het Stationscentrum Heiloo f6.95 JEFLETSCHERT a Kies uw eigen sfeer en stijl in de oktober woonmaandshow De jeugd weet Buk Buk te vinden Poetry-avond K m Goed gevuld Alléén tijdens de koopavond één kilo D.A. Drop voor Bij Rozing in Heiloo vindt U 4 etages woonplezier met tevens een permanente ten toonstelling van aquarellen en gouaches van de Heilooër kunstenaar Abraham Brouwer. Welkom op de begane grond Welkom in het souterrain Welkom op de le verdieping Welkom op de 2e verdieping, Heerenweg 148 in 't Stationscentrum Telefoon 330890 Nieuwe vormen, kleuren, systemen en mogelijkheden. Het moderne wonen is een ongekompliceerd feest. Met talloze, betaalbare kansen voor een eigen stijl en sfeer. Met makkelijke meubels die zich ongedwongen laten kombineren. Geloogd grenen is een verhaal apart. Meubels van geloogd grenen hebben een heel eigen karakteristiek. Romantisch en natuurlijk tegelijkertijd. Het ambachte lijke spreekt aan. En die zweem van antiek geeft elk interieur iets eigens. U haalt er plezier voor 't leven mee in huis. In de zitkamer, eetkamer, slaapkamer, over al zijn geloogd grenen meubels op hun plaats. Wij presenteren u 'n uiterst veelzijdige kollektie slaapkamers. Met alle aanvullen de mogelijkheden die vandaag de dag het slaapvertrek tot een deel van het huis maken waar het overdag ook prima vertoeven is! Nieuwe materialen, kleuren en vormen. Van speels tot stijlvol. het klassieke interieur De 'Golden Classic Collection' vertegenwoordigt de Engelse sfeer. De Engelse Chesterfield in kombinatie met elegante, mahoniehouten meubelen. Een geheel andere klassieke stijl en sfeer treft u aan onder de naam 'Het origineel klassieke Meubel'. Volledige gestoffeerde banken gekombineerd met mooie eikenhouten meubelen van origineel Nederlands fabrikaat. J Uitstekend gemaakt en afgewerkte meubelen. Vriidaa koopavond Westerweg 261, Heiloo, Tel. 072-331738. UITKIJKPOST 9 OKTOBER 1985 kopen kiezen m iii ii Burgemeester Glijnis overhandigt symbolisch de sleutel van het Bruno gebouw aan de voorzitter van het StichtingsbestuurJohn Kaandorp. Op donderdag 3 oktober was het dan eindelijk zo ver, om 16.30 uur gingen de deuren open van het verbouwde Bruno- gebouw. Na het tekenen van de stich- tingsacte, waarmee de beheersvorm 'Stichting Brunogebouw' gestalte kreeg, werd het gebouw door burgemeester Glijnis heropent. Dat gebeurde overi gens pas na uitgebreide inleiding van de heer Schouten, ambtenaar in gemeente dienst en de afgelopen jaren belast met de renovatie van het gebouw. Het Brunogebouw, dat in 1980 gekocht was door de gemeente, bleek namelijk niet bestand tegen het geluid dat verschil lende bands produceerde tijdens hun optreden, en waar de buurtbewoners dan werden geteisterd, door geluidsover last. De buurtbewoners klopten aan bij de gemeente, waar mevrouw Willemse- van der Ploeg wethoudster van sociale zaken en culturele zaken de klachten serieus behandelden.Het werd duidelijk dat er iets aan gedaan zou moeten worden en zo kon een half jaar geleden begonnen worden met de verbouwing die bijna een half miljoen gulden heeft gekost. Dit bedrag is beschikbaar ge steld door het gemeentebestuur van Hei loo. Om ongeveer 17.00 uur overhandigde burgemeester Glijnis de sleutel van het gebouw aan de voorzitter van de Buk, John Kaandorp. Hij ontving daarbij ook een envelop met inhoud, die de burge meester graag besteed zou zien aan een klok, die hij had gemist bij het bezichti gen van het gebouw. Woorden van lof Het zojuist heropende „jongerencen trum Buk-Buk" in Heiloo gaat in hoog tempo voort met het organiseren van het ene bijzondere gebeuren na het an dere. De Poetry-avonden vóór de ver bouwing hadden niet te klagen over pu blieke belangstelling. Voor het bestuur van het centrum was dat reden genoeg om dit soort avonden in de programme ring te handhaven. Donderdagavond 10 oktober is het dan ook weer de beurt aan vijf schrij vers/dichters om voor het voetlicht te verschijnen. Belangwekkend deze avond is het optreden van Peter van Straaten. Deze tekenaar heeft met zijn „Vader Zoon"-strips en zijn vele soorten prenten een belangrijke plaats ingenomen in de Nederlandse stripwe reld. Zijn onlangs verschenen bundel „Aanstoot" (52 onfatsoenlijke teke ningen) is zelfs in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Naar aanleiding van deze tekeningen zal de Amerikaan se editie van het blad „Playboy" een coverstory aan hem wijden. Peter van Straaten schreef vorig jaar voor toneel groep Centrum een eenakter en begon in „Het Parool" met een column in de zaterdageditie. Hij deed dit min of meer als opvolger van Simon Carmiggelt. De stukjes van Van Straaten blijken sterk relativerend en van een flinke dosis hu mor (zelfspot) te zijn voorzien. Nog nimmer heeft Peter van Straaten op het toneel uit eigen werk voorgelezen, maar voor Buk-Buk wilde hij een uitzonde ring maken! Hans Plomp is ook géén onbekende in de literaire wereld. Zijn gedichten, zoals Venus in Holland", en verhalenbun dels zoals „In de buik van Moeder Na tuur" en „Kort geleden", zijn telken maal wisselend van stijl en duidelijk zonder veel poespas. Overeenkomsten in stijl en onderwer pen zijn er te vinden bij René Stoute. Deze ex-junkie schrijft zeer boeiend over z'n junkie-tijd in zijn debuut „Op de rug van vuile zwanen" (1982). Schrijven als therapie leverde nog twee Peter van Straaten: avond in De Buk. donderdag- romans op, waarvan „Uit het Achter land" onlangs verscheen. Als zéér boei end verteller leerden wij hem kennen op het „One World Poetry"-festival. Ademloos luisteren. Kristian Kanstadt is een dichter van de jongste generatie. Krachtig en helder zijn zijn beeldende gedichten. Een half jaar geleden was hij ook bij de Buk, maar op verzoek zal hij deze week wat meer van de „gedichten met hulpmidde len" doen. Last but not least is er een optreden van A.H. Detop. Deze Rotterdamse dichter is qua stijl en accent verwant aan Jules Deelder. Veel kwinkslagen en een hoog tempo mogen van hem worden verwacht. Vijf schrijvers/dichters maar liefst op deze donderdagavond. Dat zijn heel wat „letters voor een luttel bedrag". Omdat wij deze maal op een doordeweekse dag zitten, en wij ook (vooral) de school gaande jeugd de kans willen geven van het gebodene mee te genieten waar mee niet gezegd is dat oudere mensen niet welkom zijn, is het de bedoeling dat we niet te laat eindigen. Logisch dus dat we ook op tijd beginnen: donderdaga vond 20.00 uur. „WIL JE SCHRIJVEN? SCHRIJF DAN MEE!" Voor jongeren uit Heiloo en omstreken bestaat de mogelijkheid om op 3 avon den in oktober mee te doen met een zgn. workshop. Meisjes en jongens die schrijven in hun vrije tijd, zowel poëzie als proza, kunnen hier aan meedoen. Onder bezielende leiding van niemand minder dan Simon Vinkenoog zal er gesproken worden over je werk. Je kunt advies vragen als je twijfelt over stijl en woordkeus of ritme en opbouw. Een portie opbouwende kritiek is nooit weg als je schrijft. En zeker is dat goed voor je werk als dat van een professioneel ie mand als Simon Vinkenoog komt! Er zijn nog enkele plaatsen vrij op de donderdagavonden 17, 24 en 31 oktober a.s. van 20.00 tot 22.00 uur. Deelname is gratis. Opgeven voor deelname en meer infor matie krijgen kun je bij: Antoine van den Burg, Bosanemoon 81, 1852 XP Heiloo, tel. 072-335676. waren er ook aan het adres van college -genote wethouder Willemse- van der Ploeg, die zich zeer intensief heeft bezig gehouden met het tot stand komen van een goed ingericht jeugd- en jongerencen trum in Heiloo. Op vrijdag 2 oktober kreeg de opening een vervolg. Hiervoor waren alle mensen uitgenodigd, die iets met de Buk te maken hebben gehad of nog hebben met de Buk. Bij binnenkomst ontving iedereen een boekje waar alle teksten van de liedjes netjes stonden gedrukt, zodat iedereen mee kon zingen. Een aantal leden van de Buk zouden namelijk een schitterend optreden verzorgen van zang en cabaret. Dit werd een groot succes, want iedereen was heel enthousiast over het optreden en waarbij de leden aan het einde van de voorstelling een daverend applaus moch ten ontvangen van het publiek. De bedoeling van de verbouwing, ten minste één van de belangrijkste uitgangs punten, namelijk het geluiddicht maken van het Brunogebouw, is tijdens het eerste Buk-weekend degelijk beproefd. De buurtbewoners hebben van het cabaret nog wel het meeste letterlijk verstaan (zij zaten op de voorste rij in de zaal), maar van de optredens van de Drumbone en Circus Caprioli (zaterdag) en komiek Janao Edwards (zondag) is hen het meeste ontgaan. Het aanwezige publiek genoot overigens volop. Binnen een week moge het duidelijk zijn: de jeugd weet het Bruno-gebouw De Buk weer te vinden. Na het feestelijke openingsweekend ver volgt de Buk haar seizoen op donderdag middels een eerste Poetryavond. Info: zie elders. Vrijdag is er in het café (of liever taplokaal) een optreden van Jump! Dickie Jump!, rockabilly a la Gene Vincent, puur en onvervalst. De toegang is om 10 uur en de toegang is 5 om 4 gulden. Zaterdag om 10 uur een try-out van de Theatervoorstelling "Grond" van Bram Vermeulen en Frank Ketelaar. De entreeprijs is uitnodigend op f. 7,50 om 6 gulden gehouden. Zondagmiddag om 4 uur een optreden van Bertus Borgers met zijn Groove Express. De bekende saxofonist (vroeger trouw gezel van Herman Brood) en maker van classics als Still Believe en City Lights zal zorgen voor een heerlijk middagje uit je bol gaan. De toegang is 8 om 6 gulden. Volgende week de film The Wall, een groepenpresentatie en Social Security. Bram Vermeulen (links) en Frank Ketelaar: zaterdag in De Buk. ii li n Rechte Hondsboeechelaan 22 Telefoon 072-330175 (T> Dozing He iloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 6