SemeenMnken Kerkdiensten Politieberichten PièreaheséOemfaf ftieuws voor ouderen Mèéfoehe Andere adressen aKHÜSK Heifoa - limmen— Castricum Geen Uitkijkpost ontvangen? Leven met gebreken valkering beveiliging Bel 's donderdags: 072-330175 RECONSTRUCTIE GEDEELTE HEERENWEG UITKIJKPOST 9 OKTOBER 1985 SILHOUET VIERT VERBOUWING OP PASSENDE WIJZE Vrijdagavond werd bij Silhouet, bin- nenhuisarchitektuur" op feestelijke wij ze de verbouwing van de zaak gevierd. Maanden is men bezig geweest de zaak te veranderen en uit te breiden met zo'n 25 m2. Mr. Th.F. Crijns, in het dagelijks leven nauw betrokken bij het bankwezen, maar een kunstliefhebber in hart en nie ren, sprak het openingswoord. Groot was zijn waardering voor de heren Duy- neveld en Schermerhorn (de eigenaars van Silhouet) die door de expositie van Jaap Tol, kunst en architectuur tot een eenheid wisten te brengen. ,,Het wordt zo meer dan een expositie alleen," aldus de heer Crijns. In een schitterende harmonie met hun omgeving komen de aquarellen van de Bergense kunstenaar Jaap Tol, hier tot hun recht. De verfijnde kleurstelling van de hand van Jaap Tol, vindt men te rug in meubilair, gordijnstoffen enz. De tentoonstelling is er nog tot 2 november. Door het binnenplaatsje bij de winkel te trekken is er bij Silhouet zo'n 25 m2 meer ruimte gekomen. Dit had tot ge volg dat er nogal wat geschoven moest worden. P. Duyneveld en C. Schermer horn gingen niet over een nacht ijs en hebben voor alles, met uiterste zorg, een plaats gevonden. Het is meer dan alleen maar wonen, het is een bij elkaar brengen van zaken die uiteraard met wonen te maken hebben, maar door hun geraffineerde kleuren en materialen een extra dimensie krijgen die de echte vakman verraden. U kunt bij Silhouet, aan de Stationsweg 83, vrij naar binnen lopen en van veel moois genieten. INFORMATIE VOOR OUDERS VAN PEUTERS EN KLEUTERS De wijkverpleegkundigen van de Kruis vereniging Heiloo hebben informatie avonden georganiseerd voor ouders van peuters en kleuters. Het betreft hier 5 bijeenkomsten, waaraan maximaal 15 personen kunnen deelnemen. De eerste avond wordt de ontwikkeling van het kind behandeld, terwijl voor de overige avonden zijn uitgenodigd: - een diëtiste; - een logopediste; - een K. en O.-ster, die over spel en speelgoed praat; - een medewerkster van het R.I.A.G.G. Data: donderdag 24 en 31 oktober, 7, 14 en 21 november. Plaats: wijkgebouw (nieuwe gedeelte, achter), Holleweg 94, Heiloo. Aanvang: 20.00 uur. Aan deze avonden zijn geen kosten ver bonden, U dient wel lid te zijn van de Kruisvereniging. Opgave t/m 18 oktober 1985 bij uw wijkverpleegkundige (zie elders in dit blad), en tussen 12.00 en 13.00 uur da gelijks, tel. 331073. Gestolen aanhangwagen Tussen 28 en 30 september is een aan hangwagen gestolen die stond aan de Stationsweg. Zomerpostzegels Op maandag 30 september is een boek werkje met zomerpostzegels ontvreemd dat hing in de hal van het postkantoor. Gestolen goederen Uit een auto die bij het Heilooër Bos stond geparkeerd is een rijbewijs en geld gestolen. Later werd de lege portemon nee terug gevonden in het bos. Op 4 oktober is een aangifte gedaan van een autohandelaar uit Limmen. Hij miste 12 autobanden en vier sportvelgen met banden van het merk Mercedes. Ook werd op diezelfde dag een aangifte gedaan van een schoonmaakbedrijf uit Castricum. Deze miste een ladder die bij de St. Jan Mavo lag. Inbraken Afgelopen week zijn er drie inbraken ïl-gepleegd. De eerste werd gemeld'op 2 - oktober. Er bleek ingebroken te zijn in fciïï gebouw van de werkvoorsjenipgs- schao. De daders hebben voor enkele duizenden guldens aan koper meege nomen. Op 5 oktober werden er twee inbraken gepleegd. Bij een auto die langs de Westerweg stond heeft men vermoede lijk met een valse sleutel de kofferbak weten te openen en een reserveband meegenomen. Dezelfde dag werd er voor de zevende maal ingebroken bij een woning vlak bij het Heilooër Bos. Vermist werd een stereo-installatie en een videorecorder. Rijverbod Op 1 oktober werd een rijverbod gege ven aan een inwoner van Limmen. Deze wilde gaan rijden met zijn auto, maar bleek veel te diep in het glaasje gekeken te hebben, 's Morgensvroeg werd de bestuurder aangetroffen bij een par keerplaats in Alkmaar. Deze bestuurder kreeg een rijverbod van 12 uur opgelegd. Aanrijdingen Dinsdag 1 oktober deed zich een aanrij ding voor ter hoogte van de Kennedy Mavo. Een bestuurder van een per sonenauto die een geparkeerde vracht wagen in wou halen kwam frontaal in botsing met een bromfietser, die plotse ling de weg opreed. De bromfietser liep daarbij een beenbreuk en een lichte shock op. Een personenauto en een autobus kwa men met elkaar in botsing op de Kenne- merstraatweg. De bestuurder van de au tobus vërleende geen voorrang aan de bestuurster, afkomstig uit Heiloo. De personenauto verdween voor meer dan de helft onder de bestelbus en de bestuurster liep daarbij verscheidene verwondingen op. Jongetje van vier onder auto Een bestuurder uit Egmond kreeg op woensdag 4 oktober plotseling een fiet- sertje van vier jaar voor zijn auto. Het jongetje stak plotseling de weg over, hij liep daarbij een gebroken dijbeen op. Getuigen gevraagd Op 5 oktober deed zich om 15.05 uur een aanrijding voor ter hoogte van rij- wietfipÉfelaar Luc van Raalte. Een bromfietser uit Callantsoog en een fiet- srér uit Alkmaar kwamen met elkaar in aanrijding. Nu is het niet duidelijk wie nu wie heeft aangereden en daarom worden eventuele getuigen verzocht zich te melden bij de politie van Heiloo. Bij deze aanrijding liep de fietser verwon ding op aan het hoofd. Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen in de periode van 23 september tot en met 6 oktober 1985. Goederen afhalen op woensdag en zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. T.w.: 1 goudkleurige arm band; 1 verz. plaatje bromfiets (DFQ 054); 3 sleutels aan hanger; 1 rode por temonnee met geldsinhoud; 1 witte handschoen; 1 shirt (kleur bei ge/bruin/blauw), 1 bruine hond; 1 TV- toestel/videorecorder; 1 kinderporte monnee met geldsinhoud; 1 blauwe par kiet; k-quartz horloge; 1 zilverkleurige Parker pen; 1 kinder bril; 2 bankbiljet- te; 1 leren etui met 2 huissleutels en geld; autosleutels; 1 kinder horloge; 1 plastic tas met RABO enveloppe; 1 hor loge; 1 bos sleutels aan ring; 1 metalen kruiwagen; 2 bankbiljetten; 1 sleutel ring met 5 sleutels. Bijna is het zover! Nog anderhalve week en het is groot feest in de muziekschool. Zaterdag 19 oktober om 2 uur 's mid dags begint de grote play-back en soundmix wedstrijd. De presentator is niemand minder dan Henny Huisman. Ongeveer 10 jonge artiesten zullen hun idool op de planken brengen. We zijn geweldig benieuwd wie we te zien en wat we allemaal te horen krijgen en wie wint! Op die middag zullen ook de winnaars van de kleur-, teken- en knutsel- wedstrijd worden bekend gemaakt. Er zijn prachtige prijzen: cassetterecor ders, muziekschoolspellen met handte kening van Henny Huisman en kaarten voor een t.v. opname van de Soundmix en Playback show. Die muziek schoolspellen zijn het best bewaarde ge heim van dit jaar. Niemand (bijna weet hoe dat spel eruit ziet. Maar, op zaterdag 19 oktober wordt het eerste exemplaar verkocht door Henny Huis man aan de wethouder, mevrouw A. Willemse. Daarna kan iedereen zo'n prachtig spel kopen. De prijs is buitengewoon laag gehouden: 5,—. Gratis toegangskaarten voor dit gewel dige evenement kunnen tijdens kantoor uren worden afgehaald bij de muziekschool. i Maar^eerst krijgen we de voorronden nog. Zaterdag 12 oktober kunnen meer dan 30 echte en ,,namaak"-artiesten la ten zien wat ze kunnen. De besten mo gen doorgaan naar de eindronden. Deze voorronden zijn ook voor publiek toe gankelijk. Fans en familie mogen mee komen. Aanvang 9.00 uur. Tenslotte de tentoonstelling. Van al het ingeleverde materiaal wordt in lokaal 6 van de muziekschool een tentoonstel ling ingericht. Die expositie blijft tot en met 30 oktober. Daarna gaan alle werkstukken naar de makers terug. Kom gauw eens langs om te kijken wat er alzo hangt en staat. (In de herfstva kantie is de school gesloten.) Montage van sloten, grendels en elektronische alarminstallaties. Vraag vrijblijvend prijsopgave middenweg 44, 1906 AR Limmen, telefoon 02205-2377 Beste mensen, nu de grote vakanties weer achter de rug zijn, willen de katten van de Dierenbescherming u vragen, of u één (misschien wel twee) van ons als huisgenoot zou willen hebben. Momen teel zijn wij met ons twaalven, in leeftijd vari"rend van 11 weken tot 5 jaar; de meeste van ons zijn jonger dan 3 jaar. Een aantal daarvan zit al vele maanden bij de Dierenbescherming. Wij worden daar natuurlijk wel prima verzorgd, maar een eigen huis is toch je ware; bovendien moeten wij ook plaatsmaken voor andere soortgenoten, die dringend opgenomen moeten worden. Wij zouden het daarom heel fijn vinden, als u spoedig eens wilt bellen met de Dierenbe scherming Heiloo e.o., tel. 072-331407. Goed tehuis gezocht voor: Gezellig bruin hondje "Beertje" 10 jr. teef, gesteril. Bastaardspaniel "Tippy" 9 jr. teef. Bastaard Duitse staande 1 jr. reu, zwart. Poedel zwart, Whisky. 7 jr. reu. Middelgrote hond Tobias 4 jr. reu. Diverse konijntjes. Gevonden: Poes, cypers (beetje wit), Herenweg Egmond Binnen. Donkercyperse kat, grijzige vlooienband, Herenweg Heiloo, Zwarte poes, wit vlekje, Vinkenbaan Heiloo, poes cypers (veel wit), Kromme- laan Heiloo, kater, rood, Hoeverweg Egmond/Hoef. Poes, cypers grens Hei- loo/Alkmaar, langs Kanaal. Kater, rood Akersloot. RAADSCOMMISSIE FINANCIËN PERSONEELSZAKEN Morgenavond vergadert de commissie van advies en bijstand voor financiën en personeelszaken om 20.00 uur op het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere de bijstelling van de tarieven der gemeentelijke belastingen, retributies en overige heffingen per 1 januari. Voorals nog is het college van burgemeester en wethouders van mening, dat voor het volgende begrotingsjaar onder andere de onroerend goed-belasting (OGB) om hoog moet om de gemeentelijke begro ting niet met een negatief saldo te besluiten. Vooruitlopend op de algeme ne beschouwingen kunnen morgen de leden van de commissie financiën hun politieke visie geven op de verhogingen. REÜNIE PERSONEELSVERENIGING GEMEENTE Het bestuur van de personeelsvereniging van de gemeente Heiloo heeft het plan opgevat een reünie te organiseren voor alle oud-collega's, die sinds de oprich ting van de vereniging in 1964 lid zijn geweest. Vanaf mei '85 zijn brieven verstuurd en zo'n 68 procent van de aangeschrevenen heeft positief gerea geerd. Vanwege het enthousiasme is besloten dat de reünie doorgang zal vinden en wel op zaterdag 12 oktober in de grote kantine van Openbare Werken aan de Kanaalweg van 11.00 tot onge veer 16.00 uur. Ook de huidige leden van de vereniging zijn als vanzelfspre kend welkom. De bezoekers wordt ver zocht zoveel mogelijk foto's uit het verleden mee te nemen ten behoeve van de te houden foto-expositie. AFSCHEID CHEF BEVOLKING GEMEENTE HEILOO Na 40 jaar gemeentedienst is de heer J.A.L. van Linden, chef bevolking, burgerlijke stand, militaire zaken en verkiezingen per 1 oktober jl. vervroegd uit dienst getreden. Op 2 oktober jl. werd in de raadszaal een afscheidsbijeen komst met gemeentebestuur en collega's gehouden. De heer Van Linden is bijna 20 jaar in Heiloo werkzaam geweest en heeft gedu rende die periode ongeveer 1000 huwe lijken voltrokken. Het wegdek van de Heerenweg tussen de spoorwegovergang Zevenhuizerlaan en de Sandecamplaan verkeert in slechte staat. De gemeenteraad heeft onlangs een krediet beschikbaar gesteld voor de reconstructie van1 dit weggedeelte. De reconstructie zal 'bestaan uit verwijde ring en vervanging door straatklinkers. Tevens zal langs de oostkant van de weg (dus aan de zijde van de woningen) een verhoogd voetpad worden aangebracht. Vooruitlopend op deze wegwerkzaam heden zullen de riolering en de waterlei ding worden vernieuwd. De start van de werkzaamheden heeft plaats in de loop van november 1985. De totale duur van de werkzaamheden is, onvoorziene omstandigheden voor behouden, gepland op 6 weken. Voor nadere informatie en het inzien van de plantekeningen kunt U zich wenden tot de heer J. Koopman op het kantoor van de afdeling Openbare Werken, tel. 313158. ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN WEGEN, FIETS- EN VOETPADEN Vanaf ongeveer half oktober tot en met december 1985 zullen aan een aantal wegen, fiets- en voetpaden onderhouds werkzaamheden worden uitgevoerd door de gemeente Heiloo. Het betreft Het Bleekveld, De Dors, de Groenelaan, de Lage Weijdt, 't Malevoort, de Stations weg, Vrieswijk, Termijen en de Werken delslaan. Mocht u op deze plaatsen in Heiloo tijdelijk een 'puinhoop' aantref fen, bedenkt u dan dat het daarna een stuk aangenamer wordt gebruik te ma ken van deze openbare wegen. AGENDA OPEN HUIS Tel. 333368 donderdag 10 oktober Fed. Vrouwenraad 9.30-11.30 Plattel.vr. 10.00-12.00 Fa. Alberto, verg. 9.00-12.00 Theatergr. Moem 16.00-17.30 Yoga 13.30-16.30 H.O.V. operettever. 20.00-23.00 Sjoelclub Heiloo 20.00-22.00 HBC bridgeclb., 2 zalen 20.00-23.00 Boerhave Eng. les 19.00-21.00 vrijdag 11 oktober SKOW volksdansen 11.00-12.00 Plattel.vr., volksd. 9.30-10.30 Plattel.vr., volksd. 13.30-15.30 N.v.v.H., damesbridge 9.30-11.30 H.V.S. vergad. 10.00-12.00 Geschiedenis in vogelvl. 6 14.00-15.00 Begel. Orkest v. N.H. 20.00-22.00 Nivon geologie 19.30-21.30 zaterdag 12 oktober VVD vergad. 10.00-15.00 K.N.P., vergad. 10.00-15.00 Alkm. Big Band 15.30-17.30 Vermist: Kater "Jimmy" lichtbruin, zwarte oren, gecastr., Zevenhuizen Heiloo. Rood ka tertje 5 Va mnd., Wilgenlaan Heiloo. Zwart/wit katertje mnd., Hoge Weijdt Heiloo. Perzische poes 11 jr. grijs, Termijen Heiloo. Grijs/witte kater Hoekstuk Heiloo. Cyperse kater, Zeven huizerlaan Heiloo. Cyperse poes, Wester weg/grens Limmen, Heiloo. Zwarte poes vlooienband met kokertje, Molenweg Limmen. Wit konijn, Ewislaan, Grijs konijn Sch. Hondsbosschelaan Heiloo. Wij hebben altijd behoefte aan mensen, die tijdelijk een gevonden kat of hond tegen vergoeding in hun huis willen opnemen. Inl.: Dierenbescherming Heiloo e.o. Katten 072-331407, b.g.g. 334810, hon den 072-333714, knaagdieren 02205- 2256. IMtMHMaM Ouder worden gaat nu eenmaal ge paard met verschillende moeilijkhe den. De één heeft minder last dan de ander, maar iedereen heeft vaak wel iets waarvan we zeggen, "Ja, dat had ik vroeger toch maar nooit". Maar als het euvel niet te groot is, nemen we het voor zoete koek en denken al gauw, nou ja, als het hier bij blijft dan mag ik niet mopperen. Maar ter zake: Veel gebreken zou den minder erg zijn, als de mensen, die ze hebben, wat meer door de medemens zouden worden opge vangen. Neem nu, als voorbeeld, het doof zijn. Dat is iets wat vele ouderèn overkomt. Wel, voor de mensen die dat hebben is het heel naar, maar ook voor de omgeving is het moei lijk. Gehoorapparaten zijn, nog steeds, niet zo, dat men er over kan juichen. Zo wil het gebeuren dat men praat tegen iemand met zo'n apparaat en dus denkt, dat het ge hoord wordt, maar er komt geen reactie. Men wordt kribbig en gaat hard schreeuwen. Dat zou op zich zelf nog niet erg zijn, maar men kijkt er dan zo (op z'n minst) ver stoord bij. Kijk, en dat is nou iets wat aankomt bij de doven. Zij vin den het immers zelf nog veel erger. Meestal is er echt wel een mogelijk heid te vinden, waardoor zij iemand wel kunnen verstaan; dat moet dan even worden uitgeprobeerd. Zij missen al zo veel. In gezelschap is het het moeilijkste. Dan zitten die mensen er voor spek en bonen bij. Het is te veel gevraagd, als we zo ie mand meemaken, om alles te vertel- Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur en 11.00 uur: Ds. Ph. Ouwen- dijk. Crèche en Kindernevendienst in de Rank. Kruiskerk 9.30 uur en 11.00 uur: naar de Witte kerk: 19.00 uur: Ds. B. J. Kruit. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: Ds. A. Boelhouwer, zondag van het werelddiaconaat. 17.00 uur: Ds. A. Boelhouwer, leerhuisdienst. Cbr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.00 uur: Ds. H. Biersma uit Hoogeveen. Parochie-zondagsdienst Psychiatrisch Centrum, Kenne- merstraatweg 464, Heiloo, tel. 072-330844. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woens dagavond 8 uur. Bijbelstudie. Wester weg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: De Heer T. Viezee uit Alp hen aan de Rijn. Ned. Herv. Gemeente Egmonden 10.30 uur: Ds. N. K. Eikerbout, Eg mond Binnen. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: De Heer L. Sijp. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.00 uur: Broederschapsdag. Ds. A. G. Hoekema. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: Ds. A. G. Hoekema. Ned. gereformeerde kerk Alkmaar 9.00 uur: br. W. deJong; 15.00 uur: Ds. P. J. H. Krol, deze diensten worden ge- Gesloten. zondag 13 oktober maandag 14 oktober Nivon kreatief 13.30-15.30 N.v.v.H., zang 13.30-15.30 Plattel.vr. 13.30-15.30 Pridini volksdansen 16.00-18.00 Yoga 13.30-15.30 Geschiedenis in vogelvl.7 15.00-16.00 Sans Atout, bridge 20.00-22.00 Falkland toneel 20.00-23.00 EHK klaverjassen 20.00-22.00 Volkshuisv. vergad. 20.00-23.00 Yoga 19.30-21.30 dinsdag 15 oktober Nieuw Leven, zang 20.00-22.00 Oppositie schaken, 2 zalen 20.00-23.00 HBC bridge 20.00-23.00 Volkshuisvesting 19.00-22.00 woensdag 16 oktober Postzegelclub 20.00-22.00 Falkland toneel Rotaryclub Yoga P.v.d.A., vergad. 20.00-23.00 ,^49.00-21.00 20.00-22.00 20.00-23.00 AGENDA DE BEUN Tel. 333156 donderdag 10 oktober St. Jan Mavo 20.15- zaterdag 12 oktober Peter Faber 20.15- len, maar zo nu en dan even laten weten waar het over gaat kan toch niet zo moeilijk zijn. En, ze voelen dat ze er bij betrokken worden en dat is al heel wat. En dan moeten we natuurlijk ook niet gaan lachen als een antwoord niet klopt met de vraag. Veel men sen raken uit hun evenwicht en dur ven niets meer te zeggen. Ook zijn er veel mensen met welk gebrek dan ook, die zelf grapjes maken over hun handicap, maar dat is dan meestal om anderen voor te zijn en zich groot te houden. Ook dit moeten we zien te verhelpen want het is diep tragisch. Wie weet wordt een heleboel narigheid enigs zins gemakkelijker te dragen. Ali ENGELS VOOR 55-PLUSSERS Op 23 oktober begint in 't Tref punt, Westerweg 294 te Heiloo, van 12.00-13.00 uur een cursus Engels voor beginners voor mensen van 55 jaar en ouder. De cursus is met name bedoeld om de Engelse taal te leren verstaan en spreken. Omdat niet voor een diplo ma wordt opgeleid kan het leertem po aan uw mogelijkheden worden aangepast. De kosten bedragen 7,50 per vier weken. Opgave en nadere informatie bij de Stichting Ouderenwerk Heiloo i.o., 't Trefpunt, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, tel. 331297, bereikbaar iedere werkdag tussen 9.00-10.30 uur, en bij de heer Linnenkamp, tel. 333872. Indien u slecht ter been bent of an derszins niet in staat bent op eigen gelegenheid naat 't Trefpunt te ko men, kan voor vrijwilligersvervoer worden gezorgd. houden in de Ned. Herv. Kerk te Oudorp. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Laat, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: leesdienst. Baptisten Gemeente Alkmaar R. Bogaerds. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10 uur Hoogmis. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uur. Donderdag 9.00 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8.00 uur. Vrijdag 19.15 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H.H. Missep: zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 en 11.00 uur. In de week: maandag-, woensdag- en zaterdagavond om 19.00 uur en de overige dagen 's morgens om 10 uur. Avondmis: le Vrijdag van de maand 19.00 uur. Lof: Zondagavond 18.30 uur. Biechthoren: Zaterdag in beide kapel len vanaf 16.00 uur. Kapel Psych. Centrum St.Willibrord H.H. Missen: Zaterdagavond 18.45 u. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. BRIDGEN: OPEN DAG IN 'T TREFPUNT Datum: maandag 14 oktober van half 2 tot half 5. Plaats: 't Trefpunt, Westerweg 294. Deelname: personen vanaf 50 jaar, zowel leden als niet-leden van de Ouderenbonden. Inschrij fkosten kennismakingsdag geen. Informatie over deelname aan de wekelijkse wedstrijden op maandag- en/of vrijdagmiddag: op 14 oktober in de pauze en na afloop van de wedstrijden, daarna op de speeldagen. AGENDA 'T TREFPUNT Westerweg 294 - tel. 331297 Hoog en Laag 7a - tel. 331458 donderdag 10 oktober: yoga soos biljarten gymnastiek yoga de jong vrijdag 11 oktober: koersbal soos bridgen biljarten klaverjassen zondag 13 oktober: soos maandag 14 oktober: WAO/AOW soos biljarten 't Treffertje bridgen bowling dinsdag 15 oktober: ouderenkoor soos biljarten handwerken gymnastiek De Loet woensdag 16 oktober: engels soos biljarten DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) W. Hartong, Sandekamplaan 33, Hei loo, tel. 072-337883. Weekenddienst Apotheek Apotheek WANNA, J. Leysterstraat 22, Alkmaar, tel. 072-112082. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappen dienst: 020-123123. Verloskundige Limmen Mevrouw C. Motzo, tel. 02513-12895 Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo J. Snoep, van Catsstraat 4a, Heiloo, tel. 072-330365. Diëtiste Simone Ouwendijk, diëtiste, telefonisch afspraken maken: dagelijks tussen 18-19 uur. tel. 072-330719. Van Doorn straat 24, Heiloo. Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadvies na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. 072-337342. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072- 333398; M. A. van Riel, De Wildtlaan 28, Heiloo, tel. 072-333271; E. J. de Waal, Kennemerstraatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P. A. Slinger, De Hog- he Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-334694. Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT, Heiloo, tel. 072 -337119. DIERENARTSEN Dr. Schaap en dr. Duijser zijn altijd te bereiken op tel. nr. 072-331606. (Commandeurslaan 1). Zaterdags spreekuur van 11.00 - 12.00 uur. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen de Hoghe Weijdt 31, tel.: 072-338114 b.g.g.: 02208- 96924 M. J. Dijkema de Hoghe Weijdt 31, tel.: 072-338114 b.g.g.: 072-334348 KRUISVERENIGING „HEILOO" Kantoor: Wijkgebouw: Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17.00-18.00 uur. Uitleenmagazijn geopend op werk dagen van 19.00-19.30 uur. Tel. 072 - 331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tussen 12.00 - 13.00 Wijkverpleegkundigen: Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072 - 331021/te bereiken van 8.00-8.30 uur Mevr. A. v. Staveren, tel. 072 - 334326, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072 - 337465, te bereiken van 8.00 - 8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02208 - 6203, te bereikefi maandag, woepsdag en vrij dag tussen 8.00 - 8.30 uuf. Mevr. L. de Waard, tel. 02518 - 55495, te bereiken tussen 8.00 - 8.30 uur. Mevr. B. Huisingh, tussen 8-8.30 uur, tel. 02208-96422. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur via tel. 072-126482 (alarmcentrale). Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks tussen 12.00 - 13.00 uur, tel. 072- 331073. Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Weekenddienst in de kop van Noord- Holland, tel. 02240-7939. 9.15-11.30 13.30-17.00 13.30-17.00 13.45-16.00 20.00-22.00 10.00-12.00 13.30-17.00 13.30-17.00 13.30-17.00 20.00-22.00 13.30-17.00 9.00-12.00 13.30-17.00 13.30-17.00 14.00-15.00 10.00-12.00 13.30-17.00 13.30-17.00 13.45-16.00 14.45-15.45 9.00-12.00 13.30-17.00 13.30-17.00 OPENBARE BIBLIOTHEKEN Het Malevoort 13, 1852 KZ te Heiloo, tel. 330670: Dinsdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Donderdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Vrijdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Zaterdag 10.00-12.30 Kennemerstraatweg 382, 1851 BK te Heiloo, tel. 330057: Maandag 19.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Vrijdag 14.00-17.00 CONSULENTEN DIEREN BESCHERMING HEILOO Honden. Reppel, tel. 333714. Katten: D. van Weelden, tel. 331407. Vogels: J. Kuiper, tel. 335478. Watervogels: C. de Lange, tel. 333073. Knaagdieren: mevr. Waijers, tel. 02205-2256. Aktie Vakantie Pleegdier: tel. 336180. STICHTING ONDERDAK ALKMAAR Koelmalaan 196, tel. 072-400234. Op vangcentrum voor acuut dakloze mensen. DE ZONNEBLOEM Vereniging tot bevordering van het wel zijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of verpleeg huis. Sekr.: Werkendelslaan 29, tel. 331594. FNV INFO-TEAM HEILOO-LIMMEN Zitting iedere eerste en derde maandag van de maand van 20.00 tot 21.00 uur in de R.K. pastorie, Westerweg 267. Spoed informatie: tel. 02205-1608. BOUW EN HOUTBOND AFD. HEILOO Spreekuur iedere maandag van 20.00 tot 21.00 uur in de R.K. pastorie, Westerweg 267. FIOM: BURO VOOR ALLEEN STAANDE OUDERS Van der Meijstraat 6 te Alkmaar (tel. 118812). Bereikbaar maandag t/m vrij dag, tussen 9.00 en 17.00 uur. TELEFOONCIRKELS Inl.: mevr. Hart, Vredenoord 68, tel. 072-335149. STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS Kantooruren: maandag, woensdag en vrijdag (12.00-14.00 uur) per tel. 335296. STICHTING ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ALKMAAR EN OMSTREKEN Heiloo: Kennemerstraatweg 382, tel. 330984. Spreekuur maandag, woensdag en vrijdag, 9.00 tot 10.00 uur. Limmen: Middenweg 26a, tel. 02205-1250. Spreekuur donderdag, 14.00 tot 15.00 uur. Afspraken buiten spreekuren: Bureau Algemeen Maatschappelijk Werk, Nas- saulaan 5 te Alkmaar, tel. 072-110804. Gehele week. STICHTING OMBUDSMAN HEILOO Dagelijks bereikbaar op de tel. nrs.: 332361 en 335710 van 10.00-22.00 uur. Schriftelijke vragen: Postbusnr.: 89. Spreekuur vrijdagavond na telefonische afspraak in De Duif, Mariënstein 180, van 19.30-20.00 uur. STICHTING WERKLOZEN- BELANGEN HEILOO E.O. Spreekuur: elke maandag, woensdag en vrijdag (10.00-11.30 uur) in het onder komen aan de Pastoor van Muijenweg 16 te Heiloo (voormalige Agnesschool). Tel. 072-337196. VVV HEILOO Ver. voor Vreemdelingenverkeer, Post bus 5, 1850 AA Heiloo. Hoofdinformatrice: mevr. A. de Moor, Nijverheidsweg 11, Heiloo, tel. 072-333719. WERKGROEP KIND EN ZIEKENHUIS Secretaris. J.C. Smakman, tel. 072-331661. OUDERENKOOR HEILOO Repetitie dinsdag van 10.00-11.45 uur, in 't Trefpunt, Westerweg 294. Inl.: via tel. 334797, 334054 of 334216.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 2