Politieberichten f: Dierenbescherming Heifoo-Castrkttm HetMiMêtea SeteeÈhetmeei ivenementenagenda Wedisehe dietikten 4fideréttdressei Geen Uitkijkpost ontvangen? DE FDANSMAN ERKENDE UIZERS Fa. J. DE GRAAFF -theek Bibli- »K U AUTOVERVOER Bel 's donderdags: 072-330175 foiiducrestaurant iiiient C alkmaaE tel.C72 -1257CC :en met een T verrassing Eten met een verrassing Wij hebben een goede Kerst-menu suggestie. m A. L. DUIJVESTIJIt, huisarts AFWEZIG, vrijdag 15 november Inleveren van kopij voor advertenties e.d. tot uiterlijk 17.00 uur. UITKIJKPOST 13 NOVEMBER 1985 AUTOMATISERING Soms, wanneer de folder over het nieu we uitleensysteem aan een lezer wordt overhandigd, wordt er gereageerd met de vraag: ,,Is het omschakelen op de computer nu echt wel zo noodzake lijk?' Ten eerste staat men vanwege de werkgelegenheid afwijzend tegenover het gebruik van de computer. Dikwijls speelt ook het volslagen onbekend zijn, of niet begrijpen hoe zoiets werkt, een grote rol. Welnu, in de bibliotheek weten alle me dewerkenden zo langzamerhand wel hoe je met de apparatuur, aangesloten op de computer van de Provinciale Bi bliotheek Centrale in Alkmaar, moet omgaan. Maar hoe het allemaal in z'n werk gaat, begrijpen zelfs de mensen die het gebruik er van ten volle benutten, meestal niet. Daarvoor zou je zo'n ding zelf uit elkaar moeten halen en weer in elkaar zetten. En wie doet dat? De computer moet eigenlijk, evenals de televisie, de telefoon, de auto, enz., ge zien worden als een gebruiksvoorwerp. Bij de auto moet je weten hoe je hem bedienen moet, daar krijg je les in. Je moet je verkeersregels kennen. Nie mand vraagt je daarbij of je precies weet hoe zo'n ding werkt. Televisie idem dito. Weten waar welke knoppen zitten en je kunt kijken. Niemand vraagt zich daarbij af, hoe de beelden precies op dat beeldscherm komen. Men maakt gebruik van het medium. En wat de werkgelegenheid in de biblio theek betreft, het meest arbeidsintensie ve werk wordt geautomatiseerd. Het werk wordt eenvoudiger. De catalogus b.v. - de basis van iedere bibliotheek -, bestaand uit 4 verschillende systemen hetgeen betekent van ieder exemplaar 4 verschillend geregistreerde kaartjes, is straks volledig geautomatiseerd. De bi bliothecaresse slaat de gevraagde infor matie op het toetsenbord aan, en deze verschijnt direkt op het beeldscherm. Een boek dat aangevraagd wordt en in Heiloo of de P.B.C. of in de aangeslo ten bibliotheken, wel in de collectie zit, doch is uitgeleend, wordt bij binnen komst direkt geblokkeerd op naam van de aanvrager. Geen ingewikkelde proce dures meer van aanvragen uitschrijven, en op zoek gaan naar het gevraagde, te lefonisch of anderszins, hetgeen zeer tijdrovend is. Al die vrijgekomen tijd wordt dan gebruikt om, zeker landelijk, veel meer voorlichting te geven, vooral aan kansarme groepen. In Heiloo aan de individuele lezers en nog meer gericht op allerlei groeperingen. In verband met het plaatsen van de ap paratuur is de bibliotheek aan het Male- voort gesloten van maandag 26 t/m za terdag 30 november. Op 1 december gaat de nieuwe werkwijze van start. Wat het aandeel daarin van de lezer zal zijn, daarover zullen wij voorlichting geven in de volgende publikatie. Eén aandeel van de lezer in deze nieuwe werkwijze van de bibliotheek is ons wel bekend, want het publiek in Heiloo is een aardig publiek: uw welwillendheid en geduld met eventuele perikelen in de eerste start-periode. Carla v.d. Bibliotheek Oproep voor getuigen Op vrijdagavond 8 november, om streeks 22.00 uur, is op de Kenne- rnerstraatweg ter hoogte van de ,,Kat- tenberg' op het oostelijk fietspad een mishandeling dan wel poging tot ver krachting gepleegd, waarvan een 21-jarige vrouw het slachtoffer was. De vrouw reed op haar bromfiets op het fietspad richting Alkmaar. Voor haar in dezelfde richting liep een man met een fiets aan de hand. Deze man bracht haar tijdens het passeren ten val. De vrouw verdedigde zich door middel van een kettingslot, waarna de man weg fietste richting Heiloo. Het signalement luidt: 20 tot 30 jaar, normaal postuur, kort haar en was ge kleed in een donker kort jasje. Hij had een normale herenfiets bij zich. Als U enige informatie heeft over dit voorval wordt U verzocht kontakt op te nemen met de politie van Heiloo, tel. 072- 333144. Boerderij Maandag 4 november is een inbraak ge pleegd bij een boerderij aan de Kenne merstraatweg. Er werd niets vermist. Bier Het blijkt opnieuw dat er mensen zijn die een grotere drankbehoefte hebben dan zij kunnen betalen. Er werd name lijk een krat bier gestolen die aan de achterzijde van de woning stond. Bromfiets Waarschijnlijk uit baldadigheid is op 5 november een bromfiets vernield die op het terrein van de Terriërs stond. Bouviers Twee bouviers hebben op woensdag 6 november een geit en een konijn dood gebeten op een terreintje bij de Wester- weg/Vennewatersweg. Bij de dierenarts is een braakproef afgenomen, waarvan de uitslag positief was. De eigenaar van de honden kreeg een proces verbaal en zou de schade vergoeden. Fietsen gestolen Deze week zijn er weer twee fietsen gestolen die bij het station stonden. Inbraken In de nacht van 6 op 7 november zijn vijf inbraken gepleegd bij woningen, waarvan drie aan de Oudburgerlaan en twee bij de Obriglaan. In alle gevallen werd de achterdeur opengebroken. Er werden cheques en pasjes en 2500, meegenomen door de daders. In dezelfde nacht is getracht auto's te ontvreemden. Bij alle gevallen ging het om Opel's. Een Opel die geparkeerd stond aan de Mariënstein, is de volgen de dag aangetroffen in Heemskerk. Op 9 november is een inbraak gepleegd bij schietvereniging ,,De Vrijheid", tot nu toe wordt er niets vermist. Stroomstoring Vrijdag 9 november bezorgde een stroomstoring tussen 1.7.30 en 20.00 uur flinke overlast, doordat de spoorbomen weigerden hun werk te doen. Nu moest de politie er aan te pas komen om de overwegen te bewaken. Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen van de periode 5 t/m 10 november. Af te halen op woensdag- en zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur op het politiebureau. T.w. 1 sleutel, 1 portemonnee, 1 heren horloge, 1 sleutel, 1 damesportemon nee, 1 sleutel, 1 paar herenschoenen, 1 zwarte knipportemonnee met inhoud, 2 sleutels met label, travelier cheques, 1 zwart poedeltje, 1 etui met 7 sleutels. AGENDA t TREFPUNT Westerweg 294, tel. 331297 Hoog en Laag 7a, tel. 331458 donderdag 14 november Yoga 9.15-11.30 Soos klaverjasdrive 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 Gymnastiek 13.45-16.00 Yoga, de Jong 20.00-22.00 vrijdag 15 november Koersbal 10.00-12.00 Soos 13.30-17.00 Bridgen 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 Klaverjassen 20.00-22.00 zondag 17 november Soos 13.30-17.00 maandag 18 november WAO/AWW soos 9.00-12.00 Biljarten 't Treffertje 13.30-17.00 Bridgen 13.30-17.00 Bowling 14.00-15.00 dinsdag 19 november Ouderenkoor 10.00-12.00 Soos 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 Handwerken 13.45-16.00 Gymnastiek, de Loet 14.45-15.45 woensdag 20 november Engels 9.00-13.00 Soos, dansen 13.30-17.00 Biljarten 13.30-17.00 Yoga, de Jong 14.00-16.00 UW MIDDAG UVV-middag voor ouderen, die in de omgeving van Gouw boom, Vinkenbaan Ter Coulsterflat wonen en voor wie andere sociëteits-middagen te ver weg zijn. Is men slecht ter been of gaat u niet graag alleen over straat, dan kan men (evt. met auto) gehaald en weer thuis gebracht worden. Tel. mw. Jansen Te. 337098. De eigen bijdragen voor deze middag is f. 2,50, incl. consumptie en prijsjes. Het programma tot het eind van het jaar is: Dinsdag 19 november Bingo. Dinsdag 3 december spelletjes en kaarten. Dinsdag 17 december bloem schikken i.v.m. Kerstmis. Tot ziens op dinsdagmiddag om 14.30 uur in 't Open Huis. VRIJWILLIGERS Sinds lange tijd bestaat het Vrijwilligers-Auto-Vervoer in Hei loo. Het is bedoeld om mensen, die minder goed ter been zijn, het on derhoud van hun sociale kontakten te vergemakkelijken. Daarbij den ken we aan bezoek van partner in het ziekenhuis, een bezoek aan win kelcentra, familie of kennissen, of aan bezoek van een bepaalde sociaal-culturele aktiviteit. Het is bedoeld voor mensen voor wie het openbaar vervoer minder geschikt of minder goed bereikbaar is en wier financiële draagkracht het re gelmatig gebruik van een taxi te bo ven gaat. Het is echter niet bedoeld voor mensen die naar een specialist of huisarts moeten. Het is ook niet voor mensen, die van een rolstoel gebruik maken. De gebruikers betalen per rit een kleine vergoeding aan diegene die hen gereden heeft. Want enerzijds is het vrijwilligersvervoer geen liefda digheid, maar gewoon een handrei king aan iemand die dat op een be paald moment even nodig heeft, an derzijds is het redelijk dat vrijwilli gers gemaakte kosten vergoed krijgen. Voor nadere informatie kunt U kontakt opnemen met de heer Zee man van de Stichting voor Oude renwerk te Heiloo, 't Trefpunt, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo. Telefoon: 331297. Spreekuren tus sen 9.00 en 10.30 uur. Hallo mensen, vandaag mag ik in de krant: ik ben een middelgrote hond en heet ,,Pim". Ik zoek een eigen baas, maar nu de moeilijkheid: ik heb alles te gen. Mijn kortharige jas is wel mooi zwart, maar moeders mooiste ben ik toch niet, hoewel de mensen zeggen, dat mijn kop best wel leuk is. Bovendien ben ik 8 jaar; ik kan dus nog jaren mee, maar sommigen vinden mij toch te oud. En dan het ergste van alles: ik ben wel eens jaloers... Ja mensen, ik geef het toe, het is niet netjes, maar als ik van iemand houd, vergeet ik wel eens, dat anderen ook van die persoon houden. Ik luister heus erg goed, maar heb dus wel iemand nodig, Zondag 1 dec. St. Nicolaas- feest met echte zwarte pieten. 1e en 2e kerstdag geopend. f die een echte baas voor mij is. U be grijpt dat ik dus eigenlijk niet bij kleine kinderen kan. Wat ik nu graag zou wil len is, dat iemand mij neemt om van me te houden en van wie ik mag houden. Ik ben dan wel geen pronkstuk, maar lief de heb ik volop, ondanks mijn jaloerse trekjes. Dus als iemand belangstelling voor mij heeft, belt U dan alstublieft gauw naar mevrouw Waijers van de Dierenbescherming, tel. 02205-2256. Verder is er nog een middelgrote licht bruine bastaardhond Tobias", 4 jaar, reu. Tevens zijn er momenteel nog een stuk of 8 lieve tamme konijntjes, alsme de 12 katten, in de leeftijd van 4 mnd. tot 2/i jaar, en een poes van 5 jaar. Gevonden: Poes, donkercypers met wit, witte vlooienband, Vinkenbaan, Heiloo; Katertje, zwart/wit, Nijenburgerweg, Heiloo; Lapjespoes (schildpad), 4 mnd., Westerweg, Heiloo. Vermist: Kater ,,Vondje", cypers met wit keel- vlekje, Laan v. Frans, Heiloo; Kater Tommie", halfsiamees, zwart/wit, Comanstraat, Alkmaar, pas verhuisd van Pottenbakkerstraat Huis waard IV; Poes ,,Minou", zwart met klein wit bef je, Hoekstuk Heiloo; Lapjespoes (schildpad), Stationsweg Heiloo; Lapjespoes, Brasemcroftlaan Heiloo; Lapjespoes (schildpad), 6 mnd., Butter- laan, Heiloo; Kater ,,Swiepie", 9 mnd., zwart/wit, niet gecastr., Bosvaren Heiloo; Poesje ,,Sasja", cypers met witte tenen, lichtbruin vlekje op kop, Bosrank Heiloo; Lapjespoes (schildpad) ,,Mini", Ixia- straat, Akersloot. Wij hebben altijd behoefte aan mensen, die tijdelijk een gevonden kat of hond of knaagdier tegen vergoeding in hun huis willen opnemen. Inl. Dierenbescherming Heiloo e.o.: katten, tel. 072-337853; honden, tel. 072-333714; knaagdieren, tel. 02205-2256. Voor Limmen, katten, honden en knaagdieren, tel. 02205-2256. JULES CROISET IN DE BEUN MET BLIJSPEL „JONA" Opv zaterdag- 20 november speelt Jules Croiset een blijspel van Elie-Georges Berreby, ,,Jona" geheten. De avond be gint om 20.15 uur. Aan de indrukwek kende reeks solo-produkties, die Jules Croiset inmiddels op zijn naam heeft staan, wordt met Jonas" een nieuwe produktie toegevoegd. Jonas is een bqitengewoon vermakelijk stuk met fijne Joodse humor. Het on derwerp is zeer aktueel: een bescheiden rabbijntje van een kleine liberale Joodse Gemeente wordt, evenals de bijbelse Jo nas, door zijn Heer geroepen om een op dracht te vervullen. Hij moet de bevol king tot de orde gaan roepen en de stad tot inkeer zien te brengen, want Babyni- vé floreert in welvaart en weelde, terwijl in de wereld er omheen hongersnood heerst, de werkeloosheid op schrikba rende wijze om zich heen grijpt, en het nucleaire geweld steeds dreigender vor men aanneemt. Hij probeert zich op alle manieren aan die opdracht te onttrek ken. Uiteindelijk vlucht hij weg van ,,zijn" Heer op een cruiseboot voor een reis om de wereld. Het stuk beleeft uit eindelijk een verrassend slot. Kaarten voor deze voorstelling zijn va naf 16 november verkrijgbaar bij de Jules Croiset in 'Jonas' van Elie- Georges Berreby. voorverkoopadressen van theater De Beun: Reisbureau Holland Internatio nal, Boekhandel Avis, en Barbershop Jan/Tine Braam. Entrée 15,p-P-> CJP/65 12,50. MEERDERHEID VOETGANGERS VOELT ZICH BEDREIGD TIJDENS HET OVERSTEKEN Uit een door de Voetgangersvereniging VBV gehouden enquête onder ruim 2000 mensen blijkt dat de meerderheid van de mensen die zich als voetganger op straat begeeft zich onveilig voelt tij dens het oversteken. Meer dan de helft van de ondervraagde voetgangers (57 procent) heeft zich wel eens een keer, of zelfs meermalen, tijdens het oversteken moeten redden door een noodsprong. Ook blijkt uit de enquête dat regelmatig automobilisten het zebrapad negeren. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer voetgangers op zebrapaden geen ge bruik meer maken van hun recht op on belemmerde doorgang. Dit recht is gere geld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Ook is in het RVV geregeld dat bestuurders die links- of rechtsafslaan rechtdoorgaande voet gangers niet mogen hinderen. Bij het oversteken lopen voetgangers dan ook grote risico's. Per jaar worden 200 voetgangers gedood en raken er ruim 5000 gewond. Meestal als gevolg van een botsing met een auto. Via actiemateriaal, dat landelijk via di verse openbare instellingen wordt ver- iteiten restaurant specialiteiten restaurant EIGENAAR: A. J. 't Hoen, lid van 't Gilde, meesters in de goede keuken. Patroon - Gastronoom. Gastvrouw: J. A. 't Hoen-Groenendaal. Middelweg 182 - 1911 EL Uitgeest - Tel. 02513-14666. AGENDA EN OPENINGSTIJDEN „OPEN HUIS" tel. 333368 donderdag 14 november Fed. Vrouwenr., cursus 9.30-11.30 Plattel, vr., Aquarel 9.30-11.30 SKWO Gespreksgroep 9.30-11.30 Stg. Vakantie, DVO 14.00-17.00 NIVON kreatief 13.30-15.30 Moem Theatergroep 16.00-17.30 H.O.V. operette 20.00-23.00 Sjoelclub Heiloo 20.00-22.00 H.B.C. bridge, 2 zalen 20.00-23.00 Boerhave, Engelse les 19.00-21.00 vrijdag 15 november SKOW, volksdansen 11.00-12.00 Plattel, vr., volksd. 9.00-10.30 Plattel, vr., volksd. 13.30-15.30 N.v.v.H., damesbridge 9.30-11.30 Begel. Orkest v. N.H. 20.00-22.00 Geschiedenis in vogelvl. 11 14.00-15.00 Nivon geologie 19.30-21.30 zaterdag 16 november Alkm. Big Band 15.30-17.30 NIVON landenavond 20.00-23.00 maandag 18 november N.v.v.H., gym 10.30-11.30 N.v.v.H., zang 13.30-15.30 NIVON kreatief 13.30-15.30 Pridini volksdansen 16.00-18.00 Plattel.vr., zang 13.30-15.30 Mevr. Hage, jazzdans cond. train. 16.00-17.00 Yoga 13.30-15.30 Geschiedenis in vogelvl. 12 14.00-15.00 Sans Atout, bridge 20.00-23.00 NIVON kreatief 13.30-15.30 E.H.K. klaverjassen 20.00-22.00 Soc. Alleenst. soos 20.00-22.00 Yoga 19.30-21.30 dinsdag 19 november DOVES gym 9.00-12.00 NIVON kreatief 9.15-11.15 Mevr. Hage, jazzdans cond. train. 10.00-11.00 UW soos 14.00-16.00 Plattel, vr., cursus 13.30-16.30 Nieuw Leven, zangver. 20.00-22.00 Oppositie schaken, 2 zalen 19.00-23.30 H.B.C. bridge 20.00-23.00 H.A.F. fotoclub Heiloo 20.15-22.15 Volkshuisvesting 19.00-22.00 woensdag 20 november DOVES gym 10.30-11.30 Yoga 9.30-11.30 Sans Atout, damesbridge 13.00-16.00 Oud-adjudanten R.P. soos 14.00-17.00 NIVON kreatief 20.00-22.00 Falkland toneel 20.00-23.00 Yoga 19.00-22.00 Rotaryclub Heiloo 19.00-21.00 UYCL yoga 20.00-22.00 AGENDA DE BEUN tel. 333156 vrijdag 15 november Falkland toneel 20.15- zaterdag 16 november Falkland, toneel 20.15- zondag 17 november Koffieconcert 11.30- dinsdag 19 november Schoolvoorstelling 9.30- Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur ds. A'. Boelhouwer. Kanselruil met Geref. Kerk. Crèche en kinderne- vendienst in De Rank. 11 uur: als boven. Kruiskerk 9.30 uur: naar de Wite Kerk. 19.00 uur ds. B. J. Kruit. Geref. Kerk Noordergeeststraat ^9.30 uur ds. A. Boelhouwer. 17.00 uur ds. A. Boelhouwer, leerhuisdienst. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.00 uur ds. P. J. H. Krol (gez. dienst met Ned. Geref. Kerk). Parochie-zondagsdienst Willibrordusparochie, Westerweg 267, tel. 072-330906. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woens dagavond 8 uur. Bijbelstudie. Wester weg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10 uur ds. Ph. Ouwendijk, Heiloo. Ned. Herv. Gemeente Egmonden 10.30 uur Egm.-Binnen, ds. N. K. Ei kerbout, viering H.A. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10 uur mw. ds. C. Groot-Korstanje. Remonstrantse Gemeente Alkmaar Geen dienst in Alkmaar. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur ds. A. G. Hoekema. Ned. gereformeerde kerk Alkmaar 9.00 uur ds. P. J. H. Krol (gez. dienst met Chr. Geref. Kerk Dillenburg). 17.00 uur ds. J. H. Veefkind. Deze diensten worden gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Oudorp. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Laat, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: leesdienst. Baptisten Gemeente Alkmaar ds. A. Agterkeek. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10 uur Hoogmis. Chr. Ger. Kerk Broek op Langedijk 16.30 uur: aangepaste dienst o.l.v. ds. J. W. van de Gronden m.m.v. koor Noorderhaven. R.K. KERKDIENSTEN Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) em 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uur. Donderdag 9 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8 uur. Vrijdag 19.15 uur. R.K. Kerkdiensten O.L.Vr. ter Nood Kapellaan H.H. Missen: zaterdag 19.00 uur; zon dag 9.00 en 11.00 uur. In de week: maandag-, woensdag- en zaterdagavond om 19.00 uur en de overige dagen 's morgens om 10 uur. Avondmis: le Vrijdag van de maand 19.00 uur. Lof: Zondagavond 18.30 uur. Biechthoren: Zaterdag in beide kapel len vanaf 16.00 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord H.H. Missen: Zaterdagavond 18.45 u. Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. DOKTERSDIENSTEN (uitsluitend voor spoedgevallen) 16/17-11: Th. Kempers, De Achtkant 19, tel. 330077. Weekenddienst Apotheek 15/22-11: Kruisfnga, Koorstraat 59, Alkmaar, tel. 072-112684. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappen dienst: 020-123123. Verloskundige Limmen 13/19-11: E. Wiegerink, 02513-12020. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo 16/17-11: P. H. Deitmers, Costerstraat 13, Alkmaar, tel. 072-119406. Diëtiste Simone Ouwendijk, diëtiste, telefonisch afspraken maken: dagelijks tussen 18-19 uur, tel. 072-330719. Van Doorn straat 24, Heiloo. Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadvies na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. 072-337342. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072- 333398; M. A. van Riel, De Wildtlaan 28, Heiloo, tel. 072-333271; E. J. de Waal, Kennemerstraatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P. A. Slinger, De Ho- ghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-334694. KRUISVERENIGING "HEILOO" Kantoor: Wijkgebouw, Holleweg 94 Kantoor geopend iedere maandag- eb donderdagavond van 17.00-18.00 uuri Uitleenmagazijn geopend op werkdagen van 19.00-19.30 uur. Tel. 072-3310731 Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tus sen 12.00-13.00 uur. Wijkverpleegkundigen Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072-331021, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. A. van Staveren, tel. 072-334326i te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072-337465, t£ bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02208-6203, te be} reiken maandag, woensdag en vrijda, tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. L. de Waard, tel. 02518-55495, tè bereiken tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. B. Huisingh, tel. 02208-96422, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. De dienstdoende wijkverpleegkundige i bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur vil tel. 072-126482 (alarmcentrale). Spreekuur in wijkgebouw: dagelij k;; tussen 12.00-13.00 uur, tel. 072-331073 1 Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 K Heiloo, tel. 072-337119. DIERENARTSEN Dr. Schaap en dr. Duijser zijn altijd tie bereiken op tel.nr. 072-331606. (Commandeurslaan 1). Zaterdags spreekuur van 11-12 uuiL Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, De Hoghe Weijc|t 31, tel. 072-338114; b.g.g. 02208-96924. M. J. Dijkema, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114; b.g.g. 072-334348. spreid, wil de Voetgangersvereniging het publiek duidelijk maken dat mensen die te voet aan het verkeer deelnemen ook rechten hebben. De VBV raadt het publiek aan actie te ondernemen als op bepaalde plaatsen niet veilig over gestoken kan worden. Extra maatregelen De laatste jaren zijn er steeds meer ge meenten die zebrapaden opheffen. Ook worden er steeds minder nieuwe zebra's aangelegd. De Voetgangersvereniging VBV is niet erg gelukkig met deze ont wikkeling. De VBV is van mening dat als een oversteekplaats met zebra markering niet voldoet de wegbeheerder extra maatregelen moet treffen die de veiligheid ter plaatse bevordert. Door het aanbrengen van vluchtheuvels en/of plaatselijke trottoirverbredingen wordt de oversteeklengte kleiner, waar door de situatie voor de voetganger veel overzichtelijker wordt. Het instellen van een 30 km snelheids limiet binnen de bebouwde kom is vol gens de VBV een goede maatregel. Ge bleken is dat bij lagere snelheden er veel minder ernstige ongevallen plaatsvin den, en dat de angst die men heeft voor deelname aan het verkeer, afneemt. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HEILOO GEBOREN Victor W., z.v.: Hartong, Wilfried en: de Goede, Victoria W. Annemieke L.S., d.v.: Izaks, Berenden: Dijkmans, Anto- nia J.M. HUWELIJKEN Maarsen, Hans en: Aalders, Ellen M. Belleman, Jacobus G.H. en: Spaans, Margriet. OVERLEDEN de Geus, Jacob e.v. Kromhout van der Poll, Jan C. e.v. Beemster Muijs, Maria w.v.: Blokker. Expositie in de Openbare Bibliotheek. Vanaf heden tot en met 12 december kan men in de Openbare Bibliotheek aan het Malevoort aquarellen bezichtigen van de Bergense kunstenares Yvonne Bos Eyssen. De onderwerpen zijn met name landschappen en bloem-stillevens. De ex positie is te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Expositie in het Open Huis. Tot 9 december exposeert Gré Genet in de foyer van het Open Huis een aantal aquarellen. Men kan deze bekijken tijdens de openingsuren van het Open Huis, dat gelegen is boven winkelhof 't Loo. Bijbelavond over Johannes-evangelie. Donderdag 14 november: inleiding door dr. Willem Ouweneel over 'De opwek king van Lazarus uit de dood'. De avond is voor een ieder toegankelijk en er is ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanvang 20.00 uur, zaal Ge ref. Kerk, Noordergeeststraat. Inlichtingen: H. Smit, tel. 072-337151. Heiloo - Handelsweg 7a Tel. 072-331025 Alkmaar - Emmastraat 93 Tel. 072-129045 VERHUIZINGEN geheel verzorgd PIANO VER VOER BERGPLAATSEN VOOR INBOEDELS OPPASDIENST Tarieven: 2.50 per uur; na 23.00 uur ƒ3,--. Contactadressen (uitsluitend tele fonisch tussen 12.30 en 13.30 uur): mevr. Meertens-Wiltens (072-116377) of mevr. van 't Veen-Paarlberg (072- 330127). INDICATIECOMMISSIE HEILOO Aanvragen van bejaarden-opneming in een bejaardenoord dienen te worden ge richt aan het secretariaat van 't Tref punt, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, tel. 072-331297. Spreekuur: dagelijks 9.00-10.00 uur. NEDERLANDSE RODE KRUIS afd. Heiloo Molenweg 20, 1851 LG Heiloo tel. 072-338048 Welfare: mevr. N. C. Coolegem-de Beer, Werkendelslaan 39, 1851 MB Hei loo, tel. 072-335427. Verkoop van handwerken iedere woensdag van 10-12 uur Kennemerstraatweg 382, tel. 072- 333399. Speel-o-theek regio Heiloo: De speel-o-theek leent speelgoed uit aan kinderen met een handicap en aan die genen die speciale aandacht nodig heb ben. Adres: Kennemerstraatweg 382, 1851 BK Heiloo (tel.072-333399). Openingstijden: donderdag van 15.30 to 16.30 uur; vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Inl.: mevr. M. H. Post-Stuve, Goodes- laan 55, 1852 ES Heiloo (tel. 072- 334152). Telefooncirkels Inl.: mevr. J. Hart-Schmitz, Vredé- noord 68, 1852 WG Heiloo, tel. 072- 335149. ALG. NED. INVALIDENBOND Secr.: mevr. Burgering, Karei de Groo telaan 26, 1861 KT Bergen (NH), te 02208-2819. Kontaktpersoon: A. L Bellekom, Kennemerstraatweg 324, te 333797, 1851 BH Heiloo. STICHTING TELEFONISCHE HULPDIENST NOORD-HOLLAN1 Voor een gesprek van mens tot mei]s dag en nacht bereikbaar onder tel. nrl 072-613614. W AO-A A W-GROEP Activiteiten in 't Trefpunt, Westerwejg 294, Heiloo. Tevens spreekuur elke maandag (9.00-12.00 uur). VERENIGING VOOR VOLKSHUISVESTING HEILOO Inlichtingen/inschrijvingen: alleen cje eerste en derde dinsdag van de maanjd van 19.30-21.30 uur (inschrijvingen om 19.30 uur) in de kamer van h^t Dienstencentrum in het Open Hui£, Secr. N. Greeuw, Termijen 22, tel. 332158. 1 STICHTING WERKLOZEN- BELANGEN HEILOO E.O. Spreekuur: elke maandag, woensdag en vrijdag (10.00-11.30 uur) in het onder komen aan de Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo (voormalige Agnesschool). tel. 072-337196. „OUDERS HELPEN OUDERS" Telefonische hulpdienst van de Lande lijke Stichting „Ouders van Drugs verslaafden". Tel. 072-152244. Bereik baar: maandag t/m vrijdag van 17.00 t/m 01.00 uur, zaterdag, zondag en op feestdagen van 9.00 t/m 01.00 uur. CONSULENTEN DIEREN BESCHERMING HEILOO Honden: Reppel, tel. 333714. Katten: mevr. Dekker, tel. 332879 en mevr. De Zoete, tel. 334810. '•I W: Rechte Hondsbosschelaan 22, Heiloo 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 2