Halve Prijs t 10. 7.50 MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Uitverkoop Uitverkoop Fin-des-séries - Fin-des-séries Ausverkauf - - Ausverkauf Sales Sales RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND AALSMEERSE PLANTENHAL sermon OP VIDEOTAPE NIEUWSBL Onze voorjaarskollektie nu EILOO e.o. Bij de Aaismeerse Bloemenhal gaan ze op vakantie van 7 t/m 23 juliJ SMCIES V2 PRIJS 250 Zomer- japonnen HALVE prijs HALVE prijs weiier meester Filmhuur f 10,- p. band; 3 v. 25,- v. 4 dgn ■■■■MMMTTTTI Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* 1/2 PRIJS HALVE PRIJS 1/2 PRIJS HALVE PRIJS V2 PRIJS Lucia en Ara FORD, NICER WAARD OP DE WEG, Bowling. ^Cféedoo Stationsweg 85 Heiloo REKLAME-STUNT! En als klap op de vuurpijl de algehele leegverkoop! d.d. 6 en 7 juli. Planden voor SPOTPRIJZEN! Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Korting van 20 tot 50% Korting van 20 tot 50% BCUTIOUI blouses mantel-kostuums, blazers, Westfriese N Voordeelslagerij RUNDERGEHAKT BRUILOFT of PARTY? •e JAARGANG No. 27 4 JULI 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterljjk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zi)n. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Mascotte 1SWEDSTRIJD VOOR VAKANTIE GANGERS e VVV organiseert in samenwer- (ig met hengelsportvereniging Vroegte Wint op dinsdag 17 ju- een speciale viswedstrijd. Mensen, e Heiloo op die dag als vakantie- jnger bezoeken, of inwoners van biloo die nog geen lid van DVW n, kunnen aan de VVV-viswed- fijd deelnemen. wordt vanaf 18.30 uur gevist één der Heilooër vijvers om een ntal ereprijzen. Behalve prijzen pr de opvallendste vissers is er k voor iedere deelnemer een eciale herinnering aan de wed- ij d. De deelnemers worden niet categoriën opgedeeld; zij betalen vendien allen het zelfde bedrag or inschrijving: 2,50. anneer men zich inschrijft op n van de navolgende adressen, tvangt men het wedstrijdreg- nent, waarin alle voorwaarden lan vermeld. De prijsuitereiking eft 's avonds om 22.00 uur plaats de kantine van Camping Heiloo. schrijven kan bij: VVV, Heeren- g, Dierenhuis Kees Veldt in 't o; Rijwielhandel Herman Boer- Stationsweg; Camping Heiloo; mping Varnebroek. Aanmelden ft t/m maandag 16 juli. HOOFDPRIJS VOOR BOEKHANDEL DEUTEKOM een etalage-wedstrijd, georgani- srd door de „Groenboekerij" gelegenheid van haar 10-jarig be- lan, behaalde Boekhandel Deute- m de hoofdprijs van de 118 Neder- idse en Belgische deelnemers. „Groenboekerij" verkreeg grote kendheid door de vele schitterend illustreerde- en instruktieve boe- fi over het groeien en bloeien bin- n en buiten, o.a. ,,Het grote tuin- ;k" en ,,Het grote kamerplanten- Je". jury prees de originaliteit, de ar- ieke opzet en de fvele frisse en nodigende elementen van de eta- e. etalage was een kreatie van Jos imidt; hij maakte gebruik van ar- plen afgestaan door 't Dierenhuis :es Veldt, Intratuin en Livera Groot, naast het uitgebreide as- liment boeken van de „Groenboe- rij". ESLAAGDEN JOHN. F. KENNE- DYSCHOOL-MAVO jnog geslaagd aan de John F. nnedyschool voor Mavo: Albert )k (Egmond aan Zee), Angelina Duwer (Heiloo), Inge en Joke kker (Heiloo), Bibi Geul (Heiloo), vin Glas (Egmond aan Zee), rmin Vonk (Heiloo), Cor Zwart jmond aan Zee), en Mariska Istra (Heiloo). GESLAAGD njo Erkamp is geslaagd voor hel imen Economische Bedrijfs- hniek aan de HTS te Dordrecht. )er Niels Jan Erkamp legde hel ididaatsexamen scheikunde aar Universiteit van Amsterdam mei positief resultaat af. HULP VOOR POOLSE BABIES Op 11 juli a.s. zal in de Grote Kerk in Alkmaar een bijzonder concert ge geven worden. Dan geeft het Ohio Honors Chorale uit de Verenigde Staten een liefdadigheidsconcert. Aanvang 20.00 uur. Dit grote koor, bestaande uit 60 jonge mensen, maakt dan een vakantiereis door Europa en zal 2 maal optreden voor een charitatief doel. De Stichting Terre des Hommes - hulp aan kinderen in nood - mag zich gelukkig prijzen de uitverkorene te zijn. Wat heeft dit nu met Polen te maken? Hulp voor Poolse hartpatientjes Zoals U misschien onlangs via de TV heeft vernomen worden in het Wil- helmina Kinderziekenhuis in Utrecht wekelijks twee Poolse kindertjes met aangeboren hartgebreken gratis ge opereerd. In Polen is deze bijzondere hartchirurgie nog niet mogelijk door gebrek aan opleiding en apparatuur. Gedurende vijf jaar zal dit projekt door Terre des Hommes betaald wor den. Inmiddels worden Poolse chirurgen in Utrecht opgeleid om het werk daarna over te kunnen nemen. Vijfhonderd kinderen zullen als vol waardige mensen verder kunnen le ven als U ze wilt helpen! Bezoekt U daarom dit heel bijzond're concert waaraan bovendien nog me dewerking wordt verleend door het Noordhollands Jongenskoor, o.l.v. Hendrik Timmerman. Dit jongens koor heeft in ons land reeds zo'n grote naam opgebouwd en is in onze regio zo bekend dat er geen spe ciale aanbeveling meer nodig is! Deze twee prachtige koren zullen on getwijfeld garant staan voor een subliem concert. Laat U deze unieke kans niet voorbijgaan. U bent van harte welkom! Toegangsprijs volw. 5,kinderen 2,50. Voorverkoop kaarten: alle AMRO-banken in de regio. Speciaal nummer voor giften: Nuts- spaarbank Heiloo, no. 84.07.71.983 t.n.v. Terre des Hommes. s-^llllllllP^ V -X SS S VLOTBRUGGEN IN 'T AKERTJE Komend weekeinde zal het Akertje aan de Kapellaan in Heiloo, geheel in het teken staan van het "vlotbruggen", een gezelligheidsspel waarvoor we diep in de historie moeten duiken, om het ontstaan ervan te kunnen achterhalen. Het geheel speelt zich af op een biljart, waarachter de deelnemers, om beurten plaatsnemen, en vanaf een vastgesteld punt één bal via minimaal de korte band aan de overzijde, op een speciaal bord (een soort vierkante poffertjes plaat, waarvan de uitsparingen oplo pend genummerd zijn) trachten tè stoten. Per keer moet er drie maal gestoten worden, waarna de punten opgeteld worden, en de eindscore bepaald. Zowel vrijdag, zaterdag als zondag wordt er gestreden om drie dagprijzen waarna zondagavond om ongev. 22.00 uur de finale plaatsvindt tussen de resp. nummers één. Hoewel de overige prijzen er beslist niet om liegen, kunnen we om de hoofdprijs niet heen: een surfplank met toebehoren, beschikbaar gesteld door 't Akertje. Per keer van deelname wordt één florijn gevraagd, terwijl het spectacel gehouden wordt ten bate van Stichting No Moss (èn daar zit muziek in). Aanvang: vrijdag 16.00 uur; zaterdag en zondag 14.00 uur. Zondagavond wordt het een en ander luister bijgezet als Ruud Nanne er met zijn platen- show weer "goud van ouds" tegenaan gaat. (N.B.: een ieder kan, ongeacht tijdstip van binnenkomst, deelnemen) AMNESTY -ACTIE; MARTELEN IS MENSENWERK, MAAR DE BESTRIJDING ERVAN OOK Amnesty International is een grootse campagne begonnen tegen martelen. Het is een trieste realiteit, maar nog altijd worden (politieke) gevangenen gemarteld om uit hen bekentenissen te krijgen, die in het voordeel van de machthebbers van een bepaald land zijn. De (internationale) actie van Amnesty is onlangs van start gegaan. Afgelopen zaterdag was een klein voorproefje van de actie in Heiloo te bemerken. Een groep van tien leden van de Amnesty-groep op Texel fietste die dag van Texel naar Amsterdam en weer terug om aandacht voor het probleem van het martelen te vragen. Heiloo was een tussenstation en om een uur of half negen 's ochtends arri veerde de groep op Het Zevenhuizen, waar de afdeling Heiloo van Amnesty voor koffie en brood zorgde. Beide af delingen staan op de foto. Behalve publiciteit waren Texel-bewo- ners ook uit op het verwerven van geld voor Amnesty. Elke kilometer, die werd gefietst leverde een bedrag op. Volgende week gaan wij in de Uitkijk post uitgebreider op het werk van Amnesty International in. In het bijzonder schenken wij aandacht aan de campagne tegen het martelen en aan de aktiviteiten van de afdeling Heiloo. EEN OPKNAPBEURT VOOR KAPSALON THEO ROBERT Als je vijf jaar in een zaak zit, dan ben je wel aan enige vernieuwing en ver andering toe. En dus besloot Theo Robert beiden te doen. De etalage werd grondig gemoderniseerd en ziet er erg mooi uit met de rode lijnen. Nieuw zijn ook de droogkappen, deze werken nu op een computer en dat werkt dus erg nauwkeurig. „Permanent doe ik nu ook met de computer", zegt Theo Robert. De stoelen kregen een nieuwe be kleding en er werd wa.t met het meu bilair geschoven, het ziet er allemaal erg leuk en verzorgd uit. Om ook de klanten in de feestvreugde te laten meedelen, waren er de vo rige week leuke kortingen. D.V.W. Uitslag van de baarswedstrijd, die werd gevist op zondag 1 juli j.l. in het kanaal Alkmaar/Kolhorn: 1. J. Oosterling 1290 gr. 2. P. Visser 1160 gr. 3. A. Mooij 1160gr. 4. H. Scholten 1000 gr. DE VIER MORGEN Aan het Maalwater in Heiloo vinden velen hun plezier in het omgaan met dieren. De« herten, schapen, ezel, kalf, konijnen, paarden, pony's, duiven, varkens, geiten cavia's, kippen en poezen hebben het in ie der geval naar hun zin en de kinde ren die er komen zijn wild enthousi ast, Ook vele ouderen hebben de weg gevonden. Om nu het geheel nog beter te laten reilen en zeilen heeft de organisator van het geheel, Hans Oudejans, een verlanglijstje opge steld van de dingen die U misschien weg wilt gooien, maar die in dit park je nog best te gebruiken zijn, zoals een oude badkuip, een stel bladveren van een oude bakfiets, 4 bromfiets- wielen, ponytuig, deurdrangers, palen, gaas, lange balken. Als U iets over heeft, bel even naar tel. 337090, na 19.00 uur. HEERLIJK VRIJ VAN ONGEWENSTE HAARGROEI, DAT KAN IEDERE VROUW BEREIKEN Het zijn nog steeds erg veel vrouwen, die echt last hebben van ongewenste haargroei. Op benen of armen, op buik, lies of borsten of op kin en bovenlip. Vaak hebben zij daar zelf nog de meeste hinder en ergernis van. En dat is in deze tijd zeker niet meer nodig. Een goede - gediplomeerde en er kende - schoonheidsspecialiste met kennis van zaken en de juiste appa ratuur kan U in bijna alle gevallen met blijvend resultaat van deze on gewenste haargroei bevrijden. Zo ook Paulien van Salon Paulina, zij is zelfs gespecialiseerd in het behan delen van overtollige haargroei. De ene definitieve methode is elek trisch ontharen. Paulien doet dit met de Blend" methode. Deze methode is minder pijnlijk dan het elektrisch ontharen, zoals het vroeger gedaan werd. Het is wel een vrij langdurige behandeling, maar het helpt U zeker van uw haarproblemen af. Het is wel een „teamsport". De behandeling geschiedt voor het grootste deel in Salon Paulina, maar U krijgt zelf „huiswerk" mee. Met een crème kunt U zelf het resultaat van de be handeling versterken. Voor benen en armen adviseert Paulien de „Nu Free" harsmethode. Deze methode is niet blijvend af doende, maar U bent wel binnen een half uurtje al uw storende haren kwijt voor enkele weken, ideaal dus vlak voor de vakantie. Wilt U wat meer resultaat hebben op de benen dan is het aan te raden deze behandeling elke 6 weken te herhalen en thuis de Defipil crème te gebrui ken. De haargroei komt steeds dun ner en lichter terug en op sommige plaatsen zelfs helemaal niet meer. Inlichtingen zowel over de Blend"- methode als over de „Nu Free"- methode worden U graag vrijblijvend verstrekt door Paulien. Wilt U meer weten, bel dan even naar Salon Paulina in Heiloo, tel. 072—128803, b.g.g. 02265-3117. Een eerste afspraak voor het elek trisch ontharen is geheel vrijblij vend en gratis. UITKIJKPOST VIST VOOR JAN MARS BOKAAL Zaterdagmorgen waren de meeste medewerkers van de Uitkijkpost vroeg uit de veren, want het was weer tijd voor het jaarlijkse visfeest. Dit keer had het een bijzonder karak ter, want Jan Mars was 20 jaar bij de zaak en er was een prachtige bokaal te winnen. Toen we allemaal ons stekkie hadden gevonden, werd er door sommigen onwennig en door anderen zeer ge routineerd gevist. Ondanks de mooie koude „zomer" morgen wilde de vis niet erg bijten, maar dat mocht de pret niet drukken, we verhuisden gewoon naar een an der stekkie. Ook hier liep de vis er niet in. Toen we daarna allemaal verzameld waren in Restaurant „de Draai" ging de koffie er in als Gods woord in een ouderling. Toen bleek echter dat de jubilaris de winnaar was en z'n eigen bokaal gewonnen had. De jubilaris vond dit een beetje vreemd, maar gelukkig was er ook nog een wissel beker en de tweede prijs kreeg de Jan Mars bokaal en die was voor de heer Bob Bosma. Men bleef nog een tijdje gezellig om de stamtafel zitten praten en kon ondanks de geringe vangst op een geslaagd visfeest terugkijken. De vakantiestemming is nu al volop aanwezig! Profiteert U mee! 3 grote GROENE of BLOEIENDE PLANTEN voor per stuk 4.50. (Zolang de voorraad strekt.) EXCELLENTE BEGONIA'S diverse kleuren, per stuk 5.00; 2 voor i We wensen al onze cliëntéle een gezonde en prettige vakantie toe! halverwege de Zevenhuizerlaan no. 54 in Heiloo. Vrijdagavond koopavond. Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 RAADHUISWEG12 - HEILOO PULLOVERS PANTALONS en ROKKEN voorzien van zwarte stip nu voor de RAADHUISWEG 13 - HEILOO voorzien van zwarte stip nu voor de winkelhof 't Loo 20-24 Heiloo Wn'ke"'or 't Loo 20-24~HÜï^ ZOMER-MANTELS KORTE JASJES en REGENMANTELS voorzien van zwarte stip nu voor de VESTEN, PULLOVERS en ROKKEN nu voor de OMR Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum "Telefoon 02518-50650/50651* Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. r n- heel kg3,90 heel kgf müD Iedere donderdag BiefstuKdag: botermaise PAARDEBIEFSTUK 0 QQ 250 gramJ.ÜO Botermaise RUNDERBIEFSTUK A QQ 250 gram^«"0 Tulpencroftlaan 2, Heiloo ^Tussen Heerenweg en Kenn.str.w, Lid Vereniging Goud- en Zilversmeden Vervaardigen - Veranderen Repareren - Graveren Stenen zetten Kennemerstraatweg 414 Heiloo 072-330799 natuurlijk in die sfeervolle NIJENBURG-ZAAL van Kom eens langs of bel op; de prijs zal u meevallen. Kennemerstraatweg 341 Tel. 072-331992 PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUR DE HOOFDFILM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1