ncm *3> w aanbieding van de i maaP® TON TM SCHOLTEN THII AW Er is veel nieuws bij John Moen: nieuwe brilmonturen -héél mooi en héél apart o o nieuwe zonnebrillen - modieus, opvallend en toch niet duur» o nieuwe zachte kontaktlenzen-dunner en nog prettiger in het dragen t O n, r7 Literfles Halfvolle melk 1.19 Literfles Volle melk 1.39 Literfles Karnemelk 1.25 Literfles Yoghurt 1.59 Literfles Vanillevla 1.79 Literfles Mag. Yoghurt 1.39 Literfles Gort of Bloem 1.49 ti *John Moen is gediplomeerd optometrist en kontaktlens specialiste OPTICIEN LUCHTVERWARMING J. D. SCHERMER B.V. Onze beste reklame is: Ruit stuk? Bel: 072- 331799 nic. ursem zn. schilders glas en wand afwerking c een begrip vrijburglaan 73, uitgeest, telefoon 02513-13375. J. J. JANSEN Loodgieters installatiebedrijf iSSE VERENIGINGSAGENDA V HEIDEMA tuinarchitektuur Een tegel met een artistiek karakter vindt u bij Ton's Tegeltiek. Wandtegels reeds vanaf X 4 y"*" per m Uw kamer of winkelvloer leggen wij nog steeds 1 exclusief BTW voor 18,50 per m2. Prachtige lichtbeige vloertegels 30x30 heel fraaie tint 29.50 per m2 Vloertegels vanaf 25,— per m2. Wij bieden alle meriten wand- vloertegels i en plavuizen tegen de scheipste prijzen. ^.GRATIS ZAGEN EN BEZORGEN VERENIGINGS NIEUWS I Henk Wit Henk Kaandorp Paul Morsch Wim van Wijk Wim Stoop Niek van Santé 'ö&v ZANKER WASAUTOMAAT "TURNAMAT" Aanb. 1098.- WIST U DAT... 60% van de in bestaande woningen geplaatst wordt? Swanendael 7 - Heiloo - Telefoon 072-330680* Het met vakmanschap verwerken van eerste soort materialen tegen een redelijke prijs! U belt: 02205-2925 Heerenweg 144 1Ö51 KW Heiloo Professionele burostoel Fa. M. STEENH0EK EN ZONEN 4 SECOM/LÜTE heefteen totaalassortiment kantoormachines, -artikelen en -meubelen. Wij leveren aan ondernemers, verenigingen en aan u. >M^M iSMI CENTRUM VOOR KANTOOR AUTOMATISERING WOLFPAD1-5 (zijstraat van de Vondelstraat) ALKMAAR, TEL. 072-127433 Kennemerstraatweg 344 - Heiloo Telefoon 332367 «r v«7Too K1JKPU5I 5 OKTOBER 1953 IIIIKUKI &Sm O O jtfm SBüSI Zolang de voorraad strekt. Geesterdum7. CastricumTel.02518-56695. Informatie (zonder postzegel) antwoordnummer 1601, 1850 WB HEILOO. Wilt u mij vrijblijvend O documentatie sturen O na tel. afspr. bezoeken Naam: Adres: Plaats:Tel Wij voeren alle tuin werkzaamheden uit met vakmensen tegen een con currerend uurloon. Wij geven deskundig advies en een vrijblijvende offerte. Hogeweg 57 - Heiloo - Telefoon 02205-2925 Gratis bezorgen - Deskundig advies - Verkoop op zaterdag. Voor het VERNIEUWEN van uw C.V.-ketel. Holleweg 71 - Heiloo Tel.331855 b.g.g.334972 T Landelijk erkend Voor een anatomisch verantwoord zitcomfort, met 5 zwenkwielen, verstelbare rugleuning en in de hoogte verstelbaar door middel van gaslift. Zonder 42 C armleggers v# %J m Met armleggers 205,- Alle prijzen zijn exclusief BTW, Ook op zaterdag geopend. TEGELS in grote formaten (30 x 30, 25 x 25) vanaf 29," per m2 Echte STEENSTRIPPEN geen persstrippen) 15 soorten vanaf 25," per m2 - AMBACHTELIJK VAKMANSCHAP voor: tegelwerk steenstrippen sierpleisters open haarden schoonmetselwerk voegwerk Tevens levering bouwmaterialen Tel. 072-335668 Adviseren bij verwerking mogelijk. SpanjaardslaanJ4AHdj^ VRIENDEN VAN HET LIED HEILOO LIEDERENRECITAL TJ Heiloo, 072-334798. Reeds nu ma ken we u attent op de Open Avonden, losstaand van bovengenoemde kringen: 10 okt.: "Luther en het lezen van het Oude Testament". Gast: Prog. dr. J.P. Op zondag 9 oktober om 15 uur is er weer gelegenheid tot het bijwonen van een liederenrecital ten huize van de familie Takens, van Vladerackenlaan 15 te Heiloo. Solisten op dit concert zijn de mezzo sopraan Rachel Ann Morgan en de pia niste Tan Crone. Rachel Ann Morgan werd geboren in Wales. Zij studeerde muziek aan de Universiteit van Bristol (Engeland), en zang en harp aan het Koninklijke Conservatorium te Den- Haag. Zij was vijfjaar harpiste van het Nederlands Ballet Orkest en werd daarna lid van de Opera Studio. In 1980 werd zij onderscheiden met de Zilveren Vriendenkrans van de Vrien den van het Concertgebouw. In 1982 won zij de eerste prijs op het Inter nationaal Zang Concours te Ant werpen. Zij treedt regelmatig op bij de Nederlandse Operastichting maar ook in recitals en oratoria. Zij geeft ook vaak concerten waarbij zij zichzelf be geleidt op de harp. De pianiste Tan Crone is bekend van talloze concerten en is de vaste bege leidster van de meest vooraanstaande Nederlandse zangers en zangeressen. Het programma omvat liederen van Purcell, Schumann, Matthijs Ver meulen en Alexander von Zemlinsky. Belangstellenden kunnen dit concert bijwonen na telefonisch contact met de gastvrouw (tel. 072-332290). Entree: gratis voor leden, voor niet-leden 10,-, met CJP/6,-. OECUMENE HEILOO: IN GESPREK MET ELKAAR De werkgroep biedt u het volgende winterprogramma aan, waarbij u van harte welkom bent. ZONDE, DOEM OF DAAD? M.i.v. dit boek van H. Wiersinga komt een oud thema aan de orde met een bevrijdende visie op wat nog te veel als lot wordt ervaren, (o.l.v. Ds. Fh. BIJBEL^RING OP DONDERDAG MORGEN. Bespreking van het boek Amos, de kri tische profeet. o.l.v. Ds. G.J. v. Kamp. GELOVEN MET KINDEREN Wat mogen, kunnen en willen we onze kinderen overdragen van wat wij zelt geloven en hopen En hoe dan SOCiALE VERDEDIGING. We gaan in op vormen van geweld in het dagelijkse leven en spreken over alternatieve vormen van verdediging. Vanuit geweldlozen akties (Ghandi) proberen ervaringen op te doen met so ciale verdediging, o.l.v. F. Morsch. DE VIER EVANGELIEN. Zoeken naar het eigen karakter van elk Evangelie en vergelijken, (o.l.v. Ds. U. CURSUsToODS DENKEN. Elke religie kent een centraal gebed. Het achttiengebed van de Joden en het Christelijk Onze Vader vormen de basis voor deze 5e cursus. Contact M. Zijl- mans-van Schaick. Wij vragen u uw op gave door te geven aan voornoemde lei der óf aan het secretariaat, tevens voor verdere inlichtingen: M. Zijlmans-v. Schaickk, Zuidergeeststraat 6, 1851 OPEN AVOND VOOR ALLEEN STAANDE OUDERS Het Fiom-buro voor (a.s.) alleenstaan de ouders houdt op woensdagavond 12 oktober a.s. weer een Open Avond. De avond is bedoeld voor gescheiden en ongehuwde ouders, weduwen en Boendermaker. 2 november: "De Is lam". Gasten: Zouggar Raji en Imam Kamal. 9 nov.: De Islam". Gast: Prof. Dr. A. Wessels. 11 april: "Her ontdekking van Jezus 'Jood-zijn". Gast: Ds. Simon Schoon. weduwnaars. Dit keer is er geen vast thema. Er is gelegenheid informatie op te doen, met elkaar te praten en erva ringen uit te wisselen. Vanaf 8 uur bent u welkom in de van der Meijstraat 5 te Alkmaar. Voor informatie: 072- 118812. Wijkvereniging Plan Oost Vriidag 7 oktober: Klaveijasavond 't Oosthonk, Laan van Zeeman 14 a. Aanvang: 20.00 uur. Entree: 2,-- [leden] en 3,-- [nlet-leden]. Volgende bijeenkomst: zaterdag 15 oktober: paddestoelen-excursie met inleiding. HAF Dinsdag 11 oktober: dia-avond, vrfj onderwerp. Max. 4 per deelnemer. Dinsdag 25 oktober: foto-avond, vrjj onderwerp. Max. 4 per deelnemer. Belangstellenden van harte welkom. Aanvang 20.00 uur. Ned. Christen Vrouwen Bond. vwri» Dinsdag 25 oktober: spreekbeurt mw. Balkenende over het werk van de YWCA in de Geref. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen Woensdag 12 oktober: Ochtendbijeenkomst in het Open Huis. Aanvang 9.45 uur. Mw. C. Boon-Schenk uit Den-Helder komt vertellen over antieke strijkbouten en brengt daarvan een collectie mee. Entree 1,—. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen 11 oktober is er de mogelijkheid om de Herfstflora, een tentoonstelling in het Singer Museum in Laren, te bezichtigen. Kosten: 20,-. Vertrek 9'uur, vanaf de brandweerkazerne. U kunt zich opgeven bij: de reiskommissie, tel. 333661, 332827,332615. 11 oktober het onderwerp dat de gespreksgroep deze ochtend behandelt is - Natuurbescherming en jacht - Inlichtingen en opgeven bij: W. de Man-Hom- stra, Oudtburglaan 58, tel. 336693. Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde .r Dinsdag 11 oktober 1983 in de grote zaal van de GereL. Kerk aan de Noorder geeststraat 9 te Heiloo, met als onderwerp: Tussen Schelpen en Koraal, aanvang 20 uur. PADVINDSTER EN KABOUTERS IN HEILOO: EEN KLEINE GROEP, MAAR EEN FIJNE GROEP Vlak na de oorlog (augustus 1945) ging in Heiloo een afdeling van de padvinde rij van start voor meisjes. De eerste tien jaar zwierf het clubje van kabouters jaar) en padvindsters (11-16 een beetje rond door Heiloo. vond onderdak in het (oude) Dorpshuis en de keuken van de Nijen- burg. In 1955 kreeg men een eigen clubhuis in het Heilooër bos, aan het pad dat ligt in het verlengde van de Heerenweg. Men ging van start zonder gas, water en licht in een ouder bouw keet. Deze laatste staat er nog steeds, maar is nu voorzien van een aantal ge makken. Bijvoorbeeld kan men het ge bouwtje verwarmen met behulp van een open haard. Door het teruglopende (7-11 jaar) Men aantal leden - er kwamen aanvankelj veel leden van buiten Heiloo, tot aa eigen groepen ontstonden - drukken kosten van het onderhoud zwaar op vereniging. Daarom heeft de groep der leiding van de leidsters M.J. K J M.J. de Groot en K. Vennik het alge lopen weekend een fancyfair 8ehoua® Daarnaast wordt op de clubbijeenko ten het spel van verkennen gespee». Spelenderwijs leren de kinderen één en ander. Niet meer volgens vroegere methode, waarbij je padvindster insignes kon beba maar groepsgewijs. De kaboute j men zaterdagochtend tussen 10. 12.00 uur bij elkaar in het clubhuis. padvindstrs houden hun biJee"o°nn en: op woensdagavond tussen 19. j 21.00 uur. De kosten bedragen t. j per maand. Inlichtingen: via te nummer 330656

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 4