Familie Klaasse heeft een tuin vol fuchsia's Oud papier acties in Heiloo Bijlander* acties Spart en spet agenda Verenigingsagenda II VAKANTIE?!! Sportief zijn!!! joseph van schagen Vrijdag laatste zomerspel en volgende week.timmeren! 5 DOLLE DAGEN 1/3 VAN DE PRIJS NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN I 4 STAATSLOTERIJ nu voor Vz van de prijs HEILOO RESTANTEN VERKOOP ii*É A. G. v. d. Nagel Gloednieuw eigen onderkomen voor dansschool Ranzijn in Heiloo De Badmintonhal is weer open! Zwemvierdaagse Donderdag 8 augustus v.a. 10 uur onze totale zomerkollektie voorzien van groene stip Wsm\j JMySMWHBH Winkelhof 't Loo 20-22 072-331815 Elke vrijdag mode-koopavond tot 21 uur 3 Dolle Dagen bij Van Os mode 2 stuks 39,00! 2 stuks 69,00! 2 stuks 89,00! 2 stuks 119,00! I3CUTIQUI 50e JAARGANG NO. 31-7 AUGUSTUS 1985 Rectificatie i.v.m. foutieve datum. Tot 14 augustus kunt u bij ons nog terecht voor staatsloten. Door gebrek oen ruimte is het voor de Uitkijkpost do 8 S niet is geplaatst, in dien de ruimte het toelaat, zi dien wij de tekst zoveel mogt gende week opnemen. dijk vol- Vanaf heden kunt u weer dagelijks banen huren. Rackets en shuttles zijn eventueel verkrijgbaar. Prijs per baan per uur f 15,00. Informeer ook naar onze meer-uren-kaarten. Bel voor informatie en verhuur: Fam. Jeysman, 072-332927 Zie advertentie. Restanten polo's nu 25,- Restanten broeken nu 39,00 Restanten blazers nu 69,00 START DONDERDAG 8 AUGUSTUS RAADHUISWEG 13 - HEILOO v' Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo (072-330175 b.g.g. 334531) fv%/ Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) m/ Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Wie niet neer in de zomer gelooft, moet maar eens een kijkje gaan nemen bij de fam. Klaasse aan de Kennemerstraat- weg 121. Daar is de zomer gevangen in enkele meters tuin en daar wordt je dan even stil van. Ruim 200 soorten fuchsia's willen voor elkaar niet onder doen en koketteren met hun fleurige rokjes, van minuscuul klein tot de grotere soorten die wel zo'n 12 cm doorsnee hebben. Van de heer Klaasse is dit al jarenlang z'n grote hobby, waarin zijn vrouw hem graag ter zijde staat. ,,Mijn belangstelling voor deze planten werd gewekt toen ik in 1968 de ten toonstelling in Overveen had bezocht. Ik begon met zo'n tien fuchsia's. Later gebeurde het wel dat we de badkuip vol stekken hadden", zegt de heer Klaasse. De fuchsia komt oorspronkelijk uit de Himmalaya, maar Frankrijk is jaren toonaangevend geweest voor deze plant. Het hangt er eigenlijk vanaf of een land enthousiaste mensen heeft, die plezier hebben in het kweken van deze planten. Frankrijk liet dat toen 'n beet je afweten, maar vandaag de dag is En geland het land bij uitstek voor het kwe ken van fuchsia's. ,,Het is een makkelijke plant" zegt de heer Klaasse, en je kunt hem goed stek ken. Vooral nooit grote stekken nemen, hooguit 4 cm en vlak onder de oksel afsnijden. Stammetjes zijn ook heel goed zelf te kweken. Augustus is de maand dat er dan gestekt kan worden. Ook van de hangfuchsia is een stammetje te kwe ken. Naast de stok zet u een lange stok waar u de stek losjes aan vastbindt. Als deze begint te groeien, de jonge blaadjes er niet afhalen, wel de zijscheuten. Heeft de stam de gewenste hoogte dan neemt u de top eruit, door steeds verder te top pen ontstaat er een kroon. De heer Klaasse kan met veel liefde over zijn verzameling praten. "Vroeger had ik wel 300 soorten maar dat wordt me nu toch wat te veel". Zorgvuldig staat bij elk soort de naam vermeld; zoals se venth heaven, Stella ann, stad elburg enz. Doordat de fuchsia's niet alleen op de grond staan maar ook in stellage's te gen de zijkant trapsgewijs zijn neergezet en waar plaats is om ze op te hangen er ook één hangt, is het een zee van bloe men waar men inkijkt. Elke week een klein beetje mest met een laag stikstof en een hoog fosforgehalte. De heer Klaasse neemt vaak oude koe mest die hij in wat water oplost. In de herfst worden de planten flink te ruggesnoeid en gaan de potten in de kas, die net vorstvrij is. Een ander ge deelte wordt ingekuild. Een gat van 60 cm diep, daarin een laag turfmolm, de fuchsia's uit de pot halen en van zand ontdoen, dan laag om laag in de kuil leggen (turfmolm-fuchsia enz.) lat ten er overheen en plastic folie en daar over de aarde die uit het gat gekomen is. Na de winter de fuchsia's oppotten en na de vorst weer buiten zetten. Wie eens bij de familie Klaasse wil gaan kijken is van harte welkom, maar wel eerst even bellen of het schikt: Kenne- merstraatweg 121, tel. 331521. In sep tember wordt er in het winkelhof 't Loo ook weer een fuchsia tentoonstelling ge houden en de heer Klaasse zal zeker van de partij zijn. »llllr li 1 iiii De heer Klaasse kijkt vol trots naar zijn lust en zijn leven: fuchsia's. Zaterdag 10 augustus. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo. Hoek Kerkelaan/Westerweg. Tussen 9.30-12.00 uur. Atletiekver. "Trias", kantine bij de sintelbaan. Het Maalwater 1. Tussen 9.00 en U-00 uur. Maandag tot en met vrijdag. Muziekver. "Eensgezindheid" Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen. Clemens Willibrordschool, container naast grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan, alle uren. DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - TELEFOON 072-332447 Rommelmarkt bonden voor ouderen. Voor ophalen van overtollige spullen, huisraad e.d. Fam. Staal (tel. 333648) of Fam. Lammers'(tel. 333296). KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Tennisclub Hogedijk. Jeugdclubkampioenschappen: van maandag 12 tot en met zaterdag 17 augustus, dagelijks tussen 8.30-18.00 uur. De meisjes en jongens, die aan het toernooi deelne men, worden verzocht zaterdag 10 of zondag 11 augustus naar het clubhuis te ko men om te zien wanneer zij moeten spelen. Vrijdag 9 augustus: racketavond voor beginners en gevorderden, vanaf 19.00 uur. Ponyclub Heiloo en omstreken. Zaterdag 24 augustus: pony concours hippique op het terrein aan de Vennewaters- weg. Om ca. 15.00 uur: grootse parade met alle deelnemers van het concours. De Vroegte Wint. Woensdag 14 augustus: vierde competitiewedstrijd voor dames in Zuid-West. Voe ren is toegestaan. Verzamelen om 19.15 uur. Woensdag 21 augustus: vrije wedstrijd (baars) in Plan Oost. Aanvang 19.00 uur. Zondag 25 augustus: koppelwedstrijd in Plan West. Aanvang 9.00 uur. Na 5 jaar, met veel succes aan menig Heilooënaar de eerste passen van de danskunst te hebben bijgebracht in het Open Huis, zal dansschool Ranzijn nu een eigen onderkomen krijgen. Doordat er veel scholen in Heiloo leeg staan was er ruime keus en deze is gevallen op de gymnastiekzaal aan de Schuine Honds bosschelaan 45. ,,Het voordeel hiervan is" vertelt mevrouw Ranzijn, dat er al een houten vloer in ligt". Met man en macht wordt er nu aan gewerkt een ge zellig sfeertje te creëeren. Het plafond is verlaagd en langs de kant zijn gezellige zitjes gemaakt. Er komen twee bars in, die vooral op de avonden van het vrije dansen voor de jeugd hard nodig zijn. Een keukentje, twee toiletten, een gar derobe en een grote koelcel, maken het geheel compleet. In de zaal zal gewerkt worden met spiegelwanden waar tussen en langs discoverlichting is aange bracht; zodat de dansparen zichzelf goed kunnen bekijken. Het geheel komt er bijna hetzelfde uit te zien als de school in Heerhugowaard. „We zijn erg blij met deze ruimte, want we kunnen nu de feestavonden in Hei loo doen, tot nu toe was het zo dat als er iets bijzonders was, gingen we per bus naar Heerhugowaard", zegt de heer Ranzijn. Op vrijdag 30 augustus wordt de school feestelijk geopend door bur gemeester G.J. Glijnis, maar 31 au gustus en 1 september zijn ook feestelij ke openingsavonden. Aanvang 20.15 uur. Dansschool Ranzijn geeft les aan gevor derden, de jeugd en ouderen. Wie zin heeft om van de winter gezellig te gaan dansen in de nieuwe school kan zich nog aanmelden op nr. 02207-14539. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo. Woensdag 14 augustus: midgetgolf in Egmond aan Zee. Degenen die per fiets naar Egmond willen gaan, vertrekken om 19.15 uur vanaf het postkantoor in Hei loo. Inlichtingen: 332136 of 331097. Lesbisch COC. Zaterdag 10 augustus: swingavond vanaf 21.00 uur in de Bardeszaal van het Hof van Sonoy, Gedempte Nieuwesloot, Alkmaar. Leden hebben op vertoon van -lid maatschapskaart vrij toegang; niet-leden betalen f. 2,50. CHARME EN VERDERF IN GALERIE WIMMENUM Galerie Wimmenum vertoont tot 25 au gustus recente werken van de Egmondse kunstschilder Peter Groot, pentekenin gen van Judith van Koot en keramisch werk van Rino van Voorbergen. Peter Groot ("stil zitten is niet mijn hobby") maakte het afgelopen half jaar 13 nieuwe werken die duidelijk maken dat zijn ontwikkeling stormachtige vor men aanneemt. Zijn schildertechniek, waarmee hij op zeer oorspronkelijke wijze abstracte vormen en figuratieve delen samenbrengt, levert werken op als "Het Verdelen van de Schimmel", "Resten van Rome" en "De Betrekke lijke Veiligheid van de Zee". De nog tamelijk onbekende Judith van Koot toont in Galerie Wimmenum tien ragfijne pentekeningen en pentekenin gen met aquareltechniek. Net als Peter Groot lijkt zij geobsedeerd door verval en verderf. Vandaar de, soms uitgemer gelde, heksachtige vrouwen, de slangen, de dode bomen, de kale ruggewervels. Haar ironische gebruik van kleuren maakt haar tekeningen niet alleen "leni ger" maar ook grimmiger. De beelden en vazen van keramist Rino van Voorbergen voldoen aan het criteri um, waaraan eigenlijk alle keramie- kwerk zou moeten voldoen, namelijk dat ze van alle kanten gezien mogen worden. Vooral in zijn vrouwfiguren toont hij aan dat asymmetrie en balans perfect kunnen samengaan. Galerie Wimmenum (Herenweg 270 in Egmond a/d Hoef) is geopend op vrij dag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. GESLAAGDEN MIDDENSTANDSEXAMEN Bij de onlangs gehouden Middenstand sexamens zijn de volgende kandidaten geslaagd: R. Adrichem, C. Bakker-van Gemst, E. Beentjes, T. Ie Blansch, W. Jonker, J. Leering, E. Molenaar, W. Roos en R. Voerman uit Heiloo; M. Bus, P. Overtoom, C. Zwirs-Romijn en W. Zwirs uit Alkmaar; M. Breed, P. Breed, J. Ranzijn en Th. Straathof uit Egmond aan den Hoef; H. van den Berg, J. Brandjes en N. Kager uit Eg mond aan Zee; A. Apeldoorn en J. Ter voort uit Egmond-Binnen; P. van Die pen, J. Meijer en D. Woudsma uit Lim men; C. Zijp en L. Zijp uit Akersloot. Zij hebben hun opleiding genoten aan de Middenstandsavondschool, De Dors 2, Heiloo, telefoon 072-332780 of 332086. ■uuui/ffir iMwmfwnnit» Irjutu wuyurijn uai uiyaiovm I Maandag 26 augustus gaat de jaarlijkse zwemvierdaagse (voor de elfde keer) weer van start in zwembad „Het Baaf- je", deze zal duren tot 30 augustus. In verband met de wat vroege schoolva kantie van dit jaar heeft de bedrijfslei der van zwembad ,,Het Baafje" de Hr. G.J.H. Bijkerk in overleg met het ge meentebestuur gemeend deze elfde zwemvierdaagse wat later te verzwem- men dan vorig jaar, om zodoende iede reen de gelegenheid te geven om er aan mee te doen. Er kan gezwommen worden in verschil lende leeftijdsgroepen, t/m 10 jaar, die 250 meter (5 banen) kunnen zwemmen en vanaf 11 jaar, zij kunnen 500 m (10 banen) afleggen. U kunt zich nog in schrijven tot de eerste avond en de kosten bedragen f. 5,- per persoon. Om te voorkomen dat het bad overvol raakt zijn er verschillende zwemtijden vastgesteld.Oudere dames en heren kunnen 's morgen van 8.30-9.30 uur terecht, de overige zwemmers kunnen van maandag 26 aug. t/m donderdag 29 aug. zwemmen van 16.30 uur tot 19.30 uur. Vrijdag 30 augustus op de sluitingsa vond wordt er als volgt gezwommen: om 19.00 uur massale start kinderen t/m 10 jaar. Om 19.50 uur massale start vanaf 11 jaar en ouder. Het diepe bad is gedurende de zwem vierdaagse gesloten voor niet deelne mers in de overige baden kan men wel zwemmen. Wethouder de Hr. J. Borsjes zal om 19.00 uur het startsein geven voor de kinderen t/m 10 jaar en om 19.50 uur voor de leeftijdsgroep daar boven. Ook de medailles zullen door de wethouder worden uitgereikt. Om deze laatste avond (30 aug.) te doen laten slagen wil len wij aan de deelnemers vragen om de laatste avond verkleed te komen. Verdere gegevens over deze avond daar zullen we nog op terugkomen. YOGA LESSEN Tussen 1 september '85 en 1 april 86 worden er weer diverse series van 25 yoga-lessen georganiseerd. Het doel van de lessen is om via lichaams-. ademhalings-, ontspannings- en be- /innirigsoefeningen tot inzicht in het ei gen functioneren te komen. En met dat inzicht de harmonie tussen lichaam en geest te bevorderen en/of te vinden. De diverse groepen staan open voor mannen en vrouwen, jongens en meis jes, en er wordt uitgegaan van een groepsgrootte van 8 personen. De kosten voor de serie bedragen f. 170, (of 7 maandelijkse termijnen van f. 27,50. In het Open Huis te Heiloo: Woensda gochtend: van 9,30-10.30 "gevorder den" van 10.45-11.45 "beginners". Woensdagmiddag: van 2.15-3,. 15 kinde ren van 6 t/m 12 j. van 3.3Ö-4.30 tie ners. Woensdagavond: van 7.15-8.15 zwangeren.Van 8.30-9.30 volwasse nen. Er zijn ook lessen op maandag avond in Alkmaar. Voor meer informatie of opgave, graag zo spoedig mogelijk kontakt opnemen met Klaaske van Kuijk, tel. 072-112478. I Reparatie, modernisatie I Opberging en cleaning I Grote collectie nieuwe mantels I Maatwerk op eigen atelier Lid Stichting Bont waarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 Restanten in-wear nu 49,00 De commissie, die dit jaar de zomerspe len voor de jeugd heeft georganiseerd, komt nog eenmaal in actie. Dit gebeurt vrijdag 9 augustus in De Kreek, waar zowel de barbecue als de playbackshow worden gehouden. Aanvankelijk was het de bedoeling om beide activiteiten op een terrein aan De Omloop te hou den, maar men heeft daarvan op het laatste moment afgezien. De barbecue begint vrijdat om 16.30 uur en duurt tot ongeveer 19.00 uur. Op dat moment betreedt de eerste artiest in de dop het podium op geheel eigen wijze een muzikale act te brengen met behulp van een bestand liedje. Playbacken dus: één van de hoogtepunten van de zo merspelen in '84. Dat zal dit jaar wel licht niet anders zijn. Publiek is bij de playbackshow natuurlijk van harte wel kom. het adres van De Kreek is Heeren- weg 193. Een deel van de heilooër jeugd heeft overigens nog een andere activiteit in het verschiet. Immers, op dinsdag 13 augustus worden de eerste planken voor de bouw van alweer het tiende Heilooër Timmerdorp. Dat gebeurt wel op het terrein aan De Omloop. Twee dagen timmeren en schilderen. Tijdens de bouw zijn toeschouwers niet welkom: er moet gewerkt worden Maar op don derdag 15 augustus krijgen ouders en andere belangstellenden volop de kans om de resultaten te bekijken. Vanaf 16.00 uur houdt het timmerdorp open huis. Dan zullen de jeugdige architecten en bouwvakkers ook hun handelsgeest mogen gebruiken. De verkoop van spul len, van koek en limonade tot allerlei zelfgemaakte artikelen, zijn op de tradi tionele markt verkrijgbaar. Volgende week wordt aan De Om loop alweer het tiende Heilooër Timmerdorp gebouwd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1