REHKH Tien jaar 't Hoekstuk uitgebreid gevierd Oud papier acties ia Heiho Bijzondere acties Bseaemeatenapeada II Dansschool Ranzijn feestelijk geopend BRILJANT 1*1 K Nog enkele plaatsen vrij op de 2-jarige cursus. simon peek Zwemvierdaagse in 't Baafje in 50e JAARGANG NO. 35-4 SEPTEMBER 1985 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN iilS» MIDDENSTANDSAVONDSCHOOL HEILOO DE DORS 2 HEILOO 072-332780 072-332086 DE MUZIEKSCHOOL LUSTRUMSHOW HENNY HUISMAN V i Het echtpaar Ranzijn in hun het afgelopen weekend geopende dansschool tussen Schuine en Rechte Hondsbosschelaan. Bedrijfsleider Bijkerk (midden) wordt omringd door alle verklede kinderen op de slotavond van de zwemvierdaagse in 't Baafje. Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) IlllW Redactie-adressen: H°JH\ A Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Van 9 t/m 14 september zal het feest zijn in winkelcentrum 't Hoekstuk. Op feestelijke wijze zal het 10-jarig bestaan gevierd worden en bijna elke dag is er wel iets bijzonders aan de hand. Te beginnen op maandag zal er om 16.00 uur een poppenkast voorstelling y.ijn voor de kinderen. Dinsdag 10 september, de hele dag kreativiteitsde- monstraties van kantklossen, houtsier kunst, poppen en brooddeegfiguren ma ken en droogbloemen verwerken. Woensdag 11 september is er 's middags een vrijmarkt voor de jeugd en is er een kinderkennis met 13 kramen en alles is gratis Wel bij een van de winkeliers even een kaart halen, dat kan al vanaf morgen. Wie een kaart vol heeft met stempels, en die krijg je bij elke kraam, kan ook nog een gratis ijsje gaan halen, als dat geen feest is Vrijdagavond 13 september zal de mu ziekschool een concert geven en zaterdag van 13.30-15.30 uur zal de Big Band er voor zorgen dat het swingt in 't Hoek stuk. Bovendien zijn er de hele dag kreativiteitsdemonstraties. Etalagewedstrijd. Maar dit is nog niet alles. Voor kinderen tot 15 jaar is er een etalagewedstrijd in de vorm van een rebus. In de etalages staan afbeeldingen met een letter er bij, van deze letters moet een woord ge vormd worden. Als dat gevonden is moet dit ingeleverd worden bij een van de winkeliers in 't Hoekstuk. Onder de goede oplossingen worden 10 walkmen verloot. Loterfj. Ook die ontbreekt in dit feestgebeuren niet. Bij besteding van f. 5,-- krijgt men een lot, waarop men naam en adres moet invullen, deze loten kunnen dan in een bus gedaan worden, waarvan er een aantal in het Hoekstuk staan. Op maandag 16 september zal er op het politieburo een aantal loten getrokken worden en zijn uiteraard de prijswin naars. De hoofdprijs bestaat uit een dames of herenfiets, 2 draagbare televi sies. 3 dames of herenhorloges en nog 10 andere prijzen. Bovendien zal elke win kelier elke dag een bijzondere aanbie ding hebben. Wie dus in de week van 9 t/m 14 september zijn boodschappen in het Hoekstuk doet kan op allerlei aktiviteiten en aanbiedingen rekenen, het zal er vol van staan. 3 SUISSES Voor allerhande artikelen t.b.v. zelf- maak-mode kunt u in 't Hoekstuk terecht bij 3 Suisses: handwerktips, briemode ideeën, borduren of smyrna knopen. De winkel biedt een goed overzicht vati alle mogelijkheden. Hand werkmaterialen 3 Suisses heeft het in huis. AMRO BANK Wie voor het eerst naar de AMRO-bank in Het Hoekstuk komt. zal weinig moeite hebben het kantoor te vinden. Het heeft een duidelijk herkenbare plaats in het winkelcentrum, dat nu tien jaar bestaat. Het AMRO kantoor heeft zich daar negen jaar geleden gevestigd. In die negen jaar heeft de AMRO bank een eigen plaats ingenomen in de dienstverlening aan zaken relaties en particulieren. Een groot concern heeft veel kennis en ervaring in huis. En dat geldt ook voor de AMRO bank in Het Hoekstuk., Daarom: kom eens langs en maak eens kennis. De medewerkers van het kantoor staan altijd voor u klaar als het gaat om advies en informatie. BOEKHANDEL HET HOEKSTUK In winkelcentrum Het Hoekstuk vestig de zich vorig jaar een boekhandel onder dezelfde naam. Bij boekhandel denkt men aan boeken, wie niet. Maar de grote verrassing is dat eigenaresse Ria Giesbertx er een mini-warenhuis heeft geschapen. Buiten staan L.P.'s naslagwerken over bijna elk onderwerp, de landelijke dag bladen van uw keuze. In de zomer komen daar vele buitenlandse couranten bij. Midden in de zaak kunt u terecht voor het pakje sigaretten en shag, snoep en ijs. Bij de kassa geeft u er de kleding af voor de stomerij en neemt Carla of Suzanne uw fotorolletje in ontvangst voor ontwikkelen en afdrukken. De zoekende lezer kan werkelijk uren verloren gaan in de tweedehands boe kenhoek. En nu nog is de koek niet op: tijdschrif ten en week- en vakbladen uit binnen- en buitenland vormen samen met de radio en t.v.-bladen een compleet ge heel. Wat u niet ziet is de service. Hebt u boeken of goederen aan te bieden dan is er de telefoon: 072-336699. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrydag 6 september Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis-actie Plan-Zd. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg vóór 17.00 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: tel.: 334088. Zaterdag 7 september St. Benedictusschool, J.P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00 - 12.00 uur. Ook dage lijks onder schooltijden kan oud papier gebracht worden. Ook lompen! Halen op verzoek: 331857. Vrijdag tot en met maandag Hockcyvereniging deTerriers, kantine in sportpark Het Vennewater elke zater dag en zondag van 11.00 - 17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00 - 22.00 uur. Maandag t/toi vrijdag Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan v. Muijs 1. Tussen 8.00 - 16.00 uur. Ha len op verzoek: 332336. Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren, geen papier plaatsen tij dens vakanties en weekends. Alle dagen Cl. Willibrordschool, container naast Grasmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Zondag 8 september: dag voor iedereen De Vereniging De Zonnebloem houdt op zondag 8 september in samenwerking met vele instanties, verenigingen en personen weer de nationale ziekendag, die ditmaal in het teken staat van de slogan 'Aandacht voor zieken is gezond'. Ook in Heiloo is de Zonnebloem actief. Zie voor meer informatie redactionele tekst. Geef Max de Zak Heeft u Max (vrijdag 30 augustus) gemist? Na de jaarlijkse ophaalactie kunt u uw gedragen kleding, huishoud-textiel e.d. t.b.v. de uitzending van reumapaticn- ten naar Badgastein (Oostenrijk) altijd kwijt bij het depot van de Max Tailleurstich ting: raw. W. Smit-Van Zweeden, Hacsackerlaan 22, Heiloo, tel. 072-331763. Rommelmarkt Ouderen Voor het ophalen van overtollige spullen huisraad e.d. kunt u terecht bij: fam. Staal (333648) of fam. Lammers (333296). PIT-collecte: Zorgen voor Jongeren Van 9 t/m 14 september wordt de landelijke collecte gehouden om jongeren, die tegen hun zin in militaire dienst zitten, te helpen. De collecte gaat uit van het Protestants Interkerkelijk Thuisfront. Wie meer wil doen dan alleen geld geven, is welkom. Contactadres Heiloo: Pijlemeeth 10, tel. 331091 KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Voorstellingen Theater Diabolo 18 september, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 6 november, 20 november. Kaarten 2,50 p.p., reserveren na 17.00 uur. Dagelijks bij Gerda Oppedijk, tel. 330555. Eventueel verjaardagspartijtjes op andere dagen. BLOEMENKAR HENK SCHOLTEN De gehele feestweek staat Henk Scholten met de bloemenkar 't Hoekje nabij het parkeerterrein van het Hoekstuk. Uw ..bloemenman" heet Peter. Hij zal ook straks na de feestweek 3 dagen per weck (dinsdag, vrijdag en zaterdag) op de standplaats aanwezig zijn. Elke dag in de feestweek is er een aanbieding die op een bord bij de kar vermeld wordt. GRAPENDAAL'S GROENTEHAL Kwaliteit staat bij ons op de 1ste plaats. Wij zijn altijd voorzien van een zeer uitgebreid assortiment in groente en fruit. Wij hebben in de winter alle vers gesneden groenten uit eigen snijkeuken. Alles is los te krijgen, dus is niet voorverpakt. Wij zijn met de groente en fruitwinkel ±3 jaar in het Hoekstuk gevestigd en hebben in die tijd een grote tevreden klantenkring opgebouwd. BAKKERIJ BORST Specialist op het gebied van vele brood soorten (gebak en zelfgemaakte ontbijt koek). Tevens in onze zaak een mooie sortering verpakte bonbons. Binnenkort kunt u kiezen uit 24 ver schillende soorten bonbons, ook Belgi sche. Ze worden geëtaleerd in een gekoelde vitrine. SALON HANS DE BAAR Alweer 10 jaar in Heiloo, als je er op terug kijkt zijn ze omgevlogen. Wij mogen echt wel zeggen dat we in die jaren gegroeid zijn tot een begrip in Heiloo, daar zijn we echt wel trots op. Waar we ook trots op mogen zijn is. dat wij uitgekozen zijn om het merk ,,Bios- thetiek" in Heiloo te introduceren. Dat is bijzonder, er zijn er maar 250 van in Nederland; het is een lange opleiding en regelmatige trainingen door grote namen in kapperskringen uit Nederland en buitenland op technisch en modege bied. ..Biosthetiek" is een geheel plantaardig produkl en het pakt de hoofdhuid- en haarproblcmen op een zeer speciale wijze aan waardoor je nog betere resulta ten kan boeken. DE VERGULDE KOE Kaasspeciaalzaak de Vergulde Koe is 'n krappe vier jaar in winkelcentrum 't Hoekstuk aanwezig om u een lekker stuk Hollandse en/of buitenlandse kaas te kunnen aanbieden. Onze specialiteit is boerenkaas, die wij hebben van jong belegen tot en met oude boerenkaas. Tevens hebben wij een uitgebreide no- tenbar en een assortiment van fijne wijnen. Wij verzorgen ook geschenk manden en flessen wijn in kadoverpak- king. SNACKBAR „HET HOEKSTUK" Na3 jaar bar-grill-snacks ..Paul Sengers is het nu 7 jaar bar-grill-snacks ..Het Hoekstuk". In die 10 jaar dat winkelcentrum ..het Hoekstuk" bestaat hebben we leuke en minder leuke tijden meegemaakt. U kunt bij ons terecht voor ijs, snacks, menus's of gewoon een versnapering. Vooral wat betreft de snacks zou ik willen zeggen ..kijk de speciaal uitge brachte feestkrant maar eens in". DE SANTEKRAAM De Santekraam, die zo'n lVi jaar in 't Hoekstuk te vinden is. doet zijn naam echt eer aan door zijn grote verscheiden heid aan zelfgemaakte mode- en cadeau artikelen. U kunt het zo gek niet bedenken of u vindt het er wel. Zo niet, dan wordt het door één van de 6 enthousiaste dames, door wie het winkeltje gerund wordt, of door één van de inbreng(st)ers voor u gemaakt, zoals een trui in uw maat gebreid of kleding op maat genaaid, voor zowel kinderen als volwassenen. Voor een cadeautje slaagt u er beslist. Mede door de inzet van de dames en die van de vele inbreng(st)ers biedt De Santekraam een heel exclusieve collec tie. Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier ,id Stichting Bónlwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 STICHTING VOLKSMUZIEKSCHOOL HEILOO 12 oktober 1985: presentatie: DOE MEE: Play-Back/Soundmixers/Tekenen/Knutselen/Kleuren Mooie prijzen! 25 unieke MUZIEKSCHOOLSPELLEN met handtekening van HENNY HUISMAN 5 fraaie portable CASSETTERECORDERS van RADIO BAKKER Vanaf vrijdag 6 september ligt het DOE-MEE-formulier voor jullie gereed bij de MUZIEKSCHOOL en de RABOBANK. Voor meer informatie lees verder in deze krant. V JUWELIER, Stationsweg 85A Heiloo, tel. 072-335730. J STRESS-PREVENTIE De afdeling Preventie van de Stichting Ambulante Geestelijke Gezondheids zorg Noord-Kennemerland organiseert dit najaar een aantal cursussen Stress- Preventie. Voor een mens is het goed om spanning te voelen. Dat zet hem of haar aan tot aktiviteit. Maar een teveel aan spanning kan leiden tot overspanning (stress). Stress is niet gezond, het kan hartsto- ringen, maag- en darmkwalen en blaas ontstekingen veroorzaken. Omdat bij veel mensen het mogelijk is om spanning te verminderen en overspanning te voor komen wordt deze cursus gegeven aan iedereen die zelf of via anderen met stress te maken heeft. De onderwerpen die ter sprake komen zijn: het herken nen van stress, oorzaken en gevolgen, stress-preventie en mogelijkheden voor hulpverlening en verwijzing. De cursus duurt drie middagen en start op woensdag 18 september om 14.00 uur. Adres: Van der Meijstraat 2, Alk maar. Voor opgave of informatie kan gebeld worden naar tel. nr. 072-156964. De kosten voor deelname zijn 25,--. GESLAAGD Onze plaatsgenoot de heer F. C. Woudhuizen slaagde op 29 augustus 1985 cunt laude voor het doctoraal examen Oude Geschiedenis, hoofdvak Mediterrane Pre- en Protohistorie, aan de Universiteit van Amsterdam. Na een openingsshow van het Tamboer en Majorettekorps Nijenburg, dapste burgemeester G.J. Glijnis als eerste met mevrouw Ranzijn in de nieuwe dans school aan de Schuine Hondsbossche laan. Het werd een feestelijke avond. Nadat het echtpaar Ranzijn. dat al vele jaren met succes een dansschool in Heerhugo- waard en vijf jaar in het Open Huis voert, de avond had geopend, waren er velen die felicitaties van bloemen en kado's vergezeld lieten gaan om hen geluk te wensen met hun nieuwe dans school. In zijn openingsrede zei burgemeester Glijnis Hij die niet danst, kent het leven niet." Een compliment ging naar de fam. Ranzijn, die van een gymnas tieklokaal zoiets moois had gemaakt. Toen danste de burgervader de eerste dans met mevr. Ranzijn, die er in haar witte avondjurk prachtig uitzag. Maar weldra bevonden zich vele paren op de dansvloer. Later op de avond werden er nog dansdemonstraties gegeven o.a. door een groep jeugdige leerlingen die zich „Zilverster" noemden. Zeer bedre ven lieten zij zien hoe de Latijns-Ameri kaanse dansen gedanst moesten worden. De heer Ranzijn sprak zijn dank uit aan de vele mensen die geholpen hadden om van een gewone gymnastiekzaal zo'n mooie dansschool te maken. COMMISSIE ONDERWIJS Vanavond vergadert in het gemeente huis de raadscommissie onderwijs on der voorzitterschap van burgemeester Glijnis. De vergadering begint om 20.15 uur. Op de agenda staan onder andere een rapport inzake het werken met een computer op de basisschool en de schoolwerkplannen van de di verse openbare basisscholen in Hei loo. üLSilUi Voor de elfde maal is afgelopen weck de zwemvierdaagse gehouden in zwembad 't Baafje. Op maandag 26 augustus ging de vierdaagse van start, maar door het slechte weer was de opkomst matig. Er meldden zich dc eerste dag 95 deelnemers. Maar dc volgende dag meldden zich toch in totaal 440 deelnemers, dit waren cr 90 minder dan vorig jaar. Onder dc stralende zon klonk op vrij dag 30 augustus het laatste start schot voor de vierdaagse. Dit werd verricht door dc heer Borsjcs van sportzaken, dit in aanwezigheid van wethouder Mevr. Willcmsc. Dc aller kleinsten tot 10 jaar doken en sprongen zo snel ze konden in het water, om de 5 banen te zwemmen. Maar dc moes ten zwommen er meer dan 5. Er waren vcrkleede kinderen bij, van een oud vrouwtje tot een punker. Hieraan was zelfs een speciale wedstrijd ver bonden. Tijdens het zwemmen werden dc kinderen, nauwlettend in dc gaten gehouden door twee duikers, namelijk Iris Tel cn Ronald Abrahams. In dc pauze werd cr een demonstratie door kanovaarders van „De Branding uit Alkmaar gehouden. Een van dc kanovaarders ging zelfs met zijn kano van dc hoge duikplank. Ook werd een demonstratie met ra diografisch bestuurbare boten gehou den. En dit alles onder muzikale be geleiding van dc harmonie „Caecilia" uit Heiloo. De bedrijfsleider, de heer Bijkerk, was tevreden over dit zwem- festijn en hoopt volgend jaar met het personeel van zwembad 't baafje opnieuw dit evenement te organiseren. COMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING De raadscommissie RO houdt zich ook bez.ig met sport cn recreatie. Het is om die reden dat volgende week dinsdag (10 september) het 'ont- werp-uitwcrkingsplan voor dc verblijf- reereatie voor Noord-Kennemerland' op dc agenda staat. Daarnaast wordt gesproken over de structuurschets voor Noord-Holland, de wegenstruc tuur ten zuiden van Alkmaar en twee bouwplannen (Heerenweg en Kerk- akkers). Dc vergadering wordt ge houden op het gemeentehuis en be gint om 20.00 uur. Wethouders Borsjes leidt deze vergadering. De volksmuziekschool Heiloo is al 5 jaar gehuisvest in het fraaie muziekschoolge bouw aan Het Veld in Heiloo. Dat is een feest waard. Zaterdagmiddag 12 oktober 1985, twee uur! De muziekschool Lus trum show gepresenteerd door niemand minder dan Henny Huisman. Wat gaat er gebeuren Een wedstrijd, waaraan iedereen op zijn of haar manier mee kan doen. Kleur de mooiste kleurplaat in. Maak de mooiste tekening van een muziekinstrument dat je zelf bedacht hebt. Bouw het leukste, meest originele, zelfbedachte muziekin strument. Presenteer het mooiste play back of soundmixer nummer. De kleurplaten, de tekeningen en de zelfge- gebouwde muziekinstrumenten worden tentoongesteld in de muziekschool van 5 t/m 31 oktober. De playback en sound mixers acts worden gepresenteerd op 5 oktober (voorronde) en uiteraard tijdens de muziekschool lustrum show, in onze vijfjarige muziekschool. Iedereen kan meedoen: jong, oud. alleen of met een groepje, met je club of je school of de klas. Wat kan je doen De jongsten kunnen de kleurplaat in het doe-mee-formulier zo mooi mogelijk maken, of een leuke tekening inzenden, anderen kunnen een instrument beden ken en in elkaar zetten. Dat laatste kan je natuurlijk ook met de hele klas of met je club doen. Als je wilt "playbacken" of "soundmixen" kan je dat ook weer alleen of met een groepje doen. Je ziet het: mogelijkheden genoeg om er eens flink creatief tegenaan te gaan. We zijn reuze benieuwd wat we te zien of te horen krijgen. Voor de prijswinnaars zijn er 25 unieke muziekschoolspellen. voorzien van de handtekening van Huisman be schikbaar. Onder de prijswinnaars wor den 5 portable cassetterecorders van radio Bakker verloot. Alle inzendingen voor de tentoonstelling en dc M-L-show worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit: Irene Oonk. jazzballet. Piet Veen. teke naarvormgever, Cas Himmelreich, mu ziek, mevr. A. Willemse-van der Ploeg, wethouder culturele zaken, Henny Huis man, televisiepresentator. Haal een Doe-Mee-formulier bij de muziekschool of de Rabobank (vanaf 6 september). Daar staat alles in. Maarje kunt natuurlijk alvast be ginnen met de voorbereiding van de tekening of het knutselwerk of de playback/soundmixersact. Het thema is: dit instrument is nieuw, zelf bedacht. De leuke kleurplaat van tekenaar Piet Veen vindt u in het Doe-Mee-Formulier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1