w OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO OVERIGE AKTIES ÜB« IAI |V 14 IAII> 14 3HOeS de blokkerhof U wilt toch geen Paasei uiteen legbatterij? UJ| LAPPONIA JEWELRY Kees Burger in de prijzen EILOO e.o D. F. VAN STAALDUINEN Bowling Heiloo breidt uit NIEUWSB simon peek Wk NO MOSS presenteert: BRAINBOX zondag 22 april café 't Putje. Aanvang 21.00 uur. FORESTERS INTERNATIONAAL JEUGDVOET- BALTOERNOOI PSP Pfpf - m yf "de heeren-slager" Sandwich Sandwich men RAADHUISWEG 13 - HEILOO Nieuwe kollektie van Fred de la Bretonniere Raadhuisweg 12 Heiloo UW WONING OF BEDRIJF VERKOPEN, VERHUREN OF TAXEREN Makelaar - Taxateur o.g. Tennisbal sportpark FORD. MEER WAARD OP DE WEG. 02205-1253/072-3 34985/072-3 30123 49e JAARGANG No. 16 18 APRIL 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie- adressen Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. BRAND IN HET HOEKSTUK In de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 april is snackbar Het Hoekstuk in het winkelcentrum onder diezelfde naam door brand volledig verloren gegaan. De schade bedraagt zeker enkele tonnen. Uit het inmiddels ingestelde onderzoek is nog geen dui delijke reden naar voren gekomen. De mogelijkheid van opzet wordt voorals nog uitgesloten. Behalve het volledig uitbranden van de snackbar liepen ook de omliggende panden enige schade op. Chinees restaurant Happy China kon de zaak zaterdag overigens weer normaal laten draaien. Rook- en waterschade noopte bloemist Henk Scholten tot een plotse linge uitverkoop. Het Heilooer korps van vrijwillige brandweerlieden was zeer snel ter plekke, maar kon de snackbar niet redden. Door een gunstige, matige noordwesten wind kon erger voorko men worden. FLASHING HEILOO Ook aspiranten jongens kampioen Het afgelopen weekend werden ook de aspiranten jongens van basketbal vereniging Flashing Heiloo kampi oen. In een enerverende wedstrijd versloeg ons team het op de tweede plaats staande Onze Gezellen A met 29-23. Met nog één wedstrijd te spe len, heeft Flashing nu een voor sprong van 6 punten en zit dus op rozen. Andere teams die bijzonder goed presteerden, waren kadetten meisjes A en Heren 2. De kadetten versloe gen Hillegom met 45-12 en kunnen komende zaterdag (zie sportagenda) ook kampioen worden. Zij hebben momenteel een voorsprong van 4 punten op het op de tweede plaats staande Lions A en moeten nog twee wedstrijden spelen. Heren 2 tenslotte veroverde na een goed seizoen nu een eerste plaats op het sterk bezet te Flashing-toernooi. Voor informatie: L. Hollander, tel. 336173. FEDERATIEVE VROUWENRAAD De federatieve vrouwenraad Heiloo organiseert in mei de cursus Vrouw en Media. Deze cursus zal worden gegeven in het Open Huis, op donderdagochtend 3- 10- 17- 24 mei en 7 juni. Het doel van de cursus is vrouwen inzicht te geven in de rol die de media in ons dagelijks leven spelen. Door dit inzicht worden de vrouwen gestimuleerd tot een kriti scher houding. Tot het zelf uitoefenen van invloed op de media en eventueel tot het deelne men aan nieuwe ontwikkelingen, b.v. regionale en locale omroep. In de cursus zal inzicht gegeven worden in de massacommunicatie en de in Ne derland gegroeide structuur van de media. Het programma wordt in overleg met de deelneemsters samengesteld. Voor inlichtingen en opgave kunt u bellen mevr. T. Hammer, tel. 336871 of mevr. L. beke, tel. 330954. DVW Zaterdag 14 april j.l. werd de jaarlijkse prijsuitreiking annex feestavond ge houden. Mochten er leden zijn die denken recht te hebben op één of meer prijzen, ze kunnen deze afhalen bij G. Mooy jr. Gouden en zilveren sieraden uit Finland. Exclusief bij: horloger juwelier - stationsweg 85a ïiloo telefoon 072 335730 J Vrijdag 20 april Scoutinggroep Victorie, huis-aan-huis-actie Plan Oost. Dozen en/of bundels opd papier gereed zetten langs de kant van de weg. Vóór 17.00 uur. Zaterdag 21 april Gymnastiekvereniging Klimop, Pastoor van Muijenweg 12, achter Bruno- jebouw. Tussen 10.00 - 12.00 uur. St. Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00 - 11.00 uur. Halen op verzoek: 333603. Scoutinggroep Victorie, Hoek Westerweg/Kerkelaan. Tussen 9.30 - 12.00 uur. (alen op verzoek: 333760. Alle werkdagen luziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. (alen op verzoek: 332336. Alle dagen emens Willibrordschool, Westerweg naast Fodi-markt, alle uren. HAFA MUZIEKEXAMENS Zaterdag 14 april j.l. werden in de Volksmuziekschool de jaarlijkse HAFA muziekexamens afgenomen. De ene kandidaat was helemaal niet zenuwachtig, een ander een beetje en weer een ander had het bijna niet meer van de zenuwen. Maar ondanks dat deden de meesten het erg goed. Wij als jeugdcommissie van Harmonie Caecilia waren de hele dag aanwezig om de kandidaten een beetje op hun gemak te stellen. Zoals hierboven al is gezegd waren het HAFA muziekexa mens, examens voor harmonie- en fanfareleden. 20 leden van Harmonie Caecilia deden examen en ook 2 leerlingen van de VMS. Onze dank gaat uit naar de direkteur van de VMS, de heer J. van 't Hof, die de kandidaten met de theorie heeft geholpen. Ook gaat onze dank uit naar alle leraren van de kandidaten. Tevens dank aan de dirigent van Caecilia, de heer van Veldhuizen, en de heer Vreeker die voor de koffie en de heerlijke lunch heeft gezorgd. Rest ons nog de namen van de geslaagden met hun instrumenten te noemen: Klarinet diploma A: Marian Borst, Huibert Koel, Madeleine Lübberink en Simon Vreeker. Klarinet B: André v.d. Ark, Renate Ypelaan (A en B). Klarinet C: Dorien van Vliet, Saxo foon A: dhr. J.J. de Visser, dhr. H. Leyenaar en Lars Oostveen (leerling VMS). Hobo A: dhr. P. van Vliet, Janneke Soeters en Jeroen van Veld huizen. Trompet A: Thomas van Houten, Harold Ramaker en Michiel van Kempen (leerling VMS). Dwars fluit B. Mariët Bakker, Trombone A: Bart Jan de Visser, Corhoorn A: Frank Niessink, Slagwerk B: Herman Jager. Er werden twee kandidaten afgewezen. Op le paasdag (22 april) wordt voor de vijfde keer het ,,Jan Voorthuis" inter nationale jeugdvoetbaltoernooi voor Al, BI en B2 bij de V.V. de Foresters verspeeld. Naast Foresters zullen bekende ploe gen als Z.V.V., G.R.C., Donar, S.C. Eendracht alsmede teams uit Duits land en Zwitserland deelnemen. Als u beide paasdagen niet in huis wilt zitten en getuige wil zijn van een goede partij voetbal kom dan langs op de Egels- hoek. Het toernooi begint om 10.00 uur en eindigt om 16.30 uur. Foresters 1 begint langzamerhand op de ranglijst te stijgen. Afgelopen zon dag werd na een 2-0 achterstand een gelijkspel (2-2) in Akersloot tegen Meervogels afgedwongen. De wijze waarop dit werd behaald begint enige faam te verwerven. Voetballen op deze manier garandeert een plaats in de 4e klasse K.N.V.B. A.s. maandag gaan we naar Zwaag- dijk. Gezien de resultaten van de laatste weken een wedstrijd waar we met een gerust hart naar toe kunnen leven. SLUITING GEMEENTEDIENSTEN Alle gemeentediensten zullen op Goe de Vrijdag, 20 april a.s. gesloten zijn. ANTIEK BEURS In de Winkelhof 't Loo wordt op alle pleinen weer een antiekbeurs gehou den en wel op donderdag 19, vrijdag 20, en zaterdag 21 april. U heeft dus 3 dagen de tijd om te snuffelen" en te kijken of er iets van uw gading bij is. GRATIS CARAVANCONTROLE VAN V.V.N. Op 5 en 19 mei houdt Veilig Verkeer Nederland weer de gratis caravancon trole in Alkmaar. Deze controle, waar aan weer vele bedrijven meewerken, wordt gehouden in de garage R. Adams, Strooijonkerstraat (Overdie) Alkmaar. Er zijn veel informatie kraampjes aanwezig en u kunt er eèn V.V.N. ogentest doen. Afspraken voor deze controle kunnen gemaakt worden op tel.:072-113898. PTT-NIEUWS POSTKANTOOR HEILOO Op vrijdag 20 april (Goede Vrijdag) is er geen avond-openstelling. Vanaf zaterdag 21 april 10.00 uur t/m dinsdag 24 april 7.30 uur is het kan toor gesloten voor alle postzaken. Dus ook postbussen. Op zaterdag 5 mei (Bevrijdings dag) vindt er geen postbestelling plaats. Tot 10.00 uur is er gelegen heid postbuscorrespondentié af te halen. ZWEMBAD 'T BAAFJE Daar er ongetwijfeld nog zwemlief- hebbers zijn die zijn vergeten abon nementen te bestellen kunnen dit alsnog doen door het bestelbiljet zo spoedig mogelijk in te zenden of af te geven in het gemeente huis. Als dit formulier zoek is, kunt u aan de receptie van het gemeente huis alsnog dit bestelformulier in vullen. De voorverkoop is op dinsdag 24 t/m vrijdag 27 april en dinsdag 1 t/m vfijdag 4 mei van 9.00- 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Op vrydagavond 27 april is er ge legenheid om abonnementen af te halen van 19.00 - 21.00 uur. MARIANNE MELIUS EXPOSEERT BIJ SILHOUET Zaterdagmiddag opende Willem Zon, architekt, stedebouwkundige, een ex positie bij Silhouet binnenhuisarchi tectuur aan de Stationsweg. Zon gaf een levensbeschrijving van Marianne Milius en vertelde iets over haar werk. Bijzonder zijn de linoleum sneden die per onderdeel en per kleur worden overgebracht op Japans papier. Dit is een erg arbeidsintensieve techniek om dat na iedere kleur een drogingsproces volgt. Het resultaat is prachtig met heel mooie kleuren. Tevens zijn er nog aquarellen te zien. De eigenaars van Silhouet, Piet Duyneveld en Kees Schermerhorn hadden na de officiële opening Joop de Bries bereid gevonden het drankje en hapje met pianomuziek te omlijsten. En zo werd op deze stralende zaterdagmiddag de zinnen van vele mensen gestreeld. BRIDGECLUB KONT(R)AKT Deze week ondanks de vele griepge vallen toch nog een redelijk goede opkomst. Wel blijft er behoefte aan invallers. Graag daarom vóór dins dagavond 8 uur een telefoontje aan nr. 331676, als U dit zou willen doen. Inlichtingen over onze club en af- berichten eveneens bij dit nummer. De Uitslagen van deze week: 1. dames Bennen-v.d.Ven, 60.42%; 2. dames Eichelsheim-v.d.Vlies, 53.75%; 1. fam. Couzijn, 49.58%; 2. fam. v. Houten, 42.09%; 1. dames Antonysen-Ribberink, 53.75%; 2. hr. Grootjes-mevr. Spiers, 45.00%; 1. heren Huting-v.d.Zijden, 62.50%; 2. fam. Baas, 54.17%. nderkledingbeurs «oensdag 25 april organiseert de Federatieve Vrouwenraad haar vooijaars nderkledingbeurs in De Rank, Heerenweg t.o. nr. 13 (ingang achterom), jbreng van goed draagbare en schone kleding (geen ondergoed, pyama's ibabykleding) is tussen 9.00 - 12.00 uur. Verkoop van 14.00 - 17.00 uur. Af wenen en ophalen niet-verkochte kleding van 19.00 - 20.30 uur. Driekwart jn de opbrengst gaat naar de inbrengsters, eenkwart komt ten goede aan het ?rk van de Federatieve Vrouwenraad. feePs voor Diabetes )k in onze gemeente zal weer worden gecollecteerd ten behoeve van het labetes Fonds Nederland (actieweek van 25 tot 30 juni). Hiervoor zijn drin- nd collectanten nodig. Kandidaten kunnen zich melden bij: Clementien ngers, Westerweg 231, 1852 AG te Heiloo (tel. 072-337578, na 18.00 uur), ommelmarkt Ouderenbonden iunt u zich nog de grote rommelmarkt van de beide ouderenbonden rinneren? Een geweldig succes was dat toen, waarover heel Heiloo sprak, bk dit jaar zullen de ouderenbonden weer zo'n rommelmarkt organiseren en el op 21 en 22 september in Winkelhof 't Loo. Al uw oude spullen, van buis- ad tot boeken en van speelgoed tot kleding kan men hiervoor gebruiken, lefoonnummers, via welke u uw spullen beschikbaar kan stellen volgen nog. )llecte Nationale Hartweek b collecte voor de Nederlandse Hartstichting heeft in Heiloo dit jaar 12.047,55 opgebracht. Dit prachtige resultaat is bereikt dankzij de inzet van vele collectanten, die wij hierbij hartelijk danken. Heeft u door welke re- n dan ook de collectant of collectante gemist, dan kunt u uw bijdrage alsnog jorten op rekeningnummer 12.05.83. 488 van de Rabobank t.n.v. Vrienden in de Hartstichting, Commitee Heiloo. -Wmm' Niinrinnnnnnnnnfiiir "n"1takt9 3wPV/, Eet met Posen iets aparts Zie onze advertentie op pag. 5 HEERENWEG 188 - HEILOO - TELEFOON 072-331141 SPREEKUREN STICHTING DIENSTVERLENING Op goede vrijdag (20 april) zijn de kantoren van de S.D.A.H. gesloten. Vanaf dinsdag 24 april kunt U weer in de wijken terecht. SDAH, Diggelaarssteeg 2, 1811 HJ Alkmaar, tel. 124344. MANNES INTRODUCEERT NIEUWE VOETCORRECTIE Dat voeten bijzonder belangrijke lichaamsdelen zijn mag als bekend worden Verondersteld. Een gezonde voet is een precissie-apparaat, exact funktionerend en enorm be lastbaar, dat het totale lichaams gewicht vele tientallen jaren moet dragen. Toch heeft slecht 20 pro cent van de bevolking tegenwoor dig wérkelijk gezonde voeten, het geen betekent dat 80 procent min of meer ernstige voetproblemen heeft. Schrikbarend aantal, want het ver waarlozen van de voeten beïnvloed het gehele gestel en kan leiden tot een groot aantal klachten zoals rug- en hoofdpijn, hernia en snelle vermoeidheid. Daadwerkelijke hulp bij voetpro- blemèn kan uitsluitend gegeven wor den door een doelgerichte kor- rektie. Een korrektie die niet alleen steunt, maar ook en vooral de voet zijn natuurlijk afrollende beweging weer mogelijk maakt. Zo'n korrektie is de Vibrionveer van Fussgold, een ontdekking die dertig jaren ge leden door Frans Dyck in Zweden gedaan werd en via Duitsland en Ame rika ook sinds enkele jaren in ons land veel opgang maakt. Zie voor meer informatie de adver tentie van Schoenhandel Mannes, elders in dit blad. de meest uitgebreide T-shirts kollektie van dit moment in alle kleuren van de regenboog modieuze mannenlijn, broeken, jasjes, overhemden, zwart, wit, grijs en kaki. Kennemerstraatweg 129 - Heiloo - Tel. 072-330332 OMR Op de paastentoonstelling in Schagen hof met zijn fraaie koeien twee eerste die daar op 11 april werd gehouden prijzen en een eervolle vermelding in wist slager Kees Burger uit het winkel- de wacht te slepen. Wie wordt kampioen? Ook na het doelpuntloze duel tegen Zouaven zal nog niemand onder de voetbalkenners kunnen zeggen wie bovenaan in de derde klasse A zal eindigen. Mogelijk dat het Paas-weekend de uitkomst zal brengen. In ieder ge val zal H.S.V. er in de laatste 4 wed strijden, met steun van hun achter ban, nog een schepje bovenop moe ten gooien willen de mogelijk aspi- ratie's met sukses worden afge sloten te beginnen met E.V.C. die de rood-gelen nog 2 keer gaan ontmoeten. De 2e Paasdag zal ook het 2e senioren elftal trachten de kroon op hun werk te zetten. Met nog 1 punt uit de resterende 3 wed strijden moet dat mogelijk zijn. Wilt u dit zien, kijk dan in de sportagenda. 250 STE WEDSTRIJD VOOR KEES ZOON Voorafgaande aan bovengenoem de wedstijd van het eerste elftal werd Kees Zoon even in het zonnetje gezet. Voorzitter Beke feliciteerde Kees Zoon namens heel H.S.V. voor de bereikte mijlpaal maar dankte hem vooral voor zijn positieve op vatting omtrent het inzetten voor H.S.V. Bloemen en een kado waren de benadrukking van deze dank. Namens de spelers werd hem een enveloppe overhandigd terwijl de tegenstanders van zondag j.l. De Zouaven met bloemenhulde blijk gaven van hun belangstelling. KAMPIOEN Ook zondag j.l. kon er wéér een suk ses aan de reeks worden toegevoegd. Ongeslagen werden de Junioren A2 kampioen. Voor dit resultaat doen we onze gelukwensen aan dit elf tal en hun begeleider graag toe komen. FANCY-fair en trekking loterij Op de laatste avond van de weer zeer geslaagde fancy-fair heette de voor zitter van H.S.V. de heer Beke wet houder mw. A. Willemse-Van der Ploeg, die de trekking van de lote rij zou verrichten, hartelijk welkom. Tevens bedankte hij alle medewer kers voor hun geweldige inzet bij de 29ste fancy-fair. Houders van onderstaande nummers kunnen hun prijzen afhalen bij mw. Bolten, Egelenburg 2 Heiloo. Dit is mogelijk tot 3 maanden na de trek king. 00852; 02826; 06914; 01307; 04975; 03996; 0 7889; 02723; 06099; 04688; 09807; 01652; 02894; 08589; 00246; 06033; 08460; 02226; 05453; 04446. Na het ontvangen van een bouquet bloemen dankte mw. Willemse- Van der Ploeg de jeugdvoorzitter J. Scholten en in hem alle mede werkers namens de gemeente voor het vele werk wat voor de jeugd van Heiloo wordt gedaan. Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum Telefoon 02518-50650/50651 Kapeilaan 2, 1850 AD Heiloo. Nu snel reserveren! WINTERSEIZOEN 84/85 8 oktober-15 april/27 weken Beschikbare uren: Steun het aktiefonds door overmaking van minimaal f 3,50 op giro 5597940 t.n.v. aktie "Scharrelei." rijlqstbus 448,6500 AK Nijmegen. fi rT) U ontvangt dan een dterenbeschermlng informatiefolder affiche. woensdags: 08.00-09.00 10.00-11.00 donderdags: 10.00-11.00 13.00-14.00 vrijdags: 12.00-13.00 zaterdags: 10.00-11.00 zondags: 14.00-15.00 21.00-22.00 Voor informatie en reserveringen: maandags: 08.00-09.00 10.00-11.00 13.00-14.00 14.00-15.00 23.00-24.00 dinsdags: 10.00-11.00 17.00-18.00 18.00-19.00 Bowlen is een sport die nog steeds aan populariteit wint. Een sport die ge schikt is voor jong en oud en veel gezelligheid biedt. Men praat wat, ^drinkt wat en een hapje gaat er ook wel in. De Bowling Heiloo is hier in de omgeving al 9 jaar lang een begrip en men begon behoefte te krijgen aan meer ruimte. Nu was er naast de bestaande bowling nog een flinke bollenschuur en hiervan heeft men een alleraardigst zaaltje gemaakt, datplaats biedt aan zo'n 100 mensen. Door een paar openslaande deuren kan men het recreatieve gedeel te van de Bowling vergroten om een drankje te drinken en eventueel een dansje te maken. Maar wilt u een feestje of receptie geven, dan worden de deuren gesloten en kunt u onge stoord onder elkaar" zijn. De wan den zijn goed geïsoleerd, dus het geluid van de rollende ballen wordt tot een minimum beperkt. Het zaaltje ziet er erg gezellig uit en ook een bar met spiegels ontbreekt niet. De tafels en stoelen kunnen d.m.v. losse scheidingswanden intieme hoekjes vormen. Ter versiering aan de wand hangen er een stel oude foto's van Heiloo die vast nog vaak onderwerp van gesprek zul len worden. Wie een feestje geeft kan kiezen uit een barbecue of een koud buffet en er is tevens de gelegenheid om er een levend muziekje" bij te bestellen, want de Bowling heeft een lijst van muzikanten waar u een keuze uit kunt maken. Buiten alleen een sportieve kant kunt u in de bowling nu ook feestjes e.d. organiseren of misschien wel beiden. DOE UW MOND EENS OPEN BIJ DE TANDARTS! Aktie in Noord-Holland en Groningen Veel mensen zijn nog altijd erg bang om naar de tandarts te gaan, vaak lopen ze liever met pijn en als dit echt niet meer uit te houden is gaan ze noodgedwongen naar de tandarts. Nu loopt er vanaf 24 april een aktie in Noord-Holland en Groningen, waarin U een afspraak met uw tand arts kunt maken om alleen eens te komen praten. Hij/zij doet echt nog niets. U praat gewoon over uw angst, dat U niet weet wat er allemaal ge beuren moet en wat dat allemaal gaat kosten. Wat betaalt het Zieken fonds en hoeveel moet U zelf betalen. De tandarts zal alles met U be spreken, er is vaak meer te repareren dan U denkt en het zijn heus niet al tijd zulke pijnlijke behandelingen, als U zich nog herinnert van vroeger. De nieuwe apparatuur werkt sneller en is vaak minder pijnlijk. Dit alles zal de tandarts U graag willen uit leggen. Wacht nou niet langer en maak eens een afspraak. Prothese Ook mensen die een kunstgebit dragen, moeten eigenlijk om de 2 jaar een bezoek aan de tandarts brengen. Door het ontbreken van de wortels verandert de kaak nl. sterk van vorm. Vanzelfsprekend dus dat de prothese daaraan aangepast^_dient te worden en wat gedacht van de ingevallen monden? U kunt dit rustig bespreken met uw tandarts, want dat is de bedoeling van deze aktie. Een soort handrei king. Alle tandartsen doen hieraan mee. Belt U even? WIJKVERENIGING PLAN OOST De jaarlijkse bustocht van wijkver- eniging Plan Oost zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 19 mei a.s. We blijven ditmaal wat dichter bij huis, maar dat betekent niet een min der interessante tocht. En juist in de meimaand is het Noordhollandse pol derlandschap met de wijde luehten op z'n mooist. Het programma is als volgt: - koffie, hoog in Bouwespalace, in Zandvoort; - bezoek aan het Nederlands Cen trum voor Ambachten in Amster dam; - warme lucht in Volendam; - boottocht naar Marken. Mensen, die liever niet willen varen, kun nen ook met de bus naar Marken. Vertrek uit Heiloo (de Loet bij de Spar) om 8.30 uur; terug ca. 18.00 uur. De kosten voor deelname aan deze tocht bedragen voor leden van de wijkvereniging 49,50; niet-leden betalen/55, Opgeven graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 6 mei a.s. bij fam. Bies, tel. 333914, of bij fam. T pnAtiooi* +q1 IITftAC

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1