Van alles te doen in Heiloo met het oog op de kerstdagen Ge ..disco wetlook' .MINI VAGUË 55: „DISCO WETLOOK Tkleur 55: (voor de jeugd) 'n advies: bespreek vroegtijdig! zaterdag 24 dec. vanaf 7uur open. KROOI1 Kerst- en Nieuwjaarswens OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO TALLY H© 3H0e$ lALiym AKTUELE WINTERMODE '83-'84 ATTENTIE :jk GESCHEIDEN INZAMELING IN HEILOO Cl 14 dhcëmber i983 NIEUWSB R H EILOO K.o. LEREN PUMPS NICO VERHEY Huis verkopen Rabo Makelaardij met 'n eigen aksent! speelt de modebewuste man in de kaart 5 I S? Middenstanders, verenigingen en anderen, opgelet! In de "Uitkijkpost" van 21 december a.s. kunt u uw leden, clientèle, bekenden en vrienden een kerst- en nieuwjaarswens overbrengen. Zie elders in deze "Uitkijkpost" het opgave-formulier. Raadhuisweg 12 - Heiloo RAADHUISWEG 13 - HEILOO gordijnen en ta FORD. MEER WAARD OP DE WEG. MODE '83/'84 REPARATIES cleaning en omwerkingen SALON wij wensen U prettige feestdagen en een gezond 1984 Stationsweg 78 tel. 330502. Heiloo «N JAARGANG No 50 Advertenties en administratie: Rechte Handsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zjjn. Advertentieprijs per mm 52 cent (excl. BTW) Bjj regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. KERSTSAMENZANG Zingt u ook zo graag in de Kersttijd Vanaf Kerstmis 1980 proberen wij tege moet te komen aan dat gevoel. Leeftijden zijn niet belangrijk; immers; Kerstmis is niet aan tijd gebonden. Het programma dat wij hebben ge maakt voor deze 4e Kerstsamenzang is een poging allen te plezieren. Dit muzikale festijn vindt plaats in de Moeder-Gods-Kerk aan de Holle- weg te Heiloo, en begint om 19.30 uur; De leiding-gevende motor is het jonge renkoor MOGOJOKO. in deskundige Landen van Nico Bakker. Een groepje jonge mensen, die in en rond Heiloo inmiddels wel bekend zijn. jaar hebben we de medewerking gevraagd en ook gekregen van het kinderkoor ABEL o.l.v. A. v.d. Hulst. Beide koren beschikken over een com- i, ter assistentie. j binnenkomst ontvangt iedereen een boekje met alle teksten, zodat niets de weg staat heerlijk mee te zingen Een extra oproep aan mensen, die één of twee plaatsjes vrij hebben in de auto: en luister eens om u heen Kunt ii iemand, die wat slecht ter been is, óf in het donker niet op straat wil, een plezier doen Weet u niemand en wilt u tóch een lift bieden óf gebruik maken van zo'n "taxi", belt u dan e- »en:M. Zijlmans - van Schaick, tel.: ■334798. Maak elkaar attent op: 20 december, 19.30 uur, Holleweg, Heiloo. SINE NOMINE GEFFT KERSTCON CERT IN WITTE KERKJE HEILOO ZONDAG 18 DEC. De koorgroep "SINE NOMINE" ver zorgt dit jaar het traditionele kerstcon cert in het Witte Kerkje te Heiloo en wel op zondag 18 december a.s., aanvang 3.30 uur. Het programma zal bestaan uit compo sities van da Palestrina. da Vittoria, Monteverdi en Buxtehude, oude mu ziek dus. De motetten van de twee eerstgenoemden vormen een hoogte punt en tevens het eindpunt van de po lyfonie, de meerstemmigheid, die in die tijd neerkwam op gelijkberechtiging van alle deelnemende stemmen. Het "Hodie Christus natus est" van da Palestrina is geschreven voor dub- belkoor: het aardse volk en de hemelse engelen. Het uit te voeren Magnificat van Monteverdi is vrij onbekend en ge bracht in de herstelde oorspronkelijke uitgave. "Das neugebor'ne Kindelein" van Buxtehude is een levendige can tate voor vierstemmig koor, drie violen en basso continuo. Ook een aantal kerstliedbewerkingen ontbreken niet; in dit geval van L. Toebosch, Wakel- kantp, Willcocks en Ord. De vocale werken zullen worden afge wisseld door instrumentale composities van Gabriëli en Vivaldi, uit te voeren door drie violen, cello en clavecimbel. De koorgroep SINE NOMINE werd op gericht in 1975. In mei 1978 kwam Ge rard Beemster als dirigent bij de groep. Sindsdien werden diverse interessante concerten en programma's uitgevoerd. Hoogtepunten tot nu toe waren de reis naar Bath in 1981 en het concert in de kerk aan het Begijnhof te Amsterdam in 1982. Het repertoir van het koor om vat voornamelijk muziekstukken uit de oudere periodes in onzë muziekge- 'scheidenis (ca. 1400-1700): Gerard Beemster volgde eeri belangrijk deel van zijn opleiding aan het ned. Insti tuut voor Kerkmuziek te Utrecht, waar hij koordirectie, orgel en piano studeerde. In de regio geniet hij. met name bekendheid als dirigent en orga nist van de Christoforuskerk te Scha- gen. Wil zang en muziek werkelijk tot zijn recht komen, dan speelt daarbij de entourage ook een belangrijke rol. Voor deze muziek kan dat moeilijk beter zijn dan in het sfeervolle, acoustisch fijne Witte Kerkje, met kerstversie ringen en brandende kaarsenkronen. De verwarmde kerk zal vanaf 2.45 uUr geopend zijn. De ervaring leert, dat een dergelijk concert veel muziekliefheb bers trekt, zodat het aanbeveling ver dient tijdig aanwezig te zijn. De toe gangsprijzen zijn f. 6,-- en f. 4,- (CJP en 65 jonge kinderen gratis. Bel voor reserveringen (072)-331721 De prijzen zijn incl. programma en liedteksten, parkeerruimte is ruim schoots voorhanden. GEZELLIGE KERSTMARKT BIJ INTRATUIN Wie een bezoek aan Intratuin, aan de Vennewatersweg brengt zal getroffen worden door de gezellige, een nos- lalgisch aandoende, Kerstmarkt. Bij de entree hangt al een heerlijke geur van Kerstbomen, heeft u er een tan uw gading gevonden, dan wordt lij keurig voor u verpakt en naar de luto gebracht. Vervolgens komt u Ipor de prachtige bloemenkassen terecht bij de kas waar de Kerstmarkt is ingericht. Alles is op kleur bijeen gebracht. Wilt u deze Kerst eens alles in het roze versieren, ga maar naar de roze stand en u vindt daar alles wat nodig is om huis en kersttafel in de juiste sfeer te brengen. Houdt u meer van groen, blauw, zilver of goud, het staat er allemaal. Kerstballen, slingers, kerstfiguren in hout, porselein en glas, beeldengroepen enz., erg leuk zijn servetringen met een toefje bloemen of een vlinder er op. Ook in de kerst verlichting heeft Intratuin veel keus. Natuurlijk vindt u op de Kerstmarkt, kaarsen, en kandelaars in overvloed en niet te vergeten een ware weelde van bloeiende cyclamen, azalea's en kerststerren. Op de Kerstmarkt is ook een levende stal, met een schattig ezeltje, ganzen, konijnen enz. Wilt u zelf graag Kerst stukjes maken, ook hier is een gedeelte van de kas voor ingericht evenals voor de kerststukjes die al kant en klaar zijn. De feestelijke stemming wordt opge luisterd door gratis warme chocola demelk met kerstgebak, dat u gezellig bij een open haard kunt nuttigen. Alles bij elkaar is een bezoek aan de Intratuin markt zeker de moeite waard. U krijgt er talloze ideeën aangedragen voor een feestelijke Kerstviering, kunt er genieten van de gezellige sfeer en doet uw Kerstinkopen onder één dak. Kom naar de gezellige Intratuin Kerst markt! KERSTMARKT IN 'T LOO Vanaf 15 december zal de Winkelhof 't Loo klaar zijn voor de Kerst. Er zal van alles te koop zijn op de pleinen en in de gangen, alles wat maar met Kerst te maken heeft, zoals kerst- kaartën, kerstbomen (worden verpakt) kerststukjes in alle maten, grammo foonplaten en cassettes met kerstlie deren, kerstbrood, rollades enz. enz. Voor een tussendoortje; kaas uit het vuistje, shoarma en warme worst. Verder: kleding uit Peru, oude boeken, schilderijen, beeldplastic, aquarellen, edelstenen, handgeslepen, Hinde- looper schilderwerk. De pleinen worden prachtig versierd met groen en op elk plein een verlichte kerstboom. Ook de winkeliers hebben hun beste beentje „voor gezet om de etalages zo mooi mogelijk te maken. Er is alles aan gedaan het winkelen in 't Loo zo gezellig mogelijk te maken. Alles onder één dak, het kan niet beter. En u dacht dat dit alles was. nee hoor! Op vrijdagavond 23 december en zater dag 24 december is er nog een ver rassing voor u. Dit alles in de Win kelhof 't Loo. KERSTSTUKJES VOOR TERRE DES HOMMES Evenals vorige jaar kan men ook dit jaar weer kerst-stukjes kopen ten bate van Terre des Hommes, de stichting voor direkte hulp aan kinderen in nood, waar ook ter wereld en ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging. De gemeente Alkmaar heeft de werk groep weer een noodschool aangewe zen, waarin de kerst stukjes gemaakt kunnen worden. Werden de stukjes verleden jaar verkocht voor steun aan een kinderte huis in Addis Abeba, dit jaar staat de voedselvoorziening van leerlingen van een school in Pichende, een klein bergdorp in Colombia centraal. Er worden twee soorten stukjes ge maakt: een rond tafelstuk en een stukje voor op een kast, dressoir o.i.d. De ronde tafelstpjcjes kosten 7,50 en de kantstukjes 10,--. In Heiloo e.o. kan men deze kerst-stukjes bestellen en na 20 december afhalen bij mevrouw A. Klaver, de Blomhof 4, tel. 332036. Zorg, dat u niet te laat bent om te be stellen. u voorkomt daardoor teleur stelling. Maar bestelt u wel en steun daarmee het mooie, maar helaas zo noodzakelijke werk van Terre des Hommes. 17 DECEMBER KERSTMARKT IN STATIONSCENTRUM Zaterdag 17 december wordt er op het Stationscentrum een Kerstmarkt gehouden. Er zullen zo'n 22 verlichte stalletjes staan waarvan alles te koop is. Een draaiorgel zal kerstliedjes spe len. Tevens zal een wijnhandelaar warme wijn laten proeven, ook zal er warme worst en erwtensoep te smullen zijn. Het spreekt vanzelf dat er ook kerstbomen en kaarsen te koop zijn. Het Stationscentrum zal er alles aan doen om u in een plezierige kerst stemming te brengen. MET HET NIVON NAAR EMSTEIN Nivon-resicombinatie organiseert «eer een 8-daagse voorjaarsreis naar to Natuurvriendenhuis Emstein ie het Rhein-Pfalzgebied, en wel van I9t/m 26 mei 1984. 'oor inlichtingen kan men terecht "ij de heer D. Visser, Bayershoffweg I,tel. 330078. Het Nivon vraagt medewerkers voor uitbreiding van de diverse werkgroe pen. Vooral de algemene werkgroep vraagt uitbreiding. Tot nu toe moeten steeds weer de zelfde mensen dubbele taken ver richten. Als u tijd en interesse heeft meldt u dan aan bij de fam. Mulder, Het Veld 12, tel. 333127. Donderdag 15 december Die. Beetsschool, Rechte Hondsbosschelaan 24A. Tussen 8.00 - 16.00 uur. De Ark, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. ''iidag 16 december Scoutinggroep Victorie. HUis-aan-huis actie Plan Oost. Dozen en/of bundels wl-papier gereed zetten langs de kant van de rijweg voóór 17.00 uur. taterdag 17 december DeZeskant, Het Malevoort 7 (parkeerterrein). Tussen 10.00 -12.00 uur. it-Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00 - 11.00 uur. alen op verzoek, tel.: 333603. mtinggroep Victorie, Hoek Westerweg/Kerkelaan. Tussen 9.30 - 12.00 uur. alen op verzoek: 333760. laandag T/m vrijdag hziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. plen op verzoek, tel. 332336. Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. dagen tonens Willibrordschool, Westerweg naast Fodi-markt. Alle uren. WAARHEEN MET jjgewerkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations glascontainers bij de winkelcencentraties. •to-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd - Nijverheidsweg 4, Afgebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken, lade kwikbatterijen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. ''brandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen en 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. Groot aan de Kanaaldijk alleen voor Miculieren «DOK feft u spullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK, is er blij lee. Zij verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde Wereld, «s wordt gratis opgehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamp- ®n26, tel.. 332010. Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. ,e. tri, wasbenzine e.d.; vertresten; restanten van schoonmaakmiddelen; lijm den; restanten van inkten en kopieermiddelen en cosmeticarestanten. opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072-331144 [tst. 44] van gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur en van 30-15.00 uur. in alle kleuren maar vooral zwart met queenie hakje 49.- en 89. SMOKING PAKKEN ZIJDEN PAKKEN SMOKING BLOUSES van geprint leer 59.- en 99.- GRATIS OP MAAT GEMAAKT (m.u.v. Hatéma) langer dan .2 meter v.a. 20.- p. meter Rijksweg 127 - Li Tel. 02205-16 Vrijdag koopavi wm J.A. van 't Hof makelaar-taxateur o.g. 072-154464 Of de plaatselijke Rabobank. Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7. 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651 Haute Couture in bont ook voor al uw Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 Telefoon 02208-5530 Haarlem^; Wagenweg 11 Telefoon 023-312086 AlkaM - geeft in betere kostuums de toon aan (Wilson Glenny) - heeft kostuums met karakter (Cox and Lennon) - geeft het kostuum een spórtfévé impuls (Dick Holthaus) - heeft kolberts in de nieuwe combinatiemode - kombineert sportiviteit niet raffinement - kombineert stijl met sportief - zet het volle licht op de jassenmode - heeft 'n nieuwe kollektie echte kynock (Werther) - heeft jacks, coatten jassen in alcantara (Werther) - toont de autocoat in een nieuw beeld - heeft regenjassen met uitritsbare voering - heeft prima jacks voor de sportieve generatie (Melka) - biedt topkwaliteit in pantalons (Gardeur) - hecht grote waarde aan het wolmerk - heeft een aansprekende lambswool-kollektie (Byford) - is groot in pullovers van Lacoste - introduceert 'n aparte trend in pullovers en slipovers (mode Monte Carlo) - biedt de rustieke "Look van King" overhemden - heeft "the Swedish Shirt of Europe" (Melka) - heeft het ondergoed met de langste levensduur (Schiesser) - brengt 'n speciale kollektie handschoenen (Lamböck) - topkwaliteit tegen betaalbare prijs s4(le*MUi L.S., Hierdoor delen wij u mede, dat wij onze advertentie-tarieven, na een periode van 2 jaar, zullen verhogen m.i.v. 1-1-1984. De tarieven worden als volgt: losse advertenties contract (op jaarbasis) 1-3000 mm contract (op jaarbasis) 3000 tol 10.000 mm contract (op jaarbasis) boven 10.000 mm f 0,55 per mm/per kolom f 0,30 per mm/per kolom f 0,23 per mm/per kolom f 0,20 per mm/per kolom Ten aanzien van de voorpagina dienen deze prijzen met factor 5, en ten aanzien van een tekstpagina met factor 3 te worden vermenigvuldigd. Toelichting op contracten Een contract begint steeds met een mm-prijs f 0,30 en wordt bij overschrij ding van de cumulatieve mm-afnames van 3000 en 10.000 mm door ons automatisch verlaagd naar respectievelijk 1 0,23 en f 0,20 per mm. Prijs voor één steunkleur op 1/1 pagina f 300,—. Hopend dat u voor deze, voor ons noodzakelijke, prijsverhoging begrip zult willen opbrengen, hoogachtend, Drukkerij "Uitkijkpost" b.v.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1983 | | pagina 1