Succesvolle modeshow in Winkelhof 't Loo Oud papier acties ie Heitaa Bijlandere acties NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN ■«ill I i at L Atelier de Werkstal Help de Polen Uitkijkpost ook in Akersloot Waar zijn de Sint Maarten liedjes? ■v VOOR MODERNE VROUWEN JONGE SPORTIEVE KLEREN STATIONSWEG 85 HEILOO 50e JAARGANG NO. 40-9 OKTOBER 1985 ilil DONDERDAGAVOND Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 0™,. 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Doordat een stel winkeliers de „kop pen" bij elkaar hadden gestoken, resul teerde dit in een plan om gezamenlijk een modeshow in de ruimste zin van het woprd te organiseren. Nu zijn er tegenwoordig modellenbu reaus die zich toeleggen op shows in een winkelcentrum. Ze leveren decors, ver lichting, geluid, ladyspeaker en model len en dat werkt perfekt. Dit keer had den we te maken met modellenbureau EMMEF uit Almelo. Op kledinggebied liet Otto van Os, zo wel voor dames als heren, zien veel moois in huis te hebben. Pullovers, rok ken, leuke korte jasjes en japonnen, en voor de heren stijlvolle kostuums, pull overs en jacks. De firma Schipper bleek naast de kle ding voor de wat ouderen en de grote maten, ook vlotte moderne kleding in zijn kollektie te hebben. TWEE BANDS IN DE VRIENDSCHAP Zaterdag 12 oktober staan er twee bands op het podium van dancing de Vriendschap in Akersloot, een regionale en een plaatselijke band. De plaatselijke band opereert onder de naam „Rain bow Warrior" en bestaat o.a. uit Nico Molenaar, Frank Buur en Jan van Baar. De regionale band Ice Cube bestaat al weer wat langer en heeft ondertussen al heel wat faam verworven in Noord- Holland. Zij spelen op een prima ma nier in op de behoefte van het aanwezi ge publiek. Doorgaans staat ieder num mer op hun repertoire wat op dat mo ment in de hitlijsten te vinden staat, met daarnaast een flinke portie eigen werk. Deze twee bands zullen zaterdag geen moeite hebben het publiek aan zich te binden. Aanvang van dit alles om onge veer negen uur. Bijzonder was dat dit keer ook de Hema zijn kleding liet showen en het bleek dat degenen die over een wat kleinere beurs beschikken, toch zeer modisch en vlot gekleed kunnen gaan. Zowel kinderen, dames en herenkleding, bovendien heeft de Hema ook veel leuke accessoires. VET toonde gemakkelijke vrijetijdskle- ding, lekker alles" over elkaar aantrek ken, maar wel met de kleuren spelen. JR-mode heeft een uitgebreide kollektie kinderkleding. Ook voor de wintersport is er ruime keus. De firma Roosendaal haakte hierop in maar liet tevens het gekleurde schoeisel zien waar de jeugd zo dol op is, maar met laarzen en elegante dames en heren schoenen kwam Roosendaal ook goed uit de voeten. Bons showde ook een groot aantal mo dellen. De lak met leer kombinatie was erg mooi, de schoenen van Bons zijn meestal heel stijlvol. Terwijl de mannequins af en aan liepen, legde de nieuweling van de Winkelhof, de firma v.d. Gragt, alles vast op video en kon men ook via een TV-toestel de show volgen. Juwelier Strego liet zien wat er nodig is om sommige kleding op te fleuren. Pa relsnoeren van het merk Namida, Cha nel colliers, en de prachtige Finse siera den van Matti Hyvarinen. Livera liet een groot aantal ochtend- en badmantels zien en tevens een stel heel mooie „huispakken". De firma Mulder, de opticien, had voor elke mannequin de juiste, modische bril en heeft die uiteraard voor U ook. In de pauze zorgde de croissanterie voor een kopje koffie of wat fris en voorzag Disco Heiloo de zaak van een muziekje. Alles bij elkaar een uitstekend idee van de Winkelhof 't Loo en zeker voor her haling vatbaar. vjjM Zaterdagmiddag opende wethouder mevr. A.A.M. Willemse-v.d. Ploeg de expositie van de Heilooer Amateur FotoclubHAFomdat deze haar 25-jarig jubileum vergezeld liet gaan van een schitterende expositie. De voorzitterde heer IJpelaan, verwelkomde de gasten en gaf na enige tijd het woord aan mevr. Willemse. Zij schetste in vogelvlucht het 25-jarig bestaan van de HAF. fototoestellen worden voor verschillende invals hoeken gebruikt vanaf het kiekje voor het album tot voor de mensen die meer willen en dat zijn de leden van de HAF.Het gemeentebestuur had veel waardering voor het werk van de HAF en hoopt dat zij even enthousi ast doorgaan naar de halve eeuw. De expositie werd opgeluisterd met prachtige bloemstukken welke gemaakt waren door leden van de Kon. Ned. Mij. van Tuinbouw en Plantkunde. De expositie zal geopend blijven tot en met 30 oktober. De openingstijden zijn: dinsdag van 19.00 tot 24.00 u; overige werkdagen van 14.00 tot 17.00 u; zaterdags van 15.00 tot 18.00 u; zondags gesloten. Donderdag 10 oktober De Duif, Marjënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 12 oktober J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Vondelschool (bovengebouw), Breedelaan 6. Tussen 10.00 en 12.00 uur. MariaLidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30 en 11.30 uur. Halen op verzoek, tel. 334669. Tevens huis-aan-huisaktie tussen Past. van Muyenweg-Ewislaan-het Zevenhuizen-Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zet ten langs de Kant van de weg vóór 9.30 uur. Base- en Softbalclub „Heiloo", parkeerterrein bij sporthal 't Vennewater, gehele dag ook zondag. Halen op verzoek, tel. 129258. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan/Westerweg, tussen 9.30 en 12.00 uur. Halen op verzoek: tel. 334088. Atletiekvereniging „Trias", kantine bij atletiekbaan, het Maalwater 1. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Maandag t/m vrijdag De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43a. Tijdens schoolüren.Ook oude lompen. De Zeskant, het Malevoort 5/7. Tijdens schooluren. Géén papier bij de container plaatsen tijdens vakanties en weekeinden. Muziekvereniging „Eensgezindheid", Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek, tel. 332336. Freinetschool, het Malevoort 9, tijdens schooluren. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging „De Terriers", kantine op sportcomplex „Het Vennewater", el ke zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur, en elke vrijdag en maandag van 20.00 tot 22.00 uur. Alle dagen Willibrordschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Twee weken geleden is er wederom een hulptransport naar Polen gestuurd. De vrachtwagen van Nic Groot uit Limmen heeft de goederen uit onze regio naar de Poolse plaatsen Sulencin en Lagow gebracht. In Sulencin werden de spullen dankbaar door de Nederlands sprekende pastoor Joseph Janicki in ontvangst genomen. Bij de Stichting "Helpt de Polen" is men momenteel weer volop bezig met de voorbereiding van het volgende grote hulptransport naar Polen. Dit transport, dat 18 oktober vertrekt, is op de eerste plaats bestemd voor een groot blinden-in stituut, 30 kilometer voor de Poolse hoofdstad Warschau. Hier krijgen onge veer 320 blinden in de leeftijd van 3 tot 20 jaar een opleiding om weer terug te komen in de maatschappij. Tevens zal een viertal kleine plattelands dorpen in de onmiddellijke omgeving ook profite ren van de hulpgoederen uit onze regio. Het blinden instituut LASKI krijgt geen steun van de Poolse overheid en draait zodoende geheel op liefdadigheid en giften van de- kerken, de verboden vakvereniging en incidentele steun van uit het Westen, zoals dit transport, waar bijv. 120 bedden voor het blinden-inter- naar bij zijn. De Firma Timmer uit Beverwijk heeft voor dit transport zijl vrachtwagencombi natie beschikbaar gesteld en direkteur Timmer zal samen met een van zijl chauffeurs, Gerard Boendemaker, de spullen naar het verre Polen brengen. INZAMEL ADRESSEN: Heiloo: A.J. Kroon,Butterlaan 54, E>. Pepping, Herenweg 198, R. Klop, Ken- nemerstraatweg 624, P. Kuipers, Ter- meijen 132, J. Pepping,Boekenstein 15, Mevr. Groot Valkering, Hoogeweg 72. Limmen: Mevr. Bakker, Burg. Nieuwen huyzenstraat 31, Mevr. C. de Waard, Brugstraat 18, C. Groot, Hoogeweg 72. Voor uw financiële bijdragen: Ned.Mid. Bank nr. 65.16.60.726, RABO Bank nr. 31.19.84.444 Postgiro nr. 17.410 t.n.v. N.M.B. Alkmaar, Stichting Helpt de Polen. Egmond-Binnen: B. Zonnevelt, Hooge weg 14. De laatste twee weken van november, vlak voor de viering van Sint Nicolaas, zal de Uitkijkpost behalve in Heiloo, Limmen, Egmond aan den Hoef en Egmond Binnen ook in de gemeente Akersloot verschijnen. Voor de Heilooër Middenstand een uitstekende gelegen heid om zich ook in die gemeente optimaal te presenteren. De redactie zal in de kranten van 20 en 27 november extra aandacht aan Akersloot besteden. De jaarwisseling valt wat betreft de verschijning van de Uitkijkpost evenals vorig jaar omgunstig. Ditmaal heeft de directie van de Uitkijkpost echter beslo ten om tussen Kerst en Nieuwjaar toch een krant te laten verschijnen. De verschijningsdata worden: woensdag 18 december, vrijdag 27 december en woensdag 8 januari. INFORMATIEMIDDAGEN OVER „THUIS ZIEKEN VERZORGEN" Bij voldoende belangstelling zal op 30 oktober a.s. de informatiemiddagen „Thuis zieken verzorgen" van start gaan. Deze middagen zijn een initiatief van enkele wijkverpleegkundigen van de Kruisvereniging Heiloo, die uit erva ring weten dat er veel mensen zijn, die meer willen weten over de mogelijkhe den om zieken thuis goed te kunnen verzorgen. Iedereen komt wel eens met een zieke in aanraking. Steeds vaker worden mensen thuis verpleegd o.a. omdat de opname duur in de ziekenhuizen steeds korter wordt. Ook kan men te maken krijgen met de verzorging van iemand die lang durig ziek is. Om die reden organiseert de kruisvereniging al vele jaren de infor matiemiddagen „Thuis zieken verzor gen". De middagen zullen worden verzorgd door twee wijkverpleegkundigen op drie achtereenvolgende woensdagen: op 30 oktober, 6 november en 13 november van 14.00 tot 15.30 uur in het wijkge- bouw van de Kruisvereniging, Holleweg 94: Aan de deelnemers zal theoretische en praktische informatie worden aange reikt, terwijl bovendien in de praktijk geoefend zal worden. Er zal o.a. wor den gesproken over: - wat heb je nodig om iemand thuis te verzorgen; - het inrichten van de ziekenkamer; - de verzorging van de zieke in bed; - het gebruik van hulpmiddelen; - medicijngebruik, voeding; - overige taken van de Kruisvereniging. Een handig boekje is tegen kostprijs beschikbaar. Voor aanmelding en nadere informatie kan men terecht op de spreekuren van de wijkverpleging van 12.00 tot 13.00 uur, tel. 072-331073. Graag vóór 23 ok tober aanmelden. Als U lid bent van de Kruisvereniging zijn er geen kosten aan verbonden. INMUGRO SPEELT WEER De muziekgroep Inmugro is na de grote vakantie weer van start gegaan. Maar zij zou best nog een aantal leden kunnen gebruiken, die voelen voor het gezellig met elkaar musiceren. Er wordt onder meer barokmuziek gespeeld. Mocht u, jong of oud en ongeacht welk muziekin strument u bespeelt, twijfelen of u wel voldoende ervaring heeft, kom dan gewoon eens luisteren op de speelavond: donderdag van half acht tot half negen in het Witte Kerkje van Heiloo. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij: Mw. Smith, Bayershoffweg 40, Heiloo, tel. 072-330081: Mw. Eeltink, Voor straat 63, Egmond aan Zee, tel. 02206- 4360; dhr. Segerius, Meidoornlaan 21, Limmen, tel. 02205-1772. Voor al uw zuivelprodukten m fP O Zuivelfabriek „(De Vereeniging" Dusseldorperweg 40 Limmen dagelijks geopend. halen we de mosterd bij ABRAHAM! DICK HOMMES PROFICIAT!!! Foresters 5 Zondag 13 oktober a.s. het bekerduel FORESTERS - ALKM.BOYS aanvang 14.00 uur. Entree f 2,50 (ook voor leden) De wedstrijdbal voor deze wedstrijd is geschonken door: Café Ans en Aris de Wit Heerenweg 146 HEILOO WEET U HET NOG? We zijn maandagmiddag en vrijdagavond geopend. GRATIS 1 flacon shampoo, bij elke permanent 79,50) Behandeling volgens afspraak Tel. 332779 De wat ouderen onder ons zullen zich ongetwijfeld de aardige en soms lange liedjes herinneren die vroeger met St. Maarten werden gezongen. Waar zijn ze gebleven, je hoort ze niet meer. Het „St. Maarten had een koe" of „11 november is de dag" zijn de standaard liederen geworden. Nu leek het ons een leuk idee om eens te kijken wat U zich nog voor St. Maartenliedjes kunt herin neren. Wij willen dan de leukste, rond 11 november in deze krant publiceren. Denkt U nog eens goed na, er zijn er een heleboel. Wilt U zo vriendelijk zijn deze dan aan ons op te sturen? Adres: Uitkijkpost, Rechte Hondsbos schelaan 22, 1850 AB Heiloo, met in de linkerbovenhoek van de envelop de ver melding „St. Maarten". Vast hartelijk dank voor uw medewer king. De heer De Vries (links) ontvangt ter gelegenheid van zijn jubileum bij de Sint Jan Mavo een schrijfmachine. 25 JARIG BESTAAN ST. JAN MAVO Vrijdag 4 oktober had de receptie plaats ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de St. Jan Mavo. Tevens werd gevierd, dat de heer de Vries 25 jaar verbonden is aan de St. Jan Mavo. De heer de Vries begon 25 jaar geleden als leraar, maar werd later benoemd tot direkteur. Er waren ongeveer 90 mensen aanwezig op deze deze receptie. Onder hen bevonden zich leden van commissies en besturen, leraren en oud-leraren en de direktie van het P.C.C. uit Alkmaar. Tussen de hapjes en drankjes door werd aandachtig geluisterd naar de vele toe spraken, die werden gehouden voor de heer de Vries. Als dank voor 25 jaar lang zich ingezet te hebben voor de school, ontving de heer de Vries een typemachi ne. Aan de school werd een video-recor der aangeboden, en burgemeester Glij- nis bood een aquarel aan geschilderd door Cees Broersen. Zaterdag 5 oktober werd er een reünie gehouden. Vanaf elf uur werden vele herinneringen opgehaald. De reünie werd onder andere bezocht door de vroegere adjunctdirecteuren de heren A. Schaap en J. Oostenbrink, die beiden dertien jaar verbonden zijn geweest aan de school. Van de oud-leerlingen waren sommigen zelfs uit Engeland en Frank rijk overgekomen. Om 12.30 uur verrichtte de heer de Vries de officiële opening. Tijdens de reünie vertoonde men oude dia's en werd een videofilm gedraaid over de St. Jan Mavo '85. In de aula was een tentoonstelling ingericht met de oude leermiddelen, absentieboeken en vele foto's van de afgelopen 25 jaar. Opvallend was dat op de reünie, die in totaal door ongeveer zeshonderd mensen werd bezocht, veelal de leerlingen van de eerste jaren kwa men. Om half zes kon een tevreden reüniecommissie de dag afsluiten. An derhalf uur later dan de bedoeling was De prijswinnaars van de ballonnenwedstrijd van bloemist Henk Scholten. BALLONNENWEDSTRIJD HENK SCHÓLTEN Acht prijswinnaars waren zaterdagoch tend samen gekomen bij de nieuwe bloemenzaak van Henk Scholten in het Stationscentrum. Zij waren de winnaars van de ballonnenwedstrijd en waren nieuwsgierig naar hun prijs. De fam. Scholten had een kaart gete kend om de kinderen een beetje een idee te geven waar hun ballon terecht geko men was. De ballon die het verst was ge komen kwam tot de Deense grens. Verschillende mensen hadden bij het te rugsturen van het kaartje ook een brief gedaan en dat was erg leuk. De prijswinnaars waren: 1. Simon de Jager (9), hij kreeg een crossfiets; 2. Heieen Kleyn (2), een gedeelde plaats, zij kreeg lego en een beertje; 2. Klaas Biarder (10), een walkman; 3. Lennard Nieuwland (5), eveneens een walkman; 4. Jochem Bakker (5), een bal; 5. Ellen Albers (7), een bal; 6. Pieter Vermeulen (7), een bal; 7. Onno Blom (5), een bal; 8. Marlies Hogeboom (7), een bal. E.H.B.O.-lid P. V.D. LAAN ONDERSCHEIDEN Tijdens de vorige week gehouden jaarver gadering van de EHBO werd de heer P. van der Laan onderscheiden met het bondsinsigne. De voorzitter van de EHBO memoreerde dat de heer Van der Laan reeds 40 jaar gediplomeerd EHBO lid is, waarvan 35 jaar lid van de plaatselijke afdeling Heiloo. De insigne werd hem opgespeld door de voorzitter in aanwezigheid van een bestuurslid van het district Noord-Holland. „OUD INN" FLINK VERBOUWD Daar het in het weekeinde bij Hans Oudejans aan de Heerenweg zo druk is, werd hij gedwongen hier een oplossing voor te zoeken. Dat is prima gelukt. De trap die boven, midden in het zaaltje uitkwam, is verplaatst naar de zijkant, waardoor boven een grote ruimte ont staan is. „Dit is een z.g. „doe café" geworden, bovendien hebben we hier een biljart- pool bijgekregen, een aantal dartborden en een tafelvoetbal", zegt Hans Oude jans. Er is bovendien een flinke dans vloer gekomen en om de drie weken zal er levende muziek zijn, geen disco maar een beetje jazzy, ook het jordaan cabaret wordt verwacht. Een grote spellendoos maakt het „doe-café compleet, schaken, dammen, klaveijassen enz. Het spreekt vanzelf dat de bar boven dezelfde drankjes heeft als beneden U kent reeds onze handgeverfde kleding en stoffen. Nu kunt U hierbij zelf uw ketting samenstellen. We hebben een nieuwe collectie exclusieve kralen. Oosterzijweg 4 - Heiloo, openingstijden: Woensdag 10-17 uur, zaterdag 14-17 uur. inclusief de 26 soorten bier. Het is de bedoeling dat de sfeer van beneden doorgetrokken wordt naar boven. Van maandag t/m donderdag is de bovene- tage nog altijd beschikbaar voor vergade ringen e.d. Er is ruimte voor ongeveer 60 man. De hele verbouwing is bedoeld om de beneden afdeling wat ruimte te geven, zodat de ouderen ook wat rusti ger met elkaar kunnen praten. In ieder geval biedt bar d'Oud Inn de gelegen heid aan iedereen zich uitstekend te kunnen amuseren. B.C. LA STRADA Uitslagen van 3 oktober: R. Smit-J. Koedijk, 2-0; R. Hoogeland- P. Pronk, 2-0; B. Bakker-P. Pilkes, 0-3; N. Kabel-L. Hoetjes, 3-0; J. Bijvoet - René Nanne, 3-1; B. Bakker-S. Houtza ger, 2-0; Th. Hoogeland-A. v.d. Vel den, 3-0; D. v.d. Gulik-K. Berger, 3-0; N. Kabel-A. v.d. Velden, 0-2. DEMIAN STRIJKKWINTET IN WITTE KERKJE Na de gedenkwaardige avond met het Canadese koor Cantabilé Chorale ho pen we dat ook de uitvoering door het Demian Kwintet zich in een ruime be langstelling zal mogen verheugen. Daar is zeker aanleiding toe, want een strijkkwintet is niet vaak te beluisteren en het Demian Kwintet heeft kwalitatief een naam hoog te houden. De leden van het kwintet zijn: Nelleke Scholten en Jean-Paul Tavenier (viool), Carine Blanken en Matthijs Bunschoten (altviool) en Maarten Mostert (cello). Op zaterdag 12 oktober, aanvang 20.15 uur (kerk open 19.30 uur), bent U har telijk welkom in het sfeervolle Witte Kerkje te Heiloo. Desgewenst reserve ren wij plaatsen voor U, dat kan telefo nisch op nr. 331721 of 331449. Toegangsprijs 6,— incl. programma, resp. 4,-- voor ouderen, CJP-houders en kinderen. Het programma bestaat uit werken van Mozart, van George Onslow en Martinü.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1