Oud papier acties in Heiioo Bijzondere acties HEILOO Een nieuwe lente, een nieuw begin NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Geslaagde 30e HSV-fancy-fair STAATSLOTERIJ Geen Uitkijkpost ontvangen? A. G. v. d. Nagel méérdan'n shirt m.m.v. Grapelli Ballet ASPIRANT I JUNIORLEDEN 50e JAARGANG NO. 12 - 27 MAART 1985 Burgemeester Glijnis verrichte af gelopen zondag de trekking van de grote loterij tijden de fancy-fair van HSV in het Bruno-gebouw. Drukte en gezelligheid of de fancy-fair van HSV. Het Rad van Avon tuur kan tijdens de trekking van de grote loterij op adem komen. De speaker kan zijn keel spoelen. 27 maart 1985 'De Beun' 20.15 uur Kaarten a MO,- verkrijgbaar bij: TALLY-HO 'BOUTIQUE' Raadhuisweg 13 Heiloo TALLY-HO 'SHOES' Raadhuisweg 12 Heiloo Zondagmiddag werd Nederland overvallen door het voorjaar. De regenwolken hielden het even voor gezien en de zon deed de strenge winter even vergeten. Het was lente. Nog geen 24 uur later goot het alweer van de lucht. Het was lente maar het bleef maart. Toch zijn er tekenen, die wijzen op verbetering van het weer. Ook de redactie van de Uitkijkpost kreeg last van de lentekriebels. Een grote schoonmaak ging van start en alle oude kopjes boven de verschillende rubrieken in het nieuwsblad voor Heiloo, Lim- men, Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef verdwenen in de prullenbak. Daarvoor in de plaats is een hele reeks nieuwe vignetten geko men, die de lezers deze week voor de eerste maal aantreffen. Lentebode Maar niet alleen de nieuwe kopjes maken de Uitkijkpost van deze week extra aantrekkelijk. Ook de elf pagina's ientenieuws onder de verza melnaam 'Lentebode' maken de Uitkijkpost zeer de moeite waard. Samenwerking tussen de Heilooër middenstand, die op grote schaal gebruik heeft gemaakt van de advertentiemogelijkheden in de 'Lentebode', en de redactie heeft geleid tot vele pagina's aanbie dingen en informatie. Lezen dus, die Uitkijkpost! De 'Lentebode' treft u vanaf pagina 9 aan. De volgende lotenverkoop begint maandag 1 april HEILOO - Stationsweg 61 - tel. 072-330068 Maandag gesloten Vrydagavond koopavond 19.00-21.00 uur Zaterdag 9.00-17.00 uur ii m Dinsdagochtend werd de verkoop van Zomerpostzegels gestart in de speciale stand in het postkantoor. In de agenda voor Bijzondere acties leest u n er over de verkoop. f tennisvereniging teH yHET VENNEWATERy heeft nog plaats voor Ons park ligt vlak bij de sporthal, heeft 12 banen, waarvan 4 met verlichting. Opgeven bij: Mevr. F. Roodbol, Vrieswijk 119, Tel. 333139 Heeft Opeldealer Lute in Castricum een Kadett in voorraad? Ja natuurlijk! Ook dit voor de dertigste keer ge organiseerde festijn ten bate van de HSV-jeugd heeft het afgelopen week end weer honderden belangstellen den naar het Bruno-gebouw getrok ken. Daar was naast de bekende attrakties ook het spel uit de Wil lem Ruys show te vinden (de ring over gebogen buis schuiven). Natuurlijk was de trekking van de loterij, deze keer verricht door Bur gemeester Glijnis, weer een hoogte punt. In zijn inleidende speech dankte hij de organisatie voor het vele en goede werk wat zij hiermee verrichten. De heer Glijnis wist uit eigen jeugdherinneringen rrraar al te goed hoe belangrijk dit werk is. Na de trekking, waarvan u de uit slag hieronder treft, storte het aanwezige publiek zich vooral weer op het rad van avontuur dat met een berg aan prijzen en de uitstekende speaker Jan Scholten de trekpleister was. Helaas zorgde deze speaker ook voor een kleine schaduw op dit geslaag de festijn. Na 15 jaar hard werken aan deze fancy-fair heeft hij moeten besluiten een eind hieraan te, maken. Dat was voor de voorzitter van de HSV, de heer Beke en voor zijn collega's van de fancy-fair een rede om hem en zijn vrouw Margo in de bloemen en geschenken te zetten. HSV Volendam 2 - 2 De normaal prettige ontmoetingen tussen deze klubs is, mede door de vreemde beslissingen van de scheids rechter, uitgelopen op een rommelige Donderdag 28 maart De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. 't Kieftennest, Slimpad 16. Tyssen 8.00 - 16.30 uur. Vrydag 29 maart Sint Adelbertschool, Bergeonstraat 22. Tussen 8.45 - 15.45 uur. Vrydag tot en met maandag Hockey vereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag tussen 10.00 - 17.00 uur en elke maandag en vrijdag tussen 20.00 - 22.00 uur. Zaterdag 30 maart Base- en Softbalclub Heiloo, parkeerterrein op sportcomplex Het Venne water. Gehele dag, ook zondag. Halen op verzoek: 129258. Zwem- en poloclub De Spetters, parkeerplaats nabij zwembad 't Baafje. Tus sen 10.00- 12.00 uur. Scouting Nederland Victoriegroep Alkmaar - Heiloo, hoek Kerkelaan - Wester- weg. Tussen 9.30 - 12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Atletiekvereniging trias, kantine bij de sintelbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00- 11.00 uur. Maandag 1 april Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 en volgende dag 7.30 uur. Maandag tot en met vrijdag [school- of werkdagen!] De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Ook lompen. Halen op verzoek: 333600. De Zeskant, Het Malevoort 5 - 7, tijdens de schooluren. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Clemens Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg - Ewislaan. Alle uren. ontmoeting, waarin geen van beide klubs zich heeft kunnen waarmaken. Slechts de sensatie hield het publiek nog aan de koude zijlijn. Met deze verdeling van punten moeten de klubs zich dan ook kunnen vereni gen. Voor komende zondag zie de sportagenda. Uitslag loterij De le prijs (weekend) verblijf in 4 persoons bungalow) op lot nr. 02545. De overige prijzen zijn gevallen op lot nr.: 08938, 05628, 05538, 07693, 02443, 05682, 04970, 07409, 07020, 05925, 01765, 08525, 08286, 00326, 00740, 08377, 03005, 05867, 02993. Voor het afhalen van de prijzen kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw Zoon-Boltën, Oudburger- laan 6 in Heiloo (tel. 335475). Ook op de fancy-fair zelf werd een loterij gehouden. De uitslag daarvan is: le prijs half varken no. 2596 2e prijs fruitmand no. 2744 3e prijs doos gebak no. 2784 4e prijs fles wijn no. 2646. De winnaars kunnen hun prijzen afhalen bij J. Scholten, Warmoezierslaan 16, Heiloo. SLUITING SPEEL-O-THEEK De Speel-O-Theek regio Heiloo zal op vrijdag 5 en zaterdag 6 april ge sloten zijn in verband met Pasen. ORIËNTATIEMIDDAG KLASSIEK- BALLET, HEILOOËR BALLETSCHOOL Op zaterdagmiddag, 30 maart, zal er in de Heilooër Balletschool aan de Westerweg 294, een oriëntatie middag gegeven worden voor klas siek ballet o.l.v. Els Bijlsma. Er zal gewerkt worden in twee groepen de eerste les wordt gegeven voor kin deren van 6 t/m 9 jaar van 14.00 - 15.00 uur en een tweede les voor de leeftijd van 10 t/m 12 jaar van 15.00 - 16.00 uur. Het zou ook heel leuk zijn als er niet alleen meisjes maar ook jongens kwamen kijken, ouders zijn natuurjijk ook van harte welkom. Els Bijlsma nodigt dus alle jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar uit om eens te komen kijken hoe het in zo'n les toe gaat en je mag ook mee doen met de klassieke balletles, zodat je helemaal kan zien en voelen hoe het in zo'n les toegaat. Leerlingen die al langer op les zitten zullen de oe feningen voordoen, het is echt heel leuk. jullie worden dus verwacht op 30 maart, tussen 14.00 - 16.00 uur in de Heilooër Balletschool, Wester weg 294, de toegang is gratis. Wie nog inlichtingen wil, deze zijn te verkrijgen bij Els Bijlsma, Brasem- croftlaan 20, tel. 072 - 333825, tus sen 12.00 - 13.00 uur Het bekende tweede kamerlid HENK VOS komt het een en ander vertellen over de gevolgen van het bezuinigingsbeleid voor de minst draagkrachtigen. De P.v.d.A nodigt alle leden en overige belangstellenden uit hierover met elkaar te praten op: woensdag 3 april in de Oud Inn, aanvang 20.00 uur. $stm Geeft Opeldealer Lute in Castricum nog steeds een bloemetje bij aflevering? Ja natuurlijk! MS STERILISATIE- EN CASTRATIE ACTIE VOOR KATTEN Vorige week kondigden de dieren artsen Schaap en Duyser uit Hei loo en Lohuizen uit Castricum een sterilisatie- en castratie actie voor katten aan via de Uitkijkpost. Dierenarts Wolters uit Castricum heeft besloten ook aan deze actie deel te nemen. Men kan tot en met 5 april bij de vier dierenartsen te recht. Die tarieven zijn het steriliseren van een poes 40,- en het castreren van een kater 20,-. Wie van deze actie gebruik wil ma ken, wordt wel verzocht van te vo ren even een afspraak te maken met één van de vier dierenartsen. Verkoop zomerpostzegels Behalve postzegels, zegelboekjes en maximumkaarten zijn ook wenskaarten, briefkaarten en postpapier in voorjaarsstijl te koop. In het postkantoor: 26 - 29 maart. In 't Loo: 28 maart ('s middags) en 29 maart ('s middags en 's avonds). In bibliotheek Malevoort: 2 en 4 april. Woensdag 3 april: huis-aan-huis verkoopactie van postzegelboekjes door Scoutingsgroep Victorie. Vooqaars dameskledingbeurs Donderdag 28 maart: dameskledingbeurs (organisatie Fed. Vrouwenraad) in De Rank, Kennemerstraatweg 83. Inbreng van hele en schone kleding (da gelijkse-, sport- en avondkleding, alsmede nog goede schoenen): 9.00 - 12.00 uur. Verkoop: 14.00 - 17.00 uur. Afrekenen: 19.00 - 20.30 uur. Voor inlichtin gen: 332622 of 332494. Vooijaars kinderkledingbeurs g Woensdag 10 april: kinderkledingbeurs: (organisatie Fed. Vrouwenraad) in De Rank, Kennemerstraatweg 83 (ingang Heerenweg). Inbreng van hele en schone zomerkleding (leeftijd 4 - 16 jaar, geen ondergoed, pyama's of baby- kleding): 9.00-12.00 uur. Verkoop: 14.00 - 17.00 uur. Afrekenen: 19.00 - 20.30 uur. Van de opbrengst van de kleding is driekwart voor de inbrengster, eenkwart voor de FVR. Rommelmarkt rolstoelbus Zaterdag 6 april: rommelmarkt, t.b.v. de rolstoelbus. Heeft u nog door u niet (meer) gebruikte goederen en wilt u deze voor dit doel wel afstaan? Brengt u ze dan bij mw. W Braids, Vossenakkers 14. U kunt ook bellen: mw. Braids, tel. 331840 of mw. Giesbertz, tel. 336699. Let op onze 14-daagse aanbieding: Wassen, knippen, watergolf van 45,- voor 35,- (kort haar) Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 Bel donderdags: 072-330175 VOLKSMUZIEKSCHOOL Deze week staat de muziekschool weer bol van aktiviteiten. We begin nen vanavond, woensdag 27 maart. Om half acht is er een speelavond door leerlingen van Roel Steeman (leraar viool) en Riek van der Veen (lerares dwarsfluit). Zoals U weet, twee populaire instrumenten op dit moment. Nadrukkelijk ,,op dit mo ment", omdat ook in de keuze van instrumenten trends te herkennen zijn. Met name viool wint bij ons steeds meer aan populariteit. De dwarsfluit heeft sinds het optreden van fenomenen als Chris Hinze, James Galway en Berdien Sternberg erg veel bespelers en vooral be- speelsters er bij gekregen. Hoe dat alles klinkt, kunt U vanavond horen. Het programma duurt ongeveer drie kwartier. De toegang is gratis. strumenten, waarover U geïnfor meerd wilt worden, te laten zien én horen!! 's Morgens en 's middags (tot onge veer 14.30 u) geven we openbare lessen waarbij U als vragenstellende toeschouwer aanwezig kunt zijn. Niet alleen leerlingen en docenten zijn die dag in ons gebouw aktief. Ook de ,,vakhandel" heeft stands. Zo zullen de volgende zaken aanwe zig zijn: Ypma (piano's, orgels, key boards), Spanjaard (piano's, key boards, orgels, gitaren, versterkers, etc.), Klooster en Kiebert (instru menten, bladmuziek), Ha1 kert (hou ten en koperen blaasinsv ïmenten) en Van Tongeren (violen, et i). Tevens hebben de Heiloc Ama teur blaasorkesten (Caecili. Eens gezindheid, Trompetterkori. Hei loo) een stand ingericht. Sinds kort bestaat er op het vi van de bladmuziek een samenw» king tussen de Volksmuziekschool t de Openbare Bibliotheek. Vandaar dat U ook een Bibliotheek-vertegenwoor diging zult aantreffen. Uit de bovenstaande opsomming zal U duidelijk zijn geworden, dat de verschillende instellingen en vereni gingen op sociaal cultureel gebied, indien mogelijk, samenwerken. U kunt vrijblijvend rondneuzen, over al naar binnen lopen, honderd uit vragen en ook inschrijven voor de nieuwe kursus. gecastr. Zwart/witte poes "Betsy", 3 jr. gesteril. Lieve lapjespoes "Hussel" (zgn. schildpadpoes), 6 jr. gesteril. Bastaardhond zwart, 4 jr. teef, gesteril (02518-51989). Klein bruin hondje 2 jr. reu. Bastaardpoedel, zandkleurig 2Va jr. teef. Duitse herder 7 jr. reu. Dalmatiër 12 jr. reu (SPOED). Div. dwergkonijntjes, jong en volwas sen. 1 tam, zindelijk dwergkonijntje, bruin/zwart. Gevonden: Cyperse kater, Heiloo. Rood/witte kater, Heiloo. Zwarte poes met vlooi- enbandje, Heiloo. Lichtbruine Duitse staande hond, Egmond. Zwarte krul- harige hond, bruine vlooienband, Hei loo. Jonge fazant, met gespalkt pootje (Inl. 02205-1501). Vermist: Zwarte kater "Moortje", Oudburger- laan, Heiloo. Zwarte kater, klein wit vlekje op keel, gecastr., Oudburger- laan, Heiloo. Abrikooskl. poedel, Elzenlaan Lim- men. Inl.: Dierenbescherming Heiloo e.o. Katten 072-331407 (Limmen 02205- 2890) Honden 072-333714 (Limmen 02205-2890) Knaagdieren 072-336786 (Limmen 02205-2266). De Dierenbescherming afd. Heiloo e.o. heeft DRINGEND behoefte aan mensen, die tijdelijk een gevonden KAT of HOND tegen vergoeding in hun huis willen opnemen. Tel. katten -072/331407, tel. honden -072/333714 SWEDISH DESIGN Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Open Dag DIERENBESCHERMING Zaterdag 30 maart a.s. om half elf kunt U weer bij ons terecht. We heb- Goed tehuis gezocht voor: ben dan gelegenheid om U alle in- Leuke zwart/witte kater "Tom", 2 jr. MODESHOW TALLY-HO Tally-Ho geeft, in samenwerking met de Grapelli Dance Studio, op woens dag 27 maart in theater De Beun in Heiloo, en op donderdag 28 maart in de voormalige bioscoopzaal van de Rustende Jager in Bergen, een mo deshow. Twaalf jongens en meisjes, verbonden aan Grapelli, showen daar de nieuwe voorjaarskollekties van boutique Tally-Ho, Tally-Ho Man en Tally-Ho Shoes. Aanvang 20.15 uur. Kaarten a 10,- verkrijgbaar in de boutiques.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1