cBijwcïard Coiffures WmmWS Nieuws van de Gemeente Heiloo ^YOUNCo^ Geen Uitkijkpost ontvangen? KERKDIENSTEN BIJZONDERE AKTIES Fa. J. de Graaff ERKENDE ■UZERS EVENEMENTEN-AGENDA VERENIGINGSAGENDA \M MEDISCHE DIENSTEN ANDERE ADRESSEN de winterkollektie van Vanaf vandaag 5 september is onze geheel gemoderniseerde salon weer geopend. Voor iedere moderne behandeling kunt u volgens afspraak bij ons terecht. DIERENBESCHERMING HEILOO-LIMMEN-CASTRICUNl GOED TEHUIS GEZOCHT VOOR AUTORIJSCHOOL „DE WAAG" Bel 's donderdags: 072-330175 POLITIEBERICHTEN! McGREGOR. Kennemerstraatweg 306 Heiloo 50 jaar jong Voor Haar en nu ook voor Hem. Zevenhuizerlaan 59 - 1851 MS Heiloo Telefoon 072-331928 avwwwmvwvwwwmj M. R. Koelman, j; huisarts j; afwezig van 7 sept. tot 1 okt. afwezig vr. 7 sept. H. H. den Engelsen huisarts overige huisartsen INLEVEREN VAN KOPIJ VOOR ADVERTENTIES E.D. TOT UITERLIJK 18.00 UUR 5 SEPTEMBER 1984 Qp zondag 9 september 1984 zal van 9.00 tot 19.00 uur aan beide zijden van de Vennewatersweg tussen de Lijnbaan en de grens met de gemeen te Egmond alsmede op het gedeelte van Het Malevoort vanaf de Venne watersweg tot aan Het Zevenhuizen een parkeerverbod van kracht zijn in verband met de op die dag in een weiland nabij het perceel Vennewa tersweg 24 te houden trekker-trek- wedstrijd. GEMEENTE HEILOO Herprofilering van bermen In navolging van voorgaande jaren zullen ook dit jaar weer verschillende bermen in Heiloo opnieuw onder pro fiel worden gebracht. De werkzaam heden zullen begin september een aanvang nemen en betrekking heb ben op gedeelten van de bermen van De Achtkant. Korbeellaan, Vinken- baan, Torenlaan, Jan Ruslaan, Cur- tiuslaanen Blinkenlaan. De reden dat van de bermen van bo vengenoemde lanen wegen geher- profileerd moeten worden is hoofdza kelijk dat deze in de loop der jaren langs de wegkant te hoog zijn gewor den als gevolg van het opstuiven en afspoelen van zand van de weg 4 Katertjes 3V2 mnd., rood en zwart. Mooi grijs katertje 7 mnd. 'Sam'. Lieve lapjespoes IV2 jr. gesteril. 'Fatje'. Zwarte poes met wit 3 jr. gesteril. 'Betsy'een oog bijna blind. Leuke grijs/witte kater 4 jr. ge- castr. Slanke zwarte kater 4 jr. gecastr. 'Moortje'. Mooie schildpadpoes 5 jr. gesteril. Aanhankelijke bastaardpers 6 jr. gesteril. 'Sasa'. Gezellige cyperse poes 8 jr. ge steril. 'Poekie'. Lilac point Siamese kater 9 jr. gecastr. 1 zwart/wit konijn. 4 dwergkonijntje, zwart, zwart/wit, en bruin. 1 Cavia. WIE MIST Schildpadpoes 3Vi mnd., ge vonden Holleweg, Heiloo. Oranjebruin dwergkonijn. Zwart/wit dwergkonijn. Grijs dwergkonijn. VERMIST Seal point Siamees, Kennemerstr. weg/Heilooërbos Inl.: Katten: tel. 331407, mevr. v. Weelden, b.g.g. 332879 of 334810. Knaagdieren, tel. 33ö78b, lam. Zoon. GOED TEHUIS GEZOCHT VOOR 2 Zwarte katertjes en 1 lapjespoes 12 wkn. WIE MIST Gecastr. kater, zwart met wit. Inl.: Katten, tel. 02205 - 2890, fam. Pepping. Knaagdieren tel.: 02205 - 2266, fam. Prins. De Dierenbescherming afd. Hei loo ë.o. heeft dringend behoefte aan personen, die tijdelijk een kat tegen vergoeding in hun huis willen op nemen. Tel.: 072 - 331407. TON LEURS HET ZEVENHUIZEN 15A HEILOO - TEL. 072-330294 Daardoor kan de berm zijn funktic als afvoerder van regen en smeltwater niet langer goed vervullen en blijven plassen te lang op de weg staan. Voorts zijn enkele bermen 7.0 ongelijk van oppervlakte geworden dat het maaien teveel wordt bemoeilijkt. BURGERLIJKE STAND HEILOO GEBOREN; Joerl, z.v. Roelof Nieuwenhuis en Annette C. Wan ker; Brenda, d.v. Ton Meljaard en Johanna E. Sibrandi; Hendricus J. P., z.v. Johannes C. P. Ranztfn en Janneke F. Heldeipa. ONDERTROUWD; Martin A. Bruijn en Marianne van der Plaat; Johannes P. Schouten en Johanna M. G. G. Sanders. GETROUWD; Meindert P. M. Scholten en Elisabeth A. A; M. Ursem; Gerardus W.W.A. Oudhof en Anna E. M. Hetfstra. OVERLEDEN; Simon Rinke, e.v. Boon; Agatha C. Jol, w.v. van Duin. KONINGSKAARS Het kon niet uitblijven dat er op het artikeltje over de koningskaars reak- ties zouden komen. Er waren men sen die koningskaarsen van 2.60 m en zelfs 3.25 m hadden. Maar ja, zij hadden niet gebeld en Sabine wel. WITTE EEND Een inwoner van Egmond had zijn portemonnaie met ongeveer 455 gul den even op het dak van zijn witte eend, die geparkeerd stond langs de Herenweg ter hoogte van de Ter Coulsterlaan, gelegd. Hij vergat dit totaal en reed weg. De portemonnaie rolde toen vanzelfsprekend op straat, waar het geld eruit viel. Een mevrouw vond 105 gulden en bracht dit bedrag naar het politiebureau. Zij zag tevens dat enkele jongens de andere waarde volle papiertjes opraapten. Deze zijn vooralsnog niet op het bureau ingele verd. De eigenaar heeft inmiddels wel aangifte van zijn verlies gedaan. BOTSINGEN Minder ongevallen deze week en zeker geen enkele met zo ernstige afloop als vorige week eenmaal het geval was. Het niet verlenen van voorrang was oorzaak van blikschade bij een botsing tussen twee auto's op de Kennemer- straatweg/hoek Kerkelaan. Eveneens louter materiële schade was het gevolg van een kop-staart-botsing op de Ken- nemerstraatweg ter hoogte van de Kanaalweg. Pal voor het politiebureau werd door de ene auto ook geen voorrang verleend aan de andere. De politie was logischerwijs snel ter plaat se om de schade op te nemen. Het enige slachtoffer in het verkeer mèt verwondingen was een jongen uit Heiloo, die met zijn fiets tegen een hekje reed en ten val kwam. Met een gat in zijn hoofd moest hij even naar het ziekenhuis. GESTOLEN Uit een auto aan de Zeekamplaan werd de radio-cassetterecorder ont vreemd. Bij een opslagplaats van de gemeente Heiloo werd een aantal mollenklemmen gestolen. Uit een win kel werden twee drie-delige kostuums zonder te betalen meegenomen. De politie is in het bezit van een signale ment van de daders. Nogmaals werd uit een auto de radio-apparatuur gehaald. Bij de Nyenburgerweg werd hout gestolen. '>WAVA"J WAVAWAV WAVAVVAWAVVAV y/itó Verkoop Unicef-kaarten In de week van 12 t/m 19 september is er weer de jaarlijkse huis-aan-huis verkoopactie van Unicef. Leerlingen van scholen in Heiloo en Alkmaar zullen de huizen langs gaan met een doosje met 10 gesorteerde kaarten met envelop pen. De kaarten kosten 1,70 p.st. Bij aankoop ontvangt u een deurzegel. De nieuwe collectie bevat algemene kaarten en kerstkaarten. Zij zijn bijzonder mooi en van zeer goede kwaliteit. Met de aankoop van kaarten steunt u talloze kinderen over de gehele wereld Na 19 september kunt u tot Kerstmis voor kaarten (en andere Unicef-arti- kelen) terecht bij J. Moerbeek, Tulpencroftlaan 40 te Heiloo, tel. 072 - 330596. Verkoop handwerken Rode Kruis Vrijdag 7 september: verkoop van handwerken door het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Heiloo in het gebouw aah Kennemerstraatweg 382, tussen 14.00 en 16.00 uur. Protestants Interkerkelijk Thuisfront Door de gemeente is aan het Protestants Interkerkelijk Thuisfront toestemming verleend om in de periode tussen 10 en 15 september gelden in te zamelen in Heiloo. De collectanten zullen gebruik maken van lijsten en/of bussen. LEERLINGEN VOLKSMUZIEKSCHOOL OPGELET Het Heilooër Harmonieorkest Caecilia organiseert een meespeeldag op 22 september voor alle leerlingen van de Volksmuziekschool; blazers, slagwer kers, het maakt niet uit. De bedoeling is dat jullie 's middags 3 complete werken kunnen uitvoeren, die overdag met de dirigent en enkele "ervaren" leden van de harmonie zijn ingestu deerd. De hele dag duurt van 11 tot 5 uur en is in de volksmuziekschool, 't Veld 1 in Heiloo. Om 16.30 uur is de Uitvoering, waar bij jullie ouders, broers, zussen, vriendjes en vriendinnetjes en alle andere mensen die jullie willen uitno digen, van harte welkom zijn. Een glas fris of een kop koffie wordt verzorgd door de harmonie, voor de rest moetje zelf zorgen. Opgeven voor deze meespeeldag kan bij de admini stratie en bij #de docenten van de volksmuziekschool. Dat kan vanaf vandaag tot 22 september kwart voor 11. We hopen dat er veel mensen komen spelen, zodat we 's middags om 16.30 uur een heel orkest kunnen laten zien en horen aan ons publiek. OPGELOST Met de aanhouding van drie jongelui in Amsterdam/Osdorp is de diefstal van een auto in Heiloo (geparkeerd op een terreintje aan de Slootenslaan) opgelost. De jongeren komen in aan merking voor nog enkele overtredingen van de wet in onze gemeente. Een andere in Heiloo gestolen auto werd in Den Helder aangetroffen. Hier ont breekt van de daders nog elk spoor. COLLECTE Sommige mensen houden er vreemde ideeën op na. Dat geldt niet voor hen, die noodlijdende medeburgers via het houden van collectes willen helpen. Maar wel voor een groepje jongelui, die de afgelopen week bij inwoners van Heiloo aanbelden met de mededeling, dat zij aan het collecteren waren voor het Koningin Wilhelminafonds. Of de mensen een gift wilden geven! Wel licht heeft 'n aantal dit gedaan maar weer anderen vertrouwden het niet en vroegen bij de jongeren (ongeveer 20 jaar oud) om een legitimatiebewijs. Dat moet elke collectant tijdens het collecteren bij zich hebben. De jonge ren kozen na zo'n vraag het hazenpad. Weest u hierbij gewaarschuwd. Hoe wel het merendeel van de collectanten met slechts goede bedoelingen u om een bijdrage zal vragen, is het altijd mogelijk dat u daaraan twijfelt. Vraag in zo'n geval naar het legitmatiebewijs Gelden voor een goed doel komen dan ook bij dat goede doel terecht. GEVONDEN VOORWERPEN Lijst van gevonden voorwerpen in de periode van 27 augustus 1984 t/m 2 september 1984. Afhalen woensdag en zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. 1 trainingsjack, 1 zilveren hangertje (kruisje), 2 pakjes echte boter, 1 bruine portemonnaie zonder inhoud, 1 sleutel, 1 notitieboekje, 1 oorbel, 1 bruine leesbril, 1 rozenkrans aan ketting en 1 bruin/wit gebreid vest. BARBECUE WIELEMAKERSLAND Op zaterdag 1 september hadden enkele bewoners van Wielemakers land, Rookamer en Zeeweg het initiatief genomen om de 20 flat bewoners van Wielemakersland een barbecue aan te bieden. Om 4 uur gingen dezen, meest oudere mensen, naar de plaats achter de flats, die gezellig klaar gemaakt was met makkelijke stoelen en tafels en waar de initiatiefnemers zich geen moeite hadden gespaard om ons te bedienen van lekkere drankjes en heerlijke hapjes en la ter een maaltijd. Het was een heel gezellig samenzijn. Maar bij dit alles onderging ik een zekere ontroering, daar deze meest jonge mensen, in deze ma terialistisch wereld, het grote ge bod van naastenliefde tot uitdrukking hadden gebracht. Het was als een zonnestraal uit Gods hemel in deze soms liefdeloze wereld. Nog met heel veel dank aan allen die ons een onvergetelijke middag hebben bezorgd. Mevr. C. Smits-v. Eek, bewoonster van Wielemakersland. Tel. 072-331025 -Heiloo VERHUIZINGEN geheel verzorgd PIANO VER VOER BERGPLAATSEN VOOR INBOEDELS Open avond voo alleenstsaande ouders Woensdag 12 september: open avond van het Fiom-bureau voor (aan- staande)alleenstaande ouders. Het thema van de avond is: 'Luisteren naar kinderen'. Vanaf 20.00 uur is men welkom op het adres Van der Meijstraat 6 te Alkmaar. Inlichtingen: 072 - 11 88 12. Esperanto-expositie Van dinsdag 11 t/m zaterdag 15 september wordt in cultureel centrum De Vest in Alkmaar de jaarlijkse esperanto-tentoonstelling gehouden. Allerhande oude èn nieuwe informatie over deze internationale taal is te zien. De expo sitie is dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur. Men kan zich in De Vest ook opgeven voor het volgen van een esperanto-cursus. Kunst uit de Derde Wereld Op vrijdag 7 en zaterdag 8 september wordt in Motel Akersloot een tentoon stelling gehouden van kunst en gebruiksvoorwerpen uit de Derde Wereld. De expositie is vrijdag open van 14.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De tentoonstelling is gratis toegankelijk en er is de mogelijkheid om voorwerpen te kopen. Motel Akersloot vindt men langs de A9. Activiteiten voor beide bonden van ouderen Donderdag 6 september: fietstocht. Woensdag 12 september: dansen. Vrijdag 21 en zaterdag 22 september: rommelmafit in 't Loo. Woensdag 26 septemben dansen. Woensdag 10 oktober: dansen. Donderdag 11 oktober: sjoelen. Don derdag 18 oktober: bustocht. Sociëteit voor Alleenstaanden Heiloo Maandag 17 september: creatieve-avond o.l.v. Alice Visser vanaf 20.00 uur in het Open Huis. Onderwerp: kaarsen schilderen. Deelnemers moeten 1 of meer dikke kaarsen en zo mogelijk een penseeltje meenemen. De kosten zijn 2,50. Inlichtingen via de telefoonnummers 332136 en 331097 in Heiloo. Wljkvereniging Plan Oost Donderdag 6 september: Hobbyclub voor jeugd van 10, 11 en 12 jaar tussen 16.00 en 17.30 uur. Vrijdag 17 september: klaverjassen, aanvang 20.00 uur, toegang leden 2,- en niet-leden 3,-. Voor dit seizoen is een kampioensbeker beschikbaar. Maandag 10 september: tafeltennis voor de jeugd (19.00 - 20.30 uur) en ou deren (na 20.30 uur). Woensdag 12 september: Hobbyclub voor 6- en 7-jarigen (13.30 - 15.00 uur) en 8- en 9-jarigen (15.30 - 17.00 uur). Alle activiteiten van de wijkvereniging hebben plaats in het Oosthonk, Laan v. Zeeman 14a, natuurlijk in Heiloo. Vrijdag 21 september: schaak- en majong-avond. Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde Zaterdag 15 september: excursie naar het Nationale Park de Hoge Veluwe met ook een bezoek aan het Kröller-Muller-museum. Vertrek vanuit Heiloo: 9.30 uur vanaf de Witte Kerk. Kosten: leden 43,- p.p., niet-leden 53,-. Aanmelden: donderdag 6 september vanaf 9.00 bij C. Kamer, Heerenweg 108, Heiloo (072-333523). Nederlandse vereniging van Huisvrouwen, afd. Heiloo Dinsdag 11 september, informatie-ochtend over cursussen tussen 10.00 - 11.30 uur in het Open Huis. Woensdag 12 september: dia-ochtend over de hofjes in Haarlem door mevr. T. Dekker-Knorr, aanvang 9.45 uur in het Open Huis. Dinsdag 18 september: excursie naar de Haarlemse Hofjes. Vertrek 8.30 uur vanaf de bekende opstapadressen. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Heiloo. Woensag 12 september: dia-presentatie over de organisatie van de verkeers leiding op Schiphol en boven het Nederlandse luchtruim door de heer J. J. Kaan, luchtverkeersleider, in de zaal van de Gereformeerde Kerk aan de Noordergeeststraat. Aanvang 20.00 uur. Introducé's betalen 2,50 entree. Woensdag 19 september: fietstocht naar de beeldentuin van Nic Jonk te Groot Schermer en een bezoek aan het schaatsmuseum in Schermerhorn. Vertrek 9.00 uur vanaf de brandweerkazerne. Terug rond 16.00 uur. Vogelvereniging Kleurenpracht Heiloo Maandag 10 september: contactavond in de zaal van de duivenvereniging, achter sporthal 't Vennewater te Heiloo, aanvang 20.00 uur met: tafelkeuring, de mogelijkheid om ringen (na) te bestellen en een loterij. WAO-AAW Belangenvereniging Heiloo Dinsdag 11 september: viswedstrijd in De Karremel. Om 9.00 uur aanwezig zijn bij De Loet. Katholiek Vrouwengilde, afd. Heiloo Woensdag 12 september: openingsavond Katholiek Vrouwengilde Sint Monica. Aanvang 19.00 uur met: eucharistieviering, jaarvergadering en na de pauze bingo. Postzegelvereniging Heiloo Woensdag 19 september: jaarlijkse algemene ledenvergadering in het Open Huis, aanvang 20.00 uur. Met o.a. de verkoop van de Yvert-catalogus 1984. STICHTING DIENSTVERLENING ALKMAAR-HEILOO Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, tel. 331297, op werkdagen tussen 9.00 en 10. 00 uur. De stichting dienstverlening Alk- maar-Heiloo is een instelling voor ouderenwerk." Zij organiseert onder meer sociaal-kulturele aktiviteiten voor mensen vanaf 55 jaar. In het seizoen 1984/1985 kunt U deelnemen aan: in 't Trefpunt (Westerweg 294, tel. 331297 of 335296), Ouderenkoor, Handwerken, Engels, Yoga, Gym nastiek, Koersbal; in 't Open Huis ('t Loo 19, tel. 333368), Gespreksgroep, Volksdan sen; in het verzorgingstehuis De Loet (de Loet 1), Gymnastiek; in het zwembad de Hoornse Vaart te Alkmaar, Zwemmen. Voor nadere informatie kunt U kon- takt met de Stichting Dienstverlening opnemen. Voor diegenen die niet op eigen gelegenheid naar een aktivi- teit kunnen komen, is tegen geringe vergoeding vrijwilligersvervoer beschikbaar. Indien U hiervan ge bruik wilt maken, schroomt U dan niet te bellen, tel. 331297. AGENDA 't TREFPUNT Westerweg 294, tel. 331294 Hoog en Laag 7a, tel. 331458 donderdag 6 september SoosKBO 13.30—17.00 Biljarten 13.3017.00 vrijdag 7 september Soos ANBO 13.30—17.00 Bridge 13.3017.00 Biljarten 13.3017.00 zondag 9 september Soos ANBO 13.30- 17.00 Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur ds. Ph. Ouwendijk. Doop- dienst. Crcchc in De Rank. Kruiskerk 9.30 uur ds. Ankersmit uit Doorn. Crèche in achterzaal. 19 uur ds. Fre- derikse uit Bennebroek. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur ds. H. R. Hummelen uit Amsterdam. 19 uur ds. G. J. van Kamp uit Heiloo. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9 uur ds. J. W. van de Gronden (jeugdzondag). Parochie-zondagsdienst Moeder Gods Parochie, Holleweg 111 Heiloo, tel. 072-331453. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woensdagavond 8 u. Bijbelstudie. Westerweg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10 uur dhr. F. Vizee uit Alphen aan de Rijn. Ned. Herv. Gemeente Egmonden Geen opgave. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 9.30 uur ds. A. v. d. Bunt-v.d. Hoek. Remonstrantse Gemeente Alkmaar Geen opgave. Doopsgez. Gem. Koningsw. Alkmaar Geen dienst NH-gemeentedag te Aals meer. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar fl 10 uur Hoogmis. R.K. KERKDIENSTEN Willihrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.00 uur - 11.00 uur. In de week: Maandagavond 19.30 uur. Donderdagmorgen 8.00 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.30 uur en 11.00 uur. In de week: Vrijdag 19.15 uur, dins dag 8.00 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H.H. Missen: zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 en 11.00 uur. In de week: maandag-, woensdag- en zaterdagavond om 19.00 uur en de overige dagen 's morgens om 10 uur. Avondmis: le Vrijdag van de maand 19.00 uur. Lof: Zondagavond 18.30 "uur. Biechthoren: Zaterdag in beide kapel len vanaf 16.00 uur. Kapel Psych. Centrum St.Willibrord H.H. Missen: Zaterdagavond 18.45 u. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Youth for Christ Alkmaar: koffiebar: zaterdagavond 20.00 uur, Laat, naast de Kapelkerk. WOL maandag 10 september WAO/AWW 9.00— 12.00 Bridge 13.3017.00 Biljarten 13.3017.00 (Bowling) 14.0015.00 dinsdag 11 september Ouderenkoor 10.00—-12.00 SoosKBO 13.30—17.00 Biljarten 13.30—17.00 I Handwerken 14.0016.00 Gymnastiek (de Loet) 14.1515.45 woensdag 12 september Engels 9.0012.00 Soos ANBO 13.30—17.00 Biljarten 13.3017.00 (Midgetgolf) 14.0016.00 AGENDA OPEN HUIS 't Loo 19, tel. 333368 donderdag 6 september H.O.V. Operette 20.0023.00 Sjoelclub de Strebers 20.0022.00 HBC bridge, 2 zalen 20.0023.00 Boerhave Engelse les 19.0021.00 vrijdag 7 september Pl.La.Vr., volksd. 9.0010.30 Stg. Dienstverl., volksd. 11.0012.00 Pl.La.Vr., volksd. 13.3015.30 N.v.v.H., damesbridge 9.3011.30 Begel.Orkest v. N.H. 20.0022.30 zaterdag 8 september Falkland toneel 15.3017.30 Alkm. Big Band 15.30—17.30 maandag 10 september N.v.v.H., zang 13.3015.30 Pl.La.Vr., zang 13.3015.30 Yoga 13.3015.30 Sans Atout bridge 20.0023.00 Falkland, toneel 20.0023.00 E.H.K. klaverjassen 20.0022.00 Computerles 20.0022.00 Yoga 19.30—21.30 dinsdag 11 september Doves, gym 9.0012.00 Nieuw Leven, zang 20.0022.00 Oppositie schaken, 2 zalen 20.00—23.00 H.A.F. fotoclub 20.1522.15 woensdag 12 september Doves, gym 10.3011.30 N.v.v.H. 9.00—11.30 Sans Atout, dam. bridgel3.3015.30 UCYL yoga 19.30—21.30 Falkland, toneel 20.0023.00 Kont-r-akt bridge 20.0023.00 Rotaryclub Heiloo 19.0021.00 AGENDA SPORTHAL 'HET VENNEWATER' DONDERDAG 6 SEPTEMBER KNVB zaalvoetbal 18.45 - 23.00 uur VRIJDAG 7 SEPTEMBER Zaalvoetbal div. clubs 17.45- 23.00 ZATERDAG 8 SEPTEMBER Zaalvoetbal div. clubs 9.00 - 17.00 Basketbal Fl. Heiloo 17.00 - 21.00 MAANDAG 10 SEPTEMBER Effect volleybal 17.30 - 23.00 DINSDAG 11 SEPTEMBER KNVB zaalvoetbal 18.45- 23.00 WOENSDAG 12 SEPTEMBER KNVB zaalvoetbal 18.45-23.00 DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) H. D. Gransbergen, Breedelaan 59, Heiloo, tel. 072-330400. Weekenddienst Apotheek Apotheek Sibilo, Past. v. Muijenweg 17, Heiloo, tel. 072-330200. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappen dienst: 020-123123. Verloskundige Limmen Mevr. E. Wiegering, tel. 02513-12895. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo W. Ooms, Slotlaan 2, Alkmaar, tel. 072-123926. DIERENARTSEN Dr. Schaap en dr. Duijser zijn altijd te bereiken op tel.nr. 072-331606. (Commandeurslaan 1). Zaterdags spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Diëtiste S. Ouwendijk. Telefonische afspraken maken op maandag en vrijdag 9-10 uur, en woensdag 14-15 uur en 18-19 uur. Van Doornstraat 24, Heiloo, tel. 072-330719. Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Weekenddienst in de kop van Noord Holland, tel. 02240-7939. Praktijk Mensendieck Spreekuur volgens afspr.(ma. t/m vr.) Mevr. Y. I. van Leeuwen-Chu, De Hoghe Weijdt 31, Heiloo, tel. 072- 338114, b.g.g. 02208-6924. KRUISVERENIGING „HEILOO" Kantoor: Wykgebouw: Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17.00-18.00 uur. Uitleenmagazijn geopend op werk dagen van 19.00-19.30 uur. Tel. 072 - 331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tussen 12.00 - 13.00 tel. 072 - 331073. Wijkverpleegkundigen: Mevr. A. H. Kroon, tel. 072 - 330082, te bereiken van 8.00 -8.30 uur. Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072 - 331021, te bereiken van 8.00-8.30 uur Mevr. A. v. Staveren, tel. 072 - 334326, te berèiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072 - 337465, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02208 - 6203, te bereiken maandag, donderdag en vrijdag tussen 8.00 - 8 ^0 uur. Mevr. L. de Waard, tel. 02518 - 55495, te bereiken tussen 8.00 - 8.30 uur. Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks 1 tussen 12.00 - 13.00 uur, tel. 072- 331073. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur tel.nr. 072-126482. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.); J.. J. K Cooper,Ewisweg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072- 333398; M. A. v. Riel, De Wildt- laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; E. J. Waal, Kennemerstr.weg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P. A. Slin ger, De Hoghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Zwangerschaps Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072 - 334694 ANDERE ADRESSEN OPENBARE BIBLIOTHEKEN Het Malevoort (330670), 1852 KZ, Heiloo en Kennemerstraatweg 382 (330057), 1851 BK Heiloo. Bibliotheek Malevoort: Dinsdag 10.00-12.00fl4.00-20.30 Woensdag T14.00-16.00 Donderdag 10.00-12.00f 14.00-20.30 Vrijdag 10.00-12.00fl4.00-20.30 Zaterdag T10.00-12.30 Bibliotheek Kennemerstraatweg: Maandag 119.00-20.30 Woensdag f 14.00-16.00 Vrijdag fl4.00-17.00 STICHTING ROLSTOELBUS HEILOO E.O. Secr. tel. 335149. Afspraken vervoer tel. 336570. De Rolbus is dagelijks beschikbaar, behalve maandag, woensdag en vrijdag tussen 11.00-14.00 uur. DIERENBESCHERMING HEILOO E.O. Honden: R. v.d. Berg (336758) Katten: D. van Weelden (331407), overdag), H. de Waart (334810), na 18.30 uur en in het weekend). Vogels: J. Kuiper (335478), C. Sent- veld (02205-1501). Watervogels: C. de Lange, 333073. Knaagdieren: C. P. N. Zoon, 336786. Aktie vakantie pleegdier: 336180. SPEEL-O-THEEK REGIO HEILOO De speel-o-theek leent speelgoed uit aan kinderen met een handi cap en aan diegenen die speciale aandacht nodig hebben. Adres: Kennemerstraatweg 382, 1851 BK te Heiloo (tel. 072-333399). Ope ningstijden: donderdag 15.30-16.30 uur, vrijdag 19.00-21.00 uur, zater dag 10.00-12.00 uur. Inl.: mw. M. H. Post-Stuve, Goodeslaan 55, 1852 ES Heiloo (tel. 072-334152). ALG. NED. INVALIDEN BOND Secr. mw. Burgering, Karei de Grootelaan 26, 1861 KT Bergen (NH), tel. 02208-2819. Kontaktpersoon: A. L. Bellekom, Kennemerstraatweg 324, tel. 333797, 1851 BH Heiloo. WAO-AWW-GROEP Activiteiten in het Trefpunt, Wester weg 294 te Heiloo. Tevens spreek uur elke maandag (9.00 - 12.00 uur). OPPASDIENST Uitsl. tel. (12.30 - 13.30 uur) bij: mw. Meertens-Wiltens (tel. 072 - 116377) of mw. Van 't Veen-Paarl- berg (tel. 330127). MAATSCHAPPELIJK WERK (Stichting Algemeen Maatschappe lijk Werk Alkmaar en Omstreken). Heiloo: Kennemerstraatweg 382, tel. 072-330984; spreekuur maandag, woensdag en vrijdag van 9.00-10.00 uur. Limmen: Middenweg 26a, tel. 02205- 1250; spreekuur donderdag van 14.00 15.00 uur. INDICATIECOMMISSIE HEILOO Aanvragen van bejaarden-opneming in een bejaardenoord dienen te wor den gericht aan het secretariaat van 't Trefpunt, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, tel. 072-332197. Spreek uur: dagelijks 9.00-10.00 uur. STICHTING ONDERDAK ALKMAAR Koelmalaan 196, tel. 072-400234. Opvangcentrum voor acuut dak loze mensen. STICHTING TELEFONISCHE HULPDIENST NOORD-HOLLAND NOORD In geestelijke en/of sociale nood dag en nacht bereikbaar onder nr.: 072-155555. SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Eerste en derde maandag van de maand societeitsavonden vanaf 20.00 uur in het Open Huis. Inl.: 332136 of 331097. FED. BOUW- EN HOUTBOND AFD. HEILOO Spreekuur elke maandag van 20- 21 uur in de R.K. Pastorie, Wester weg 267. Corr. S.F.B. pl. vert. 072-336431. FIOM: BURO VOOR ALLEEN STAANDE OUDERS Van der Meijstraat 6 te Alkmaar (tel. 118812). Bereikbaar ma. t/m vr. tussen 9.00-17.00 uur. Rechte Hondsbosschelaan 22 - Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 2