de cjJitkQmgt Gaaf u toch ziften...! n I.IIUL VIIV LIMMEN de meubelspecialist Ook in Limmen goedkoop Schilder Taxi ONDERNEMERS STARTEN MET PARASOL- AANBIEDINGSAKTIE „MARGARETHA' Klaverjas-drive 02205- 2144 BLOEMBOLLEN Speciale aanbieding: NUYENS B.V. i Reklame 1 S SLAGERIJ W. KROM EX-GEDETINEEERDE: JAAP HOOGEBOOM Vraag naar MINI VAGUE Rinus en Ans. Karnemelk en echte Noordhollandse kaas „DE VEREENIGING" electroliix ELECTRONICA DE GRAAF T.I.O.S. 25 JAAR: EEN GROTE HAPPENING! DIENSTEN IN LIMMEN KAPSALON Behandeling volgens afspraak. Woensdagmiddag gesloten. Tel. 02205-1951 - Nauwelaantje 1A, Limmen LOODGIETERSBEDRIJF Equipe Comwes J AANVANG: HALF NEGEN Rüksweg - Limmen - Telefoon 02205-2953 Uitgebreide kollektie gebogen meubelen. SELECTION Rijksweg 61 Limmen Telefoon 02205-1662 vrijdags koopavond J.A. HOOGEBOOM SANYO Q§ PHILIPS EXPERT. JUIST NU EEN BETERE KEUS! Expert: Da$ Absolute Zekerheid. Ze zijn er weer in alle soorten en maten. Van prachtige vroegbloeiende lage tulpen tot hoge stijlvolle keizerskronen. Ons gehele assortiment is ingrijpend vernieuwd met vele soorten en rassen. Alles in prachtige kleurenverpakking en toch scherp geprijsd Ideaal voor kado of geschenkpakket. 3% kg TROMPETNARCISSEN Golden Harvest voor slechts 6,95 20 TULPEN Roodkapje van/5,-voorslechts 3,95 AGRARISCH CENTRUM LIMMEN Rijksweg 35-37 - Tel. 02205-1217 -1538 TOPS LAGER KLAAS MEEGDES Woensdag GEHAKTDAG: 500 gram h.o.h4.60 Visweg 29 - Limmen Li mme n - Li mme n - Limmen - Li mme n Op de paeina hiernaast vindt U 12 advertenties van de Limmer middenstand onder de kop Parasol-aanbieding. Vanuit de Limmer ondernemersvereniging is het idee ontstaan om tot een gezamenlijke presentatie van de Limmer middenstand te komen. Vele winkeliers hebben zich aangesloten en nu vindt U het resultaat daarvan op een gehele advertentie pagina van Limmen. |jalle deelnemende winkeliers, waarvan er sommige iper week en andere lx per 14 dagen een aanbieding hebben, vindt U in de winkel een grote parasol. Daaronder ligt de aanbieding van die week. Zoals U zelf kunt zien zijn deze aanbiedingen beslist et misselijk, zodat wel blijkt dat er in Limmen ook koopjes te halen zijn. Limmen heeft daarbuiten nog heel wat andere voordelen, zoals voldoende parkeerruimte, vrijdag koopavond en natuurlijk het feit datje in Limmen nog de echte vakman achter de toonbank ziet. ledereen noemt zich tegenwoordig vakman, of hij het nou is of niet. In Limmen is daarentegen een unieke situatie ontstaan. De detailhandel die plaats heeft is voor het grootste gedeelte gecombineerd met het ambacht. Daarom kunt U in Limmen advies krijgen van de mensen die niet alleen verkopen, maar ook zelf met deze goederen werken en dus precies weten hoe het in de praktijk toegaat. Met de parasolaanbieding wil de Limmer middenstand U de mogelijkheid geven in eigen dorp goedkoop te kunnen winkelen. Iedere week komt U minstens 12 Super aanbiedingen tegen uit de vele branches, waarvan U beslist zult zeggen: da's goedkoop of: hebben ze dat ook? En als U dan toch komt, vraag de echte vakman dan eens om advies, dan merkt u zelf wel wat de voordelen van Limmen zijn. ROND DE PRIESTER WIJDING VAN WIM BAKKER )eze unieke gebeurtenis, n.l. een [iesterwijding, welke tot de uitzonde- jijen gaat behoren, zal in Limmen lm toch weer plaatshebben. Deze wij- liigvan Wim Bakker van de Dussel- orperweg zal geschieden op zaterdag nov. a.s. in Rotterdam, terwijl hij ijl eerste eucharistieviering in Lim- itnzal vieren op zondag 13 november. In hem een waardig en nuttig kado te men aanbieden is er een Bank- Girorekening geopend bij de Rabo- iank in Limmen n.l.«336424213 t.n.v. 'Me Priesterwijding Wim Bakker", wijl het postgironummer van de ibobank is 299785 met dezlefde ver- lelding BEJAARDENBOND LIMMEN uitgaansmiddag naar Volendam op növ. waar wij vorige week over even was direkt al volgeboekt. rij hebben nu een tweede bus voor u stekfop dezelfde dag. Deze is échter iwfct ochtendprogramma (wat het- zéHfeisals 's middags) en vertrekt om S.ISmrop de bekende opstapplaatsen De warme maaltijd is voor iedereen om 12.30uur. Ongeveer 14.00 uur vertrek- ken wij weer huiswaarts. Er kunnen zich hiervoor nog ongeveer 15 personen opgeven. Op 2 oktober vond in de sporthal d' enterij te Limmen een spectaculaire Sport en Spelinstuif plaats. Meer dan 250 kinderen deden hier aan mee. Razend enthousiast waren kin deren en ouders. Een perfect geor ganiseerde middag voor peuter, kleu ters en lagere schooljeugd. Een com pliment voor Lea Dam is hier zeker op zijn plaats. Het luchtkussen was een schot in de roos. Iedereen van klein tot groot kreeg ruimschoots de tijd om zich heerlijk uit te leven op het levens grote luchtkussen. Ook de gezel schapsspelletjes waren een groot succes. Tot slot de klapper van de middag was het Aerobic-dansen o.l.v. Lea heerlijk swingen op de muziek van Michael Jackson en natuurIijk~Fa- me! Een prachtig gezicht voor de ou ders op de tribune om zoveel kinderen te zien dansen. T.I.O.S. kan terug kij ken op een heel geslaagde middag. Alle mensen die meegeholpen hadden kregen namens de vereniging een prachtige bos bloemen aangeboden. Voor de kinderen was er een lekker stuk chocola. Was u zondag ook in de sporthal en zou u best eens mee wil len sporten? Kom eens langs en doe vrijblijvend eens een uurtje mee. Wij sporten in de zaal aan de Sport- laan. Tot ziens bij T.I.O.S.! KOMPETITIEPROGRAMMA SPORTHAL D'ENTERIJ Zaalvoetbal KNVB vrijdag 7 okt. MCA-ATH 18.45 uur, Tel. Stars-VIOS 19.25 uur, Tel. Stars-de Krocht 20.15 uur Marco Sport-HSV 21.05 uur. Kees Kast-ATH 21.55 uur. Maandag 10 okt. programma niet be kend. VOLLEYBAL, donderdag 6 okt. Oranje Wit-Voluit 20.15 uur. Oranje- Wit-WVV'72 20.15 uur, Axmeriscota- Dynamo 21.30 uur, Oranje Wit-The Smash 21.30 uur BASKETBAL Zaterdag 8 okt. Dunking Limmen-DE Mare 12.00 uur, Dunking Limmen- D.S.S. 13.00 uur, Dunking Limmen- N.N.B. 14.15 uur, Dunking Limmen- Onze Gezellen 15.15 uur, Dunking Lim- men-De Mare 16.30 uur. BEDRIJFSVOETBAL uitsl. zat. 1 okt. Disco Limmen-G.P. Groot 4-0, Driessen -v.d. Steen Kleverlaan 4-4, Bleeker Boys-Cammandeur 6-2, Joh. Jansen- Zomerdijk 3-5 PROGRAMMA 8 okt. Bierman-Motaal 19.00 uur, Beentjes- Bleeker Boys 20.00 uur, Commandeur- Erkamp 21.00 uur, Driessen-G.P. Groot 22.00 uur. BADMINTON zondag 9 okt. wedstrijden van 11.00- 15.00 uur. Afdeling Sociale Zaken Openingstijden: dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.00-12.00 uur en verder na telefonische afspraak: 3109. Wijkverpleging Spreekuur: iedere werkdag van 13.00- 14.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Algemeen Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Mid denweg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid donderdagochtend en overige weekdagen: Kenn. straatweg 382 te Heiloo (072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a afdeling Sociale Zaken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Stichting Bejaardenwelzjjn Limmen Secr. Mevr. A. van Bleisem, Visweg 18, 1906 CS Limmen, tel. 02205-1295. Spreekuur wethouders Iedere vrijdagavond in het gemeentehuis van 19.00 tot 20.00 uur. Dierenarts Castricum - Limmen e.o. Dierenarts Wolters, De Loet 182, Cas tricum, is altijd bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdags spreekuur van 13.00-14.00 uur. Dierenarts Heiloo - Limmen e.o. Dierenartsen Eberson en Schaap, Com mandeurslaan 1, Heiloo. Altijd bereikbaar op tel. 072-331606. Zaterdags spreekuur van 11-12 uur, en volgens tel. afspraak. SCHOOLSCHAATSEN Ook dit seizoen organiseert de Limmer IJsclub weer het jeugd- of school- schaatsen op de Alkmaarse kunstijs baan op de zaterdagochtenden van midden oktober tot begin maart. Het is de bedoeling om kinderen in de lagere school-leeftijd het schaatsen spelender wijs bij te brengen, en zoveel mogelijk de eerste beginselen van de schaats- techniek. De eerste les is op 15 oktober en de duur bedraagt precies één uur. Het is geen training maar duidelijk gericht op het speeleffekt waarin uiter aard een aantal opdrachten uitgevoerd moeten kunnen gaan worden. Aan het einde van het seizoen bestaat dan de mogelijkheid om deel te nemen aan de jeugdschaatsproeven. De kosten voor toegang èn de begeleiding bedragen f. 37,50 voor het hele seizoen, het vervoer dient door de ouders zelf verzorgd te worden.De kosten dienen bij opgave gelijk voldaan te worden, dit opgeven kan bij R. Koelemeij, Bogerdlaan 6, Limmen (telf. 02205-1556) Voor het abonnement voor de ijsbaan is tevens een pasfoto nodig. ROEL EN JAAP KOOT WINNürN DRESSUURWEDSTRIJD Afgelopen zondag werd bij rijvereni- ging de Vier Hoeven een dressuur- en caprilliwedstrijd georganiseerd. On danks de eerste herfstdagen was de deelname redelijk en de opkomst van het publiek was niet slecht. Er werd 's ochtends om 11.00 uur gestart met de lichte klasse junioren. Deze kinderen die 1 jaar paard/pony rijden legde een stap/drafproefje af. Het was een spannend geheel want alle kinderen rij den bij elkaar in de les en spelen ook met elkaar. Ie. Roel Koot 88 pnt. 2e. Patrick Jongedijk 86 pnt. 3e Jerry Jan sen 82 pnt. De wat oudere kinderen, die ook wat langer rijden reden een B 1 proef. Een proefje waar stap, draf en galop in voorkomt. Ook daar was span ning aanwezig. Maar de jury maakte een goede beoordeling en de uitslag was als volgt: 1. Adrieke Pijnappel 2. Frank Pijnappel 3. Marie José Trost en Monique v. Westerhoven. De senio ren verreden ook een caprilliproef. Hier en daar moest een deelnemer stoppen of even pauzeren i.v.m. de conditie. Zweet, zweet en afzien. Uitslag. 1. Hester van Tilburg. 2. Ben Mooy en 3. Hetty de Leeuw. VOETBALVERENIGING "LIMMEN" Na een goede strijd afgelopen zondag, door zowel H.S.V. als Limmen, kwam het le elftal van Limmen goed uit de verf en kon zegevieren. A.s. zaterdag 8 oktober gaat dit elftal zich weer toe leggen op het districtsgebeuren. Het zal dan afreizen naar Slootdorp om het op te nemen tegen Wieringermeer, een 4e klas zaterdagvereniging. Mis schien een goede training om het ritme van het scoren voort te zetten. Het 2e elftal dat ook uit 2 gespeelde wedstrij den reeds 3 punten wist te halen, gaat a.s. zondag voor eigen publiek partij geven tegen S.V.W. '27 2. Vorig jaar werd het beide keren een gelijk spel, nu wordt er meer van Limmen's elftal verwacht. De wedstrijden vangen resp. aan om 14.30 en 11.30 uur. Tl Ik zou zó weer terug willen, als ze daar maar sanitair hadden van Middenweg 10, Limmen, tel. 02205-3130/2830 Showroom open:'s middags, zaterdags en koopavond :L. 02205-1395 \l van 1 O re al. RIJKSWEG 7 - LIMMEN - TEL. a Telefoon: P. Min (02205) 2306 J. Min (02205) 1337 GRASZODEN ZWARTE GROND POTGROND KOMPOST BIELZEN TEGELS MEST CHAMPIGNONMEST STROO RIET ZAND GRIND VISWEG 23 HOGEWEG 94 Een aktuele en jonge kollektie stoelen, gebaseerd op een eeuwenoude techniek. Zorgvuldig op trend en traditie geselecteerd. Alles met bijpassende tafels. Begrafenisondernemer Dusseldorperweg 70 LIMMEN Telefoon 02205-1408 Verzorger van BEGRAFENISSEN CREMATIES en TRANSPORTEN Uj de expert-vak-zaak! in de ZUIVELWINKEL van Dusseldorperweg 40 - Limmen - Tel. 02205-1230 Openingstijden: Dagelijks geopend van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur. Dinsdagmiddag en zaterdagmiddag GESLOTEN. STOFZUIGER t>PeZ90XS •000 watt. Snoeroprolmechanisme Stofcassetie. KEMA-keur. 2 JAAR GARANTIE OP DE MOTOR' 'nel. vele hulpstukken. Nu VIDEORECORDER type VTC 6510 Frontloader. Betamax-systeem. Soft- touch bediening. Picture-search. 14 dagen vooraf programmeerbaar. INCL. DRAADLOZE AFSTANDS BEDIENING. Adv. pr. f 2288,-. Nu 1000 WATT KLEUREN-TV 66 cm Hi-Bri beeldbuis. 12 Voor keuze zenders. Adv. pr. f 1995,-. Prijs bij inruil bij Expert nu **In deze prijs is f 100. opgenomen bij inruil van uw oude, spelende KTV. En...u ontvangt nog meer als uw KTV niet ouder is dan 5 ir! Geschikt voor Betamax- en VHS-systeem. Elke cassette goed voor méér dan 3 uur opname! ICOMPUTER ■TV SPEL I Vrijwel alle spelmogelijkheden r zijn hiermee uitvoerbaar d.m.v., los verkrijgbare spelcassettes. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden torenstraat 54, Castricum, tel. 02518-51441 zaanweg 115, Wormeveer, dusseldorperweg 58, tel. Limmen, 075-281538 02205-1278 De Expert Vakzaak Maakt A/fes Waar! 13 NÜÏENST LIMMEN voor «Be» wat CJK_Jgroeit en bloeit Informatie Dusseldorperweg 57 Limmen Tel. 02205-1873 Voor heerlijke leverworst opgemaakte salades lekkere hapjes koud buffet gevulde stokbroden Gourmet/ Fonduevlees enz. 's Maandags de gehele dag geopend. K 500 gram MAGERE 0SSELAPPEN9.50,00, 9.00 3 S 500 gram BIEFLAPPENvan 10.50 voor 9.50 3 500 gram BORSTLAPPENvan 8.50 voor 7.50 29 S% 100 gram GEBR. ROSBIEFvan 3.00 voor 2.80 S 100 gram GEBR. RUNDERROLLADEvan 2.80 voor 2.60 1 100 gram GEBR. KALFSROLLADEvan 2.80 voor 2.60

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 15