K.N.O.V. s Beleef het mee! Kerkdiensten Politieberichten Dierenbescherming Beer sit muziek in Medische diensten Andere adressen Geen Uitkijkpost ontvangen? Heifoo—timmert —Castrtcum De Beun biedt nieuwe mogelijkheid om 'Veel succes, mevrouw' te zien valkering beveiliging 5 A.L. DUIJVESTIJN, Denkt u er aan: vanaf 1 oktober honden in Heiloo aan de lijn! Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond Aan de ondernemers in Heiloo. In de week van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober a.s. houdt het Konink lijk Nederlands Ondernemers Verbond (K.N.O.V.), de grootste centrale organi satie van ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf, met een kleine 100.000 leden, een PROMOTIETOCHT DWARS DOOR NOORD-HOLLAND. Met een speciaal daarvoor ingerichte touringcar bezoekt het K.N.O.V. een groot aantal gemeenten ten noorden van het Noordzeekanaal. Het K.N.O.V. is de centrale organisatie voor: - de startende ondernemer - de volop draaiende ondernemer - de ondernemer met overname of beëindigingsplannen. In de bus kunt U kennismaken met een keur van specialisten van het K.N.O.V. Bedrijfseconomische adviseurs, ruimtelijke ordeningsdeskundigen, juristen. Aan hen kunt U elk denkbaar (bedrijfs-)probleem voorleggen. Een kwestie van service van het K.N.O.V. Laat deze unieke gelegenheid niet voorbijgaan. Loop even aan en stap even naar binnen. De K.N.O.V.-bus staat op donderdagmorgen 10.00 uur op het Stationsplein. Met vriendelijke collegiale groet, J. H. ZOON, voorzitter afd. Heiloo Mr. E. KRUIDERINK alg. secretaris K.N.O.V. Bel 's donderdags: 072-330175 huisarts, AFWEZIG DONDERDAG 24 oktober gr succes AGENDA DE BEUN DONDERDAG 24 OKTOBER maandag 28 oktober WAO/AWW soos 9.00-12.00 Biljarten 't Treffertje 13.30-17.00 Bridgen 13.30-17.00 Bowling 14.00-15.00 dinsdag 29 oktober Inleveren van kopij voor advertenties e.d. tot uiterlijk .00 uur. UITKIJKPOST 23 OKTOBER 1985 Radio-Cassetterecordes Tussen maandag 14 en donderdag 17 oktober zijn 5 radiocassetterecorders uit auto's gestolen. Drie inbraken von den op de 17e plaats. Bij een zesde auto werd alleen het raampje vernield, vermoedelijk zijn de daders gestoord. Verloren lading Doordat een vrachtwagen zijn lading verloor, deed zich een aanrijding voor op de Rijksweg A9. De eerste auto die achter de vrachtwagen reed, kon nog op tijd remmen, maar de auto die daar weer achter reed botste tegen zijn voorganger. Er was alleen materiële schade. Aanrijdingen Op* de kruising Zeeweg/Malevoort dëed zich een aanrijding voor tussen een personenauto en een bestelauto. De bestuurder, van de bèstelauto verleende geen voorrang. Beide auto's werden zwaar beschadigd. Ook deed zich een aanrijding voor op de kruising Boswinde/Malevoort. Hierbij verleende een bromfietser geen voorrang aan een automobilist. Hoofdwond Op zondag 17 oktober is een fietser ten val gekomen op de Kennemer straatweg fietsende richting Limmen. Een mevrouw die daar samen met haar dochter op het fietspad reed, kwam ten val omdat een bromfietser geen ge duld had om even te wachten, totdat de fietsers achter elkaar reden. De mevrouw is met een bloedende hoofd wond afgevoerd naar het ziekenhuis. Op 17 oktober kwam een bromfiet ser in botsing met een auto. De brom fietser merkte de auto te laat op. Zijn duo-passagier moest voor onder zoek overgebracht worden naar het ziekenhuis. Vernielingen De afgelopen week is tot tweemaal toe de lichtbak van de Amro-bank ver nield. In de nacht van 20 op 21 oktober is een ruit ingegooid van de St. Radboud- school. Inbraken Op zondag 17 oktober is een inbraak gepleegd in een woning aan de Ze- venhuizerlaan. Er werd geld ont vreemd. In een woning aan de Breedelaan is ook een inbraak gepleegd. De hele woning is doorzocht, waarbij geld werd meegenomen. Via de gevonden autosleutels is geld ontvreemd uit de voor de woning geparkeerde auto. Poging tot inbraak Deze week werden verschillende po gingen tot inbraak gedaan. De pogin gen werden gedaan bij woningen aan de Kennemerstraatweg, Holleweg, Kanaaldijk en in een winkelpand aan de Holleweg. In Egmond zijn inbrekers op heter daad betrapt bij een supermarkt aan de Voorstraat. Ook konden de in brekers aangehouden worden, die net ingebroken hadden bij een platenzaak in Bergen. Montage van sloten, grendels en elektronische alarminstallaties. Vraag vrijblijvend prijsopgave middenweg 44, 1906 AR Limmen, telefoon 02205-2377 De katten van de Dierenbescherming Heiloo e.o. vragen uw aandacht voor het volgende: wie van u zou een van ons (of misschien wel twee) als huis genoot willen hebben? Momenteel zijn wij met ons tienen, in leeftijd variërend van 7 maanden tot 5 jaar, de meeste van ons zijn jonger dan 3 jaar. Een aantal daarvan zit al vele maanden bij de Dierenbescherming. Wij worden daar natuurlijk wel prima verzorgd, maar een eigen huis is toch je ware, bovendien moeten wij ook plaatsmaken voor andere huis soortgenoten, die dringend opgeno men moeten worden. Wij zouden het daarom heel fijn vinden, als u spoe dig eens wilt bellen met de Dieren bescherming Heiloo e.o. tel.: 072- 331407. B.g.g. 337853. Goed tehuis gezocht voor: Bastaard-spaniel 'Tippy6 jaar teef. Zwarte poedel 'Whisky' 7jr. reu. Apricot dwergpoedel 7 jr. reu. 2 Apricot dwergpoedels 7 jr. (broert jes). Op het^ogenblik zijn, er 12 lieve tamme konijntjes, die allemaal een goed fëtiuis zoeken! gevonden Kater, rood met veel wit, Kapclweg Heiloo/grcns Limmen. Bruin konijn, Vcrdronkcnoord, Alk maar. Grijs/wit konijn, Huiswaard, Alk maar. Vermist Grijs/witte kater, Hoekstuk Heiloo. Cyperse kater, Zevcnhuizcrlaan Cyperse poes, Westerweg Heiloo/ grens Limmen. Zwarte poes, vlooienband met ko kertje, Molenweg, Limmen. Kater 'Floris', zwart met witte onder kant en wit om linkeroog, Warmoe- zierslaan Heiloo. Rood/witte poes 'Joris' (schuw), R. Frederiklaan Heiloo. Cyperse kater "Vondje", Laan van Frans Heiloo. Wij hebben altijd behoefte aan men sen, die tijdelijk een gevonden kat of hond tegen vergoeding in hun huis willen opnemen. inl.: Dierenbescherming Heiloo e.o. Katten 072-331407, b.g.g 337853, Honden 072-333714, Knaagdieren, 02205-2256. EXPOSITIE FINSE WINKEL Fr is wederom een expositie in de Finse winkel. Ditmaal kunt u er aquarellen bekijken van dhr.D. de Waal, woonach tig in Bergen, maar geboren in Dordrecht heeft al vanaf de schoolbanken een voorliefde voor teke nen. Pas in 1083 is die voorliefde omgeslagen in een liefde, zclls een passie voor het aquarelleren. Hij schidert onder werpen uit de nabije omgeving, zoals een stukje duin, een polderlandschap, de wadden, maar ook planten uit de tuin. De expositie is te bezichtigen t/m zaterdag 30 november aan de Kerkstraat 6 te Bergen. VAVAVAVAV De voorstelling ,,Veel succes, me vrouw", met in de hoofdrol Kitty Jan sen en in de overige rollen André van den Heuvel, Allard van der Scheer, Dolf de Vries en Erik Koningsberger, bleek in Heiloo in een dusdanige be hoefte te voorzien dat de avond reeds was uitverkocht nog voordat de eigenlij ke voorverkoop zou beginnen. Veel mensen moesten wij teleurstellen, want in De Beun kunnen slechts 289 be zoekers en geld voor een tweede avond ,,Veel succes, mevrouw" ontbrak. Maar op initiatief van Theater De Beun en Stadsschouwburg Het Park in Hoorn, is het gelukt de voorstelling nóg een keer te brengen. En wel op zaterdag 21 december a.s., aanvang 20.15 uur, in Het Park te Hoorn. De inwoners van Heiloo en omgeving vertrekken met een.bus naar Hoorn om daar de voorstelling bij te wonen! Toe gangsprijs is de normale prijs, die in Hoorn wordt betaald, te weten 22,50 p.p., CJP/65 17,50. De busreis is dus gratis. U vertrekt op 21 december om 19.00 uur vanaf Theater De Beun en wordt daar na afloop ook weer teruggebracht. Dé kans, vinden wij, om toch nog deze voorstelling te kunnen zien. Het stuk is een komedie van de bekende Engelse blijspel-schrijver Ted Willis. Kaarten voor deze georganiseerde toneel-avond zijn vanaf heden te ver krijgen bij de vaste voorverkoopadres sen van De Beun, te weten: Reisbureau Holland International, Boekhandel Avis en Rook- en Barber shop Jan/Tine Braam, allen te Heiloo. De inwoners van Castricum kunnen ui- Kitty Jansen in Veel mevrouw teraard ook van deze pendel maken. Zij vertrekken om 18 vanaf station Castricum. gebruik .45 uur Falkland rep. 20.00 - 23.00 ZATERDAG 26 OKTOBER Falkland, toneel 14.00 - ZONDAG 27 OKTOBER Falkland, toneel 13.00 - Falkland, toneel 15.30- MAANDAG 28 OKTOBER Deep River Q. Salonork.Pluche 20.15- AGENDA 't TREFPUNT Westerweg 294, tel. 331297 Hoog en Laag 7a, tel. 331458 donderdag 24 oktober Yoga 9.15-11.30 Soos 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 Gymnastiek 13.45-16.00 Yoga, de Jong 20.00-22.00 vrijdag 25 oktober Koersbal 10.00-12.00 Soos 13.30-17.00 Bridgen 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 Klaverjassen 20.00-22.00 Soos zondag 27 oktober 13.30-17.00 FRONTLINE IN DE OUD INN Sinds Country Western muziek definitief het imago van "cowboy- muziek" van zich heeft weten af te schudden, wordt zij als een volwas sen, aantrekkelijke muzieksoort be schouwd, die steeds veelvuldiger op radio en TV te beluisteren valt en zelfs regelmatig in de hitlijsten te vinden is. De populariteit van Countrymuziek wordt steeds groter - ook in Noord- Holland - en het is niet te verwonde ren dat steeds meer bands deze mu ziek in hun repertoire opnemen of zich soms zelfs uitsluitend op deze muziek toeleggen. Frontline, een band uit Alkmaar, is één van de betere representanten van de Countrymuziek. De groep, die is samengesteld uit ervaren mu sici - voor een deel afkomstig uit be kende countrygroepen - brengt za terdag 26 oktober vanaf 22.00 uur in de Oud Inn, Heerenweg 142, Heiloo enkele uren lang een goed luister- dansrepertoire, bestaande uit Country, swing en rock. DE GIGANTJES IN AKERSLOOT Zaterdag 26 oktober is er een grandioze rock and roll-avond met medewerking van de Gigantjes en in het voorprogram ma de Akerslootse formatie The Staps in De Vriendschap. Afgelopen zaterdag stond daar De Dijk op het podium, iets wat door het publiek goed werd gewaar deerd. Dit kan zaterdag wederom gebeu ren met het optreden van de Gigantjes. Zij staan borg voor een stevig avondje vol met prima rock and roll. De groep treedt veelvuldig op en hun aanstekelijke mu ziek staat garant voor een avond vertier van uitzonderlijk kaliber. Het voclae en visuele middelpunt van de band is zangeres Mieke. De overige leden van de groep hebben stuk voor stuk een rijk muziek verleden. Het voorprogramma zaterdag wordt verzorgd door de jonge Akerslootse formatie The Staps, die daarmee graag willen laten zien wat zij zoal in hun mars hebben. De zaaldeuren gaan voor deze grandioze avond om negen uur open. KOFFIECONCERT SEA SIGHT SINGERS Zondag 27 oktober om 12.00 uur geeft dit unieke koor een concert in het dorpshuis in Bergen (vlak bij de Ruïne- kerk). Dit concert mag iemand, die van close harmony houdt, niet missen. Dit koffieconcert is een goede gelegenheid om eens kennis le maken met het type muziek. Een groot gedeelte van dit concert wordt op 2 november tijdens een landelijk concours in de Flint in Amers foort herhaalt, waar opnamen gemaakt worden door de Tros. GITARISTENKRING Op vrijdag 25 oktober om 8 uur gaat het tweede jaar de maandelijkse bij eenkomst voor gitaristen weer van start. In het Open Huis in Heiloo heb ben we nu een' wat sfeervoller zaal dan vorig jaar gehuurd. Tot eind mei is er elke laatste vrijdag van de maand een samenzijn gepland voor de liefhebber om solistisch, maar ook samen, te spelen. Vanaf 8 uur is er ruimte om samen te spelen en te pra ten, na de pauze, om ongeveer negen uur, zal er voorgespeeld worden door mensen die dit willen en hopelijk ook dit jaar weer door enkele gasten. Wat wordt nagestreefd is een gezel lig samenzijn, waarbij beginners en gevorderden kunnen spelen, samen spelen en luisteren om zodoende ideeën op te doen en te praten over het gitaarspel. We hopen weer veel stij len van spel te krijgen, zeker ook soor ten die vandaag de dag wast in de ver drukking komen: jazz, ragtime, fla menco enz.. De kosten van de zaal zullen net als vorig jaar gedeeld wor den door het aantal deelnemers per avond en gebleken is dat dit nooit meer is dan de prijs van een kop kof fie. Neem je iemand mee, die alleen wil luisteren, dan is. die natuurlijk ook welkom. Voor meer inlichtingen: Peter Paul Seignette, tel. 02205-3441. Ouderenkoor Soos Biljarten Handwerken Gymnastiek de Loet 10.00-12.00 13.30-17.00 13.30-17.00 13.45-16.00 14.45-15.45 woensdag 30 oktober Engels 9.00-13.00 Soos 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 AGENDA EN OPENINGSTIJDEN OPEN HUIS DONDERDAG 24 OKTOBER N.v.v.H., Gewest 9.00-17.00 Pl.landsvr. kreatief 9.30-11.30 Nivon 13.30 - 15.30 Moem Theatergr. rep. 16.00 - 17.30 Yoga 13.30 - 15.30 H.O.V. operettever. rep. 20.00 - 23.00 Humanist. Verbond verg. 19.45 - 22.45 Sjoelclub Heiloo 20.00-22.00 H.B.C. br. in 2 zalen 20.00-23.00 Boerhave Eng.les 19.00 - 21.00 VRIJDAG 25 OKTOBER SKOW, volksdansen N.v.v.H., ds. br. R.V.S. verg. Guitaarclub Heiloo H. Wandelsportb. Nivon geologie 11.00- 12.00 9.30- 11.30 9.30- 15.30 20.00 - 22.00 20.00-22.00 19.30-21.30 IV/13 Het was fantastisch Zo'n feest hebben we in jaren niet gehad. Henny Huisman heeft er zaterdag jl. een geweldige middag van gemaakt. Maar, er is meer en er komt meer Om te beginnen met het "muziekschool- spel". Dit is een ontwerp van de Heilooër kunstenaar Piet Veen en Cas Himmelreich zorgde voor de tekst. Het is verkrijgbaar voor f. 5,-- aan de school, bij de Rabo-banken en bij Disco Heiloo. Aarzel niet en haal zo'n spel voor de lange, gezellige wintermaanden in huis. Overmorgen, vrijdag 25 oktober, geeft de brass-band Arti et Religioni" uit Haarlem onder leiding van John van 't Hof een concert in de muziekschool. De aanvang is om 19.30 uur. De toegangs prijs bedraagt f. 1,50. Hiervoor krijgt u dan ook nog een kopje koffie of thee of een glaasje frisdrank. Het programma, dat ongeveer een uur duurt bevat voornamelijk lichte muziek. U zulf merken, dat de typisch Engelse manier van "kopcrblazen" waarvan de muzi kanten zich bedienen, uitstekend ge schikt is om deze soort muziek te vertolken. Ook zullen enkele solisten uit het orkest zich laten horen. U kunt een trombone solo en een cuphonium-solo verwachten. Kortom, een aantrekkelijk programma waar u met het gehele gezin van kunt komen genieten. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 en 11.00 uur: ds. Ph. Ouwendijk. Crèche en kindernevendienst in De Rank' Kruiskerk Naar de Witte Kerk. 19.00 uur: Ds. B. J. Kruit. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur ds. A. Boelhouwer; 17.00 uur: ds. A. Boelhouwer. Leerhuisdienst. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9 uur ds. J. W. van de Gronden. Parochie-zondagsdienst Kapel O.L.Vrouw ter Nood, Kapellaan 13, tel. 02205-1288. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woens dagavond 8 uur. Bijbelstudie. Wester weg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10 uur drs. J. Bouma uit De Bilt. Ned. Herv. Gemeente Egmonden Egm.-Binnen, 10.30 uur ds. P. Kwantes uit Hoorn. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar Zie Doopsgezinde Kerk. Remonstrantse Gemeente Alkmaar Zie Doopsgezinde kerk. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10 uur DoReLu-dienst, ds. A. G. Hoekema. Ned. gereformeerde kerk Alkmaar 9.00 uur br. R. de Vente; 15.00 uur ds. P. J. H. Knol. Deze diensten worden gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Oudorp. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Laat, Alkmaar)- 9.30 en 17.00 uur ds. J. Luiten. Baptisten Gemeente Alkmaar Ds. A. Agtereek. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10 uur Hoogmis. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) em 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uur. Donderdag 9 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8 uur. Vrijdag 19.15 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H.H. Missen: zaterdag 19.00 uur; zon dag 9.00 en 11.00 uur. In de week: maandag-, woensdag- en zaterdagavond om 19.00 uur en dè overige dagen 's morgens om 10 uur. Avondmis: le Vrijdag van de maand 19.00 uur. Lof: Zondagavond 18.30 uur. Biechthoren: Zaterdag in beide kapel len vanaf 16.00 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord H.H. Missen: Zaterdagavond 18.45 u. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) Dr. Koelman, Maas Geesteranusweg 17, Heiloo, tel. 330530. Weekenddienst Apotheek Apotheek Heylo, Stationsweg 53, tel. 331070. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappen dienst: 020-123123. Verloskundige Limmen Mevrouw C. Motzo, tel. 02513-12895. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo L. C. Snel, Scharlo 49, Alkmaar, tel. 123165. Diëtiste Simone Ouwendijk, diëtiste, telefonisch afspraken maken: dagelijks tussen 18-19 uur, tel. 072-330719. Van Doorn straat 24, Heiloo. Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadvies na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. 072-337342. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072- 333398; M. A. van Riel, De Wildtlaan 28, Heiloo, tel. 072-333271; E. J. de Waal, Kennemerstraatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P. A. Slinger, De Ho- ghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-334694. KRUISVERENIGING "HEILOO" Kantoor: Wijkgebouw, Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- en donderdagavond" van 17.00-18.00 uur. Uitleenmagazijn geopend op werkdagen van 19.00-19.30 uur. Tel. 072-331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tus sen 12.00-13.00 uur. Wijkverpleegkundigen Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072-331021, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. A. van Staveren, tel. 072-334326, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072-337465, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02208-6203, te be reiken maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. L. de Waard, tel-. 02518-55495, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. B. Huisingh, tel. 02208-96422, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur via tel. .072-126482 (alarmcentrale). Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks tussen 12.00-13.00 uur, tel. 072-331073. Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Weekenddienst in de kop van Noord- Holland, tel. 02240-7939. Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. DIERENARTSEN Dr. Schaap en dr. Duijser zijn altijd te bereiken op tel.nr. 072-331606. (Commandeurslaan 1). Zaterdags spreekuur van 11-12 uur. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114; b.g.g. 02208-96924. M. J. Dijkema, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114; b.g.g. 072-334348. ZATERDAG 26 OKTOBER Interpolis bridgetoern. 13.00- 17.00 Alkm. Big Band 15.30-17.30 ZONDAG 27 OKTOBER Beg. orkest v. N.H. 13.00-16.30 MAANDAG 28 OKTOBER N.v.v.H., gym 10.30-11.30 Nivon, kreatief 13.30 - 15.30 Pridini volksd. 16.00-18.00 Pl.landsvr., zang 13.30 - 15.30 N.v.v.H., zang 13.30-15.30 Mw. Hage Jazzd. Sc conditietraining 16.00- 17.00 Yoga 13.30- 15.30 Geschied, in vogclvl. 9 14.00 - 15.00 Sans atout br. 20.00 - 23.00 Nivon, kreatief 20.00 - 22.00 Falkland, toneel 20.00 - 23.00 E.H.K., klaverjassen 20.00 - 22.00 Yoga 19.30-21.30 DINSDAG 29 OKTOBER Doves, gym 9.00 - 12.00 Mw. Hage, Jazzd. Sc conditietraining 10.00- 11.00 Nivon, kreatief 9.15- 11.15 Nieuw Leven, zangver. 20.00 - 22.00 Oppositie schaken 2 zalen 19.00 - 23.30 H.B.C. bridge 20.00 - 23.00 WOENSDAG 30 OKTOBER Doves, gym 10.30 - 11 30 Yoga 9.30-11.30 Yoga 19.00- 22.00 Nivon, kreatief 20.00 - 22.00 Falkland, toneel 20.00 - 23.00 Qualrc Maine mw. Zegveld20.00-22.00 Rotarvclub Heiloo 19.00 - 21.00 IJYCL yoga 20.00- 22.00 CONSULENTEN DIEREN BESCHERMING HEILOO Honden: Reppel, tel. 333714. Katten: D. van Weelden, tel. 331407. Vogels: J. Kuiper, tel. 335478. Watervogels: C. de Lange, tel. 333073. Knaagdieren: mevrouw Waijers, tel. 02205-2256. Aktie Vakantie Pleegdier: tel. 336180. VVV HEILOO Ver. voor Vreemdelingenverkeer, Post bus 5, 1850 AA Heiloo. Hoofdinformatrice: mevr. A. de Moor, Nijverheidsweg 11, Heiloo, tel. 072- 333719. STICHTING UNIE VAN VRIJWILLIGERS Kantooruren: maandag, woensdag en vrijdag (12.00-14.00 uur) per tel. 072- 335296. STICHTING ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ALKMAAR EN OMSTREKEN Heiloo: Kennemerstraatweg 382, tel. 330984. Spreekuur maandag, woensdag en vrijdag, 9.00 tot 10.00 uur. Limmen: Middenweg 26a, tel. 02205-1250. Spreekuur donderdag, 14.00 tot 15.00 uur. Afspraken buiten spreekuren: Bureau Algemeen Maatschappelijk Werk, Nas- saulaan 5 te Alkmaar, tel. 072-110804. Gehele week. STICHTING OMBUDSMAN HEILOO Dagelijks bereikbaar op de tel. nrs.: 332361 en 335710 van 10.00-22.00 uur. Schriftelijke vragen: Postbusnr.: 89. Spreekuur vrijdagavond na telefonische afspraak in De Duif, Mariënstein 180, van 19.30-20.00 uur. OPENBARE BIBLIOTHEKEN Het Malevoort 13, 1852 KZ te Heiloo, tel. 330670: Dinsdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Donderdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Vrijdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Zaterdag 10.00-12.30 Kennemerstraatweg 382, 1851 BK té Heiloo, tel. 330057: Maandag 19.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Vrijdag 14.00-17.00 OUDERENKOOR HEILOO Repetitie dinsdag van 10.00-11.45 uur? in 't Trefpunt, Westerweg 294. Inl.: via tel. 334797, 334054 of 334216. DE ZONNEBLOEM Vereniging tot bevordering van het wel zijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of verpleeg huis. Sekr.: Werkendelslaan 29, tel. 331594. FNV INFO-TEAM HEILOO-LIMMEN Zitting iedere eerste en derde maandag van de maand van 20.00-21 .00 uur in de R.K. pastorie, Westerweg 267. Spoed-informatie: tel. 02205-1608. BOUW- EN HOUTBOND AFD. HEILOO Spreekuur iedere maandag van 20.00 tot 21.00 uur in de R.K. pastorie, Westerweg 267. FIOM: BURO VOOR ALLEEN STAANDE OUDERS Van der Meijstraat 6 te Alkmaar (tel. 118812). Bereikbaar maandag t/m vrij dag, tussen 9.00 en 17.00 uur. Rechte Hondsbosschelaan 22, Heiloo

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 2