De ég menden limmen de cUitkgmst jaap en Wil Kaandorp voor Kip en kaas 2 TCH Equipe Cbifft/iees MARGARETHA VLOT WINKELMEISJE TOCH FIJN DAT DE DOEMARKT OPEN IS TIJDENS DE BOUWVAK Doemarkt Limmen VLOTBRUGGEN Tennisclub Hogedijk Fietstocht T rainingscentrum ie Prijs: een Varken Wij staan iedere zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur bij het Parochiehuis in Limmen. Leerling Bejaarden- helpster Adverteren doe je niet zomaar Kies voor de DIENSTEN IN LIMMEN Wk \J H m 4# trt Ju n> 't Meest gelezen in Heiloo, Limmen en de Egmonden. „Prestige" een stoom-wave voor een houdbare permanent KAPSALON Behandeling volgens afspraak. Maak tijdig uw afspraak Wij zijn gesloten van 29/7 t/m 7/8 Maandag- en woensdagmiddag gesloten. Tel. 02205-1951 - Nauwelaantje 1A, Limmen Aanvang 16.00 uur. Tot ziens bij Joke en Herman Wij zijn zaterdag 24 juli en 3 augustus met vakantie Service Super de Groot vraagt: leeftijd circa 17, 18 jaar. Sollicitaties na 19.00 uur: tel. 1265 Coupe Soleil f27,50 KAPSALON - SCHOONHEIDSSALON GEDIPL. VISAGISTE **********MARIA N ROOS**********\ Damphegeestlaan 31, Limmen, 02205-1928 (behandeling uitsluitend op afspraak Gevraagd: DOEMARKT-LIMMEN Happily the Doemarkt has no holidays. Heureusement le Doemarkt, est ouvert dans les vacances. Glücklich ist der Doemarkt eröffnet in die ferienzeit Visweg 12a, Limmen - tel. 02205-1788 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.00-17.45 uur zaterdag 8.00-16.00 uur maandag gesloten UITKIJKPOST 24 JULI 1985 Afdeling Sociale Zaken Openingstijden: dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur en verder na telefonische af spraak: tel. 3109. OPENBARE BIBLIOTHEEK LIMMEN Kapelweg 6 te Limmen. Openingstijden: maandag: 14.30- 17.00 uur, 19.00-20.30 uur. Woensdag 14.00-16.00 uur. Vrijdag 14.30-17.00 uur, 19.00-20.30 uur. Algemeen Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Middenweg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid donderdagochtend en overige weekdagen: Kennemer.str. weg 382 te Heiloo (tel. 072 - 330984 of 072- 110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommussie bejaarden oorden te Limmen, p/a afdeling So ciale Zaken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. KRUISVERENIGING LIMMEN Dagelijks spreekuur tussen 13.00 - 14.00 uur.Tel.: 02205 - 1250. De dienstdoende wijkverpleegkun dige is bereikbaar tussen 18.00 - 0.800 uur via tel.: 072 - 126482. Stichting BejaardenwelzQn Limmen Secr. Mevr. A. van Bleisem, Visweg 18, 1906 CS Limmen, tel. 02205- 1295. Dierenbescherming Consulenten Limmen. Honden en Katten: Pepping, tel. 2890. Vogels: Sentveld, 1501. Knaagdieren: Prins, 2266. GEZINSVERZORGING, BEJAAR DENHULP EN ALPHA-HULP Stichting Noord Kennemerland Kantoor Heiloo: Westerweg 294 Spreekuur dagelijks: 8.30 tot 9.30 u. Voor aanvragen om hulp, bel het cen trale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereik baar van 8.30 tot 17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend drin gend hulp nodig heeft, bel dan de Be reikbaarheidsdienst: 072-156400. Spreekuur wethouders Iedere vrijdagavond in het gemeente huis van 19.00- 20.00 uur. Dierenarts Castricum - Limmen e.o. Dierenarts Wolters, De Loet 182, Castricum, is altijd bereikbaar via tel. 02518 - 54345. Zaterdags spreek uurvan 13.00- 14.00 uur. Dierenarts Heiloo - Limmen e.o. Dierenartsen Schaap en Duyser, Commandeurslaan 1Heiloo. ALtijd bereikbaar op tel. 072 - 331606. Zaterdags spreekuur van 11.00 - 12.00 uur, en volgens tel. afspraak. Dierenarts Castricum - Limmen Dierenarts v. Lohuizen, Dotter bloem 7, Castricum, altyd bereikbaar via tel. 02518 - 55910. Huisartsen Onder tel 1272 is altijd één van de doktoren bereikbaar. Zwangerschapsgym Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. PRAKTIJKEN FYSIOTHERAPIE D. de Jong, Kerkweg 20, Limmen. Behandelingen volgens afspraak (ma. t/m vr.), tel. 02205-1796. R. P. M. Donker, Rijksweg 126, Lim men, tel. 02205-3219. Praktijk voetbal ver. Limmen, Dampegheestlaan, tel. 02205-1650. V OETELTOERNOOI KRIJGT VERVOLG Op het tennis en Squashcentrum de Voetel in Limmen is afgelopen week het jaarlijkse Voeteltennistoernooi gehou den. Evenals het eerste toernooi 13 jaar geleden had het weer een te grote invloed op het wedstrijdverloop. De wedstrijdlei ding was op zaterdagochtend genood zaakt de dubbels in de D,C en B categorieën uit te stellen tot het weekein de van 12 en 13 oktober. De enkels en de dubbels bij de jeugd en de enkels in de D,C, en B werden wel gespeeld. In de B2-categorie waren het Marck Limmen en de 13 jarige Macha van der Vaart die de dienst uit maakten. Marck Limmen versloeg de el speler Roger Welsch via snel en aanvallend spel. Bij de dames in de b2 was het Macha van der Vaart die met degelijk spel te sterk bleek voor de overige speelsters. Ze won in de finale met 6-3; 6-3 van Corine Diderik. In de C deed Roger Welsch van zich spreken. Hij was te sterk voor al zijn tegenstanders en wist in de finale Erik Dijkman Dulkes ook te verslaan. Bij de dames was het Ellen Selie uit de Zaanstreek die in de C met de hoofdprijs naar huis ging. Zij won van Lisette Ebeling Koning met 6-3; 6-4. In de D ging de pas 14-jarige Pieter Scheringa in de finale ten onder tegen de vast spelende Marnix van Woerden uit Bakkum. Bij de dames in de D was het Nicoline Welsch die na achterstand wist te winnen van mevr. Masse met 6-1; 7-5. De winnaars bij de jeugd waren: meisjes enkel t/m 9 jaar le Marieke Knijn 2e Marcia de Goede, t/m 10 jaar le Marieke Knijn 2e Annemiek Doeksen t/m 11 jaar le Dewi v.d. Vaart 2e Marit Damman, t/m 12 jaar le Riska Volkerts 2e Francien Herreburgh, t/m 13 jaar le Riska Volkerts, 2e Francien Herre burgh. t/m 14 jaar le Sandra Kox, 2e Rebecca Acquoy. Jongens enkel t/m 9 jaar le Michiel Slijkerman, 2e Kelly Verduin, t/m 10 jaar le Remco Wijdenes 2e Reinier van de Brink, t/m 11 jaar le Rick van Eyk, 2e Jascha de Goede, t/m 12 jaar le Rick van Eyk, 2e Thomas Paszkowski, t/m 13 jaar le Erik Scheringa 2e Erik Simons, t/m 14 jaar le Pieter Scheringa 2e Lex Zandbergen. HOLWHA TENNISTOERNOOI 'DE EGMONDEN' EEN GROOT SUCCES Het door de Tennisclub Hogedijk geor ganiseerde Holwha tennistoernooi 'De Egmonden' voor D en E spelers vanaf 17 jaar begon op de zonnige zaterdag 13 juli en werd zondag jl. -ook toen waren de weergoden de T.C.H. gunstig gezind- met de halve finales en 10 finales afgesloten. Van de ongeveer 300 deelne mers mochten slechts de le en 2e prijswinnaars met de trofeeën, bloemen de historische Egmonden Kalender 1986 en de prachtige door Holwha beschikbaar gestelde prijzen, bestaande uit rackets, tennistasSen en tenniskle- ding huiswaarts keren. Alle deelnemers evenwel zullen ongetwijfeld terugzien op een fijne week in sportief opzicht, maar ook zeker ten aanzien van de gezellig heid, die een belangrijk aspect van de T.C. Hogedijk vormt. De belangstelling voor het toernooi was bijzonder groot, vooral op woensdagavond, toen een paar honderd toeschouwers de banen om zoomden en op zondag, de finaledag. Het succes van dit open toernooi moet grotendeels worden toegeschreven aan de toernooicommissie, bestaande uit Nico Blank, Leo van Els, Roel de Vries, Henk Bart en last but not least Wiesje Kingma. Ongelofelijk veel werk hebben ze verzet om het toernooi in goede banen te leiden. De door het slechte weer op donderdag en vrijdag veroorzaakte problemen, wer den vakkundig opgelost. Vrijdagavond werden banen in de Alkmaarse Pesiehal en in de Bloemenhal in Castricum gehuurd. De zusterverenigingen HSV in Heiloo en de T.C. Egmond aan Zee stelden spontaan banen beschikbaar, toen niet alle wedstrijden op het park van de T.C.H. verwerkt konden worden, 'n Grandioos gebaar Vice-voorzitter Jan Lap bedankte na afloop van de finalewedstrijden behalve de toernooicommissie de Jcantinecom- missie en de leden, die de kantine gerund hebben, terwijl Leo van Els namens de toernooicommissie een woord van dank sprak tot de fa. Holwha, die het toernooi sponsorde, de groundsman, Nel Wolf, die voor het onderhoud van de kantine zorg draagt, de bondsgedele- geerde, de heer v.d. Giessen en alle anderen, die op enigerlei wijze aan het welslagen van het toernooi hebben bijge dragen. Aan de toernooicommissie gerichte woorden van dank waren er van de gedelegeerde van de KNLTB en namens de deelnemers bedankte Joop Koopman, winnaar van de heren enkel D, de toernooicommissie voor de uitmuntend georganiseerde en gezellige toernooi- week. De prijswinnaars waren: dames enkel E 1. T. de Jong; 2. A. de Goede, heren enkel E. 1. N. de Raadt, dames dubbel E 1. Schouwenburg/Bak ker; 2. Piersma/Kampstra, heren dub bel E 1. Zomerdijk/de Ridder; 2. Du Buy/Groot, gemengd dubbel E 1. Goos- sens Wiegel; 2. Toepoel/Toepoel. Dames enkel D 1. M. Opdam; 2. T. Sevenhuysen, heren enkel D 1. J. Koopman; 2. E. Verstappen, dames dubbel D 1. Roedema/Mouthaan; 2. v. Duim/Heeremans, heren dubbel D 1. B Mey/L. Dijkstra; 2. F. Bleeker/R. Brouwer, gemengd dubbel D 1. M. Opdam/M. de Graaff; 2. F. van Duin/ J. de Groot. OPEN TOUWTREKTOERNOOI IN EGMOND-BINNEN In het kader van het "Egmond op z'n kop" weekeind, zal er op vrijdag 2 augustus 1985 een open touwtrek-toer nooi aan de Herenweg te Egmond-Bin- nen plaats hebben. De aanvang is 18.00 uur. Elk team, bar, of vereniging kan aan dit toernooi deelnemen. Om een goed over zicht van het aantal deelnemende teams te krijgen is het van belang dat men zich nu al aanmeldt. U kan dit doen bij hotel restaurant 't Haasje, tel. 02206-1404, of bij Ab Boendermaker, tel. 02206-1873. Een team moet bestaan uit 6 touwtrek kers eventueel een reserve alsmede één coach. POLITIEBERICHTEN EGMOND Op 18 juli deed zich om 9 uur 's avonds een aanrijding voor in Egmond aan den Hoef. Twee auto's reden elkaar tege moet richting De Bleek, maar door een onoverzichtelijke bocht kwamen zij met elkaar in botsing. De verklaringen van de automobilisten over het ongeval lopen uiteen. De auto's liepen flinke schade op, en er werden ook enkele houten paaltjes beschadigd. Bij beide automo bilisten is een bloedproef afgenomen. INBRAAK In de nacht van 17 op 18 juli is een poging tot inbraak gedaan in een snackbar in Egmond-Binnen. Er werden daarbij twee jongens uit Alkmaar aange houden en beiden hebben later bekend. RIJDEN ONDER INVLOED In Egmond-Binnen is op 21 juli een automobilist uit deze woonplaats aange houden wegens verdacht rijgedrag. De man bleek onder invloed van alcohol en er is een bloedproef afgenomen. CROSSEN Nogmaals willen wij dit onderwerp bij u onder de aandacht brengen. Er blijken namelijk bij sommige inwoners van ons dorp misverstanden te bestaan omtrent crossen. Voor alle duidelijkheid: er is in Limmen helaas GEEN terrein beschik baar om met bromfietsen, motoren of auto's te crossen. Indien men zich wel hieraan waagt, loopt men het risico, zijn of haar voertuig kwijt te raken Wees verstandig en laat het niet zover komen. POSTDUIVENVERENIGING "DE GOUDEN WIEKEN" De jonge duiven werden zaterdag we derom gelost vanuit Oudenaarde (206 km) om 8 uur. Een zeer mooie prestatie van Theo Schut die de eerste vijf duiven klokte, waarvan de eerste om 10.23.45 gevolgd door:N. de Graaf tijd 10.25.30, K. Wensink tijd 10.25.34, W. Koet tijd 10.27.09, A. Scheerman tijd 10.23.14, J.C. Tool tijd 10.24.40, G. Pouw tijd 10.26.38, J. bakkum tijd 10.27.50, K. Boddeke tijd 10.25.45, F. Glas tijd 10.27.34, T. Thijen tijd 10.26.42, E. Zandbergen tijd 10.28.45, P. de Graaf tijd 10.28.54 B. Meuleman tijd 10.29.56 J. Kool tijd 10.28.34, A. Hageman tijd 10.29.57, J.C. Bakkum tijd 10.32.12 B. Nijman tijd 10.32.45, S. Kos tijd 10.31.30. De oude duiven werden om 6.45 gelost te Pont St. Maxance (393 km). Hier werd de eerste duif geklokt door T. Thijen om 11.07.18. T. Thijen (12) 1-6-13-14. J. Bakkum (11) 2-19-23-29-35, F. Boers- ma (6) 3-28, P. de Graaf (20) 4-8-15-16- 17-25, K. Wensink (18) 5-10-11-36, A. Scheerman (12) 7-9-12-26-27-33, J.C. Bakkum (9) 18-20-34, A. Hageman (19) 21-30, J. Kool (15) 22-24-31 J. Bakker (8) 32-37. WATERSPORTVERENIGING LIMMEN Zondag 18 augustus organiseert de watersportvereniging een samenkomst voor haar leden, op 't eilandje bij Het Overdie, aanvang ongeveer 14.30 uur. Als het weer een beetje meezit, wordt het beslist een gezellige middag. Nieuwe leden kunnen zich voor f. 5,- per jaar opgeven bij de sekretaris: J. Revers, Dusseldorperweg 118, tel. 1495. Zaterdag 6 juli om 05.00 uur in de vroe ge ochtend startten vanaf het Trai ningscentrum 16 mannen en één da me om via de Afsluitdijk - Lemmer- Leystad - Enkhuizen te trachten 275 km. fietsend af te leggen. Mede dank zij de uitstekende verzorging door T.C.H. wat betreft het eten en drin ken en de goede begeleiding van de verzorgers in de volgwagen, die bij pech door de snelle reparaties met materiaal van Luuk van Raalte er me de voor hebben gezorgd dat er con stant doorgereden kon worden, arriveerden moe maar voldaan allen om precies 17.30 uur weer in Hei loo, waar zij na even op adem te zijn gekomen, met een "tot volgend jaar" huiswaarts keerden. Het weer, de sfeer, de baan, het aan tal deelnemers en de wedstrijden, het was eingelijk allemaal "goed" op 6 en 7 juli bij de Boscrossers. Ware het niet dat wedstrijden met 138 en 158 inschrijvingen niet meer te financiëren zijn, vanwege de 120 prij zen voor de 40 verschillende categoriën die de vereniging beschikbaar moet stellen. En daarbij nog de or ganisatievergunning, die b.v. voor de zondag maar liefst 250,- heeft ge kost, omdat het een z.g. nationale wedstrijd was. Vanwege de vakantie mochten er namelijk ook crossers uit andere districten meerijden, dus wel wat nieuwe gezichten maar in aantal toch beduidend minder fiets- crossers, dan op een normale zondag wedstrijd. Er zullen toch heel spoedig mogelijkheden moeten worden ge schapen, om tot een andere wedstrijd indeling te komen, want op deze ma nier maakt men de verenigingen kapot. Op de clubuitwisselingswedstrijd op 6 juli hadden er maar liefst 19 ver enigingen toegezegd te komen en er bleken er uiteindelijk 13 te zijn, die samen voor 138 inschrijvingen zorg den. De eerste prijzen gingen op de ze dag naar: Marcel de Groot, De Boscrossers, in de O.K. van 7 jaar en jonger, Paul Bruinvis, De Boscrossers, in de O.K. van 8 en 9 jaar, Dennis Nat zijl, De Boscrossers, in de O.K. van 10 -F 11 jaar» Peter v.d. Maat, De Bollenstreek, in de O.K. van 12 13 jaar, René Stam, De Boscrossers in de O.K. van 14 15 jaar, Peter de Jeu, de Boscrossers, in de O.K. van 16 jaar en ouders. Bij de meisjes van 7 jaar en j. 1. Kirs- ten Verloop, Heerenduinen, 8 9 jaar, 1. Annette v.d. Maat, de Bol lenstreek, 10+11 jaar, Brenda de Boer, De Boscrossers, 12 13 jaar, Shakira Mols, de Sprinters uit Hil versum. Eerste prijzen bij de junioren: van 6 jaar en jonger: George Smit, de Kaas crossers van 7 jaar, Marcel de Groot, De Boscrossers, 8 jaar Jerry van Schel- tinga, de Kleydrivers, 9 jaar Paul Bruinvis, de Boscrossers, 10 jaar Raymond Ouwerkerk, Rijsenhout, 11 jaar, Michel Majoor, Wijkeroog, 12 jaar Marco Verhoogt, De Boscros sers, 13 jaar Mischa de Vries, de Sprinters, Hilversum, 14 jaar, Andrew van Scheltinga, de Kleydrivers, 15 jaar John Post, Heemskerk, 16 jaar niet aanwezig 17 jaar Simon Blom, Wijkeroog. Bij de exp. 6 jaar. 1. Barry Duin, Heerenduinen, 2. 7 jaar Bas van der Zee, De Boscrossers, 8 jaar. Dono van Verloop, Heerenduinen, 11 jaar Dennis Natzijl, De Boscrossers, 12 jaar, Jerry Duin, Heerenduinen, 13 jaar Peter v.d. Maat, de Bollenstreek, 14 jaar Peter Kerkhoff, De Boscrossers 15 jaar René Stam, De Boscrossers, 16 jaar Ton de Boer, De Boscrossers, 17 jaar Peter de Jeu De Boscrossers. Bij de cruisers, werd Frans de Vos van de Bollenstreek eerste. Er waren maar weinig fietscrossers, die van de gelegenheid gebruik maak ten om in Heiloo te kamperen. Zodat er aan de wedstrijd van zondag 7 juli voor het overgrote deel weer door andere crossers werd deelgenomen. Bovendien mochten er op zondag al leen licentiehouders meedoen aan de wedstrijd. De eerste plaatsen gingen deze dag naar: Thorsten Amelung, de Torentrappers uit Culemborg, in de O.K. 7 jaar, Pascal Elshout, de Bollenstreek, in de O.K. 8+ 9 jaar, Frans Bakker, de Haringcrossers in de O.K. 10+11 jaar. Jilles Kramer, de Kleydrivers, O.K. 12 13 jaar, Mark Groot, Schagen, Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen f r ZATERDAG 27 JULI A.S. RIJKSWEG 7 - TEL. 02205-2330 LEES Lees het boekje dat het Koningin Wilhelmina Fonds deze week in heel Nederland verspreidt. 't Is nuttig, 't Is nodig. GEEF Uw gift is nodig om de taaie strijd tegen kanker voort te zetten. Veel is bereikt. Maar de weg is nog lang. Daarom doen wij een beroep op u. Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding. Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam. Telefoon: 640991. Postgiro: 26000. Bankrekening: 70.70.70.007. Sollicitaties schriftelijk Stichting voor Bejaardenzorg te Cameren Vredeburglaan 1 te Limmen. Te hr. gevr. overd. ruimte voor permanente STAL LING CARAVAN5,5x2, lx 2,4 m., omg. Heiloo, mits gemakkelijk bereikbaar voor lang-week-end ge bruik. Tel. 072-334589. T.k. GRENEN VLOER 17V2X2 cm f. 4,-- p/m. Fa. Metzelaaren Zn., Bogerd- laan 23, Limmen. Tel. 02205-1379. Te koop: RABATHOUT, veilinghout, vloerhout, balkhout, schrootjes,af- timmerhout, kozijnen, deuren, grote partij rode stenen. Fa.Metzelaar en Zn. ,Bogerdlaan 23, Lim men. tel. 02205-1379. Te koop: CHIPSWOOD- PLATEN 12enl5 mm.Fa. Metzelaaren Zn., Bogerd- laan 23, Limmen tel.02205 -1379. WEDUWE 65 zoekt ken nismaking met nette heer, samen uit en gezellig thuis. Br. onder nummer 1. buro v.d. bl. bij de O.K. 14 15 jaar, Martijn Kloppenburg, bij de O.K. van 16 jaar en ouders. De uitslagen bij de meisjes: 7 jaar 1. Jessica Lamers, Haringscrossers, 8 9 jaar Brigitta Zuiderduin, de Bollenstreek 10+11 jaar, Katinka Kloppenburg, de Kaascrossers, 12 13 jaar, Manon Vleut. Eerste prijswinnaars bij de experts: 6 jaar Barry Duin, Heerenduinen, 7 jaar Thorsten Amelung, Torentrap pers, Culemborg, 8 jaar Marnix Zuidema, de Waddecrossers, 9 jaar Pascal Elshout, de Bollenstreek, 10 jaar Donovan Verloop, Heeren duinen, 11 jaar Frans Bakker, de Haringcrossers, 12 jaar Jilles Kramer, de Kleydrivers, 13 jaar Jeroen Hofman schagen, 14 jaar Peter Kerkhoff, De Boscrossers, 15 jaar Edwin Lamers, de Boscrossers, 16 jaar Martijn Klop penburg, de Kaascrossers, 17 jaar Peter de Jeu, De Boscrossers. Al met al kunnen de deelnemers en de organisatie van de wedstrijden in Heiloo, op een enkel incidentje na, terug-zien op een heel plezierig en sportief weekend. Waarbij niet on vermeld dient te blijven dat er na af loop van de wedstrijden, beide dagen om half drie, nog zo'n dertigtal cros sers een poging wilden wagen om het baanrecord van Heiloo te verbeteren. Een gevecht met jezelf en met de tijd, voor velen een geweldige uitda ging. Iedere deelnemer hieraan kreeg een oorkonde met daarop zijn snelste tijd vermeld. En mocht die tijd in oktober de snelste tijd van het seizoen blijken te zijn, dan wacht de snelste crossers van 1985 een prachtige beker. Iedere crosser uit Nederland kan hier nog tot eind oktober op vele gelegen heden aan meedoen. Wil je niet voor niets komen bel dan eerst even met de secr. mevr. Natzijl, tel. 072-338120. P.V. LUCHTPOST HEILOO Afgelopen zaterdag stonden er 3 wed vluchten op het programma. Oude dui ven vanuit Ruffec (los 6.30, ca. 800 km) en vanuit Oudenaarde (los 7.15 u, ca. 210 km) en jonge duiven ook van uit Oudenaarde (los 8.15 u). De eer ste oude duif uit Oudenaarde was van Theo v.d. Berg (9.41 u, snelheid ca. 86 km/uur). De eerste jonge duif was van Ans Kooy (10.59 uur, snelheid ca. 77 km/uur). De eerste duif uit Ruf fec was ook voor Ans Kooy (18.02 uur, snelheid ca. 70 km/uur). Dit laatste be tekent een afstand van een slordige 800 km afgelegd in 11 uur en 32 mi nuten. Oudenaarde (oud, 189 duiven mee): 1. Th. v.d. Berg (14) 1, 2, 3, 8, 9, 11, 15, 19; 2. A. Kooy (16) 4, 5, 6, 16, 23, 35, 36; 3. H. Lases (12) 7, 12, 26; 4. S. Meyssen (6) 10, 13, 17, 34; 5. N. de Haan (10) 14, 21, 27, 28-, 32; 6. Adrichem/Kaandorp (14) 18, 29, 30, 31; 7. M. Meyer (15) 20, 24, 25, 33, 37; 8. Comb. Molenaar (8) 22; 9. J.P. Rozing (8)38. Oudenaarde (jong, 214 duiven mee): 1. A. Kooy (47) 1, 4, 5, 6, 17, 20, 26, 34, 36, 39; 2. N. de Haan (22) 2, 8, 28, 35; 3. H. Lases (19) 3, 9, 23, 37; 4. Adrichem/Kaandorp (29) 7, 10, 13, 15, 18, 22, 24, 25, 31, 40; 5. J. Teile man (6) 11; 6. Th. v.d. Berg (24) 12, 16, 32, 43; 7. S. Meyssen (7) 14; 8. D. Keppel (10) 19, 29, 30, 33; 9. R. Middelburg (6) 21; 10. Comb. Molenaar (1) 27 (knap); 11. M. Meyer (20) 38, 42; 12. J.P. Rozing (16) 41. Ruffec (62 duiven mee): 1. A. Kooy (9) 1, 3, 4, 7, 10, 12; 2. S. Leyen (4) 2, 6, 14; 3. Adrichem/Kaan dorp (6) 5; 4. H. Lases (7) 8; 5. M. Meyer (6) 9; 6. Comb. Breed (4) 11; 7. N. de Haan (6) 13; 8. P. Bakker (6) 15; 9.JD. Keppel (2) 16.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 7