto- en 2CV cross op het Circuit Zandvoort. Een Prominentenrace met vele bekende Nederlanders in 2CV's. Kortom, een waar spektakel op zaterdag 6 en zondag 7 augustus. Op het korte gedeelte van het Circuit Zandvoort speelt dit zich allemaal af. De baan, omringd met 10.000 uitstekende zitplaatsen is be dekt met zand, dat met meer dan 100 vrachtwagens is aangevoerd. Er zijn hindernissen aangebracht in de vorm van springheuvels en chicanes. Op zaterdag 6 augustus zijn de trai ningen van 10 uur 's morgens tot 2 uur in de middag. Om 2 uur beginnen dan de kwalifikaties en wedstrijden. Hoofd moot op deze zaterdag zal ongetwijfeld de Prominentenrace met de „Lelijke Eenden" en de Motorcross zijn. In het onderdeel Rallycross, meetellend voor het Internationaal Nederlands kam pioenschap komen alle nationale rijders aan de start plus de nodige buitenland se sterren als Andy Bentza, Rolf Nils- sen, Göran Lundgren en Bernd Carl, terwijl verdere buitenlandse deelname komt uit België, Engeland en Duits land. Op zondag 7 augustus worden vanaf één uur de finales in de diverse onder delen verreden. Naast de al eerderge noemde Rallycross komt op Autocross gebied het neusje van de Nederlandse zalm aan de start. Alle toppers dus. In de 125 cc Motorcross komen 50 na tionale rijders aan de start die met na me op de springschans, indrukwekken de staaltjes zullen laten zien. Ver leden jaar debuteerde de Eendencross op Zandvoort. Dit jaar zijn ze er weer bij. Dertig deelnemers in identieke auto's kunnen niet gelijktijdig over de finishstreep. Dus ongetwijfeld een spannend gebeuren van wie er gaat winnen. HANDBOOGSCHIETWEDSTRIJD Zondag, 7 augustus a.s. organiseert de H.B.S.V. "ACHILLES" weer haar jaarlijkse KENNEMERRONDE, een boogschietwedstrijd voor vrouwen, mannen en jeugdschutters uit geheel Noord- en Zuid Holland, op één van de voetbalvelden gelegen aan het sport complex Het Vennewater in Heiloo. De wedstrijd begint om 10.30 uur, zal duren tot ongeveer 16.00 uur - er wor den 3 x 36 pijlen geschoten op de af standen 70 meter, 60 meter en 50 meter in series van zes pijlen. De toegang tot dit fascinerende gebeu ren, iets wat men in onze omgeving he laas nog te weinig kan bewonderen en beoefenen is geheel gratis. Ouders en kinderen zijn van harte wel kom, let u alleen op de aanwijzingen van de scheidsrechters, een pijl verlaat de boog met een snelheid van tussen de 180 en 240 kilometer per uur Tot ziens op Het Vennewater. OPEN AVOND VOOR ALLEENSTAANDE OUDERS Het Fiom-buro voor (a.s.) alleenstaan de ouders houdt op woensdagavond 10 augustus a.s. weer een Open Avond. De avond is bedoeld voor gescheiden en ongehuwde ouders, weduwen en weduwnaars met kinderen. Er is ge legenheid informatie op te doen, met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. Dit keer is er geen vast the ma; voor vragen en informatie is er deze avond dus extra gelegenheid. Vanaf 8 uur bent U welkom in de Van der Meijstraat 6 te Alkmaar. Voor in formatie: 072-118812. NATIONALE GEZONDHEIDSTOUR POSITIEF ONTVANGEN De Nationale Gezondheidsaktie Neder land Oké „leeft", zoals dat heet, rede lijk bij de Nederlandse bevolking. Met de Nationale Gezondheidstour, die van 1 t/m 24 juli van Zuid tot Noord en van Oost tot West Nederland werd gehou den, probeerde Nederland Oké de men sen op speelse wijze te attenderen op ongezonde gedragingen. Behalve in de plaatsen waar de gezond heidstour passeerde werd dagelijks uitgebreid aandacht besteed aan het evenement in de NOS radioprogram ma's „Radio Tour de France" en de „Avondspits". Gebleken is dat het merendeel van de mensen, die op het spektakel af kwamen Nederland Oké kende. Ook vond het merendeel de aktiviteiten zin vol en leuk en men vond het juist dat aan het doel van Nederland Oké: gezondheid en preventie geld werd besteed. Saillant was dat veel mensen zichzelf gezond genoeg vonden en meenden ook voldoende te doen aan het eigen welbevinden, maar dat zij de aktie voornamelijk juist en zinvol achtten voor andere mensen. Daaruit blijkt dan maar weer dat als iedereen deze mening huldigt er voor Nederland Oké nog heel wat werk aan de winkel is. Deze informatie staat in het juli/au gustusnummer van het Oké-nieuws. Andere onderwerpen daarin - Teleac komt met kursus „Gezondheidsvoor lichting Reuma", Gezondheidsinforma tiecentrum in Zeist: uniek experiment. NEDERLANDSE ZEILTITEL IN SCHAKEL-KLASSE VOOR ANDRIES EN AB DE MUYNCK UIT HEILOO Het zeilen begon voor Andries en Ab de Muynck op het moment dat hun va der voor zichzelf een zeilboot kocht om z'n vrije tijd op het water door te brengen. De beide jongens mochten wel eens mee en al doende kregen ze er zoveel aardigheid in, dat pa op de wal toe moest kijken: elk weekend werd op het water doorgebracht. De toer-uit- voering van de schakel, waarin zij voe ren, werd omgeruild voor een snellere uitvoering. Al in de jaren '70 werd door de jongens De Muynck meegedaan aan wedstrij den. Vooral de Friese en Zuidhollandse meren zijn voor de typische Nederland se klasse prima vaarwater. En het ging steeds beter. In de jaren '80 werd mee gedaan in de kampioensklasse voor de nationale titel. In 1981 ging Ab en An dries de titel net' de neus voorbij door pech in de laatste van de zeven starts. In 1982 ging het minder goed. Een zes de plaats bleek het hoogst haalbare maar dit jaar lukte het wel. Door onder andere twee eerste plaatsen op de tweede vaardag werd de titel behaald. Proficiat De schakel van Ab en An dries de Muynck heeft overigens een wat ongewone naam."De Heilige Koe" verwacht je eigenlijk op zo'n geval met vier wielen en een uitlaat. Maar op een dag waren de twee jongens zo druk met hun boot bezig, dat hun moeder zei: "het lijkt wel een heilige koe voor jullie". Ab aarzelde geen moment en schilderde de naam op de boot. NOG EVEN NAPRATEN MET DE WC-POT ZITTERS Opbrengst voor dagverblijf De Vijfhoek Vorige week woensdag kwam men nog een keer bij elkaar met de organisatie commissie en de deelnemers van het wc-potzitten. In snackbar 't Hoekstuk was het een drukte van belang, onder de aanwezigen waren burg. G.J. Glij- nis met zijn echtgenote en mevr. A.A.M. Willemse-v.d.Ploeg met echt genoot. Het was duidelijk dat men moeite had met het slot van deze hele happening. Zes maanden intensieve voorbereiding en dan moet het allemaal in 3 dagen tijd gebeuren. Is dit dan ach ter de rug, dan krijgt men een leeg gevoel. Om dit nu op te vangen, had de commissie een napraatavond in 't Hoekstuk georganiseerd. En men kon het bedrag aan het kinderdagver blijf De Vijfhoek overhandigen en dat was niet gering: 273,90 mochten de afgevaardigden in ontvangst nemen. De bedoeling is er buitenmateriaal voor te kopen, er werd nog gezegd::,, Wij zijn blij dat jullie voor ons gezeten heb ben, jullie zijn groot van hart en gat, de pot krijgt jullie niet kapot. Potzit- ters, bedankt!" De heer Koppelaar, voorzitter van de evenementencommissie had heel wat mensen te bedanken. Voor iedereen was er wel een kleine attentie, een bijzonder woord van dank was er voor de fam. Kuijlenburg van Snackbar 't Hoekstuk. De WC-potzitters kregen een lauwertak op een voetstuk met hun naam er in gegraveerd. Als groep kregen zij een beker met de 12 namen er in. Men kan terugkijken op een geslaagd evenement dat niet alleen door het WC- potzitten kwam, maar ook door de vele evenementen er omheen. 48e JAARGANG No. 31 3 AUGUSTUS 1983 DE HOOFDFILM KUNST KIJKEN BIJ VISHANDEL TIJMES Twee zaken die zo op het eerste ge zicht niets met elkaar te maken hebben. Toch blijkt dit uitstekend te combine ren. Etaleur Ron Haker, verzorgt (o.a.) de etalages bij Vishandel Tijmes en vond een combinatie in vis en kunst. Zes weken geleden waren het olie verfschilderijen van Thom Bogaard uit St. Pancras. Nu zijn het aquarellen op hout geschilderd van J. Bruin met DUINENFIETSTOCHT EGMOND AAN ZEE Op zaterdae 6 aueustus_a.s. organi seert Toerclub Le "Champion" vanuit Egmond aan Zee toeristische fietstoch ten door het Noordhollands Duinreser vaat. Aan deze fietstochten kan iedereen deelnemen en men heeft de keuze uit afstanden van 25 of 50 km. Het vertrek vindt plaats tussen 9.00 en 12.00 uur vanuit Café-rest. De Speel tuin, Sportlaan 2, Egmond aan Zee. Het inschrijfgeld bedraagt 3, waarvoor men naast een duidelijke routebeschrijving na afloop ook een herinneringsvaan ontvangt. Men dient in het bezit te zijn van een toegangs kaart voor het Noordhollands Duin reservaat, welke aan de start apart tegen een prijs van 1,35 verkrijgbaar is. Men heeft tot 16.00 u de tijd om één der fietstochten te volbrengen. Le Champion heet elke fietsliefheb- ber(ster) bij deze tocht van harte wel kom. Alle nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar onder tel. nr. 02987-1474, 's avonds. EERSTE ZATERDAG - PRIESTERZATERDAG Ook in de vakantie wordt op zaterdag 6 augustus a.s. t.g.v. Priesterzaterdag op Kapel O.L. Vrouw ter Nood een H. Mis opgedragen voor Priester roepingen. Om 11.30 u Rozenkrans gebed; 12.00 H. Mis. U bent allen van harte welkom. STICHTING DIENSTVERLENING ALKMAAR-HEILOO Van maandag 8 augustus tot en met 28 augustus zijn in verband met vakantie van dhr. Zeeman de spreekuren van de St. Dienstverlening Alkmaar/Heiloo en de Indicatiecommissie als volgt; Iedere woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 - 14.30 uur in het Trefpunt, Westerweg 296 te Heiloo, tel. 335296 Met vriendelijke groeten bij voorbaat dankend, G.C. Zeeman PROVINCIALE RUITERDAG IN MIDDEN BEEMSTER De traditionele wedstrijden om het Provinciaal kampioenschap werden weer op de laatste donderdag van juli in Midden Beemster gehouden. De Pony Club Heiloo e.o. nam deel aan het onderdeel Verenigingskampioenschap Klasse zwaar voor Pony's. Dit kampioenschap bestaat uit 3 onder delen: springen, dressuur en afdelings- dressuur. Bij dit laatste onderdeel wor den de prestaties van 8 ruiters tezamen beoordeeld. Het 8-tal van Heiloo be haalde tenslotte de 4e plaats met slechts 1 punt minder dan het team uit Anna Paulowna dat 767 punten ver diende. De individuele prestaties van de club leden waren ook weer heel goed. Natascha Rietmeyer werd eerste in de dressuur klasse M en Karin de Zeeuw derde. In de klasse L was een 2e prijs voor Esther Smal en een 3e prijs voor Jenny Hoekmeyer. Bij de „best gaande rijpony" kreeg Boy van Marit Molenaar de 5e prijs. De estafette, waarbij de ruiters een mansgrote pop over hindernissen moesten brengen, was een prachtige demonstratie van de rijkunsten van de deelnemers. De ploeg van Heiloo be staande uit Martine Blommert, Marike Elhorst en Sandra Groot, verover de de 3e prijs. Als U het leuk vindt om eens met eigen ogen te zien hoe in onze gemeente de pony rijsport wordt bedreven, bent U welkom iedere zondag vanaf 10 uur op het terrein aan de Vennewatersweg. Op 20 en 21 augustus wordt daar ook het jaarlijkse Concours Hippique gereden. De toegang is vrij, U bent van harte welkom! Ondanks de warmte trok de kermis op het Stationscentrum veel belangstelling Jong en oud wist zich best te vermaken POLITIEKE PARTIJEN OP DE BRES VOOR TURKSE STADJE FATSA Links Heiloo, P. v.d. A en D'66 uit Heiloo hebben besloten om morele en financiële steun te geven aan het CEDR1 (Comité Européen pour la défense des refugieés et immigrés) bij hun strijd tegen het massa proces in het Turkse stadje Fatsa. De burge meester en 759 andere inwoners zijn voor de rechter gedaagd op grond van hun politieke overtuiging. Tegen 263 van de terechtgestelden is de dood straf geëist. Het verzoek van het CEDRI aan ge meente-raden om hun solidariteit te tonen met de aktie werd tijdens de raadsvergadering van mei in Heiloo afgewezen. Het college van B W was van mening dat het hier een bui tenlandse aangelegenheid betrof, waarbij de rijksoverheid aktie zou moeten ondernemen. Ger Helder (L.H.), Tjeerd Adema (P.v.d.A.) en Ali Schuurman (D'66) hebben het CEDRI middels een brief laten wetëh splidairzte/zijji' met: de ak tie tegen de vervolging van de 760 inwoners van Fatsa. als onderwerp treinen. De heer Tijmes is erg gelukkig met het idee van Ron Haker, want de klanten praten er over en zo ontstaat er een nauwer kontakt met zijn cliëntèle. Het ligt in de bedoeling elke zes weken een andere schilder de kans te geven zijn werk hier te laten zien. Wie graag eens op bescheiden wijze wat van zijn of haar werk wil tentoonstellen kan kontakt opnemen met Ron Haker tel.: 072-121255, b.g.g. 121359. Op zondag 7 augustus wordt voor de 13e maal de „Tour de Waard" georga niseerd. Het wordt alweer de 8e editie, waarbij ook de profs startgelegenheid krijgen. Om 10.00 u starten de liefhebbers/ veteranen voor hun koers over 50 km. Om 11.30 u vertrekken de amateurs voor 80 km met in het rennersveld alle regionale „kleppers". Om 14.00 u gaat een prestatieloop van start over 5 ronden oftewel 8 km, ma ximaal. Men mag ook minder lopen. Hieraan zijn wel herinneringen, doch geen eindprijzen verbonden. Om half vier is het de beurt aan de profs. Zo'n 55 renners w.o. Zoetemelk, Winnen, Kuiper, Raas, Oosterbosch, Lubberding, Rooks, v.d. Poel, Pirard, Greg Lemond, e.v.a. zullen door oud- Tour de France renner Ab Geldermans worden weggeschoten. Er is zoals ge bruikelijk weer een vette premiepot voor alle kategorieën, zodat het aan strijd niet zal ontbreken. Tevens is er binnen het parkoers (op het Raadhuis plein) een oldtimershow. Deze voer tuigen maken met de omvangrijke re- klame-karavaan ook een aantal ronden over het parkoers. Voor de trimloop is opgave mogelijk van 12.00 tot 13.30 uur in Café De Swan aan de Middenweg 178. De kosten zijn gelijk aan de entree voor de wielerronde, nl. 2,50 voor de jeugd tot 16 jaar en 10,voor oude ren. De deelnemerskaart is dan uw en- treekaart. Op de entreekaartjes staat een nummer waarop mooie prijzen zijn te winnen. Dit geldt ook voor de deel nemers aan de prestatieloop. Program maboekjes worden bij entreebewijs gratis verstrekt. Dus ook voor U geldt uiteraard naar de „Tour de Waard". PROFRONDE HEERHUGOWAARD MET DE VELE TOUR VEDETTEN PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1