1/2 prijs zie pagina 7 Noordhollandse kampioenschappen Trekker Trek op terrein langs Zeeweg Oud papter acties ia Heiloo ieenementenapenda Bijiaadera acties f ei, NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN naaldsterkunst R. W. BLOK ëBcwtAfMb mm J Bloemenweelde op pleinen 't Loo Open lessen en zomercursus bij Noordhollands Balletcentrum 072-336108 mode voor mannen Straatvoetbal op zaterdag Ship Horse Band in 't Akertje Feestweek bij Bakker Hemmer Voorspeelavond V olksmuziekschool ZVV De Railway loopt als een trein Computercursus geslaagd ir> 25% KORTING op alle KATOENEN en LINNEN garens TANDARTS IIVA«\ méérdan 'n shirt. Hoge beloning Mercedes Benz 20-30-40% zomerkorting 50e JAARGANG NO. 23 - 12 JUNI 1985 vrijdagaanbieding: (van 9 tot 9 uur. HEERENWEG 203 - HEILOO TELEFOON 072-335620 gevestigd: Heerenweg 72 - Heiloo Automobielbedrijf T. METZELAAR Heiloo, Stationsweg 61, tel. (072-330068 i.v.m. hoogzomercollectie 3 dagen: 13-14-15 JUNI De deelnemersgroep van de cursus over het gebruik van computers. Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 0. y,:,j 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Np| Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Onder deze benamingen wordt in Euro pa maar vooral in Nederland een sport bedreven, die in Amerika de op 2 na de meest bedreven gemotoriseerde sport is. Gemotoriseerd in de meest brede zin. Immers bij tractor pulling zijn alle motoren, met uitzondering van straalmo toren toegestaan. Voor de 7e keer in successie zullen de tot 2000 pk sterke mastodonten hun krach ten meten met de totaal vernieuwde sleepwagen. De sleepwagen is een op een oplegger gelijkende wagen, die naarma te de gereden afstand groter wordt steeds zwaarder trekt. Het laatste jaar waren de ontwikkelingen van de tracto ren van dien aard dat de aanpassing meer dan nodig was. De achterstand op de Amerikaanse trekkers wordt zoals dit jaar blijkt snel ingelopen. Tractoren met een wielspin van 180 km per uur zijn geen uitzonderingen. Aan de Zeeweg zult u het neusje van de Nederlandse 'Tractor Pulling-zalm" op 23 juni zien aantreden. Over de 100 m lange baan zullen de over 4 gewichtsklassen verdeelde trekkers trachten zoveel mogelijk Full Pull's (een trek over de volle 100 m) te maken. Het gewicht van de trekkers is bepalend in welke klasse er gereden wordt: 5, 7 - 4,4, - 3,4 ton. En dit jaar voor het eerst in Noord-Holland ook de 0,8 ton, liever gezegd de minbpullers. Kleine neidige tot 500 pk opgevoerde specials zorgen voor een opzienbarend spektakel. Gierende paardenkrachten en op stuivend zand: onverbrekelijk ver bonden met trekker trek. De nog betaalbare mini-pullers openen voor velen de weg naar deelname aan trekker trek. Een ware toevloed van deelnemers in deze klasse is daarvan het bewijs. Nederlandse en Europese Kam pioenen, zoals Speedy, White Horse, Popeye en Hurricane maken evenals de Noordhollandse favorieten Blue Angel (reeds 2 keer Nederlands en 2 keer Europees kampioen) en de nieuwe Angel Dust, Lucky Looser en de van een 1500 pk's voorziene turbo prop motor Dom- bo zullen alles op alles zetten om met een maximale puntenoogst huiswaarts te keren. De wedstrijd in Egmond telt als enige in Noord-Holland mee in het puntenklasse ment, wat uiteindelijk deelname aan het Nederlands kampioenschap kan inhou den. De belangen bij deze wedstrijd zijn voor de deelnemers derhalve bijzonder groot. Dit alles kunt u zelf op 23 juni a.s. aan de Zeeweg tussen Heiloo en Egmond meemaken. Aanvang 11.00 uur, einde ongeveer 17.00 uur. Toegangsprijzen kinderen van 6 t/m 12 jaar f. 5,-- 12 jaar en ouder f. 10,--' Voor inlichtingen: 02206-4801. Vrijdag 14 en zaterdag 15 juni zal op één van de binnenpleinen van 't Loo, een expositie worden gehouden van de resultaten van het kampioenschap bloemschikken voor amateurs te Hei loo, zoals georganiseerd door de Kon. Mij. Tuinbouw en Plantkunde. Ieder van de ongeveer 40 deelneem sters zal een "verplicht bloemwerk" maken en een vrij arrangement, zodat er circa 80 bloemwerken te be wonderen zijn. Tijdens de exposi tie zullen amateur-bloemschiksters demonstreren hoe je met eenvoudige materialen leuke resultaten met bloe men kunt bereiken. Ook zal er een informatiestand zijn waar inlichtin gen worden gegeven over de akti- viteiten van de KMTP in Heiloo. Donderdag 13 juni. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrydag 14 juni. De Basseroet en Sint Maarten, Trompenburg 49. Tussen 8.30-16.00 uur. Ook lompen Zaterdag 15 juni. Sint Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00-11.00 uur. Halen op verzoek: bellen tot vrijdagavond 19.00 uur: 333603. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan/Westerweg. Tussen 9.30-12.00 uur. Halen op verzoek: 334088. Atletiekver. Trias, kantine bij de sintelbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Maandag tot en met vrydag. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 333600. Ook lompen De Zeskant, Het Malevoort 5-7. Tijdens de schooluren. Muziekver. Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen. Clemens Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Alle uren. Aan het einde van het balletseizoen organiseert het Noordhollands Ballet centrum een aantal open lessen in Heiloo. Om iedereen die geïnteres seerd is, kennis te laten maken met het nivo en de stijl van de lessen. Een pri ma mogelijkheid dus om eens binnen te lopen en te kijken of er een vorm van ballet bij is, die U zoudt willen beoefe nen. Geplande open lessen zijn: maandag 17 juni,. 19.30 u, klassieke avondles volw. dinsdag 18 juni, 9.15 u, trimdance 17.30 u, jazzballet teeners woensdag 19 juni, 16.30 u, klassiek kinderen 20.30 u, jazzballet volwassenen donderdag 20 juni, 9.00 u, trimdance maandag 24juni, 17.00 u, klassiek kin deren dinsdag 25 juni, 16.30 u, Teendance (teeners v.a. 11 jr.). In de week van 12 augustus organi seert het balletcentrum een zomercur sus in modern-jazz. Deze cursus is toe gankelijk voor iedereen, ook niet in geschrevenen. Voor informatie over de open lessen en de zomercursus kunt U bellen: Yvonne van Zoelen (coördi natrice), tel. 02208-18462. SWEDISH DESIGN Zaterdag is men bij H.S.V. gestart met vrij voetbal voor de jeugd van Heiloo. Evenals in de voorgaande jaren willen trainers en leiders van deze sportvereni ging in het kader van zomeraktiviteiten alle jongens en meisjes in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar in de gelegenheid stellen een partijtje te voetballen. De gedachte datje daarvoor dan ook lid moet zijn of worden van een of andere vereniging is geheel onjuist. Iedereen is van harte welkom, ook al heb je zelfs geen echte sportkleding. Wel is goed als je een paar sportschoenen meeneemt (geen voetbal schoenen want er wordt gespeeld op het door de gemeente vrij gemaakte parkeer plein op het H.S.V. sportpark). Je kan je ook verkleden bij H.S.V. en het aan melden is vanaf 10 uur. Neem zaterdag a.s. je vriendjes of vriendinnetjes mee, als ze dit bericht nog niet zelf hebben gelezen. BASISGROEPEN-FEEST Zaterdag 15 juni organiseren de basis groepen tegen kerngeweld en milita risme een feest in het Parkhof, Vic- toriapark, te Alkmaar. Het feest is georganiseerd om alle tegenstanders van kerngeweld weer eens bij elkaar te brengen en om in een gezellige sfeer te praten over wat er bereikt is en nog gedaan moet worden. Er zullen die avond twee groepen op treden, te weten Terug of Grondig" uit Castricum en ,,One Voice" uit Eg mond. Ook zullen er video's worden vertoond van de transportaktie te Al melo en de Woensdrechtbezetting van februari 1984 en worden foto's geëxpo seerd. Het feest begint om 20.00 u en de entree bedraagt 2,50. Voor meer informatie kan er kontakt opgenomen worden met de basisgroep (02207-42348) of de basisgroep Egmond (02206-4285). voor degene die aanwij zingen kan geven tot 't terugbezorgen van een vlag met 't opschrift Rijksweg 74 - Limmen. Tel. 02205-3001 of 1412. Knipkunst in het Open Huis. Tot en met 17 juni: expositie van knipkunst in de foyer van het Open huis tijdens de openingsuren (zie elders in de Uitkijkpost), dat is gemaakt door mevrouw De Geus. Ook van haar hand zijn werkstukken volksschilderkunst en olieverven te zien. Diabolo. Woensdag 26 juni: laatste voorstelling van poppentheater Diabolo voor de zomervakantie in De Zevensprong, aanvang 15.30 uur, entree f. 2,50. Kaarten reserveren: 072-330555 of 02260-5073 (na 17.00 uur). Kunstveiling t.b.v. Amnesty International. Zaterdag 15 juni: in de Alkmaarse Vest worden vanaf 14.30 uur werkstukken van 35 Noordhollandse kunstenaars geveild. De opbrengst hiervan is bestemd voor het werk van Amnesty International. Vanaf vandaag kan men de werkstukken alvast bekijken. Ter opluistering zal af en toe het Alkmaars Fluitkwartet de veiling muzi kaal onderbreken. Wereldwinkel. Zaterdag 15 juni: de stand van de wereldwinkel staat weer op één van de pleinen in winkelcentrum 't Loo. Fancy Fair De Zeskant. Vrijdag 14 juni: voor de zevende keer is De Zeskant organisator van een fancy fair. De opbrengst hiervan gaat naar het project in de stad Allepey in Zuid-India, waar het geld (goed) wordt besteed aan de kinderen van een arme kaste. Op de fancy fair is van alles te beleven: spelletjes-circuit, rad van avontuur, grabbelton, tombola (hulde aan de Heilooër middenstand voor het beschikbaar stellen van de prijzen), informatie over het project, India-stand, verkoop van Indiase sieraden, rommel markt (boeken, platen, speelgoed, etc.), uniek handwerk (o.a. borduurwerk, snoopy-versieringen, droogboeketten, batik-kussens en nog veel meer), allerlei hapjes en drankjes, schoenpoetsers en men kan z'n fiets, autoped, driewieler of zelfs surfplank laten voorzien van postcoden en huisnummer (het bekende f ietsgraveren). De fancy fair gaat open om 18.30 uur en duurt tot 21.00 uur in het gebouw van De Zeskant, Het Malevoort 5-7. KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Rommelmarkt Bonden voor Ouderen. Voor het ophalen van overtollige spullen, huisraad, boeken e.d.: fam. Staal 072-333648 of fam. Lammers 072-333296. Drie dagen is het feest bij Echte Bakker Hemmer. Morgen, 13 juni, wordt de winkel aan de Heerenweg heropend na een ingrijpende opknapbeurt. Dat moet gevierd worden en omdat één dag wat weinig is, kunnen de klanten ook vrijdag 14 en zaterdag 15 juni nog volop profiteren. Die zaterdag is er trouwens meer aan de hand: het is dan ook precies 35 jaar geleden dat Henk Hemmer Sr. voor het eerst zijn oven opstookte. In de 'Heilooër Broodkrant, een blad voor de mond', die de lezers deze week samen met de Uitkijkpost in de bus krijgen, leest u alles over Echte Bakker Hemmer: wat is nou een Echte Bakker, waarom is bakker Hemmer een beetje molengek en hoe wordt brood eigenlijk gebakken. Natuurlijk staan er in de eenmalige uitgave van de broodkrant ook feestelijke aanbiedingen en zijn er voor de jeugd een kleurplaat en een rebus. Lezen dus Vrijdagavond 14 juni haalt het rustiek gelegen café 't Akertje aan de Kapel laan, de nu reeds 5 jaar lang faam ver wervende Ship Horseband binnen haar deuren. Voor de vierde maal al weer, doch gezien het enthoïfsiasme bij zowel publiek als de musici zelf, be slist niet voor de laatste keer. Tijdens het vorige week gehouden festival te Egmond wist de band van Maarten Schiphorst in de gezellige tent op het strand voor een geweldige sfeer te zorgen. Niet in de laatste plaats door haar smaakvolle covers en interpreta ties van het betere werk uit de jaren 60/70. Sinds kort is de band bovendien versterkt met André van der Hoff op saxofoon. Aanvang 21.00 u. De Ship Horse Band komt naar 't Akertje aan de Kapellaan. Bent U al eens op één van onze speel avonden geweest? Vanavond, woens dag 12 juni, heeft U de gelegenheid om zo'n evenement mee te maken. Leerlingen van Peter Broersen (do cent gitaar), John van 't Hof (docent trombone) en Riek van der Veen (do cente dwarsfluit) zullen laten horen, waartoe ze instrumentaal in staat zijn. De aanvang is 19.45 u. Hoogstwaarschijnlijk een aantrekkelijk programma, alleen al door de verschei denheid van instrumenten: dwarsflui ten, die bij de houten blaasinstrumen ten behoren, trombones, die tot de fa milie van de koperen blaasinstrumen ten gerekend worden en gitaren de ver tegenwoordigers van de tokkelinstru- menten. Vrij regelmatig ontmoeten we op die speelavonden ouders die met hun kin deren komen luisteren om zo de instrumentkeuze beter te kunnen be palen. Zo vinden we het altijd buiten gewoon leuk, als oud-leerlingen, die naar het M.P.A. of het conservatorium gingen, nog eens op een speelavond komen. Maar, iederéén is welkom, of het oude of nieuwe bekenden betreft. Na afloop van het programma heeft U gelegenheid om met de hierboven ge noemde docenten te spreken. (groene-blauwe-rode stip) t Loo 23-24 - Heiloo J K II |11Q f Voorstraat 146 Egmond aan Zee J I Reparatie, modernisatie I Opberging en cleaning I Grote collectie nieuwe mantels I Maatwerk op eigen atelier Lid Slichting Bönlwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bi) Houtplein, tel. 023-312086 INFORMATIE-AVOND OVER HET NIVON-WERK Op donderdag 29 augustus houdt het NIVON een „open-informatie avond" in het Open Huis. Informatie zal dan gegeven worden over wat het Nivon in het seizoen 1985-1986 hoopt te doen. Onder andere op het terrein van Kreativiteit, Geologie, Kinderwerk en het NIVON-werk in 't algemeen. Er zijn kreativiteit-kursussen die 's morgens, 's middags en 's avonds worden gehouden. Voor informatie en opgave kan men al terecht bij Ans Hermans, Egelenburg 28, Heiloo, tel. 334316. De werkgroep geologie heeft haar programma bijna rond. Een kursus zal van start gaan, bij voldoende deelna me, over de samenstelling, eigen schappen van stenen en fossielen en hoe men ze kan herkennen en deter mineren. Een cursus van 10 avonden, die zal starten op 11 oktober. Informatie over de geologie-werk- groep: Joop Koorn, Groot Barlaken 57, Hei loo, tel. 334001. In de afgelopen twee weken moest de Railway drie keer aantreden. Mede door de mannen in het zwart werden we nogal eens uit ons spel gehaald maar evengoed werd de volle winst binnen gehaald. Wat te denken van het toekennen van een dubieuze vrije schop die, als de muur eindelijk goed staat, opeens verandert wordt in een penalty. Gelukkig hadden we het aan onze alerte grensrechter te danken dat de in tweede instantie ingeschoten bal wegens buitenspel werd afgekeurd. De wedstrijd tegen JC Delta werd na deze waarschuwing met 4-0 gewonnen. Tegen Openbare Werken werd het 6-0 en tegen 't Overschotje 10-1, zodat we nu een saldo hebben van 73 voor 3 tegen, 20 punten uit 10 wedstrijden. Vanavond speelt de Rail way tegen Gak Boys. Er wordt gespeeld op het Oude Kolping Boysterrein in Alkmaar, aanvang 19.00 uur. Eindelijk was het dan zover dat de eerste certifikaten van de computercursus, georganiseerd door de Stichting Werklo zen Belangen in samenwerking met het computer trainings centrum Oudijk, konden worden uitgereikt. Op 20 mei jl. waren vrijwel alle cursisten aanwezig om hun certifikaat in ont vangst te nemen. De avond werd inge leid door de heer Delleman waarna een lezing door de gastspreker van het C.T.C., de heer Mc Clean, over het onderwerp systeem ontwikkelings me thoden volgde. Een bijzondere interes sante lezing waarin de automatiserings- problematiek van vele kanten werd belicht. De certifikaten werden uitgereikt door het bestuurslid van de Stichting me vrouw Wünker en de cursusleiding van het C.T.C. Ing. Oudijk. Van de veertig cursisten hebben 5 mensen een afslui tend tentamen gemaakt. Alle vijf cursis ten zijn geslaagd waarvan èèn, de heer J. Kreb, Cum Laude. Zowel het S.W.B. als het C.T.C. waren bijzonder tevreden over de graad van samenwerking, die tijdens de cursus bereikt was, en beiden spraken de wens uit dit initiatief eind augustus/begin sept. weer te kunnen herhalen.Het C.T.C.-Oudijk hoopt dan de volgende pakketten te kunnen aanbieden: een cursus BASIC voor beginners en gevor derden, tekstverwerking en boekhou ding. Ook dan zal de inschrijving weer openstaan voor werklozen en werkenden Lijst van geslaagden: H.A. Gelderblom, J. Kreb, E. Haan- raads, L. Wijker, I. van Houten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1