VERWARMINGS-SHOWS '85 Jansen Verwarmingsshows gepn o<Je° vt\V>er /myrnci Uw voordeel is 40,- de en we noemen Item •i^'ivïode van nu Modehuis Marja Geels De Vers Winkel Joop Schröders Vleesboetiek Sinnige's fruit munt uit!!! Verenigiagsnieuws Verenigitigsageitda \sde ScVieïv L vindt u bij Onze Najaars- kollektie hangt voor u klaar. I SLAGER BURGERING SINNIGE'S n Wie het stookseizoen goed wil beginnen is welkom bij de Steek ook uw licht op bij onze unieke Kachel-Vakshow met o.a.: alle grote merken lokale verwarming, veel nieuws zoals de Faber Super Serie en de Dru Primeurs 1985! Nu ook: Alternatieve energie van Stiebel Eltron. Kennemerstraatweg 95 - Heiloo Telefoon 072-332367 Drukkerij Uitkijkpost b.v. SLAGER - POELIER DE VRIENDSCHAP SHITH0USE BAND"!!!! Vleessnitzels 1e kwaliteit Hamlappen Botermalse varkensfrikandeau Rauweham Varkensfrikandeau gebraden M a... 'f Verswinkel jfe j UITKIJKPOST 6 NOVEMBER 1985 erkend avol installateur INSTALLATIE BEDRIJF! ERKEND GA-WA-LO-INSTALLATEUR gasr, water-, c.v.-, lood- en zinkwerk sanitair verkoop en levering van elektrische huishoudelijke apparatuur en gasverwarming apparatuur, wasautomaten en koelkasten. Uw huiskamer wordt een stuk gezelliger met het machinaal Smyrna tafelkleed in warme kle urstellingen Maten 135x165 cm en in 135 cm 0 Nu voor de speciale prijs van Normale winkelwaarde 189,- Het bijpassende kussen kost u slechts 35,-. Het tafelkleed is er ook in de extra grote maat 135x200 cm. HEILOO -TELEFOON 330656 HOLLEWEG 44 Bij aankoop van geboortekaartjes Tijdelijk een Geboorte-album voor f 25,- Monster exemplaar kunt u bekijken bij) 'X R. Hondsbosschelaan 22, Heiloo Telefoon 072-330175 Deze week wordt afgestemd op uw gemak. Daarom is onze aanbieding Kalfsgehakt. Voor zes gulden rond een heel pond. Alle fijne delen van Rund-Kaif-Varken. Nw. Zeelands Lamsvlees o.a. Schouder-Borst-Bout-Koteletten. (Lamsshoarmavlees)(Lamsburgers). Onder het genot van een kopje koffie kunt u gezellig even rond kijken. Nu ook voorradig: Skioveralls voor dames Japonnen t/m mt. 50. Wij veranderen gratis. OOSTERZIJWEG 25 - HEILOO Ruime parkeergelegenheid GROENTE EN FRUIT Stationsweg 111 - Heiloo - Tel. 337507 Alleen donderdag: ONZE ZELFGEMAAKTE ZIGEUNERZUURKOOL De enigste van Nederland 500 gram0.95 Alleen vrijdag en zaterdag: BOERES(N)OEPGROENTE 250 gram1.95 Voor St. Maarten CLEMENTINES MANDARIJNEN zonder pit, lekker zoet, 10 stuks2.95 bij het station is DE - vitaminebron! f Haas Hazerug Hazebout Tam Konijn Wild Konijn Wilde Eend Fazant flDO Franse Maiskuikens, Franse Kalkoen- dijen, Franse Kalkoenfilet, Franse Parelhoenders. jij; Gemarineerde Kuikendijen met een klein beentje, per kilo11.00 VERRUKKELIJK Kennemerstraatweg 482 - Tel. 072-330571 99 AKERSLOOT Kerklaan 16-18 - Telefoon Q2513-12866 Zaterdag 9 november: gezellige rock and rollavond m.m.v. Zaterdag 16 november: VANDENBERGü! Zaterdag 30 november: FRANK BOEYEN GROEP!!! Kaartjes voor Frank Boeyen verkrijgbaar bij o.a. Free Record Shop-Alkmaar, De Vriendschap-Akersloot. Donderdag: 5 halen4 betalen Vrijdag en zaterdag: per kilo12.98 500 gram8.48 Vleeswaren: 100 gram2.25 100 gram2.25 Winkelcentrum Het Hoekstuk, tel. 335227 Gieser Wildeman, 6 pond2.75 Franse Golden Delicious, 4 pond3.75 Elstar Handappelen, 4 pond5.00 Super Sinaasappelen, 20 voor5.00 Eigenheimers, 25 kilo..10.00 Aanbiedingen gelden van donderdag t/m woensdag. Donderdag: Gesneden Rode Kool, 1 pond voor0.25 Let op!! Vrijdag zaterdag: Mooie Kiwi's, 2 voor1.25 Mooie Spercibonen, per pond1.25 AARDAPPELEN, GROENTEN EN FRUIT tafelkleed i r ,.W' 'r*\, Openingstijden: maandag 13.30-17.30 uur dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur zaterdag 10.30-16.30 uur Te koop: tweed BANK STEL 2 3 losse kussens ƒ550,». Tel. 072-33403. Wat ik even vragen wou, RAPPE ROB: kan ik inmiddels al eens achter op? M. Miek. Zoekt u een MEUBEL- STOFFEERDERIJ met: vakmanschap, zekerheid en kwaliteitsstoffen.Vraag vrijblijvend offerte, meu-» belstoffeerderij Heijne, Handelsweg 7, tel. 334950 na 18.00 uur: 02987-4421. ff ff Kennemerstraatweg 301, hk. Zevenhuizerlaan. Telefoon 330366 VOGELTENTOONSTELLING KLEURENPRACHT De bondsprijzen werden als volgt toege kend: Bondskruis, voor de mooiste vogel van de tentoonstelling kreeg J. Bakker met 91 punten. Bondsmedailles, kana ries pigment voor J.C. Bakker, kanaries vetstof voor J.C. Rigter, tropen en bast. voor J.R.G. te Boekhorst, kromsnavels voor C.A. KoppesWv Derbyvogel 1985,**A+';te Boekhorst. Aangetoonde vogel, na lofiïig, G.A. v^in Roode. Kampioen stammen Pigment kanariesyJ.C. Bakker. Kampioen stam men Vetstof kanaries, J. Bakker. Kampi oen stammen tropen, J.S. Kleef. Kampi oen Pigment Kanaries, J.C. Bakker. Kampioen Vetstof kanaries, J. Bakker. Kampioen Tropen en bast., J.R.G. te Boekhorst. Kampioen Kromsnavels C. A. Koppes. NED. CHRISTEN VROUWENBOND Onze spreker van deze avond de heer Lanting uit Schagen en drie nieuwe leden werden welkom geheten door mevrouw den Hartigh. Na zingen, gebed en bijbellezing volgde een kor te meditatie over Abraham en Isaak. ,,Zo gingen die beiden tezamen". Hier na volgden diverse mededelingen. De aandacht werd gevestigd op de cursus Politieke Scholing, thema "Arbeidsverkorting" op 14, 21 en 28 november 1985 in het Open Huis om 9.12 uur, georganiseerd door de Fed. Vrouwenraad te Heiloo. De spreker werd gelegenheid ge geven zijn onderwerp „Geloofsover dracht" te houden. In de pauze werd cake verkocht t.b.v. het project Vrou wen in Haïti, opbrengst 50,50. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Mevrouw den Hartigh bedankte de heer Lanting en eindigde met het gedicht „Amen" van Nel Benschop. NEDERLANDSE VERENIGING VAN HUISVROUWEN, AFD. HEILOO Op maandag 28 oktober hield mw. M. L. Dijker-Papavoine in de Gerefor meerde Kerk een boeiende causerie over d e mode vanaf de middeleeuwen. Nadat zij was verwelkomd door onze presidente Dorothee Zuydgeest-Win- kler, pakte zij de eerste van de lange reeks poppen op die al bij binnenkomst de aandacht van de bezoeksters had den getrokken. Het is onmogelijk in kort bestek alle bijzonderheden weer te geven die mw. Dijker naar voren bracht, die in de loop der eeuwen het modebeeld heb ben bepaald. Aan de hand van haar duidelijke en geestige uitleg en met behulp van haar prachtige aangekle de poppen zagen wij hoe de kleding steeds veranderde en hoe het een uit het ander voortkomt. Altijd heeft de mens een bescherming tegen de koude gezocht met de materialen en kleuren die in zijn tijd voorradig waren. Voor de mannen was dat eerst in plm. 1300 een korte broek met beenbescherming van lappen of leer, een wambuis met cape erover en een soort van muts. Bij de vrouwen gingen de veranderin gen op soortgelijke manier. Altijd droegen zij lange en wijde rokken, maar afhankelijk van niet alleen de ijdelheid, maar ook van heersende ideeën op godsdienstig of moreel gebied, gewijzigde zich het mode beeld. In de tijd van Marie Antoinette werd de kleding zeer extra-vagant en de kapsels, met meel bestrooid om ze wit te maken, steeds hoger. Mw. Dij ker gaf' een amusante demonstratie hoe met de waaiers uit die tijd aller lei tekens gegeven konden worden, af spraken gemaakt en voorkeur of af keer kenbaar gemaakt. De zeer geboeide zaal beloonde d e spreekster met een hartelijk applaus, waarna Dorothee Zuydgeest haar als dank een bloemetje overhandigde. 40 JAAR NIVON: LANDENAVOND DUITSLAND Het is dit jaar 40 jaar geleden dat de afdeling Heiloo van het NIVON, het Nederlands Instituut voor Volks ontwikkeling en Natuurvriendenwerk, werd opgericht. Om aan deze ver jaardag een feestelijk tintje te geven, organiseert het afdelingsbestuur op zaterdag 16 november een bijzondere landenavond, die ditmaal in het te ken zal staan van West-Duitsland. Onze plaatsgenoot, de heer W. A. Gegenwarth, directeur van het Duits Reis- en Informatiebureau in Amster dam, is - bij hoge uitzondering - be reid gevonden deze avond voor het Nivon te verzorgen. Het programma bestaat uit een lezing en ver toning van een drietal films, t.w. over „De Eifel en de Ardennen", "De Rijn", en over „De stad Ber lijn". Bovendien zullen de aanwezigen enkele Duitse specialiteiten kunnen proeven. Gewoontegetrouw zal de Openbare Bibliotheek haar mede werking verlenen in de vorm van een kleine tentoonstelling van boeken, platen en dia's. Ook zal er het nodige toeristische informatiemateriaal te verkrijgen zijn. Deze bijzondere avond biedt het be stuur als jubileumgeschenk kosteloos aan de leden van de afdeling Heiloo aan. Deze hebben bovendien voorrang bij het reserveren van een plaats. Voorzover de ruimte het toelaat, zijn leden van andere afdelingen en niet- leden eveneens welkom. De toegangs prijs voor hen bedraagt: leden andere afdelingen 3,50, niet-leden 5,-- en kinderen van leden 2,50. Zij kunnen toegangsksaarten bestellen bij me vrouw R. Mulder, Het Veld 12, Hei loo, tel. 072-333127. De feestavond heeft plaats in de grote zaal van het Open Huis en begint om 20.00 uur. Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afd. Heiloo. Dinsdag 12 november: excursie naar Marie Cécile Moerdijk te Leende en het museum 'De Vier Quartieren'. Vertrek 8.00 uur vanaf de brandweerkazerne, handwerkwinkel Marianne en het begin en eind Zevenhuizerlaan. Thuiskomst ong. 18.00 uur. Katholiek Vrouwengilde St. Monica. Woensdag 6 november: herhalingscursus hartreanimatie in d'Oud Inn, aanvang 20.00 uur. Donderdag 7 november: bezinningsdag bij de Zusters Juliaantjes te Limmen. Zr. Felicitas van Berkom spreekt over de veranderingen rond het Tweede Vaticaanse Concilie. Kosten f. 7,50. Aanvang 9.30 uur. WAO-AAW Belangenvereniging Heiloo. Maandag 11 'november: klaverjas-drive in 't trefpunt, aanvang 9.30 uur. Belangstellenden zonder betaald werk en hun familieleden zijn van harte welkom. Inschrijfkosten f. 2,00. Klaverjassers in Heiloo opgelet Maandag 11 november: maandelijkse vrije drive in het Open Huis van klaverjasclub EHK. Aanvang 20.00 uur. Inschrijven vanaf 19.30 uur aan de zaal Telefonisch opgeven kan bij mevr. Haanstra (334759), dhr. Knegt (334056) of dhr. Leurink (334366).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 12