Gemeentezaken ttienws ener Herkdiènsten Dierenbescherming M E PntitiebericMm Medisebe GitéèmmtrêÊm openbare bibliotheek Geen Uitkijkpost ontvangen? Fa. J. DE GRAAFF Zwetsloot nog 1 dag gesloten Deep River Quartet en Pluche in Beun Hetloo-Ummett- Castritum Alkmaar - Emmastraat 93 Tel. 072-129045 VERHUIZINGEN AFWEZIG H.D. GRANSBERGEN, ARTS, 17 en 18 oktober AGENDA 'T TREFPUNT Wester weg 294 - tel. 331297 Hoog en Laag 7a - tel. 331458 donderdag 17 oktober: soos 13.30-17.00 biljarten 13.30-17.00 gymnastiek 13.45-16.00 vrijdag 18 oktober: koersbal 10.00-12.00 soos 13.30-17.00 bridgen 13.30-17.00 biljarten 13.30-17.00 klaverjassen 20.00-22.00 zondag 20 oktober: soos 13.30-17.00 maandag 21 oktober: WAO/AOW soos 9.00-12.00 biljarten 't Treffertje 13.30-17.00 bridgen 13.30-17.00 bowling 14.00-15.00 dinsdag 22 oktober: ouderenkoor 10.00-12.00 soos 13.30-17.00 biljarten 13.30-17.00 handwerken 13.45-16.00 gymnastiek De Loet 14.45-15.45 woensdag 23 oktober: engels 9.0012.00 soos 13.30-17.00 biljarten 13.30-17.00 TELEFOONCIRKELS Als mij iets overkomt, zal ik dan tij dig in staat zijn hulp te roepen? Kan ik maar niet beter naar een verzor gingshuis, "want daar is altijd ie mand aanwezig in geval van nood". Voor de meeste mensen geldt echter dat zij - indien enigszins mogelijk - er de voorkeur aan geven (zo lang mogelijk) zelfstandig te wonen. Om die reden staan momenteel voorzieningen als alarmeringssyste men in de belangstelling. Bij een on geval wordt door middel van een druk op een knopje iemand gealar meerd. Een al veel langer - óók in Heiloo - bestaande mogelijkheid is de tele fooncirkel. "Wat is een telefooncirkel?" Wel zo'n cirkel heeft het volgende doel: De begeleider(ster) begint 's mor gens iemand te bellen, maakt een kort praatje, vraagt of alles in orde is en de opgebelde dame of heer op haar/zijn beurt neemt de telefoon en belt een volgende deelnemer. De laatste neemt weer telefonisch kontakt op met de begeleider(ster) en de cirkel is rond. Mocht er echter ergens niet worden opgenomen of komt er een veron trustende mededeling, dan neemt de begeleider(ster) maatregelen. Wan neer men alleen woont kan de hui sarts worden gewaarschuwd of an dere hulp worden ingeroepen. Op deze manier trachten wij te voor komen dat iemand dagen alleen in moeilijkheden verkeert. Buiten de nuttige taak heeft zo'n cirkel een aangename kant. De deelnemers kunnen een praatje maken of indien gewenst in vertrouwen hun hart eens uitstorten. Na cirkeltijd kan men elkaar bellen en is de spreektijd minder beperkt. Telefooncirkels kunnen op deze manier bijdragen het leven iets te veraangenamen. Er kunnen vriendschappen ontstaan en men kan bij elkaar op bezoek gaan indien dat mogelijk is. Ook wanneer iemand na ziekenhui sopname weer terug is in zijn kamer of huis en nog niet in staat is aan al lerlei aktiviteiten deel te nemen, kan zo'n cirkel een uitkomst zijn. Op deze manier hoort men er weer bij en kan gezellig elke dag een babbelt je maken. Wanneer men opgeknapt is, kan men eventueel de cirkel weer verlaten. U hebt wel interesse? Belt u dan eens op naar mevr. J. A. Hart-Schmitz, Vredenoord 68, tel. 335149 en u krijgt alle inlichtingen die u wilt. The Deep River Quartet, binnenkort in De Beun. Bel 's donderdags: 072-330175 AUTOBANDEN Inleveren van kopij voor advertenties e.d. tot uiterlijk 17.00 uur. UITKIJKPOST 16 OKTOBER 1985 8 KINDERTEKENINGEN CENTRAAL BIJ BOEKENPRESENTATIE OVER DERDE WERELDLANDEN Op het ogenblik is er een boekenpresen- tatie in de bibliotheek met boeken over de Derde Wereld, waarin het kind centraal staat. Dit in samenwerking met Terre des Hommes stichting voor directe hulp aan kinderen in nood-) afdeling Heiloo. Alhoewel we dagelijks via de verschillen de media geïnformeerd worden over de problemen van de Derde Wereld, is lezen over de achtergronden van deze problematiek wel zo verhelderend. Er zijn boeken over: economie, adoptie, ontwikkelingshulp, landbouw enz. Maar ook boeken met natuurfoto's van een overrompelende schoonheid, welke vaak een schrille tegenstelling vormen met de meest schrijnende omstandigheden, waaronder de bevolking leeft en waarvan de kinderen letterlijk "het kind van de rekening" zijn. Voor deze kinderen werd, 29 november a.s. precies 20 jaar geleden, Terre des Hommes Nederland opgericht. Waar politici jaren achtereen praten om een grijntje begrip te kweken, weeft Terre des Hommes draden van verdraag zaamheid door daden te stellen. Geloof, ras, politieke of andere overtuigingen spelen totaal geen rol. Een kind in nood wordt geholpen. Bijvoorbeeld: in Afrika worden door polio gehandicapte kinde ren door uitgezonden chirurgen en fysiotherapeuten- die gratis hulp verle nen- weer op de been geholpen. In Bolivia wordt de bouw van een tehuis voor zwervende kinderen gefinancierd. Het kind in Polen krijgt gratis z'n open hartoperatie. Omdat begrip van beide kanten nodig is om verdraagzaamheid te kweken, werd de kinderen ook verteld, hoe de kinderen in Nederland leven. Op efcn, door de afdeling Heiloo van Terre des Hommes, bijzonder goed verzorgde tentoonstelling worden teke ningen getoond van kinderen uit de Derde Wereld-landen. Hun groet aan ons Op deze tekeningen kunt u zien, hoe de kinderen daar zich een beeld vormen van onze wereld. Maar vooral, hoe soms, met een paar onhandige krijtstrepen, hun navrante werkelijkheid wordt ge toond. Een voor menselijke begrippen totaal onleefbare wereld. Terre des Hommes praat niet, maar stelt daden om deze, voor de kinderen onleefbare wereld weer leefbaar te maken. Mis schien dat de ondervonden hulp straks meer zal kunnen bijdragen tot betere onderlinge verhoudingen, dan al het gepraat van de heren politici. Dit is wel niet de opzet van het werk van Terre des Hommes, maar als eventueel gevolg daarvan zou het wel mooi zijn meegenomen. Carla van de bibliotheek BURGERLIJKE STAND HEILOO GEBOREN: Robin, z.v. E. R. M. Sko- tarczak en Johanna H. Ullings; Edwin, z.v. Albert de Smalen en Marjolein Schole; Sandra, d.v. Eric G. S. van der Plaat en Trijntje J. de Bruin; Swen, P. M., z.v. Petrus H.'M. Schoonhoven en Theodora P. M. Klaver. Angeline S., d.v. Jurjen L. Wiersma en Hermina T. J. Wassmer. ONDERTROUWD: Teunis S. Poorter en Beatrix Y. Kentie; Jacobus G. H. Belleman en Margriet Spaans. GETROUWD: Sau H. Chow en Eliza beth M. Smith; Henricus V. M. Reus en Cornelia M. Moseman; Johannes Barn- hoorn en Johanna F. Jongejan; Dirk J. Steen en Manon O. Vissers. AFSLUITING RAADHUISWEG Wegens reconstructie-werkzaamheden zal de Raadhuisweg-(zuidzijde) voor het verkeer worden afgesloten. Deze werk zaamheden zullen vanaf maandag 21 oktober een periode van ongeveer 2 weken in beslag nemen, of zoveel korter of langer als nodig mocht blijken. RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN KANAALWEG Vanaf zaterdag 26 oktober zullen riole ringswerkzaamheden langs de Kanaal- weg worden uitgevoerd. Deze werkzaam heden zullen ongeveer 5 weken duren. Het verkeer zal hiervan enige hinder kunnen ondervinden. Heiloo - Handelsweg 7a Tel. 072-331025 geheel verzorgd PIANO VER VOER BERGPLAATSEN VOOR INBOEDELS WWVW. Overige huisartsen, nemen waar. De afgelopen dagen is er bij drogisterij Zwetsloot in de winkelhof 't Loo, kei hard gewerkt. De zaak is flink overhoop gehaald maar dat is nodig om het weer mooier te maken. Vrijdagmorgen gaat de zaak weer open en zult u een totaal gemoderniseerde zaak terug vinden. Op dinsdag 29 oktober, aanvang 20.15 uur, gaat het doek in Theater De Beun te Heiloo op voor het Gronings Salonor kest Pluche, dat een avondvullend optre den verzorgt, samen met het alom bekende Deep River Quartet. Vorig seizoen nog trad Pluche met veel succes op bij een koffie-concert. Daarom heeft de programma-commissie van De Beun op veler verzoek besloten dit orkest te contracteren voor een hele avond. Maar dan met gasten en wel The Deep River Quartet, een combinatie van vier heren die op verfrissende wijze de muziek uit de werelddelen Amerika en Europa tijdens de dertiger jaren ten gehore brengen. Swingende nostalgie is het repertoire van het Deep River Quartet, met de nadruk op swingend Het salonorkest Pluche bestaat uit 7 man, te weten: Willem Wolthuis (le viool), Wolter Gratama (2e viool), Ru- dolf Biesing (altviool), Harry Hulst (cello), Piet Rikkers (contrabas), Simon Blazer (slagwerk) en Rob Smit (piano). De zes eerstgenoemden maken allen deel uit van het Noordelijk Filharmonisch Orkest, Rob Smit is docent aan het Conservatorium. Kaarten voor deze a- vond zijn vanaf heden verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen van Theater De AGENDA EN OPENINGSTIJDEN "OPEN HUIS" TEL: 333368-333156 Donderdag 17 oktober. PI.La.vr. cursus 09.30-11.30 SKWC Gespreksgroep 09.30-11.30 H.O.V. Operette ver.Rep. 20.00-23.00 Sjoelclub Heiloo 20.00-22.00 H.B.C. bridge in 2 zalen 20.00-23.00 Vrydag 18 oktober SKWO volksdansen 11.00-12.00 N.v.v.H.damesbridge 09.30-11.30 Begeleidingsorkest v. NH 20.00-22.00 Zaterdag 19 oktober Alkm.Big Band 15.30-17.30 Maandag 21 oktober. N.v.v.H.gym 10.30-11.30 N.v.v.H. zang 13.30-15.30 PI.La.Vr.zang 13.30-15.30 NIVON kreatief 13.30-15.30 Pridini volksdansen 16.00-18.00 Yoga 13.30-15.30 Geschied.in vogelvl. 14.00-15.00 Sans Atout bridge 20.00-23.00 NIVON kreatief 13.30-15.30 Falkland toneel 20.00-23.00 E.H.K. klaverjassen 20.00-22.00 Soc.Alleenst. soos 20.00-22.00 Yoga 19.30-21.30 Dinsdag 22 oktober DOVES gym 09.00-12.00 NIVON kreatief 09.30-11.30 UW bijeenkomst 14.00-16.00 Nieuw leven zangver. 20.00-22.00 NIVON kreatief 20.00-22.00 Oppositie schaken in 2 zalen20.00-23.30 H.B.C. bridge 20.00-23.00 H.A.F. fotoclub 20.15-22.15 P.v.d.Averg. 20.00-22.00 Woensdag 23 oktober DOVES gym 10.30-11.30 Yoga 09.30-11.30 Sans Atout dames bridge 13.00-16.00 Oud adjudanten rijkspolitie soos 14.00-17.00 NIVON kreatief 20.00-22.00 Falkland toneel 20.00-23.00 Yoga 19.00-22.00 Rotaryclub Heiloo 19.00-21.00 UCYL yoga 20.00-22.00 Dierenbescherming verg. 20.00-22.00 AGENDA DE BEUN Donderdag 17 oktober. Filmliga 20.15 Vrydag 18 oktober Filmliga 20.15 Zaterdag 19 oktober Filmliga 20.15 Zondag 20 okt. koffieconcert 11.30 Filmliga 20.15 Maandag 21 oktober Filmliga Dinsdag 22 oktober. De Beun: filmliga Woensdag 23 oktober. Filmliga Beun; Reisbureau Holland International ne Braam. Boekhandel Avis en Barbershop Jan/Ti- f. 14,50. Entree f. 17,- p.p. CJP/65 Mag ik mij even voorstellen ik ben "Tippy", een teefje van 6 jaar. Zoals u ziet, lijk veel op een spaniel. Al een poosje word ik goed verzorgd door een mevrouw van de Dierenbescherming, maar hier kan ik niet altijd blijven. Ik zou graag in een gezin met grote kinderen mijn vaste plaatsje itóen hebben. In ruil daarvoor schenk ik mijn aanhankelijkheid. Wandelen en spelen doe ik ook heel graag. Wie kan mij zo'n geborgen huis geven Er zijn nog een paar leuke lotgenootjes, die dezelfde wens hebben! Als u echt in ons geinteres seerd bent, wilt u dan bellen naar 072-333714 VIS UITSTEKEND TEGEN HART- EN VAATZIEKTEN De consumptie van gemiddeld één a twee porties vis per week, verlaagt de kans op hart- en vaatziekten met 25 pro cent. Dit uit een onderzoek in Zuthpen, waarbij de sterfte aan hart- en vaatziek ten en de viscomsumptie in ons land ge durende twintig jaar werd onderzocht. Het eten van meer vis wordt ook aanbe volen vanwege de natuurlijke bron van jodium, die zo belangrijk is voor voe ding. Drinkwater draagt nauwelijks bij tot onze jodiumvoorziening. Zelfs keu kenzout bevat van nature weinig jodi um. De belangrijkste voedingsbronnen voor jodium zijn in zee te vinden, zoals schelpdieren (mosselen) zeevis en zeewier. Goed tehuis gezocht voor: Middelgrote lichtbruine hond "Tobias" 4 jr. reu, bastaard-spaniel "Tippy" 6 jr. teef, zwarte poedel "Whisky" 7 jr. reu, apricot dwergpoedel 7 jr.reu, 2 apricot dwergpoedels (broertjes) 7 jr. Er zijn momenteel flink wat konijntjes (ongeveer 12 stuks), lieve tamme beest jes, die een goed tehuis zoeken. Gevonden: Poes, cypers (beetje wit),Herenweg,Eg- mond/Binnen. Donkercyperse kat, grij zige vlooienband Herenw. Heiloo zwarte poes wit vlekje, Vinkenbaan Heiloo. Poes, cypers (veel wit), Krommelaan Heiloo.Kater, rood, Hoeverweg Egmond /Hoef, kater rood (veel wit), Kapelweg Heiloo/grens Limmen. Poes, cypers, grens Heiloo/Alkmaar, langs kanaal. Kater, rood, Akersloot. Vermist: Perzische poes 11 jr., grijs, Termijen Heiloo.Grijs/witte kater,Hoekstuk Hei loo, Cyperse kater, Zevenhuizerlaan Heiloo,cyperse poes, Westerweg Heiloo/ GRENS Limmen. Zwarte poes, vlooien- bandje met kokertje, Molenweg Limmen Kater "Floris", zwart, onderkant wit en wit om linkeroog, Warmoeziefslaan Hei loo. Wij hebben altijd behoefte aan mensen, die tijdelijk een gevonden kat of hond tegen vergoeding in hun huis willen opnemen. Iiil.: Dierenbescherming Heiloo e.o. Katten 072-331407, b.g.g. 334810, hon den 072-333714, knaagdieren 02205- 2256. Nog enkele dagen en dan is het zover Dan is het zaterdag en vindt in de muziekschool aan het Veld 1 een echte play-back en soundmix-show plaats met een echte play-back en soundmix-pre sentator: Henny Huisman. De aanvang van dit muziekspektakel is 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur is de zaal open. Als u nog geen kaart heeft, probeer dan vanaf 11.00 uur aan de school nog zo'n ding te bemachtigen. In die show worden ook de prijswinnaars van de teken-, kleur- en knutselwed- strijd bekend gemaakt. Inzenders, zorg datje er bij bent, misschien ontvang je een prijs uit handen van Henny Huis man. Het derde belangrijke die middag is de landelijke primeur van het "muziek- schoolspel". Wethouder mevr. A. Wil- lemse-van der Ploeg zal het eerste spel kopen. Dat is dan het begin van de verkoop van dat unieke spel. Misschien wil Henny Huisman wel z'n handteke ning op Uw spel (slechts f. 5,--) zetten... Met deze middag is het lustrumfeest nog niet afgesloten. In de loop van het gezellige muziekschool-winterseizoen zullen weer vrijdagavond- en koffiecon certen worden gegeven. De rij van concerten wordt geopend door de Brassband "Arti et Religioni" uit Haarlem onder leiding van John van 't Hof op vrijdag 25 oktober om 19.30 uur. De Brassband is een typisch Engels orkest. De bezetting is ongeveer 30 muzikanten, die alleen koperen blaas- en slaginstrumenten bespelen. Ook de manier van spelen is niet zoals wij dat op trompetten etc. doen. In Noord-Holland treffen we niet veel Brassbands aan. In Friesland des te meer en van hoge kwaliteit. Het reper toire van "Arti et Religioni" is zeer veelzijdig: originele brassband composi ties van meestal Engelse componisten, transcripties van "klassieke muziek" en lichte muziek in verschillende stijlen. Kortom, het belooft een aantrekkelijk concert te worden. De toegang bedraagt f. 1,50 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee of een glaasje frisdrank. Het concert duurt ongeveer een uur. Door het speelse karakter van dit soort concerten kunt u ook uw kleinere kinderen gerust meenemen. VERF Dinsdag 8 oktober zijn 5 deuren en 5 ramen door nog onbekende bespoten met verf. De leerlingen van de school hebben later alles veer keurig schoonge- krabt. TASJESROOF Een vrouw afkomstig uit Heiloo is op 8 oktober beroofd van haar tas. Zij reed op haar fiets op de Pastoor van Muyen- weg toen 2 meisjes naast haar kwamen rijden en kans zagen de tas uit haar mand te pakken. De tas is later zonder inhoud op De Vlei teruggevonden. VERKEERSCONTROLE Bij een verkeerscontrole op donderdag 10 oktober zijn twee auto's wegens technische gebreken uit het verkeer gehaald. Verder werden nog 10 personen bekeurd voor uiteenlopende zaken zoals een ongeldig derde deel en rijden met een vrachtwagen zonder de benodigde papieren. DADER Een man uit Haarlem die op 12 juni in Heiloo uit een Golf de stoelen en achterbank gestolen had, werd vorige week aangehouden. RUIT Donderdag 10 oktober is een thermopa- neruit vernield van een woning aan de Schuine Hondsbosschelaan. De vernie ling is vermoedelijk veroorzaakt door een kogeltje van een luchtbuks. In de nacht van 10 oktober is door een nog een onbekend persoon een spoor van vernielingen achtergelaten in Heiloo. Bij maar liefst 20 auto's zijn één of meerder autobanden lek gestoken met een mes. Ook werden verschillende antennes afge broken en werd een winkelruit vernield. Een onderzoek is ingaande. DOORRIJDEN Maandag 7 oktober vond een bestuurder van een auto het nodig tegen een lantaarnpaal aan te rijden en reed na deze botsing gewoon door. Via het kenteken kon de dader achterhaald worden.Hij kreeg een procesverbaal.Op Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: Ds. B. J. Kruit. Crèche en Kindernevendienst in de Rank. Kruiskerk 9.30 uur: Naar de Witte Kerk. 19.00 uur: Ds. P. Spruyt. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: Ds. B. J. Kruit, kanselruil, 17.00 uur: avondgebedsdienst. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.00 uur: Ds. J. v.d. Gronden. Parochie-zondagsdienst Willibrordusparochie, Westerweg 267, Heiloo, tel. 072-330906. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woens dagavond 8 uur. Bijbelstudie. Wester weg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: Drs. J. Bouma uit de Bilt. Ned. Herv. Gemeente Egmonden 10.30 uur: Egmond aan de Hoef, Ds. N. K. Eikerbout. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: Ds. K. J. Dekker. Remonstrantse Gemeente Alkmaar geen dienst in Alkmaar. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: Ds. D. J. van Sluis. Ned. gereformeerde kerk Alkmaar Deze diensten worden gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Oudorp. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Laat, Alkmaar) 9.30 uur en 17.00 uur: Ds. J. Luiten. Baptisten Gemeente Alkmaar Ev. G. Kiers. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10 uur Hoogmis. Ned. Ger. Kerk Alkmaar Zondag 20 okt. 9.00 uur en 17.00 uur: ds. W. J. Oene. Deze diensten worden gehouden in de Ned. Herv. kerk te Oudorp. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) em 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uur. Donderdag 9 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8 uur. Vrijdag 19.15 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H.H. Missen: zaterdag 19.00 uur; zon dag 9.00 en 11.00 uur. In de week: maandag-, woensdag- en zaterdagavond om 19.00 uur en de overige dagen 's morgens om 10 uur. Avondmis: le Vrijdag van de maand 19.00 uur. Lof: Zondagavond 18.30 uur. Biechthoren: Zaterdag in beide kapel len vanaf 16.00 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord H.H. Missen: Zaterdagavond 18.45 u. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. DOKTERSD1ËNSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) H.H. den Engelsen, het Wielemakers- land 9, Heiloo, tel. 072-333080. Weekenddienst Apotheek Apotheek De Eenhoorn, Koelmanlaan 14, Alkmaar, tel. 072-401125. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-dJmmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappen dienst: 020-123123. Verloskundige Limmen Mevrouw E. Wiegering, tel. 02513-12020. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo F. H. de Jong, Bellinistraat 81, Alk maar, tel. 072-151381. Diëtiste Simone Ouwendijk, diëtiste, telefonisch afspraken maken: dagelijks tussen 18-19 uur, tel. 072-330719. Van Doorn straat 24, Heiloo. Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadvies na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. 072-337342. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072- 333398; M. A. van Riel, De Wildtlaan 28, Heiloo, tel. 072-333271; E. J. de Waal, Kennemerstraatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P. A. Slinger, De Ho- ghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-334694. KRUISVERENIGING "HEILOO" Kantoor: Wijkgebouw, Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond van 17.00-18.00 uur. Uitleenmagazijn geopend op werkdagen van 19.00-19.30 uur. Tel. 072-331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tus sen 12.00-13.00 uur. Wijkverpleegkundigen Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072-331021, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. A. van Staveren, tel. 072-334326, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072-337465, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02208-6203, te be reiken maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. L. de Waard, tel. 02518-55495, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. B. Huisingh, tel. 02208-96422, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur via tel. 072-126482 (alarmcentrale). Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks tussen 12.00-13.00 uiir, tel. 072-331073. Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Weekenddienst in de kop van Noord- Holland, tel. 02240-7939. Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. DIERENARTSEN Dr. Schaap en dr. Duijser zijn altijd te bereiken op tel.nr. 072-331606. (Commandeurslaan 1). Zaterdags spreekuur van 11-12 uur. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114; b.g.g. 02208-96924. M. J. Dijkema, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114; b.g.g. 072-334348. 10 okt. kwamen twee personenauto's met elkaar in botsing op de Van de Feen de Lillelaan. De dader is nog niet achterhaald. De derde aanrijding deed zich voor op het Stationsplein. Bij het uit de parkeerplaatsrijden beschadigde een nog onbekend persoon een andere gepar keerde auto. VERNIELINGEN Op 10 oktober zijn vernielingen aange richt bij Scouting Heiloo.Het hout van een toren werd vernield en verder werd touw weggenomen. Zondag 13 oktober is een ruit vernield van het bushokje aan het Malevoort. BEDREIGING Opv zondagavond 13 oktober is een jongeman uit Heiloo bedreigd met een mes. Dit deed zich voor bij Dansschool Ranzijn. VIDEOTHEEK HEILOO Vorige week werden abusievelijk verkeerde openingstijden van de video theek aan het Slimpad 36 vermeld. Hier volgen de goede openingstijden. Zondag en maandag 13.00-20.00 uur. Dinsdag t/m donderdag 11.00-20.00 uur. Vrijdag 11.00-21.00 uur. Zaterdag 11.00-20.00 uur. DOJO 'T LOO Een prima start van Dojo 't Loo, die zondag bij een jeugdtoernooi in Heer- hugowaard een 2e plaats behaalde. Het team bestaande uit Michel Beentjes, ALice Groot, André van Roon, Jeroen van Schaik, Bert Reukers, Ed van Roon, en Erik de Witte, wist overtui gend te winnen van Hensbroek, Haji- me, Yamaguchi en Jita Kijoei. In de kruisfinale wonnen zij van Randers en stonden in de finale tegen Hans Meester uit Hoorn. Dit eindigde in een 7-7 gelijkspel, maar de club van Hans Meester won op judo- punten. Een mooie 2e prijs mochten de judoka's van Dojo 't Loo mee naar huis nemen. TELEFOONCIRKELS Inl.: mevr. Hart, Vredenoord 68, tel. 072-335149. STICHTING KOÖRDINEREND WELZIJNSWERK VOOR OUDEREN Instelling voor gecoördineerd bejaar- denwerk. 't Trefpunt, Westerweg 294, 1852 AS te Heiloo, tel. 331297. Spreekuren: dagelijks (9.00-10.00 uur) en ook woensdag 's middags (14.00- 15.00 uur) in verzorgingshuis De Loet 1 te Heiloo, tel. 330744. Voor: bemiddeling huisvesting ouderen, meer bewegen voor ouderen, warme maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje, autovervoer door vrijwilligers, individuele belangenbehartiging, vormings- en ontspanningsactivitei ten. AFDELINGS SOCIALE ZAKEN HEILOO Algemene Bijstandswet: dagelijks, 8.30- 12.00 uur. Maatschappelijk Werk: dagelijks, 8.30- 10.30 uur, dinsdag ook 19.00-20.00 uur. Wet Werkeloosheidsvoorziening: dage lijks m.u.v. woensdag 8.30-12.00 uur. BURENHULP PLAN OOST Fam. van den Berg, De Laghe Weijdt 20, Heiloo, tel. 335078. STICHTING ROLSTOELBUS HEILOO E.O. Secr.: tel. 335149. Afspraken vervoer, tel. 336570. De ,,Rolbus" is dagelijks beschikbaar. STICHTING ONDERDAK ALKMAAR Koelmalaan 196, tel. 072-400234 Opvangcentrum voor acuut dakloze mensen. WERKGROEP KIND EN ZIEKENHUIS Secretaris: J. C. Smakman, tel. 072- 331661. WONINGBOUWVERENIGING SINT WILLIBRORDUS Secr.: Maas Geesteranusweg 28, 1851 BP Heiloo, tel. 333252. Onderhoud: tel. 332746. Administratie huren: tel. 334772. Spreekuur, le en 3e woensdag van de maand m.u.v. juli en augustus in de R.K. Pastorie, Westerweg 267 (19.00- 20.00 uur). Spreekuur: iedere eerste maandag van de maand in De Loet, De Loet 1, Heiloo (10.00-11.30 uur). SOCIËTEIT ALLEENSTAANDEN Eerste maandag van de maand: themaa vond. Derde maandag van de maand: kreatieve avond. Het Open Huis, zaal 5, aanvang 20.00 uur. Inl. tel. 332136 of 331097. GEZINSVERZORGING, BEJAAR DENHULP EN ALPHA-HULP Stichting Noord-Kennemerland, Kan toor Heiloo: Westerweg 294. Spreekuur dagelijks. 8.30-9.30 uur. Voor aanvragen om hulp, bel het cen trale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereik baar van 8.30-17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend dringend hulp nodig heeft, bel dan de Bereik baarheidsdienst: 072-156400. Rechte Hondsbosschelaan 22, Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 2