Va PRIJS 100 jaar Bloembollencultuur TMfc laai X 11 i •S.'-ctA/ mÈË joseph van schagen P| OUD-PAPIER AKTIES BIJZONDERE AKTIES EVENEMENTEN-AGENDA SI-IOIES IEUWSBLAD VOOR HEILOO to, Donderdag 24 januari om 9.00 uur Ai onze mantelsmantelkostuums, japonnenARA en LUCIA sets voorzien van zwarte stip nu voor de HALVE PRIJS JERSEY PANTALONS t/m maat 54 van 149.75 nu 99.75 Uitverkoop bij TALLY-H0 korting 30% tot halve prijzen BEZOEKERS AANTAL BAAFJE FORS OMLAAG Een huisje uit de 17e eeuwbehorend bij een gemengd tuindersbedrijf. De foto werd omstreeks 1885 gemaakt. Limmen in 1984 CASTRICUM HEILOO Ösesterduin 14 02518-55501 Winkelhof 't Loo 20-22 072-331815 Vrijdag modekoopavond van 7-9 uur. I2CUTIGUI RAADHUISWEG 13 - HEILOO RAADHUISWEG 12 - HEILOO BONTHUIS Gebr. van der STELT Weswriese 7\ Voordeelslagerij heel kgt «ïJO Uit het jaarverslag '84 van de gemeente Heiloo: 50e JAARGANG No. 3 23 JANUARI 1985 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. De Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, kortweg KAVB, afd. Limmen-Heiloo, viert haar eeuwfeest. Dit gebeurt op 25, 26 en 27 januari door verschillende festi viteiten, met als één van de hoogte punten de tentoonstelling "Limmer- lente", die in cultureel centrum Vre- deburg wordt gehouden. Hier zullen allerlei snijbloemen, zoals tulpen, narcissen, irissen, lelies, fre sia's, amarylissen enz., die door de Kon. Mij. voor Tuin- en Plantkunde tot schitterende bloemstukken zijn verwerkt, tentoongesteld worden. Dus nu eens niet de uitzonderlijk fraai ge kweekte bloemen zoals men die zo vaak op bollenshows aantreft, maar de bloemen, die iedere leek, uit een bol van goede kwaliteit, zelf kan trekken. Beneden in het gebouw zal door leden van de maatschappij doorlopend bloemschikdemonstraties worden ge houden. In een ander gedeelte van Vredeburg kan men pothyacinten bewonderen die door de schooljeugd in bloei ziin getrokken. Tevens is het Bloembollenmuseum (sinds 1973 in Vredeburg gehuisvest) geopend. Dit voor Nederland unieke museum is een initiatief van de Neder landse Vereniging voor Siergewassen, die vorige week haar 50-jarig bestaan vierde. Om al deze bezienswaardigheden toe gankelijk te maken voor een breed pu bliek, is de toegang GRATIS. (Kinde ren onder de 14 jaar onder begeleiding van een volwassene). Dit alles is mogelijk gemaakt door ve le enthousiaste sponsors die spontaan dit initiatief steunden. Het geheel staat onder de bezielende leiding van de heer Henk Koster, di recteur van de Keukenhof. De openingstijden van "Limmerlen- te" zijn: Vrijdag 25 jan. van 19.00-22.00 uur Zaterdag 26 jan. van 10.00-18.00 uur Zondag 27 jan. van 10.00-18.00 uur Daar er op zondag een enorme drukte wordt verwacht, is het verzoek zoveel mogelijk op vrijdag en zaterdag te ko men kijken. V.v v V?"* «VfV Vv*»* i&vNS-.-.N! s Vrijdagmiddag biedt het bestuur van de KAVB een receptie aan in Motel Heiloo, van 15.00-18.00 uur. Een weekend vol festiviteiten dus en dit alles ter ere van het 100-jarig bestaan van KAVB. Geschiedenis Reeds in de 8e eeuw kende men de dorpen Limmen en Heiloo al. Einde 18e eeuw begin 19e eeuw deed de bloembollenteelt van zich spreken. De komst van een aantal grote firma's uit Haarlem en Overveen, droeg er toe bij dat de bloembollencultuur in deze streek een grote vlucht nam. Zo werd de kwekerij van J. Valkering en Zn. opgericht in 1870, die van Van 't Hof Blokker uit Heiloo in 1888. Later hield men zich hoofdzakelijk bezig met de export. 1906 was voor de kwekers een belang rijk jaar, Limmen kreeg telefoon! Hierdoor werd het mogelijk snel met de mogelijkheden voor in- en verkoop op de hoogte te zijn. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raak te het telen van bloembollen door de moeilijke export in een dal. Veel kwe kers gingen over op de teelt van groen ten. Massa's bloembollen werden ver werkt tot stijfsel, koffie, thee enz. In 1920 begon de bollenteelt weer wat op te leven. Vijf jaar later nam de af deling collectief deel aan de grote In ternationale Bloemententoonstelling in Heemstede, er werden verschillende prijzen behaald o.a. een gouden me daille. In 1932 werd vergunning ver leend voor het oprichten van een Bollenmuseum. Ook de Tweede Wereldoorlog is niet ongemerkt voorbij gegaan. In de hon gerwinter 1944-'45 werden er zelfs veel tulpen- en crocusbollen gegeten. In het begin van de jaren zestig kwa men de eerste plant-rooi-telmachines in gebruik en de mechanisatie had zijn intrede gedaan. Nu, in 1985, zijn er nog maar 10 pure bollenkwekers, 20 kwekers-broeiers en 4 kwekers-exporteurs, 1 preparatie en exportbedrijf en 3 bloembollenex porteurs. Er van uitgaande dat de wo ningbouw in de komende jaren een niet te groot beslag zal leggen op de teeltgronden, zien bestuur en leden van de afdeling Limmen-Heiloo, de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Wij geven nog steeds 20% KORTING op alle behandelingen in de maand januari Permanent van 79,50, nu64,- Wassen-knippen-föhnen van 45,00, nu36,- Wlj werken uitsluitend met produkten van Wella en L'oreal Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 LANGERE INSCHRIJFTERMIJN VOOR 'HEILOO EXPOSEERT' Na een aarzelend begin -door de kou - beginnen de reacties op het artikel in de Uitkijkpost van vorige week over de expositie 'Heiloo exposeert' los te komen. Vanwege de trage start heeft de activiteitencommissie van de Stich ting Open Huis besloten de inschrijf termijn te verlengen tot en met 31 januari. Tot dusver zullen er in ieder geval tekeningen, aquarellen, houtsnijwer ken en olieverfschilderijen te zien zijn in het Open Huis gedurende het tweede weekend van mei. Maar er kan nog meer bij: foto's, films, borduur werk, modelbouw. Kortom teveel om op te noemen. Dus Heilooënaars met een creatieve hobby, meld je aan bij Klaas Koomen Kennemerstraatweg 321, 1851 NC te Heiloo (tel. 072-333358). Grijp deze kans met beide handen aan om eens wat werkstukken (in principe maxi maal drie) te laten zien aan plaatsge noten. Het kost niets om mee te doen. Speciaal ook een oproep voor de scholen in Heiloo. Die hebben alle maal een brief gehad, waarin de bedoeling van de expositie wordt uitge legd en waarin wordt aangegeven op welke wijze een klas of een hele school kan meedoen. Docenten, bel Klaas Koomen en vraag zonodig verdere informatie. 'Heiloo exposeert' is een gelegenheid om eigen werk tentoon te stellen voor iedereen. Het is niet de bedoeling om als groep te exposeren, maar als Donderdag 24 januari. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren, 't Kieftennest, Slimpad 16. Tussen 8.00-16.30 uur. Vrydag 25 januari. W.J. Hofdijkschool, Mariënstein 178. Tussen 8.15-14.00 uur. St. Adelbertschool Bergeonstraat 22. Tussen 8.45-15.45 uur. Zaterdag 26 januari. Zwem- en poloclub De Spetters, parkeerplaats bij het zwembad. Tussen 10.00-12.00 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek Westerweg-Kerkelaan. Tussen 9.30-12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Maandag tot en met vrydag. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5-7, tijdens de schooluren. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: tel. 332336. Alle dagen. Clemens Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg-Ewis- laan. Alle uren. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wil, maar die nog bruikbaar zijn, KOOK, is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst is voor een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijs- camplaan 26, tel. 332010. Kontaktadres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Bijbellezing 'De Zoon maakt levend'. Vrydag 25 januari; bijbellezing door W.J. Ouweneel in de zaal van de Gereformeerde Kerk aan de Noordergeeststraat, aanvang 20.00 uur. Inl. H. Smit, 072-337151. enkeling. Dat wil natuurlijk niet zeg gen, dat het verboden is wanneer er tien leden van Tintoretto of van de HAF of van de Hobbyfarm zich aanmelden. Laat deze kans op gratis exposeren voor een groot publiek in Heiloo dus niet voorbij gaan. Bel Klaas Koomen: 072-333358. GITARISTENKRING Vrijdag 25 januari om 8 uur komt de gitaristenkring weer samen in het Open Huis in Heiloo, zoals elke laatste vrijdag van de maand. Door de vele telefoontjes en nieuwe gezichten blijkt dat veel gitaristen (en bespelers van andere akoestische snaarinstrumen ten) nog niet weten van dit gebeuren. Er zijn mensen die pas kort spelen en mensen met hoog niveau* hetgeen het geheel tot zo'n gezelligheia brengt. Nog even het volgende over de gitaris tenkring: - Een gezellig samenzijn waarbij iede reen kan spelen en natuurlijk kan luisteren hoe de anderen het doen. - Er over praten en ideeën opdoen. - Wat je ook doet, van klassiek tot blues, ook als je erbij zingt, je bent welkom. - De deelnemers zelf bepalen hoe alles gebeurt. - Er zijn geen kosten aan verbonden. Ook voor elektrische instrumenten is er plaats, hoewel er geen sessies gedaan worden. Informatie: Peter Paul Seignette. 072-337650 VAKANTIE REIS VAN HET NIVON De reis-combi van het Nivon orga niseert weer een vakantie-reis naar Duitsland. Van 17 tot en met 24 augustus gaat men logeren in een natuurvriendenhuis gelegen in een schitterende, bergachtige omgeving. Voor inlichtingen: D. Visser, Bayers- hoffweg 31, tel. 330078. „DE DEEL" BRENGT NIEUWE RODE HUISWIJN ,,Je zoekt altijd naar beter", zegt de heer Boerlage van ,,De Deel". ,,En pas nu heb ik die gevonden". Twee jaar lang is met heel veel succes de rode en witte huiswijn onder de naam ,,La petite eglise blanche" verkocht. Maar men wil natuurlijk altijd weer een mooiere wijn zien te krijgen. Voor de rode wijn is de heer Boer lage hier thans in geslaagd. Het is een Rhone wijn geworden, een donkerrode wijn met veel bouquet. De smaak is stevig en vol en je proeft de zonrijpe druiven: vooral dit geeft de fijne zachte smaak. Geschikt om bij de maaltijd te gebruiken maar ook voor de gezelligheid met een stukje kaas. Deze wijn, omdat het een huiswijn is, wordt daarom ook onder de naam ,,La petite église blanche" uitge bracht. De witte wijn blijft vooralsnog dezelfde. Natuurlijk wilt U graag met deze nieuwe Rhone wijn kennismaken, daarom kunt U nu 2 flessen voor 10,krijgen bij ,,De Deel" in de winkelhof 't Loo. Op uw gezond heid! SLAGERS BRINK EN VAN DER PÉET IN DE PRIJZEN Op 21 januari heeft acteur/culinair specialist Henk Molenberg, in het congrescentrum De Reehorst" te Ede, 97 nieuwe erkenningen van het Instituut voor Ambachtelijke Slagers- produkten (I.A.S.) uitgereikt. In Nederland zijn er nu 465 slagersbe- drijven (van de 8500) onderscheiden met een I.A.S.-erkenning voor hun zelfvervaardigde vleeswaren. Het I.A.S. is een instituut van het Bedrijfschap Slagersbedrijf, de be- drijfsoverheid voor de Nederlandse slagerijen. Het I.A.S. verzorgt keu ringen voor ambachtelijke, door de slager zélf vervaardigde, vleeswaren. De eisen die men aan de te keuren produkten stelt, zijn bijzonder hoog. Uitgangspunt is het verwachtingspa troon van de consument. Ieder zelfworstmakend slagersbe drijf kan deelnemen. De keuring is ingesteld voor de meest verkochte vleeswaren in Nederland, t.w. rook worst, gekookte worst, leverworst, hausmacher, gebraden gehakt, ge kookte achterham en droge worst. De keuring per produkt bestaat uit 3 onderdelen: een aangekondigde keu ring, een onaangekondigde keuring en een steekproef. De consument kan de erkende pro dukten duidelijk in de betreffende slagerijen terugvinden. De slagers Brink aan de Kennemerstraatweg en Van der Peet aan de Stationsweg vie len in de prijzen. Slager Brink kreeg zilveren onderscheidingen voor zijn fijne rookworst en zijn ham. Slager van der Peet kreeg gouden onder scheidingen voor zijn rookworst en zijn gekookte worst. Lid Stichting Bontwaarborg Uw bontmantel veranderen en/of repareren? verzorgt alles zeer vakkundig op ei gen atelier. Tevens hebben wij de enige echte garantielabel van de stichting Bontwaarborg. Dit vignet is uw zekerheid voor vakmanschap en kwaliteit. De nieuwe wintercol lectie '84-'85 hangt gereed. Ook hebben wij bodywarmers, hoeden en vosboa's. Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 Iedere woensdag Gehaktdag: GEHAKT h.o.h. qj- heel kg RUNDERGEHAKT 7 AC Iedere donderdag Biefstukdag: Botermalse PAARDEBIEFSTUK A oc 250 gram Botermalse RUNDERBIEFSTUK - oc 250 gramO-^O Tulpencroftlaan 2, Heiloo ^sser^eemnwe^er^<enr^t^^^ I, Morgenmiddag om half drie starten de negentien gemeenteraadsleden onder voorzitterschap van burge meester G.J. Glynis aan hun langste vergadering van het jaar. Later dan gebruikelyk vanwege de invoering van een nieuw soort begroting heb ben alle frakties gelegenheid om hun visie op het beleid in Heiloo openbaar te maken. Kortom, het gaat morgen middag, morgenavond en ook maan dagavond om de algemene beschou wingen. De begroting voor 1985 is leidraad by de besprekingen. Gelijktijdig met de begroting ontving de redaktie van de Uitkijkpost ook het jaarverslag van de gemeente lijke gebeurtenissen in 1984. Alvo rens wij - in het kort - iets zeggen over de begroting '85, volgen eerst enkele zaken uit dat jaarverslag. Per 1 januari telde de gemeente Heiloo 20.864 inwoners. Dat zijn er 44 minder dan een jaar geleden. De afname kan volledig worden toege schreven aan het verschil tussen het aantal mensen dat in Heiloo kwam wonen (742) en het aantal dat een an dere woonplaats zocht (814). De ver houding tussen het aantal mannen en vrouwen is ongeveer 50-50. Wel is hierbij vermeldenswaardig dat in tegenstelling tot vorig jaar de vrou wen momenteel de meerderheid heb ben (10.446 vrouwen en 10.418 man nen). Het aantal huwelijken in 1984 bedroeg 80. Vijftig huwelijken werden ontbonden. Volkshuisvesting Wat betreft het aantal mensen, dat op zoek is naar woonruimte, blijft het beeld in Heiloo somber. De af deling volkshuisvesting heeft een be stand van 685 woningzoekenden, 30 meer dan een jaar eerder. Op 1 januari 1979 waren er 428 personen uit op een woning. De belangrijkste oorzaak - en dat zal niemand ver bazen - is te vinden in de sector al leenstaanden. Was de verhouding tussen gezinnen en alleenstaanden onder de woningzoekenden in 1979 281 om 147, momenteel is dat royaal omgekeerd: 449 alleenstaanden staan geregistreerd en 236 gezinnen. Volkshuisvesting leent zich uitste kend tot het vergelijken van aantal len. Heiloo telt 7015 zelfstandige woonruimten (eengezinswoningen en flats). Daarvan zijn 5515 koopwo ningen (ruim 78 procent) en 1500 huurwoningen (ruim 21 procent). Voor jongeren (De Oude Pastorij) en ouderen (De Loet, Overkerck en Hoog en Laag) zijn er in totaal 214 niet-zelfstandige woonruimten. Het gemiddelde aantal personen per wo ning bedraagt 2,88. In 1981 tot en met 1983 was dat respektievelijk 3,06, 2,96 en 2,93. Politie Ten aanzien van de politie enkele ver schillen tussen 1983 en 1984 wat be treft de begane misdrijven en over tredingen. Een toename werd ge- konstateerd bij het aantal diefstal len (836), bedrog (44), vernieling (117), rijden onder invloed (40), verkeersongevallen met lichte (395) en zware (141) materiële schade en invordering van kentekenbewijzen (174). De vrijwillige brandweer in Heiloo, bestaande uit 35 manschappen, moest in 1984 86 keer uitrukken, waarvan één keer voor een grote brand, 23 keer voor een kleine brand en 16 keer voor een schoorsteen brand. Ondanks de wekelijkse oefe ning op dinsdagavond kon het korps niet voorkomen dat ten gevolge van brand een totale schade van circa 600.000 gulden ontstond. Onder het hoofdstuk Openbare werken", wederom een enorme hoe veelheid cijfermateriaal. De aanleg van De Kloosterhof deed de lengte De heer C. Meertens is dit jaar dik tevreden, al 30 jaar zit hij in het bestuur van de ijsbaan, waarvan het laatste jaar als voorzitter. Het is dit jaar een lust voor het oog, het ijs is prima en al die duizenden mensen die tot nu toe geschaatst hebben, het is een pracht, aldus de heer Meertens. Het spreekt vanzelf dat er weer veel abonnementen verkocht zijn. Door de dikte van het ijs kan men nu zwaar materiaal gebruiken, wat de kwaliteit natuurlijk ten goede komt en door deze strenge winter is het zelfs mogelijk een tweede sneeuwschuiver aan te schaffen. Voor de Heilooer Ijsbaan is het te hopen dat de nu invallende dooi niet het ein de van de winter betekent. van het wegennet en die van de rio lering toenemen. In totaal werden er 86 woningen opgeleverd. Het aantal bouwvergunningen bedroeg vorig jaar 249, een stijging met tien pro cent ten opzichte van 1983. De totale bouwkosten bedroegen in Heiloo bijna 13,5 miljoen gulden. Een jaar eerder was dat bijna 16 miljoen gul den. De gemeentelijke reiniging, één van de aktiviteiten waarvoor jaarlijks apart belasting wordt geheven, kreeg in 1984 een minder groot aanbod van gewoon huisvuil, bedrijfsvuil en be- plantingsvuil. Er was wel meer grof huisvuil en via de op verschillende plekken staande containers ook meer glas. Het vuil-aanbod was in totaal 6.680.000 kilo, oftewel 320 kilo per inwoner. De afdeling beplanting zette zich vo rig jaar in voor de aanleg van groen voorzieningen bij het Land van Maat, en delen van Boswijk en Boe kenstein. Daarnaast had een re- konstruktie plaats bij Frederica's Hof en werd ook het bomenbestand op de Hoge Weijdt, De Oostkanter, De Dors en Brasemcroftlaan onder handen genomen. Vooral door ge bruik van heesters en rozen bedroeg het aantal nieuwe planten en bomen in 1984 bijna 64.000 (in 1983 ruim 53.000). Sociale Zaken De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Heiloo, gevestigd in het bijgebouw aan de Van Aostastraat, had het in 1984 wat betreft het aan tal mensen dat is aangewezen op een uitkering ten gevolge van de bij standswet drukker dan het jaar daarvoor. In totaal moesten 591 per sonen aldaar aankloppen voor een uitkering. Dat is een stijging van 60. Op 31 december van 1984 ont vingen 431 mensen een bijstands uitkering en dat zijn er 50 meer dan een jaar eerder. Sociale Zaken voert voor de gemeen ten Akersloot, Egmond, Heiloo en Limmen de Wet Werkeloosheids voorziening (WWV) uit. In totaal kwamen er 416 aanvragen binnen, waarvan 171 uit Heiloo. In 1983 wa ren dat er resp. 519 en 204. Vanuit alle gemeenten nam het aan tal aanvragen af. In december was het aantal uitkeringen 405 (1983: 419), waarvan 150 aan mensen tus sen de 20 en 30 jaar. Het Baafje Tot slot twee grote gemeentelijke voorzieningen, sporthal Het Venne- water en zwembad Het Baafje, dié onderling grote verschillen vertonen wat betreft de resultaten in het vorige jaar. Bij de sporthal zijn er ondanks de ingrijpende renovatie van de vloer tech meer uren verhuurd; een stij ging van 52 uren. Het Baafje kende daarentegen het slechtste seizoen op heden. Er kwamen maar 90.000 be zoekers, een daling met 60.000 ten opzichte van 1983. Bovendien moest de verwarmingsketel 242 uur meer branden dan een jaar eerder, waardoor er 20 procent meer gas werd verbruikt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1