II I P1 OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES GESCHEIDEN INZAMELING IN HEILOO EVENEMENTEN-AGENDA - SU* A SPORT EN SPEL AGENDA VERENIGINGSAGENDA AGENDA EGMONDEN MS i) 7L 'SC; w 4 JULI 1984 ft Donderdag 5 juli De Ark, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrydag 6 juli W. J. Hofdijkschool, Mariënstein 178. Tussen 8.15 -14.00 uur. Zaterdag 7 juli Handbalvereniging Foresters, Parkeerterrein Laan van Muijs, Egelshoek, Tussen 8.00 - 17.00 uur. St. Benedictusschool, J. P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00 - 11.00 uur. Ook lompen. Scoutinggroep Victorie, hoek Westerweg/Kerkelaan. Tussen 9.00 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 333760. Maandag t/m vrijdag Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. Alle dagen Cl. Willibrordschool, Westerweg naast Fodi-markt. Alle uren. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK, is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis Opgehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijs- camplaan 26, tel. 332010. Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Schillen, groente- en fruitrestanten en oud brood. A. Sprenkeling, Hoogeweg 34je Heiloo (tel. 072 - 331593). Afgewerkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations. Glas: glascontainers bij de winkelconcentraties. Foto-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd, Nijverheidsweg 4. ^ontwikkelaar en fixeer gescheiden inleveren!) Overgebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken. Oude kwikbatterijen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. Onbrandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen 10.00 - 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. G. P. Groot aan de Kanaaldijk al leen voor particulieren. Schadelijke afvalstoffen uit de particuliere huishouding: Elke woensdagmiddag tussen 14.00 - 16.00 uur, gebouw Openbare Werken aan de Kanaalweg 9a. Het gaat hierbij om: Restanten bestrijdingsmiddelen en lege verpakkingen hiervan, gebruikte ter pentine, tri, wasbenzine e.d., verfresten, restanten van schoonmaakmiddelen, lijmresten, restanten van inkten en kopieermiddelen en cosmeticarestanten. Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072 - 331144 (tst.44) van de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 15.00 uur. ZWEMNIEUWS "DE SPETTERS" Maandag 18 juni en zondag 24 juni j.l. zijn de clubkampioenschappen weer verzwommen. Dit keer waren de deel nemers in twee groepen gedeeld, te weten de recreatieve zwemmers en de wedstrijdzwemmers. De clubkampioe nen van de recreatieve zwemmers zijn; meisjes onder 10 jaar Carolien Plat (210.2 pnt), 10 jaar Marieke Wild schut (157.3 pnt.) 11 jaar Mariska van 't Veer (401.8 pnt.) 12 jaar Manja de Waard (392.5 pnt) 13 jaar Monique de Graaff (387.2) 14 jaar Karin Bruschke (429.2) en 15 jaar Marieke van Hors- sen (430.7) Dames Maijan de Graaf (440.8 pnt.) Jongens onder de 10 jaar Michiel Wildschut (182.1 pnt) 10 jaar Jochem Bakker (168.4 pnt.) 11 jaar Rick de Waard (348.3 pnt.) 12 jaar Christiaan Korver (419.5 pnt) 13 jaar Gerbrand Swart (389.2 pnt) en 14 jaar Edwin Deen (401.6 pnt). Heren Jesse Tuinhof (343.8 pnt). De clubkampioenen van de wedstrijd zwemmers zijn: Meisjes onder 12 jaar Joanne de Hoop (347.6 pnt.) Onder 14 jaar Marlies v.d. Graaf (334.5 pnt) en onder 16 jaar Marianne Bark (235.7 pnt) Dames Areke de Hoop 324.5 pnt.).Jongens onder 10 jaar Jaap Kwakkel (144.1 pnt) Onder 12 jaar Arno Stam (365.7 pnt.) Onder 14 jaar Wilco Stam (333.3 pnt) en onder 16 jaar Marcel van Amstel (314.8 pnt) Heren Jos Brugman (299 pnt.) BRIDGECLUB KONT(R)AKT Afgelopen woensdag was onze laat ste speelavond van het seizoen. Op 5 september as. start het nieuwe sei zoen. Nieuwe leden voor onze club, waar wij in ontspannen sfeer bridgen, kunnen zich nu al melden bij de wedstrijdleider, tel. 331676. De uitslag van 27 juni: R. 1. dames Plas-v.d.Zijden, 56.67%; 2. dames Stuker-v.Zutphen, 48.57%; 1. fam. Baas, 58.57%; 2. heren Hu- ting-Plas, 50.00%. D. 1. dames Bennen-Vegter, 61.43%; 2. dames Antonysen-Brunklaus, 54.28%; 1. mevr. v.d. Hulst-hr. v.d. Zijden, 57.63%; 2. fam. Couzijn, 49.52%. HEILOOËR WIELERRONDE 1984 foto-impressie. houders. Onder de huldiging later de winnaar van de reacreanten- Linksboven de start van de dikke op de avond van de prijswinnaars koers voor veteranen, hij ontving de Een geslaagd sportevenement, banden race, een ludiek gebeuren, in de verschillende categorieën. Van Roozendaal-bokaal, rechts de dat is een juiste benaming voor de Daarnaast een- serieuzer aange- Links de winnaar van de dikke- over all-winnaar van de recreanten- vorige week gehouden wielerronde legenheid: de start van de race voor banden race zichtbaar blij met de koers, die een jaar eigenaar is van de van Heiloo. Bij deze een korte niet licentie- beker van Slagerij Kramer; midden Uitkijkpost-bokaal. Eerste Zaterdag-Priesterzaterdag. Zaterdag 7 juli: le zaterdag-viering op Kapel O. L. Vrouw Ter Nood,(achter Motel Heiloo). 11.30 uur: Rozenkrans-Biechtgelegenheid; 12.00 uur H. Mis voor Priester-en Kloosterroepingen; 15.00 uur Lof. Allen van harte welkom. Open avond alleenstaande ouders Woensdag 11 juli: open avond voor alleenstaande ouders, te houden door het Fiom-bureau. Onderwerp: de rol van de kinderrechter bij voogdij en omgangs regeling. Van der Meijstraat 6 te Alkmaar. Inl.: 072 -11 88 12. Steppenrace 1984 Zaterdag 25 augustus steppenrace 1984 van 20.00 - 22.00 uur achter winkel centrum 't Loo. Organisatie: Trompetterkorps Heiloo. Inschrijfadres: fam. Rozing, Kerkelaan 8 te Heiloo, tel. 331397. ROH-East United f u hif Vrijdag 6 juli: seizoenafsluiting voor ROH en East United met een wedstrijd op de bedrijfsvelden nabij sporthal 't Vennewater. De Boscrossers Trainingsschema: maandag- en woensdagavond vrij trainen (19.00-20.00); dinsdag- en donderdagavond trainen onder begeleiding (19.00-20.00 uur); woensdagmiddag trainen onder begeleiding (16.00-17.00 uur); vrijdagavond onderlinge,wedstrijden (19.00-20.00 uur). Zaterdag 7 en zondag 8 juli: grand national voor experts in Assen. Zondag 8 juli KNWU-wedstrijd voor junioren te Slotervaart, Amsterdam. TV Heiloo Zondag 8 juli: finales open Dors D en C-toernooi. De Vroegte Wint Woensdag 4 juli: dameswedstrijd in plan Boswijk, verzamelen 19.15 uur par keerterrein nabij het Hoekstuk. Vrijdag 6 juli: Kennemerland viswedstijd. Kaartuitreiking bij boerderii Diik- zicht aan de westelijke zijde van het Noordh. Kanaal t.o. L.T.B., 19.00 uur. Zaterdag 7 juli: jeugdwedstrijd. Verzamelen 8 uur op parkeerterrein aan Zee weg bij de brug over de Hoevervaart. STAYERIJ BLOEIT IN ALKMAAR Voor plaatsgenoot Levien Mechiel- sen kon het vorige week niet stuk. Als voorzitter van "De Vrienden van de Stayerij" mocht hij in de kantine van wielervereniging Alcmaria Vic- trix de zeven derny-motoren aan het publiek introduceren. Vlak voordat de overkapte wielerbaan te Alkmaar in gebruik werd genomen weer een voorbeeld van de groeiende belang stelling voor de baansport in Alk maar en omstreken. Op de foto overhandigt initiatief nemer Levien Mechielsen een at tentie aan Swahni Mars, echtgenote van Dick Mars (midden), die de zeven motoren bouwde. KNIPKAPPER KAMPIOEN Katholieke Bond van Ouderen Dinsdag 10 juli: eucharistieviering in het Trefpunt, aanvang 9.30 uur. Voor ganger: PATER Pé Rozing, koffie na afloop. Rommemarkt Eensgezindheid Zaterdag 7 juli: Rommelmarkt op het Kerkplein te Egmond-Binnen, t.b.v. Muziekvereniging Eensgezindheid. Aanvang 10 uur. Verkoop van diverse goederen en ook klein en groot vee. Allerlei attracties. Loterij (gratis). TC Hogedyk Vrijdag 6 juli racketavond voor beginners (ver)gevorderden en clubsterren vanaf 18.30 uur. ZWEMVIERDAAGSE De zvemvierdaagse in zwembad het Baafje is donderdag feestelijk afgeslo ten met diverse aktiviteiten. Ondanks het koude en natte weer hebben zich toch nog 540 deelnemers gemeld om vier dagen lang 10 of 5 banen te zwemmen. Zo ook de laatste avond. Dit keer op een donderdag i.v.m. de koopavond op vrijdag. Het was koud en vlak voor de start viel er nog een regenbui. Maar toen wethouder Borsjes na zijn openingswoord, om 19.00 uur het sein gaf voor de massale start voor de deelnemers tot 11 jaar, was het droog. Van het verzoek aan de kinderen om een tekening te maken met de moge lijkheden om het bad aantrekkelijker te maken, kwamen vier tekeningen binnen en vel van: Maija de Boer, Petra Schoen, Susan Schoen en Kim won Rr\rci#>c V\é»_ loonde de vier met een bloemetje en een presentje. Vervolgens verd begonnen met een demonstratie kunstzwemmen door zwemvereniging ,,De Dolfijn" uit Am sterdam met, enkele kandidaten voor de Olyrri'phs'che Spelen in Los Angeles in hun midden. Om tien voor acht gingen de deelne mers vanaf 11 jaar van start en konden de jongere deelnemers hun medaille gaan halen. Tijdens het zwemmen werden de deelnemers onder water in de gaten gehouden door een tweetal duikers, te weten Ilse Stel en Ronald Abrahams. Het muzikale gedeelte van deze avond werd verzorgd door Het Heilooër harmonieorkest Caecilia, terwijl in het ondiepe bassin veel belangstelling was voor een demonstratie van miniatuur bootjes van de vereniging M.B.C. ,,de Branding". Al met al een geslaagde zwemvierdaagse. Na de voor de statistiek nog te ver spelen wedstrijden, waarbij er toch nog één verloren ging, kan de Knip- kapperbrigade op haar kampioens- lauweren gaan rusten. Twaalf wedstrijden werden ver speeld. Tien daarvan werden met overmacht gewonnen. Twee gingen door overmacht verloren. Topscorers zijn de twee spitsen Hans Meyer en Dick Norder met ieder zeven doel punten. Goede tweede werden'Ray mond Roos en Jaap Drent met ieder vier doelpunten. Een woord van dank aan het adres van Willem Hopman uit Heerhugo- waard, die voor de prachtige kampi- oensbloemen zorgde. Ook nog dank aan de legioenen die ons steun den op onze jacht naar het kampioen schap. Volgend jaar heeft de Knip- kapper veel steun nodig om het een beetje behoorlijk te doen in de eerste klasse. TRIAS-JEUGD IN DE PRIJZEN BIJ NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN De TRIAS-afvaardiging heeft het bij de Nederlandse jeugdkampioen schappen in Amsterdam bijzonder goed gedaan. Het meest succesvol was B-junior Steven Wijker, die 2 maal op het ere-podium mocht plaatsnemen. Op de 1500 m werd hij 3e met een nieuw clubrecord van 4.05.86, ook een nieuw record was de 8.48.43 op de 3000 m, waar mee hij prima tweede werd! Een 2e plaats was er ook voor Mascha Vriend, die bij het vèrspringen voor A-meisjes een uitstekende 5.65 m liet opmeten, Carine Molenaar kwam tot 5.03 m. Olga Overmeer sprong als B-meisje eveneens 5.03, zo mogelijk nog beter was haar tijd van 15.80 sec op de 100 m horden. Bij het speerwerpen voor A-meisjes kwamen Freya Muller en Ingrid van de Lecq tot resp. 36.16 en 34.84 m, Erica Dekker liep op de 1500 m voor B-meisjes een tijd van 5.20.28. Mare Kok bleef net buiten de prij zen, maar zijn prestaties mochten be paald gezien worden, nl. 2.01 m bij het hoogspringen en 14.89 op de 110 m horden. Zijn tijd van 14.81 in de#serie was een verbetering van zijn eigen clubrecord. Jan Willem Knol toonde vooruitgang bij het hinkstap- springen voor B-junioren, het werd nu 12.70 m. Tenslotte valt nog te ver melden de 9.03^77 van A-junior Jos Kaptein op de 3000 m. OPEN TENNISTOERNOOI HSV Voor het eerst in het nog prille be staan organiseert tennisvereniging H.S.V. een open toernooi. Ongeveer 400 deelnemers zullen de strijd aan binden in uitsluitend dubbelspelen in de D- en E-kategorie. Plaats van handeling is uiteraard het gezellige H.S.V.-tennispark, voorzien van uit stekende gravelbanen en een leuke kantine. Na het eerste weekend op 7 en 8 juli zal het grootste deel van de le ronde achter de rug zijn. De finale dag is op zondag 15 juli. H.S.V. rekent er op dat het een ge zellig en sportief toernooi wordt met veel publieke belangstelling. FORESTERS HONKBAL Zaterdagmiddag drie uur ontmoet Foresters I honkbal op het terrein aan de Dors het team van koploper ABC. Foresters speelt dan de twee de zware wedstrijd in een week tijds want afgelopen zondag ging het in de uitwedstrijd in en tegen Bloe- mendaal ook al om een plaats in de top van de tweede klasse van de lan delijke honkbalcompetitie. Foresters leed een 6-5 nederlaag, veroorzaakt door veldfouten in de zevende en, naar later bleek, belangrijkste in ning. Foresters-pitcher Arjen Kweldam en Bloemendaal-pitcher Groot maakten hun werk tot aan die in ning bekwaam af. Beiden moesten drie runs toestaan. Maar in de 7e inning kwam het veld van Foresters onder zware druk te staan en wist Bloemendaal drie punten te maken door slordig verdedigingswerk van de Foresters-fielders. Foresters moest de overwinning aan een goed spelend Bloemendaal laten: 6-5. BEKERUITREIKIN G BV "DE POMMERANS" Dinsdagavond 26 juni had in biljart sociëteit Heiloo de bekeruitreiking plaats van BV "De Pommerans" in de spelsoorten libre en bandstoten. Door voorzitter J. van Eikeren werd de avond geopend. Voor libre gingen de bekers naar de heren J. Metse laar, A. Ekkes, en S. v.d. Peet, respectievelijk nr. 1,2 en 3. Tevens mocht de heer J. Metselaar als nr. 1 de wisselbeker in ontvangst nemen. Voor bandstoten gingen de bekers naar de heren N. Teuthof, H. Dekker en A. Ekkes resprectie- velijk nr. 1, 2 en 3. Na het officiële gedeelte werd de avond besloten met een onderlinge strijd, waarvoor het bestuur extra prijzen beschikbaar had gesteld. Inlichtingen over inschrijving nieuwe leden voor het seizoen 1984/'85 kunt u bij het bestuur van BV "De Pommerans" onder de telefoon nummers 33 10 78; 33 29 64 of 33 41 27 verkrijgen. DE BOSCROSSERS Er was weer heel wat te doen voor de fietscrossliefhebbers het afgelopen weekend. Vrijdagavond hielden de Boscrossers een heel intiem onder ling wedstrijdje, dat net voor het onweer afgelopen was. Zaterdagochtend vertrokken 26 Boscrossers naar Purmerend voor een clubuitwisselingswedstijd. Van de 9 deelnemende clubs eindig den de Vikingcrossers uit Pur merend op de le plaats, De Boscros sers op de 2e plaats, en de Kley- drivers uit Langedijk op de 3e plaats. Persoonlijke prijzen waren er voor: Edwin Lamers, Bas van der Zee, Bob van Westerop, Linda van Westerop, Petra Hoebe, Nancy van der Zee, John van Veen, Erik van de Bogaard en Peter de Jeu. Zondag was er een K.N.W.U.-fiets- crosswedstrijd te Amstelveen waar zoals gewoonlijk alleen de licentie houders aan deel mochten nejnen. De clubyel van de Boscrossers werd daar weer veel gehoord en het heeft de volgende crossers zeker ge stimuleerd. Linda van Westerop, le bij de meisjes t/m 7 jaar, Rombout van Kuijk, 3e in de Open Klasse en 2e bij de 16 j. experts, Peter de Jeu, 3e bij de 17 j. experts en Dennis Natzijl 3e bij de 10 j. experts. OPEN TENNISTOERNOOI TV HET VENNEWATER Zondag 1 juli zijn op het tennispark van TV Het Vennewater de finales van het open E- en Veteranentoer- nooi onder uitzonderlijke weersom standigheden verspeeld. Hiermee kwam een einde aan een geslaagd toernooi, waarin zo'n 400 partijen te verwerken waren. Om vijf uur, na het dankwoord van voorzitter P. Avis, kon de wedstrijdleider W. Oude Essink de prijzen uitreiken. Bij monde van de tweevoudige fi nalist W. v.d. Bij (TC Langedijk) werd de toernooicommissie ge complimenteerd voor de uitstekende organisatie. Vetarenen: gemengd dubbel: 1. v.d. Bij/v.d. Bij; 2. Versteegh/Lap. Dames dubbel: v.d. Linden/Kra nenburg; 2. Dekker/Hallewas. Heren dubbel: 1. Duyn/Tesselaar; 2. Kranenburg/Janssen: Heren en kel: 1. v.d. Bij; 2. Fleischman. E-spelers: gemengd dubbel: 1. Zwart/de Waard; 2. Friederichs/Carels; da mes dubbel: 1. de Jong/Kalshoven; 2. Kaper/v. Vught; heren dubbel 1. v. Rhee/de Bree; 2. Hartog/ Bron: dames enkel: 1. N. Blaken- burg; 2. M. Bos. Heren enkel: 1. S. Sneek: 2. H. Brak. G Burge met t beste te He Bovei 1984 Alger Gedu ning AA I POSTDUIVEN VER. GOUDEN WIEKEN LIMMEN De jonge duiven moesten deze veek weer een stukje verder \*eg, en vel naar Duffel. De gemiddelde afstand hier van bedraagt ongeveer 165 km en de weersomstandigheden varen redelijk. Het aantal der jonge prominenten krimpt nog steeds en dit veekend varen er ongeveer 400 die de strijd met een noord-vesten vind begonnen. De comb. Dirkson/Koet vas heer en meester: 1-2-11-33-44-53-58-59-64-72- 75. Theo Schut 3-6-9-17-24-30-36-41- 45-61-66-76-77. Kees Wensink 4-12- 14-23-35-40-56-57-60-62-68-73-78. Piet de Graaf 5-11-16-18-26-27-28-29- 38-39-40-42-43-47-48. Jaap Kaandorp 7-20-35. Ben Meuleman 8-25-40-41- 43-51-52. Jan Bakkum 10-15-37-39-65 67. Gijs Pouw 13-31-32. John Kool 21-22-43-44-49-50-54-63-70-71-79-80 Arie Hageman 34-48' Ben Nijman 40. J. C. Bakkum 50-69. De oude duiven zetten afgelopen weekend hun Tour de France voort. De start lag in Pont St. Maxence en de finish was in Limmen of Heiloo. Piet de Graaf die lange tijd de eer aan een ander moest laten werd gele trui drager van een peloton van ongeveer 150 duiven. Hij draaide een mooie serie op deze 393 km lange etappe: 1-3-7-8-11-21-22-27-28. Jaap Kaan dorp: 2-19. Theo Schut: 4-6-12-13-15. Kees Wensink 5-16-18-20-26-27 Arie Hageman 9-23-24 Jan Bakkum 10. Comb. Dirkson/Koet: 14-17. John Kool: 25. u» -'"'•f I s*t Wi JEUGDVISSEN D.V.W. Donderdagavond 28 juni was er een grote viswedstrijd voor de jeugd van gegeven. Deze kinderen mogen niet de Federatie Midden-Noordholland, ouder zijn dan 14 jaar. De organisa- ondergebracht in de grote visbond de t*e was handen van de jeugdcom- N.V.V.S., waar ook 15 jonge vissers missie van D.V.W. Aan deze wed- van D.V.W. zich voor hadden op- strijd deden in totaal 68 kinderen mee, welke uit verschillende ver J* enigingen kwamen, o.a. IJmond vissers Beverwijk, Castricum, Zaan streek en D.V.W. De beste 10 visser tjes worden uitgezonden om mee te doen voor het kampioenschap vai Nederland. Deze wedstrijd wordt ge houden in Giethoorn, waar heel Ne derland vertegenwoordigd is. Over de wedstrijd het volgende. De kaart-uitreiking vond plaats in de sporthal Vennewater. Hierna ginj iedereen naar het viswater 't Maal water, waar alles afgezet was me linten en waar tevens de visnummen klaar stonden, zodat iedereen op ziji eigen plaats kon gaan zitten. On 19.00 uur werd het sein gegeven ei kon iedereen zijn gang gaan. Het wa; een slechte avond voor deze kinde ren, want het waaide hard en dj wedstrijd begon met een flinke regenbui. Maar je hoorde ze niet mopperen. De vangsten waren dan ook matig en om 20.30 werd het eind- 3 signaal gegeven. De prijsuitreiking vond plaats in dg sporthal. En na een snelle telling wist men de uitslag, die luidde als j voïgt: no. Gerbrand Ëkkens D.V.W.; 2, Benno Haak Uitgeest; 3, André Starreveld Uitgeest; 4, René Betje Heemskerk; 5 Jaco v. Rixel, IJmondvissers; 6, R. v. Dessel, IJmondvissers; 7, Rieks Boll, D.V.W.; 8, Robin Schigt, D.V.W.; 9, M. Biesheuvel Limmen; 10, O. Rieg- stra, Zaanstreek. Deze kinderen gaan dus meedoen om het kampioenschap van Nederland. Veel succes. Verder was het een goed georgani seerde wedstrijd. En een woord van dank aan iedereen die hieraan mee geholpen heeft om deze wedstrijd te doen slaeen. Burg< met t lid 8, voor Bove 1984 delin Gedi bouw Heilc Deb 22 v; van reid bij hi ken Het mee Sno< kled DA! bern Me i i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 4