Evert Hartman in de bibliotheek lm Uitnodiging Glastronome "Cfopr ■Mtifote- vrvcMWJL kieren. MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN i, BIJZONDERE AKTIES EVENEMENTEN-AGENDA 25.- NIEUWSBL EILOO e.o OUD-PAPIER AKTIES PROMOTIE VERKOOP VERS HOLLANDS LAMSVLEES Kamersolisten Haarlem in het Witte Kerkje 8**i|S Stropdasjes laaaaaaarzen LANGSPEELPLAAT MOGOJOKO de heeren-slager' Holland International Reisburo Holland International Reisburo FORD. MïfR WAARD OP Dl WIG. HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD r--\ monsieur Eindelijk is het dan zover!!! Wij zij klaar met de verbouwing en nodigen u uit om op donderdag 25 oktober het eindresultaat te komen bewonderen. U bent allen van harte welkom tussen 17.30 en 19.30 uur. Raadhuisweg 9, Heiloo Westfriese Voordeelslagerij tebSÏSÏSl collectanten is een bedrag va» 2560.30 opgehaald ten behoeve van dc opvang van militairen na de dienst. Wiede col tecum gemist, kan de bijdrage storten opgironummer: 131254, t.n.v. het plaatselijke PIT-comité op naam van S. Lautenbach. Dan aan alle gevers. Wij hebben al menu's vanaf 37.50 Wist u dat wij ook een prachtige Oud-Hollandse kamer hebben voor uw bruiloft, receptie, jubileum, diner etc., waar u een onvergetelijke avond of dag kunt hebben tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Wij hebben al menu's voor partijen vanaf in onze winkel aan de Heerenweg 186 - Heiloo Lamsbout P- kg Magere Lamslappen P- kg Lams coteletten P- kg Lams rollade P- kg Doorr. Lamslappen P- kg Lams Shoarma P- kg Ook verkrijgbaar per 100 gram 30,00 22,50 17,50 17,50 15,00 17,50 Grote kollektie vanaf I 5 j" Leer en zijde Raadhuisweg 12 - Heiloo RAADHUISWEG 13 - HEILOO Stationsweg 85 Heiloo Vrijdag koopavond. Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* Reserveer voor mijexempla(a)r(en) van de langspeelplaat "JONGERENKOOR MOGOJOKO HEILOO" Bij ontvangst van de pla(a)t(en) betaal ik de intekenprijs van f 19,- per langspeelplaat. Naam Adres Woonplaats Handtekening: (Indien minderjarig handtekening van voogd/een van de ouders) Uiterste inleverdatum: 27 oktober 1984. inleveren bij: - Pastorie Moeder Godskerk, Holleweg 111 Heiloo. - MoGoJoKoleden Dit aanbod geldt mits er voldoende afname is. EXCELLENTE MANNENMODE Heerenweg 174 - Heiloo 49e JAARGANG No. 43 24 OKTOBER 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlyk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zyn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. CONCERT 1984 „NIEUW LEVEN" ,Ik schrijf, om anderen leesplezier te verschaffen én tot nadenken te stemmen". Dit zei de auteur Evert Hartman, die ter gelegenheid van de kinder boekenweek de oudere jeugd iets kwam vertellen over zijn werk. Zijn boeken zijn razend populair bij jongeren zowel als volwassenen en Evert Hartman praat zoals hij schrijft: boeiend en met veet be langstelling voor zijn gehoor. Hij kiest voor zijn boeken liefst on derwerpen, waarover nog niet eer der boeken zijn geschreven. In "Oorlog zonder vrienden" vertelt hij over een jongen wiens ouders tijdens de oorlog actief lid van de N.S.B. zijn. "Het onzichtbare licht" gaat over de paranormale begaafd heid vain een meisje. "Vechten voor overmorgen" is een toekomstver haal, waarin een demoncratie over gaat in een dictatuur. In zijn laatste Automobielbedrijf G.C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum Telefoon 02518-50650/50651 Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. c qp heel kg RUNDERGEHAKT 7 qf heel kg-wU Iedere donderdag Biefstukdag: Botermalse PAARDEBIEFSTUK q QQ 250 gram0.5W Botermalse RUNDERBIEFSTUK 250 gram Tulpencroftlaan 2, Heiloo pussen Heerenweg en Kenn.str.w boek "Gegijzeld" verteld Evert Hartman, hoe er tijdens een gijze lingsactie een band kan ontstaan tus sen gijzelaars en de gegijzelden. Evert Hartman werkt anderhalf jaar aan een boek en leest eerst heel veel over zijn onderwerp. Luisteren en kijken naar Evert Hartman was een belevenis. HOOFDPRIJZEN EDUARD DE VRIES VIELEN IN HEILOO Het toeval wilde dat tijdens Zweedse weken in Bergen (waar een prijs vraag aan verbonden was), van de Pel Mannenmode en Eduard de Vries met SAAB, de prijzen 1 en 2 beiden in Heiloo vielen. De eerste prijs, een reis door Zwe den, was voor de heer J. Kooy, de tweede prijs, een week gratis SAAB rijden viel mevrouw Pieters ten deel. Donderdag 25 oktober De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. 't Kieftennest. Slimpad 16. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Vrijdag 26 oktober Sint Adelbertschool, Bergeonstraat 22. Tussen 8.45 - 15.45 uur. Dc'ze/kain."h'/m ale voort 5 7. Op parkeerterrein tegenover de school. Tus- ZwVm-'en Polo^ubDe Spetters, parkeerplaats bij het zwembad. Tussen 10.00 - Scouting Nederland, Victoriegroep Akmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan/Wester weg. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. H„olrct„t Communicatievereniging Heiloo, parkeerterrein winkelcentrum t Hoekstuk. Vanaf 8.00 uur. Halen op verzoek: 334516. De bi'ieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: Muzfekveren^gTngTensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Cleme^ WillibrordschooT, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/ Ewislaan. Alle uren. ^n^oktobTrT/mTntve°mber wordt de 17e jeugdcollectie van Jamjë BetO" gehouden. Het fonds van Jantje beton ondersteun, het leugdwerk .n Ne^- land in al haar verschijningsvormen, o.a. speelotheken, kinderboerderijen, speeltuinen en andere buitenvoor/ieningen. Ook ini Heiloo word/ de'cohecte gehouden. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiervoor toestemming verleend. behoeve van he, Beatrix-fonds was di,Jaar f 8662,75. Dank aan alle gever, maar vooral ook de c0J'ect^tc" e", jj Q] hoofden. Wegens drukke werkzaamheden kan het wijkhoofd van Plan Oost haar werkzaamheden niet meer voortzetten. Is er iemand uit dit deel van He - loo, die deze taak wil overnemen? Inlichtingen en/ot aanmeldingen bij Gatha Verweel, De Dresch 9, tel. 334101 Expositie Liesbeth de Vries in Open Huis Tot het einde van de maand oktober is in de foyer van hej °P®n winkelcentrum 't Loo, tijdes de openingsuren (zie elders 1in dUt blad eet positie textielschilderijen te zien, die gemaakt zijn door Liesbeth de Vries. SSiyg «oïe7™mSomst t.g.v. de h.vdeoking v,„ de kerkhervorming in de Kapelkerk te Alkmaar. Ds. P. J. H. Krol, predikant in Alkmaar en de Zaansteek, verzorgt het inleidend woord en de schriftlezing; ds_F. van Dieren, predikant in Broek op Langedijk, houdt de meditatie. Aan de samenkoms wordt medewerking verleent door het interkerkelijk gemengd koor Advendo uit Haarlem en de organist H. van Westnenen. Aanvang 20.00 uur. Toegang vrij. WolTTdTg^^o^toben6jaarlijkse ouderavond kleuterschool De ^sseroet. Voor de pauze: huishoudelijk deel, na de pauze: mevrouw T. Veer-Eee^ster boer spreekt over 'Effectief omgaan met kinderen". Zij ,s y- de Gordom Cursus waarbij het boek "Luisteren naar kinderen van de Amerikaanse psycholoog Thomas Gordon centraal staat. Belangstellenden zijn welkom. Aan- vang 20.00 uur. Nieuwtje SAAB is maandag met een nieuwtje op de markt gekomen. Een stukje ex tra service. SAAB gaat met het Take- off-programme (TOP) werken. Dit betekent dat, wie een SAAB aan schaft, vanaf het moment dat hij de auto koopt, door de garage, in dit ge val Eduard de Vries, begeleid wordt. Als U besloten hebt een SAAB te kopen, krijgt U meteen een SAAB koffer-mapje waar het instruktie- boekje, een folder over het betreffen de type wat U gekocht hebt, en een boekje met alle accessoires in zit. Thuisgekomen kunt U dan alles rus tig doorlezen en op U in laten wer ken. Is het moment dan daar dat U naar Eduard de Vries gaat om uw auto op te halen, dan wordt, aan de hand van een vragenlijst, alles nog eens doorgesproken met betrekking tot de auto. U wordt voorgesteld aan de chef werkplaats, zodat U in de toe komst weet met wie U te maken hebt. Vervolgens wordt U een schitterende leren map overhandigd waar uw pa pieren in zitten, tevens als extra service inbegrepen is: dat bij eventu ele pech of ongeval U gratis per taxi naar huis wordt vervoerd en de auto naar huis teruggebracht. SAAB is in Nederland de eerste met dit TOP-programma. Op dinsdag 30 oktober a.s. concer teert de R.K. gemengde zangver eniging Nieuw Leven" in de Moe der Godskerk aan de Holleweg in Heiloo. Na een succesvolle uitvoering van de .Messiah" van G.F. Handel in 1983 is ook voor dit jaar gekozen voor nvl. Engels repertoire. Het koor zingt anthems van Gibbons, Morley en Tallis, songs van Dowland en Morley, de coronation anthem „Let thy hand be strengthened van Handel alsmede zijn in 1713 ge- komponeerde ,,Te Deum". Het con cert wordt besloten met de uitvoering van de mis in G-dur van Schubert met orkest en solisten. Medewerking verlenen aan dit con cert de in de regio zeer bekende so praan José Jonkers, de aankomende ster aan het vocaal solistenfirmament Paul Sanders, tenor, de alt Tine Ap pelman en de bas Henk van Heyns- bergen, beide laatsten bekend van o.a. het omroepkoor van de NOS. De instrumentale begeleiding wordt ver zorgd door het Nederlands Symfonie orkest en door Piet Groot op orgel en clavecimbel. De algehele leiding is •in handen van de dirigent Piet de Reuver. Het concert begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs is 15 gulden, voor 65-plus en CJP-houders bedraagt deze 9 gulden. Er zijn kaarten in de voorverkoop bij de leden van het be stuur. Voor verdere informatie kunt U terecht bij de voorzitter van de vereniging, de heer M.J. Driessen, Heerenweg 235 te Heiloo, tel. 072- 336628. Gezellig en niet duur uit eten bij Restaurant Rijksweg 100, Limmen Telefoon 02205-1296 of2397 BASIS-SCHOLEN, BUK-BUK EN BELASTINGEN IN HUlLOOER RAAD Donderdagavond, aanvang 20.00 uur komt de gemeenteraad van Heiloo bijeen voor haar maandelijkse ver gadering in de raadszaal van het gemeentehuis. Op de agenda van deze vergadering, die openbaar en dus voor ieder te beluisteren en te bekijken is, staan een drietal belang wekkende zaken, die wij er hier even willen uitlichten. In de eerste plaats trekt het college van burgemeester en wethouders een eerder genomen raadsbèsluit, na goedkeuring natuurlijk door de raad in inzake het aantal basis-scholen dat in Heiloo per 1 augustus 1985 van start moet gaan. Een onderzoek namelijk naar het aantal leerlingen, dat op de huidige Nicolaas Beets- school en de Baseroet in de nabije toekomst verwacht kan worden, geeft een bepaald ongunstig beeld. ,,Alle voor- en nadelen opnieuw overwe gende en kennis genomen hebbend van de recente ontwikkelingen t.a.v. het aantal leerlingen, zijn wij tot de conclusie gekomen, dat er zowel op de korte als op de lange termijn geen bestaansgrond is voor het vor men van een basisschool uit de Ni colaas Beetsschool en De Baseroet", aldus het college; Een en ander be tekent, dat er in Heiloo geen zes maar vijf basisscholen komen voor het openbaar onderwijs. Ten tweede doet het college aan de raad voorstellen ter vaststelling van de gemeentelijke rechten en be lastingen. Dit wordt jaarlijks voor de behandeling van de begroting gedaan, daar anders de invoer- datum, 1 januari, wel eens een pro bleem zou kunnen vormen. Het gaat om het rioolafvoerrecht, de afval stoffenheffing en reinigingsrechten, de begraafrechten en de leges, het Het college streeft in haar voorstel het dekkingspercentage (de verhou ding tussen de te maken kosten en de te verwachten inkomsten) te ver hogen ten opzichte van 1984. Alle rechten en belastingen gaan derhal ve omhoog: rioolafvoerrechten 9,2%, reinigingsheffingen 3,0-3,3%, be graafrechten ±10% en leges 3%. De raad doet donderdag uitspraak. Tot slot het subsidieverzoek 1984 van jongerencentrum Buk Buk. Het gaat hier om de instandhoudings subsidie voor de vereniging over het jaar 1984, welke door het college is bepaald op hetzelfde bedrag als in 1983, namelijk 7300 gulden. Op zich zal de raad hier geen pro blemen over maken, maar wellicht komt tijdens de behandeling van dit punt ook de geplande verbouwing van het Bruno-gebouw nog eens ter sprake. De verbouwing laat voorals nog langer op zich wachten dan van te voren was voorzien. Het Buk- Buk -bestuur zag het uitstel met lede ogen aan en wilde zelfs Buk Buk voor bepaalde tijd sluiten. Ge lukkig is (fat niet meer dan een ge dachte geweest en is de jongeren- sociëfeit nu weer drie dagen per weekopen. UITGELOTE OBLIGATIES STICHTING „OPEN HUIS" Wederom heeft een uitloting van 60 obligaties van de Stichting ..Open Huis" plaatsgehad. De Amro-bank, Kennemerstraatweg 380 in Heiloo, zal tegen overlegging van de hierna volgende genummerde stukken een bedrag van 10.00 per obligatie uitbetalen. De uitgelote nummers zijn: 3, 25, 31, 88, 89, 114, 161, 166, 214, 225, 230, 233, 236,258, 260,356, 380, 384, 392, 413, 422, 455, 474. 475, 481, 490, 494, 496, 520, 525, 533, 541, 553, 576, 588, 598, 622, 627, 634, 643, 646, 666, 678, 723, 733, 767, 792. 820, 825, 831, 842, 860, 870, 871, 895, 897, 904. 918,928,936. MOGOJOKONIEUWS Koop NU van ons een plaat, dan bent u zeker niet te laat Het jongerenkoor MoGoJoKo van de Moeder Godskerk heeft een LP ge maakt. Het is een zéér gevarieerde plaat geworden, waarop u o.a. speciaal bewerkte liedjes kunt be luisteren van Abba, Simon and Garfunkel, Herman van Veen en zelfs het bekende "Hallelujah" van Georg F. Handel. Mocht u interes se hebben voor één of meer exem plaren, vult u dan onderstaande coupon in en lever hem in bij de ge noemde adressen/personen. Doet u dit wel vóór 27 oktober a.s., zodat wij zeker kunnen zijn van vol doende afname. Bovendien geldt tot 24 november a.s. de speciale prijs van 19,-p per LP, daarna zal de prijs tot 22,50 verhoogd worden. De door u bestelde exemplaren worden door ons in de week van 17 tot 24 november bij u. thuis bezorgd. Wij hopen dat het dankzij u een groot succes wordt, want een deel van de opbrengst zal ten goede komen aan een nog nader te bepalen goed doel. gericht op jongerenwerk. Bestuur MoGoJoKo. ,VAVW//AVA%WAVAWi\WAVAVAVViAAVAVW HEERENWEG 186 - HEILOO TELEFOON 072-331141 De Kamersolisten Haarlem" zul len op zaterdag 27 oktober a.s., aan vang 20.15 uur, een concert ver zorgen in het Witte Kerkje te Heiloo. Een ensemble bestaande uit 12 strij kers, te weten 6 violen, 3 altviolen, 2 celli en 1 contrabas, krijgt men be paald niet vaak te horen. Wanneer het bovendien leden zijn van het Noordhollands Philharmonisch Or kest, geleid door concertmeester Skye Carman in een sfeervol kerkje met uitstekende akoestiek, dan mo gen de verwachtingen hoog gespan nen zijn. Ook het programma werkt daat aan mee: 1. Brandenburgs Con cert nr. 4 van Bach, 2. Divertimento in D-Groot van Mozart, 3. Elegy for String Orchestra 1943 van Elliott Carter, en 4. Oktett Opus 20 van Mendelssohn. Clavecimbel: Kya Hengstmangers. De toegangsprijs bedraagt 6, voor ouderen en CJP-houders 4, inkl. programma. Vanaf 19.30 u zal de verwarmde kerk geopend zijn voor de kaartverkoop. Telefonische reser vering op tel. nr. 331721 wordt aan geraden. De kerk is toegankelijk voor rolstoelen. Parkeerruimte rond Winkelhof 't Loo, t.o. de kerk. JLA

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1