Vb VAN DE PRIJS joseph van schagen Bijzondere oef fes 50e jaargang no. 3o - 31 juli 1985NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Sport en spet ogende Verenigingsagenda ieenementenagenda Kampeerterrein Ons Kamp: eldorado van rust en stilte Oud papier acties in Bei/oo EESEh nu voor Vb van de prijs STAATSLOTERIJ SIGAREN ZAAK Jubileumvlucht Luchtpost Heiloo Alle zonnejaponnen, KERKO streep japonnen en linnen zomerschoenen, HEILOO Kermis: nat maar toch wel gezellig A. G. v. d. Nagel RESTANTEN - VERKOOP - Winkelhof 't Loo 20-22 072-331815 Elke vrijdag mode-koopavond tot 21 uur fëL BSC HEILOO ter overname aangeboden -2 paar voor f 39,-! - 2 paar voor f 89,-! 12 paar voor f 119,-C ffht INTERNATIONAAL S0FTBALT0ERN00I De volgende lotenverkoop begint maandag 4 maart. BEDEVAART NAAR BEAURAING (huurpand) in Heiloo Brieven onder nr. 25 bur. v.d. -START DONDERDAG- 1 AUGUSTUS RAADHU1SWEG 12 - HEILOO Tussen de buien door was het tijdens de kermis toch wel gezellig. Vooral in de (late) avonduren vonden vele Heilooë- naars en ook een aantal zomergasten in ons dorp hun weg naar het Stationsplein waar het kermis-feest, he< slechte weer ten spijt, in de horeca-gelegenheden uitbundig werd gevierd. Ook maandag ochtend ging de joligheid nog even door. Onder andere in café De Viersprong werd om tien uur het eerste deuntje geblazen. Maandagochtend tien uur: de eerste Viersprong aan de Heerenwe, deun dreunt alweer door café De zaterdag 3 augustus T Deelnemende teams: /J Riverdale Reegals (USA), Jong Oranje, 3 HHC en BSC Heiloo. Aanvang: 10.30 uur Het toernooi is mogelijk gemaakt door VAN HOUTEN DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) de Vroegte Wint. Woensdag 14 augustus: vierde competitie-wedstrijd voor dames in Zuid-West. Voeren toegestaan. Verzamelen 19.15 uur. Woensdag 21 augustus: vrije (baars) wedstrijd in plan Oost, aanvang 19.00 uur. Zondag 25 augustus: koppelwedstrijd in plan West, aanvang 9.00 uur. Ponyclub Heiloo. Zaterdag 24 augustus: Pony Concours Hippique op het terrein aan de Vennewatersweg. Om 15.00 uur: grootse parade met alle deelnemers van het concours. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo. Woensdag 31 juli: midget-golven. Woensdag 14 augustus: strandwandeling. Over het al dan niet doorgaan of voor andere informatie kan men bellen: 332136 of 331097. Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, afd. Heiloo. Donderdag 15 augustus: excursie naar fuchsia-tentoonstelling in Zeist en het Van Boetzelaerpark in De Bilt. Kosten leden f. 45,-, niet-leden f. 55,-. Vertrek uit Heiloo (Witte Kerk) 8.00 uur. Aanmelden C. Kamer, Heerenweg 108 te Heiloo (tel. 333523) op maandag 5 augustus vanaf 9.00 uur. Vanwege het matige tot slechte zomerweer heeft de redactie van de Uitkijkpost eens geïnformeerd of er in Heiloo en wijde omstreken nog iets te beleven valt Natuurlijk zijn er veel aktiviteiten gepland in de open lucht. Of die, afhankelijk van de weersomstandigheden, ook zullen doorgaan, durven wij echter niet te zeggen. Donderdag 1 augustus. Purmerend: kaasmarkt, 11.00-13.00 uur. Castricum: braderie, 19.00-21.00 uur. Schagen: Westfriese markt, vanaf 9.00 uur. Vrydag 2 augustus. Alkmaar: Kaasmarkt, 10.00-12.00. Egmond-binnen: Egmond op z'n kop vanaf 11.00 uur. Bergen: kunstmarkt, 16.00-22.00 uur. Zaterdag 3 augustus. Alkmaar: paardenkoersen, vanaf 16.00 uur, sportpark Sportlaan, Egmond-Binnen- Egmond op z'n kop. Spaarndam: edelambachtmarkt, 10.00-17.00 uur. Zondag 4 augustus. Beverwijk: Oosterse markt, Paralelweg, 9.00-16.00 uur. Heerhugowaard- prof-wie- lerronde. Maandag 5 augustus Broek op Langedijk: paling roken, Broekerveiling, 14.00 uur. Egmond aan Zee orgelconcert, Oude Kath. Kerk, Voorstraat 112, 20.30 uur. Dinsdag 6 augustus. Castricum: fietspuzzeltocht, VVV, Stationsweg 6, 13.30 uur. Purmerend: veemarkt 6.30-12.30 uur. Woensdag 7 augustus. Bergen: lichtjesavond. Egmond aan Zee: braderie en Miss Noordzee verkiezing Club 82, 21.00 uur. Aan de Slootenslaan 21 vindt men, ver scholen in het groen, een klein kampeer terrein waar zo'n 23 huisjes op staan. ''Ons Kamp" is een vereniging die al 32 jaar bestaat en vroeger haar terrein aan de Holleweg had. Noodgedwongen moest ze toen naar een ander terrein uit kijken en vond dat tenslotte aan de Slootenslaan 21. De heer Deene, secretaris van "Ons Kamp", vertelt met enthousiasme over het doen en laten van de vereniging: "Vroeger behoorde het terrein aan de Holleweg toe aan de heer De Groot, maar die heeft het toen overgedaan aan de PEN. Vroeger werd de huur ook maar per jaar verlengd wat het m.b.t. de voorzieningen niet eenvoudig maak te. Nu hebben wé waterleiding, riole ring, elektriciteit en dat heeft de vereni ging zelf gedaan." De 23 huisjes zijn allen eigendom van de bewoners en zien er allémaal even goed onderhouden als vriendelijk uit. De be woners betalen een vast bedrag voor staangeld en de lopende kosten. Geza menlijk heeft men dan de beschikking over een parkeerterrein (dat 's avonds afgesloten kan worden), 2 fietsenhok ken, waarin zich een centrifuge en een telefoon bevinden. Voor de kinderen is er een zandbak en een tafeltennistafel. Het geheel doet aan als een miniatuur dorpje, het midden veld wordt opgesierd door bloemenbak- ken voorzien van lampen die op zonne cellen werken, zodat de late bezoekers zich goed kunnen oriënteren. De meeste gasten komen uit Amsterdam en Zaandam en sommigen blijven er het hele zomerseizoen om te genieten van de heerlijke rust. Elk voorjaar is er een werkdag en wordt alles met elkaar weer keurig in orde ge maakt, zo is er ook iemand, die zorgt dat het gras op de juiste lengte blijft. Eens per week wordt alles (ook tussen de huisjes) gemaaid met een machine van de vereniging. Met mooi weer ge beurt het wel dat de bewoners met el- ka.ar gezellig gaan barbecuen en dat er een bingo-avond wordt georganiseerd. Op de dag dat wij er waren was het zo waar mooi weer, de bewoners hadden niet veel behoefte om weg te trekken en zaten gezellig voor hun huisjes van een welverdiende rust te genieten. GESLAAGD Bij de in Utrecht gehouden examens van de HMV slaagden voor coupeuse: Mevr. Mooij-Hooge- boom uit Limmen en Mevr. Oosterwijk- Zoon uit Akersloot. Voor coupeuse tweede gedeelte; Truus Genet uit Egmond aan den Hoef. Allen zijn opgeleid door Mevr. Klerks- Roovers, Herenweg 68, Heiloo. Nog éénmaal in 1985 organiseert het Nederlandse Beauraing Comité in het bisdom Haarlem een 4-daagse hotelbe devaart van 24 t/m 27 augustus. Kosten 320,- (1 p. kamer met toeslag); volledig verzorgd van diner op de eerste dag tot en met het afscheidsdi ner op de laatste dag; inclusief reisverzekering. Inschrijvingen bij Mw. Denneman- Aardenburg, Maerelaan 36, 1962 KC Heemskerk, tel. 02510-40209. Folder en inlichtingen J. de Vries, Herenweg 43-B 1935 AC Egmond-Binnen; tel. 02206-2106. Spoedige opgave gewenst. Afgelopen zaterdag was het dan zover. P-V. Luchtpost Heiloo stelde zijn in- korflokaal open voor duivenliefhebbers uit Limmen, Heiloo en de Egmonden om in te korven voor de jubileumvlucht vanuit Roodeschool. Roodeschool is een vreemde lossings plaats voor onze duiven. In het vliegsei- zoen worden duiven altijd vanuit zuide lijk gelegen plaatsten gelost, zodat de duiven gewend zijn van zuid naar noord Zaterdag 3 augustus: Handbalvereniging "De Foresters", parkeerterrein Laan van Muijs "Egelshoek". Tussen 8.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331724. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo. Hoek Kerkelaan-Westerweg. Tussen 9.30-12.00 uur. Atletiekver. "Trias", kantine bij de sintelbaan. Het Maalwater 1. Tussen 9.00- 11.00 uur. Hockey vereniging De Terriërs, clubhuis in sportpark Het Vennewater. Tussen 10.00-11.00 uur. Inl.: 332801 of 334260. Opbrengst t.b.v. aanleg kunstgrasveld. Maandag tot en met vrijdag: Muziekvereniging "Eensgezindheid", Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dapen: Clemens Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Alle uren. KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Rommelmarkt bonden voor ouderen. Voor ophalen van overtollige spullen, huisraad, e.d.: fam. Staal (333648) of fam. Lammers (333296). te vliegen. Vanuit Roodeschool moeten de duiven van noord-oost naar zuid west vliegen plus de extra handicap dat de duiven over het IJsselmeer moeten vliegen. Dat dit alles de pret niet kon drukken bleek wel uit de grootte van de deelna me. Er waren er maar liefst 74 en bijna allemaal brachten zij het maximum aan tal van 4 duiven mee, zodat het totaal op maar liefst 270 duiven kwam. De deelname was overweldigend, alleen het weer kon de succesvolle afloop nog in de weg staan. Zondagmorgen om 4.00 uur vertrok Erik Zandbergen met de duiven naar Roodeschool. Na aankomst werd na overleg met het thuisfront besloten om de duiven op het afgesproken tijdstip van 8.00 uur te losen.Weliswaar zou den de duiven de wind flink tegen krij gen, maar verder was het zicht zeer goed en zou de aangekondigde regen nog wel even op zich laten wachten. Zo gezegd zo gedaan: om 8.00 uur wer den de duiven mede met de hulp van duivenliefhebbers uit Roodeschool in vrijheid gesteld. Nu werd het spannend. De meesten hadden wel berekend dat onder de gegeven omstandigheden de vroegste duiven de hemelsbrede afstand van ca. 170 km met een gemiddelde snelheid van zo'n 60 km/uur zouden af leggen. Tegen elven waren de meeste liefhebbers dan ook op hun post, en niet onterecht. Om 11.01.05 uur klokte C. H. Diemeer uit Egmond-Binnen de eerste en nota- bene om 11.01.11 ook de tweede duif, een prachtige prestatie. Daarna vielen de negentig prijsduiven weliswaar lang zaam maar toch zeer regelmatig, zodat om 14.00 uur de klokken konden wor den gelicht. Nu was het de beurt aan rekenaar Si mon Meyssen om de gehele uitslag met behulp van de computer uit te rekenen en uit te printen. Ondertussen was het een gezellige boel in ons clublokaaltje. Tegen half vier rolden de eerste uitsla gen uit de printer en bleek dat vooral de GYMNASTIEKVERENIGING "KLIMOP" Hoewel we nog volop in de vakantie zit ten, nadert het begin van het nieuwe sei zoen alweer met rasse schreden. In de week beginnend met maandag 19 au gustus vangen de lessen weer aan. Voor kleuters in de leeftijd van 3!/2 tot 6 jaar is er ook dit jaar weer plaats. De kleu- terlessen worden gegeven op de vroege woensdagmiddaguren. Ook is er nu plaats voor jongens in de leeftijd van 6 tot 9 jaar, terwijl we ook voor onze dames- maar vooral herenuren (goed voor de conditie en het beruchte buikje) nog aanmeldingen kunnen gebruiken. Voor uitgebreide informatie kunt u te recht bij A. C. Bruijn, Holleweg 50, Heiloo, tel. 333921. Restanten van 69,- nu 25,- Restanten van 99,- nu 49,- Restanten van 139,- nu 69,- Egmondse liefhebbers goed hadden ge draaid. Gezamenlijk namen zij de no. 1 T/m 9 v;oor, hun,Tekening. No. 10 was voor K. Wensink uit Limmen en de eerste liefhebber van P.V. Luchtpost Heiloo was J. Telleman op no. 27. In totaal vlogen er van de 74 liefhebbers 46 in de prijzen en viel de laatste prijsduif (no. 90) om 12.27.59 uur. Met de wetenschap dat de meeste dui ven in de loop van de dag op hun hok ken zijn teruggekeerd kunnen we terug zien op een bijzonder geslaagde vlucht. Met de slotmededeling dat de prijsuit reiking voor deze vlucht op zaterdag avond 16 november a.s., tijdens de ge zamenlijke tentoonstelling, is, bedan ken bestuur en leden van P.V. Lucht post Heiloo iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan dit mooie dagje duivensport. In het bijzonder het organisatiecomité, de vervoerder, de re kenaar en natuurlijk alle deelnemers. DIT WAS NOG EENS SERVICE! Oud-aannemer Bram Koning geniet de laatste jaren volop van z'n vakantie. Hij trekt met zijn vrouw naar de camping in Italië. Voordat zij daar naartoe gaan, bestelt Koning vleeswaren bij slager Hans Brink. Die nemen ze dan mee, dat bevalt hen opperbest. De dag vóór het vertrek, naar het zonnige zuiden haalt de familie Koning even de vleeswaren op. Dit jaar ging de bestelling de mist in. Na 10 dagen verblijf op de Italiaanse camping werd het echtpaar Koning ech ter verrast met een pakketje uit Neder land. Een pakje van slager Brink met de gemiste vleeswaren, en in prima staat. Hans Brink bood deze ongekende servi ce aan zijn oude klant. Zwaaien en zwierendraaien en tieren: de Skilift was voor velen een aan trekkelijke attractie op de Hei{ooèr kermis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1