jÈeastê* in limmen limmen Equipe Cöiffure5 pas ^isl. lis eerste bulletin Goedhoap! Maar dan wel bij de EXPERT-VAK-ZAAK oom/ o openbare bibliotheek 0M§ „MARGARETHA Autobanden Carien van Diepen-van Bleisem verhuist met salon naar Limmen s Texaco De Viersprong ELECTRONICA DE GRAAF 500 gram Kalfslappen12.50 Parasolkorting1.55 Nu slechts 10.95 SLAGERIJ W. KROM Uw advertentie betaalt zichzelf terug r< I Dinsdag 20 augustus J zijn wij weer geopend ©Keurslagerij Snel WIST U DAT: Molenaars POLITIEBERICHTEN Mini vague f45,00 all-inn KAPSALON- SCHOONHEIDSSALON GEDIPL. VISAGISTE *********MARIAN ROOS********* Damphegeestlaan 31, Limmen, 02205-1928 (behandeling uitsluitend op afspraak) gpg 1 I I Rijksweg o ?*Lv „Prestige" een stoom-wave voor een houdbare permanent i•jM'ffiL -e/cuff ':n Kerkweg 18 - Limmen Telefoon 02205-1263 Verhuisbericht van LOODGIETERSBEDRIJF HOOGEBOOM KAPSALON Behandeling volgens afspraak. Maandag- en woensdagmiddag gesloten. Tel. 02205-1951 - Nauwelaantje 1A, Limmen TELETEKST KLEUREN TV PANASONIC PIONEER MIDISETtype S-110 DUBBELDEURS CALCULATORS EXPERT, JUIST NU EEN BETERE KEUS! /fff Expert. Dais Absolute Zekerheid. Thuisbezofge Visweg 29 - Limmen - Tel. 02205-1316 «Él IIÉIi autopfaatwerkbedrijf Dusseldorperweg 25 Limmen Tel. 02205-1520 UITKIJKPOST 14 AUGUSTUS 1985 Huisartsen Onder tel 1272 is altijd één van de doktoren bereikbaar. Consulenten Dierenbescherming Limmen. Honden en Katten: Pepping, tel. 2890. Vogels: Sentveld, 1501. Knaagdieren: Prins, 2266. PRAKTIJKEN FYSIOTHERAPIE D. de Jong, Kerkweg 20, Limmen. Behandelingen volgens afspraak (ma. t/m vr.), tel. 02205-1796. R. P. M. Donker, Rijksweg 126, Lim men, tel. 02205-3219. Praktijk voetbal ver. Limmen, Dampegheestlaan, tel. 02205-1650. Algemeen Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Middenweg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid donderdagochtend en overige weekdagen: Kennemer.str. weg 382 te Heiloo (tel. 072 - 330984 of 072- 110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommussie bejaarden oorden te Limmen, p/a afdeling So ciale Zaken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. KRUISVERENIGING LIMMEN Dagelijks spreekuur tussen 13.00 - 14.00 uur.Tel.: 02205- 1250. De dienstdoende wijkverpleegkun dige is bereikbaar tussen 18.00 - 0.800 uur via tel.: 072 - 126482. Afdeling Sociale Zaken Openingstijden: dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur en verder na telefonische af spraak: tel. 3109. GEZINSVERZORGING, BEJAAR DENHULP EN ALPHA-HULP Stichting Noord Kennemerland Kantoor Heiloo: Westerweg 294 Spreekuur dagelijks: 8.30 tot 9.30 u. Voor aanvragen om hulp, bel het cen trale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereik baar van 8.30 tot 17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend drin gend hulp nodig heeft, bel dan de Be reikbaarheidsdienst: 072-156400. OPENBARE BIBLIOTHEEK LIMMEN Kapelweg 6 te Limmen. Openingstijden: maandag: 14.30- 17.00 uur, 19.00-20.30 uur. Woensdag 14.00-16.00 uur. Vrijdag 14.30-17.00 uur, 19.00-20.30 uur. Spreekuur wethouders Iedere vrijdagavond in het gemeente huis van 19.00- 20.00 uur. Dierenarts Castricum - Limmen e.o. Dierenarts Wolters, De Loet 182, Castricum, is altijd bereikbaar via tel. 02518 - 54345. Zaterdags spreek uur van 13.00 - 14.00 uur. Dierenarts Heiloo - Limmen e.o. Dierenartsen Schaap en Duyser, Commandeurslaan 1, Heiloo. ALtijd bereikbaar op tel. 072 - 331606. Zaterdags spreekuur van 11.00 - 12.00 uur, en volgens tel. afspraak. Dierenarts Castricum - Limmen Dierenarts v. Lohuizen, Dotter bloem 7, Castricum, altyd bereikbaar via tel. 02518 - 55910. Stichting Bejaardenwelz(jn Limmen Secr. Mevr. A. van Bleisem, Visweg 18, 1906 CS Limmen, tel. 02205- 1295. Zwangerschapsgym Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. O.'- Gestolen fietsen In totaal werden de afgelopen vijf weken vier fietsen ontvreemd, de meesten omdat ze niet op slot ston den. Een goed slot doet wonderen. Het betroffen hier twee dames- en twee herenfietsen. Crossen Er werd door de politie geconsta teerd dat er nog al eens gecrost werd op het braakliggend land langs de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat. Dit is in verband met toekomstige bouwwerkzaamheden niet toegestaan en hiertegen zal dan ook opgetreden worden. Inbraak Zelfs het politiebureau van Limmen is niet geheel veilig voor inbrekers. In de nacht van 17 op 18 juli hebben onbekenden getracht in te breken in het bureau. Dankzij een stevige be veiliging bleef het bij een poging. Zwervers gevraagd 69 De vakantie zit er bijn'a op en veel kin deren hebben weer een nieuw stukje van de wereld ontdekt. Sommigen ver weg in België, Frankrijk, Spanje of Afrika, anderen dichter bij huis in Bakkum, Amsterdam of Maastricht. Misschien heb je de smaak zo te pak ken, dat je graag nog wat verder wilt reizen of ben je helemaal niet weg geweest maar zou je dolgraag op pad gaan? Kom dan eens naar de bibliotheek: maandag 19 augustus start het lees programma 'Zwervers gevraagd'. Een leesprogramma is een aktivi- teit waarbij je boeken moet lezen met behulp van een keuzelijst die dit keer is samengesteld uit avondtuurlijkc zwerversverhalen. Deze boeken zijn duidelijk te herkennen in de kast aan het kompasje op de rug van het boek. Voor elk gelezen boek krijg je een kom pasplakker op je zwerfpas. Als de zwerfpas vol is met 5 plakkers krijg je een echt kompasje zodat je nooit meer kunt verdwalen! De kompasjes worden uitgereikt op zaterdag 28 september om 12.00 uur. Dat is de Landelijke Bibliotheekdag. Ben je die dag verhinderd, dan kan je je kompasje ook op een ander tijdstip ophalen. Niet vergeten je volgeplakte zwerfpas mee te nemen! Trek je zwerf - pak maar aan en stevige schoenen want het kan wel eens een lange reis worden inde bibliotheek van Limmen. Landeiyke bibliotheekdag Tot 10 september kunt u nog uw fo to's inleveren voor de wedstrijd "Fo to's van Limmen en/of Limmena- ren". U maakt kans op een boeke bon ter waarde van 40,- of 2 jaar gratis lezen als uw foto de meeste punten krijgt tijdens de tentoonstel ling die gehouden wordt van 11 t/m 28 september. Prijsuitreiking op za terdag 28 september om 11.00 uur, dus op de landelijke bibliotheekdag. Die dag worden alle bibliotheken ex tra in het zonnetje gezet met allerlei aktiviteiten. GYMNASTIEKVERENIGING T.I.O.S. Gelijk met het nieuwe schooljaar begin nen ook bij T.I.O.S. de gymuurtjes weer op maandag 19 augustus a.s. De door Helma gegeven lesuren worden overgeno men door mevr. Weeda op maandag, mevr. Pepping op dinsdag en door Carolien Welboren op donderdag. Het lesrooster is als volgt: Gymzaal Sportlaan Maandag: 15.45-16.45 kleuters 16.45-17.45 jongens 17.45-18.45 meisjes klas 3 en 4 18.45-19.45 meisjes klas 5 en 6 19.45-20.45 dames dinsdag 15.30-16.15 16.15-17.15 17.15-18.15 18.15-19.15 19.15-20.15 20.15-21.15 donderdag 15.45-16.45 16.45-17.45 17.45-18.45 18.45-19.45 kleuters meisjes klas 1 en 2 keurgroepen keurgroepen dames dames selektiegroep keurgroepen keurgroepen keurgroepen door W. Koet om 10.58.53. Deze duil vloog 93 km. per uur. W. Koet tijd 10.58.53; J. C. Tool tijd 10.56.31; T. Schut tijd 11.04.56; N. de Graaf tijd 11.04.47; J. Bakkum tijd 11.07.56; A. Scheerman tijd 11.05.08; J. C. Bakkum tijd 11.08.50; A. Hageman tijd 11.09.40; J. Kaan dorp tijd 11.11.23; P. de Graaf tijd 11.11.44; K. Wensink tijd 11.15.30; J. Kool tijd 11.17.14; T. Thijen tijd 11.16.06; F. Glas tijd 11.18.05; G. Pouw tijd 11.31.30. Gymzaal Hogeweg Maandag 15.45-16.45 kleuters 16.45-17.45 jongens en meisjes klas 1 t/m 4 Tijdens de eerste lesuren zal een defini tieve indeling gemaakt worden. Voor in lichtingen tel. 02205-1975. POSTDUIVEN DE GOUDEN WIEKEN Zaterdag was de eerste navlucht vanuit Dordrecht (85 km) voor jonge en oude duiven. De eerste duif werd geklokt door Jan Bakkum om 11.53.27. Deze duif vloog 100 km per uur: J. Bakkum (17) 1, 15, 26, 29, 30, 45, 55, 68, 69, 70, 78; B. Nijman (22), 2, 5, 40, 74; J. Tool (11), 3, 9, 41; P. de Graaf (37) 4, 13, 19, 20, 24, 31. 32, 52, 65; J. Kool (30) 6, 8, 16, 17, 21, 28, 38, 39, 46, 58, 59, 66, 75, 76; B. Meuleman (20) 7, 22, 23, 36, 49, 50, 61; J. Bakker (15) 10, 35, 80; K. Wensink (21) 11, 12, 18, 27, 37, 39, 67, 71, 72; A. Hageman (27) 14, 27; J. C. Bakkum (17) 25, 33, 34, 42, 51, 53, 54; H. Handgraaf (22) 43, 48, 53; A. Scheerman (14) 44; F. Boersma (17) 56, 57; F. Glas (21) 60; T. Thijnen (13) 62, 79; G. Pouw (13) 63, 64. De jonge duiven werden gelost te Soissons (367 km) vanwege het slechte weer was deze vlucht uitgesteld tot zondag. De eerste duif werd geklokt Na zeven jaar een goed lopende schoon heidssalon in Alkmaar te hebben gehad is deze nu verplaatst naar Limmen, Vinkenbaan 9. Als je een eigen-huis krijgt, spreekt het bijna vanzelf dat daar plaats moet zijn voor je eigen salon en dat was bij Carien het geval. Een smaakvolle salon, die heerlijk ruikt naar al die geurende zaken die ons lichaam zo goed doen. Carien werkt sinds kort met etherische oliën. Deze worden uit een plant geperst en hebben een geneeskrachtige werking. Ze kunnen zowel direkt op de huid wor den aangebracht alswel door verdam ping worden opgesnoven. Carien werkt ook veel met aroma olieën.,,Het prettige ervan is dat je voor elke klant een eigen vloeibare crème kan maken en iedereen dan precies krijgt wat voor haar huid het beste is", zegt Carien. Voor echt moeilijke huiden wordt de zogenaamde knijpmassage (pincement) toegepast, dit gebeurt alleen met de vingers, zonder iets, om een goede door bloeding te krijgen. Zo kunnen niet te oude lïttekens soms zo goed als geheel verdwijnen. Er zijn vele vormen van massage die Carien v. Diepen toepast, zoals de voetreflexzone-massage en de oormas sage, deze heeft veel invloed op de huid, vooral' de gevoelige huid. Het is ook geen luxe meer maar meer een kwestie van onderhoud. De hoofd-haarmassage werkt ontspannend voor diegenen die zich erg gespannen voelen. Daarnaast Carien van Diepen gaat in Limmen van start met een schoonheidssalon. doet Carien natuurlijk alle behande lingen die van een schoonheidsspecialis te verlangd worden. .,Ik ben anders nog lang niet uitgeleerd en ben van plan me steeds meer te specialiseren," aldus Carien. Voor een behandeling kunt U een telefonische afspraak maken, tel. nr. 02205-2757. ttEHtP HAS?7 Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen - - ;YJ UMMEN TjVlBfl FKX' CA^ 3Ö*sA-WSi;-. Cl-' vr-vïTOJ Oude adres: Middenweg 10 - Visweg 33. Nieuwe adres: Middenweg 25, Limmen, tel. 02205-2830. Voor gas- en watertechnisch werk, sanitair, goten en dakwerk, c.v. renovatie en onder houd, riolering en onderdelen voor de doe het zelf klussen. Winkel open van maandag t/m zaterdag. Maandagochtend en woensdagmiddag gesloten. Wij hopen u in het nieuwe pand nog beter van dienst te kunnen zijn. Vier uw bruiloft in de Nijen- burgzaal van Bowling Hei loo. De prijs zal u meevallen. 072-331992. Het Alkmaars piano atelier verkoopt zr. goede gebr. én fabrieks nieuwe PIANO'S met een solide gar., gratis transp. en 2 stembeurten. Uiterst scherpe prijzen! Ook vqor stemmen en revisies. Luttik Oudorp 49, Alk- maat (nabij Waagplein). Tel.: 072-129059. Iedere dag geop. (do.koopav.). ff koopt u bij Rijksweg 2 - Limmen autobanden, en ziet u deze binnen één maand elders goedkoper (wat haast niet kan) dan krijgt U geld terug! 51 CMKLEUREN-TV MET TELETEKST 51 cm beeldbuis, 20 voorkeuze-zenders en TELE TEKST. INCL. INFRAROOD AFST. BED. en 2 JAAR GARANTIE! Prijs bij inruil slechts STOFZUIGER type MC-E71 750 watt motor. Met kombi- zuigmond en diverse hulpstukken. GARANTIE opgenomen bij inruil van uw oude, spelende KTV. En...u ontvangt nog meer als uw KTV niet ouder is dan 5 jr! Versterker, 2 x 32 watt en 5-BANDS EQUALIZER. Tuner, AM/FM-stereo Cass, deck met dolby. Platenspeler met MD-element. Bijpassende boxen leverbaar. Nu voor slechts 36 CM SMAL Wij een erkend installatiebedrijf zijn; wij wasautomaten, kleuren-t.v.'s etc. aan huis repareren. Wij lid zijn van Uneto. Alle topmerken als CASIO (w.o. de schooltypes FX-82 en FX-100)en TEXAS INSTRUMENTS (o.a de hooit ype Vfckzaak extra goedkoop calculator BEKEND MERK Bruto-inhoud 250 liter, waarvan 30 liter diepvries Vier sterren Volautom. ont dooiing. Adv. pr. f 799, Nu bij de Expert Vakzaak voor 250 LITER Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden Torenstraat 54, Castricum, tel. 02518-51441 Zaanweg 115, Wormerveer, tel. 075-281538 Dusseldorperweg 58, Limmen, tel. 02205-1278 De Expert Vakzaak Maakt Alles Waar! Informatie EEN NIEUWE SPECIALISTE VOOR UW SCHOONHEID Zojuist heb ik een nieuw instituut geopend voor alle moderne schoon heidsbehandelingen. Ik gebruik uit sluitend natuurlijke kosmetika (MILOPA), en beschik over de meest geavanceerde elektronische apparatuur en een zeer komfortabele behandelstoel. Komt u eens vrijblijvend kennis maken, of bel meteen voor een afspraak Ik zal de uiterste zorg aan u besteden SALON CARIEN Vinkenbaan 9 1906 ER LIMMEN Tel. 02205-2757

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 8