9 CCgLr, Sport en spet agendo weerm om. Fiscaal aantrekkelijk en goed voor later: Levensverzekering met lijfrenteclausule. Rabobank Slagerij Kramer Een leuk uitstapje! OP 1 OKTOBER 1985 ZIJN WIJ HET KANAAL OVERGESTOKEN Wel eens iemand ontmoet die te veel premie betaalde Helaas, bij schade weet u het pas zeker! r Weekreklame LrulnAnl^ra Sinds Napoleon letten wij al op de kleintjes 8.95 8.95 12.45 2.35 1.95 1.45 2.95 SCHRIJFMACHINES Bakkerij Schitterende omgeving Bijzonder woonkomfort Wilma Hoge subsidies, dus lage woonlasten Informatiemiddag Sportpark Ook bij U is er nu eindelijk een ONDERLINGE in de buurt Dan was hij/zij vast geen lid van de Onderlinge Verzekerings Maatschappij Schermeer van 1813" Onze Onderlinge houdt er geen dure kantoren op na, maar werkt prakiisch Daarom, en voor de scherpe premies naar: W.M. ROTTEVEEL, advies en bemiddeling in: MOLENWEG 107 verzekeringen, pensioenen 1906 DH LIMMEN, en onroerend goed. TEL. 02205-3061. ZEKER BETER! VAN 18/3 W.A. O O Een levensverzekering met lijfrenteclausulë betekent nil minder belasting betalen en straks meer inkomen. Hoe dat precies in elkaar zit en of het ook aantrekkelijk voor u is, kan onze verzekeringsadviseur u precies vertellen. Kom eens langs voor een vrijblijvende offerte. geld en goede raad Magere Speklappen 1 kilo Heerlijke Saucijzen 1 kilo Borstlappen 1 kilo Tartaar - fiA per stuk1 >PO Katenspek 150 gram Leverkaas 150 gram Saksische Leverworst 150 gram Cornedbeef 150 gram Iedere dag om 12.00 uur warme gekookte worst IEDERE WOENSDAG GEHAKTDAG, per kilo7.95 IEDERE DONDERDAG BIEFSTUKDAG, per 100 gram.. 2.45 grote keus prima voorlichting knijnenberg service en...LAGE PRIJS ERIKA 34295,- CANON S50 electronisch 750,- BROTHER CE 30995,- BROTHER CE 511490,- TA 80081290,- TA 90091590,- AAND0RPS WALITEITS ROOD EN ANKET E1L00 EERLIJK 02208-96441 072-154464 UITKIJKPOST 2 OKTOBER 1985 Wilma Koopwoning Telefoon 03404-58900 I Voor bedrijven één totaal pakket op elkaar afgestemd, daardoor lagere premie. ZIEKTEKOSTENVERZEKERING, volledig pakket inclusief alternatieve geneeswijze, 100% dekking, en toch een lage premie. AUTOVERZEKERINGEN; no claim tot 75%, voor jongeren onder de 23 jaar lage premie. SPAREN; maandelijkse rente bijschrijving 6% per jaar, boetevrije opname. LEVENS, RISICO, EN BEGRAFENISVERZEKERINGEN, hoge winst deling zonder premieverhoging. i yy uenng zuiiuer preinievernoging. yr BILJARTCLUB „LA STRADA" Uitslagen van 26 september: S. Houtzager-A. v.d. Velden, 0-3; H. Smit-René Nanne, 0-3; R. Hoogeland- B. Bakker, 2-0; P. Pilkes-K. Berger, 0-2; D. v.d. Gulik-J. Koddijk, 0-2; J. Koedijk-L. Hoetjes, 0-3; P. Pronk-S. Houtzager, 3-0; H. Smit-K. Berger, 0-3; B. Bakker-Th. Hoogeland, 3-1; P. Pilkes-L. Hoetjes, 2-0. Het eerste team van badmintonvereniging Het Vennewater is de competitie goed van start gegaan. 'T VENNEWATER BADMINTON Het eerste team van 't Vennewater badminton ontving in de tweede wed strijd van de nieuwe competitie, Flevomeppers uit Lelystad. Vorige week werd in de uitwedstrijd tegen Amsterdam de le winst met 5-3 be haald en dat voor een debutant in de derde klasse landelijk van de Ned. Badminton Bond. Deze week was het thuis weer beter. De heren wonnen ieder hun enkelspel Raymond Berger kon 2 keer vanuit achterstand de set en daarmee de winst naar zich toe trek ken. Bas Keyser had aanzienlijk minder moeite om zich de overwinning toe te eigenen. Ineke van Velzen, nieuw in het team omdat Simone Hackenitz een jaartje rust heeft, moest in de eerste set keihard werken om deze met 12-11 naar zich toe te halen. Toen had ze de smaak te pakken: 2e set 11-0. De 2e dames-enkel, van Maureen Admiraal, werd helaas verloren, doch Maureen kwam in de dames- dubbel en het gemengd-dubbel uit stekend terug, beide malen winst. Daar ook het 2e gemengd dubbel met de derde keer in het team Wil van der Lippe, en het heren- dubbel van Bas en Raymond gewonnen werd, was de eind uitslag 7-1 voor 't Vennewater. Voorwaar een goede start van de competitie. DVW Uitslag zeewedstrijd: 1. M. Sengers, 3625 gr.; 2. D. Sanches, 3275 gr.; 3. N. Mooij, 2600 gr.; 4. S. Morsch, 2525 gr.; 5. C. Klaver, 2325 gr. Uitslag baarswedstrijd: 1. D. Sanches, 950 gr.; 2. J. Kleef, 850 gr.; 3. P. Scholten, 834 gr.; 4. M. Groefsema, 490 gr.; 5. G. Mooij sr., 460 gr. H.S.V. SLIMMER DAN VOLENDAM Dat H.S.V. bij het eindsignaal 2 pun ten mee naar de kleedkamers kon ne men, is vooral te danken aan het feit dat Volendam geen afwerker in zijn voorste linie heeft. Tot aan de 16 meter was Volendam een geduchte tegenstander met een goede spel- opbouw. Binnen dit gebied bleef het ook bij het elkaar toeschuiven van de bal zon der dat ook maar iemand dacht aan afwerken. Niettemin gaf juist deze stroom van aanvallen handen vol werk aan de Heilooër achterhoede. Daar naast kwam er ruimte voor de H.S.V. voorwaartsen en dit aanbod werd dan ook slim benut vooral door de snelle rechtsbuiten. Met 2 gave doel punten van zijn voet werd de overwin ning bezegeld, alhoewel Volendam met zijn tegentreffer zorgde voor spanning tot het einde. Nu H.S.V. op de 2e plaats is gekomen, kan het steeds stijgende toeschouwersaantal een spannend competitie-verloop te gemoet zien. Zie verder de sportagenda. KUNSTRIJDEN EN SCHAATSLESSEN OP „DE MEENT" Nu het ijsseizoen op de Alkmaarse kunstijsbaan „de Meent" binnenkort weer aanvangt, gaan enkele aktiviteiten van de Alkmaarsche IJsclub beginnen. Op zaterdag 12 oktober zijn de eerste lessen in kunstrijden en de schaatslessen voor volwassenen. Deze aktiviteiten zijn reeds enige jaren een groot succes en worden gegeven door deskundige trai ners en begeleiders. De lessen zijn voor personen boven de 12 jaar, daar voor kinderen het jeugd- schaatsen op de zaterdagmorgen is. bestemd. Alleen het kunstrijden is tij dens deze urén een aktiviteit die de A.IJ.C. als een van de weinige doet. Op de zaterdagavond om de 14 dagen van 17.30 tot 18.30 uur geeft de A.IJ.C. lessen in: Het kunstrijden, gebaseerd op de basis regels van het vrijrijden daar Alkmaar nog niet in bezit is van een ijshal of een ijsvloer van min. bij 40 meter. Wel lei den wij op zover de mogelijkheden aan wezig zijn en adviseren als men verder wil, bv. in Amsterdam lessen te gaan volgen. Tevens zijn er plannen om enige lessen in ijsdansen te gaan geven. De schaatslessen voor personen boven de 12 jaar, in de meeste gevallen volwas senen, is een van de dankbaarste aktivi teiten van de A.IJ.C. en is ook bedoeld voor diegene welke het schaatsen niet machtig zijn. Voor wie dat wel is kan zich aansluiten bij de diverse trimgroe- pen van de A.IJ.C. Uiteraard zijn er voor het schaatsen op wedstrijdniveau diverse trainingsafdelingen van pupil tot senior. Wilt U nadere informatie of zich opge ven als lid dan kunt U zich wenden tot H. v.d. Meulen, 2e Tuindwarsstraat 27, Alkmaar, of telefonisch bij tel. nr. 072- 117613, gaarne na 18.15 uur. ZWEMBAD LOOS 109 diploma's, brevetten en medailles uitgereikt 'n Goeie start van 't nieuwe zwemjaar! De leerlingen van zwembad Loos zwommen met gemak en plezier hun rondjes voor A en B. Er was er zelfs één die voor allebei de diploma's heeft ge zwommen. Jan-Willem Swart wist niet van ophouden. Dit is zo uitzonderlijk, dat er aan de Nationale Raad Zwemdi ploma's gevraagd zal worden hem zo wel A als B uit te reiken. De geslaagden waren: diploma A: Susan Admiraal; Ruben Aldewereld Pepijn Beentjes; Pammy de Boer; Kristel Bolten; Stefan Bolten; Mare Brink; Ivo Bronsveld; Dennis Bruin; Je roen Castricum; Chi Chung Cheung; Femke Custers; Patrick Daas; Thijs Dehe; Adriaan Dorenbos; Marcel Frank; Wouter Franken; Koen Groot; Michael van Hal; Sandra Hammink; Manon Hoogland; Arnoud Hout; Rik Houtenbos; Sirtse Jansen; Lars Jonk man; Ivo Klamer; Marijn Kuijper; Su san Kuijs; Helen van Leeuwen; Daniëlle Limmen; Carlo Mascini; Joost Meijer; Bob van de Mosselaar; Marit Mulder; Noortje van Nugteren; Floris van On na; Pieter van Opzeeland; Madeion Schomaker; Joost van Schooten; Nori- ne Suurbier; Jan Willem Swart; Silvia Tervoort; Chantal van Weelderen; Mir jam Weteling; Robert Weteling; Bianca Wiggermans; mevr. Kraakman. diploma B: Jasper van de Ark; Romke van Baars; Jorien Bakker; Onno Blom; Kim Bos; Marieke Bos; Bas van de Broek; Bram van de Broek; Sabina Castricum; Len- nart Denekamp; Jurriaan Duindam; Hester Evenblij; Sandra van Ewijk; Rik van Gelder; Gideon de Gier; Ester Har- ris; René Hof; Susanne Hout; Rob Kap- tein; Dick Lagendijk; Marije Lavertu; Didier Manjoero; Trudy van de Molen; Rik Ory; Jan Willem Purmer; Patrick Ranzijn; Thies Reemer; Claudia Schoen; Martin van Steeg; Saskia van de Steen; Dieuwke van de Veer; Melissa Vermeulen; Bastiaan de Vos; mevr. Bijl; mevr. R. Hardeveld-Kleuver. 200 meter afstandzwemmen: 1. Renger Reijersen v. Buuren; 2. Dirk Jan Vermeulen; 3. Frank Wieffering; 4. Bastiaan de Bree; 5. Linda Dekker; 6. Frank Boerhave. overlevingszwemmen brons: 1. Mark Starink; 2. Louisa Sandham; 3. Pauline Gerrits; 4. Annemarie Reijersen v. Buuren; 5. Kim de Wit; 6. Ralph Pol dervaart; 7. Esther Visser; 8. Sigrid Valckx; 9. Ernst Wijdeman; 10. Jeffrey Stoop, zilver: 1. Astrid Coesel; 2. Monique Wijnbeek; 3. Jeske Schouten. goud: 1. Bas Swuste; 2. Marieke Rozing; 3. Christa Kuijper; 4. Kees Jan Hoogland; 5. Gerbrand Swart; 6. Madou Buwalda; 7. Inge Jonker; 8. Jaco Poldervaart; 9. Rolf Schurer. DAMCLUB HEILOO Felle gevechten aan de borden in de derde ronde van de bijna 50-jarige Heiloose damclub. Echte verrassin gen bleven ditmaal uit. De topontmoeting van de avond was zeker de partij tussen Bijwaard en Klumper. Deze positionneel ijzer- sterke spelers bouwden aan een even wichtige stelling. Rustig aan zijn pijp lurkend wist Klumper het even wicht te behouden. Er werd dan ook te recht tot remise besloten. Adriaan van Zijp, de benjamin van DCH, vond Van Lieshout tegenover zich. Van Zijp bracht zijn opponent met gedurfd schuifwerk goed in de BSC Heiloo Zaterdag 5 oktober: jeugdtoernooi. Zondag 6 oktober: jeugdtoernooi. Zondag 13 oktober: mixed-softbaltoernooi. Flashing Heiloo Zaterdag 5 oktober: thuiswedstrijden voor jeugd en senioren in sporthal Het Ven newater. Aanvangstijden: 17.00, 18.00 en 19.30 uur. Ponyclub Heiloo Zondag 6 oktober: wekelijkse lessen vanaf 9.30 uur op het terrein van de Ponyclub Heiloo. Ook voor inlichtingen kan men dan terecht. De Vroegte Wint Zondag 6 oktober: baarswedstrijd met als inzet de W. Mooij-beker. De wedstrijd wordt gevist in de Wieringermeer en is voor alle DVW-leden vanaf 16 jaar. Verza melen om 6.00 uur bij de brandweerkazerne. Opgeven bij C. Ranzijn (tel. 336833), J. Ursem (tel. 335539) of N. Mooij (332451). HSV voetbal Zondag 6 oktober: DTS 1- HSV 1 (aanvang 14.30 uur) en ZFC 2-HSV 2 (aanvang 11.30 uur). De Boscrossers Zaterdag 5 oktober: clubuitwisseling in Alkmaar voor clubregistratie- en licentiehouders. Zondag 6 oktober: KNWU-wedstrijd voor licentiehouders in Alkmaar èn finale Ju niorencup in Vorden, alleen voor geselecteerden. De Terriers Zaterdag 5 oktober: jeugdwedstrijden, aanvang 10.30, 11.00, 13.00 en 14.30 uur. Zondag 6 oktober: Zandvoort-Heren 1 (aanvang 14.45 uur), Dames 1-Kraaien (aanvang 13.00 uur); verder seniorenwedstrijden om 11.00, 12.30 en 14.30 uur. problemen. Van Lieshout wreef door zijn enigszins uitgedunde haardos en ging er eens goed voor zitten. In het eindspel kreeg deze sluwe vos zijn jonge tegenstander toch nog te grazen. R. Koch, met reeds twee verliespar- tijen achter zijn naam, moest de strijd aanbinden met nieuweling Kessels. Deze oud- Eindhovenaar, die wij bij DCH van harte welkom heten, blijkt meer met het dambijltje te heb ben gehakt. Rustig schuivend en elk probleem omzeilend kwam Kessels, tot een uiterst sterke stelling. De in het nauw gedreven Koch besloot in het eindspel tot een dure damslag. Deze bleek naderhand te duur. Complete stilte en diep gepeins aan de tafel waar Scargo en Kraakman hun partij afwikkelden. Er ontspon zich een stabiel spelletje waarbij Scargo vanuit een iets betere stelling wat meer initiatieven kon ontplooien. Voor Kraakman leek er de mogelijk heid aanwezig om de zaak toch nog in remise uit te laten lopen. Scar go dacht er echter anders over en pakte sterk de volle buit. Uitslagen van de derde ronde: A. Scargo - J. Kraakman 2-0, F. Schouten - L. Koersen 0-2, R. de Boer - R. Buwalda 2-0, C. Bij waard - J. Klumper 1-1, R. Koch - W. Kessels 0-2, C. v. Lieshout - A. v. Zijp 2 -0. AGENDA SPORTHAL HET VENNEWATER Woensdag 2 oktober Zaalvoetbal, KNVB 18.45 - 23.00 Donderdag 3 oktober Handbal, Foresters 18.00 - 22.00 Vrydag 4 oktober Zaalvoetbal, div. clubs 16.45 - 23.00 Zaterdag 5 oktober Zaalvoetbal, div. clubs 9.00 -17.00 Basketbal Flashing Heiloo 17.00 - 21.00 Zaalvoetbal, Ruis 21.00 - 22.00 Zondag 6 oktober Tafeltennis, Tencate BV 11.00 - 20.00 Maandag 7 oktober Volleybal, Effect 17.00 - 23.00 Dinsdag 8 oktober Volleybal, Nevobo 18.30 - 23.00 Woensdag 9 oktober Zaalvoetbal, KNVB 18.45 - 23.00 Onderlinge Verzekerings Maatschappij Singel 11 - 1841 GT Stompetoren - Tel.02203-520 Den Burglaan 8 Singel 11 Limmen Stompetoren Tel. 02205-2435 Met elkaar. Voor elkaar. Tel. 02203-520 Kennemerstraatweg 143/Westerweg 244 Heiloo. Tel. 072-335344 Kerkweg 2, Limmen. Tel. 02205-2044 Westerweg 160 - Heiloo - Telefoon 330991 ln uw buurt is Malsovit exklusief verkrijgbaar bij: 1 ll#^l neiioo noerenwoy itu rei. Heemskerk Kerkweg 24 tel. 02510-32278 Krommenie Heiligeweg 20 tel. 075-289606 Heiloo Heerenweg 140 tel. 072-334955 Kennemerstraatweg 506 Telefoon 331157 Iedere zaterdag bent u tussen 14.00 en 16.00 van harte welkom in ons Informatiecentrum op de bouwplaats in Egmond a/d Hoef. De makelaars zullen u daar graag alle gewenste informatie verschaffen. Vlieg Vastgoed Makelaardij o.g. Plein 35,1861 JX Bergen (NH) B.V. Rabo Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 83, 1814 GD Alkmaar Egmond is een gezellig plaatsje, dicht bij de mooiste duin- en.strandgpbieden van Nederland. Eén van die plaatsjes waarvan je zegt: "Déér zou ik nou best willen wonen!". Die mogelijkheid is er ook, want Wilma Koopwoning is gestart met de 2e fase premiewoningen in een nieuwe, afwis selende en prettige woonwijk (naast het oude Slot in Egmond a/d Hoef). Dezelfde woningen zijn al gerealiseerd in de 1e fase, dus u kunt de huizen kanten klaar bezichtigen. De premiewoningen in dit plan zijn verdeeld in diverse typen met verschil lende varianten, voornamelijk door architektonische hoekoplossingen, die hogere en dus ook grotere zolders opleveren. Verder hebben de woningen een grote woonkamer, 3 flinke slaap kamers, een badkamer met douche, vaste wastafel en plaats voor een 2e toilet en een wasmachine. De vaste trap voert naar een ruime zolder waar eventueel nog een 4e slaapkamer kan worden gekreëerd. tellen hoe hoog de subsidie op de ver schillende typen woningen, rekening houdend met uw inkomen, zal zijn. Op deze premiewoningen zijn verschil lende subsidies van toepassing. De makelaars zullen u graag precies ver-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 10