Zeer geslaagde lustrum-show in Volksmuziekschool Cvenementenagenda Oud papier acties in Heiiae Bijlandere acties NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN EDELSTENEN- SHOW De metamorphose van Zwetsloot Tapdance nu ook in Heiloo Promotietoer Ondernemers Verbond Heeft u al eens een MVH-bon kado gegeven? simon peek Demonstraties in het Stationscentrum Wat is een magnetron-oven? Gemeenteraad spreekt over verhoging van belastingen Deze week in de Uitkijkpost: Begroting '86 van de GEMEENTE HEILOO 50e JAARGANG NO. 42 - 23 OKTOBER 1985 pemjrm m ff ifei I 'M Voor al uw zuivelprodukten Advertenties en administratie: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heil0° (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: yW Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) rp/ Westerweg 3711852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt 's woensdags huis-aan-huis in een oplage van 12.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a/d Hoef. Advertenties moeten uiterlijk maandagmiddag 6 uur in ons be zit zijn. Bij regelmatig adverteren AANZIENLIJKE REDUKTIE. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Zie pagina 4. "cm m tP O Zuivelfabriek „(De Vereeniging" Dusseldorperweg 40 Limmen dagelijks geopend. Dat ..playbacken" in is, bleek zaterdag middag toen de muziekschool, ter ere van haar eerste lustrum, een playback- show met Henny Huisman had georgani seerd. Geen kaart was er meer te krijgen en velen moesten teleurgesteld naar huis gaan. Het werd een enige middag, van de 135 aangemeldde playbackers en sbund mixers waren er nog 13 over. Dertien nummers wel te verstaan want aan sommige acts deden meer kinderen mee. We zagen: Daniela Micale, met tomorrow" Jerrel Vliet met ,,glow" en Daniel Jongkind met .ik voel me zo" in de soundmix. In de playback speelden mee Josine Castricum, Linda Zeeman, Sander van Doorn, Margot Doorn, Margot Tim mens, Hessel Schneider, Wendy Oei, Suzanne Goeman, Marjolein Kramer, Petra Knippenberg, Claudette ten Hoo- pe Marcello en Daniela. Vol overgave werd er gedanst en ge zongen, de jury bestaande uit: mevr. A.A.M. Willemse-v.d. Ploeg, Irene Oonk, Piet Veen en Cas Himmelreich, zag zich dan ook voor de moeilijke taak geplaatst de besten eruit te kiezen. Om dit lustrum heen waren er nog meer aktiviteiten. Er was voor de kinderen een kleurwedstrijd en de scholen mochten zelf een instrument van papier of karton plakken. Tevens was er nog een op dracht een fantasieinstrument te maken en wat daar allemaal uit is gekomen, is wel heel bijzonder. Tot 1 november kunt u in de muziekschool aan 't Veld komen kijken, het is de moeite waard Om alle aktiviteiten een beetje te bekosti gen hadden Piet Veen en Cas Himmel reich een spel ontworpen, een kruising tussen ,,mens erger je niet" en ganze- bord. Dit spel is voor f. 5,-- te koop en wethouder Willemse kocht het eerste exemplaar. U kunt zo'n spel nog kopen bij Disco Heiloo in het Winkelhof en bij de Rabobank. De middag werd een groot-succes en niet. in de laatste plaats- door de grote inzet van Henny Huisman. De prijzen werden als volgt verdeeld. 1. Soundmix Daniel Jongkind - Danny de Munk. 1. Playback: Marcello en Daniela Mica le als John Travolta en Olivia Newton- John. 1. Kleurwedstrijd Dorothé v.d. Blij. 1. Zelfmaakinstrumenten Regje Vos. Zij kregen allemaal een cassette recorder. De derde klas van de Zeskant won de ,,plakinstrumenten" prijs. De hele klas is uitgenodigd bij een TV opname van de playbackshow te kómen. De indruk die deze middag achterliet is, dat Heiloo niet alleen een mooie maar ook een muzikale gemeente is. Houen zo Henny Huisman ny de Munck'. en winnaar 'Dan- v>e jury tijdens de muzikale festiviteiten in de volksmuziekschool. Het Koninklijk Nederlands Onderne mers Verbond, de grootste centrale organisatie voor het midden- en kleinbe drijf, houdt momenteel een promotie- toer dwars door Noord-Holland. Morgen (donderdag 24 oktober) komt de speci aal ingerichte toeringcar naar Heiloo. Ondernemers (starters, volop in bedrijf zijnde ondernemers en mensen met bijvoorbeeld overname-plannen) kunnen vanaf 10.00 uur terecht in de bus, die op het Stationsplein staat, voor inlichtingen en/of advies óver elk denkbaar (bedrijfs) probleem. Een uitstekende gelegenheid voor de Heilooër ondernemers De Middenstands Vereniging Heiloo stelt haar klanten al geruime tijd in de gelegenheid een kadobon te kopen. De ze zijn te verkrijgen in bedragen van 10- en 25,-. Door de fraaie uitvoering van deze kadobon is het een plezier deze te geven en te ontvangen. De kadobonnen zijn bij bijna alle winkeliers verkrijgbaar en bij de Nederlandse Middenstands Bank. Misschien is het een idee, met het oog op de komende feestdagen, maar ook voor mensen die gaan trouwen is dit beslist een welkom geschenk en beslist niet ,,een saai kado". Deze bonnen zijn bij alle winkeliers inwisselbaar. Zondag 27 oktober a.s de voetbalwedstrijd FORESTERS - VICTORIA O aanvang 14.00 uur. Blijft Foresters aan kop? De wedstrijdbal voor deze wedstrijd is geschonken door Bowlingcentrum Heiloo Kennemerstraatweg HEILOO rel. 072-331 341 JUWELIER, Stationsweg 85A Heiloo, tel. 072-335730. j Expositie Ofzoiets. Op zaterdag 26 en zondag 27 oktober is er in de Zevensprong, Het Zevenhuizen/ hoek Ewislaan een expositie van de fotokring Ofzoiets. Concert in Lutherse Kerk. Zondag 27 oktober: concert in de Lutherse Kerk, Oudegracht/hoek Baangracht te Alkmaar door Brett Leighton (clavecinist/organist) en Leif Hendrikson (gambist). Werken uit Frankrijk en Spanje staan op het programma en twee werken van J.S. Bach. Aanvang 14.30 uur. Entree f. 7,50; CJP/65+ f. 5,00; gezinskaart f. 20,00. Kunstveiling. Zaterdag 26 oktober: veiling van kunst en antiek in het Bergense Dorpshuis ten bate van de Vrije School. Kijkdagen: vrijdag 25 oktober (19.00-22.00 uur) en zaterdag 26 oktober (9.00-12.00 uur). Veiling: aanvang 15.00 uur. Herdenking Kerkhervorming. Woensdag 30 oktober: samenkomst ter herdenking van de Kerkhervorming in de Kapelkerk aan de Laat te Alkmaar. Inleidend woord door J. Kwantes en meditatie door P.J.H. Krol. Verder medewerking door het gemengd koor Advendo uit Haarlem en de organisten H. Crezee en A. Kwantes. Aanvang 20.00 uur. Katholieke Bond van Ouderen. Donderdag 7 november: euch.viering in 't Trefpunt voor de Katholieke Bond van Ouderen. Voorganger: pastor Ruiter uit Limmen. Aanvang 9.30 uur. Gezinsviering. Zondag 27 oktober: gezinsviering in de Willibrorduskerk aan de Westerweg met als thema 'Kijk eens om je heen'. Aanvang 11.00 uur. Uur voor iedereen. Zondag 27 oktober: Uur voor iedereen in de verlosserskerk, Oudegracht 157 te Alkmaar. Spreker J.W. van de Gronden. Thema 'Als het erop aan komt, wat dan?' Medewerking wordt verleend door jeugdorkest Soli Deo Gloria, organist TNauta en het jongerenkoor uit Broek op Langedijk. Verschillende zaken in het Stationscen trum zullen zaterdag 26 okt. a.s. demon straties geven van bepaalde artikelen die betrekking hebben op een artikel uit hun branche. Bij Mascotte zullen van 11.00-16.00 uur twee. manxiequins- roadlopen om u de allerlaatste snufjes op modegebied te tonen. U krijgt daarbij een drankje en een hapje zodat u alles rustig kunt bekijken. Simon Peek heeft een show met edelstenen. De belangstelling voor de schoonheid van de wereld der kristal len is de laatste jaren sterk gegroeid, reden waarom wij drie weken lang open huis houden, waarbij alles in 't teken zal staan van edelstenen. Uit het diepste der aarde, worden de edelstenen gevonden. Met medewerking van het Nederlands Edelsteen Centrum zijn ze bij elkaar gebracht, zodat u ervan genieten kunt. Tijdens de drieweekse show kunt u kennis maken met de meest exotische, bekende en onbekende geslepen en ongeslepen edelstenen; kristallen, fossie- Tussen 10.00 Donderdag 24 oktober Vondelschool (onderbouw), Slimpad 16. Tussen 8.00 en 16.00 uur. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 26 oktober Zwem- en poloclub ,,De Spetters", parkeerplaats bij het zwembad, en 12.00 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, hoek Kerkelaan/Westerweg. Tussen 9.30 en 12.00 uur. Halen op verzoek: tel. 334088. Atletiekvereniging Trias", kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging ,,De Terriërs", kantine op sportcomplex ,,'t Vennewater", elke zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00 tot 22.00 uur. Maandag t/m vrijdag Nieuwe Hoeve, Boekestein 43. Tijdens schooluren, ook lompen. De Zeskant, Malevoort 5/7, tijdens schooluren. Geen papier bij de container plaat sen tijdens vakanties en weekeinden. Muziekvereniging „Eensgezindheid", Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: tel. 332336. Freinetschool: Het Malevoort 9, tijdens schooluren. Alle dagen Willibrordusschool, container naast Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. KOOK Heet u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Alles wordt gratis opgehaald. Contact-adres voor Heiloo: W. Leer, Cruijscamplaan 26, tel. 332010. Contact-adres Alkmaar: Theo Schaper, tel. 111336. Verkoop handwerken Rode Kruis. Donderdag 24 oktober: verkoop van gemaakte artikelen door de afdeling Welfare van het Ned.Rode Kruis. O.a. poppen, beesten, tafellakens, babykleertjes, e.d. Opbrengst komt ten goede aan de aanschaf van nieuw materiaal. Plaats: huize De Loet, tussen 14.30-16.30 uur. Collecte SOS Kinderdorpen. Tussen 28 oktober en 2 november wordt de jaarlijkse collecte ten bate van de SOS Kinderdorpen weer in Heiloo gehouden. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor deze inzameling toestemming verleend. De Stichting SOS Kinderdorpen heeft als doel het helpen van kinderen, die geen ouders of door omstandigheden geen eigen thuis meer hebben. Dat gebeurt via een zogenaamde SOS-families, bestaande uit 6 tot 8 kinderen met aan het hoofd een SOS-moeder. Voor opname in een familie is alleen de nood van het kind bepalend. Men kan de stichting helpen door een gift te doen tijdens de collecteweek, maar ook door bijvoorbeeld jaarlijks een gift te doen of een peetschap te aanvaarden. Voor informatie kan men zich wenden tot D. Aaij, Westerweg 267 te Heiloo of tot de Stichting SOS Kinderdorpen, Markvelt 14, 1391 CA Abcoude. len, edelsteencolliers, gezondheidsste nen, steencameen, liefhebbers en verza melaarsstenen. Zelfs kunt u voor een gering bedrag uit een grote collectie edelstenen die steen uitzoeken, die u door zijn kleur, vorm of uitstraling 't meest boeit. Decorette laat u zien dat er een nieuwe wanddekoratie op de markt is, het z.g. soft-decor". Makkelijk zelf aan te brengen en met onbeperkte struktuurmo gelijkheden. Bij Jef Letschert kunt u op video de schoonheidsspecialist Dik Pee- ters aan het werk zien met aansluitend een make-up cursus. Verswinkel Stavenuiter laat u smikkelen en smullen van zijn overheerlijke eigenge maakte salades. De firma Rozing zorgt ervoor dat u een goede nactftrust geniet, er worden ver schillende hoofdkussens getoond, waar onder rubber kussens en het tweedelig „seizoen-dekbed", waar een wol en een synthetische laag d.m.v. klitteband aan elkaar bevestigd zijn. Donderdag a.s. opent de firma Rozing een tweede zaak in winkelcentrum „de Mare" in Alk maar. Banketbakkerij van Velzen heeft een diaprojectie over het maken van borstplaat, speculaas en amandelstaven. Ranzijn heeft de nieuwe oogst peulvruch ten binnen, wel 17 soorten. Bovendien wordt er een creools feestmaal gekookt (voor de grutterij) daar mag u komen proeven. En er worden gratis recepten beschikbaar gesteld. Gaat u zaterdag eens op uw gemak het Stationscentrum in en gaat u overal eens rustig kijken, het is de moeite,waard. Een magnetron-oven is een oven waar bij door zogenaamde magnetron stra- lingsgolven met een hoge frequentie de overruimte worden ingezonden. Deze golven weerkaatsen tegen de wanden van de oven, zodat deze van uit alle richtingen het voedsel bin nendringen. De moleculen, waaruit het voedsel bestaat, raken daardoor in beweging, waardoor dit voedsel van binnenuit warm wordt. De wanden van de oven en de lucht in de oven worden door de stralingsgolven niet verwarmd. De ovens zijn zodanig beveiligd, dat van schadelijke invloed van de stralingsgolven geen sprake is. De magnetron-oven is het meest ge schikt voor het bereiden van kleine hoeveelheden voedsel. Er is dan tijd en energiebesparing. Grote hoe veelheden voedsel bereiden in de mag netron-oven gaat ook, maar dan ver dwijnt het voordeel van de tijdwinst en het lagere energieverbruik. Het ontdooien van dicpvriesproduktcn in de magnetron-oven gaat snel, wan neer deze gelijkmatig van dikte zijn en de dikte niet te groot is. Dit laatste omdat de indringdiepte van de stralingsgolven gering is. Voor één- en tweepersoons huishou dens, waar dikwijls weinig tijd voor koken beschikbaar is, kan de mag netron-oven een handige aanvulling zijn op de gewone oven en kook plaat. Dat geldt ook voor zelfstan dig wonende ouderen die hun warme maaltijd door Tafcltjcdck-jc bezorgd krijgen, maar liever op een ander tijdstip eten. Zaterdag 26 oktober hebben bij v.d. Poet's vakhandel aan de Stations weg 51 demonstraties plaats van di verse types magnetron-ovens. OPEN DAG VORMINGSCENTRUM „ALKMAAR" Op dinsdag 29 oktober zal er een open dag zijn in het gebouw van Vorming scentrum „Alkmaar" aan de Drechter- waard 14. Het vormingscentrum zal op die dag voor belangstellenden geopend zijn vanaf 's middags 13.00 uur tot 's avonds ca. 21.00 uur. Ouders, belangstellenden, werkers en vrijwilligers va'.uit W.V.C.- instellingen, maar ook jongeren van 16 t/m 18 jaar zijn van harte welkom. In een aantal stands vindt men 's middags jongeren die informatie geven over de kursussen voor de verschillende groepen die het Vormingscentrum „Alkmaar" bezoeken. De stafleden zullen voor de bezoekers een rondleiding verzorgen door het ge bouw. In de middag zullen de verschil lende subgroepen bezig zijn met de keu zevakken waarvoor ze gekozen hebben, zoals fotografie, koken en bakken, han denarbeid, textiele werkvormen, schoonheidsverzorging en bedienen. Jonge mensen die overwegen nog dit jaar iets te doen aan vorming en oplei ding kunnen informatie krijgen op de ,,Open Dag", ofwel dagelijks, tijdens kantooruren op het vormingscentrum „Alkmaar", Drechterwaard 14, tel. 072-611034, na 17.00 uur bij mevr. Ta- mes, tel. 072-117240. Vooruitlopend op de begrotingsbehande ling (zie elders in deze Uitkijkpost) moet de gemeenteraad van Heiloo zich mor genavond (donderdag 24 oktober) uit spreken over de hoogte van de gemeente lijke belastingen en overige heffingen voor het jaar '86. De gemeente is verplicht wijzigingen ruim van te voren te melden om tijdig de vereiste Konin klijke goedkeuring te krijgen. Alle heffingen en belastingen wil het college in haar voorstel aan de raad verhogen. Een deel met het geschatte inflatiepercentage van twee procent, een deel met een aanzienlijk hoger percenta ge. Zo moet de onroerend goedbelasting met bijna acht procent omhoog, de reinigingsrechten met vijf procent en de rioolafvoerrechten met gemiddeld zeven tien procent. Indien de raad instemt met het college voorstel, dan zal er een extra bedrag (ten opzichte van 1985) van f. 264.000,-- bij de gemeente Heiloo binnenkomen. Van de beraadslaging van de raadsleden over de belastingen kan een ieder getuige zijn. De vergadering wordt morgenavond vanaf 20.00 uur gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. Wie van te voren de raadstukken wil inzien kan daarvoor terecht bij de afdeling algemene zaken van het gemeen tehuis tijdens de kantooruren en tijdens cle openingsuren in de openbare biblio theek. KLAVERJASCLUB E.H.K. De uitslag van de opendrive van maan dag 14 oktober is als volgt: mw. Was sing - hr. Klaver, 5474 ont.. dames Tuinstra 5027 pnt„ mevr. v.d. Sluis- mevr. Hoogland 4940 pnt., mevr. v. Weert - hr. Drcscher 4940 pnt., mevr. Bak - mevr. Koster 4935 pnt.. De eerst volgende opendrive houden wij weer op 1 1 november. Voor onze wekelijkse club-avonden (maandag) kunnen wij nog enkele nieuwe le den gebruiken. Degenen die nu een bezoek aan dro gisterij Zwetsloot, in de Winkelhof 't Loo, brengen zullen hun ogen nau welijks kunnen geloven. In een paar dagen tijd heeft men kans gezien de winkel een totaal ander aanzien te geven. In samenwerking met Van Keu len interieur bouw is men tot dit re sultaat gekomen. De zaak heeft een heel andere „loop,, gekregen, de me dicijnen etc. zijn nu vooraan in de win kel en kunnen ook ter plaatse worden afgerekend. Achter in de zaak is nu de parfumerie-afdeling gekomen, ook hier kan men nu afrekenen zodat men niet lang meer hoeft te wachten. De meeste counters zijn vervangen door nieuwe, wit van kleur en modern van vormgeving. Dan zijn er nog de displaymeubels, deze zijn verrijd baar en bevatten vaak de exclusieve parfums. Het verlaagde plafond geeft het geheel een intiemere sfeer dan voorheen. Nieuw is de lijst met verlichte namen van de „grote huizen,, de koof die hierdoor gevormd wordt bevat de ver lichting voor de vitrine's, want het Een deel van het totaal vernieuwde interieur van Zwetsloot in t Loo. meeste staat nu achter glas, stof vrij en veilig opgeborgen voor lange vingers. Op vrijdag en zaterdag zal het per soneel in een en dezelfde kleur ge kleed zijn, zowel de dames als de he ren. Het afgelopen weekend was het een blauw groene kleur dat stond erg goed maar de kleur kan wisselen. „Het is de bedoeling dat we binnen veertien dagen ook in Castricum gaan verbouwen", zegt de heer Zwetsloot. Het is ook dit seizoen weer een le vendige toestand bij het Noord-Hol lands Ballctcentrum. Na uitvoeringen in de openbare bibliotheek in Heiloo en in theater Het Gooiland in Hil versum, wordt nu gestart met lessen Tapdance. Dit zeer show-gevoelige type dans is op dit moment „helemaal in". Maar ook Tapdance staat niet hele maal op zichzelf. Een verantwoorde warming-up is nodig om de juiste spieren goed op temperatuur te bren gen. Bij het Noord-Hollands Balletcentrum zullen de tap-lcsscn gegeven worden door Caroline van Rhijn. Zij zal ze ker de juiste aandacht besteden aan de konditie, het show-karakter en natuur lijk het „Tappen". Tapdance is weer volop in de mode, inclusief de Big Band en jazz-muziek, waarop de les sen gegeven worden. De introduktieles is op vrijdag 25 ok tober a.s. om 17.00 uur voor de jeugd en om 19.00 uur voor volwassenen. U kunt zich opgeven bij: Yvonne van Zoelen, tel. 02208-18462. REGIO SPORT, EEN NIEUW SPORTBLAD Het nieuwe sportmaandblad Regio Sport zal vanaf vrijdag 25 oktober te koop zijn en is geheel gewijd aan zaal- en veldvoetbal in de regio. Het is een mooi blad, uitgevoerd in kleur en heeft 24 pagina's volop nieuws overzichten, interviews, veel foto's, spe ciale ploeganalyses door topcoach Theo Vonk. Het eerste nummer bevat onder meer: interviews met Jan Frantsz, Job Dragtsma, Paul Fahrenhorst en Derrick Grot. En nog veel meer boeiende voet- ballektuur uit de eigen regio. In Heiloo is het uitsluitend verkrijgbaar bij Rook- en Barbershop Jan en Tine Braam en kost 2,25.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 1