I I Wiefix- 1/ Mascotte Cor Schaap Geen Uitkijkpost ontvangen? STAATSLOTERIJ OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO MODE-FLITSEN 1 Middenstandsavondschool HEILOO I I BIJZONDERE AKTIES 10% KORTING im V L <u 1 Si Bonthuis BERGEN 8 A. G. v. d. Nagel NIEUWSB EILOO co. mmr- m jfl I 1 1 i Winkelhof 't Loo 20-24 Heiloo Huis verkopen Rabo Makelaardij rl Xh vr dd fri >ti. 'tl Bibli -theek s? Bel 's donderdags: 072-330175 NIEUWE L0TENVERK00P VANAF MAANDAG 5 SEPT. GUN EEN ANDER EEN VAKANTIE GESPREKSGROEP VOOR GESCHEIDEN OUDERS Raadhuisweg 12 Heiloo 12 september om 14.30 en 20.00 uur 13 september om 9.30, 14.30 en 20.00 uur HERFST en WINTER 1983-1984 in onze zaak WINKELHOF 'T LOO 20-24, HEILOO Kaarten a f 15,- inklusief koffie komplet reserveren bij: Mevr. Sevenhuysen, tel. 072-331815 nnTrnr sa®: ^wts-aaiKS mm mm mm. 'mmm&smmmmmBt DE DORS 2 - HEILOO AUTORIJSCHOOL PIET GELDERBLOM Voor al Uw rijbewijzen. mm sarc mm m&c yam mm mm. mmsmmmmmm mm mm» op AL onze boekenplanken en op ons Element Rail Systeem om het snel, sterk en eenvoudig aan de muur te bevestigen. Natuurlijk GRATIS op maat gezaagd. DOE-HET-ZELF CENTRUM Westerweg 156 - 1852 AN Heiloo - Telefoon 072-331754 u VCL a 1 i dio itj có M, - 1*1 a!h ia Ut ha. éi 1-4 U4 m FORD. MEER WAARD OP DE WEG. LOKALE EN CENTRALE VERWARMING Kennemerstraatweg 410 Heiloo - Tel. 331426 NIEUWE COLLECTIE 1983 REPARATIES cleaning en omwerkingen pp UITKIJKPOST 31 AUGUSTUS 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en F.gmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterljjk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zjjn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) Bjj regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. KEES BURGER OPENT SLAGERIJ IN 'T LOO |et het doorknippen van een lint opende burgemeester drs. G. J. Glij- tis de nieuwe slagerij van Kees en (aria Burger in de Winkelhof 't Loo. Tevens werden de prijswinnaars van de tonnen-aktie getrokken dit waren: Broek-v. Vlier (Vrieswijk), Nieuwen huizen (Kerkelaan), v.d. Laan (Schui- nehondsbosschelaan), G. Bos (Buren de), Brandt (Alkmaar), M.v.d.Zwart, (Zeeweg). De hoofdprijs een lang- «eekend naar Londen of Parijs, was yoor mevrouw B. Mulder, Rechte Hondsbosschelaan 15. DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 NOG EEN KEER HET STAND WERKERS CONCOURS forige week maakten wij melding va le eerste prijswinnaar, maar er ge- leurde meer in het Stationscentium. totaal deden 17 standwerkers aar t concours mee, de juryleden, t.w ireetje Tijmes, onze wielrenster, iederlands kampioen op de weg Nieuwelingen dames, de heren H. vjisisetkH. F. Koopmeiners hadden het dan ook niet gemakkelijk. Overal legden zij uitvoerig hun oor te luisteren wikken en wogen wie het, naar h r. oordeel het beste deed. Ze kwamen tot de volgende uitslag. De eerste prijs dus voor de heer Lups, die ->p eei- kiaige eb duidelijke wijze zijn klan ten van het nut van zijn doorsh.g- ipparaat wist te overtuigen. Je tweede prijs ging naar de heer Schaay. Hij had een bloemenschaar waar je van alles mee kon doen. De derde prijs was voor Simon Keij- zer. Zoals deze man zijn paling aan de man wist te brengen grenst aan het ongelofelijke. Vlot gingen de „bossen" dan ook van de hand. En dan is er „tante Jopie". Zij if 71 jaar, heeft een stem als een stentor en prijst met groot enthousiasm haar planten aan. In Heiloo viel z- nog nopit in de echte prijzen, maar d organisator Joop Bolten, heeft voo haar altijd een troostprijs en daar i ze best tevreden mee. Met dit standwerkersconcours, besloo het Stationscentrum een serie van negen braderieavonden. „Tante Jopie" staat haar mannetje in het stand werkersconcours Mi. Heiloo is een welvarend en bijzonder mooi dorp. Er zijn ook hier mensen, die het minder goed hebben, maar ze wonen in ieder geval in een mooi dorp. Er zijn heel wat minima in onze grote steden, die ergens vijf hoog achter wonen en er nooit eens uitkomen om op vakantie te gaan. Elke dag van het jaar hikken ze aan tegen de zelfde vier muren delen ze dezelfde hoge trap, die in datzelfde huis ook een paar kamers hebben. Ze zouden best eens een weekje de natuur in willen en dat zou hun ook veel goed doen, maar huist die „extrauitgaven" zijn er niet meer bij. Misschien kunnen wij daar juist van uit Heiloo wat aan doen. De Stuurgroep „Kerk en Samenleving" heeft een plan gemaakt om een permanente caravan ter beschikking te stellen aan mensen uit Amsterdam die er nooit eens uit komen. Er is kontakt opgenomen zowel met het Bedrijfs- apostolaat in Amsterdam als met één van de campinghouders van Hei loo. Er zal een „beoordelings-commissie" gevormd worden, die enkele richt lijnen zal opstellen, die garanderen dat de juiste gezinnen of personen van deze vakantie - mogelijk gebruik ma ken. We denken aan een stacaravan, waar alles aanwezig is: tot en met ge bruiksgoederen voor de eerste dag, een zwemkaart en zo mogelijk een fiets. Voor het zover is, zal er nog heel wat moeten gebeuren: de aanschaf van de caravan, maar ook het verzorgen van allerlei zaken, die wenselijk zijn. De kosten worden geschat op 10.000,-. Die moet Heiloo toch op kunnen bren gen! Er is inmiddels een bank- en giro rekening geopend, waarop iedereen, die het idee sympathiek vindt, een be drag kan storten, dat hij er voor over heeft. Het banknummer is: 12.05.11.029 (Rabo-bank Heiloo) ten name van Aktie: Gun een ander een vakantie! Het gironummer van de Rabo-bank Heiloo is 269978 onder vermelding van Aktie: Gun een ander een vakantie. Natuurlijk zullen er ook enkele akties rond dit projekt worden gevoerd. Wie hiervoor een goed idee heeft is welkom. U bent ook welkom als u wat tijd ter beschikking wilt stellen om al les te verwezelijken. Amsterdamse „bleekneusjes,, zullen u zeker dank baar zijn. Het FIOM Buro voor alleenstaande ouders (v.d. Meijstraat 6, Alkmaar), start eind oktober een gespreksgroep voor gescheiden ouders, zowel voor ouders die de kinderen verzorgen als voor ouders die de kinderen niet bij zich hebben. De groepsbijeenkomsten zijn op maandagavond en we beginnen om 8 uur. Deelnemers aan een gespreksgroep kunnen zelf onderwerpen aan de orde stellen en ervaringen uitwisselen. Het deelnemen aan een dergelijke groep geeft vaak bijzonder veel steun, omdat je met mensen praat die allemaal het zelfde hebben meegemaakt. Ook kan het prettig zijn om op dezelfde manier weer anderen te helpen, omdat je mis schien een stapje verder bent. Als U belangstelling heeft om aan deze gespreksgroep deel te nemen kunt U zich opgeven bij het sekretariaat, tel. 072-118812. U krijgt dan een uitnodi ging voor een kennismakingsgesprek met de begeleiders van de groep. MODESHOW "UNIQUE" DIT KEER IN SCHAGEN Omdat Modehuis Unique, reeds ja^er gevestigd aan de Heerenweg in Heiloo, sinds kort ook een vestiging in Scha- gen heeft, werd dit keer de show ook in deze plaats gehouden. Het wordt een heerlijke mode, du komende winter alles mag, korte er lange rokken, grote verscheidenheid in pantalons en dan .favoriet, de jum pers. We zagen zoveel schitterend- kleuren en materialen bij Unique vooral Falke had een zeer uitgebreid' collectie. Royale jumpers, iets vei breed in de schouders, en met veel variaties, a-symetrisc. ,c strepen, ruiten, geappliqueerd en veel vrolijk:- kleuren. Wollen pantalons in een va> de kleuren uit de jumper, soms met ho ge boorden aan de enkels, staat leu' met een pump, die Hanraads van d- Stationsweg showde. Trekt u de pa: talon iets omhoog dan ontstaat et soort pofbroek die weer erg leuk sta,1 bij een paar laarzen, ook van Han raads. Unique liet ook de z.g. thermo-pan talon zien, van buiten een poplin achtig materiaal maar van binnen heer lijk warm gevoerd. Een uitgesproken modekleur zagen we voor het nieuwe seizoen niet in de hoofdlijn veel aarde kleuren, dus iets aan de sombew kant. Maar daar tegenover staat c>: blouses en jumpers vaak hele vrolij'" kleuren laten zien. Zoals kobalt blauw geel en rood en zo hier en daar een vleugje turqoise. De blouses zijn veel uit dun flanel gemaakt, buiten het gewone kraagje zien we ook veel boorden op de blouses die zowel hoog gesloten als noncha lant met een losse punt naar beneden gedragen kunnen worden. Modehuis Unique heeft buiten de merken als Falke, Cacharel, Yves SU Laurent, Frank Olivier enz. nu ook het merk Rodier aan haar collecte we ten toe te voegen. Hierin zagen we leuke japonnen, soms met leer afgezet, verbreed in de schou ders en iéts taps toelopend. Er waren veel fraaie japonnen van allerlei ma terialen soms draagt men hierover een soort poncho of een mouwloos vest, vooral de poncho's waren erg mooi en vervangen bijna de mantel. Hoe wel Unique ook daarin ruim ge sorteerd is brede schouders, wijde mouwen kortweg royale, sjieke non chalante mantels. Een stukje haute couture zagen we van Yves St. Laurent, adembenemend mooi met o.a. een bontjasje, imitatie, maar werkelijk niet van echt te onderscheiden. Mode huis Unique liet ons zien wat er de komende winter gedragen wordt wat Unique betreft een „klasse" mode met veel keuze waar vele vrouwen zich erg prettig in zullen voelen. S\ "W/,WWW 'r A A Eén- en tweejarige opleiding Rgksgesubsidieerd. Inlichtingen en opgave: Th. L. J. Kaandorp, Zeeweg 2, Heiloo, telefoon 072-332086 J. R. G. te Boekhorst, Westerweg 339, Heiloo, telefoon 072-334715 A. Boerhave, Boswinde 24, Heiloo, telefoon 072-332768 J. Hoogervorst, Westerweg 110, Heiloo, telefoon 072-330552 J. M. A. M. Out, Kapelweg 5, Limmen, telefoon 02205-1724 Informatieavonden: 25 en 29 augustus en 1 september van 19-21 uur. UITSLAG LOTERIJ AUTOPEDRACE le prijs: fiets op lotnummer 0230 be schikbaar gesteld door Boersen. 2e prijs: grote step op lotnummer 0433 beschikbaar gesteld door van Raalte. 3e prijs: radiocassetterecorder op lot nummer 0516. Beschikbaar gesteld door ABBO. 4e prijs kleine step op lotnummer 0534 Ophalen prijzen bij: W. Rozing, Kerke laan 8, Heiloo. 1 september DeArk, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Mdag 2 september S»t Adelbertschool, Bergeonstraat 22. Tussen 8.45-15.45 uur; W. J. Hofdijk- school, Mariënstein 178. Tussen 8.15-14.00 uur. Zaterdag 3 september fandbalvereniging Foresters, Parkeerterrein Egelshoek, Laan van Muijs. Tus- w8.00-17.00 uur. Ie Zeskant, Het Malevoort 7, op Parkeersterrein t.o. de school. Tussen 10.00- uur. St, Benedictus, J. P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00-11.00 uur; Schoutinggroep fictorie, Hoek Westerweg, Kerkelaan. Tussen 9.30-12.00 uur. Halen op verzoek: H333760. 5 september lehobothschoolHolleweg 98. Tussen 11.00-7.30 uur volgende dag. ■laandag t/m vrijdag 'eNieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Ook Lompen. Halen 'Pverzoek: tel. 333600. faiekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Wen op verzoek: tel. 332336. dagen •lemens Willibrordschool, Westerweg naast Fodimarkt. Altijd. opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van 'gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 3-30-15.00 uur. SCHEIDING VAN DE AFVALSTOFFEN AAN DE BRON IS BETER! WAARHEEN MET %werkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations glascontainers bij de winkelcencentraties. "«■vloeistoffen: Fa. Bloothoofd - Nijverheids weg 4, ''"gebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken. We kwikbatterijen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. 'brandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen !-00 en 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. Groot aan de Kanaaldijk alleen voor •diculieren Wngin Wilhelmina Fonds "ssen 29 aug. en 11 sept. wordt met behulp van lijsten of bussen gecollecteerd ""het Koningin Wilhelmina Fonds. I0OK 'ffift u spullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK is er blij r verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde Wereld. 'W wordt gratis opgehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamp- ■2A tel.: 337010 If Alkmaar- pofff||1] Tel. 072-335583 Baetenburg 145, Heiloo BJ.A. van 't Hof makelaar-taxateur o.g. 072-154464 Of de plaatselijke Rabobank. t jf44 QDq -4 JOL A, L- 4 1 -OU r U 42?» Ir 1 10c 9 Kj >tationscentrum Heiloo RECTIFICATIE Tegengesteld aan eerdere berichtge ving zal de stoffenzaak in de nabijheid van het Loo niet op 1 september, maar op 8 september de deuren voor het pu bliek openen. Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum 'Telefoon 02518-50650/50651* ER WERD WEER HEEL WAT VERSPIJKERD IN HET T1MMERDORP Het Timmerdorp blijkt elk jaar weer een groot succes te zijn. Pappod weet hier mee veel kinderen, zo aan het eind van de vakantie, nog een paar leuke aktieve dagen te bezorgen. Er werden weer prachtige bouwsels gemaakt. De ouders kwamen kijken wat er in het dorp alzo „te koop" was en de moeders hebben weer voor het inwendige van de mens gezorgd. En tot slot, mocht vrijdagavond de fik er in, onder toezicht van de brand weer. Weer een geslaagd „Timmer dorp" waar organisatoren en kinderen veel plezier aan beleefden. HAUTE COUTURE IN BONT hangt voor u klaar. Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 Telefoon 02208-5530 Wagenweg 77 Telefoon 023-312086 KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 HEEFT U SOMS VERGETEN UW REEDS BETAALDE LEESKAART OM TE RUILEN Wie zijn lidmaatschap op de Openbare bibliotheek in 1982 niet heeft opge zegd, krijgt voortaan een girobetaal kaart thuisgestuurd. Als betalings bewijs kan men dan enige weken later in de bibliotheek het nieuwe jaar abonnement aan het inlichtingen bu ro afhalen. Hierover informeerde wij u reeds in één van de Uitkijk artikeltjes van eind 1982. Wellicht hebben sommi gen dit verkeerd begrepen. Er liggen zeker nog enige honderden abonne menten op hun eigenaren te wachten. Het is n.l. de bedoeling dat nu de nieuwe abonnementen zeker in de bibliotheek worden afgehaald. Maar wanneer dat niet schikt, kunt u van zelfsprekend even een ander sturen. Alleen dan wel graag het oude abon nement meegeven. De nieuwe lees- kaarten worden niet, zoals de giro betaalkaarten, over de post toegezon den. Wanneer u dus betaald heeft en nog steeds in het bezit bent van de oude kaart, mogen wij u dat*\vragen deze op korte termijn aan 't in- lichtingenburo om te ruilen. Hetzelfde geldt ook voor de jeugdleden Jongelui wanneer jullie kaart verlopen is, kunnen jullie gratis een andere kaart krijgen bij 't inlichtingenburo aan de uitleenbalie. Letten jullie zelf even op 't datumstempeltje. Want jullie krijgen geen girobetaalkaart thuis gestuurd. Tentoonstelling De Heilooër Foto Club H.A.V. expo seert gedurende 3 weken, te beginnen op 13 september a.s., met een se lectie uit 't eigen werk van de laatste 2 jaar. Vanzelfsprekend zorgt de bi bliotheek weer voor begeleidende lec tuur in de vorm van boeken en tijd schriften. Wanneer uw vacantie- foto's wat zijn tegengevallen, dan is een dergelijke expositie misschien wel een goede wegwijzer voor beter fotowerk. OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK Bibliotheek Malevoort Dinsdag- woensdag morgen Dinsdag- woensdag en zaterdag- 10.00-12 uur. vrijdagmiddag 14.00-17.00 uur Dinsdag- donderdag- vrijdagavond 19.00-21.00 uur. Kennemerstraatweg: Maandagavond 19.00-20.30 Woensdagmiddag 14.00-16.00 uur. Vrijdagmiddag 14. 00-17.00 uur,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1