„De Korenbloem" .JAN RANZIJN Doe eens iets sierlijks ep lenigs met je lichaam P" waardebon"^ I Slagers-schouderham q qq 1 6.95 13.85 H 7.75 3.98 Goed brood op uw bord is energie voor elke sport! Ananas Croissants 1.50 Westfriese Molenmikken Tarwe Rogge Vruchtensnit Kom maar halen! 2 HALEN 1 BETALEN v Theereclame v y Zuidvruchten v Toast Speciaal^ VOORDELIGER IN UW DIERENSPECIAALZAAK 3.25 4.50 1.10 1.75 Vlooien bestrijding 9.75 Vlooien- bestrijding 9.75 Mieren- bestrijding 8.95 6.95 5.95 i HINDERWET Westfriese Voordeelslagerij Noordhollands Balletcentrum 100 gramU«G5J Magere 1 Verse 11 Runder- I Speklapjes Kipfilet gehakt I Botermalse Paardebiefstuk sjKaasaanbieding y ^Ouderwets lekkerst Tap verse volle melk per liter 1.15 Tapverse Karnemelk per liter 0.95 w Notenaanbieding y V Voor uw kat V sj Voor uw hond sa Trimdance® konditietraining vanuit jazzballet op muziek. Dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend: kosten 28,- p.m. GERARD DEKKER HEILOO tel: 072 331917 WAARDEBON I WAARDEBON WAARDEBON 11 q WESTFRIESEVOORDEELSLAGERIJ Laat „Hollands Roem" uw was doen GOUDSE BELEGEN per kiloX X RAMBOL PEPER af 100 gramX«VD gruttery BLAUWE ROZIJNEN -| qc jumbo, 250 gramX.^3 TURKSE ABRIKOZEN sy ^c 250 gram COLUSSI CRACKERS qq pakje 110 gramX.UU STICKSI AUGURKEN 'JC kwarten, pot 670 gram«J.X? KRIST ALGEMBER ^c 100 gramX/D zak 3300 gram.V3 TARTAAR a qc zespak slechts FLORA echte stukken j groot blikZ.Xj PITTAH krokant HC per kiloZ. J Stationsweg 88 Heiloo Telefoon 072-330625 de beste - de goedkoopste Klassiek ballet: voor volwassenen en kinderen v.a. 6 jaar. Kosten 30,-. Jazzballet: l!/2-uurs lessen, voor volwas senen en jongeren v.a. 13 jaar. Kosten ƒ40,- Teendance® l Van Jazzballet t/m musi cal showdance, voor teeners van 11 t/m 14 jaar. Kosten: 30,- p.m. Studio Stationsweg 115 Heiloo Klassiek ballet, jazzballet, Trimdance® en Teendance" tiOUANQSe MASS Donderdag, vrijdag, en zaterdag vmmm&amxme. ■itwmmmximm héél kilo héél kilo héél kilo immmmtmmmM mnmrnrnvmoamM. Magere Paardelappen héél kilo9.85 Rundfir braad- en Riblappen héél kilo,12.95 Heiloo - Tulpencroftlaan 2, tel. 331755 Iedere donderdag biefstukdag 5 250 gram Botermalse Runderbiefstuk 250 gram 5.98 Terwijl wij ons langzaam voorbereiden op de na derende herfst en win ter, presenteert IN- WEAR, vooruitstrevend als altijd, vanaf nu al in onze zaak haar nieuwe najaars-kollektie PLAY IT AGAIN. De In-Wear-trend ,,Play it again" toont een dui delijke invloed van de vijftiger en zestiger ja ren. De catalogus illustreert dit op een uitstekende manier en laat zien hoe deze invloeden uitein delijk werden uitgedrukt in een moderne kollek- tie, die verre van nostal - gisch is. De IN-WEAR catalogus ligt voor u klaar. Burg. Mooystraat 2 - Castricum Telefoon 02518-57635 LAATSTE DAGEN: ZOMERKOLLEKTIE Wij geven les op vrijwel ALLE INSTRUMENTEN. WEET U AL WELK U KIEST? Inschrijving dient nu spoedig te geschieden. Vraag uitgebreide informatie en inschrijfformu lier bij de school. gevuld met Echte Bakkersroom en opge maakt met ananas. Heerlijk zo'n verse Fruit-Croissant. Nu van puur Molenmeel en zwaar van de krenten, gevuld met amandelkaneelspijs. 'n Exclusieve delicatesse. O QC Nu voor maarllivv 'n volkorenbrood gemaakt van de tarwe- en roggekorrel. Dagelijks vers. O QQ Nu voor maarfcaLfw 'n Heerlijk vers moscovisch gebakstuk. Goed gevuld en heerlijk fris. Q 7R 6-8 personen. Nuw W Heerenweg 162 - Heiloo - Kennemerstraatweg 402 De bakker die zelf nog zijn Roggebrood - Beschuit en Ontbijtkoek bakt. UITKIJKPOST 14 AUGUSTUS 1985 z VOLOP PARKEERGELEGENHEID* APARTE CADEAUTJES AMANDELBONEN -| Q f\ 200 gramX.OU SUPERHARTEN QQ 200 gramX.OU KERSENTHEE AC 100 gram MANGOTHEE 1 AC 100 gram AARDBEIENTHEE AC 100 gram Van de "VEREENIGING" JAN RANZIJN STATIONSWEG 88 HEILOO TEL. 072-330625 ZOUTE PINDA'S QC 500 gram BORRELNOOTJES -| qc 200 gramX.^D ZEEBANKET pak 800 gram FOETSIE-BA zak 4500 gram CATTY VLEESBROK blik 405 gram CROC KATTEBROKJES 500 gram ANTI-VLOOIENSPRAY spuitbus 450 cc van 10.95 voor... BONZO DINER m VLOOIENBAND voor hond en kat waterbestendig van 11.95 voor... ANTI-MIERENSPRAY spuitbus 450 cc MIERENLOKDOOS 2 stuks MIERENDOOD vloeibaar KLOMPEN EXTRA VOORDELIG HEVEA LAARZEN Gemeente I Heiloo Burgemeester en wethouders van Heiloo maken, gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat op 4 juli 1985 bij hen zijn ingeko men aanvragen voor een vergunning ingevolge de Hinderwet van het Gemeen schappelijk Gasbedrijf Kop Noord-Holland te Alkmaar voor het oprichten en in wer king hebben van een aardgasregelkast aan de Boekelermeerweg 1alhier, en voor het oprichten en in werking hebben van een aardgasregelkast aan de Boekeler meerweg 5, alhier. Genoemde aanvragen en andere ter zake zijnde stukken liggen gedurende een maand op de gemeentesecretarie van Heiloo, afdeling Algemene Zaken, ter inza ge en wel vanaf donderdag 15 augustus tot en met maandag 16 september 1985, elke werkdag vanaf 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur alsmede op het bureau van de Rijkspolitie aan de Van der Feen de Lilleweg 14, alhier, op maan dagavonden tot en met 16 september 1985 van 19.00 tot 22.00 uur. Desgewenst kan op de gemeentesecretarie een mondelinge toelichting op de stuk ken worden verkregen. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en met 16 september 1985 schriftelijk bij bur gemeester en wethouders worden ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het college worden ingediend. Mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht tijdens een openbare hoorzitting op woensdag 4 september 1985 om 10.00 uur op de gemeentesecretarie van Hei loo, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvragen. Degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bove nomschreven en een ieder, die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, zullen in de gelegenheid worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp beschikkingen in te dienen. Heiloo, 14 augustus 1985, nrs. AZ 35 en 36. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, E. de Boer drs. G. J. Glijnis. Uw huis geniet als hij Glazenwasserij "PETER" bezig ziet. 072-334223 Voor uw beter verzorgde SALADES: De Deel, Win kelhof 't Loo 38, Heiloo. T.k. gevr. BESTELWA GEN liefst Bedford tel. 337396 na 18.00 uur. Coördinatie: Yvonne van Zoelen, Ratelaarweg 2, 1861 XR Bergen, tel. 02208-18462 Geldig van 15 t/m 24-8-'85 JCJLO WONINGRUIL. Aangeb.: leuke eengezinswon., 3 sip.km., grote douche, voor- en acht.tuin. Huur 410,- te Callantsoog. Gevr.: soortgel. won. liefst m. zolder in Heiloo. Tel. 02248-2003. Onverwachts visite of een feestje? Misschien een gezellig grote partij: dan natuurlijk de SALA DES (huzaar, zalm, rus- sisch ei) van Snackbar Het Hoekstuk er bij! Tel. 335032. Heiloo, Tulpencroftlaan 2, tel. 331755. De aardappel venter. Het goedkoopste adres. Eerste Lingen 5 kg. 3,50; 10 kg. 6,95; 20 kg. 13,50; Dorees 5 kg. 4,25; 10 kg. 8,-; 20 kg. 17,--. Mooie Andijvie. U belt en wij brengen, tel. 337530. Te koop: Datsun 100 A '76. Vraagprijs 450,-. Tel. 335657. Te koop: Rabathout, vloerhout, vellinghout, balkhout, raggels, ko zijnen, deuren en grote partij rode stenen. Fa. Metzelaar en Zn., Bo- gerdl. 23, Limmen, tel. 02205-1379. Franse Conversatieles sen in kleine groepjes, beg.- halfgev.-gev. Overdag of 's avonds. Inl.: 330344. Te koop: Cipswood platen 15 m/m dik. Fa. Metzelaar en Zn., Bo- gerdl. 23, Limmen, tel. 02205-1379. 't Veld 1, 1852 GG tel. 332460. Dinsdag gehaald en dinsdag weer terugbezorgd in heel Heiloo. Lakenpakket zelf halen en brengen 5 LAKENS of TAFELLAKENS vanaff 8.50 k WOLLEN DEKENS, heerlyk fris gewassen 8.20 5 Kennemerstraatweg 436 - Heiloo - Telefoon 330766 wmm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 3