Ummen De (gmonden klaverjasdrive de HJitkgmst 2 Equipe Coiffures .AVIS O 5? aOIM//u Gouden en zilveren sieraden Horloges en Klokken sieraden met en zonder briljant. simon peek juwelier en we noemen hetnj maaasKmm WÈÊmÊÈÈmÊm ADM. KRACHT (m/v) TOCH FIJN DA T DE DOEMARKT OPEN IS TIJDENS DE BOUWVAK Doemarkt Limmen V GEMEENTE UMMEN KORTINGEN VAN 20 TOT 50% „MARGARETHA" '0ÊtÊÊÊÊm o, Irbruna o.a. Witgouden Ring, bezet met 2 briljanten, van 525,- nu voor 420,- Gouden Armband bezet met Bloedkoraal, van 1355,- nu voor f 855, Diverse soorten merk horloges: o.a. Favre-Leuba Tissot Pontiac Met hoge korting van 20 tot 50%!! En met schriftelijke garantie! Div. soorten klokken met kortingen van 20 tot 50% Bakkerij Heiloo Drukkerij Uitkijkpost b.v. GOUDEN WIEKEN UMMEN POLITIEBERICHTEN DIENSTEN IN UMMEN v.sy ti Coupe Soleil f27,50 KAPSALON - SCHOONHEIDSSALON GEDIPL. VISAGISTE *********MARIAN ROOS*********' Damphegeestlaan 31, Limmen, 02205-1928 (behandeling uitsluitend op afspraak) „Prestige" een stoom-wave voor een houdbare permanent Spectrum jeugd ENCYCLOPEDIE van f 79,90 voor.... 12j50 Alléén verkrijgbaar Q—j bij Uw boekhandel Stationsplein 1 Heiloo, tel. 072-332834 W\ XI Stationsweg 85A - Heiloo Telefoon 072-335730 Officieel Omega-dealer KAPSALON Behandeling volgens afspraak. Maak tijdig uw afspraak Wij zijn gesloten van 29/7 t/m 7/8 Maandag- en woensdagmiddag gesloten. Tel. 02205-1951 - Nauwelaantje 1A, Limmen Gevraagd voor direkt: mba niveau, kennis van talen, Duits, Engels gewenst. Inlichtingen: BLUMEX BV Snijbloemen export Westerweg 409 Heiloo Tel. 072-334744. DOEMARKT-LIMMEN Happily the Doemarkt has no holidays. Heureusement Ie Doemarkt, est ouvert dans les vacances. Glücklich ist der Doemarkt eröffnet in die ferienzeit. Visweg 12a, Limmen - tel. 02205-1788 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.45 uur zaterdag 8.00-16.00 uur maandag gesloten In uw buurt is Malsovit exklusief verkrijgbaar bij: AAND0RPS WALITEITS ROOD EN ANKET EERLIJK A p k* v. Bij aankoop van geboortekaartjes Tijdelijk een Geboorte-album voor f 25,- Monster exemplaar kunt u bekijken bij) UITKIJKPOST 17 JULI 1985 Afgelopen weekend stonden er 3 vluchten op het programma. Twee vluchten vanuit Oudenaarde (206 km) jong en oud, en een vlucht voor oude duiven vanuit Ruffec (798 km). Ouden aarde oud werd gelost om 7.15 uur. Hier werd de eerste duif geklokt door Jan Bakkum om 9.39.12. J. Bakkum (13) 1, 4, 18, 32, 44, 45; B. Meuleman (5) 2, 26, 27, 28; A. Scheerman (12) 3, 10, 11, 35, 36, 46; J. Tool (7) 5. 40; P. de Graaf (24) 6, 13, 14, 17, 23, 24, 31; T. Thijen (18) 7, 25, 29, 37, 38, 39; K. Wensink (15) 8, 21; K. Boddeke (10) 9, 22, 42, 47; J. C. Bakkum (10) 12, 30; A: Hageman (30) 15; J. Kaandorp (6) 16, 19, J. Bakker (10) 20, 48; J. Kool (15) 33, 34; T. Schut (11) 41; G. Pouw (18) 43. De jonge duiven werden om 8.15 uur gelost en hier werd de eerste duif ge klokt door Nico de Graaf om 10.54.13. N. de Graaf tijd, 10.54.13; T. Schut tijd 10.55.11; B. Nijman tijd, 10.54.37; W. Koet, tijd 10.55.54; J. Bakkum tijd, 10.56.03; J. Kool tijd 10.55.38; T. Thijen tijd 10.53.41; K. Wensink tijd 10.56.07; A. Scheerman tijd 10.52.37; J. Tool tijd 10.53.27; P. de Graaf tijd 10.57.01; F. Glas tijd 10.56.55; B. Meuleman tijd 10.59.52; A. Hageman tijd 10.57.47; J. C. Bakkum tijd 10.59.20, K. Boddeke tijd 10.56.20; S. Kos tijd 10.57.06; E. Zandbergen tijd 11.00.21. Oude duiven uit Ruffec werden gelost om 6.30 uur. De eerste duif viel bij Piet de Graaf om 18.28 uur. P. de Graaf (14) 1, 3, 7, 8, 10; J. C. Bakkum (2) 2; K. Wensink (4) 4, 9; A. Scheer man (6) 5; T. Thijen (5) 6; W. Koet (8) 11; J. Bakkum (5) 12. DIEFSTAL FIETSEN Vorige week zondag (7 juli) werd bij de disco aan de Rijksweg en bruine herenfiets ontvreemd. Ook werd daar op dezelfde dag een donkergroene damesfiets ontvreemd. VERNIELING RUITEN Tussen 5 en 11 juli werd van een school te Limmen een aantal ruiten vernield. De vernieling werd hetzij met een luchtbuks/luchtdrukspistool, hetzij door het gooien van steentjes ge pleegd. AANRIJDING Zondag 14 juli had er op de kruising Rijksweg/Westerweg een aanrijding plaats tussen twee personenauto's. Eén bestuurder wilde rijdende in noor delijke richting linksaf de Westerweg inrijden. Hij gaf richting aan en stopte tegen de wegas. Een achter hem rij dende bestuurder zag dit te laat omdat hij een paar kennissen begroette welke op het terras van een café za ten. Het gevolg was dat deze bestuur der met zijn auto tegen de voorge sorteerde auto aanreed. Materiële schade was het gevolg. GEVONDEN VOORWERPEN GEVONDEN: rood sleuteletui met sleutels, konijn. „SUPERSTARS" GEZOCHT Tijdens het evenement ,,Egmond op z'n kop" dat op 2, 3 en 4 augustus wordt gehouden te Egmond-Binnen worden ook dit jaar weer „superstar wedstrijden" gehouden. Voor deze wedstrijden kunnen zich nog deelne mers aanmelden. De verschillende on derdelen worden verdeeld over drie dagen, beginnende op vrijdagmorgen om 10.00 u met hét onderdeel „wippen op de grootste wip van Noord-Hol land". Andere onderdelen zijn: staaf- buigen, wielrennen, gewichttrekken, basketbal, spuitbal, hardlopen, stelt lopen en autotrekken. Elke deelnemer krijgt een leuke herinnering en voor de winnaars worden waardebonnen be schikbaar gesteld. Opgave voor deel name of informatie bij Jan Walta (tel. 02206-5400) of bij Hans Baart (tel. 02206-3111). Voor de vrije/zwarte markt, welke plaats heeft op vrijdag 2' augustus, zijn nog enige marktkramen beschikbaar. Heeft U belangstelling om met uw koopwaar of verenigingsartikelen te komen, dan kunt U kontakt opnemen met Bert Duin (tel. 02206-4688). Deze markt is ook voor kinderen die hun spulletjes aan de man willen brengen. WIELERRONDE „EGMOND OP Z'N KOP Tijdens het evenement „Egmond op z'n kop" wordt op vrijdagavond 2 augustus een wielerronde verreden. Het is alweer de vierde keer, dat het wielrennen in het totale evenement wordt opgenomen. Wederom wordt de ronde in 2 gedeeltes verreden, na melijk de „Dikke bandenrace" en een race voor „niet-licentiehouders", de zogenaamde „recreanten". Wij hopen van harte dat het aantal Egmond-Binners in de „Dikke banden race" groot is, vooral dames moedi gen wij aan om het ook eens te probe ren. Deze race begint om 17.30 u en gaat over een half uur en 3 ronden Afdeling Sociale Zaken Openingstijden: dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur en verder na telefonische af spraak: tel. 3109. OPENBARE BIBLIOTHEEK LIMMEN Kapelweg 6 te Limmen. Openingstijden: maandag: 14.30- 17.00 uur, 19.00-20.30 uur. Woensdag 14.00-16.00 uur. Vrijdag 14.30-17.00 uur, 19.00-20.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Middenweg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid donderdagochtend en overige weekdagen: Kennemer.str. weg 382 te Heiloo (tel. 072 - 330984 of 072- 110804). Indicatiecomrtiissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommussie bejaarden oorden te Limmen, p/a afdeling So ciale Zaken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. KRUISVERENIGING LIMMEN Dagelijks spreekuur tussen 13.00 - 14.00 uur.Tel.: 02205- 1250. De dienstdoende wijkverpleegkun dige is bereikbaar tussen 18.00 - 0.800 uur via tel.: 072 - 126482. Stichting Bejaardenwelzyn Limmen Secr. Mevr. A. van Bleisem, Visweg 18, 1906 CS Limmen, tel. 02205- 1295. Consulenten Dierenbescherming Limmen. Honden en Katten: Pepping, tel. 2890. Vogels: Sentveld, 1501. Knaagdieren: Prins, 2266. (wat voor iedereen vql te houden is). De inschrijving begint om 16.45 u bij dorpshuis de Schulp (douche-gelegen heid aanwezig). De kosten zijn 5 gul den. Ook voor de veteranen (boven 40 jaar) en de dames zijn prijzen uitge loofd. Bovendien wordt het inschrijf geld d.m.v. premie-sprints weer uit geloofd. Natuurlijk kan ook het publiek de rijders steunen d.m.v. premies. De tweede race, de race voor niet-li centiehouders, wordt verreden om 18.30 u en gaat over 1 uur en 3 ronden. De inschrijving hiervoor begint om 17.30 u eveneens in het dorpshuis. De kosten hiervoor zijn ook 5 gulden. Dit jaar is er ons alles aan gelegen om zo veel mogelijk deelnemers aan de start te krijgen, wat de spanning en het spektakel zeker zal bevorderen. Een extra stimulans zijn de 12 eindprijzen die beschikbaar zijn gesteld door Joop Beers van „Disco Limmen". Ook zijn er premies (in natura) te verdienen, die beschikbaar gesteld zijn door de firma's „Kroone-Liefting" uit Limmen en „Luuk van Raalte" uit Heiloo. De totale wielerronde wordt gesponsord door de RABO-bank. Het dragen van een valhelmpje is verplicht in de tweede race en, hoewel niet verplicht, aan te raden in de eerste race. De organisatie neemt geen enke le verantwoording voor eventuele on gevallen of schade. NATIONAL BAND OF NEW ZEALAND CONCERTEERT IN EGMOND-BINNEN The National Band of New Zealand is in de maanden juli en augustus op concertreis door Europa. In verschil- GEZINSVERZORGING, BEJAAR DENHULP EN ALPHA-HULP Stichting Noord Kennemerland Kantoor Heiloo: Westerweg 294 Spreekuur dagelijks: 8.30 tot 9.30 u. Voor aanvragen om hulp, bel het cen trale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereik baar van 8.30 tot 17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend drin gend hulp nodig heeft, bel dan de Be reikbaarheidsdienst: 072-156400. Sjfweekuur wethouders Iedere vrijdagavond in het gemeente huis van 19.00- 20.00 uur. Dierenarts Castricum - Limmen e.o. Dierenarts Wolters, De Loet 182, Castricum, is altijd bereikbaar via tel. 02518 - 54345. Zaterdags spreek uur van 13.00 - 14.00 uur. Dierenarts Heiloo - Limmen e.o. Dierenartsen Schaap en Duyser, Commandeurslaan 1, Heiloo. ALtijd bereikbaar op tel. 072 - 331606. Zaterdags spreekuur van 11.00 - 12.00 uur, en volgens tel. afspraak. Dierenarts Castricum - Limmen Dierenarts v. Lohuizen, Dotter bloem 7, Castricum, altijd bereikbaar via tel. 02518-55910. Huisartsen Onder tel 1272 is altijd één van de doktoren bereikbaar. Zwangerschapsgym Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. PRAKTIJKEN FYSIOTHERAPIE D. de Jong, Kerkweg 20, Limmen. Behandelingen volgens afspraak (ma. t/m vr.), tel. 02205-1796. R. P. M. Donker, Rijksweg 126, Lim men, tel. 02205-3219. Praktijk voetbal ver. Limmen, Dampegheestlaan, tel. 02205-1650. lende landen van ons continent zal de beroemde concert- en concoursband uit Nieuw Zeeland concerten en shows verzorgen. Als hoogtepunt wordt be schouwd de deelname aan het 10e Wereld Muziek Concours in Kerkrade. De band werd voor het eerst gefor meerd in 1953 en sindsdien maakte men 10 internationale concertreizen. Gedurende de ruim dertig jaren van haar bestaan heeft de band een grote internationale reputatie opgebouwd. Verschillende keren is het Nieuw Zeelandse koperorkest voor de Ne derlandse TV te zien geweest, tijdens reportages van het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Het repertoire voor de concerten be staat uit zo'n 50 werken, waarvan een deel tijdens de concerten in Europa ten gehore wordt gebracht. Dat één van de meest vooraanstaande brassbands ter wereld naar Egmond- Binnen komt op maandag 29 juli is toch wel vrij uniek. Iemand die van blaasmuziek houdt mag dit eigenlijk niet missen. Het niveau waarop deze mensen presteren is superieur. Van de eerste tot de laatste noot zullen zij de luisteraars weten te boeien. Gezien de plaatsruimte in „De Schulp" is het daarom zaak om niet te lang te wachten met het reserveren van de toegangsbewijzen Aanvang om 20.00 u. Kaarten a 10,- verkrijgbaar bij: Leo Apeldoorn, Herenweg 47; Herman Admiraal, Boonakkersteeg 2c; (beide adressen in Egmond-Binnen), Hans Sprenkeling, Westerweg 411, Heiloo. Of telefonisch reserven: tel. 2206- 1324 en 02206-3715; of 072-331324. VRIJDAGAVOND 19 JULI A aanvang 20.30 uur Om vele mooie prijzen. Tot ziens bij Joke en Herman RIJKSWEG 7 - TEL. 02^5-2330^ Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen Burgemeester en wethouders van Limmen maken, gelet op artikel 12 van de Wet Algemene Bepalin gen Milieuhygiëne, bekend dat op 24 juni 1985, resp. 15 juli 1985 bij hen zijn ingekomen twee aanvragen voor een vergunning ingevolge de Hin derwet van: A. A. P. van der Velden, de Wieken 51 te Lim men voor het oprichten en in werking hebben van een aluminiumlasbedrijf, gelegen aan de Hogeweg 193 te Limmen, waarbij o.m. gebe zigd zullen worden diverse elektromotoren met een gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5 kW. B. P. C. Blokker, Startingerweg 4 te Limmen, namens de vennootschap onder firma Jn. Blokker en Zn, voor het in werking hebben van een rundveehouderij-bedrijf gelegen aan de Startingerweg 2-4 te Limmen. De aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentesecretarie van Limmen, af deling Algemene Zaken, ter inzage en wel tot en met 17 augustus 1985, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op af spraak iedere vrijdagavond van 18.30 uur tot 21.30 uur. Desgewenst kan op de gemeentesecre tarie een mondelinge toelichting worden verkregen. Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen behoefte aan zal bestaan over de aanvragen adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, zijn de ontwerp-beschikkingen tegelij kertijd met de verzoeken om vergunning ter inza ge gelegd. Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunningen kunnen tot en met 16 augustus 1985 schriftelijk bij burgemeester en wethouders wor den ingebracht. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan ver zoeken om in persoon of bij gemachtigde monde ling bezwaren te mogen inbrengen. Dit moet plaatsvinden vóór 9 augustus 1985. Men gelieve daarvoor een afspraak te maken. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan ver zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te gelijkertijd met het bezwaarschrift bij burge meester en wethouders worden ingediend. Limmen, 17 juli 1985. Burgemeester en wethouders van Limmen; de secretaris, de burgemeester, J. M. A. van DeutekomN. P. M. Schoof -VSCWG*'- SP Kennemerstraatweg 506 Telefoon 331157 v-j y - éi AA R. Hondsbosschelaan 22, Heiloo Telefoon 072-330175 pw

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 4