OUD-PAPIER AKTIES BIJZONDERE AKTIES EVENEMENTEN-AGENDA GESCHEIDEN INZAMELING IN HEILOO HUIS VERKOPEN COR SCHAAP RESTAURANT LA CHATELAINE, ORGANISEERT WEER VERRASSINGS SOIREE T^LLV-Hq gHOEH .RIJLAARZEN" 11Q kreukleer en nappa149. Huis verkopen Rabo Makelaardij Isolatie-plannen? Isotherm Heiloo houdt open huis 29 OKTOBER: GROTE BALLONNENWEDSTRIJD VOOR DE JEUGD! Nl IEUWS B LA D VOO R H EILOO e.o. Bibli- -theek Fl\l PLEIN 4 ÏSWEG61 VERKOOP VAN ARTIKELEN TEN BATE VAN DIERENBESCHERMING REPARATIES cleaning en omwerkingen ^uuUfüutiert e*nvlclma<n &it.i 072-118881 072-330332 MIELE - BOSCH ZANKER - AEG Natuurlijk... FORD. MEER WAARD OP DE WEG. AUTORIJSCHOOL PIET GELDERBLOM Voor al Uw rijbewijzen. python-print leerI 151. Groentehal Nico de Groot Bananen qf Champignons o ne Karmijn aa Mandarijnen a aa St. Remy a j-#* Soepgroenten JAARGANG No. 43 26 OKTOBER 1983 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-33Ö175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlfjk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 52 cent (exct. BTW) Bü regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. VERRASSEND MODERN INTERIEUR BIJ FIRMA ROZING Ook de firma Rozing aan de Wester weg ontkomt niet aan de moderne in vloed van de lichte kleuren. Geruime lijd heeft men met man en macht ge verfd en getimmerd en het resultaat is werkelijk enorm. De toch al ruime zaak t nog veel groter en de lichte meube len komen uitstekend tot hun recht. Donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur is er Open Huis. SITY zitmeubelen Nieuw voor de firma Rozing zijn de zgn. zitmeubelen. Kleine en lange 'mensen komen eindelijk aan hun trek ken. Deze meubelen zijn nl. op maat te leveren. De stoel of bank kan naar weins _er of lager gemaakt worden. Hoe veel dat dan moet zijn, wordt in de ivinkel en met deskundig advies be id. Zelfs een afwijkende breedte- maat is mogelijk en een verstelbare hoofdsteun. De modellen zijn leverbaar tweed, katoen, leer en velours, ty meubelen is een Nederlands pro- tokt. Om een goede keuze te maken, heeft Rozing ervoor gezorgd, grote stalen ih huis te hebben, die een groot deel vak hetmeubel beslaan en die een goede indruk geven van de gekozen stof. 27 oktober 'tKieftennest, Slimpad 16. Tijd 8.00-16.30 uur. 28 oktober St.Adelbertschool, Bergeonstraat 22. Tijd 8.45-15.45 uur. 29oktober Zwem- en Poloclub, parkeerplaats bij zwembad. Tijd 10.00-12.00 uur. 2i oktober DeZeskant, Malevoort 7, op parkeerterrein t.o. de school. Tijd 10.00-12.00 uur. W opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van to gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrndag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-15.00 uur. Jantje Beton collecte van 31 oktró nov. 1983 Soktober fcrf. Kerk, Noordergeeststraat "Christenen worden gesterkt" Ef. 3. Aanvang 20.00 uur. J. Ph. Fijnvandraat. Jl oktober Kapelkerk te Alkmaar "Interkerkelijke Commissie Kerkhervorming", aanvang 20.00 uur. 1 november Onderavond J. P. Hasebroekschool en de Crocus Kleuterschool in de aula van de school, aanvang 20.00 uur. Provadja Donderdag 27 oktober [tonnavan John Sayles, aanvang 20.15 uur. 'tjjdag 28 oktober happy Hour, Theater café van 16.00-20.00 uur. a terdag 29 oktober Wie is er bang voor Guido Lauwaert?"aanvang 21.30 uur. Zondag 30 oktober: Dpstapkonsert, Mas Fopma, aanvang 12.00 uur. nsdag 2 november Vrouwenver. Tesselschade Arbeid-Adelt, 't Hoogehuys Alkmaar. Najaar- J november Vrouwenver. T.A.A. Najaarbazar, Frankestate, Lindenlaan, Bergen. Zaterdag 29 okt. DeSchackelsinghers in de Willibrorduskerk, aanvang 19.00 uur. Zie voor agenda's Sport en Spel, Verenigingen, Limmen, dders in dit blad. WAARHEEN MET %werkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations 'ast glascontainers bij de winkelcencentraties. "o-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd - Nijverheidsweg 4, jhergebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken, nde kwikbatterijen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. brandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen en 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. Groot aan de Kanaaldijk alleen voor Particulieren gelijke afvalstoffen uit de particuliere huishouding: •woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur, gebouw Openbare Werken aan «naalweg 9A. et gaat hierbij om: ..estanten bestrijdingsmiddelen en lege verpakkingen hiervan; gebruikte terpen- tr'. wasbenzine e.d.; verfresten; restanten van schoonmaakmiddelen; lijm- en; restanten van inkten en kopieermiddelen en cosmeticarestanten. Slaapkamers Ook het slaapkamergebeuren is bij de firma Rozing grondig veranderd. Door het inrichten van zo'n 15 slaap kamers krijgt men een veel duidelijker beeld van hoe zo'n kamer er dan komt uit te zien. Ook de kinderkamers zijn niet vergeten. Bijzonder handig is de zgn. hoogslaper, een bed van 85, cm hoog, een plezier om het op te maken en daaronder veel ruimte voor het op ruimen van speelgoed. Tienerkamers zijn er ook, in verschil lende prijzen. Op het gebied van ma trassen is Rozing ook hier ruim gesor teerd en elke rug zal hier iets van z'n gading vinden. Mooi zijn ook de bed den, die helemaal met stof bekleed zijn, voeg daarbij een sprei van dezelf de stof en U kunt verzekerd zijn van een fraai geheel. Wilt U dit vanuit een liggende houding zelf ook nog eens be kijken, trek dan even aan een touwtje en het matras brengt U in een makke lijke zitstand. Klassiek Natuurlijk is deze afdeling ook nog met een ruime keuze bij de firma Rozing te zien. De bovenetage maakt U weer duidelijk hoe een kamer in z'n geheel er uit komt te zien. Zo is er voor elk wat wils, wie nieuwsgierig is geworden kan donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur eens gaan kijken. Maar een andere dag mag natuurlijk ook altijd. VREDESDEMONSTRATIE .Gratis vervoer naar Den Haag Omdat het allerminst zeker is dat er a.s. zaterdag normaal treinverkeer is, heeft de ,,IKV-kern Heiloo" en het „Comité Kernraketten Nee!" een 15- tal bussen gecharterd waarmee Hei- looënaren naar Den Haag kunnen rei zen. Vanaf 9 uur vertrekt er elke 10 minuten een volle bus vanaf het par keerterrein nabij Winkelhof 't Loo/ zijde Holleweg. Tot zaterdag allemaal! Beppie Lavertu, Frank Wessel, Marijke Siegman GARAGE BLEEKER SHOWT IN 'T LOO a.s. Vrijdag en zaterdag kunt u in de Winkelhof 't Loo een autoshow zien van Garage Bleeker. Getoond worden de Renault 11 en de Renault 5, Pari- sienne 2 van Renault. Hiervan zijn er slechts 1000 op de markt. De Pari- sienne 2 is een koket wagentje te noe men met een chic interieur, maar toch met alle aardse trekken waar de "wijfjes" al jaren lang bekend om staan. De Renault 11 wordt omschreven als een gespierde wagen, gemaakt voor de dagelijkse realiteit. Het uitdagende karakter belooft volop rijplezier. Het beste is waarschijnlijk om het a.s. weekend zelf te gaan kijken en u des kundig te laten voorlichten door men sen van Garage Bleeker van de Wes terweg. UUR VAN GEBED EN BEZINNING op vrijdag 28 oktober in Witte Kerk Aan de vooravond van de demonstratie in Den Haag zal op vrijdagavond 28 ok tober n.m. 7.30 uur in de Witte Kerk een oecumenische dienst van gebed en bezinning worden gehouden, voorbe reid door de plaatselijke pastores en het I.K.V. Heiloo. Op vrijdagavond 4 november en zater dag 5 november zullen er in het winkel centrum 't Loo artikelen worden ver kocht t.g.v. de dierenbescherming. Deze artikelen omvatten o.a. kalen ders, kerst- en nieuwjaarskaarten, postpapier, stickers, pluche dieren en nog veel meer leuke dingen om kado te geven of uw kinderen mee te ver rassen. De medewerkers van de die renbescherming hopen dat U op één van deze dagen een bezoekje wilt brengen aan deze stand. U koopt dan speciale maar vooral aparte artikelen en U steunt daarbij nog het werk van de dierenbescherming. EEN AVOND MET DE BIJBELOPEN... Op vrijdag 28 oktober zal de heer J.Ph. Fijnvandraat uit Sneek spreken over Efeze 3: „Christenen worden ge sterkt". De brief aan de Efeziërs werd door de apostel Paulus geschreven. De brief bevat de kenmerken waaraan Christenen moeten voldoen. Iedereen is welkom. Begin: 8 uur, in de zaal van de Geref. Kerk aan de Noordergeeststraat te Heiloo. In de kof fiepauze kan men de inleider vragen stellen, die later worden beantwoord. Voor inlichtingen: M. Oppenhuizen, tel. 02518—54596, of H. Smit, tel. 072—337151. DE DERDE WERELD VERDIENT BETER als het aan ons ligt Komende vrijdagavond staan we in 't Loo met een nieuw assortiment uit de derde wereld, o.a. prachtige mobiles uit India, aardewerk uit Zim babwe en kerstversiering uit verschil lende landen. Zoals elk jaar hebben we ook weer kaarsen uit Soweto (Zuid-Afrika). In donkere dagen verschaffen ze U ge zellig licht, maar tevens brood op de plank bij arme negers. Tenslotte kunt U bij ons inzien en ver krijgen de nieuwe N.O.V.I.B.-kalender. AKTIE: ZON IN DE SCHOORSTEEN Palges maken voor zieken Reeds vele jaren organiseert de Natio nale Vereniging „De Zonnebloem" de bekende St. Nikolaasaktie „Zon in de schoorsteen". Zij wordt daarbij ge holpen door de K.R.O.-radio en tele visie. Ook dit jaar vindt deze aktie plaats en men verwacht zeer grote deel name. Vorig jaar waren er 75.000 Ne derlanders, die voor een zieke, gehan dicapte of hulpbehoevende bejaarde medeburger een pakje maakten. Het gaat niet om dure kado's, maar om een pakketje, als het even kan met een versje of een leuk briefje. Als U een kort briefje schrijft naar „De Zonnebloem", dan ontvangt U na 15 november, naam en adres van een zieke of gehandicapte op een zgn. adresformulier. Hierop bevinden zich tevens enkele gegevens over degene voor wie U het pakje gaat maken. Dat is om te voorkomen, dat er dingen worden gestuurd waar de ontvanger niets aan heeft. Bijv. als er staat „ziet slecht", dan weet de gever, dat men beter geen lektuur kan zenden. Er zijn 11 provinciale posten. Als U nu .schrijft (graag postzegel van 70 cent in sluiten voor toezending adresformulier) naar de post van de provincie waarin U woont, dan ontvangt U tijdig de ge gevens. Het pakje kan dan t.z.t. ver zonden of - als de zieke/gehandicapte in de buurt woont - gebracht worden. Het adres voor Noord-Holland luidt: De Zonnebloem, postbus 61000, 1005 HA Amsterdam. APOTHEEK HEYLOO weer terug naar eigen plaats Maandag 7 november kunt U voor Apo theek Heyloo weer terecht op de Sta tionsweg. Hoewel het nog wel niet helemaal klaar is, is de verbouwing toch zover achter de rug dat de apo theek weer gewoon kan funktioneren. Het spreekt vanzelf dat de nood-apo theek dan weer verdwijnt. HAUTE COUTURE IN BONT NIEUWE COLLECTIE 1983 hangt voor u klaar. Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 Telefoon 02208-5530 Haarlem Wagenweg 11 Telefoon 023-312086 XMfil MAKELAARSKANTOOR DE ONROEREND GOED SPECIALISTEN KANTOOR ALKMAAR KANTOOR HEILOO Stationsweg 56 Kennemerstraatweg 129 Kennemerstraatweg 410, Heiloo Telefoon 331426 Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651 AQUARELLEN EN TEKENINGEN VAN TIEST SIMONS IN DE ZEVENSPRONG Zaterdag 29 oktober, om ,14.00 uur gaat er in de Zevensprong een tentoonstel ling van start van TIEST SIMONS van zijn aquarellen en tekeningen. De tentoonstelling is t/m 13 november en elke dag open van 12.00 - 17.00 uur en van woensdag t/m vrijdag ook van 19.00 - 21.00 uur. De Zevensprong - Ewisweg. Tel. 072-335583 Baetenburg 145, Heiloo. Voor de vierde keer zal La Chatelaine, Smidstraat 7 in Egmond aan Zee, weer twee verrassings avonden, organiseren t.w. op zaterdag 4 november en 11 november. Deze avonden vallen bij het publiek uitstekend in de smaak want men is echt een avondje uit. Het is een avond vol verrassingen. Om te be ginnen is er een exclusief diner van maar liefst zeven gangen. Als een conference wordt elke gang bij u in geleid. Het diner wordt van muziek voorzien door liedjes zanger/gitarist Han Wellerdieck. Als een rode draad loopt door het geheel een modeshow die verzorgd wordt door Francois Mode en Up to date, beiden afkomstig ui de Dorpstraat in Castricum. Zij 4/KnHuHf/L°o Reeds nu kunnen wij u meedelen dat de "Varié in dubbel P" -voorstelling van zondagmiddag 6 nov. a.s. (aanvang 14.30 uur) als programma geheel ge vuld is. Niet alleen het optreden van het muziek-ensemble "Inmugro" met klassiek-romatische muziek zal velen naar "de Beun" trekken, ook Weense opera en operette melodieën worden kwistig over u uitgestrooid door Tiny van Wijk, Jaap Nieuwland en Cees Ramaker. Verder hoort u liedjes uit de "feest"-kinder-musical t.g.v. het 60 jarig bestaan van "Falkland", in 1984 en tevens, voor de broodnodige variatie, het optreden van Marijke Min (play back) en Peter Dekker (buik spreken). Martin Affourtit praat de za ken "aan elkaar". Daar het een pro gramma is voor iedereen een zgn. familie-instuif hebben wij gezorgd voor leuke stripboeken, zodat de kleine jeugd zich ook kan amuseren. De bar is open en zal zeker bijdragen tot de pret tige sfeer die zo belangrijk is bij "Open Bak" voorstellingen. De entree is f. 1,50 (kaarten via de bekende vóór verkoop adressen en uiteraard ook nog een uur voor de voorstelling begint, aan de kassa.) Voor toneel-liefhebbers staat voor zondagmiddag 13 nov. een u- niek gebeuren te wachten. We hebben n.l. Jacques Commandeur uitgenodigd in ons theater op te treden met zijn fas cinerende uitbeelding van de blinde non Mechtild, die vanweg haar zestig jarig verblijf in het klooster wordt ge fêteerd. Het stuk "De verzoeking" is geschreven en geregiseerd door de befaamde Hugo Claus en wordt uitge bracht door de Toneelgroep Centrum. De aanvang is eveneens om 14.30 uur, entree is f. 15,- (CJP en 65 f. 10,-) Van harte aanbevolen door de Pro gramma-commissie van Uw theater "de Beun". ADOPTIEGROEP ALKMAAR ZOEKT ARABISCHE TYPEMACHINE Zoals wellicht bekend, heeft Amnesty International als doelstelling de vrij heid van meningsuiting te bevorderen op politiek en godsdienstig terrein. Eén van de manieren om deze doel stellingen zoveel mogelijk te verwezen lijken is o.a. het adoptiewerk. Hierbij werkt men voor de vrijlating van indi viduele of groepen gevangenen, die door het Internationale Secretariaat van Amnesty International als gewetens gevangenen worden aangemerkt. Zo heeft de groep Alkmaar o.a. een a- doptiegroep die werkt voor de vrijlating van 5 Libiërs die sinds 1974 gevangen zitten op beschuldiging van propagan da tegen het regime. Deze Alkmaarse adoptiegroep schrijft regelmatig naar Libische autoriteiten en naar de ge vangene zelf, tot nog toe echter zonder resultaat. Nu heeft Libië zijn afkeer voor het westen nooit onder stoelen en banken gestoken en daardoor is het noodzakelijk dat de Libische autori teiten in de Arabische taal benaderd worden. Hiervoor is echter een typema chine nodig met Arabische lettertekens Wij verzoeken een ieder die ons aan een dergelijke typemachine kan helpen of die bereid is deze bij tijd en wijle aan ons beschikbaar te stellen kontakt op te nemen met S. Blom tel. 330011 VERZETSKRUIS EN EEN DIAMANTEN BRUILOFT Het heeft ons gewoon wat overdon derd. Wat een opkomst van bewoners, personeel, bestuursleden en andere belangstellenden, in de eetzaal van hui ze "De Loet" op die dinsdagmorgen de 18e oktober. Wij waren er stil van. Wat een moeite heeft men zich getroost om deze dag voor ons tot een onvergetelijke te ma ken. Een diamantenbruiloft alleen al is iets om bij stil te staan, maar de uit reiking van het Verzetskruis door onze burgemeester G. J. Glijnis, deed toch wel de deur dicht. Het is voor ons on doenlijk ieder persoonlijk te bedanken. Daarom willen wij vanaf deze plaats, allen, die aan dit feestelijk gebeuren hebben meegewerkt, hartelijk dank zeggen. Zynder anderen tekort te doen willen wij vooral de kok met zijn medewerk sters, mej. Bakker en haar meisjes en de directeur bedanken. Ook de re dactie van de Uitkijkpost, die voor een mooi verslag en een fraaie foto op de voorpagina hebben gezorgd, willen wij gaarne in ons dankwoord betrek ken. De vriendelijke woorden, die 's mor gens tot ons gericht, de fraaie cadeaux, en de prachtige bloemen en planten hebben er toe bijgedragen, dat het voor ons een dag is geworden om nooit te vergeten. Fam. Benning. JOHAN VAN MINNEN IN HEILOO Volgende week dinsdag 1 november zal Johan van Minnen te horen zijn in het Open Huis, aanvang 20.00 uur. Van Minnen is lid van het Europees parlement. Over dit rechtstreeks in alle landen van de Europese gemeen schap gekozen parlement is weinig be kend. Dat werkt geruchten en onterech te images in de hand. Velen denken dat de invloed gering is, maar het par lement bracht in z'n eerste zittings periode vele adviezen uit en oefende ook door het stellen van vragen veel invloed uit op de gang van zaken in de lidstaten. Volgend jaar zal opnieuw een verhuizing van parlementsleden plaatsvinden. De. P.v.d.A-afd. Heiloo heeft Euro-parlementariër v. Minnen daarom gevraagd een uiteenzetting te geven over werkwijze en funktie van dit EG-orgaan. Zijn heldere betoogtrant is bekend uit zijn periode als radiocorre spondent en ombudsman. Vragen staat natuurlijk vrij. Een leerzame a- vond waarop ook kritiek gespuid kan worden. Kom dus ook. De P.v.d.A- Heiloo heet u van harte welkom. NAAR DE DEMONSTRATIE Demonstratie 29 oktober Den Haag. Speciaal bericht voor de treinreizigers Een retourtje Heiloo-Den Haag is in de voorverkoop tegen sterk gereduceer de prijs te verkrijgen op het station Heiloo. Deze voorverkoop is tot en met vrijdag 28 oktober. "Helaas" zijn on ze buskaarten uitverkocht "Vredesplatform Heiloo"! Hoog in kwaliteit laag. in prijs per kiloI <wü (losse) pond (zacht en zuur) 3 pondO.UU (super lekker) 20 st 3 pondfciOU voor snert, vers gesneden, 1 pondI «OU pPRMft J.A. van 't Hof litclllllj] makelaar-taxateur o.g. g|J|| 072-154464 Of de plaatselijke Rabobank. Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe showroom, houdt Isotherm Heiloo B.V. een open dag. Dit zal ge beuren op vrijdagavond 28 oktober van 7-9 uur en zaterdag 29 oktober van 10-17 uur. Men kan dan terecht met al le vragen op het gebied van Isolatie en renovatie, die beantwoord zullen worden door vakkundige medewerkers. Aluminium en kunststof ramen en deu- rén, houten kozijnen, isolerende be glazing, voorzetramen, zonwering en rolluiken. Al deze zaken staan demon stratie gereed opgesteld in de show room aan de Handelsweg 34 te Heiloo. KENNEMERSTRAATWEG 382 HET MALEVOORT 13 VAN GEBARENTAAL TOT SATELLIET Een boekenpresentatie en tentoon stelling over communicatie Het jaar 1983 werd door de Ver. Na ties uitgeroepen tot het jaar der Com municatie. Communicatie: Jn verbin ding staan met. Het aardige van de boekenpresentatie in de bilbiotheek is, dat men, d.m.v. de tentoongestelde boeken, de ont wikkeling van de wijze van communi catie kan volgen door de eeuwen heen. Van gebarentaal via gesproken woord, rots - en andere tekeningen via o.a. kleitabletten en spijkerschrift naar het ons bekende latijnse schrift. Daarbij ziet men dat de vooruitgang in ont wikkeling van steeds grotere groepen vrijwel altijd voorafgegaan werd door veranderingen in het doorgeven van informatie en berichtgeving. Ver menigvuldiging van het geschrevene d.m.v. de uitvinding van de boekdruk kunst heeft een nog grotere toegang- kelijkheid tot de heersende culturen met zich meegebracht. De berichtgeving eeuwen lang, dagen, soms weken vergend - per koerier of per toen in gebruikzijnde vervoers middelen - veranderde met de uit vinding van de telefoon in een directe verbinding. En komt door de in voering van o.a. radio en televisie in een alles omvattende stroomver snelling. De telefoon is directe communicatie. Radio en televisie kunnen dat zijn, evenals boeken. Want, zoals de schrij ver Harry Mulisch zegt: "Een boek is een dood ding.... totdat het gelezen wordt dan pas kan het zijn verhaal of informatie kwijt". Het geschreven of gesproken woord moet door de ander opgenomen en verwerkt worden. Dan staan schrijver en spreker pas echt in verbinding met hun gehoor, dan is er communicatie. Als zodanig is het door de Ver. Naties uitgeroepen jaar van de communicatie wellicht ook bedoeld. Het accent leggen op het geven en doorgeven van voorlichting en infor matie, vooral naar de Derde Wereld. Het in verbinding blijven met elkaar d.m.v. communicatie. Voor de liefhebbers ligt er op de ten toonstelling een zeer overzichtelijke verzameling boeken over de tele communicatie en over de vele tech nieken die ten grondslag liggen aan de huidige communicatie middelen. Ook voor de jeugd-lezers. KINDERBOEKENWEEK 1983 Op zaterdagmiddag 15 oktober hebben 180 jeugdlezers een allerkostelijkste middag gehad. Medewerksters en ge nodigden hadden zich als sprookjes figuren verkleed. En zo ontvingen ze de kinderen in de bibliotheek. Met wie in groepen "het spel met woorden" werd gespeeld. De kinderen toonden zich zeer inventief in het gebruik van de taal. En dat was ook de bedoeling. Al spelend gebruik maken van de Nederlandse taal. Op maandagmiddag 17 oktober was er een voorleesmiddag. wedstrijd Op maandagmiddag 17 oktober was er een voorleeswedstrijd. Chaya Schulz won hierbij de eerste prijs. De organi satie van deze wel zeer geslaaagde kinderboekenweek in de bibliotheek stond onder leiding van de jeugd- bibliothecaresse mevrouw M. v. Nes. Carla van de Bibliotheek. tonen zowel heren als damesmode. Voor deze hele avond betaald u maar 55,-. Bovendien zijn er nog een paar verrassingen maar die vertellen we nog niet. want anders zou het geen verrassing meer zijn Dat deze avonden een enorm succes zijn mag blijken uit het feit dus tot nu toe ai deze avonden helemaal bezet waren, men wordt echt verwend en wie vindt dat op z'n tijd niet heerlijk. In het sfeervolle restaurant van La Chatelaine is het mogelijk de dagelijk se zorgen even te vergeten. Wilt u ze ker zijn van een plaatsje dan is het wel verstandig een plaats te reserveren, belt u even met La Chatelaine, tel. 02206-2355. Deelnemerskaarten afhalen bü de NMB Vanaf 20 oktober kunnen jullie tussen 9.00 en 16.00 uur de deelnemers kaarten voor de ballonnenwedstrijd afhalen bij de NMB aan de Heeren- weg 46. De kaarten kunnen dan thuis door jullie worden ingevuld. Elke deelnemer een leuke attentie Op zaterdag 29 oktober moeten jullie de deelnemerskaarten vanaf 10.30 uur inleveren bij de NMB. De kaarten worden aan de ballonnen vastgemaakt en iedere deelnemer krijgt dan een leu ke attentie. Wat, dat zeggen wij niet, dat houden wij geheim? De ballonnen worden zo tegen 11.30 uur allemaal tegelyk losgelaten door jullie. Dat wordt dus een feestelijk ge zicht. Wedstrijd gaat alt yd door Het doet er niet toe wat voor weer het is op zaterdag 29 oktober, de wedstrijd gaat altijd door, zo werd ons door de direkteur van de NMB, de heer Beem- ster, verzekerd. Aantrekkelijke prüzen Voor de jongens en meisjes, van wie de ballonnen het verste komen, zijn er aantrekkelijke prijzen gekocht. Maar ook over deze prijzen wilde de heer Beemster nog niets zeggen. „In ieder geval," zo zei hij, „kunnen de prijswin naars er veel plezier mee beleven.'' Geheimzinnig hè? JULLIE DOEN TOCH WEL EVEN ALLEMAAL MEE!!!!!!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1