°N>% PIN Sinnige's fruit, munt uit! -decorette-decxïrette-decare Ik ben gek op kleurig beddegoed s as vstes*-' hanraads sSSssr ill RSEwi deoirette-deOT DONDERDAG 6 VRIJDAG 7 EN ZATERDAG 8 SEPTEMBER, 3 DAGEN LANG IS HET SPEELGOED Vi PRIJS MARTINUS DE VRIES KADOSHOP SPORTENSPEL Trekker-trek spektakel aan Vennewatersweg PAMSS€IH]®®IL P. CSG SINNIGE'S klitteband schoenen f79,95 f79,95 \f 39f"ap C ADRIAAN KLAASSE Loonbedrijf F. Beukeveld STATIONSCENTRUM TELEFOON 338181 HEILOO SPORT EN SPEL AGENDA s®SgMMn,B' f 65,- Wij gaan ons specialiseren in luxe en huishoudelijke KADO ARTIKELEN - ALLES MOET WEG, bezoek ons ook tijdens de Vrij-Markt. J.deVrij TO' 59 i? ^'0 <s> ritme Va/7 del0 gevorderd INLICHTINGEN INSCHRIJVINGEN voor onze NIEUWE danskursussen voor alle leeftijdsgroepen maandag t/m zaterdag van 15.00 tot 17.30 uur maandag t/m vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur Aanvang der kursussen september FDO-ged iplomeerd BREEDSTRAAT 13 A 1811 HE ALKMAAR TEL 072-117308 (b.g.g. 151667) James Grieve handappelen, 3 kg4.00 Extra mooie blauw Pruimen, l kg1.95 Zoete blauwe Druiven, 1 kg1.95 Gesneden Rode Kool, Vi kg0.25 deze aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag. Donderdag: Prei, 1 kg0.95 Vrijdag en zaterdag: Mooie Sperciebonen, 1 kg1.50 Zachte Snijbonen, 1 kg2.50 AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT ywwwwwwMr Schoorsteen vegen? Emmastraat 12 j Egmond aan zee tel. 02206-1135 maten: 25 - 28 29 - 36 37 - 41 In Blauw Grijs Bruin Beddeêoed Daarom ga ik naar de Decorette, want daar heb ik een ruime keus ennog prettig geprijsd ook. Beddegoed stationscentrum 81 heiloo tei.330789 Autorijschool PIET GELDERBLOM voor al Uw rijbewijzen! MEVR. I. M00IJ pedicure-chiropodiste r7(^00Qr6tte "peninBstUden: I 1 Heerenweg 144-Hedoo ™Jd9a8l6uur. Voor bron en/of pomp, tuin diepspitten met kraan, fraisen of overige grondwerkzaamheden Bel: 02206-2555 Delverspad 2 - Egmond a/d Hoef m m 5 SEPTEMBER 1984 d$)to*G/l Kennemerstraatweg 301, hk. Zevenhuizerlaan. Telefoon 330366 5 Bel schoorsteenveegbedrijf J lid van nederlandse vereniging van schoentherapeuten l^er wowW^ onder e^ rsp)ecorette \n een zomers deeen^deIipriiS Hu voor voor als detó>e<1 erbaar in 3 genieën, b met, Ook voor Uw theorie-certificaat. Tel. 072-335583 Baetenburg 145, Heiloo AUTOMOBIELBEDRIJF MANSHANDE rep. en onderh. redelijk tarief, Nijverh.weg 2, Heiloo, tel. 072-335871, na 18 uur: 072-335016, ook zaterdags geopend. Voor algehele voetverzor ging, tevens steunzolen. Vrieswijk 61, Heiloo, tel. 072-331672. STAMROZEN in potten ze staan nu in bloei. Kijk nu eens rond op onze kwekerijAlles voor uw tuin. Kwekerij G. Meijer, Westerweg 53, Heiloo, tel. 072-128936-116700. T.k. aangeb.: 4 PALIS SANDER EETSTOE- LEN, 1 palissander hoek- tafel 90x90, 1 rookglazen salontafel 60x130, 1 leren fauteuil, 1 zwart-wit t.v. Tel. 333121. teXensmeteen ell°s i mm* U H ma 13.30-18 u. tpIpIoop 072-331799 i i AMBACHTELIJK VAKMANSCHAP voor: tegelwerk open haarden steenstrippen schoonmetselwerk sierpleisters voegwerk Tevens levering bouwmaterialen Tel. 072-335668 Adviseren bij verwerking mogelijk. Spanjaardslaan 14A Heiloo^ fmsa BC-OKK Uitslagen van dinsdag 28 augustus: C. v. Dooren-F. Oosterwijk 2-0 A. Hoogland-G. Snel 2-0, Th. de Waard-W. Hink 2-0, P. Haanraads-N. Bijvoet 2-0, R. Hazelager-L. v. Schooten 2-0. D. Pepping-P. Leering 0-2, J. Komen-W. Groot 0-2, N. v.d. Kamer-D. Nanne0-2, H. v. Zaal-J. Seignette 0-2, R. v.d. Gulik-P. Bbl- ten 0-2. VOLLEYBAL EFFECT VAN START Na een welverdiende vakantie heb ben trainer(ster) en speler(sters) de volleybal weer ter hand genomen en zijn wij op de nieuwe sporthal vloer (welke uitstekend voldoet) onze stijve spieren, stramme leden- maten en onderhavige conditie weer op peil te brengen. Zoals ieder jaar brengt een nieuw seizoen verandering in teams en trainingstijden, wat voor twijfelaars een ideale gelegenheid is om op onze trainingsavond te komen om kennis te maken met het volleybal, wat in kompetitie- en recreatief verband gespeeld wordt. Voor zichtbare in formatie iedere maandagavond van 19.00 tot 23.00 uur in sporthal 't Vennewater of per telefoon Els Rijks, tel. 334767. SKI-GYMNASTIEK Belangrijk nieuws voor alle winter sportbeoefenaars. Wederom orga niseert de Nederlandse Skl-ver- eniging onder deskundige leiding Ski Gymnastiek gericht op het skiën en langlaufen. Het volgen van deze kursus geeft u meer zekerheid en minder spierpijn. De deelne mers aan deze skigym kunnen elke zondagmorgen gratis deelnemen aan de buitentraining vanaf 23 septem ber t m 17 februari 1985 die gehou den worden in SchoorI Klimduin] en Egmond aan Zee [Speeltuin de Eg- monden] vertrek om 10 uur 's mor gens, wederom onder deskundige leiding. BSC HEILOO Het honkbalteam van BSC Heiloo be sloot de competitie 1984 met een thuiswedstrijd tegen Bloemendaal. De wedstrijd was niet onaantrekkelijk, maar Heiloo moest erkennen dat Bloe mendaal titelkandidaat was voor het kampioenschap. In 7 innings werd de eindstand 5-15 voor de bezoekende ploeg. De wedstrijd was tevens de afscheidswedstrijd voor Nico Wolven uit Heerhugowaard die in '85 het technische kader van Herous aldaar zal gaan versterken. BSC Heiloo had in hem gedurende 3 seizoenen een zeer gewaardeerde speler en jeugdcoach. Damessoftbal Het softbalteam van Dr. Pepper had de laatste dagen niets anders dan een gelukkig optreden. De laatste competi tiewedstrijd tegen Meteoor in Amster dam werd zelfs met een overwinning van 10-2 voor Heiloo afgesloten. In het door BSC Heiloo zelf georganiseerde nederlaagtoernooi zijn inmiddels de wedstrijden gespeeld tegen Jong Oran je en tegen de Oranje-ex-internationals Beide wedstrijden werden door BSC Heiloo winnend afgesloten (resp. 1-0 en 3-0). Heden 5 september, speelt BSC Heiloo in het nederlaagtoernooi tegen landskampioen Terrasvogels. Aanvang wedstrijd 18.45 uur. Zater dag 8 seplember beginnen de promo tiewedstrijden voor een plaats in de hoofdklasse. De eerste ontmoeting is een wedstrijd in Nuenen (Nrd. Bra bant), zaterdag a.s., aanvang 17.30 uur. BSC Heiloo heeft een supporters bus georganiseerd a f. 7,50 per persoon, vertrek 14.30 uur parkeerter rein Vennewater, aanmelden bij J. Vermeer tel. 335690. De return is direkt op zondag 9 september, aan vang wedstrijd 16.00 uur. Herensoftbal Het herensoftbalteam van BSC Heiloo is (wederom) kampioen geworden van het rayon Noord-Holland. Dit bete kent dat BSC Heiloo deelneemt aan de voorronden voor het Nederlands kam pioenschap herensoftbal 1984. Deze voorronden worden gehouden op terrein van BSC Heiloo a.s. zaterdag 8 september. Deelnemende teams behal ve BSC Heiloo zijn uit het rayon Haarlem - Bloemendaal, uit Midden Nederland - UW uit Utrecht terwijl nog niet bekend is welke vertegenwoor diger uit het Oosten aanwezig zal zijn. Opmerkelijk is dat regerend lands kampioen Phoenix uit Zeist verloren heeft van UW waardoor ook mogelij kerwijs de kansen voor BSC Heiloo zijn gestegen. De twee best geplaatsten van dit toernooi nemen deel aan d^ finale wedstrijden die worden gehouden op 22 september a.s. te Maartensdijk (Utrecht). Aanvang van de wedstrijden 11.00 uur. HEILOOËR BRIDGE CLUB Dinsdag 28 aug. NZ. geel. 1. dames Weda - Weehuizen 62V2 2 Heren Belleman - Souverein 51V2 OW: 1. mevr. de Wit - hr. Löhr 61; 2. dames Kuiper - Stark 47 Rood NZ: 1heren v. GenabCek - v.d. Vlies (55) 68; 2. fam. Hart 46V2 OW 1: dames Belleman - Souverein 57; 2. dames Nielen - v.d. Vlies 51 Vi Donderdag 30 aug oranje NZ: 1 dames de Jager - de Wilde 55V2 2 heren Koster - Tamminga 54'/2 OW: 1 heren Rutgers - Wehnes 64; 2 heren Groeneveld - Lange 50Vi Blauw NZ: 1 heren Kuiper - Smit 68; 2 mevr. v.d. Velden - hr. Bennink 48 V% OW 1 hr. en mevr. Eichelsheim 67; 2 heren Bader - Roelofs 54 Groen NZ: 1 mevr. Bakker - hr. Hui- berts (55) 68; 2 heren Kroonen - Laan jr. 52 V2 Groen OW 1 dames v. Hoolwerff - Spruyt 56 V22 heren Knegt - v.d. Poel 54 V2 Bruin NZ: 1 dames Schimmel - Weh nes 61 V2; 2 dames Koens - v. Swol 51 Bruin OW: 1 heren de Lange - Leek 66Vi\ 2 fam. Haan 64. GYMNASTIEKVER. D.O.V.E.S. HEILOO Ook onze gymnastiekvereniging is met haar leiding enthousiast begonnen aan het nieuwe seizoen. Kleuters, jongens en meisjes en dames proberen zo spoedig mogelijk hun conditie weer op peil te brengen. Op dinsdag- en woensdagmorgen zijn er lessen voor dames van ±25-65 jaar in het Open Huis. Na 4 uur nm. zijn de lessen voor de jeugd in de sportzalen, 's zaterdagsmorgens om 11 uur voor de kleuters in de zaal aan de Kerkak- kers. Op dinsdagavond kunnen daar ook dames terecht voor grondgymnas- tiek en/of toestellen. Nieuwe leden kunnen in alle groepen geplaatst worden. Als u verdere infor matie wilt, kunt u bellen naar het secretariaat: 072-333319. De laatste wedstrijd, met de moge lijkheid punten te verzamelen die deelname aan het Nederlands kam pioenschap garandeert, wordt 9 september a.s. aan de Vennewaters weg gehouden. Dit jaar is het onge kend spannend, in geen van de klas sen is er al een uitgesproken win naar. Dit houdt in dat in Heiloo het ,,erop of eronder" aan de orde is. De organisatie prijst zich gelukkig, deze zo uiterst belangrijk geworden wedstrijd, naar onze regio te hebben gehaald. Een pleister op de wonde voor de tweemaal uitgestelde wed strijd. Zou het in het begin van dit jaar nog het bewijzen van de juiste motor, achterbrug, versnellingsbak etc zijn, nu is het na alle voorwedstrijden geen keus. De punten tellen en een aantal trekkers heeft een nagenoeg gelijk puntentotaal. In Heiloo zal de finale beslissing vallen, Nederlands kampioenschap ja of neen. De soms wel tot 2000 PK's opgevoer de traktoren, zullen in hun laatste wedstrijd van dit seizoen, eerst kun nen bewijzen wat ze waard zijn voor de zogenaamde ,,sleepwagen". De sleepwagen is een speciaal voor deze sport ontwikkelde wagen, die naarmate de afstand toeneemt een steeds groter remmend vermogen ontwikkelt ten opzichte van de trek ker. Aan de Vennewatersweg is een unie ke baan gekreëerd die alle kompo- nenten zoals die bij de Trekker-Trek sport horen, in zich heeft. De organi satie heeft kans gezien, naast de pro vinciale favorieten zoals bijv. Blue Angel, Lucky Looser, Thunderflash, Big John en de totaal nieuwe - uit Egmond afkomstige - Angel Dust, ook het keurkorps aan Nederlandse traktoren naar Heiloo te halen. Aanvang van de wedstrijd: plusm. 11.00 uur. Eind van de wedstrijd, plusm. 17.00 uur. Toegangsprijzen: volwassenen 10,—; kinderen van 6 t/m 12 jaar, ƒ5.-. Hengelsportvereniging De Vroegte Wint Zaterdag 8 september: zeeviswedstrijd, welke wordt gehouden aan de Bree- zanddijk. Verzamelen om 7.00 uur bij de brandweerkazerne. Zelf voor aas zorgen. Zondag 16 september: witvis-wedstrijd, te houden aan het Noord-Hollands Kanaal bij Koedijk. Vertrek: 6.30 uur. Opgeven en inlichtingen: N. Mooij, tel. 332451, G. Mooij, tel. 331686, of J. Ursem, tel. 335539. Ponyclub Heiloo e.o. Zondag 9 september: laatste onderlinge wedstrijd op het terrein van de pony club van de ponies en paarden. Omstreeks 13.00 uur begint het aantrekkelijke onderdeel springen, aansluitend de parade. Biljartvereniging La Strada Donderdag 6 september: opening nieuwe seizoen in Café La Strada aan de Kennemerstraatweg. Nieuwe leden kunneji zich melden via telefoonnummer 072 - 336316. r BSC Heiloo Woensdag 5 september: Heiloo - Terrasvogels (softbal dames, Dr. Pepper- nederlaag-toernooi, aanvang 18.45 uur). Donderdag 6 september: Herons - Heiloo (softbal heren, finale bekercompe titie rayon Noord-Holland, aanvang 18.45 uur). Zaterdag 8 september: Nuenen - Heiloo (softbal dames, promotiewedstrijden, aanvang 17.30 uur). Voor toeschouwers rijdt een bus: zie tekst bij Sport en Spel Zaterdag 8 september: Heiloo - Bloemendaal en Heiloo - UW (softbal heren, voorronde kampioenschap van Nederland, aanvang vanaf 11.00 uur). Zondag 9 september: Heiloo - Nuenen (softbal dames, promotiewedstrijden, aanvang 16.00 uur). i U »L? mm/'- WCwmffim

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 4