MiloQ Een mooi kado! 35,- 50,- 30,- 40,- Uitkijkpost \bor zo'n prijs gelooft iedereen weer in Sinterklaas. igy kronenberg POUWELS KOCKPOKT nocKSiMmi 0 VANDïRBORDENB Behandeling gemeentebegroting op donderdag 28 november en maandag 2 december a.s. Algemeen begrotingsbeeld Gemeentelijke belastingen, tarieven en rechten in 1986 Huisvesting en woningbouw H. DUM0NT alles bedrukt met naam en adres. HANRAADS SCHOENEN M voor Sint Nicolaas ambachtelijk vervaardigd tegen een scherpe prijs wij drukken ook al uw famiiiedrukwerk, zakelijk drukwerk, folders en brochures. Voor een goed ontwerp van logo of beeldmerk: drukkerij 4> PARKER AUTOBEDRIJF BV "Let op het F.N.V.-bericht in het "Verenigingsnieuws METUWGELD MAAKTU HET MEESTE GELD BU DE WESTLANDUTRECHT HYPOTHEEKBANK. UITKIJKPOST 20 NOVEMBER 1985 De begroting voor 1986 zal worden behandeld in twee openbare raadsver gaderingen op donderdag 28 november en op maandag 2 december 1985. De vergadering op 28 november begint om 14.30 uur en die op 2 december om 20.00 uur. In de eerste vergadering komen aan de orde de algemene (beleids) be schouwingen van de zes raadsfracties en de beantwoording door de leden van het college van burgemeester en wethouders. Na een schorsing om 18.00 uur komen om 20.30 uur de raadsleden in tweede termijn aan het woord, gevolgd door het antwoord van het college. De functie (onderdeels-)gewijze behandeling komt maandag 2 december aan de orde, met daarna de vaststelling van de begroting. Tevens zullen dan enkele met de begroting en het te voeren beleid samenhangende voor stellen worden behandeld. Een ieder die kennis wil nemen van het door het gemeentebestuur voor 1986 uitgezette beleid is van harte welkom bij deze openbare begrotings behandeling in de raadzaal van het gemeentehuis. Uit de begroting worden hier de volgende punten aangetipt: Enkele voorgenomen aanschaffingen en uit te voeren werken in 1986: Reconstructie wegdek Zeeweg nabij Westerweg f 160.000,— Vernieuwen riolering in wegdek Zevenhuizerlaan f 485.000,— Reconstructie speelterreinen en vervanging speelwerktuigen f 27.000,— Reconstructie riolering op diverse plaatsen f 300.000,— Vervanging lichtmasten f 15.000,— Vervanging diverse machines en vervoermiddelen van de afdelingen openbare werken en beplantingen f 208.500,— De ontwerp-begroting vertoonde in eerste instantie, inclusief de lasten van de voorgenomen investeringen voor 1986, een tekort van rond f 1,5 miljoen. Door het schrappen en uitstellen van investeringen en na het kritisch door lopen en bijstellen van diverse ramingen is het geraamde tekort terugge bracht tot rond f 950.000,Ondanks de verhogingen van belastingen enz., zal dan toch nog een bedrag van rond f 600.000,— overblijven, dat zal moeten worden gedekt door de reserves van de gemeente aan te spreken. De voornaamste oorzaak waardoor de financiële positie van de gemeente de laatste jaren ongunstiger is geworden, wordt gevormd door het feit, dat de inkomsten die van het rijk als uitkering worden ontvangen sterk teruglopen. Zo zal in 1986 ruim f 600.000,— minder van het rijk worden ontvangen dan in 1985. Aan de andere kant is een aantal uitgaven in 1986 aanzienlijk hoger ge raamd dan in 1985. Dit houdt verband met o.m.: ingebruikname computerapparatuur; renovatie Brunogebouw; hogere kosten afdeling Sociale Zaken; kosten gemeenteraads- en 2e Kamer-verkiezingen. In oktober j.l. heeft de raad besloten de belastingen, tarieven en rechten voor 1986 te verhogen, zoals uitgebreid in diverse perspublicaties is vermeld. De belangrijkste verhogingen voor 1986 zijn: Rioolafvoerrecht per (huis)aansluiting met f 10,20 per jaar tot f 60,—. Afvalstoffenreiniging (reinigingsrecht) voor éénpersoonshuishoudens met f 1,80 en voor meerpersoonshuishoudens met f 3,— per jaar tot resp. f 49,20 en f 77,40. Onroerend goedbelasting per waarde-eenheid van f 3.000,— voor eige naars met f 0,20 en voor gebruikers (huurders) 0,15 per jaar tot resp. f 2,70 en f 2,15. Ondanks deze bescheiden verhoging blijven de tarieven voor de onroerend goedbelasting in Heiloo tot de laagste in den lande behoren. De overige tarieven en belastingen enz. zijn met het geschatte inflatie percentage (2%) verhoogd. Een van de zaken die in het gemeenschappelijk beleid een rol spelen is de woningbouw en woningtoewijzing. In de nota Huisvesting welke de raad inmiddels is aangeboden is deze pro blematiek verwoord en met cijfers toegelicht. Uit deze nota wordt hier het volgende vermeld. Het aantal zelfstandige woningen bedraagt per 1 november 1985 7072, waarvan 1500 huurwoningen. Het aantal ingeschreven woningzoekenden bedraagt 342 voor gezins woonruimte en 537 voor woonruimte voor alleenstaanden. Het aantal ingeschreven woningzoekenden als gevolg van echtscheiding bedroeg op 1 oktober j.l. 67. Gehoopt wordt dat nog voor het einde van 1986 gestart kan worden met de bouw van de eerste woningen in het plan Zuid-Oost. 072-330532 uw installateur voor C.V.-gas, water, sanitair, dakbedekkingen. Tevens voor al uw: storingen, onderhoud, reparaties, vernieuwen, nieuwbouw. Huijzer Installaties b.v. Heerenweg 238 - 1851 KZ Heiloo. TEGELZETTERSBEDRIJF Uiterlijke besteldatum 29 november Leverdatum 2 december 50 vel briefpapier 75 enveloppen 25 correspon- dentiekaarten, voor. 100 vel briefpapier 125 enveloppen 25 correspon- dentiekaarten, voor. Meerprijs Linnen f 2,50 Crème f 3,50 Meerprijs Linnen f 5,00 Crème f 7,00 50 visitekaartjes enveloppen voor 100 visitekaartjes enveloppen voor Meerprijs Linnen f 5,00 Oudhollands f 7,00 Meerprijs Linnen f 2,50 Oudhollands f 3,50 Heemskerk Kerkweg 24 tel. 02510-32278 Krommenie Heillgeweg 20 tel. 075-289606 Heiloo Heerenweg 140 tel. 072-334955 km Fiat Panda 45 S, 1983, bruin m. 61.400 Fiat Panda 45 S, 1983, bruin met. 47.600 Fiat Panda 45 S, 1984, rood 30.500 Fiat 127 Spec., 1982, rood 57.900 Fiat Uno 45, 3-d., 1983, groen 13.800 Fiat Uno 55 S, 3-d., 1983, grijs m. 25.000 Fiat Uno 55 S, 3-d., 1983, bruin m. 28.000 TIJDELIJK VOORDEELAANBOD: t/m 2 december NU EEN OCCASION HALEN EN 1 ME11986 PAS BETALEN Fiat Ritmo 85 S, 1981brons m. 63.000 Fiat Ritmo 65 CL, 3-d., 1982, blauw 98.500 Fiat Ritmo 60 CL, 5-d., 1984, blauw 14.000 Fiat Regata 100 5V, 1984, groen 24.000 Fiat Argenta 100, 5V, 1984, blauw m. 23.700 Alfa Romeo 33 1.3, 1983, grijs m. 50.000 Alfa Romeo 33 1.3, 1984, ivoor 17.800 Alfa Romeo 33 1.3, 1984, rood 23.000 Alfa Romeo 33 1.5, 1984, ivoor 40.200 Ook uw Fiat-dealer voor bestelwagens America's high technology sport shoes Sizes: 37-46 First quality leather Stationsweg 81 - Heiloo Veel mensen nemen genoegen met zo'n 4 a 5% rente op hun geld. Jammer, want er wordt hard voor gewerkt. Daarom een simpel advies: Koop er waardestukken met hoge rente voor. Of zet het verstandig weg op een langlopende rekening. Bij de Westland/Utrecht Hypotheek bank of via 't officiële spaaragentschap. Omdat u nergens zo'n hoge rente krijgt. Niet alleen bij de pandbrieven of pandbriefbiljetten, maar ook bij een variabele of vaste beleggingsrekening. PANDBRIEVEN Overigens adviseren wij u graag over de voor u meest lukratieve manier van sparen. Een telefoontje is voldoende. Verkrijgbaar bij: Rentewijzigingen voorbehouden makelaardij - assurantiën - woningbeheer kennemerstraatweg 33,1814 GB alkmaar, 072-1111 41 (5 lijnen) Beleid van de Gemeente Heiloo in 1986 TLi Kanaalweg 20A 1851 LP Heiloo Telefoon 330387 Meer dan 30 jaar ervaring! Prijsopgave geheel vrijblijvend! Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 Vector Special rolleijwll. winkelwaarde t. H Hieuw: Vector Special t'ineliner, Winkelwaarde t. IS.,50 Vector Special vulpen, winkelwaarde t. 24.50 Met dit kado schrijft u geschiedenis. Drie Parker-pennen uit de modern gestileerde Vector' Special serie - een vulpen, een roUerbalLeri.de nieuwe fineliner. In wit of zwart en verpakt in een traaie geschenkdoos. Voor een prijs die :o aantrekkelijk is, dat iedereen weer ir. Sinterklaas gelooft. C A 0 Zolang de voorraad strekt kost dit schrijtkado geen t. 61,50 maar EEN PARKERTOONT KARAKTER TE KOOP Vraag onze fin. voorwaarden 75% renteloos krediet tot max. f 10.000. jPJVJMVWipv Zaterdags en koopavond geopend! Bovag garantie Heiloöerdijk 28 Alkmaar Tel. 072- 12 72 22 (t/o Wastora/Grosmarkt) Q D Jl Uw official Rockport dealer 7.50%

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1985 | | pagina 4