URsfMI MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN 1= WERKEN RADIO BAKKER HUUR OF KOOP VOOR VANAVOND - OUD-PAPIER AKTIES IN HEILOO BIJZONDERE AKTIES Nuf 69 mmldsierkunst mm v/a ummn mmmn OP VIDEOTAPE Aanbieding: EUWSBLAD VOOR HEILOO e.o Nic Mannes bijna met pensioen UNIQUE VOOR EXCELLENTE DAMES- EN HERENMODE monsieur Suède laarzen in hard rose turquoise etc. SI-IOIES VRIJDAGAANBIEDING: SCHEEPJES COTTON FANTASIE HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129. Tel. 330332* Televisie-opnames in Buk Buk voor NOS van Bart Chabot Minister Brinkman komt naar Heiloo De Duif heeft z'n embleem Kennemerstraatweg 255 - tel. 072-330262 - <•'>'- Nic Mannes en zijn echtgenote werden zaterdag compleet verrast toen Caecilia hem vanwege zijn 65e verjaardag tradeerde op een muzikaal cadeau. MODEHUIS jS J muucnuio DAMESMODE: HEERENWEG 174, HEILOO GED. GRACHT 42, SCHAGEN HERENMODE: HEERENWEG.174, HEILOO RMDHUISWEG12 - HEILOO van 5,60 voor 3,60 per 50 gram van 9 tot 9 uur. HEERENWEG 203 - HEILOO TELEFOON 072-335620 kleur voor de babykamer Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. M fj De lagere school De Duif draait al tweederde jaar onder de nieuwe naam. Maar pas afgelopen zaterdag werd het gebouw in Mariënstein versierd met het fraaie embleem. Een en ander gebeurde als afslui ting van de grote fancy-fair op de school. FILMHUUR ALLE TITELS 5,- per dag. of 3 voor 25,- voor 4 dagen niBiiii iiiniiii mm mn 50e JAARGANG No. 9 6 MAART 1985 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 b.g.g. 334531 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo - Telefoon 072-331081 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo - Telefoon 072-333775 Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 5 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Afgelopen zaterdag was het feest in het woonhuis naast de schoenenzaak op de Westerweg 312. Nic Mannes werd 65 jaar en heeft besloten om zijn zaak te sluiten. Dat laatste gebeurt op 23 maart a.s. Vanwege zijn veijaardag en het aanstaande sluiten van de winkel bracht muziekkorps Caecilia zaterdag een aubade aan Nic Mannes. Boven dien was de etalage van de winkel voorzien van een pop met op een bord de tekst "jaren schoenen verkocht, volgend jaar de Elfstedentocht". Nic Mannes werd geboren in Egmond aan den Hoef, waar zijn vader vele jaren schoenen repareerde en verkocht In 1946 startte Mannes Jr. een eigen bedrijfje in Heiloo in een schuurtje, dat nog steeds achter de winkel staat. Zijn werkwijze was eenvoudig: maan dag werden kapotte schoenen opge haald en zaterdag werden ze zo goed als nieuw terug gebracht. Op de tussenliggende dagen werd er tot mid dernacht gewerkt. Dat ging door tot 1966. Toen kwam er een schoenenwinkel bij. Mevrouw Mannes onderkende de noodzaak van het kiezen van de juiste schoenen voor kinderen. Zij specialiseerde zich op dat terrein, hetgeen voor veel Heilooënaars reden was om haar advies te vragen bij de aankoop van kinderschoenen. Nic Mannes sluit zijn zaak met wee moed. De klant is voor hem altijd klant gebleven en men kon bij hem altijd even binnenwippen voor" een praatje. Toch gaat de zaak nog niet geheel dicht. Nic Mannes houdt die open voor schoenreparaties. Ook na 23 maart kan men er op maandagmiddag woensdagochtend en vrijdagochtend terechf. Een vakman geeft nou een maal zijn ambacht niet gemakkelijk uit handen. GEZAMENLIJK VASTENAKTIEPROJEKT De parochies van Akersloot, Heiloo en Limmen hebben besloten om, evenals vorig jaar, tijdens de vasten tijd gezamenlijk één projekt voor hun rekening te nemen: financiële steun voor een radioschool in Chili. In het zuiden van dat land wonen de Mapuche-indianen in een erg geïsoleerd gebied. Ze proberen zich in leven te houden met landbouw op kleine tamelijk onvruchtbare stukjes grond. De radioschool geeft landbouwvoor lichting, cursussen in lezen en schrij ven, naaien, gezondheidszorg en ook juridische adviezen, b.v. hoe te handelen wanneer een grootgrondbe zitter hun land probeert in te pikken. Het projekt loopt over twee jaar en mikt op 60.000,--. Niet alleen via kollektes, maar ook door sponsoring en klaverjasavonden zal getracht worden dit geld bij elkaar te krijgen. De ,Chiligroep Bollenstreek" zal in dit kader zaterdagavond a.s. in de Moeder Godskerk Chileense liederen ten gehore brengen tijdens de Eu charistieviering. Komende zondag zullen ze ook optreden in de Willi- brorduskerk tijdens de viering van 11 uur. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HEILOO Geboorten: Casper F., z.v. Zorg, Robert en Groen, Maria J.; Leonie A.E., d.v. van Kuilenburg, Dirk N.W. en Kra mer, Maria J.A.; Pepijn, z.v. War- nars, Louis R.M. en Kleverlaan, Cornelia M.; Mandy, d.v. Leegwater, Theodorus C.A. en Kuiper, Janna W.; Wendy, M.E., d.v. Stet, Mat- theus J.J. en Tames, Elizabeth, E.M.; Elisabeth M., d.v. van 't Hek, Jacobus T. en Bijwaard, Theresia, F.A. Huwelijksaangiften: Obdam, Adrianus A. en Swart, Ca- tharina A.M.; Molenaar, Jacobus C.A. en Zoon, Afra J.E. Huwelijken: van Duin, Cornells T. en Kuyper, Rita M.M. Overleden: van der Vlugt, Margaretha E. w.v. van den Berg; Beets, Dirk, e.v. Kup- ka; Gerritse, Jacobus C., e.v. Huls kamp. :%.a. ■'MM''»/*#** 4 'A KWALITEITSGROENTEMAN BIJ HOUTENBOS SPECIALITEITRAUWKOST Aad en Trudy Duys worden de nieuwe eigenaars van de groenten en fruitafde- ling bij Houtenbos, aan de Heerenweg. Kwaliteit staat bij hen hoog in het vaandel en zullen dan ook alleen maar eerste kwaliteitsprodukten over de toonbank gaan. Aad Duys zit al jaren in het vak en weet dus waar hij over praat. Uit een speciale koeltoonbank kunt u allerlei heerlijke verse panklare produkten verkrijgen, zoals kool en stoofschotel enz. Tevens is er een uitgebreide afdeling met de meest heerlijke rauwkost sala des, pikante, met een sausje, of vruchtensalades, voor elke smaak is er wel wat bij. Eigenhandig is de zaak helemaal opgeknapt en ziet er zeer aantrekkelijk uit. Natuurlijk zijn er ter kennisma king leuke aanbiedingen, kijkt u maar in de advertentie INENTINGEN Op woensdag, 13 maart 1985 zullen de kinderen, geboren in 1976 (la gere schooljeugd), worden in geënt tegen DTP. De inenting wordt gehouden in het gebouw van de Kruisvereniging, Holleweg 94. De betreffende oproepen^ worden deze week verzonden. Men wordt ver zocht zich strikt aan de op de kaart vermelde oproepingstijd te houden. Bij verhindering en/of wanneer u meent ten onrechte geen oproepings- kaart voor uw kind(eren) te hebben ontvangen, wordt u verzocht de af deling bevolking ter secretarie hier van in kennis te stellen, tel. 33 11 44, toestel 14. Tenslotte verzoeken wij u met na druk alle inentingsbescheiden mee te nemen. I Reparatie, modernisatie I Opberging en cleaning I Grote collectie nieuwe mantels I Maatwerk op eigen atelier Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 HEG LANGS KENNEMERSTRAAT- WEG WORDT TERUGGESNOEID De heg langs de oostkant van de Kennemerstraatweg, vóór de per celen nr. 164, t/m nr. 270, moet worden verjongd. Daartoe zal deze binnenkort tot op de grond worden teruggesnoeid, zo dat hij dit voorjaar opnieuw fris kan uitlopen. Imm* Donderdag 7 maart De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 8 maart W. J. Hofdijkschool, Mariënstein 178. Tussen 8.15 -14.00 uur. De Basseroet en Sint Maarten, Trompenburg 49. Tussen 8.30 - 16.00 uur. Ook lompen. Zaterdag 9 maart J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00 - 11.00 uur. Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 10.00 - 12.00 uur. Macia-Lidwina- en Sint Franciscussthool', parkeerplaats Het Wielemakers- land. Tussen 9.30 - 11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis-aan-huis actie tussen Pastoor van Muijenweg-Ewisweg-Zevenhuizen-Westerweg. Do zen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan/Wes- terweg. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tus sen 9'00 -11.00 uur. Maandag tot en met vrijdag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00 - 17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00 - 22.00 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7, tijdens de schooluren. Alle dagen Cl. Wjllibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Alle uren. Het Reumafonds, een actief fonds Het Reumafonds is een actief fonds, dat in samenwerking met andere instel lingen op het gebied van de gezondheidszorg wil komen tot betere voorzienin gen voor gehandicapten in het algemeen. Het fonds is echter in de eerste plaats actief wanneer het gaat om reumabestrijding en de reumapatiënt. Daartoe wordt samengewerkt met reumapatiëntenverenigingen. Grote bedragen wor den per jaar besteed aan onderzoek, individuele hulp, vakantiemogelijkheden en andere vormen van recreatie. Die bedragen zijn dankzij u beschikbaar, omdat u een bijdrage levert. Dit jaar toch ook weer? De collecte wordt gehou den volgende week. Mocht u de collectant(e) missen, stort u dan uw bijdrage op girorekening 324 of op banknummer 70.70.70.848. De Federatieve Vrouwenraad kan nog collectanten gebruiken! Iedereen, die bereid is om een uurtje voor dit goede doel te collecteren, kan zich melden bij mevr. Stikkel, tel. 330215, of bij mw. Grootendorst, tel. 330704. Dat moet wel voor 9 maart. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. 8 maart, Internationale Vrouwendag WERKEN, MAAR WÈL BINNEN DE PERKEN! In de Gereformeerde kerk aan de Noordergeeststraat wordt op vrijdag 8 maart een vrouwendag georgani seerd die als thema kreeg „Werken maar wel binnen de perken!' waar mee zowel bedoeld wordt het werken binnen de wettelijke grenzen als het elkaar de ruimte geven, niet de een alles en de ander niets. Er wordt vandaag de dag anders ge dacht over het verrichten van het dagelijkse werk. Er is betaald werk, werken met behoud van uitkering, vrijwilligerswerk en dan nog de on betaalde zorg voor anderen. Op deze dag kunt U kennis maken met enkele praktische kanten en achtergronden van de problemen rond de herwaar dering van arbeid en zorg. Het pro gramma ziet er als volgt uit, U kunt de hele dag (gratis) binnen lopen. Om 9.30 u ontvangst met koffie, om 10.00 u zal de direkteur van het Ar- beidsburo te Alkmaar, de heer J.J.A. Baak, iets vertellen over „Wat doet het Gewestelijk Arbeidsburo voor de vrouw". Om 10.30 u: „We ten wij eigenlijk wel voldoende van het sociaal zekerheidsstelsel De heer H. de Nobel zal hierover spreken. Aan beide sprekers kunnen dan vragen gesteld worden. Van 12.00 tot 14.00 u is er een lunch pauze waar het Heilooer Damesor kest o.l.v. Joke Cortie zal spelen. In een andere zaal zal de film „Niet be middelbaar" worden vertoond. Forum Om 14.00 u zal een politiek forum het door de overheid voorgestelde emancipatiebeleid bespreken. Het zijn vrouwen die spreken namens de vrouwenorganisaties van verschil lende politieke partijen, mevr. M.E. van Ray-Roovers (CDA), mevr. P. van Tets (D'66), mevr. C. Waalewijn (GPV), mevr. M. Wagenaar (P. v.d. A.), mevr. C. Schoondergang (PPR), mevr. A. Wagemakers-Muller (VVD). v\ \J Het zou erg leuk zijn als bij dit onder deel ook mannen aanwezig zouden zijn, na afloop kunnen er vragen ge steld worden en dit zou de discussie kunnen verlevendigen. In het eerste gedeelte wordt meer praktijkgericht gesproken. Het twee de gedeelte zullen meer bespiege lingen zijn van hoe het zou kunnen of moeten. Informatie Wie meer informatie over het eman cipatiebeleid van de rijksoverheid wil hebben kan zich „gratis" abon neren op het blad „Op gelijke voet". Stuurt U maar een briefkaart naar: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Postbus 20801, 2500 EV, Den Haag. Op ditzelfde adres kunt u ook het concept beleids plan emancipatie aanvragen. In de Gereformeerde kerk zult U op 8 maart ook veel informatie over vrouwenverenigingen kunnen krij gen, ze doen allemaal mee en er zijn folders om mee te nemen. U kunt de hele dag in en uitlopen, zoals het U past. Voor kinderoppas is gezorgd. Deze dag is gericht op maatschappe lijke oriëntatie waar iedereen in de gelegenheid wordt gesteld kennis van te nemen. Minister Brinkman WVC is woensdag 13 maart te gast bij het CDJA. Het CDJA Alkmaar en omstreken organiseert op woensdag 13 maart om 20.00 uur een politieke avond in de grote zaal van het Open Huis in Heiloo. Op deze avond, die voor iedere belangstellende toegankelijk is, zal de huidige minister van WVC, de heer L.C. Brinkman, een spreekbeurt hou den. Hij zal spreken over onderwerpen die tot zijn regeringstaak behoren. In het bijzonder zal hij aandacht beste den aan het internationale jongeren- jaar en aan de plaats van het gezin in de samenleving. Uiteraard zal ook de actuele politiek niet ontbreken. Het CDJA speelt een rol naast èn binnen het CDA. Naast het CDA, omdat het CDJA primair gericht is op jongeren en veelal die problemen aanpakt, welke voor jongeren van belang zijn. Binnen het CDA, omdat het CDJA op die partij invloed wil en kan uitoefenen, vanuit de christen-de mocratische uitgangspunten, die beide groeperingen met elkaar delen. •-1»VCS~NV - w. Op zaterdagavond 9 maart kunnen de liefhebbers van Poetry weer hun hart ophalen bij Jongerencentrum "Buk- Buk". Twee dichters zullen deze avond voor het voetlicht treden. Letterlijk vóór het voetlicht, doch ook onder de schijnwerpers want van Bart Chabot zullen televisieopnamen worden ge maakt voor het programma "Neder land C" van de NOS. Deze kunstru briek zal ergens in mei worden uitge zonden en zal geheel gewijd zijn aan Poëze met de grote P. De televisieop namen geven de bezoekers van "Buk- Buk" tevens de zekerheid dat Bart zal komen. Eerder, in december j.l„ liet hij wegens persoonlijke omstandighe den verstek gaan. Dat zal nu Zeker niet het geval zijn Kristian Kanstadt is de naam van de dichter die de spits zal afbijten zater dagavond in de grote zaal van het Bruno-gebouw. Zijn ouders waren vluchtelingen uit Litouwen en vóór Kristian zich in Amsterdam vestigde, heeft hij een deel van zijn leven in West-Duitsland en de Ver. Staten doorgebracht. De afgelopen jaren heeft Kanstadt regelmatig de aandacht getrokken met zijn pogingen de poëzie in het straatbeeld op te nemen. Dit werd onder andere bewerkstelligd door het plaatsen van automaten voor thea ters en boekwinkels in Amsterdam en Rotterdam. Hierin lag poëzie in foto kopie of op cassettes te koop, een soort "poezie uit de muur" dus. Met Diana Ozon was hij een van de oprichters van de Koekrant, een ook via de "arto- maat" verspreide punk-publikatie. Verder nam en neemt Kristian Kan stadt regelmatig deel aan projekten in binnen- en buitenlandse musea met beeldende kunstenaars en componis ten. Bart Chabot behoort tot de nieuwe lichting van Performing Poets (evenals Juks Deelder, Diana Ozon, Kristian Kanstadt etc.) Zo langzamerhand is hij ook géén onbekende meer voor het grotere publiek. Als schrijver van de rubriek "Words" in het blad "Oor" en als radio-kolumnist voor het pro gramma "De Wilde Wereld" van de VPRO komt hij regelmatig onder de aandacht. Zijn verschijnen in Veroni ca's RUR heeft daar ook het een en ander toe bijgedragen. Bart Chabot brengt zijn gedichten uit het hoofd en in een hoog tempo. Van het publiek wordt een grote mate van concentratie verlangd. Bij aandachtig toehoren valt de zwarte humor in eerste instantie op, de echte diepgang komt vaak pas bij het lezen van zijn gedichten tot zijn volle recht. Van Chabot's hand verschenen de bundels "Popcorn" en "Captain America". Een nieuwe bundel verschijnt in mei bij de "Bezige Bij" Aanvang 21.30 uur stipt! Zaterdag 9 maart. Toegang: leden: f. 4,--, niet leden; f. 6,--. PLEZIER SPANNING EROTIEK HUMOR LIEFDE GEWELD SENSATIE AVONTUUR DE HOOFDFILM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1