Er wilt altijd wat te beleven in winkelhof BLOEMBOLLENMARKT rV<eïeE OKTOBER NOVEMBER MAART APRIL 10 JAAR DIERENHUIS IN HEILOO Het Dierenhuis^ éÜm $Steek Vrijdag 18 okt. zaterdag 19 okt 20% korting 30% korting Sinnige's fruit munt uit!!! SINNIGE'S Ruud van Haneghem ELKE VRIJDAG KOOPAVOND Dit betekent FEEST voor alle huisdieren RENA LUCHTPOMP 16.50 GOUD AL WATERVERBETERING 3.95 TETRAMIN 250 cc7.95 5 NEONTETRA'S 4.50 5 KARDINAALTETRA'S 4.50 5 CHINESE DANIO'S 4.50 5 ZEBRA BARBELEN 4.50 Zes leden Eensgezindheid ontvingen bondinsignes Uw advertentie betaalt zichzelf terug m.m.V. Tuintechnisch Adviesburo Plaats; Winkelcentrum 't LOO, Heiloo op aïïe vogelkooien en hondemanden op alle hengelsportartikelen PLANTTIJD AMARIJLLIS inclusief geschenkverpakking van 9.95 voor 7.95 Openingstijden: VRIJDAG 18 OKTOBER 9.00-21.00 uur ZATERDAG 19 OKTOBER 9 00 -16.00 uur 40 Botanische tulpen superkwaliteit exclusief assortiment van 16.00 voor 13.00 'm EXCLUSIVITEIT ONVOORWAARDELIJKE BLOEIGARANTIE Ruud van Haneghem b.v. De gehele maand oktober grote kortingen en leuke aanbiedingen, zoals: Winkelhof 't Loo 37 1851 HT Heiloo Tel. 072 - 33 43 86 voor o.a. Haagconifeer Leylandii Bloeiende Heideplanten Veste Planten Heesters, Hulst en graszoden. Kom eens langs voor advies Tuincentrum Lombart Calville, 6 pond4.00 Doyenne du Commice, 6 pond4.00 Sinaasappelen vol sap, 20 stuks5.00 Mooie Prei, 1 kilo..f 0*95 Sla, 2 kroppen0.95 Paprika's, 1 kilo2.50 Deze aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag Donderdag: 1 Mooie Bloemkool0.95 Vrijdag en zaterdag: Rosaki Druiven, 1 kilo1*95 Mooi Witlof, 1 kilo1.95 AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT cót'j pad fatiCKi II MARTIEN H0EBE Stationsweg 2 Tel. 072-335596 katholiek vrouwengilde UITKIJKPOST 16 OKTOBER 1985 Nü bloembollen planten wordt beloond met 'nldeurige lente. 't Is nu tijd om bloembollen te planten. Kom naar ons en ontdek dat daar alles in het teken staat van bloembollen. Kies in overleg en laat u deskundig voorlichten over het volledig assortiment bloembollen met als specialiteit 50 soorten botanische tulpen. Tuintechnisch Adviesburo - Tuinaanleg - Tuinonderhoud Kantoor: Westerweg 373, 1852 PR Heiloo Telefoon 072 - 33 24 17, Postbus 73, 1850 AB Heiloo Opslag: Vennewaterweg 17, 1852 PT Heiloo Tijdverdrijfslaan 1B Egmond a/d Hoef Telefoon 02206-5075 KNUTSELEN BIJ DE WAO GROEP Zoals wij laatst al meldden heeft de WAO groep het plan om een knutsela- vond te organiseren, wie daar belangstel ling voor hebben, willen die even bellen met mevr. Zorg, tel. 337846. Verder heeft Heiloo geen 859 werkelozen maar 859 WAO ers, dat is bijna 5% van de bevolking van Heiloo. Aangeboden: grote opfris en onderhoudsbeurt voor uw grammatica, spelling, enz. Volg basiscursus Ne derlands bij Volksuniver siteit Alkmaar. Bel (072) 611361. HEILOO 4/V haalde een le prijs met 372 punten en lof van de jury in de ereafdeling. Van deze koren haalden wij het hoogste aantal punten en wij mochten dan ook de wisselbeker in ontvangst nemen.Dit dankt het koor aan de uitstekende leiding van dhr. J. Stam, die door de jury gehonoreerd werd met tienen voor zijn opvatting van muziek. Na een geweldig diner zong het koor op de terugreis, of ze de wereldbeker hadden gewonnen. Toch kan ons koor nog steeds nieuwe leden gebruiken zowel dames als heren. bijzonder weikon Bij muziekvereniging Eensgezindheid werd afgelopen woensdag een aantal leden onderscheiden in verband met hun verdiensten voor de amateurblaasmu- ziek. De ANUM (Algemene Nederland se Unie van Muziekverenigingen) reikt aan muzikanten met een lange staat van dienst bondsinsignes uit, waarbij niet het lidmaatschap van één bepaalde vereniging maatstaf is, maar de totale tijd dat iemand muzikant is. In besloten kring na de repetitie, hield de heer Beuse van de ANUM een voordracht over de geschiedenis van de amateurblaasmuziek en haar huidige status. Vervolgens speldde hij de betref fende leden de bondsinsignes op, hierin bijgestaan door de wethoudster van cultuur, mevrouw Willemse. Door zijn grote bekendheid met de wereld van de Op alle WINTER JASSEN in de maand oktober nu 100,- korting. Ook in maat 58 leverbaar. Rozing Herenmode Kerkelaan8, Heiloo Tel. 331397. Kennemerstraatweg 301, hk. Zevenhuizerlaan. Telefoon 330366 1 jaar Diefstal verz. zwaar slot, R.V.S. Vel gen, vast kogellager bracket, enz. enz. AANBIEDING, NU 449,- BATAVUS OPOEFIETSEN zwart, wit, roze, rood. AANBIEDING, NU 390,- BATAVUS SPLENDID HERENFIETSEN remnaaf A.N.W.B. slot, R.V.S velgen, vast kogellaqer brac ket, NU 399,- DAMES trommel- remmen, 3 versn. 499,- EN 549,- Wij ruilen uw oude fiets in voor de hoogste waarde. In enkele openbare gebouwen in Heiloo en omgeving zijn het laatste jaar tentoon stellingen gehouden van wandkleden, gemaakt door verschillende kunstena ressen. Veelal waren voor deze wandkle den allerlei weeftechnieken zoals band- rond- en openweven gebruikt. Mocht u zich in het komende wintersei zoen deze creatieve vaardigheden eigen willen maken, dan kunt u zich wenden tot Mevr. J. Bikker, tel. 331273, lerares weven van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Ook kunnen wij nog enkele dames plaatsen bij de franse conversatieles. Deze lessen zijn speciaal bedoeld om de spreekvaardigheid in franse taal te vergroten. Opgave en inlichtingen even eens bij Mevr. J. Bikker, tel. 331273. Kaas Wat was het jammer dat de weergo den woensdag 9 oktober weer eens met gulle hand hun badkuipen over Heiloo uitgoten. Daarom kwamen maar weinig huisvrouwen naar het Open Huis, waar dhr. G. Kaper, een zeer bekend man in de nationale en internationale kaaswe reld, op de ochtendbijeenkomst iets zou vertellen over zijn ervaringen mét en óm dit zuivelprodukt. Vice-presidente Karla Spits-Klein Obbink verwelkomde de aan wezigen en gaf daarna het woord aan de heer Kaper. Deze geboren Alkmaarder heeft zijn hele leven "in de kaas gezeten". Als kind leerde hij er bij zijn moeder in de winkel al mee omgaan en via een zeer strenge baas is hij er alles over te weten gekomen. Aan reklame en exportbevordering heeft de heer J^)er heel veel gedaan. De hele wereld heeft hij afgereisd, was in Japan in een quiz voor de televisie en hoopt ook in China de mensen aan het kaas eten te wennen. Op de Alkmaarse kaasmarkt is de heer Kaper een heel goede bekende. Hij heeft er ook voor geijverd om in de Waag een kaasmuseum te krijgen en houdt er van om de oude tradities te handhaven, wat in deze tijd slechts ten dele gelukt. Bij het vragenstellen aan het einde van de bijeenkomst kwam o.s. het bewaren van kaas aan de orde. Met een hartelijke dankwoord en een toepasselijk geschenk bedankte Karla Spits de heer Kaper voor zijn enthousiaste verhaal. CRESCENDO HET KOOR UIT EGMOND-BINNEN Zaterdag 12 oktober heeft het gemengde koor Crescendo" deelgenomen aan het internationaal concours te Werkendam. Hier namen 25 koren aan deel. Het werd een fantastisch resultaat: het koor be- i Vooral heren zijn Schroomt u niet en kom eens vrijblijvend luisteren op een repetitie-avond. U zult blaasmuziek was de heer Beuse in staat er beslist geen spijt van hebben. We elk van de gehuldigden op zeer persoon repeteren op maandagavond van acht lijke wijze te benaderen. Tot besluit tot tien uur in Café Swart te Egmond Binnen, of als u inlichtingen wilt hebben bij mevr. Verhoog (tel. 2600) of Mevr. Baltus(tel. 1130). NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN, AFD. HEILOO Voor de eerste ochtend bijeenkomst in het nieuwe seizoen was de heer Duin uit Heemskerk uitgenodigd, die een lezing zou houden over het leven van de bijen. Hij toonde ook mooie dia's van en over het bijenvolk en vertelde hoe de taken onderling in de kast verdeeld zijn. De Koninging een volwaardig "wijfje" legt de eitjes. De daaruit komende larven worden door de werkbijen van voedsel voorzien. Zodra hun taak is volbracht worden ze de kast uitgewerkt. Bij een temperatuur van 8 graden of ho ger komen de bijen naar buiten. Bij langdurige regen hangen de imkers een soort raamwerk, met daarop een suike roplossing voor bijvoedin g in de kast. vertelde mevrouw Duin, ambtenares kunstzaken van de gemeente Heiloo de aanwezigen op duidelijke wijze het een en ander over de subsidieregelingen en op welke gronden verenigingen voor subsidie in aanmerking komen. De volgende personen werden gehuldigd De heer G. v.d. Brink (zilveren insigne) ruim 25 jaar muzikant, maakt deel uit van het bestuur van de vereniging. Als 13 jarige begonnen bij Eensgezindheid, o.a. onder de haast legendarische diri gent Albert Meyns gespeeld. Is trombo nist. Mevrouw Beets-boot (25 jaar lid; ver guld zilveren isigne. Via haar vader, een enthousiast muzikant, bij de fanfare terechtgekomen. Vervult al jaren de functie van penningmeesteresse en is bugeliste in het orkest. De heer A. Hoedjes (verguld zilveren isigne met baard en rand, 50 jaar muzikant). 50 jaar onafgebroken lid van één vereniging, de laatste jaren van twee verenigingen tegelijkertijd lid, werd door Beuse "visitekaartje van de blaasmuziek ziek" genoemd. Is hoornist. De heer M. Swart (50 jaar, verg. zilver en baard en rand) Eveneens lange carrière; bij diverse verenigingen, waar onder de voormalige Postharmonie in Alkmaar. Heeft in Hoorn gespeeld onder de vermaarde dirigent en compo nist Gerard Boedijn. Naast tromstokken behoort een feestneus tot zijn vaste attributen. Is slagwerker. De heer P. Dijkstra (50 jaar, verg. zilv. en rand en baard) muzikale loopbaan begon in Friesland, vervolgens via Beem ster naar Heiloo. Zeer begaan met de muziek met name ook op bestuurlijk vlak. Vervulde bij Eensgezindheid ge ruime tijd bestuursfuncties; de laatste jaren als voorzitter. Is basblazer. De heer Th. Groot (ruim 60 jaar, gouden isigne; dit is de hoogste onder scheiding die mogelijk is. De heer Groot is op velerleid muziekgebieden actief geweest en hiervoor zelf koninklijk onderscheiden. Is erevoorzitter van Eens gezindheid. Heeft voor de vereniging al vele leerlingen opgeleid en doet dit nog steeds. Wy vereniging Plan Oost. Vrijdag 18 oktober: bridgen in 't Oosthonk, aanvang 20.00 uur. Entree leden f. 2,00; niet-leden f. 3,00. Opgeven bij fam. Van Gans, donderdag 17 oktober tussen 19.00-21.00 uur, tel. 332119. Zondag 27 oktober: volleybaltoernooi voor max. 8 teams. Minimum leeftijd 15 jaar, aanvang 12.00 uur, kosten f. 1,00. Opgeven (individueel of als team) bij J. Zuurbier, J tel. 332058. De heer Duin is verschillende keren in p)ins(jag 29 oktober: filmavond, verzorgd door de Koninklijke Noord-Zuidhollandse Oostenrijk bij een collega imker geweest reddingsmaatschappij in 't oosthonk, Laan van Zeeman 14a. Aanvang 20.00 uur. en liet daarvan prachtige dia's zien. Entree le(jen f. 2,50; niet-leden f. 3,50. Jongeren tot 16 jaar half geld. Spreker beantwoordde vele vragen. In gjjgQ de pauze kon men eigen gemaakte kaar- £)oncterdag 17 oktober: start cursus hartreanimatie voor degenen, die zich hiervoor sen en of een potje honing kopen. Het hebben ingeschreven. Aanvang 20.00 uur in het wijkgebouw, Holleweg94. was een leerzame ochtend waarvoor me vrouw Wolse de heer, maar ook me vrouw Duin, onder aanbieding van een attentie, hartelijk bedankte. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Dinsdag 22 oktober: o.l.v. de heer Ruigrok tegeltjes beschilderen. Aanvang 19.45 uur in de zaal van de GerefKerk aan de Noordergeeststraat. Prijs van de tegeltjes: f 2,50-f. 7,50. Katholiek Vrouwengilde Sint Monica. Woensdag 23 oktober: afgevaardigde van SOS (Stichting hulpverlening ouders van sekteleden) spreekt over de gevaren van sektes en de wijze van hulpverlenen in de koffiekamer van de Moedergods kerk. Voor alle belangstellenden toegankelijk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Heiloo. Maandag 28 oktober: causerie over de mode vanaf de middeleeuwen en alle gebruiken daaromtrent door mevrouw M.L. Dijker-Papavoine. Aanvang 20.00 uur, zaal Geref. Kerk. Entree leden f. 2,50; niet-leden f. 4,00; incl. koffie. Stambomen in Hoornsevaart. Maandag 21 oktober: avond over genealogie of familie-onderzoek van de Nederlandse Genealogische Vereniging in de zaal van sporthal Hoornsevaart in Alkmaar-Noord, aanvang 20.00 uur. Inl: J.J. Kaldenbach, tel. 072-123029. Scoutinggroep De Geuzen. Zaterdag 19 oktober: wandel-puzzeltocht voor de jeugd van 7 tot en met 12 jaar in het Alkmaarse Hoefplan. Start tussen 11.00-14.00 uur vanaf de stand van De Geuzen in het winkelcentrum De Hoef. Inl.: tel. 072-125992. Vereniging Handreiking. Woensdag 16 oktober: open avond met medewerking van J. van de Kruijt Op woensdag 9 oktober hield de Firma Schipper een modeshow voor het katho liek vrouwengilde in het Trefpunt. De nieuwste herfst en wintermode werd door eigen leden geshowd en dat was op zich al leuk. Veel modellen waren gemaakt van halfwol en dat komt de prachtige kleuren ten goede. Er was vooral ook aan grote maten gedacht, waarbij de zuiver scheerwollen mantels opvielen vanwege de mooie slankma- _A kende modellen. Veel broekpakken met (natuurgeneeskundige) voor weduwen en weduwnaars in Bran Box, Kanaalkade 26 wijdvallende jasjes werden getoond, wat te Alkmaar, aanvang 20.00 uur. Entree: f2,00. v Zondag 20 oktober: wandelen. Start 10.30 uur station Alkmaar öf 11.00 uur Duinvermaak Bergen. Inl.tel. 072-114428 of 072-119745' Sociëteit Alleenstaanden Heiloo. Maandag 21 oktober: creatieve avond o.l.v. Alice Visser in zaal 5 van het Open Huis. Aanvang 20.00 uur. Kosten f. 2,50. Inl.: tel. 332136 of 331097. deze winter bijzonder in de mode komt. Al met al een mooie, uitgebreide collec tie, die door de volle zaal zeer gewaar deerd werd. De dames werden bedankt met 'n bloemetje en mevrouw Jansen, de ladyspeaker" ontving een fles wijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 10