VAN HIER EN EGMOND VERENIGINGSNIEUWS VERENIGINGSAGENDA NIEUWS VOOR OUDEREN AKERSLOOT EVENEMENTEN-AGENDA Tweede single Balance nu uit SPORT en SPEL Bloemen tentoonstelling voor de Egmonden Wie heeft foto's van èn voor Oud-Heiloo Scholen-volleybal: spektakel in sporthal Hanswijkertjes goed op dreef UITKIJKPOST 30 JANUARI 1985 HEILOO Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. Dinsdag 12 februari: ochtendbijeenkomst in het Open uis. De heer H.R. Sibilo, apotheker, zal iets vertellen over 'Gebruik en misbruik van medicijnen'. Aanvang 10.00 uur. De cursus schilderen met olieverf en/of aquarelleren o.l.v. de heer van Ooyen gaat bij voldoende belangstelling van start op woensdag 13 februari, aanvang 13.30 uur in het Open Huis. Kosten voor leden (10 lessen) f. 65,00. Ook niet-leden kunnen meedoen. Opgeven bij: A. Stroomer (tel. 333288) of G. Jansen (tel.332367). Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afd. Heiloo Woensdag 13 februari: ledenvergadering en bestuursverkiezing in de zaal van de; Gereformeerd^ Kerk aan de Noordergeeststraat, aanvang 9.45 uur. ANIB, Bond van Gehandicapten en Arbeidsongeschikten. Maandagen 4 en 18 febr.: middag-soos in 't Trefpunt, Westerweg 294 te Heiloo. Aanvang 13.30 uur. Inlichtingen: Fam. Bellekpm, Kennemerstraatweg 324 te Heiloo, tel. 072-333797. Iedere zaterdag tussen 16.00-17.00 uur: zwemmen in het zwembad te Egmond aan Zee. Evt. ook zwemlessen voor gehandicapten. Inlichtingen: mevr. Wijker, tel. 02206-1722. Inlichtingen van algemene aard: secretariaat, Dreef 21 te Bergen, tel. 02208-97307. Wykvereniging Plan Oost. Donderdag 31 januari: lezing: ziekte, het 'nut ervan en de bedoeling. Donderdagen 7 en 14 februari: cursus fiets-reparatie, van 19.30-21.30 uur. Opgave is noodzakelijk. Activiteiten van de Beide Bonden voor Ouderen. Vrijdag 1 febr.: excursie naar Uitkijkpost. Donderdag 7 febr.:bingo. Woensdag 27 febr.: dansen. Woensdag 6 maart: bustocht. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo. Maandag 4 februari: dia-avond o.l.v. pastor Harte met als onderwerp de Israëlische stad Jeruzalem. Aanvang 20.00 uur. Toegang f. 2,50. Maandag 18" februari: creatieve avond o.l.v. Thea Bijwaard uit Alkmaar. Corsage van nylon maken in de vorm van een vlinder. Zo mogelijk een snijtangetje en een schaar meenemen. Wilt u hieraan niet meedoen, dan kunt u natuurlijk ook een kaartje leggen of een partijtje sjoelen. Aanvang 20.00 uur. Toegang f. 2,50 Inlichtingen: tel. 332136 of 331097. Balance via de single 'Girl with the French name' hogerop. pe formatie Balance, van origine een Heiloose band, blijft voortgaan op het pad dat naar roem en bekendheid rpoet leiden. Deze week is daartoe de tweede single van de groep, 'Girl with the French name', verschenen. Het vorig jaar was voor Balance succesvol. De groep was te beluisteren in Vara's Popkrant en die uitzending bracht Balance in contact met Kees van Kooten, die wel wat in de groep zag en hen een platencontract aanbood. De eerste single, 'Mushroom song', was het gevolg. De plaat werd redelijk gedraaid op de Hilversumse popzender, maar bete kende nog niet de grote doorbraak. Wel kreeg Balance meer naamsbe kendheid en werd er opgetreden in het gehele land. De jonge band, opgericht op 1 januari 1984, hoopt met hun tweede single nog meer bekendheid te verwerven, het geen primair zal resulteren in een (nog) groter aantal optredens dan nu het geval is. Balance zit er in ieder geval niet stil en rust geenszins op z'n lauweren. Er wordt gewerkt aan een steeds weer betere live act. Of en zo ja in welke mate Balance als live band vooruitgang heeft geboekt in de afgelopen maanden, kan men don derdag vaststellen. Ter gelegenheid van het uitkomen van de tweede single wordt er namelijk 'in de buurt' ge speeld. De Vestibule op het Ritsevoort te Alkmaar is de plaats van handeling. Bustocht Op 6 maart is een bustocht georgani seerd naar Leersum, daar is een Boerenbruiloft, heel gezellig! Kosten 45,50 p.p., kaartverkoop op 19 en 22 februari in 't Trefpunt, Hoog en Laag 7a. Uitsluitend voor leden jvan de beide Bonden van Ouderen. AGENDA 't TREFPUNT Westerweg 294, tel. 331294 Hoog en Laag 7a, tel. 331458 donderdag 31 januari 9.30—12.00 13.30—17.00 13.30—16.00 20.00—22.00 Yoga voor ouderen Soos Gymnastiek Jfoga de Jong vrgdag 1 februari Koersbal 10.0012.00 JSoos 13.30—17.00i Bridge Klaverjassen 13.30—17.00 20.00—22.00 zondag 3 februari 13.30—17.00 maandag 4 februari WAO/AWW soos 9.00—12.00 ANIB 13.30— 17.00 Biljart't Treffertje 13.3017.00 (Bowling) 14.0015.00 dinsdag 5 februari Ouderenkoor 10.0012.00 Soos 13.30—17.00 Handwerken 14.0016.00 Gymnastiek de Loet 14.1515.45 Yoga de Jong 19.3020.30 woensdag 6 februari Engels 9.0012.00 Soos, dansen 13.3017.00 De Egmondse bloemententoonstelling wordt dit jaar van 8 t/m 11 februari gehouden. Voor de derde maal al is zaal Swart aan de Herenweg te Eg- mond-Binnen de plek waar dit evene ment plaats heeft. Voor het eerst is er dit jaar gelijktijdig een voorjaarsbeurs van de plaatselijke ondernemers. Deze wordt gehouden tegenover zaal Swart, in cafe 't Haasje. De bloemenshow zal hoofdzakelijk bestaan uit bolbloemen. De zaal wordt omgebouwd tot een grote siertuin, kompleet met een waterpartij. Hierin zullen de duizenden tulpen, narcissen, hyacinten enz. verwerkt worden. De bioemen worden ingezonden door de diverse Egmondse bollenkwekers, waaraan een wedstrijd verbonden is. Voor de kwekers is het belangrijk een goede kwaliteit te leveren, want zo als u weet wordt het bollen telen al minder belangrijk en moet men zich toeleggen op het telen van de bloemen en dan is een prijs op een zo hoog gekwalificeer de tentoonstelling als deze een belang rijke stap in de goede richting. De zesde klas van de Egmondse schooljeugd doet ook mee aan de tentoonstelling door middel van een hyacinten-huisbroei-wedstrijd. Enige maanden geleden hebben zij twee bollen mee naar huis gekregen en deze moeten zij in bloei trekken. De mooi ste mogen zij showen. Hier zijn mooie prijzen aan verbonden. Voor het pu- pliek is er een soortenkennis wedstrijd. Zij moeten van een vijftiental tulpen de juiste naam zoeken en onder de juiste inzenders wordt een boek verloot. Ook zal het werk van enige Egmondse Bloemsierkunstenaars te bewonderen zijn. Zij maken ieder een bloemstuk in het vierkant van ongeveer een meter. Het geheel wordt door Piet Ory van de Bleek tot een verantwoord geheel gearrangeerd. De show zal op vrijdag 8 februari geopend worden door de heer Jan Oostdam uit Sassenheim, voorzit ter van de stichting STIVABOL. Ope ningstijden zijn: vrijdag 8 febr. 18.00- 22.00 uur, za. en zo. 10.00-22.00 uur en ma. van 10.00-20.00 uur. LEE TOWERS IN AKERSLOOT Zaterdag 2 februari komt Lee Towers voor een grandioos optreden naar De Vriendschap om samen met de popu laire formatie Shithouse-band het pu bliek te laten genieten van zijn enorme kwaliteiten. Lee is een van de weinige artiesten die zijn vak zo brengt, dat het publiek nog steeds op de banken staat bij diens optredens; of het nu de inmense hal van Ahoy is of dat het nu een kleine proviciezaal betreft. Lee Towers heeft datgene in zich wat de mensen graag zien en hij geeft de mensen ook waar voor hun geld. Deze avond vooral, want dan wordt hij muzikaal bijgestaan door de grandioze rock and roll-formatie. Het is trouwens niet de eerste keer dat zij samen op het podium verschijnen. Bij eerdere optre dens in de Vriendschap werd hij ook steeds bekwaam terzijde gestaan door deze band. Kaartjes voor dit optreden zijn verkrijgbaar bij o.a. Ypma en Free Record Shop - Alkmaar, Radio de Graaf - Castricum, platenzaak Aad Molenaar - Beverwijk en natuurlijk De Vriendschap - Akersloot. Beweging van werkende en werklozen jongeren, KWJ. JWoensdag 6 februari: tweede avond uit de cursus "Zo zit dat" met als thema Arbeidscontracten en ontslag'. Opgeven en inlichtingen bij: KWJ, Hof van JSonoy 7 te Alkmaar (tel. 111528). Jongeren en echtscheiding. Woensdag 6 februari: Fiom-Alkmaar vertoont de film 'Puinruimen', die gaat pver jongeren en hoe zij de echtscheiding van hun ouders ervaren. De film is gemaakt door en voor jongeren tussen 12 en 17 jaar. Plaats: Van der Meijstraat 6 Je Alkmaar. Inl. tel. 072-118812. jCOC Disco-Soos Zaterdag 2 februari: maandelijkse soos- en disco- avond van COC-NVIH in het Hof van Sónoy, Gedempte Nieuwesloot te Alkmaar, aanvang 21.00 uur. Toegang leden: gratis. Toegang niet-leden f. 3,50. COC staat voor de Vereniging tot Integratie van Homosexualiteit. Op de soos-avond is veel informatie-materiaal over homosexualiteit aanwezig. Alkmaars Symfonie Orkest in De Vest. pinsdag 5 februari: gevarieerd concert door het Alkmaars Symfonie Orkest o.l.v. Hans P. Keuning in de grote zaal van De Vest te Alkmaar. Op het programma $taan werken van Felix Mendelssohn, Alexander Voormolen, Frans v. Krommer en Joseph Haydn. Solisten: Alwin Schogt en Leo Noordegraaf. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten a f10,00 (CJP en 65 en f50,-) aan de kassa van {ie Vest. KERKEN riester- zaterdag. aterdag 2 februari: Eerste Zaterdag-Priester-zaterdag. Feest van Maria Lichtmis op Kapel O.L. Vrouw ter Nood. 11.30 uur Rozenkrans en biechtgelegenheid. 12.00 uur H.Mis met Preek. 14.15 uur: Kort Lof. i— T.V. HEILOO Op maandag 21 jan. hield tennisver. Heiloo haar jaarlijkse algemene leden vergadering. Om 20.15 uur opende de voorzitter, mevr. A. den Bandt, de vergadering en memoreerde het feit, dat het 20 jaar geleden was, dat de vereniging werd opgericht. De aanwezige leden werden daarom getrakteerd op koffie met gebak. De volgende punten kwamen o.a. aan de orde: Trainers: het contract met de trainer Peter Bootsman is niet verlengd. Zijn geen „ingeblikte" of puur toeris tische reizen. De gelegenheid wordt geboden om eens iets geheel anders te doen en tegen betaalbare prijzen. Veel gebruik wordt gemaakt van de natuurvriendenhuizen of van de kam peerterreinen waarover het NIVON beschikt. Ook in het buitenland die nen de natuurvriendenhuizen mees tal als verblijfplaats, zowel voor de georganiseerde groepsreizen als voor de individuele vakantieganger. Zo kan men op wintersport of aan bergsport doen. Zeilkampen worden georganiseerd. Kortom, allerlei mo gelijkheden liggen er open. Men draagt over het algemeen zelf mede bij voor de zorg van het programma en het verblijf. Op deze wijze is er de gelegenheid tot een, watje noemt, aktieve vakantie. De reizenbrochure 1985 is gratis te bestellen bij: NIVON, P.C. Hooftstraat 163, 1071 BV Amsterdam. Tel. 020-766889. Ook kan men daar terecht voor meer informatie. Woensdag 27 februari heeft de jaar lijkse bestuursverkiezing plaats. Mocht je je i.v.m. de op stapel staande verbouwing cq. modernisering van het Brunogebouw en de daar aan verbon den reorganisatie van Buk Buk geroe pen voelen tot of zeer gemotiveerd zijn voor een bestuurstaak binnen Buk Buk, dan kun je je daar voor melden bij Marcel Keet, Schapenweijdt 1, Heiloo, tel. 072-332902. OP VAKANTIE MET HET RODE KRUIS S^ok dit jaar organiseert het Rode Kruis weer allerlei vakantieweken jvoor chronisch zieken en gehandi capten. Deze vakanties zijn over het algemeen bedoeld voor diegenen, die [niet zelfstandig op vakantie kunnen igaan. Er zijn diverse mogelijkheden Jvoor zo'n vakantie. Allereerst is er het hospitaalschip •de ,,J. Henri Dunant". Mensen, die [zich opgeven voor een 5 dagen duren de vakantie op dit schip, zullen door gaans bedlegerig zijn en medisch jen verpleegkundige hulp behoeven. »Daarnaast zijn er de twee tehuizen fvan het Rode Kruis, nl. „IJssel- jvliedt" in Wezep en de „Valken berg" in Rheden. jVoor deze tehuizen komen in aanmer king diegenen die niet de gehele dag \n bed behoeven door te brengen, maar toch wel op één of andere ma nier lichamelijk gehandicapt zijn. Ook in de tehuizen is medisch en ver pleegkundig personeel aanwezig. Er zijn diverse keuzemogelijkheden voor de vakantie, nl. weken voor niet- rokers, weken voor echtparen, weken voor mensen tot 40 jaar. Er worden, zowel op de Henri Dunant als ook in de tehuizen, allerlei aktiviteiten geor ganiseerd. Van de deelnemers aan een vakantieweek wordt een eigen bijdrage gevraagd van 190,Al leen in uitzonderingsgevallen kan daarvan worden afgeweken. De schooljeugd kan op 6 februari laten zien hoe goed zij de volley - balsport beheersen. plaats wordt ingenomen door Rob Gurowitsch. Samen met Ron Goedel zullen zij de training voor hun reke ning nemen. Beheerdersechtpaar: de heer en me vrouw Oudeboon worden opgevolgd door de heer en mevrouw Aelbers. Bestuursbenoemingen: mevr. J. Rep zal als secretaresse de plaats innemen van mevr. I. de Heer. Als 2e secretaris wordt benoemd de heer T. Kloots. terwijl de heer W. Vliem, als bestuurs lid de plaats van de heer W. Roest zal bekleden. Aan de twee scheidende bestuursleden werd een aandenken overhandigd en zij werden hartelijk bedankt voor de vele werkzaamheden die zij hebben verricht. Nadat de heer F. Haartman lovende woorden had gesproken over het pro gressieve bestuur, dankte de voorzitter de aanwezigen voor hun komst. anderingen heeft ondergaan. We hoorden het verschil tussen een wals van Bach als onderdeel van een sym- phonie en een concert in walsvorm, gecomponeerd door Carl Maria von Weber. Ongeveer 1850 was de tijd van de Strausz-walsen, makkelijk klinkende meeslepende melodieën, maar Cho pin en Liszt maakten er inhoudelijk iets heel anders van, nl. speciaal voor de piano geschreven luistermuziek. Bij Tschaikovsky en Dvorak is de wals een normaal onderdeel van een sym- phonie. Een heel bijzonder stuk is la Walse. van Ravel, gecomponeerd in de eer ste wereldoorlog, beginnend met ele gante Strausz-melodieën maar ge leidelijk overgaand in emoties, op geroepen door de oorlog: een muzi kaal politiek protest. Voor uitgebreide informatie over de ze vakantieweken kunt U de volgen de personen opbellen: Akersloot: de heer J.G. Hurkmans, Bachstraat 30, tel. 02513-13286. Limmen: mevr. P. Valkering-de Lange, Dusseldorperweg 47, tel. 02205-1413; Heiloo: mevr. C.P. Reinders Folmer- Landsman, Kennemerstraatweg 570, tel. 072-331438. Opbellen vóór 1 maart a.s. Doe het bijtijds want dan kan het bestuur voorbereidingen treffen om je aan de leden voor te stellen omtrent je taakvervulling binnen het bestuur en je frisse en doordachte kijk op het jongerengebeuren Voorverkoop Herman Brood Bij het verschijnen van deze krant liggen de kaarten voor het concert van Herman Brood (zondag 10 febr.) klaar op de volgende adressen: platenzaak Popeye te Alkmaar. Avis tijdschriften en boekhandel, nabij het station en bij Buk-Buk zelf natuurlijk. De kaarten kosten in de voorverkoop f. 10,— en aari de zaal op 10 februari f. 12,50. Zondagavond Buk Buk is, na een maand proefdraai en definitief geopend op de zondaga vond, en wel tot uiterlijk 24.00 uur. Op de zondagavond nog geen aktiviteiten maar wel de huidige hits en tips èn eventueel bij het goedkope drankje een gezellige babbel met barman Henk. NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN AFD. HEILOO Mevrouw Wolse opende de avond met een hartelijk welkom aan de tal rijke aanwezigen en in het bijzonder aan de vele heren die aanwezig wa ren. Ook heette ze de heer A.C. Zwa- ga uit Zaandam welkom, die deze avond de door hem gemaakte films „Het vogelleven in de Zaanstreek" Het voltallige gemeentebestuurinclusief burgemeester N. van Foreest (vierde van links), is aanwezig bij 'de eerste spade' voor het waterleiding-net in juli 1920. VAKANTIE IN ZOMER, WINTER OF TUSSENDOOR Bij vakantie denk je aan reizen. In de nieuwe reizenbrochure van het NIVON worden vele reizen aange boden. Zowel voor jongeren als voor ouderen. In binnen- en buitenland worden de mogelijkheden benut om kennis te nemen van kuituur en van de natuur en de streek. Het reizenwerk van het NIVON is dan ook niet te vergelijken met de com merciële Yeiswereld. Het NIVON be schouwt het reizen zoveel mogelijk op een kritische wijze. Het verkoopt Afgelopen week mochten we voor bejaarden in "Het Trefpunt" een diaserie vertonen over oud-Heiloo. Er was veel belangstelling: ruim 100 personen. Zelfs waren er ver van buiten gekomen o.a. Ger Bakker uit Hilversum en de zoon van meester Heyt, het vroegere hoofd van de openbare lagere school later met ULO. De bekende diaserie "Met stoom van Heiloo naar Alkmaar V.V." is ver toond. Het was verrassend te horen hoe velen beelden uit hun jeugd terugzagen. Na afloop werd ons door enkele mensen gevraagd "waarom maken jullie niet eens een serie dia's van die of die wijk in de gemeente. We zullen dat 1 heel graag doen doch hebben dan de medewerking van de Heilooers nodig en vooral van oude Heilooers, die in het bezit zijn van b.v. oude ansicht kaarten, foto's, of krantenknipsels. Wanneer we die niet hebben kunnen we geen dia's maken. Dus, wanneer u eens zoekt in albums of schoenendozen met foto's en u vindt 'daar iets bij van onze gading, stelt u die dan uw vereniging "Oud Heiloo" ter beschikking. Indien u het wenst - krijgt u ze beslist terug. Bij onder staande adressen kunt u het afgeven of in de bus deponeren. Zet u wel even achterop uw naam en adres: W. Admiraal, Stationsweg 28, J. van Tiel, Holleweg37, P. Wijn, Dokterslaan 22, Mevr. Vennik, Westerweg 98, J. v.d. Kommer, Kerkelaan 63\ en „Vogels kijken aan de Zwarte- zee", zou vertonen. De Zaanstreek is bekend door zijn vele molens en zijn polderland, waarin een grote vogelrijkdom. De film begon met prachtige winterland schappen waarin watervogels gevoe derd werden door vrijwilligers. In het voorjaar de vele broedende vo gels op de ondenkbaarste plaatsen. Na de pauze maakten we een reis door Joegoslavië, langs het Balkan gebergte met zijn prachtige flora, natuur- en vogelgebieden. Door Bul garije met de vele schaapskudden en zelfs een varkenshoeder. Via Roemenië, langs de Donau-delta met zijn vele eilandjes en schitterende na tuur, naar de Zwarte Zee, waar een ware vogelpracht te zien was. De films waren omlijst met fijne bijpas sende muziek en waar nodig met een uitleg. Van Menuet tot Wals en van Wenen tot Parijs Ondanks de sneeuw kon mevr. M. Steketee-Bennis op 24 januari een goed gevulde zaal in de Gerefor meerde Kerk welkom heten en kon zij haar broer, W.J. Bennis, inleiden, die een boeiende causerie zou hou den over de wals. Aan de hand van vele voorbeel den maakte de heer Bennis duide lijk, dat het beeld van de wals als on schuldige begeleiding van een dans je, in de loop der tijden allerlei ver- Vaarwel, adieu, 't is mooi geweest, zet and'ren maar een hak, en neem and'ren in de veiling ik laat mij nooit meer verlakken. *4 Vergrotende trap Mijn ma's gebit is vals da's duidelijk te merken want vlees - al is het mals - kan zij haast niet verwerken. Mijn pa sukkelt nog meer, al is het vlees nog malser, waaruit ik konkludeer: mijn pa's gebit is valser. Cum Laude Er is een school waar nog het oude systeem van overgaan cum laude geleid heeft tot veel commentaar: de ouders uiten hun bezwaar en stellen voor die schoolse pluimen voor't volgend schooljaar op te ruimen, „want" motiveren deze ouders, „wij zijn geen pluimveehouders". De jeugdoperettevereniging „de Hans- wijkertjes" liet zich in de musical „de schat" van haar beste zijde zien. Er werd uitstekend gespeeld en gezongen en het publiek amuseerde zich uitste kend. Door de enorme bezetting (bijna 60 man) is het ondoenlijk namen te noemen. In Mare Smit, de regisseur willen wij alle medewerkers een groot compliment maken. Er komt nog een uitvoering in de Vest. T.C. HOGEDIJK Hogedijkers, die de zwemkunst be heersen, opgeletWanneer er voldoen de belangstelling van de Egmondse verenigingen bestaat, organiseert de Egmondzeeër Reddings Brigade gedu rende een avond en nacht van zaterdag op zondag in februari of maart een nachtzwemmarathon in het zwembad van Egmond aan Zee. Het gaat om een gezellige en sportieve ontmoeting van een aantal Egmondse verenigingen, waarbij het wedstrijde lement van ondergeschikt belang is. Iedere deelnemende vereniging vaar digt een team af van 5 zwemmers en 2 reserves. Iedere deelnemer zwemt een half uur en heeft dan 2 uur rust. Hogedijkers, die aan deze marathon willen deelnemen, dienen zich zo spoedig mogelijk op te geven bij Theo Heeremans, tel. 02206-3249. Volleybalvereniging Effekt houdt woensdagmiddag 6 februari van 13.30- 16.00 uur weer haar jaarlijkse scholen volleybal- toernooi We kunnen ons verheugen op een groeiende belangstelling voor dit toer nooi. Waren het vorig jaar nog „slechts" 108 kinderen die aan dit toernooi deelnamen, nu in 1985 kun nen we rekenen op een rekord deelna me van maar liefst 178 kinderen verdeeld over negen lagere scholen. De leeftijd van de kinderen varieert van 10-12 jaar en zij zitten over het algemeen in de hoogste klassen van het basisonderwijs. Volleybal staat bekend als een moeilij ke sport omdat aan de techniek behoorlijke eisen worden gesteld. Voor de scholenmiddag hebben we de regels van de jeugd enigszins aangepast. Normaal bestaat een team uit 6 spelers maar voor dit evenement hebben we dit aantal terug gebracht tot 3 spelers die op aangepaste velden om het scholenkampioenschap zullen strijden. Gezien de grote inzet en het enthou siasme van de kinderen voor het spel is het beslist erg leuk om de schooljeugd eens aan het volleybalwerk te zien. We raden daarom iedereen aan om woens dagmiddag 6 februari eens een kijkje te nemen in de sporthal Het Vennewa- ter. Een moment uit de musical Hanswijkertjes. Waarom... Waarom, zo vraag ik mij steeds af, leg jij mij in de luren? Waarom blijf jij mij met een kluit het ranke riet in sturen? Waarom neem jij mij bij de neus, in 't ootje of de maling Waarom leid jij mij om de tuin en dat nog bij herhaling? Waarom draai jij mij steeds een loer? moet ik dat maar gedogen? Waarom draai jij mij na die loer ook nog een rad voor de ogen? Waarom houd jij mij voor de mal of liever nog: voor 't lapje? Ik neem l'amour au serieux, voor jou blijkt ze een grapje. Maar 't is nu uit, het is genoeg, jij zult mij nooit meer zoenen, verkoop voortaan een ander maar je knollen voor citroenen. Neem maar een ander in de boot, laat die er maar aan geloven; ik pas er voor om mij door jou een kool te laten stoven. Ik slik 't niet meer, nee, nimmermeer neem jij mij nog te grazen; jij hebt mij niet voorgoed gestrikt, je netje heeft nog mazen. 'De Schat', uitgevoerd door de Egmondse

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 4