Glastronome m wÊÊÈÊk RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND Exposities OUD-PAPIER AKTIES GESCHEIDEN INZAMELING IN HEILOO 25.- uw«Sp* BIJZONDERE AKTIES OP VIDEOTAPE NIEU WSB Mevrouw E. Boening-Aldering 100 jaar EILOO e.o, Holland International modern reisburo L. Tromp 25 jaar in dienst bij de Heilooër firma Kosters De ECHTE Mexicaanse laarzen van binnen, van buiten en van onderen: alles van dik leer! Tijdelijk 100,- mooi weer korting op alle Matinique herenjacks! SI-IOIES KI weiier 'ermari meester go 100,- 200,- mantelvoordeel zie pag. 7 Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-338262 Blom: 15 jaar exclusieve herenmode FORD. MER WMRD OP DE WEG. monsieur Wij hebben al menu's vanaf 37.50 Westfriese Voordeelslagerij I3CUTIGUI RAADHUISWEG 12 - HEILOO RAADHUISWEG 13 - HEILOO FILMHUUR ALLE TITELS 5.- per dag. of 3 voor 25,- voor 4 dagen .■■miMmiummmiiiMUiimilIBmiliim EXCELLENTE MANNENMODE 49e JAARGANG No. 45 7 NOVEMBER 1984 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 3711852 PR Heiloo - Telefoon 072-333 '75 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen. Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 55 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Op woensdag 31 oktober vierde mevr. Boening in Huize de Loet, haar 100e verjaardag. Iedereen was bij elkaar gekomen om gezamenlijk koffie met gebak te gebruiken. Onder de aanwezigen was ook burg. G.J. Glijnis met zijn vrouw. De burgemeester kon zich nog goed herinneren dat het echtpaar Boening in 1979, 65 jaar getrouwd was. ,,Ik wilde U toen komen feliciteren, maar ik kon uw huis op de Ter Coulster- laan niét vinden. Ik heb het gevon den, maar ik was veel te laat." De familie Boening is in 1961 vanuit Amsterdam naar Heiloo gekomen en kwamen in de Aostastraat te wonen. Toen men met de aanleg van de winkelhof begon moest het huis ech ter gesloopt worden en ging de familie naar de Ter Coulsterlaan, waar zij tot op zeer hoge leeftijd op zichzelf woonden. Burgemeester Glijnis zei: ,,U bent geboren onder Willem III en in 1900 was U al 16 jaar. Ik denk dat dit de eeuw van de meeste veranderingen is, zowel in het verkeer als maat schappelijk". Namens het gemeente bestuur kreeg mevr. Boening een mooie boeket bloemen Mevr. A. Meertens sprak de jarige namens het bestuur van de Loet toe. ,,In maart 1981 besloot het echtpaar Boening naar de Loet te gaan. Ze waren toen 97 en 98 jaar, en U had tot die tijd zelfstandig gewoond. Toen U bij ons kwam, zei U wel: ,,Ik wil nog wel wat doen en dat deed U ook. Met een schortje voor kon U zo lek ker ,,studderen", misschien is dat wel de manier om 100 jaar te wor den." Van de Loet kreeg de jarige een fruit mand. Marjo bracht de felicitaties van het personeel over en liet dit vergezeld gaan van bloemen, evenals mevr. .Muller-dit deed namens de bewonerscommissie. De dochter en schoonzoon van mevr. Boening, de heer en mevr. v.d. Park, hadden iedereen in de Loet op gebak getrakteerd. Zo werd het een feestelijke ochtend waar de 100-jarige mevr. Boening nog zichtbaar van genoot. Donderdag 8 november De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 9 november De Basseroet en Sint Maarten, Trompenburg 49. Tussen 8.30 - 16.00 uur. Ook lompen. Zaterdag 10 november J. P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00 - 11.00 uur. Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 10.00 - 12.00 uur Maria-Lidwinaschool en Sint Franciscusschool, parkeerplaats Het Wielema- ïussen^9.30 - 11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis-aan-huis actie tussen Pastoor van Muijenweg, Ewisweg, Het Zevenhuizen en Wester weg. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 Base- en Softbalclub Heiloo, parkeerterrein bij sporthal Het Vennewater, gehele dag, ook zondag. Halen op verzoek: 129258. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan/Wester- weg. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Vrijda 9, zaterdag 10 en maandag 12 november Hockevvereniging De Terriers, kantine op sportveldencomplex Het Venne water, elke zaterdag van 11.00 - 17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag xx De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. m Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - lb.UU uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen €1. Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewisweg, alle uren. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK, is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijs- camplaan 26, tel. 332010. Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Schillen, groente- en fruitrestanten en oud brood. A. Sprenkeling, Hoogeweg 34 te Heiloo (tel. 072 - 331593). Afgewerkte motorolie: vrijwel alle plaatselijke garages en benzinestations. Glas: glascontainers bij de winkelconcentraties. Foto-vloeistoffen: Fa. Bloothoofd, Nijverheidsweg 4. (ontwikkelaar en fixeer gescheiden inleveren!) Overgebleven medicijnen: de beide plaatselijke apotheken. Oude kwikbatterijen: de winkels waar u nieuwe batterijen koopt. Onbrandbaar grof vuil [zelf brengen]: elke le zaterdag van de maand tussen 10.00 - 12.00 uur, grofvuilstortplaats Fa. G. P. Groot aan de Kanaaldijk al leen voor particulieren. Schadelijke afvalstoffen uit de particuliere huishouding: Elke woensdagmiddag tussen 14.00 - 16.00 uur, gebouw Openbare Werken aan de Kanaalweg 9a. Het gaat hierbij om: Restanten bestrijdingsmiddelen en lege verpakkingen hiervan, gebruikte ter pentine, tfi, wasbenzine e.d., verfresten, restanten van schoonmaakmiddelen, lijmresten, restanten van inkten en kopieermiddelen en cosmeticarestanten. Voor opname in deze rubriek kunnen inzamelaars bellen 072 - 331144 (tst.44) van de gemeente Heiloo. Van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en van 13.30 - 15.00 uur. HEILOOËR MIDDENSTAND SPEELT VOOR SINTERKLAAS FORESTERS Gezellig en niet duur uit eten bij Restaurant Rijksweg 100, Limmen Telefoon 02205-1296 of 2397 Wist u dat wij ook een prachtige Oud-Hollandse kamer hebben voor uw bruiloft, receptie, jubileum, diner etc., waar u een onvergetelijke avond of dag kunt hebben tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Wij hebben al menu's voor partijen vanaf Eerste overwinning Bij Victorin O in Obdam gebeurde dan eindelijk, waar Foresters 1 al weken recht op had, en dat was 2 punten pakken. En dat nog wel in de uitwed strijd, die als een 4 punten duel telde, maar het lukte, vooral na rust via de doelpuntenmakers Ferry Moleman, Martin de Vree, Cees van Den, Mare Abcouwer. Een overwinning die natuurlijk de beste ,,zalf" is voor het zelfvertrouwen om nu lekker mee te draaien in deze toch lastige 4e klasse. Zondag de competitiewedstrijd tegen ,,'de Valken, en daarna tegen Vitesse '22 voor de beker. Twee zware wed strijden. Komt u zelf eens kijken of Foresters de goede lijn te pakken heeft. We gaan met vol optimisme en enthousiasme het weekeinde in na deze hoopvolle uitslag en hopen u a.s. zondag weer te zien op de Egelhoek. Vanaf 12.00 uur voor de wedstrijden van het 2e en de junioren Al en om 14.00 uur voor de wedstrijd Foresters 1 - Valken 1. 'Stjtéó/y// y/ss/fs. .•>- j// Het wat donkere, gezellige reisburo van Holland International aan de Raadhuisweg is niet meer. Maar er voor in de plaats is een vrolijk modern reisburo gekomen, waar gemakkelijk en prettig gewerkt kan worden. En dat komt dan de klanten weer ten goede. Uitgebreid folder materiaal in verleidelijke kleuren kijken U van achter de balie aan. Wilt U meer weten, het personeel beschikt over alle moderne apparatuur om U in de kortst mogelijke tijd te infor meren. Holland International heeft de be doeling om alle 110 kantoren op deze manier te moderniseren. Want gereisd wordt er nog steeds, de wintersport staat weer voor de deur, maar ook de verre reizen, zo als Indië, Amerika, Canada en de Antillen, zijn erg in trek. Nieuw als vakantieland is Cuba, eigenlijk als alternatief voor de Cana- rische eilanden. Er is dus werk ge noeg aan de (moderne) winkel. NIVON RICHT STICHTING VOLWASSENEN EDUKATIE OP Nu al weer voor het zesde seizoen organiseert het Nivon de kursus Ou- derwijs-Onderwijs. Deze Nivon-aktivi- teit biedt inwoners van Heiloo met weinig schoolopleiding een mogelijk heid, hun nederlandse taal en algeme ne ontwikkeling bij te spijkeren. Het bestuur van het Nivon heeft in goed overleg met het gemeentebestuur be sloten, Ouderwijs-Onderwijs onder te brengen in een zelfstandige organisatie de Stichting Volwassenen Edukatie Heiloo. "Het groeide ons wat boven het hoofd", aldus een woordvoerder. "Op den duur zouden onze andere aktivitei- ten in het gedrang komen. Of we zouden Ouderwijs-Onderwijs niet meer optimaal kunnen organiseren. Iets half doen ligt niet in onze aard". In overleg met de wethouder Mw. Willemse heeft het NIVON gezocht naar mogelijkheden om de aktiviteit elders onder te brengen. Uiteindelijk bleek de oprichting van een nieuwe stichting de voorkeur te hebben. Voor de betrokken begeleidsters en de kursisten verandert er weinig na de oprichting van de Stichting. De erva ring van het NIVON blijft behouden. Het NIVON zal uitdrukkelijk in de Stichting aanwezig zijn, mede door het recht, twee bestuursleden te mogen voordragen. De samenwerking tussen de besturen van het Nivon en de Stichting i.o. verloopt ook nu al heel plezierig. Binnenkort gaat dan ook een nieuwe kursusgroep van start. Voor nadere informatie over Ouderwijs-On derwijs kunt u kontakt opnemen met Dhr. A. Pleizier. Tel. 336766. Evenals in voorgaande jaren het ge val was, is ook in 1984 de midden stand van Heiloo weer bereid de feestvreugde rond het St. Nicolaas- feest te vergroten. Donderdag 8 november (morgen dus) start, de grote Sinterklaasaktie met een totaalbedrag van 17.000 gulden aan prijzen, die worden uitgereikt in de vorm van MVH-bonnen. De aktie gaat door tot en met 5 december. Voor alle duidelijkheid in het kort even hoe U één van de bijne 160 prijzem in uw bezit kan krijgen. In de eerste plaats door uw boodschap pen te doen in Heiloo. Doet U dat, dan krijgt U voor elk besteed bedrag van tien gulden een lot. Op het lot vermeldt U uw naam en daarvan voorzien, deponeert U het lot (de loten) in één van de groene bussen bij de winkeliers. Op 19 en 26 novem ber en op 10 december hebben de trekkingen plaats. De winnaars van de prijzen per trekking worden be kendgemaakt via bulletins en via de Uitkijkpost. Twijfelt U of een bepaalde winkel wel meedoet aan deze jaarlijkse aktie? Dat is nergens voor nodig: alle winkels waar het raamaffiche met de tekst deelnemer Sinterklaas aktie" hangt, verstrekken bij elk be steed bedrag van een tientje een lot. Gezien de prijzenpot van de aktie en gelet op de ruime keuze uit artikelen in elke branche, heeft U een extra reden om uw Sinterklaasboodschap- pen in Heiloo te doen. De winkeliers van Heiloo hebben iets te bieden, dat is duidelijk. MODESHOW MODEHUIS UNIQUE UNIQUE MONSIEUR Modehuis Unique en Unique Mon sieur verzorgen een gevarieerde dames- en herenshow en tevens de presentatie van de zojuist ontvangen kollektie ski- en wintersportkleding van Pierre Cardin. De show heeft plaats op dinsdag 13 november, om 20.00 uur, in Motel Heiloo aan de Kennemerstraatweg te Heiloo. Aan deze show wordt medewerking verleend door Hanraads Schoenen uit Heiloo. De presentatie is. in handen van Krijn Torringa. Kaarten zijn verkrijgbaar in de zaken in Schagen en Heiloo. Telefoon: 072-332091 of 02240-15260. Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. j- Qr heel kg RUNDERGEHAKT 7 QC heel kg Iedere donderdag Biefstukdag: Botermalse PAARDEBIEFSTUK q qo 250 gramO-^O Botermalse RUNDERBIEFSTUK - QQ 250 gram*r-ÏJO Tulpencroftlaan 2, Heiloo VTussen Heerenweg en Kenn.str.w^ Met een receptie en een feestavond in Sporthal 't Vennewater vierde de heer L. Tromp zijn 25-jarig jubileum. Dit werd hem aangeboden door de firma Kosters. De heer Tromp is meer een ,,doe" man dan een praat" man en dat is maar goed ook want dat is zijn brood winning. ,,Toen ik uit dienst kwam, met 20 jaar, ben ik bij de firma Kosters in dienst gekomen, ik voel me net hun Opbrengst Nationale collecte Geestelijk Gehandicapten De onlangs in onze gemeente gehouden nationale collecte Geestelijk Gehan dicapten heeft in totaal 9.949,05 opgebracht. Dankzij de gulle gevers en de grote inzet van de wijkhoofden en de collectanten is dit resultaat bereikt. Har telijk dank aan ieder, die hiertoe heeft bijgedragen. Collecte Nationaal Fonds Sport Gehandicapten Na een laatste noodkreet in de Uitkijkpost vorig jaar kon er ten bate van het Nationale Fonds Sport Gehandicapten toch gecollecteerd worden in Heiloo en werden enkele duizenden guldens opgehaald. Dit jaar nogmaaks en zo mogelijk een dringender beroep om mee te werken aan deze collecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor hen die door hun handicap gedwongen zijn sport in een aangepaste vorm te beoefenen, waarvoor speciale, dure hulpmiddelen nodig zijn. De collecte, waarvoor door het college van Heiloo toestemming is verleend, wordt gehouden in de periode tussen 12 en 18 november. Er is nog een aantal collectanten welkom voor het doen welslagen van de collecte. Belt u met Freek Ris, Kennemerstraatweg 365,1851 ND te Heiloo, tel. 332429. zoon en ik heb er alles geleerd", aldus de heer Tromp. Op het gebied van elektrische appa ratuur is er in 25 jaar veel veranderd. De wasmachines, en TV's werden al gemeen goed, dat bracht weer repa- ratiewerk met zich mee. Door de jaren heen is de heer Tromp een allround vakman geworden en de firma Kosters is maar wat blij met zo'n man. Lid Vereniging Goud- en Zilversmeden Vervaardigen - Veranderen Repareren - Graveren Stenen zetten Kennemerstraatweg 414 Heiloo 072-330799 PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUFf DE HOOFDFILM - ANS WORTEL EXPOSEERT BIJ NIEUWPOORT Bij lijstenmakerij Nieuwpoort op Kennemerstraatweg 101-103 te Hei loo zijn momenteel de nieuwste gouaches van Ans Wortel te zien. Ook de tot nu toe verschenen delen van haar biografie zijn hier verkrijg baar. Zij is geboren in Alkmaar en thans woonachtig in Bergen: men noemt haar autodidacte maar vol gens Ans Wortel (die 't zelden met de gang van zaken eens is) is alles wat ze onderweg in. 't leven mee maakt, haar opleiding. Ze exposeert voor het eerst in Hei loo. De tentoonstelling wordt ge houden van 2 november tot 6 decem ber en is te zien tijdens winkeltij den. GESLAAGD Onze oud-plaatsgenoot Frits van Gin- kel promoveerde op woensdag 31 oktober j.l. aan de Rijksuniversiteit te Leiden tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen Meerdere leden van de promotiecom missie spraken hun respect uit voor de chemische onderzoekingen, beschre ven in een zeer omvangrijke disserta tie. FEDERATIEVE VROUWENRAAD HEILOO De kursus Gespreks- en Diskussie- training van de Federatieve Vrou wenraad Heiloo begint donderdag morgen 15 november a.s. in het Open Huis (van 9.15 tot 1115 uur). De kursus heeft tot doel ons te stimu leren om tot een betere meningsvor ming te komen en die mening ook - waar nodig - goed geformuleerd naar voren te brengen. Daartoe wordt aandacht besteed aan en geoefend in vaardigheden als o.a. goed luiste ren, argumenteren, samenvatten en spreken in het openbaar. U kunt zich nog opgeven bij de dames Beke (tel. 330954), Lucassen (tel. 336728) en Hammer (tel. 336871). Het is deze maand precies 15 jaar geleden dat de firma Blom aan de Heerenweg als herenmodezaak in Heiloo van start ging. Begonnen in het pand waar nu kantoorboekhandel Knijnenberg gevestigd is en toen 8 jaar geleden de groentezaak van De Winter vrij kwam, zag Blom hier zijn kans om de zaak waar hij altijd van gedroomd had, te verwezenlijken. Na een ingrijpende verbouwing was een smaakvol ingerichte neren- modezaak het resultaat. Niet alleen de binnenkant maar ook de etalages trokken door hun fraaie uiterlijk de aandacht. Kwaliteit en eerlijk zaken doen", dat is altijd mijn devies geweest," zegt Blom. Toen hij vroeger nog bij een inkoopvereniging werkte, bleek zijn voorliefde al voor goede en mooie materialen. Hij wist te bewerkstel ligen dat hij de totale inkoop mocht doen en bezocht zodoende veel bui tenlandse beurzen. Maar juist hieruit groeide het verlangen naar een eigen zaak. En 15 jaar geleden heeft Blom de stap gewaagd, en niet zonder succes. De gekozen formule van een goed en mooi produkt was ook het publiek niet ontgaan. De exclusieve merken als: Bleyle - Coxmoore - Reid en Taillor - Epsom - Arrow - Doré-Doré en McGregor, enz. waren bij Blom te verkrijgen. Intussen bleek dat de beide zoons van- Blom, Ruud en Marcel, het in de herenmode ook best zagen zitten. Na een gedegen opleiding elders, werken zij nu ook in de zaak. Met z'n drieën zorgen zij voor de persoon lijke bediening en een prettige sfeer in de zaak. Mede hierdoor heeft hun klantenkring zich door heel Noord- Holland uitgebreid. MANNES SCHOENHANDEL INTRODUCEERT NIEUWE VOETCORRECTIE Dat voeten bijzonder belangrijke li chaamsdelen zijn mag als bekend worden verondersteld. Een gezonde voet is een precissie-apparaat, exact functionerend en enorm belastbaar, dat het totale lichaamsgewicht vele tientallen jaren moet dragen. Toch heeft slechts 20% van de bevolking tegenwoordig werkelijk gezonde voe ten. Daadwerkelijke hulp bij voetproble men kan uitsluitend gegeven worden door een doelgerichte correctie. Een correctie, die niet alleen steunt, maar ook en vooral de voet zijn natuurlijke afrollende beweging weef mogelijk maakt. Zo'n correctie is de Vibrion- veer van Fussgold, een ontdekking die dertig jaar geleden door de Zweed Frans Dyck werd gedaan en die sinds enkele jaren ook in Nederland aan een opmars is begonnen. Mannes Schoenhandel en Reparatie inrichting, Westerweg 312 te Heiloo, DMfll Automobielbedrijf G. C. KOOIJMAN BV. Dorpsstraat 7, 1901 EH Castricum ""'Telefoon 02518-50650/50651* introduceert op dinsdag 13 november in onze gemeente de Vibrion-veer. Voetspecialisten van de firma Fussgold •komen dan naar de winkel van Man nes en geven de klanten gratis en deskundig advies. Heerenweg 174 - Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1984 | | pagina 1