.MN RtANZtUM ESPRTT Opheffings-uitverkoop Dames- Herenschoenen 30% KORTING HALVE PRIJS MANNES SCH0ENHANDEL UNIEK VERLAAGDE OPRUIMINGSPRIJZEN -gS SLECHTS 5 DAGEN /w Slagerij Kramer Met brood is Roomboter koeken 2.75 'n Heilooër bol Viergranen Brood 2.00 „De Korenbloem" "N ERE WIE ERE TOEKOMT Renata kinderschoenen en sandalen j. BRINK >esUö VOORDELIGER IN UW DIERENSPECIAALZAAK 17.95 3.25 2.25 1.55 2.95 1.05 4.95 2.50 7.95 5.25 41.50 2.70 0.90 2.95 3.30 6.75 ^Kaasaanbieding vGezond Voedzaam \Jhee met PuntjesM stOuderwets lekker ^Notenaanbieding g|l Puur natuur Zuidvruchten kj Tuintips kj Voor uw hond sé v Voor uw kat 20% KORTING HINDERWET Dierenbescherming Heiloo HOND GELDERSE ROOKWORST en GEKOOKTE ACHTER HAM 49.00 1>9^0 59.00 69.00 49.00 25.00 VAN LAARZEN, SCHOENEN, PANTOFFELS, TASSEN EN CONFECTIE 44,90- 19.00 J34r90r 59.00 1£3r0tr 69.00 t29r9lT 49.00 ,9930 25.- 1.9*00 89.00 11*90" 19.00 JÏ59TÖÖ 169.00 19*00 49.00 1693J0 69.00 24*60" 129.00 Marianne Marianne Marianne EEKREKLAME 4.90 6.95 1.95 1.96 2.70 7.50 2.45 VOLOP PARKEERGELEGENHEID1 APARTE CADEAUTJES EXTRA BELEGEN -g GOUDSE, per kiloYL. ID GOURMANDISE 0A KERSEN, 100 graml«OU KAPUCIJNERS 1 1A 500 gramJL« AU VIJFGRANENMEEL per kiloA»OD ZILVERVLIESRIJST of per kilo... BOSBESSENTHEE 100 gram WITTE KANDIJGRUIS /je 250 gramJJ KLOMPEN EXTRA VOORDELIG gruttery TIP VA N DE WEEK BROEDER Gratis recept BUTTERCREAM 200 gramA»^ID GEMENGDE DROP C 250 gram GEMENGDE NOTEN af 250 gram SHANG HAI PINDA'S af 200 gramA.VD TARWEGRIESMEEL T IA 500 gramA«AU RODE BESSENSAP flc fles 0,3 ltr VRUCHTENMUESLI af 500 gram TURKSE ABRIKOZEN CA 250 gram%J«3U BLANKE ROZIJNEN af 250 gramA«^D ALLE SOORTEN TOUW DOKAT knabbeltjes 5 kilo ZEEBANKET pak 800 gram FELIX DINER pak 500 gram DELIKAT 4 smaken doos 170 gram VITACAT gisttabletten doos 340 stuks CATTY vleesbrokjes blik 405 gram FOETSI-BA 4/2 kilo zak VISFILET 400 gram BONZO DINER 3 kilo TARTAAR zespak PITTAH hondebrok 25 kilo HOLS KLUIVEN 750 gram VUILE PENS 500 gram VITADOG gisttabletten doos 1800 stuks MIAUW KONIJN 3 blikken a 405 gram.... FRISKIES vis/kip 2 kilo baal ZE ZIJN ER WEER DE VROEGE GROENTE- EN BLOEMZADEN! Haal uw gratis catalogus met uitvoerige teeltaanwijzingen. BIJ INLEVERING VAN UW BESTELFORMULIER Stationsweg 88 Heiloo Telefoon 072-330625 FA. M. STEENH0EK EN ZONEN uw zoekt mensen die tijdelijk, tegen vergoeding van de onkosten een in hun huis willen opnemen. Inl.Mw. Dekker - 072-332879 - Klassiek ballet - Jazz ballet Stichting Heilooër Balletschool o.l.v. Els Bijlsma Early Spring y^OUNCo^ I Kennemerstraatweg I 1 386 Heiloo J Westerweg 312, hoek Ewislaan Heiloo Telefoon 333901 Schoenreparatie. Kennemerstraatweg 406 - tel. 330012 is door het Instituut voor Ambachtelijke Slagersprodukten (IAS) officieel bekroond voor de hoge kwaliteit van zijn ambachtelijk vervaardigde 250 gram Gelderse Rookworst en 100 gram Gekookte Achterham tezamen voor 5,95 Onder toezicht vvan speciaal door het IAS, aangestelde juryleden werd zijn Gelderse Rookworst en gekookte Achterham unaniem gekozen "behorend bij de allerbesten van Nederland". Ere wie ere toekomt. Het bekroonde produkt staat onder voort durende stenge kwaliteitskontrole van het IAS. Hierbij nodigen we iedereen uit persoonlijk met ons bekroonde prokukt kennis te komen maken. SCHOENEN EN LEDERWAREN SCHOENEN EN LEDERWAREN TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 250 gram botermalse biefstuk voor slechts f 6,25 Alles op het gebied van handwerken, o.a. DMC en Schürer borduurgarens! Naaldsierkunst Modische stoffen en alle Fournituren voor uw zelfmaakmode. Naaldsierkunst Verkoop en reparatie van naaimachines. Ook occasions! Naaidsierkunst Schouder Karbonade 1 kilo Krabbetjes 1 kilo Kuikenboutjes 1 kilo Gepaneerde Schnitzels per stuk Ontbijtspek 150 gram.. Gebraden Gehakt 150 gram Heerlijke Ham 150 gram Met zilver bekroonde gekookte worst die we iedere dag om 12 uur warm hebben, per 250 gram.... 2.96 WOENSDAG GEHAKTDAG per kilo met gratis kruiden DONDERDAG BIEFSTUK DAG per 100 gram Westerweg 160 - Heiloo - Telefoon 330991 Onderbouw ook uw sportprestaties met die lekkere energie van uw Echte Bak ker. Vooral volkorenbrood: 't bevat wei nig vet maar is vitamine-, mineraal-, eiwit- en zemelrijk! Spoor daarom uw noren naar 't volko ren van de Echte Bakker; u rijdt beslist geen scheve schaats! Heerlijk vers en lekker bros deze echte bakkerskoek, 10 stuks in een pak. Nu per zak voor maar Feestbrood die zeer fijn en exclusief van smaak is gevuld met diverse vruchten, appeltjes etc. Dit cakebrood nu voor maar Een volkorenbrood met de rijke bouwstoffen van viergranen- soorten, nu voor maar Heerenweg 162 Heiloo Kennemerstraatweg 402 De bakker die zelf nog zijn Roggebrood - Beschuit en Ontbijtkoek bakt, ammm UITKIJKPOST 30 JANUARI 1985 c JAN RANZIJN STATIONSWEG 88 HEILOO TEL. 072-330625 [GemeentelHeiloo Burgemeester en wethouders van Heiloo maken ingevolge artikel 24, tweede lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen Milieuhygiëne bekend, dat zij voorne mens zijn om op de aanvraag van Bocol B.V. te Malden voor een vergunning inge volge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van een herstelinrich ting en machinefabriek voor motorvoertuigen en apparatenbouw aan de Kanaaldijk 15, alhier, positief te beschikken onder 43 voorwaarden om gevaar, schade of hin der voor de omgeving te ondervangen. De ontwerp-beschikking, de aanvrage en andere ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie van Heiloo, afdeling Algemene Zaken, ter inzage en wel van donderdag 31 januari 1985 tot en met donderdag 14 februari 1985 elke werk dag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur alsmede op het bureau van de Rijkspolitie aan de Van der Feen de Lilleweg 14, alhier, op maandagavond 4 en 11 februari 1985 van 19.00 tot 22.00 uur. Desgewenst kan op de gemeentesecretarie een mondelinge toelichting op de stuk ken worden verkregen. Na 14 februari 1985 kan inzage van de stukken verkregen worden tot het einde van de termijn, waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen het geven van de aan gevraagde beschikking, elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur op de gemeente secretarie van Heiloo. De aanvrager, alsmede degenen, die bezwaren hebben ingebracht naar aanlei ding van de aanvrage, en een ieder, die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Heiloo. Heiloo, 30 januari 1985, nr. AZ - 25. Burgemeester en wethouders van Heiloo, E. de Boer, secretaris drs. G. J. Glijnis, burgemeester INSTALLATEUR Holleweg 71 - Heiloo Tel.331855 b.g.g.334972 Landelijk erkend LESSEN in tekenen, schil deren en aquarelleren op maandagmiddag in Heiloo Tel. 072-330775. Heeft u OVERTOLLIG HUISRAAD, 2e hands boeken etc.? Wij halen al les op en betalen een rede lijke prijs. Boekhandel 't Hoekstuk, tel. 072-336699. KORTJAKJE voor goede 2e hands kinderkleding (t/m mt. 146). Open: wo.- do. en za.morgen van 9-12 uur. Rijksweg 27, Limmen T.k. HARMONIUM, zw. klassiek bankstel gr. ve lours, 5 manou stoelen, 2 draai. Tel. 02206-2849. T.k.a.: KINDER SKI PAKJES, ski-broeken, kl. en grote maten, 2 paar ski schoenen. 072-331840. T.k. Franklin ALLES- BRANDER. Tel. 02205 2225. vanaf 6 jaar (in verbinding met de Nel Roos Akademie voor de danskunst. i vanaf 12 jaar, speciale klassen voor volwassenen Kantoor-adres: Brasemcroftlaan 20, Heiloo, tel. 072-333825 (inlichtingen dagelijks tussen 12 en 1 uur) Studio-adres: Westerweg 294, Heiloo. HAL T ZEVENHUIZEN. Wij openen in februari een hal in gebruikte goederen. Zevenhuizerlaan 116. Heeft u wat op te ruimen of te koop, belt u dan 334000; 334336; wij komen vrijblij vend bij u langs. CARNAVAL Dan eerst even naar feest winkel H. Mandeweg 37 Beverwijk, tel. 02510- 24427, maskers, toeters, enz. BENIDORM te huur; Playa Lev ante Part. app. 3 slaapk. Inf.: 02267-2592. 86-176 -iSTUL'C/^. WINKELHOF 'T LOO 12 HEILOO WINKELHOF T LOO 12 HEILOO Heerenweg 203, Heiloo Telefoon 335620 Heerenweg 203, Heiloo Telefoon 335620 Heerenweg 203, Heiloo Telefoon 335620 zrmn i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 3