Ummen Agenda limmen Agenda de De igmenden de lantaarn min limmen Schilderwerk Wandafwerking Dubbel glas de Ruud Jansen band Vi immen Eqwipe G gggS&J roRTABUS Expositie exotische kunstwerken GEMEENTE LIMMEN KWIJTSCHELDING VAN BELASTINGEN/ HEFFINGEN „MARGARETHA fcldc/rado RODEO DISCO RODEO- en DISCO-AVOND 100 gram Biefstuk Parasolkorting Nu 2.95 SLAGERIJ W. KROM Weet u het verschil tussen een doe-het-zelver en een vakman? Wij wel. WIST U DAT: ELECTRÓNICA DE GRAAF RIA PIJNAPPEL' DJ GOUDEN WIEKEN LIMMEN DIENSTEN IN LIMMEN KAPSALON Behandeling volgens afspraak. Maandag- en woensdagmiddag gesloten. Tel. 02205-1951 - Nauwelaantje 1A, Limmen HONDEN TRIMSALON 77 Vanavond MODEFLITSENj tijdens de Jaarmarkt bij: Café-Bar Tijdens de Jaarmarkt op 3 juli organiseert café-bar "De Lantaarn" in samenwerking met Koot United een Stierrijden om leuke prijzen, zowel voor dames als heren. Aanvang 20.00 uur. Aris en Henny i G. J. MOLENAAR tandarts, geen praktijk i van 6 juli - 21 juli 10 aug. - 18 aug. spoedgevallen GEBR. Tel. 1808 Vraag vrijblijvend prijsopgave SCHILDERSBEDRIJF WULP-DEKKER B.V. Zaterdag 6 juli dancing 121 - Limmen 02205-1316 Visweg 29 - Limmen - Tel i PANASONIC /—STEREO RADIO- SONY 8 MM VIDEOCAMERA/RECORDER Voor de fervente video-filmer staat dit unieke apparaat waarin de allernieuwste video-tech nieken zijn verzameld demonstratieklaar bij Expert! Weegt nog géén 2 kilo en ALLES IS MOGELIJK zoals 3 uur 28ÓUIER ,Prestige" een stoom-wave voor een houdbare permanent Wl| een erkend installatiebedrijf zijn; wij wasautomaten, kleuren-t.v.'s etc. aan huls repareren. WIJ lid zijn van Uneto. EXPERT JUIST NU EEN BETERE KEUS! fxperf. Dais Absolute Zekerheid. Thuisbezorgen: GRATIS Garantie: ZWAKTOPWrT Service: Informatie: - Klant: IS KPNJ UITKIJKPOST 3 JULI 1985 ÏMiffiïii RAAD LIMMEN Financiële lastenverlichting minima Zowel het P.v.d.A. lid Blom als de CPNer Dekker, verweten het college onvoldoende voorlichting te geven aan de mensen met een minimuminkomen. „Er moet meer voorlichting komen en wel snel, dan hebben de mensen er nog wat aan," aldus Blom. Dit terwijl in 1984 door 82 inwoners een verzoek om een éénmalige rijks bijdrage werd ingediend, waarvan 59 verzoeken werden toegewezen. Wethouder P. v.d. Steen antwoordde hierop dat mensen die in moeilijkhe den zijn, meestal geholpen worden zodat het onredelijk is het college een a-sociaal beleid te verwijten. Er zal nu een advertentie in deze krant verschijnen om degenen die daar be hoefte aan hebben, nog eens op de mo gelijkheden te wijzen. Bovendien ver schijnt er eind van het jaar een voor lichtingsboekje waarin ook nog eens op de mogelijkheden wordt gewezen. De heer C. Kroon (VVD) merkte nog op dat zo'n advertentie nu geen enkele zin meer heeft en dat er geen behoef te gecreëerd moet worden. Bouwplannen woningbouw De heer R. Koelemey (Lim. Gem.) wilde geen bepaalde lijn in de woning bouw op de Vinkenbaan. ,,Geef goede voorlichting over de voor- en nadelen en laat de bewoners zelf hun keuze ma ken." Als ze dan gekozen hebben dan wordt het plan voorgelegd aan de wel standscommissie." De meeste raadsleden waren het er trouwens over eens dat er met veel va riatie gebouwd moet worden. Tevens ligt er een vijftal varianten van ver kavelingen ter inzage die een inzicht in de mogelijkheden geeft. Voorts was de raad het er wel over eens dat aannemers van buiten Lim- men ook mee mogen doen omdat zij eventueel goedkoper zijn. GEMEENTEGIDS LIMMEN Deze week is een aanvang gemaakt met de huis-aan-huis verspreiding van de nieuwe gemeentegids van Limmen. In samenwerking met Stadsperiodie- ken Nederland, die over het gehele land soortgelijke uitgaven verzorgd bleek het mogelijk de oude (gestencil de) gids te vervangen door een keurig verzorgd boekwerkje. De gemeente nam het redaktionele gedeelte voor haar rekening, en vele plaatselijke bedrijven presenteerden zich op een aantrekkelijke manier en maakten zo deze uitgave mede moge lijk. Ook een plattegrond met straatna menregister ontbreekt niet. Jaarlijks zal een herziene versie ver schijnen, om de vele veranderingen, ook op v'erenigih^géb'ièd, te kunnèri bijhouden. OPENBARE BIBLIOTHEEK LIMMEN De bibliotheek is wegens vakantie gesloten vanaf 13 juli tot en met 4 augustus 1985. POSTDUIVENVERENIGING GOUDEN WIEKEN Afgelopen weekend stonden er twee vluchten op het programma. De jonge duiven vlogen vanaf Roosendaal (116 km) en de oude duiven vanaf Cha- teauroux (676 km). De jonge duiven werden zaterdag om 14.50 uur gelost en het werd opnieuw een overwnning van Jan Bakkum die de eerste duif kolkte om 16.31.21 uur. Jan Bakkum 16.31.21; K. Boddeke 16.30.08; S. Kos 16.30.35; J. Kaan dorp 16.33.17; J. Bakker 16.31.42; G. Pouw 16.33.35; T. Schut 16.35.21; N. de Graaf 16.35.49; A. Scheerman 16.34.33; T. Thijen 16.36.17; A. Ha- geman 16.40.30; J. C. Bakkum 16.42. 40; K. Wensink 16.42.42; J. Kool 16.42.53; P. de Graaf 16.44.05; E. Zandbergen 16.44.51; B. Meuleman 16.47.03; L. Bierman 16.47.06; F. Glas 16.47.10; W. Koet 16.49.34; B. Nijman 16.49.53; J. C. Tool 16.48.10 Wegens het slechte weer werden de oude duiven vanaf Chateauroux zon dag om 6.45 uur gelost. De eerste duif kwam bij T. Schut om 16.01.10» uur binnen. T. Schut (10) 1, 20; K. Wensink (5) 2,8, 15; F. Glas (4) 3, 18; A. Scheerman (9) 4; P. de Graaf (21) 5, 10, 11, 16, 17, 19; J. Bakkum (6) 6, 21; T. Thyen (6) 7, 9; J. C. Bak kum (5) 12, 13, 14. GEVONDEN VOORWERPEN In sporthal d'Enterij en sportzalen in Limmen. In de sportzaal aan de Hogeweg is onder andere een heren jack gevonden. Neem nog deze week kontakt op met Meintje Guyt, tel. 2930 of 1617. Afdeling Sociale Zaken Openingstijden: dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur en verder na telefonische af spraak: tel. 3109. OPENBARE BIBLIOTHEEK LIMMEN Kapelweg 6 te Limmen. Openingstijden: maandag: 14.30- 17.00 uur, 19.00-20.30 uur. Woensdag 14.00-16.00 uur. Vrijdag 14.30-17.00 uur, 19.00-20.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Middenweg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid donderdagochtend en overige weekdagen: Kennemer.str. weg 382 te Heiloo (tel. 072 - 330984 of 072- 110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommussie bejaarden oorden te Limmen, p/a afdeling So ciale Zaken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. KRUISVERENIGING LIMMEN Dagelijks spreekuur tussen 13.00 - 14.00 uur.Tel.: 02205- 1250. De dienstdoende wijkverpleegkun dige is bereikbaar tussen 18.00 - 0.800 uur via tel.: 072 - 126482. PRAKTIJK FYSIOTHERAPIE D. de Jong, Kerkweg 20, Limmen, tel. 02205 - 1796. Behandelingen vgls. afspraak (ma. t/m vr.). Stichting Bejaardenwelzyn Limmen Secr. Mevr. A. van Bleisem, Visweg 18, 1906 CS Limmen, tel. 02205- 1295. GEZINSVERZORGING, BEJAAR DENHULP EN ALPHA-HULP Stichting Noord Kennemerland Kantoor Heiloo: Westerweg 294 Spreekuur dagelijks: 8.30 tot 9.30 u. Voor aanvragen om hulp, bel het cen trale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereik baar van 8.30 tot 17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend drin gend hulp nodig heeft, bel dan de Be reikbaarheidsdienst: 072-156400. Consulenten Dierenbescherming Limmen. Honden en Katten: Pepping, tel. 2890. Vogels: Sentveld, 1501. Knaagdieren: Prins, 2266. Spreekuur wethouders Iedere vrijdagavond in het gemeente huis van 19.00- 20.00 uur. Dierenarts Castricum - Limmen e.o. Dierenarts Wolters, De Loet 182, Castricum, is altijd bereikbaar via tel. 02518 - 54345. Zaterdags spreek uur van 13.00 - 14.00 uur. Dierenarts Heiloo - Limmen e.o. Dierenartsen Schaap en Duyser, Commandeurslaan 1, Heiloo. ALtijd bereikbaar op tel. 072 - 331606. Zaterdags spreekuur van 11.00 - 12.00 uur, en volgens tel. afspraak. Dierenarts Castricum - Limmen Dierenarts v. Lohuizen, Dotter bloem 7, Castricum, aityd bereikbaar via tel. 02518 - 55910. Huisartsen Onder tel 1272 is altijd één van de doktoren bereikbaar. Zwangerschapsgym Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. GESLAAGD Onze plaatsgenoot Rob van der Sande is vorige week aan het Twents Conservato rium te Enschede geslaagd als uitvoe rend musicus (electronisch orgel). POLITIEBERICHTEN LIMMEN BRIEVENBUS Vanaf de Westerweg te Limmen werd afgelopen weekend een brievenbus ontvreemd. FIETS Vanaf de Molenweg werd dit weekend een bordeauxrode herenfiets ont vreemd. GEVONDEN VOORWERPEN Een groene herenfiets, een bruine damesfiets, een bruin sleuteletui met drie sleutels en blauw Rabo bank plasticje. HSV Limmen. Zondag 7 juli: viswedstrijd in de Ringvaart. Wie een suggestie heeft voor een andere stek of wie inlichtingen wenst, kan bellen met WKrom, tel 1316. Jeugdvisclub Limmen. Zondag 7 juli: wedstrijd voor de gehele Limmer jeugd van 8 tot en met 15 jaar in de Schulpvaart om 7.00 uur. Gallerie De Kapberg. Tot en met 28 juli: expositie in het kader van Toer-in Noord-Holland. Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur. Gallerie De Kapberg, Slotweg 17, Egmond aan den Hoef, tel. 02206-2645. Te zien en te koop zijn kunst- en ge bruiksvoorwerpen, die alle recht streeks ingekocht en geïmporteerd zijn. Ook voor de mensen met de kleine beurs zullen er diverse leuke artikelen te koop zijn. De toegang is uiteraard gratis. De verkoop zal ge houden worden van zondag 7 juli t/m zondag 18 augustus, iedere dag geopend van 10.00-21.00 uur, in O.K. Verenigingsgebouw Julianastraat 5, Egmond aan Zee. De verkoopstentoonstelling zal be staan uit een verzameling van kunst voorwerpen uit diverse landen zoals: Bali, India, China en Afrikaanse lan den. Uit Afrika zullen diverse beel den en maskers van verschillende stammen te zien zijn. Uit Bali zijn geweldige stukken houtsnijwerk te zien, hoofdzakelijk uit het originele djati hout gesneden. Uit India zijn verschillende kleine werkjes te koop zoals: tabaksdozen, onderzetters, olifantjes enz. Uit China zijn prachtige kamperkisten te zien en ook Chinese laktafels. Ook de zo bekende Clas- soiné vazen die geheel met koperdraad ingelegd zijn, kan men zien. EEN NIEUW BOOTHUIS VOOR DE REDDINGBOOT VAN EGMOND AAN ZEE In Egmond aan Zee is een grote loterij gestart, waarvan de baten bestemd worden voor de bouw van een nieuw boothuis voor de reddingboot van de Koninklijke Noord- en ZuidHollandse Reddingmaatschappij, waarvoor Eg mond aan Zee al meer dan 150 jaar kuststation is. Het bestaande boothuis is zo gesitueerd, dat het ongeveer 45 minuten duurt eer de boot gelanceerd kan worden en dat kan mensenlevens kosten. De KNZHRM heeft geen geld om een nieuw boothuis vlak aan zee te bouwen. Het is bekend dat zij bestaat van giften, schenkingen, donaties, enz. en dat er geen enkele rijkssubsidie wordt genoten. De bemanningsleden zijn allen onbetaal de vrijwilligers. Om een snelle hulpverlening voor alle zeevarenden in nood van zowel de koopvaardij, visserij, marine en recrea tie te waarborgen, zijn er plannen om het boothuis dichtbij zee te bouwen. De plaats is reeds aangewezen, maar het geld is er nog niet. De plaatselijke ondernemersvereniging "Eendracht" heeft een grote loterij op touw gezet om het benodigde geld op tafel te krijgen. Er zijn 100.000 loten a f. 2,50 met een prijzenpakket van ongeveer f. 70.000,- met als hoofdprijs een auto (Nissan t.w.v. f. 15.000,--), een visboot met buitenboordmotor, surfplanken, fietsen, enz. DE GIGANTJES IN AKERSLOOT Ouderwetse rock and roll in een nieuw jasje gestoken, zo is de muziek van de Gigantjes het beste te omschrijven. Uit het niets verschenen zij dit jaar voor het eerst op de vaderlandse hitlijsten en hun eerste single werd een enorme hit. Maar zij zaten onder tussen niet stil en ook hun tweede sing le deed wat er van verwacht werd. Ondertussen is de groep een bekende verschijning geworden op de beeld buis en op de radio, en menig zaalhou der heeft staan te dringen voor een optreden van deze razend populaire groep. Dit dankt de groep voor een groot gedeelte aan de imposante ver schijning van zangeres Mieke, die door haar uitstraling de lieveling van het publiek is geworden. Voeg daarbij het schitterende muzikale werk van Rob Kruisman op zijn saxo foon en je zult begrijpen dat dit wer kelijk het einde is op het gebied van de ouderwetse rock and roll. De live-reputatie van de groep staat borg voor een heerlijk avondje ge zellige ouderwetse rock, en om dat te beleven is het noodzakelijk dat je zondag 7 juli naar De Vriendschap te Akersloot komt, waar de eerste klanken om negen de lucht in zullen gaan. POPULAIR CONCERT DOOR LAMORAAL VAN EGMONT De ruine van het slot op den Hoef, (De Slotgracht) zal zaterdag 6 juli het decor zijn van het laatste con cert vóór de vakantie van muziek vereniging Lamoraal van Egmont. Al geheel in vakantie-stemming zul len de Egmondse musici tijdens dit concert uitsluitend amusements muziek ten gehore brengen. Van de uit te voeren werken noemen wij een selektie van de beroemde musical "My Fair Lady". Verder wordt Zuid- amerikaanse muziek gespeeld onder de titels "South of the Rio" en "Bra- sil Tropical". Europa is vertegenwoor digd door een Weense wals en de be kende tango "Jalousy" van Gade. Tenslotte heeft dirigent Frans Alle man voor dit romantische openlucht concert enkele pittige marsen ge programmeerd. Lamoraals drumband zal zich met enkele marsen in een kleine show presenteren. De aanvang is 20.30 uur. Burgemeester en wethouders van Limmen maken bekend dat zij voornemens zijn aan de heer H. P. Bloedjes, Uitgeesterweg 19 te Limmen met toe passing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelij ke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woning wet, in afwijking van het thans geldende bestem mingsplan "Buitengebied", vergunning te verle nen voor het vernieuwen en vergroten van een veestalling op het perceel Uitgeesterweg 19. Het bovengenoemde bouwplan ligt met ingang van 4 juli 1985 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage ten gemeentehuize. Gedurende genoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het plan aan het colle ge van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Limmen, 3 juli 1985. Burgemeester en wethouders van Limmen; de secretaris, de burgemeester, w.g. w.g. J. M. A. van Deutekom N. P. M. Schoof Burgemeester en wethouders van de gemeente Limmen maken bekend dat inwoners van de ge meente met een minimum-inkomen in een aantal gevallen kwijtschelding van onroerend goed- belasting kunnen krijgen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u in een be paald jaar extra kosten heeft als gevolg van bui tengewone omstandigheden. Verzoeken om kwijtschelding moeten worden in gediend bij de Directeur der Rijksbelastingen, Postbus 12950 te 1100 AZ AMSTERDAM. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het gemeentehuis, afdeling Financiën, dan wel de af deling Sociale Zaken. De medewerkers op deze af delingen kennen de richtlijnen, die de belasting dienst hanteert bij het verlenen van kwijtschel ding. Zij kunnen u ook met een voorbeeldbrief helpen. Verder is op deze afdelingen een brochure te ver krijgen met informatie over de mogelijkheden voor kwijtschelding van reinigingsrechten, hon denbelasting en rioolrechten. Deze brochure kan u op verzoek ook worden toegezonden. De afdeling Financiën is bereikbaar onder tele foonnummer 1456, de afdeling Sociale Zaken on der nummer 3109. Limmen, 3 juli 1985. Burgemeester en wethouders van Limmen; de secretaris, de burgemeester, w.g. w.g. J. M. A. van Deutekom N. P. M. Schoof ff Bloemenhof 3 1906 XV Limmen (02205) 3189 TEXTIEL EN MODE KERKWEG M LIMMEN TELEFOON 1256 - f-«wn-w"ws I I I I I .fl9bU0(l9D 9j nBVdo*'' iT® DITO AUTOSCHADE- BEDRIJF, 25 jr. 25 jr. FOCWA. AUTOPLAAT- en SPUITBEDRIJF taxaties en regeling tevens, ver zorgen en levering, on derdelen, accu's, banden, uitlaten, voor de winter ML onder garantie. Holleweg 80, Heiloo, tel. 072-330935. GRASZODEN POTGROND BIELZEN MEST STROO ZAND Tel.: 02205 - 2306 - 1337 ZWARTE GROND KOMPOST TEGELS CHAMPIGNONMEST RIET GRIND LEER ZEILEN EN SURFEN bij de le Alk- maarse Zeilschool. Curs. voor volwen jongeren. Vanaf 8 juli Kinderzeil- cursussen t/m 12 jr. (les in optimisten). Bel voor inf. 072-611768 of 02513- 15115. Waai* vind je nieuw ge stoffeerde meubelen voor een tè gekke prijs? DE MEUBELHAL, Herenweg 63, Egmond- Binncn, geop. do.av. 7-9 uur; zat. 10-17 uur. Inf. in- en verk. 02205- 1522. Met TIENERTOER naar Ponypark Slagharen. Neem je verrassing in ontvangst, het is de moei te waard! Ponypark Slagharen een Wereld van Plezier. Mr. Ludwigstraat 9 - Castricum 1901 PS tel. 02518-56512 Middenweg 20 Limmen 1906 AR tel. 02205-2723 STOFZUIGER type MC-E 71 CASS RECORDER 750 watt motor. Met kombi- Formidabel toestel met zeer veel Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen opname onzichtbaar monteren. dose-ups, STOFZUIGER type MC-E 71 750 watt motor. Met kombi- zuigmond en diverse hulpstukken Formidabel toestel met zeer veel mogelijkheden. Prima opname- en weergave. Adv. pr. f 199,-. Nu bij Expert W de wereldomroep met u 280 LITER mee OP VAKANTIE! Bij Experl FAMILIE- volop keuze bijv: een 11-bands KOELKAST Philips radio voor f 198,-. En Bruto-inhoud 280 js aj een KORTE GOLF liter, waarvan 60 PORTABLE VANAF liter diepvries Vier sterren**** LAAG ENERGIE VERBRUIK Adviesprijs f 1129.- Nu Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden Torenstraat 54, Castricum, tel. 02518-51441 Zaanweg 115, Wormerveer, tel. 075-281538 Dusseldorperweg 58, Limmen, tel. 02205-1278 De Expert Vakzaak Maakt Alles Waar!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 10