fterentgtngsagenda Sport en spet agenda Cvenementenagenda Sport en Spet Sport en Spet a, .Sj> Verenfyitysnieuvts z.v.v. sportpark bo/ketboll vereniging Mo/hing heiloo HOV UITKIJKPOST 9 OKTOBER 1985 Wijkvereniging Plan Oost Donderdag 10 oktober: schaken en dammen, aanvang 20.00 uur, kosten 1,~. Zondag 27 oktober: volleybaltoernooi voor maximaal 8 teams, minimum-leeftijd 15 jaar, aanvang 12.00 uur, kosten 1,-. Opgeven bij: J. Zuurbier, tel. 332058. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Maandag 21 oktober: kreatieve avond o.l.v. Alice Visser. Deze keer: labels maken om aan een cadeautje te bevestigen. Voor materiaal wordt gezorgd. Wel een schaartje en zo mogelijk viltstiften meebrengen. Kosten 2,50. Aanvang 20.00 uur. Tevens gelegenheid om te sjoelen. Plaats: Open Huis, zaal 5. Inlichtingen: A. Morshuis, Kerkakkers 81, tel. 332136, of L. Zoon, Font. Verschuirlaan 5, tel. 331097. Vereniging Handreiking Woensdag 16 oktober: open avond voor weduwen en weduwnaars met een lezing over iriscopie door J. van de Kruijf. Aanvang 20.00 uur, Brain Box, Kanaalkade 26 te Alkmaar. Entree 2,~. Zondag 20 oktober: wandelen. Start 10.30 uur, station Alkmaar en om 11.00 uur Duinvermaak in Bergen. Inlichtingen: tel. 072-114428 of 119745. Lesbisch COC Zaterdag 12 oktober: swingavond, aanvang 21.00 uur, Bardeszaal Hof van Sonoy, ingang Gedempte Nieuwesloot. Leden vrij entree, niet-leden 2,50. Diabetes Vereniging Nederland, afd. Heiloo Dinsdag 15 oktober: bijeenkomst in hotel De Roode Leeuw, Markt 15 te Schagen. Mevrouw Polak, oogarts, geeft een lezing. Aanvang 20.00 uur. Voor inlichtingen (ook als U zelf geen vervoer heeft): tel. 072-333828 of 02207-18668 (belbus). EHBO Donderdag 10 oktober: dia- en filmvoorstelling over de werkzaamheden en dienst verlening van de ANWB-wegenwacht, ook met aandacht voor verkeersongevallen. Aanvang 20.00 uur in het wijkgebouw aan de Holleweg 94. Alleen toegankelijk voor EHBO-leden. Katholiek Vrouwengilde Sint Monica Woensdag 9 oktober: modeshow door de firma Schipper, aanvang 20.00 uur, te vens verloting. Introducé's welkom, 't Trefpunt, Westerweg 294. Flashing Heiloo Zaterdag 12 oktober: thuiswedstrijden in sporthal 't Vennewater. Jeugd om 17.00 en 18.00 uur, senioren om 19. 30 uur. O.a. Heren 1-Tetteroo 1. Klaverjasclub EHK Maandag 14 oktober: open drive in het Open Huis, aanvang 20.00 uur. Inschrijven vanaf 19.30 uur in de zaal of telefonisch bij: mevr. Haanstra (tel. 334759), de heer Knegt (tel. 334056) of de heer Leurink (tel. 334366). HSV voetbal Zondag 13 oktober: HSV 2-USVU 2 (aanvang 11.00 uur). Het eerste elftal is vrij. De Terriers Zaterdag 12 oktober: Fox-toernooi door D-aspiranten (vanaf 10.00 uur). Vanaf 11.00 uur wedstrijden E-aspiranten en vanaf 13.00 uur junioren-wedstrijden. Zondag 13 oktober: thuiswedstrijden senioren (13.00, 14.30 en 14.45 uur). Onder andere Heren 1-Sarto. Opbrengst Beatrix Fonds Langs deze weg wil ik alle wijkhoofden, collectanten/-trices en niet te vergeten alle gevers bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de jaarlijkse collecte. De bruto- opbrengst was dit jaar 9050,35. Bijna 400 gulden meer dan vorig jaar. Ik hoop volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen. Gatha Verweel. Bijbelavond over ,,De Goede Herder" Donderdag 10 oktober: lezing over De Goede Herder (Johannes 10) door Willem J. Ouweneel in de zaal van de Geref. Kerk, Noordergeeststraat te Heiloo. Aanvang 20.00 uur. Inl.M. Oppenhuizen (tel. 02518-54596) of H. Smit (tel. 072-337151). Marionetten-theater Diabolo Voorstellingen op 16 en 30 oktober en 6 en 20 november in De Zevensprong. Kaar ten 2,50 p.p., reserveren na 17.00 uur (dagelijks) bij Gerda Oppedijk, tel. 072-330555. Castricumse Oratorium Vereniging 'Vrijdag 1 november: conceryn de §t. Pancratiusk<?rk, Dorpsstraat 115 te Castri- cum met werken van Handel en Saint-Saëns met diverse solisten en met begeleiding van het Begeleidingsorkest voor Noord-Holland, dirigent Pieter-Jan Olthof. Prijs: 16, - (CJP, 65-f en scholieren 11,--). Kaarten reserveren: tel. 02518-57393 (na 18.00 uur). Aanvang 20.15 uur. FIETSCROSSWEDSTRUD TE ALKMAAR Zaterdag 5 oktober waren we met 19 Boscrossers voor een clubuitwisselings- wedstrijd in Alkmaar bij de Kaascros sers. Naast het strijden voor hun eigen prijs konden er 10 rijders per club ook strijden voor een teamprijs. En dat pakte voor de Boscrossers geweldig uit. We werden namelijk 2e na de Kaascros sers, die tenslotte in het voordeel waren door op hun eigen baan te rijden. Het was voor de Boscrossers een knappe prestatie, want er hadden zich 6 clubs ingeschreven voor een teamprijs. Met 19 rijders behaalden we 17 prijzen voor zowel open klasse als hun eigen klasse. Voor Jarno Hoogland, Jordy Hoffer, Ronald Levering, Patrick Stolp en Petra Hoebe zat er dit keer geen prijs in. De uitslag:Junioren 7 jaar: Marcel de Groot -2e in eigen klasse en le in de o.k. Jun. 8 jaar: Bas v.d. Velde- 3e in eigen klasse. Jun. 10 jaar: Piet v.d. Velde- 2e in eigen klasse. Jun. 11 jaar: Bob van Westerop- le in eigen klasse. Ruben Smeenk was 2e. Jun. 14 jaar: Frank Kooy- 3e in eigen klasse. Jun. 15 jaar: Robert Rülke- 2e in eigen klasse. P.puffs 8-9: Linda van Westerop- 2e in e.k. P.puffs 10-11: Brenda de Boer- 3e in e.k. Experts 9 jaar: Bas van der Zee- 2e in e.k. en 3e in de o.k. Experts 11 jaar: Dennis Natzijl- Ie in e.k. en 3e in de o.k. Mischa zwaan- 3e in e.k. Experts 16 jaar: Ton de Boer- 2e in e.k. en 2e in de o.k. Cruisers 18-24 jaar: Johan de Boer- le prijs. Wedstryd voor niet-leden Zaterdag 12 oktober organiseert f iets- crossvereniging "de Boscrossers" een wedstrijd waaraan een ieder, die in het bezit is van een crossfiets, kan deelne men. Gezien het feit dat er enorm veel jeugd binnen onze gemeente rondfietst op een crossfiets leek het het bestuur van de boscrossers wel leuk om weer eens zo'n wedstrijd te organiseren. Deze wedstrijd zal worden verreden na een clubuitwisselingswedstrijd van de Bos crossers uit Heiloo. Hiervoor is een tiental verenigingen uit geheel Noord-Holland uitgenodigd. Een oproep dus aan alle jeugd van Heiloo en omgeving, ben je in het bezit van een crossfiets doen dan aan deze wedstrijd mee. Wij zullen hiervoor mooie prijzen beschikbaar stellen. Gereden wordt er in verschillende leeftijden, te weten 7 jaar en jonger, 8 en 9 jaar, 10 en 11 jaar, 12 en 13 jaar, 1< en 15 jaar, en 16 jaar en ouder. Inschrijving: ongeveer 14.00 uur. In schrijfgeld: f. 1,50. De wedstrijd begint om ongeveer 15.00 uur. B.C. O.K.K. Uitslagen van dinsdag 1 oktober: Kompetitie: A. Hoogland-P. Bolten, 2-0; Th. de Waard-J. Klaasse, 2-0; D. Pepping-J. Wiebering, 2-0; M. v. Zaal-R. Haazela- ger, 2-0; W. Hink-C. v. Dooren, 0-2; R. Haazelager-N. Bijvoet, 0-2; T. Oosterwijk-P. Leering, 0-2; M. v. Zaal- R. v.d. Gulik, 0-2; Th. Molenaar-L. v. Schooten, 1-1; T. Oosterwijk-H. Seig- nette, 2-0; G. Bolten-J. Komen, 2-0; Th. Molenaar-W. Groot, 2-0. SPORTVERENIGING „DE FORESTERS" FORESTERS - ALKMAARSCHE BOYS Nu de goede resultaten van het le de af gelopen weken n.l. tegen Bergen thuis, 5-1 winst, KW uit 2-1 winst en het af gelopen weekeinde zat er ook bijna de volle winst in, maar het bleef helaas 1-1 na een wedstrijd, die toch zeker gedic teerd werd door Foresters. Na deze re sultaten staat Foresters zelfs op een ge deelde le plaats met Grasshoppers, de tegenstander van afgelopen week. Zondag is de aardige derby voor de Be ker Foresters-Alkm. Boys aan de beurt. Beide teams gaan duidelijk op de winst spelen, en daar komt het publiek voor, uiteraard! Niet alléén het le draait aan de top mee, maar ook het 2e en 3e elftal gaan probe ren om zéér hoge ogen te gooien dit ju bileumjaar. Want laten we dat niet ver geten. Foresters viert zijn 40-jarig jubi leum in april/mei 1986. Naast de voetbal bezit Foresters ook ve le klaverjas-fanaten, die op een gezellige wijze hun hobby in de Foresters-kantine kunnen uitoefenen. Vrijdag 25 oktober is het weer raak voor de echte klaverjas sers in Heiloo en omstreken. Als U mee wilt doen, dan kunt U zich opgeven in de Foresters-kantine bij C. de Vries of H. Suyls. Uiteraard zijn er fraaie prij zen te winnen bij deze klaverjas-drive. Inlichtingen en opgave, tel. 072-330452. TAFELTENNISVERENIGING ROZING Maar liefst vier van de vijf teams moesten afgelopen zaterdag thuisspelen. Echter geen van hen wist tot winst te komen. Rozing 1 speelde de sleutelpartij om de eerste plaats in haar klasse tegen Spirit uit Noord-Scharwoude. Joris boek te drie knappe overwinningen, maar omdat Arno en Rob hier niets aan toe wisten te voegen won Spirit toch met 6-4. Team 2 en 3 werden een stuk hardhan diger van hun illusies beroofd. Turnlust en 't Hooge Huys wonnen met respectie velijk 9-1 en 10-0. Beter verging het het tweede pupillenteam. Tot 4-4 bleven zij volop in de race tegen Rataplan. In de laatste twee partijen konden Guido en Ronald het echter niet meer bolwerken, waardoor Rataplan met 6-4 won. Alleen het eerste pupillenteam behaalde een overwinning. In Schagen werd po- lisport door uitstekend spel van met name Wim en Jos met 7-3 afgetroefd. Bandstoten: P. Leering-Th. de Waard, 0-2; Bijvoet-H. Seignette, 0-2. N. DE POMMERANS Konden we in onze laatste opgave nog melden dat er drie leden waren die nog geen verlies-partijen hadden, nu is dat aantal gereduceerd tot één persoon en wel B. Groen. Hij heeft tot nu toe alle gespeelde partijen nog gewonnen. De uitslagen van 1 oktober zijn: S. v.d. Plaat-S. v.d. Peet, 1-1; L. Schoorl-A. Ekkes, 0-2; L. Schoorl-S. v.d. Peet, 0-2; L. Schoorl-B. Groen, 0-2; A. Ekkes-J. Bakker, 2-0; H. Dekker-B. Groen, 0-2; S. v.d. Peet-J. v. Eikeren, 1-1; B. Groen-C. Nieuwen- huis, 2-0. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Tel. 332964 of 337681. 't VENNEWATER BADMINTON Debutant dendert door Ook de derde wedstrijd van de competi tie is door het le team van 't Vennewa ter Badminton winnend afgesloten. De heren enkelspelen gaven geen enkel pro bleem. Het damesenkel van Ineke van Velzen, die met griep toch speelde, ging verloren evenals het dames dubbel. Daar stond tegenover dat Maureen Ad miraal haar enkelspel won. De dubbel van de heren de de mixed-spelen werden eveneens gewonnen zodat de eindstand 6-2 voor 't Vennewater Badminton werd. Bij de jeugdafdeling speelden de kleinsten, Cl, tegen Beverwijk. Jeroen v.d. Wal won overtuigend zijn enkel, zo ook Marie-José de Lijster en Arlette Zoon. De mixed- en heren- dubbel met Gaby Oosterling werden met groot verschil gewonnen. De andere dubbel-spelen werden ook gewonne, zo dat met één heren enkel-verlies de eindstand op 7-1 voor 't Vennewater kwam. AGENDA SPORTHAL HET VENNEWATER donderdag 10 oktober Handbal, Foresters 18.00-22.00 vrijdag 11 oktober Zaalvoetbal, div. clubs 17.45-23.00 zaterdag 12 oktober Zaalvoetbal, div. clubs 9.00-17.00 Basketbal, Flash. Heil. 17.00-21.00 zondag 13 oktober Jeugdvolleybaltoernooi, Effect 10.00-14.00 maandag 14 oktober Volleybal, Effect 17.30-23.00 dinsdag 15 oktober Volleybal, Nevobo 18.30-23.00 woensdag 16 oktober Zaalvoetbal, K.N.V.B. 18.45-23.00 Opperste vreugde en stil verdriet liggen bij het damspel vaak heel dicht bij el kaar. Dat ondervond menig speler in de spannende vierde ronde van de Heilooër damclub. Terwijl De Boer en Bijwaard zeer vlug remise overeen kwamen, werd op alle andere borden de strijdbijl" verbeten opgegraven. Kraakman wiebelde onrustig op zijn ze tel in de botsing met Buwalda. Deze stuurde zijn stukken in gesloten forma tie naar het front. Een verkeerde afruil in het middenspel betekende voor de te leurgestelde Buwalda het einde. Ook vuurwerk op het bord bij de heren Kessels en Scargo. Laatstgenoemde startte erg voorzichtig. Scargo trapte simpel in een valletje van zijn clubgenoot. R. Koch greep verdient zijn eerste punt je in de botsing met Schouten. In een erg mooie partij stond Schouten plotse ling voor het probleem om een centrum opsluiting te ontrafelen. Uitslagen: C. Bijwaard-R. de Boer, 1-1; R. Koch- F. Schouten, 1-1; W. Kessels-A. Scar go, 2-0; J. Klumper-C v. Lieshout, 0-2; J. Kraakman-R. Buwalda, 2-0. HANDSOME EIGHT Handsome Eight heeft in de hoofdklas se zaalvoetbal de eerste overwinning nog niet kunnen grijpen. In de wedstrijd tegen het al evenmin hooggeplaatste HSV toonden de zebra's zich te onge duldig. Van meet af drongen de blauw- witten aan, voor welke strijdwijze zij duur moesten betalen. Het veel behoed zamer spelende HSV had bij de eerste de beste aanval succes, al was dat dan met een fortuinlijke punter" uit een vrije schop, 1-0. Vóór de zebra formatie van deze schok was bekomen, lag na een verdedigingsfout nummer twee in het net. Bij de wisseling stond zelfs de stand 3-0 op het bord. Het pleit voor het moreel van de „knap pe acht" dat zij in de tweede speelhelft er nog eens een schepje bovenop gooi den. HSV kreeg het hard te verduren en toen Willem Rooker fraai tegen scoor de, zat er voor de Handsomes nog van alles in. Het wegsturen van Peter Strab- bing (volgens vriend en tegenstander volkomen ongemotiveerd) voor twee minuten werd hun fataal. Tijdens die numerieke meerderheid kwam HSV op 4-1, weer uit een vrije schop. De zebra's bleven aanstormen en slaagden er in, ondanks massaal verdedigen van HSV, de achterstand te verkleinen tot 4-2 en 4-3. Om nog meer druk uit te oefenen, verving Handsome Eight enkele minu ten voor tijd zijn doelman door een veldspeler. Deze rukte echter in zijn ij ver zover op, dat HSV aan een een- mansuitval voldoende had om dit mer kwaardige duel te beslissen: 5-3. De oude supporter van Handsome Eight: ,,Met zo'n ploeg word je rijp voor de psychiater...!" H.S.V. VERGEET TE SCOREN Mochten we vorige week gewag maken van het feit dat de tegenstander van die zondag, Volendam, tot aan het 16 meter-gebied goed speelde, maar vergat het werk af te maken. Deze keer waren het de rood-gelen zelf die het publiek in de eerste helft leuk veldwerk voorscho telden, maar vergaten zich toen reeds veilig te stellen. Gelukkig bezat ook D.T.S. geen afwer- ker. Dat bewezen wel de twee schitte rende kansen, die zij in de tweede helft kregen voor open doel. Beide keren werd naast het doel geschoten. H.S.V. dat wel de winst naar Heiloo wilde mee nemen, zag door gebrek aan bundeling van inzet geen kans de achterhoede van D.T.S. te verschalken. Een onproduk- tieve wedstrijd dus van beide kanten. Misschien dat het herstel van Volendam (ruime winst) als een goed voorbeeld mag gelden. Nu bleef het 0-0. Zie verder de sportagenda. ZO SCHAAKTE „OPPOSITIE" Het eerste achttal van de Heilooër schaakclub Oppositie heeft zijn eerste wedstrijd voor de competitie van de Noordhollandse schaakbond gespeeld. De strijd werd gestreden tegen het derde team van schaakclub Castricum. De Heilooërs kwamen flink verzwakt in de arena door het ontbreken van clubkam pioen Limmen en nog enkele eerste achttalspelers. Dat mag echter niet als excuus gebruikt worden voor de zware nederlaag, die we daar leden. Na de de gradatie moet er gewonnen worden en niet verloren; zeker niet met 6-2!! In de interne competitie hield Heeringa lijstaanvoerder Avis op remise, terwijl Landzaat Zeeman verraste met sterk spel. Uitslagen van ronde 5: W. Bos-H. Reyersen v. Buuren, rem.; G. Heeringa-P. Avis, rem.; G. Zeeman- L. Landzaat, 0-1; W. Bos-K. Jongkind, afg.; H. Reyersen v. Buuren-M. van Bentum, afg.; M. Kemper-J. Wage naar, rem.; D. de Jager-J. Alleman, rem.; G. Hafkamp-P. v.d. Werff, 0-1; H. Niehaus-L. van Hoek, rem.; T. Ruiter-H. Maas, rem.; P. Manni-E. Verstappen, afg.; W. Ligthart-J. de Jong, 1-0; J. Vegter-R. Sauer, 0-1; P. Ooyevaar-I. Oudeboon, rem.; F. Beyers-C. Brink, 0-1; J. de Vries-H. Horninge, 1-0; L. Obdam-J. Roele, 1-0; J. v.d. Bogaerde-A. Creutzberg, rem.; O. Koenders-J. Werksman, 1-0. HEILOOER BRIDGECLUB ZWEMNIEUWS „DE SPETTERS" Evenals vorige week bij de start van de jeugdcompetitie was de eerste wedstrijd in de C-competitie de eerste plaats weef voor de zwemploeg van ,,De Spetters", De ploeg eindigde met 3914,1 punt als eerste, gevolgd door D.A.W./V.V.C: met 3944,1 punt en W.Z. en P.C. uit Purmerend met 3947,6 punt. De start in deze nieuwe afdeling is erg goed. Drie clubrecordtijden werden verbeterd en 32 persoonlijke tijden. Edwin Kuhlman, 16 jaar, zwom een nieuwe recordtijd van 1.10.4 op de 100 m vlinderslag. Marcel Noordman zwom op de 200 m rugslag heren een nieuw clubrecordtijd van 2.19.7. Erwin Kijzers zwom bij de jongens 1971 op de 200 m vrije slag een nieuw clubrecord tijd van 2.17.3. Een eerste plaats was er verder voor Marianne Bark op de 200 m schoolslag meisjes 1969 in een tijd van 2.58.0. TERRIERS-NIËUWS Heren 1 speelde in Zandvoort en moest na een 1-0 voorsprong de winst met 2-1 aan de gastheren laten. Dames 1 trad thuis aan tegen Kraaien uit Zaanstad, één van de koplopers. In een zeer spannend duel werden de pun ten gedeeld met een 2-2 uitslag, waarbij Irma van der Stouwe de beide Terriers- doelpunten voor haar rekening nam. Heren 2 speelde uit bij Alkmaar op het nieuwe kunstgras, verdienstelijk gelijk, en dames 2 rekende thuis overtuigend af met Zandvoort: 3-0. Jongens A, won met 2-1 de derby tegen Alkmaar, en ook meisjes A hield de eer in Heiloo met een 1-0 overwinning op Alliance uit Heemstede. Zaterdagmorgen zal vanaf 10.00 uur het „Fox-tournooi" plaatshebben. Een jeugdtournooi voor D-aspiranten in de leeftijd van 10 tot 11 jaar. De prijsuit reiking zal zo rond 15.00 uur zijn. Uitslagen van dinsdag 2 oktober: A: 1. mevr. Hoff-hr. Tamminga, 57.10; 2. dames v.d. Velden-Visser, 54.60; 1. mevr. Ritchie-hr. Gorse, 55.85; 2. heren Evers-Leegwater, 54.15. B: 1fam. v. Loon, 66.00; 2. dames v.d. Gaag-Lemstra, 56.50; 1. mevr. Frugte- hr. Löhr, 60.50; 2. dames Leegwater- Uiterlinden, 53.00. Uitslagen van donderdag 4 oktober: 1. dames Löhr-v.d. Velden (55), 62.90; 2. fam. Fritzemeier, 52.50; 1. mevr. v. Ee-hr. Rhemrev, 57.50; 2. mevr. Stark- hr. Tamminga, 52.90. B: 1. dames Kuiper-Roos, 58.00; 2. fam. Nieuweboer, 56.50; 1. heren Spruit-Hoogland (55), 61.00; 2. heren Kat-de Wit, 56.50. C: 1. heren Löhr-Mak, 57.90; 2. hr. Lange-Leek, 54.60; 1. dames Damman- de Goede, 57.90; 2. hr. Huting- Verberne, 52.10. D: 1. mevr. Schouten-hr. Hakvoort, 67.50; 2. dames de Lange-Leek, 55.00; 1. mevr. Bijleveld-hr. Tol, 65.00; 2. da mes Evenblij-Huiberts, 55.65. Afzeggen: dinsdag mevr. Admiraal (tel. 335718); donderdag hr. Löhr (tel. 330052). Nadat vorig jaar het Nederlands kampi oenschap bij de aspiranten op een haar na werd gemist, begonnen de ex- aspiranten meisjes A van basketbalver eniging Flashing Heiloo dit jaar aan een nieuw seizoen. Een seizoen in een hoge re leeftijdscategorie, dus met waar schijnlijk meer tegenstand. Nu na vier wedstrijden blijkt dat allemaal bar te gen te vallen. Alleen de basketbalgigan ten Hoofddorp en Lisse lijken in de hoogste poule nog tegenstanders van formaat te kunnen zijn. De overige teams kunnen niet anders dan achter de feiten aanhollen. Afgelopen zaterdag kwam b.v. Sea De vils A op bezoek. Slechts 17 minuten na het eerste fluitsignaal vertrok het Castricumse team weer. De reden: men vond het krachtsverschil te groot (32-2). Voor Flashing natuurlijk ook een pro bleem, daar sterkere tegenstanders moeilijk te vinden zijn. Overwogen wordt nu om de meisjes maar vroegtij dig over te plaatsen naar de junioren poule, waar de tegenstanders minimaal 2 jaar ouder zijn. Flashing presteerde het afgelopen week end trouwens helemaal wel goed. Pro movendus Heren 1 won in de vierde wedstrijd voor de derde maal. Tegen Dios 1 werd het overtuigend 76-55. Het eveneens gepromoveerde eerste da mesteam behaalde ook de derde over winning. Alkm. Guardians 2 werd met 40-29 geklopt. Voor informatie: L.G. Hollander, tel. 336173. S.V. DE VRIJHEID JUBILEERT Deze maand is het 30 jaar geleden, dat schietsportvereniging De Vrijheid Hei loo werd opgericht. Voor deze gelegen heid organiseerde het bestuur een aantal wedstrijden. Deze bestonden uit een tweetal series van twee weekeinden. De eerste serie werd in mei verschoten en de laatste serie eind september. Voor de schutters was het interessant omdat de slechtste serie af viel. Velen schoten dan ook beide series. Het uiteindelijke streven van het bestuur om door het organiseren van deze wedstrijden het laatste „stukje" inventaris te verdienen, lukte niet hele maal. In samenwerking rtiet de K.N.S.A. worden er in de eerste 3 maanden van 1986 diverse distriktskam- pioenschappen voor geweer en pistool georganiseerd. Hopelijk komt men dan aan het installeren van aparte geweer- baan-transporten toe. Het is voor een kleine vereniging een kostbare, doch hoogstnoodzakelijke investering. De uitslagen van de wedstrijden, welke door ongeveer 300 schutters werden be zocht en in diverse klassen 58 prijswin naars opleverden, zullen wij hier niet publiceren. Vermeldenswaard zijn wel de prestaties van de winnende „Hei- loo"-schutters. Geweer: B 1. E. Koopmans; D 2 J. Koopmans. Pistool 12 mtr.: A 3 B. Hoekmeijer; D 1. C. Hoekmeijer; E 3 J. Hoekmeijer. Pistool 25 mtr.: H 1. G. Heerland; B 2 B. Hoekmeijer; D 1. J. Hoekmeijer. Pistool 25 mtr. (G.K.): A 2 G. Heer land. Eind oktober houdt de Vrijheid een re ceptie met talrijke 'genodigden en een instuif-avond voor haar leden om het 30-jarig bestaan geheel gemerkt voorbij te laten gaan. WAO GROEP: WAAR BLIJVEN ONZE MENSEN? De WAO-AWW groep met als voorzit ter mevrouw Braids, telt op het ogen blik zo'n 60 enthousiaste leden, maar Heiloo heeft 859 werkelozen, waar blij ven die? ,Het is zo belangrijk dat de mensen die buiten het arbeidsproces vallen, zich verenigen," zegt mevr. Braids. „Dan kunnen we een vuist maken." Waarom een vuist? Omdat men door een groter ledental zich beter kan laten horen. Er zijn veel problemen zoals voorzienin gen voor het huis, leefkilometervergoe- ding, taxikosten etc., die echt wel opge lost kunnen worden, als men de juiste weg maar weet. Elke maandagochtend heeft mevr. Braids spreekuur waar U haar om raad kunt vragen. Tevens zijn er allerlei aktiviteiten in 't Trefpunt aan de Westerweg, zoals biljarten, sjoe len,club, maar ook is er de jaarlijkse bustocht, de dia-avonden, het vissen en niet te vergeten de bingo-ochtend, die erg in de smaak valt. Er zijn ook al stemmen opgegaan voor een afdeling tafeltennis en voor een knutselavond. De WAO-AWW vereniging is een be langenvereniging die mensen helpt de juiste weg te bewandelen naar de betref fende instanties. De WAO-groep is nu ondergebracht in het verenigingsge bouw van de ouderenbonden aan de Westerweg. Hoewel dit een aardige oplossing is, zou de groep toch dolgraag een eigen ruimte hebben. De WAO-groep heeft zich ook aan gesloten bij het „Provinciaal WAO Overleg Zaandam", dit is gedaan om akties te ondernemen tegen het stelsel van de regering. Daarom is het belang rijk dat alle verenigingen zich samenbundelen. Voor 1,-- per maand bent U lid, meld U. Doe het nu, tel.331840. Hobbyfarm Deze wil beginnen met een proefperiode van 3 maanden, met een minimum aan tal leden van 10 en een maximum van 14. De hobbyfarm behoudt zich echter het recht voor deze avond met volwasse nen van buiten de vereniging aan te vullen. De WAO-groep vindt dit een goed plan omdat op deze manier de „aktieven" en de „niet-aktieven" met elkaar kontakt blijven houden. Wilt U hier meer van weten, belt U dan even met mevrouw Zorg, tel. 337846. KAMPIOEN DWERGHOEN Tijdens de, het afgelopen weekend, ge houden landelijke tentoonstelling van pelsdieren en pluimvee, in de Jaarbeurs hallen te Utrecht, werd één van de hoen ders van onze plaatsgenoot, Frits Calf, kampioen. De organiserende vereniging „Orni- thophilia" had voor de afdeling zeldza me hoenders een speciale ereprijs in gesteld ter stimulering van het fokken en in stand houden van deze rassen. Het winnende hennetje is een zilverkwartel- kleurige „Bassette de Liège". Er waren in totaal ruim 5000 dieren, al len geboren in 1985, in de kooien te bewonderen. Wilt U zoiets ook eens aanschouwen? De Alkmaarse Kleindiersport Vereni ging Aves organiseert onder de naam „Kaasstad Show" op 16 en 17 novem ber in de veilinghal te Alkmaar een zeer grote show. HEILOOER HARMONIEORKEST CAECILIA OP VOLLE TOEREN Het nieuwe muziekseizoen is alweer in volle gang. De harmonie is druk doende zich voor te bereiden op de aktiviteiten die voor de deur staan. Een zeer verheu gend feit hierbij is, dat zij vanaf heden weer kan repeteren in haar vertrouwde honk, nl. het geheel verbouwde Bruno- gebouw. Na een aantal drukke maan den is de Bruno op 3 oktober jl. offi cieel geopend. Naast Caecilia is ook Buk Buk een fer vente „bewoner". U ziet, het nieuwe Brunogebouw is ook nu weer voor vele doeleinden geschikt. Laten we alvast een tip van de sluier oplichten voor wat betreft de komende activiteiten. Op zondag 20 oktober a.s. geeft Caeci lia om 11.30 uur in theater De Beun een koffieconcert. Zowel het A- als B- orkest zal acte de présence geven. De toegangsprijs bedraagt 3,50. Dan gaat het orkest op 10 november naar Wognum om deel te nemen aan het concours. U kunt zich voorstellen dat alles op alles gezet wordt om een eerste prijs in de wacht te slepen. Begin volgend jaar, op 5 januari, zal er wederom een nieuwjaarsconcert gege ven worden. Het is de bedoeling dat meerdere orkesten hieraan hun mede werking verlenen. Voor nadere inlichtingen over genoem de aktiviteiten of voor andere informa tie kunt U zich wenden tot ons secretari aat: Bea Verberne, tel. 334654. ZEER GESLAAGD AMATEUR-DANS-FESTIVAL TE HILVERSUM De balletschool van Els Bijlsma, was afgelopen zondag van de partij op het amateur-ballet-festival te Hilversum. In vier zalen van. schouwburg Gooiland kon men genieten van klassieke dans, tap- dance, jazz-ballet, folklore en dansex- pressie. Eén van de zalen van het theater was voor deze gelegenheid omgetoverd in een markt, waar alles op balletgebied uitge stald was en ook voor informatie kon men daar uitgebreid terecht. In de tuinzaal ging om 4 uur de balletgroep van Els aan het werk. Zij dansten twee gedeeltes uit het Carnaval der Dieren. Als eerste de Voliëre, welke kort doch sierlijk werd uitgevoerd. Daarna het Aquarium, compleet met vissen, zee paardjes en zeeanemomen. De aankle ding van het geheel was zeer verzorgd. Het publiek, dat tot achterin de propvol le zaal aanwezig was, was erg enthou siast. Deze dag werd voor het eerst door middel van subsidie van de provincie Noord-Holland en de gemeente Hilver sum tot een zeer geslaagd evenement gemaakt. Iets wat zeker navolging ver diend in de komende jaren. De Ballet school van Els Bijlsma kan zich met een gerust hart naar dit soort festivals begeven. Zij behoort daar zeer zeker thuis. KINDERKLEDINGBEURS Woensdag 16 oktober organiseert de Federatieve vrouwenraad haar na- jaars-kinderkledingbeurs. Deze beurs wordt gehouden in de Rank, te Heiloo, ingang achterkant Heerenweg te genover no. 13. U bent dan in de ge legenheid kleding te brengen en te kopen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. De kleding moet goed draagbaar, heel en schoon zijn, geen ondergoed, pyama's of babykleding. Ski-kleding is ook een veel gevraagd artikel op onze beurs. De kleding kunt u alleen brengen op woensdag 16 oktober in de Rank tussen 9.00-12.00 uur. Verkoop kleding tussen 14.00- 17.00 uur. Afrekenen en eventueel meenemen van niet verkochte kleding 's avonds tussen 19.00-20.30 uur. echtgenote van v. Reede, werd onmiddel lijk met de herbouw begonnen. In 1879 werd graaf Altenburg van Bentink eige naar van het kasteel. Hij liet het opnieuw zorgvuldig inrichten, welke inrichting tot op heden geheel bewaard is gebleven. Na de lunch in Ugchelen bezochten we paleis 't Loo. Door middel van videofilm werd de bezoeker vooraf geinformeerd over historie en restauratie van dit prachtige paleis. Het Rijksmuseum 't Loo geeft een beeld van de historische banden tussen het Huis van Oranje Nassau en de Nederlanden. Dank aan de excursieleidsters, 'de dames Rus en London, en de chauffeur die ons om 19.00 uur weer veilig in Heiloo terug bracht. H.O.V. HEEFT „VIKTORIA" IN STUDIE De Heilooër Operette Vereniging heeft sinds enkele maanden de operette „Vik- toria und ihr Husar" van Paul Abra ham in studie. Deze schitterende operet te met z'n overbekende melodieën zal medio april 1986 een aantal malen wor den opgevoerd in theater De Beun. In het koor is nog plaats voor enkele he ren en ook voor een aantal sopranen is nog een plaatsje vakant. Kom eens kijken op donderdagavond in het Open Huis te Heiloo. Van 20.00 uur tot 22.30 uur. Iets voor jou? Kom maar eens kijken als je durft!! Inlichtingen: Frits Hogerheyde, tel. 072-334275. VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VAN DE ARBEID Het concept verkiezingsprogramma voor de volgend jaar te houden Tweede Kamerverkiezingen van de Partij van de Arbeid ligt momenteel ter inzage bij de secretaris van de afdeling Heiloo: Wim Kat, Heersmeeth 10. Leden, die zich hiervan op de hoogte willen stellen, kunnen bij hem terecht. HEILO Op donderdag 3 oktober maakten 50 dames van de Ned.Ver. Van Huis vrouwen een boeiende en interessante tocht naar Amerongen en Apeldoorn. Kasteel Amerongen werd gebouwd in 1286 in opdracht van graaf Floris V. In 1557 werd het gekocht door de familie van Reede. In 1673 werd het kasteel door de Fransen geheel uitgebrand. Onder leiding van Margaretha Turnor, Donderdag 3 oktober orh kwart voor acht gingen 50 dames met een prachtige touringcar op weg naar Joure, naar de Douwe Egbertsfabrieken. Daar werden we ontvangen door 2 gastvrouwen. We kregen een uitleg met dia's van koffie- plant tot koffieboon. Na nog een kopje koffie vertelde de dames bij een ma quette over alles wat er in de fabriek ge beurde. Daarna gingen we weer in de bus Joure in. De helft van de dames ging naar het geschenkenhuis, de ande ren naar de museumwinkel De Witte Os en het museum Johannes Hessel-huis, wat later omgedraaid werd. Met vele doosjes Douwe Egberts geschenken gin gen we de bus weer in op weg naar Fra- neker voor een kopje koffie en iets te eten. Toen naar het planetarium van Ei- se Eisinga, waar we een uitleg kregen die erg duidelijk was. Dit was wel erg nodig daar de meesten van ons er weinig over wisten. Het was erg interessant en leerzaam. Om 5 uur waren we weer in Heiloo. Mede door het mooie weer had iedereen het een fijne dag gevonden. WEDSTRIJD IN KADER VAN 40 JAAR NIEUW LEVEN In augustus 1945 werd in café Morsch de oprichtingsvergadering gehouden van de R.K. Gemengde Zangvereniging "Nieuw Leven". Wij hopen dit jubileum jaar te vieren door een extra mooi concert te geven en wel op 17 december. Wij zullen dan het Weihnachtsoratori- um van J.S. Bach uitvoeren. Velen van u hebben in de afgelopen jaren trouw onze concerten bezocht en u kent dan ook onze kleding tijdens die uitvoeringen: dames in zwarte overgooi- er met witte gestippelde blouse, de heren in donker pak met gestippelde das. In de week van 12-19 oktober zult u onze leden in mini-uitvoering in veel winkels van Heiloo kunnen zien. (Minder heren dan dames, maar dat is in werkelijkheid ook zo) Wij raden u aan: zoekt onze leden in de winkels van Heiloo en schrijft ons hoeveel leden u hebt gevonden en in welke winkels u ze hebt zien staan. Stuurt u uw inzending aan: M. Driessen Heerenweg 235, of A. Kotterman, Mun- nickenhof 8, beiden te Heiloo. Onder de goede inzendingen worden gratis entrée-bewijzen voor ons concert verloot. En heeft u geen gratis toegangsbewijs gewonnen, dan koopt u natuurlijk straks een toegangsbewijs voor onze jubileum uitvoering.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 10